Inzerce
Inzerce

Jména pro miminka

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Chcete být součástí statistiky jmen dětí na Babyonline?
Pak je nutná Vaše drobná aktivita. Jaká? Přesvědčte se, zda máte jména svých dětí vyplněna v registračním formuláři https://www.babyonline.cz/maminka/moje/registracni-udaje . 
1. Po kliknutí na odkaz se nejprve přihlaste.
2. Poté, co se Vám otevře Váš registrační formulář, doplňte jména, uveďte pro ověření Vaše heslo a dejte uložit. Prosím, uvádějte jména dětí v podobě, jaká je uvedena v Rodném listě dítěte. Děkujeme.

Databáze jmen je vytvořena podle publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. www.academia.cz ISBN 978-80-200-1888-5.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Jméno M/Ž Svátek Původ Význam Domácí
podoby
Zaida Ž 29.11. nejasný nejasný, nejčastěji se vykládá z hebrejštiny s významem paní, velitelka nebo též z arabštiny s obdobným významem Zaidka, Zaidin(k)a, Aida
Zaira Ž 22.6. nejasný nejasný, nejčastěji se vykládá z hebrejštiny s významem malá, maličká, a v arabštině jako návštěvnice, host Zairka, Zairuš(ka), Zairin(k)a
Zalpa Ž arabský, čečenské islámské jméno
Zana Ž srbochorvatské a bulharské jméno zkrácenina jmen jako Zvezdana, Zacharina, Charizana aj.
Zara Ž 9.10. stejně znějící podoba několika jmen různého původu, v bulharštině se jménu přisuzuje význam (ranní) červánky, v angloamerické literatuře se považuje za variantu arabského jména Zahra(h) s výkladem krásná, popřípadě moudrá - jméno se spojuje též s heb Zarka, Zarina, Zaruška
Zbyhněva Ž 16.6. slovanský ženská podoba k Zbyhněv (Zbyněk), tedy posilující hněv, případně ten, komu zbývá hněv Zbyhněvka, Zbyňa, Zbyša, Hněvuš(ka)
Zbyslava Ž 24.3. slovanský ženská podoba k Zbyslav (Zbyšek), tedy posilující slávu, popřípadě ten, komu zbývá sláva Zbyša, Zbyšen(k)a, Zbyňka, Slávka
Zdeňka Ž 23.6. české jméno ženská podoba k Zdeněk, Zdenek, což je původem domácká podoba jména Zdeslav, tedy zde slavný, případně vytvořil (učinil) slávu Zdenča, Zdeni, Zdenuš(ka), Zdenin(k)a
Zdislava Ž 29.1. slovanský ženská podoba k Zdislav (Zdeslav), tedy zde slavný, popřípadě vytvořil (udělal) slávu Zdiša, Zdiška, Iška, Slávka
Zdravka Ž jihoslovanské jméno zdravá
Zea Ž patrně latinský, angloamerické jméno zrno nebo potomek
Zelda Ž anglické jméno buď původem zkrácenina jména Grizelda nebo židovským jménem s výchozím významem šedovlasá
Zelma Ž španělské jméno obdoba jména Selma (z Anselma), to je boží helmice
Zena Ž italské jméno italské jméno vztahující se ke jménu Zeno(n), tedy od boha darovaný
Zenobie Ž 19.10., 30.10. řecký božský (diovský) život, popřípadě život od Dia Zen(k)a, Zenuš(ka), Zenin(k)a, Nob(k)a
Zeta Ž anglické jméno považované buď za variantu jména Zita (štěstí, úspěch), nebo spojované s řeckým písmenem zet
Zikmunda Ž 2.5. německý, české jméno ženská podoba k Zikmund, tedy vítězná ochrana Ziki, Zikmunda, Zikuška
Zilla Ž německá zkrácenina jména Zäzilia (Cecilie), to je slabozraká, slepá
Zina Ž 29.11. řecký, ruské jméno božská, diovská Zinka, Zinečka, Zinin(k)a, Zinuš(ka)
Zita Ž 19.9. italský nejasný, nejčastěji se vykládá jako zkrácenina původem latinského jména Felicita(s), tedy štěstí, úspěch Zitka, Zituš(ka), Zitun(k)a, Zitule
Zlata Ž 25.9. slovanský zlatá Zlatka, Zlaťa, Zlaťka, Zlatuš(ka)
Zlatomíra Ž 25.9. slovanský ženská podoba k Zlatomír, Zlatomil, tedy asi zlatý mír, případně milující zlato Zlata, Zlatka, Zlatuška, Zlatuše
Zlatoslava Ž 25.9. slovanský ženská podoba k Zlatoslav, který se vykládá jako zlatá sláva Zlata, Zlatka, Zlatuš(ka), Zlatin(k)a
Zoe Ž 27.10. řecký život Zojka, Zojča, Zoji, Zojuš(ka)
Zola Ž anglické jméno vzniklo jako varianta jména Zoe (Zoja), to je život
Zora Ž 26.1. slovanský jitřenka Zorka, Zoren(k)a, Zoran(k)a, Zoruš(ka)
Zoroslava Ž 12.2., 26.1. slovanský ženská podoba k Zoroslav, tedy slavící zoru (jitřenku) Zor(k)a, Zoren(k)a, Zoruš(ka), Slávka
Zosima Ž řecký, italské jméno živá, živoucí
Zulejka Ž arabské jméno drahokam
Zuzana Ž 11.8. hebrejský lilie - ze stejného základu je i název rostliny sasanka Zuza, Zuzka, Zuzi(čka), Zuzík
Zvonimíra Ž 13.10. slovanské jméno ženská podoba k Zvonimír, tedy zvoň (pro) mír Zvonka, Zvoňa, Zvonuš(ka), Mirka
Žakelína Ž 25.7. hebrejský obdoba jména Jakubka, ženská podoba k Jakub, tedy ten, který drží (bratra) za patu Žaki(na), Žakelka, Žakuš(ka), Lina
Žaneta Ž 27.12. hebrejský (zprvu zdrobnělá) podoba jména Jana, tedy bůh je milostivý Žan(k)a, Žána, Žaža, Žanetka
Ždana Ž 23.5. slovanský ženská podoba k Ždan, tedy očekávaný, (vy)toužený, vyžádaný Ždanka, Ždanuš(ka), Ždanin(k)a
Želislava Ž 21.4. slovanské jméno ženská podoba k Želislav, tedy přej(ící) si slávu Žela, Želča, Želka, Želin(k)a
Želmíra Ž 23.5. slovanské jméno ženská podoba k Žel(i)mír, tedy přej(ící) si mír Žel(k)a, Želča, Želuš(ka), Želin(k)a
Žitomíra Ž 20.2. slovanský ženská podoba k Žitomír, tedy života mír (svět), a k Žitoslav, tedy slavný životem Žitka, Žituš(ka), Žituše, Mirka
Živa Ž 27.10. slovanské jméno živá, živoucí - známé jméno slovanské bohyně Živka, Živanka, Živuš(ka), Živuše
Žofie Ž 15.5. řecký moudrost Žofka, Žofa, Žofi(čka), Žofin(k)a
Záboj M 10.10. české jméno varianta německého Gerald, tedy kopiník, bojovník, rozšířené pod vlivem Královedvorského rukopisu Zábojek, Bojan
Zachar M 5.11. hebrejský bůh si vzpomněl Zach, Zacharek, Zachouš(ek), Charek
Zander M anglická osamostatnělá zkrácenina Alexandr, to je obránce mužů
Zane M anglické jméno vyvinulo se z příjmení, majícího původ v italském jméně Gianni, Giovanni (Jan), to je bůh je milostivý, milostivý dar boží
Zaur M osetinské, čečenské, čerkéské aj. jméno
Zavier M španělská pravopisná varianta Xavier, to je nový dům
Záviš M 17.8. slovanský závistivý Závišek, Zavka, Záva, Zavouš(ek)
Zbyhněv M 16.6. slovanský posilující hněv, též často se hněvající Zbyšek, Zbyněk, Zbyňa, Zbynda
Zbyněk M 16.6., 20.5. české jméno domácká podoba Zbyhněv, tedy posilující hněv Zbyňa, Zbynda, Zbyněček, Zbyša
Zbyslav M 24.3., 16.6. slovanský posilující slávu, případně ten, kdo má hodně slávy, komu zbývá sláva Zbyšek, Zbyněk, Zbyňa, Slávek
Zdar M české jméno vzniklo z obecného zdar
Zdeněk M 23.1. české jméno domácká podoba jména Zdeslav, tedy zde slavný, případně vytvořil (udělal) slávu Zdena, Zdéňa, Zdeny, Zdenda
Zderad M 15.12. slovanský, české jméno zde (doma) rád, nebo rád udělá Zdík, Zderadek, Radek
Zdislav M 29.1. slovanský zde slavný, případně vytvořil (udělal) slávu Zdeněk, Zdešek, Zdina, Zdišek
Zdravko M srbské a chorvatské jméno zdravý
Zeno M 12.4. řecký zkrácenina jmen jako Zénodotos, tj. od Dia darovaný, nebo Zénobis, tj. božský (diovský) život Zenek, Zenonek
Zeus M řecký žijící, mytologické jméno
Zikmund M 2.5. německý vítězná ochrana, případně ochránce vítězství Zik(i), Zikan, Zikoušek, Zikmundek
Zino M řecký, italské jméno mužská podoba jména Zina, to je božská
Zlatan M 8.5. slovanský zlatý Zlatek, Zlatík, Zlatouš(ek), Zlatíček
Zlatomír M 8.5. slovanský, české jméno zlatý mír, slavící zlato Zlatek, Zlatko, Zlatouš(ek), Mirek
Zoel M francouzské jméno mužská podoba k ženskému jménu Zoe, to je život
Zoltán M 8.3. turecký, maďarské jméno jedná se o variantu slova sultán, znamená moc Zoltánek, Zolek, Zoli, Tan(ek)
Zoran M 26.1. jihoslovanské jméno mužská podoba k ženskému jménu Zora, tedy jitřenka Zorek, Zoren, Zoránek, Zoro
Zoroslav M 12.2. slovanský slavící zoru (jitřenku) Zoran, Zorek, Zorko, Slávek
Zosim M 27.10. řecký živý, živoucí Zosek, Zosimek
Zsolt M maďarské jméno vzniklo odvozením ze jména Zoltán, to je moc
Zvonimír M 13.10. slovanské jméno zvoň (pro) mír Zvonek, Zvoník, Zvonda, Mirek
Žarko M 6.4., 26.1. jihoslovanské jméno žár, žárný Žara, Žarek, Žarouš(ek)
Ždan M 23.5. slovanské jméno očekávaný, vytoužený, vyžádaný Ždanek, Ždanouš(ek)
Želibor M 23.5. slovanské jméno (ten), kdo si žádá boje Žela, Želek, Želda, Borek
Želimír M 23.5. slovanské jméno přej si mír, přející si mír Želek, Želí(če)k, Želoušek, Želda
Želislav M 21.4. slovanské jméno přej si slávu, přející si slávu Želek, Želí(če)k, Želoušek, Želda
Žibřid M německé jméno podoba jména Sigfríd (Siegfried), to je vítězství a mír
Žitomír M 20.2. slovanský l život a mír (svět) Žito, Žitek, Žitka, Žitouš(ek)
Žitoslav M 20.2. slovanský slavný životem Žito, Žitek, Slávek
Živan M 27.10. slovanský živý, živoucí, případně ať žiješ Živánek, Živko, Živek
Komerční sdělení

Související články

Jména pro miminka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Chybějící křestní jméno v seznamu
  Setkala jsem se s křestním jménem "Guri". Ale v seznamu jmen bohužel chybí. Zřejmě seznam jmen není aktualizován.
  PetraZelena   | 14.09.2020 22:04:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • Výběr jména
  Nijak do hloubky jsem o jménech nikdy nepřemýšlela, hlavní co jsem vždy chtěla, aby nebylo v rodině a bylo něčím zajímavé. Pro kluka nám jednoho dne přišlo jméno samo od cizinců, kteří seděli v restauraci vedle nás. Kluk byl jasný, byli jsme spokojení, tudíž jsem další výběr vypustila. Doktor mi zanedlouho pověděl, že to bude holčička a problém byl na světě, dlouho jsme vybírali a nemohli jsme přijít, které bude to pravé, hezké, jemné, něčím zajímavé.. Žádné nás neoslovilo natolik aby jsme si řekli ano to je ono - stale vam muzu rict, ze koukame a hledame :)
  andrejka_h   | 27.05.2019 12:38:33
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jméno
  Důležité při výběru jména mi přišlo, že je jeho tvárnost a více možností zdrobňování, zároveň aby nebylo moc dlouhé a dobře se hodilo k příjmení  
  Andy2018   | 13.11.2018 23:47:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmena
  Každý jméno je krasny, kdyz se hezky řekne :)
  Terluk   | 12.08.2018 16:30:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • Česká jména - jak se vám líbí?
  Chlapecká jména:
  Bojan, Bivoj, Blahoslav, Bohdan, Bohumil/slav/mír, Bojan, Bořivoj, Branimír, Bronislav, Branislav, Břetislav, Boleslav Bořivoj, Bořek
  Ctibor, Ctirad, Ctislav
  Čestmír, Čeněk
  Dalibor, Dalemil, Dobroslav, Drahoslav, Dušan, Dobromír, Drahomír
  Gustav "slavný pohostinstvím"
  Hostislav, Hostimír, Hostivít, Horan
  Chrabroš, Chrudoš
  Jasan, Jaromír/slav, Jošt, Jaromil, Jarilo, Jarovít -> http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1309/jarilo-jarovit-sv-jiri
  Kazimír, Květoslav
  Lubomír, Lubor, Luboš, Lumír, Lutobor, Ludomír, Ludoslav, Ludivoj, Luděk, Lev
  Měšek, Miloslav, Miloš, Milan, Milota, Miroslav, Miloň, Mnata, Mnislav, Mojmír, Modřín
  Přemysl
  Radomír, Radim, Rad(ov)an, Radoslav, Radovít, Radúz, Rodan, Ratibor, Ratislav, Ratmír, Rostislav, Rastislav, Rodan
  Slavoj, Slavomil/mír, Soběslav, Stanimír/slav, Spytihněv, Svatobor, Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svantoví
  Vítězslav, Vitoslav, Vladislav, Vladimír, Vlastimil, Vlastimír, Vlastibor, Vlastislav, Vojslav, Vratislav, Veles
  Zbyslav, Zbyšek, Zbigněv, Zbyněk, Zdeslav, Zdenek, Zderad, Zlatan, Zlatko


  Dívčí jména:
  Běla, Bohdanka, Božidara, Broňa, Božena, Blažena
  Danica, Darina, Dobromila, Dobromíra, Doubravka, Drahomíra, Drahuše, Devana
  Hvězdoslava
  Jarmila, Jaromíra, Jasna
  Květa, Kazi
  Lada, Lesana, Liběna, Libuše, Ludmila, Ludiše, Ljuba, Ladislava
  Mlada, Miluše, Milena, Miloslova, Miroslava, Mokoš, Morana
  Naděje
  Radana, Radka, Radmila, Radomila, Radomíra, Růže, Rosa
  Slavěna, Slávka, Stáňa, Světlana, Svatava, Svatoslava, Svatomíra
  Šárka
  Věnka, Věnceslava, Vendula, Věra, Vlaďka, Vlasta, Vesna, Velena
  Zdenka, Zdislava, Zdeslava, Zdravka, Zlata, Zora
  Živa
  Morrígan Ní Boii   | 03.08.2017 09:27:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak je důležitý význam pro vás?
  Nemám problémy se jmény, kteří mají neutrální význam či mají spojení se zvířaty či přírodou....

  Emilie "soupeř(ka)"
  Livia "zavistivá" "modravá"
  Cecilie "slepá"
  a podobný...
  Maite   | 20.06.2017 18:06:28 | Reakcí: 1, poslední: 26.07.2017 15:04:30
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Jak je důležitý význam pro vás?
   Lépe formulovaná otázka:
   Špatný význam pro mě je něco „ošklivý“, „ničící“, „slepý“,…

   Jak definujete špatný význam? Opravdu se těším na čtení vašich odpovědí
   Maite   | 26.07.2017 15:04:30
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý deň. Prosím Vás, chcela by som sa opýtať na očkovanie proti kliešťovej encefalitidě. Syn má 3 roky a máme ist za týzdeň na očkovanie. Vzpomenula som si, že som mala KE a mám proti nej protilátky (v těhotenstve odběr krvi omylom na KE). Nemohol syn tie protilátky odo mna získat? Že by som ho nemusela dávať očkovať. Vopred Vám moc ďakujem za odpověď. Pekný deň

Dobrý den, protilátky proti KE se nepřenáší na plod, nechejte syna naočkovat.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 21.04.2021, 16:19
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce