Inzerce
Inzerce
Inzerce

Horečka u dětí

Ve zkratce pro tatínky

 1. Co je horečka?
 2. Jak měřit teplotu?
 3. Příčiny vzniku horečky
 4. Kdy se snažíme teplotu ovlivnit?
 5. Jak snížit teplotu bez léků (jak provést zábal)?
 6. Jak ovlivnit teplotu pomocí léků?
 7. Komplikace horečky u dětí a jejich řešení
 8. Souhrn zásad péče o dítě v horečce
 9. Rada na závěr
 10. Vaše dotazy

1. Co je horečka? Co je zvýšená teplota?

Horečkou rozumíme vzestup tělesné teploty nad 38,5 °C - měřeno v konečníku. Od 37,5 °C do 38,5 °C, opět měřeno v konečníku, mluvíme o zvýšené teplotě.

Teplota 41 °C a výše je většinou součástí rozvíjejícího se septického šoku a představuje vysoký stupeň rizika pro pacienta.

2. Jak měřit teplotu?

Nejběžnějším, bezpečným a nejsnadnějším měřením teploty je měření v podpaždí, kdy je třeba teploměr vložit do podpažní jamky a paži s teploměrem přitisknout k trupu. Teploměr ustálení teploty signalizuje zvukem – např. pípáním. Přesnou informaci o výši teploty lze dnes již získat nejen měřením v konečníku a ústní dutině, ale i ve zvukovodu nebo prostřednictvím bezdotykových teploměrů. Dbejte na to, aby měl zakoupený teploměr certifikaci, a tím potvrzení věrohodnosti měření.

Teploměr je možné užít digitální, existují i bezdotykové a infračervené. U malých dětí (kojenců a batolat) slouží k rektálnímu měření digitální teploměr vybavený ohebným zakončením, aby nedošlo k poranění konečníku. Rtuťové teploměry se již dnes k měření nevyrábějí, a tudíž ani neprodávají.

Inzerce

POZOR! Vždy před měřením v konečníku je nutno teploměr potřít vazelínou nebo olejem, aby měření nebylo pro dítě bolestivé. Dítě je třeba také zklidnit, protože u vzpínajícího se dítěte můžeme snadno konečník poranit, proto v takovém případě měříme pouze v podpaždí. Měření teploty v konečníku se omezuje na nezbytné případy, upřednostňují se pro dítě, rodiče i zdravotnický personál komfortnější metody.

3. Příčiny vzniku horečky

 • infekce virové, bakteriální
 • očkování
 • poruchy látkové výměny, poruchy žláz s vnitřní sekrecí (nemoci štítné žlázy)
 • poruchy obranyschopnosti organizmu
 • otravy léky, chemickými látkami, úpal, úžeh, extrémní fyzická zátěž, přehřátí kojenců nevhodným oblečením a navíc pobytem v přehřátých prostorách
 • onemocnění nervového systému - infekce mozku, úrazy, krvácení
 • nejrůznější nádorová onemocnění
 • těžké úrazy spojené se zhmožděním tkání

Zvláštní skupinu dětí tvoří malé děti do 3 let věku, u nichž se s výskytem krátkodobě zvýšených teplot či horeček setkáváme často. Problém nastane tehdy, jestliže se horečky bezdůvodně opakují, nebo přetrvávají, nebo přetrvává zvýšená teplota a dítě se chová zcela normálně, reaguje jako vždy, je při chuti a zdánlivě mu nic nechybí. V takovém případě je nutno situaci konzultovat s ošetřujícím dětským lékařem, zvláště, pokud jde o dítě ve věku do 3 měsíců (může jít o skrytou infekci, vyšetření je nezbytné).

4. Kdy se snažíme zvýšenou teplotu, horečku ovlivnit?

Do 38 °C teplotu neovlivňujeme, ale nad 38,5 °C vždy (měřeno v konečníku - rozdíl mezi teplotou v podpaždí a konečníku je zpravidla 0,5 °C, v konečníku je o 0,5 °C vyšší).

5. Jak snížit teplotu bez léků (jak provést zábal)? Jak srazit horečku u dětí?

Zábaly při horečce

 • zábaly:
  Dítě zabalíme do osušky namočené ve vlažné vodě cca 18 °C teplé a ponecháme je v zábalu 10-15 minut, balíme pouze hrudník a břicho, končetiny ponecháme volné, ničím nepřikrýváme. Opakujeme 3x během 2 hodin dle potřeby. Vždy je nutno dbát na přísun chlazeného nápoje, teplota místnosti má být 24 °C, vždy po sundání zábalu necháme dítě odpočinout, lehce jej přikryjeme a po 20 minutách změříme teplotu. Pokud teplota neklesne, proceduru opakujeme. Nikdy se nesnažíme dosáhnout normální teploty, stačí, když se podaří snížit teplotu o 1-2 stupně. Abychom nepromáčeli postel, můžeme pod dítě podložit buď jednorázovou podložku, nebo silnější osušku. Nikdy ne igelitovou fólii.
 • přikládání ledových kostek do třísel:
  Je to velmi efektivní, ale málo používaná metoda, která spočívá v tom, že na obě třísla dítěte položíme tenkou látku (např. kapesník) a na ni položíme 2-3 kostky ledu vložené do igelitového sáčku, ponecháme cca 10 minut, dítě jen lehce přikryjeme, po uplynutí 10ti minut led odstraníme a po 20ti minutách teplotu přeměříme. Pokud teplota neklesne, postup opakujeme. Tuto metodu děti velmi dobře snáší, protože je neobtěžuje a hlavně je efektivní proto, protože třísly prochází velké tepny, takže krev se rychleji chladí. Vzhledem k anatomickým poměrům se tato metoda nedá použít u kojenců.
 • omývání houbou:
  Vaničku zčásti naplníme vodou teplou cca 29 °C, dítě posadíme nebo položíme a pomocí houby omýváme trup a končetiny. Teplota místnosti má být 24 °C. Délka omývání 10 - 30 - 40 minut - v závislosti na reakci dítěte. Pokud se objeví třes nebo „husí kůže", proceduru ukončíme. Opět musíme cca po 30 minutách kontrolovat teplotu.
 • sprchování:
  Použijeme opět vlažnou vodu zhruba kolem 30 °C, po dobu cca 2 minut, pak dítě vytřeme, po 20 minutách teplotu zkontrolujeme a v případě potřeby opakujeme. Pokud dítě sprchování nesnáší, použijeme jiné metody.

POZOR! Nikdy nepoužijeme popsané metody, jestliže má dítě studené končetiny nebo mramorovanou kůži na těle, vyrážku na kůži a pokud se dítě proceduře nepřiměřeně brání!

6. Jak ovlivnit teplotu pomocí léků?

K ovlivnění teploty můžeme dítěti po konzultaci s lékařem podat:

 • paracetamol (např. Paralen, Panadol, Mexalen) - 10-15 mg/kg váhy po 6 hodinách (po konzultaci s ošetřujícím lékařem lze dávku v případě nutnosti zdvojnásobit)
 • ibuprofen (např. Ibalgin, Nurofen) - 5-10 mg/kg váhy po 8 hodinách
 • kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin) - 5-10 mg/kg váhy po 6 hodinách - !do 15 let nepodávat pro riziko vzniku krvácivých stavů! Kyselinu acetylsalicylovou nikdy dítěti sami nepodávejte, měl by ji vždy předepsat jen lékař u specifických onemocnění.

Lékové formy:

Inzerce

U malých dětí je lépe použít čípky, sirupy podle tolerance dítěte, tabletovou formu lze použít od 3 let věku dítěte, opět dle tolerance. U ibuprofenu existují pro větší děti i nové lékové formy, a to žvýkací tobolky a tablety rozpustné v ústech.

Je možné střídání léků s různou účinnou látku (nejčastěji paracetamol versus ibuprofen). Léky na snížení teploty lze podat v případě nutnosti i po 4 hodinách, nejde-li o lék se stejnou účinnou látkou (např. za 4 hod po podání léku s paracetamolem možno podat přípravek s ibuprofenem, za další 4 hod opět přípravek s paracetamolem atd.).

Inzerce

Samozřejmě, že je účelné kombinovat léky na snížení teploty se zábaly či sprchováním, ale vždy je nutno teplotu kontrolovat a stav dítěte trvale sledovat, podle situace konzultovat dětského lékaře. Vždy je nutno dbát na podávání chladných tekutin, dodržovat přiměřenou teplotu v místnosti častým větráním, do jídla nenutit, dítě přiměřeně obléci.

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Při horečce dochází ke zvýšenému výdeji iontů a vody jak pocením, tak zrychleným dýcháním.

Nastává iontová dysbalance, poruchy tělesných tekutin, které vedou k poruchám mikrocirkulace s ohrožením ledvin.

Kromě snižování teploty je dítěti nutné AKTIVNĚ nabízet tekutiny a předpokládanou acidozu a ztráty korigovat podáváním isotonického Kulíška. 

CHLAZENÝ roztok Kulíška kromě dehydratace snižuje tělesnou teplotu.

Korekce dehydratace pomáhá zvlhčit hlen a usnadňuje odkašlávání při respiračních onemocněních.

Více na 

7. Komplikace horečky u dětí a jejich řešení

U dětí do 5 let, nejčastěji však u dětí do 3 let se mohou při teplotách nad 38 °C objevit křeče, připomínající epileptický záchvat. V takové situaci je nutno ihned volat RZP, protože takový stav vyžaduje rychlou odbornou pomoc a následné neurologické vyšetření. Protože se situace může opakovat, rodiče jsou vždy poučeni jaké léky při teplotách preventivně použít a jak postupovat. Ošetřující dětský lékař potom zváží vhodnost případných očkování po konzultaci s odbornými lékaři.

8. Souhrn zásad péče o dítě v horečce

 • nikdy nechladit končetiny
 • nikdy nepoužívat k zábalům alkohol (slivovice) - odpařováním a následně vdechováním může dojít k otravě alkoholem
 • nikdy nepoužívat k zábalům igelitové fólie!
 • nikdy nesrážet teplotu na normální hodnotu, maximálně o 2 °C - poznámka se týká především vysokých teplot 39 °C - 40 °C (horečka je obranná reakce organizmu)
 • neustále sledovat reakce dítěte, stav dítěte se může velmi rychle měnit
 • je možné střídání léků s různou účinnou látkou (nejčastěji paracetamol versus ibuprofen, které je možné po 4 hodinách). Odstupy podání u léku se stejnou účinnou látkou jsou delší, obvykle 6-8 hod. Perorální podání ve formě sirupu nebo tablet dle tolerance, rektálně v případě, kdy perorální podání dítě netoleruje nebo špatně snáší. K tabletám apod. je vhodné podávat v malých porcích, třeba po lžičkách chlazenou tekutinu, nejlépe slabý černý čaj nebo vodu. Oboje je vhodné přisladit Glukopurem nebo medem (cukr zde obsažený je pro organizmus snadno využitelný zdroj energie)
 • pokud se na kůži objeví mramorování nebo začervenalé skvrny, je nutno konzultovat lékaře a v zábalech či jiných procedurách nepokračovat
 • dbát na přiměřenou teplotu místnosti, často a krátce větrat

9. Rada na závěr k horečce dětí

Vzhledem k tomu, že každé dítě reaguje při teplotách jinak, nelze dát úplně přesný návod, jak postupovat. Nikdy tedy neuděláte chybu, když situaci budete konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, zvláště když vaše dítě dosud teplotu nemělo nebo pokud si nejste svým postupem jisti.

garant: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

10. Vaše dotazy:

Dobrý den, mám dotaz ohledně měření teploty u kojence. Máme nyní šestiměsíční dceru. V porodnici to vypadalo, že má jen jednu ledvinu, nyní na kontrole jí druhou ledvinu naštěstí objevili, je sice menší a níže uložená, ale má ji. Naše paní doktorka říkala, že je dobré pro jistotu sledovat teplotu, kdyby se nám zdála vyšší, abychom včas předešli příp. zánětu např. močových cest nebo ledvin. Během čtvrtého měsíce věku jsem tedy dceru měřila asi tak obden a zjistila jsem, že má občas teplotu zvýšenou, po odečtu 5 stupínků při měření v konečníku se teplota pohybovala někdy kolem 37,1; 37,2. Tak jsme ji pak v průběhu 5. měsíce věku měřili každý den v podvečer asi 3x (v 17.00, ve 20.00 a ve 22.00), abychom vypozorovali, zda najdeme s něčím souvislost. Teplotu měla mírně zvýšenou třeba dva dny po sobě, pak zase dva dny v normě a tak se to různě střídalo, ráno teplotu nemívala, a večer někdy jen při jednom měření a při dalším už také ne. Paní doktorka pro jistotu vzala odběr moči, vyloučila tak zánět a uzavřeli jsme to s tím, že občas takto zvýšená teplota může být normální a už jí budu měřit jen třeba jednou za 14 dní, nebo kdyby se mi zdála teplá. Můj dotaz je, zda jsem nemohla takto častým měřením cca 3x v podvečer po dobu cca 1,5 měsíce dceři nějak poškodit konečník, prý se to může stát? Teploměr jsem vždy namočila do oleje a konečník mi připadá v pořádku, ale aby třeba v budoucnu fungoval správně. Za odpověď předem děkuji.

Odpověď: Především konečník nemůžete ani častým šetrným měřením poškodit, musíte samozřejmě dbát na to, abyste jej při neklidu dítěte nezalomili, to by pak byl malér (lépe než olej požívejte vaselinu nebo Infadolan).
Dále z dotazu není zřejmé, jaký používáte teploměr, zda digitální nebo rtuťový, rychloběžku nebo klasický. Rozdíly totiž mohou být několik dílků, dále pro kojence a malé děti je vhodnější rychloběžka, protože teplota je změřena prakticky ihned. Obecně stále platí, že rtuťové teploměry jsou přesnější než digitální.
Pravidla pro měření teploty během dne u jinak zdravého dítěte: nikdy neměřte teplotu bezprostředně po jídle, po křiku, ve večerních hodinách, pokud k tomu není jiný důvod. Teplotu byste totiž  měli měřit jen tehdy, jestliže dítě jeví nějaké známky únavy či nemoci. Zvýšená teplota v hodnotách, jak uvádíte, není u malých dětí opravdu nic mimořádného. I když je mi jasné, že vzhledem k nálezu na ledvině máte ze všeho obavy, zvýšená teplota do 37,5 st. po odečtu (měříte-li v konečníku) nic neznamená, zvláště když dítě dobře prospívá. Odpovídala:  MUDr. Květoslava Ludvíkovská

Inzerce

ŘÍKAČKY PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

představení knihy pro děti

Interaktivní set Říkačky pro chytré hlavičky formátu A5 obsahuje 3 části: Hlavní kniha Říkačky – říkanky pro děti (pohybové říkanky, malovací, naučné, o světě kolem nás,..), Kreslení dle předlohy - doplňovačky pro děti, Pexesové karty – 3 sady karet - 12 listů (obrázkové, písmenkové, prázdné pexeso). Říkanky s praktickou kroužkovou vazbou posunou Vaše dítě dále! O zdraví, bezpečnosti a světě kolem nás s cvičením a kreslením.

Ucelená řada vzdělávacích knížek Babyonline pro děti 0-7 let s videi.

Po dětské literatuře jsme se zaměřili na 2 důležitá období v životě ženy: těhotenství – kniha Zdravé těhotenství a po 40 – kniha Žena po 40 – sebevědomá a v kondici.

www.prochytrehlavicky.cz

 

Ve zkratce pro tatínky

Horečka dítěte, zvláště pár dnů až týdnů po narození, je pro rodiče vždy psychicky náročný stav. Pro dítě může horečka, zvláště teplota 41 °C a více, znamenat velké zdravotní riziko. Horečkou nazýváme stav při teplotě nad 38,5 stupňů, měřeno v konečníku, v podpaždí, kde se běžně měří, je pak o půl stupně nižší. K měření slouží nepřeberné množství teploměrů včetně digitálních, bezdotykových, infračervených s mnohem snadnější manipulací, než bývalo u rtuťových. Příčinou vzniku horečky bývají nejčastěji virové a bakteriální infekce, ale může jí být i porucha obranyschopnosti organismu, otrava, úpal, úžeh, nádorové, endokrinní nebo neurologické onemocnění a další. Také úrazy spojené se zhmožděním tkání. Horečku můžeme snížit pomocí zábalu a dalších ochlazovacích technik, kdy zábalem chladíme rozpálené jádro těla, trup - hrudník a břicho, nikoliv končetiny na 10-15 minut s přísunem chladných tekutin a teplotou v místnosti kolem 24 °C, nebo přikládáme ledové kostky v igelitovém sáčku na oblast velkých tepen – třísla, pozor ne přímo na kůži, ale přes látku - kapesník. Dítě můžeme také omývat vodou nebo sprchovat, její teplota je kolem 30 °C. Nikdy teplotu nesnižujeme o více než 1-2 °C, ne rovnou k normálu. Z léků se u dětí využívá hlavně účinné látky paracetamolu nebo ibuprofenu v sirupové lékové formě, nebo ve formě čípků, u starších ve formě tablet. Nikdy nepochybíte, když horečku dítěte budete konzultovat s jeho dětským lékařem. V případě objevení se komplikací horečky – křečí ihned volejte RZP – 155. JM

Autor: MUDr. Květoslava Ludvíkovská
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Květoslava Ludvíkovská
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Horečka u dětí - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • časté opakující se horečky
  Dobrý den,
  chtěla bych vás požádat o radu,nebo jen o uklidnění........zda vyhledat imunologa nebo nějakou odbornou pomoc???nebo nechat malou vyrůst bez dalšího vyšetřování???
  Malá má na konci ledna 4 roky a dá se říct,že od malička trpí na vysoké horečky(po očkování,zuby,virozy,nebo jen tak bez nějakých příznaků a opakují se ) Má 1-3dny teplotu 38-39,5,většinou si stěžuje na bolest kloubů a svalovou únavu,CRP má jen lehce zvýšené............předloni je měla snad i 6krát a v loni naštěstí jen 3krát
  naše doktorka mě říká,že z toho vyroste,ale jiná radí dovyšetřit....... a mě trápí,že ve svém okolí naznám nikoho kdo by řešit stejný problém???
  Děkuji.............. 
  sisisimona   | 20.01.2015 16:55:24 | Reakcí: 1, poslední: 20.01.2015 20:27:49
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Nemoc

| Veronika1305 | 10.02.2024, 09:01

Dobrý den paní doktorko,
ráda bych se zeptala na dceru 18 měsíců. Druhý týden měla zelenou rýmu, jelikož onemocněl i starší syn, navštívili jsme pediatra. Napsal dětem Pamycon, syn se uzdravil (jelikož rýmě předcházeli víkendové horečky které ustaly), tak paní doktorka zhodnotila situaci, že se může jednat o chřipku typu A. Dcera měla jen jeden den horečku, druhý den byla jako zdravá. Následující den tedy včera, začala být zase ukňouraná a všimli jsme si, že jí opuchl a zarudl prsteníček. Teplotu má mírnou 37. Prst není horký jen lehce oteklý a zarudlý celý prst. A nechce jíst, tekutiny přijímá v pořádku, jen nechce jíst. Napadlo mě jestli se nemůže jednat o nějaký postcovid (ten jsme prodělali na Vánoce) nebo jestli to nemůže souviset s chřipkou. Respektive jestli máme vydržet do pondělí k pediatričce nebo navštívit pohotovost. Mockrát děkuji za odpověď.
S pozdravem,
Veronika

Dobrý den,

může se jednat o komplikaci chřipky, v pondělí navštivte pediatra.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 10.02.2024, 10:14
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×