Právní prohlášení

https://www.babyonline.cz/ jsou webové stránky informačního charakteru. Informace uvedené na stránkách https://www.babyonline.cz/ nejsou určeny jako návod k diagnostice a léčení nemocí. V případě nemoci či jakýchkoliv pochybností týkajících se vašeho zdravotního stavu nebo zdravotního stavu vašich dětí, či užívání léčiv je nezbytně nutné vždy kontaktovat vašeho lékaře / lékaře vašeho dítěte, který dle vlastního vyšetření stanoví diagnózu a rozhodne o příslušné léčbě. Provozovatel stránek nenese odpovědnost za škody, které vzniknou uživateli stránek, pokud se v případě nemoci či příznaků poruch zdraví neobrátí na příslušného lékaře. Stejně tak neneseme odpovědnost za vyvození mylných závěrů z odpovědi odborníků v poradně. Odpovědi v internetové poradně na dotazy tzv. na dálku mají rovněž pouze informativní charakter a rozhodně nemohou zastoupit osobní návštěvu u lékaře a jeho terapeutické doporučení. Rovněž nemůžeme nést odpovědnost za případná otěhotnění tazatelek po souloži, byť dle odpovědí lékařů z poradny při okolnostech uvedených v dotazu nepravděpodobná. Mějte na paměti, že při souloži je pravděpodobnost otěhotnění vždy. I při aplikaci ochranných metod. 

Provozovatel Baby on line nenese odpovědnost za informace umístěné na stránkách jiných domén, na něž z https://www.babyonline.cz/ vedou odkazy.

Provozovatel Baby on line informuje všechny autory příspěvků na webových stránkách https://www.babyonline.cz/, že webové stránky Baby on line budou uchovávány a archivovány v rámci projektu Webarchiv Národní knihovny České republiky. Autoři příspěvků mají možnost sdělit provozovateli webových stránek, že nesouhlasí s uchováním a archivováním svých příspěvků. Veškeré náklady spojené s dodatečným odstraněním vložených příspěvků hradí jejich autor, na jehož žádost byly odstraněny.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Část Pestrý svět maminek, tvořená příspěvky, vyjadřuje názory našich čtenářek a čtenářů, které se nemusí shodovat s názory autorů Baby on line. Provozovatel Baby on line nenese odpovědnost za informace obsažené v příspěvcích čtenářů. Autoři příspěvků z řad uživatelů nesou za své příspěvky plnou odpovědnost a přebírají odpovědnost za škodu, pokud svými příspěvky poruší práva jiné osoby či právního předpisu.

Vkládat na Babyonline.cz reklamní sdělení, jak na stránky, tak prostřednictvím vzkazů uživatelkám, není povoleno. Za každé takové nepovolené reklamní sdělení bude vymáhána náhrada ve výši 10.000 Kč, která bude následně využita k dalšímu rozvoji portálu. Příspěvky budou neodkladně ze stránek odstraněny a profil uživatele, který tak činí, odstraněn.

Odstraněn bude rovněž příspěvek, který ponese známky zásahu do dobré pověsti autora či společnosti provozující portál Babyonline.cz.

Provozovatel neověřuje informace uvedené v Příbězích z BOL, za jejich pravdivost jsou plně právně zodpovědni jejich pisatelé, kteří nám svůj příběh ke zpracování zaslali.

Provozovatel si vyhrazuje právo odborné dotazy, které mu v rámci poradny přijdou na mail info@babyoline.cz, i s odpovědí automaticky anonymně publikovat v rámci příslušného tématu.

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat všechny inzerce v rubrice Práce nabízím, ze kterých nebude ihned zřejmé, o jakou práci se jedná. Stejně tak, bude-li mít podezření, že nabízená práce není v souladu s dobrými mravy.

Veškerá práva vyhrazena, žádná část těchto stránek nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Veškeré vydavatelem povolené citace údajů v dalších publikacích musí být uvedeny jako citace s uvedením pramene a autora originálu. V případě porušení autorských práv bude vymáhána náhrada ve výši 10.000 Kč za každý nepovoleně zkopírovaný, tedy zcizený text nebo jeho část.

Informace o zpracování osobních údajů, aplikace GDPR

Dovolujeme si Vám oznámit, že v naší databázi shromažďujeme osobní údaje, které jste uvedli při registraci, a to za účelem informovat Vás o novinkách vydavatelství Babyonline těmito maily. Údaje v registračním formuláři můžete sami měnit či mazat, současně se můžete odhlásit z odběru novinek kliknutím na odkaz v patičce každého mailu. Již dříve jsme plně dodržovali českou legislativu a Vaše údaje byly shromažďovány, uchovávány a zpracovávány ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (číslo registrace: 00027795), a to provozovatelem stránek Baby on line. 

  • Registrovaný uživatel bere na vědomí, že firma o něm eviduje a zpracovává osobní údaje uvedené v registraci, zejména jméno, příjmení, e-mail.
  • Každý ze subjektů, o němž firma zpracovává osobní údaje, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto se případně také domáhat soudní ochrany, a to ve všech otázkách ochrany jeho osobních údajů.
  • Firma je povinna informovat registrované o jakémkoliv ohrožení jeho osobních údajů. Firma případy porušení ochrany osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR ohlásí Úřadu pro ochranu osobních údajů do 72 hodin. Tuto povinnost firma nebude mít v případě, že je velmi nepravděpodobný vliv na riziko úniku osobních údajů.
  •  Firma nezpracovává osobní údaje obchodního partnera z titulu jeho souhlasu, ale pouze z titulu plnění zákonných povinností.
  • Firma bude zpracovávat osobní údaje registrovaných pouze pro účely informovat o novinkách vydavatelství Babyonline. V případě požadavku na zpracování osobních údajů i za jiným účelem se firma zavazuje získat informovaný předchozí písemný souhlas v samostatném dokumentu.
  • Žádosti registrovaných ohledně uplatnění práva na:

           a) přenositelnost,

           b) omezení zpracování (žádost o dočasný přesun do jiného systému nebo znepřístupnění),

           c) vydání potvrzení o zpracovávání údajů o něm,

          d) opravu, 

          e) vymazání,

          f) informace o přijatých opatřeních,

         vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů pověřený pracovník, který předem písemně             informuje svého nadřízeného a po odsouhlasení nadřízeným zašle registrovanému zprávu o způsobu a           termínu vyřešení jeho žádosti. 

Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce