Inzerce
Inzerce
Inzerce

Jména pro miminka

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Chcete být součástí statistiky jmen dětí na Babyonline?
Pak je nutná Vaše drobná aktivita. Jaká? Přesvědčte se, zda máte jména svých dětí vyplněna v registračním formuláři https://www.babyonline.cz/maminka/moje/registracni-udaje . 
1. Po kliknutí na odkaz se nejprve přihlaste.
2. Poté, co se Vám otevře Váš registrační formulář, doplňte jména, uveďte pro ověření Vaše heslo a dejte uložit. Prosím, uvádějte jména dětí v podobě, jaká je uvedena v Rodném listě dítěte. Děkujeme.

Databáze jmen je vytvořena podle publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. www.academia.cz ISBN 978-80-200-1888-5.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Jméno M/Ž Svátek Původ Význam Domácí
podoby
Radana Ž 15.12. slovanský ženská podoba k Rad(o)van, lze vyložit jako rozradovaná nebo radost přinášející, radující se, popřípadě ať se obradovává Ráďa, Raduš(ka), Raděn(ka), Radun(k)a
Radimíra Ž varianta jména Radomíra, to je ta, která má ráda svět (mír)
Radislava Ž varianta jména Radoslava, to je slavící radost, radostná
Radivojka Ž srbské a chorvatské jméno první část souvisí s radostí, druhá s vojnou
Radka Ž 14.9., 6.5. domácká podoba slovanských jmen začínajících na Rad-(Radmila, Radoslava), popřípadě na -rada končících (Ctirada ap.), ženská podoba jména Radek, to je radující se Ráďa, Raduš(ka), Radun(k)a, Radulinka
Radmila Ž 3.1. slovanský ženská podoba k Rad(o)mil, vykládá se jako rozradostňující a milá (u složky rad- nelze vyloučit též význam strostlivá) Raduška, Ráďa, Radka, Raděn(k)a
Radomíra Ž 3.7. slovanský ženská podoba k Radomír (Radimír), lze ji nejspíše vyložit jako ta, která má ráda mír (svět) nebo i slavná (velká) radostí (péčí) Ráďa, Radka, Radun(k)a, Raduš(ka)
Radoslava Ž 14.9. slovanský ženská podoba k Radoslav, Rad(i)slav, vykládá se jako slavící radost, radostná - někdy se spojuje se starým slovesem radět (starat se) a vykládá se jako starostlivá Ráďa, Radka, Radun(k)a, Raduš(ka)
Radovana Ž varianta jména Radana, to je rozradovaná, radost přinášející
Rae Ž anglické jméno buď jde o zkráceninu jména Ráche (ovce, trpělivá)l, nebo se prezentuje jako ženská podoba k mužskému Ray (moudrý ochránce)
Rafaela Ž 29.10., 29.9. hebrejský ženská podoba k Rafael, znamená bůh vyléčil, uzdravuje Raf(k)a, Ela, Fala, Rafaelka
Ráchel Ž 30.9. hebrejský ovce, přeneseně trpělivá Raška, Ráchelka, Chela, El(k)a
Raimunda Ž 7.1. německý ženská podoba k Raimund, tedy moudrý rádce, ochránce Rajka, Muna, Raimundka
Raina Ž anglická variantní podoba jména Regina, to je královna
Raja Ž ruské a bulharské jméno zkrácenina jmen jako Iraida, Raisa (povolná) aj.
Rajsa Ž 15.5. nejasný nejasný, nejčastěji se vykládá z řečtiny jako povolná, řidčeji i z francouzštiny jako myslitelka, věřící Rája, Rajka, Rajsin(k)a, Rajsička
Ralica Ž bulharské jméno vyvinulo se z názvu rostliny
Raluca Ž řecký, rumunské jméno
Ramona Ž 23.1. germánský, španělské jméno ženská podoba k Ramon, tedy moudrý ochránce (rádce) Ram(k)a, Ramonka, Mona, Ramouš(ka)
Ran Ž japonské jméno lotos, vodní lilie
Rana Ž bulharské jméno zkrácenina ze jmen Branislava (bojuj za slávu), Chrana (ochraňuj slávu)
Rastislava Ž varianta jména Rostislava, to je ten, kdo rostí (dává růst, rozmnožuje) slávu
Ranka Ž jihoslovanské jméno ta, která (brzo) ráno vstává
Rea Ž 7.9. italské jméno nejasný, pochází z řecké mytologie (Rhea byla matkou bohů) Rejka, Reuš(ka)
Rebeka Ž 9.3. hebrejský, biblické jméno nejasný, podle některých znamená spojení, podle jiných dobře živená, tlustá - vykládá se též jako jalovice, popřípadě okouzlující Reb(k)a, Rebuš(ka), Rebin(k)a, Beky
Regan Ž keltský, anglické jméno vládkyně
Regína Ž 7.9. latinský královna Regi, Regínka, Reguš(ka), Regulka
Reine Ž francouzské jméno královna
Reingard(a) Ž německé složené jméno první část znamená rada, druhá (-garda ) smíření
Reinhilda Ž německé složené jméno první část znamená rada, druhá (-hilda) boj
Réka Ž maďarské jméno urozená paní
Rena Ž italské jméno zkrácenina jmen jako Lorena, Morena (černá), Irena (mírumilovná)
Renáta Ž 13.10. latinský znovuzrozená, obrozená Rena, Renka, Renča, Renda
René Ž 28.11. latinský znovuzrozená, obrozená Renka, Renda, Renča, Renátka
Reni Ž německé jméno zkrácenina jmen Renate (znovuzrozená, obrozená), Verena (nositelka vítězství)
Rhiana Ž velšský, anglické jméno panna, případně zkrácenina R(h)ianon, tedy nymfa, bohyně
Rhona Ž anglické a skotské jméno souvisí s mužským jménem Ronald, to je slává země, slavný hrdina
Ria Ž 12.9. hebrejský zkrácenina jména Marie (Maria), to je milovaná bohem, hořká, moře hořkosti, paní, kapka moře, krásná, odkazovatelka Rianka, Riuška, Riječka, Rijka
Richarda Ž 3.4. germánský ženská podoba k Richard, tedy mocný, silný, tvrdý vládce Ríša, Riška, Ríšen(k)a
Riley Ž angloamerické obourodé jméno vyvinulo se z příjmení s významem např. pocházející ze žitného pole
Rima Ž litevské jméno být klidná
Rina Ž 25.11. italská zkrácenina jména Kateřina, tedy čistá, cudná, mravná Rinka, Rinča, Rinuš(ka)
Riona Ž irsko-keltský, anglické jméno královna
Rita Ž 13.7., 22.5. italské jméno stará (známá již ze 14. století) zkrácenina jména Makéta (it. Margherita), to je perla Rituš(ka), Ritka, Ritun(ka)
River Ž románský, anglické obourodé jméno řeka, proud vody
Rivka Ž hebrejský varianta jména Rebeka, to je spojení, dobře živená, tlustá, jalovice, okouzlující
Roberta Ž 29.4. staroněmecký ženská podoba k Robert, tedy slávou ozářený, skvělé pověsti Robi(na), Robka, Robertka, Berta
Robina Ž 30.1. ženská podoba k Robin, což je domácká podoba jména Robert, tedy slávou ozářený, skvělé pověsti Robi, Robka, Robinka, Robuš(ka)
Roda Ž nejasný, jihoslovanské jméno rod
Rodika Ž bulharské jméno rod
Rolanda Ž 14.6. staroněmecký ženská podoba k Roland, tedy slavný hrdina, sláva země Rola, Rolin(k)a, Roluš(ka)
Romana Ž 18.11. latinský ženská podoba k Roman, znamená z Říma pocházející, Římanka, římská Romka, Romča, Romi(čka), Romanka
Romualda Ž německé jméno proslavující vládu
Romy Ž zkrácenina jména Rosemarie, což je složenina jmen Rosa (růže) + Marie (hořká, paní, krásná, kapka moře, moře hořkosti, odkazovatelka)
Roňa Ž 7.2. vykládané dvojím způsobem - buď se hodnotí jako literární, vymyšlené švédskou spisovatelkou A. Lindgrenovou, autorkou románu Ronja, dcera loupežníka, nebo jako osamostatnělá zkrácenina jmen jako Sofronija (rozumná, moudrá, zdravě myslící), Veronika ( Roňka, Roněčka
Rosa Ž cizí obdoba jména Róza, to je růže
Rosana Ž 13.3. vzniklo spojením Rosa (růže) a Anna (milostiplná)
Rostislava Ž 19.4. slovanský ženská podoba k Rostislav, tedy ten, kdo rostí (dává růst, rozmnožuje) slávu Rosťa, Rostin(k)a, Rostuš(ka), Slávka
Rovena Ž 30.7. nejasný nejasný, nejčastěji se vykládá z keltštiny s významem štíhlá a hezká, případně z angličtiny jako slavná přítelkyně Rov(k)a, Rovenka, Rona, Ven(k)a
Roxana Ž 20.3. perský zářící, světlo Roxy, Roxanka, Roxin(k)a, Roxuš(ka)
Róza Ž 13.3. latinský růže Rózka, Rózička, Rozina, Rozár(k)a
Rozálie Ž 4.9. latinský, italské jméno růže, růžová, vztahující se k růži
Rozárie Ž 4.9. latinský růže, růžová, vztahující se k růži Róza, Rozálka, Rozina, Rozička
Rozalinda Ž 2.4. staroněmecké jméno kůň a štít (z lipového dřeva), popřípadě sláva a štít - někdy se vykládá i ze španělštiny ze spojení rosa linda, tedy překrásná růže
Rozamunda Ž 2.4. staroněmecké jméno ochránkyně (záštita) koní Roz(k)a, Rozára, Rozina
Rozina Ž 13.3. varianta jména Róza (Rosa), tedy růže, růžová Rozka, Rozínka, Zina
Rozita Ž 13.3. španělské jméno varianta jména Róza, tedy růže, růžová Rozka, Rozitka, Rozina
Rozvita Ž 22.7. staroněmecké jméno slavná (svou) silou Róza, Rozvitka, Vita
Ruby Ž anglické jméno rubín
Rudolfa Ž 17.4. staroněmecký ženská podoba k Rudolf, tedy slavný vlk Ruda, Rudka, Rudolfka
Rumjana Ž bulharské jméno ruměnná, mající ruměnec
Runa Ž skandinávské jméno tajemství
Rusana Ž jihoslovanské jméno rusá
Ruslana Ž ruské a ukrajinské jméno lev
Rút Ž 14.3. hebrejský, biblické jméno nejasný, nejčastěji se vykládá jako přítelkyně Rutka, Rutuš(ka), Rutin(k)a
Růžena Ž 13.3. české jméno obdoba jmen pocházejících z latinského základu rosa, tedy růže, růžová Růž(a), Růžka, Růženka, Růžička
Řehořka Ž 12.3. řecký ženská podoba k Řehoř, tedy bdělý, ostražitý Řehuše, Řehuš(ka), Hořena
Radan M varianta jména Radovan, to je radost přinášející, radující se
Radbor M český raduj se z boje
Radegast M varianta jména Radhost, to je ten, kdo má rád hosty, hostitel
Radek M 21.3. slovanské jméno domácká podoba jmen začínajících na Rad- (Radoslav, Radomír aj.), popř. končících na -rad (Ctirad, Zdirad ap.), lze ji vyložit jako radující se Radeček, Ráda, Raduna, Radouš(ek)
Radhost M 21.3. slovanské jméno ten, kdo má rád hosty, hostitel Radek, Radhostek
Radim M 25.8. slovanský zkrácenina jména Radimír (Radomír), tj. ten, kdo má rád hosty Ráďa, Radimek, Radík, Radek
Radivoj M 6.5. české jméno mající rád voj(sko) Ráďa, Radek, Radouš(ek), Radan
Radmil M 3.1. slovanský rozradostňující a milý (u složky rád nelze ovšem vyloučit ani význam starostlivý) Ráďa, Radek, Radouš(ek), Radan
Radomír M 3.7. slovanský ten, kdo má rád mír (svět), popř. slavný (velký) radostí péčí Ráďa, Rade(če)k, Radouš(ek), Radan
Radoslav M 6.5. slovanský slavící radost, vítající radost, radující se, radostný Ráďa, Radík, Radouš(ek), Rade(če)k
Radovan M 15.12., 14.1. slovanský (roz)radovaný nebo radost přinášející, radující se, popř. ať obradovává Radek, Radouš(ek), Radánek, Radovánek
Radúz M 9.3. slovanské jméno radující se, radostný - známé ze Zeyerova dramatu Radúz a Mahulena Ráďa, Radek, Radúzek
Rael M angloamerické jméno považované buď za variantu jména Ralf (rádce, moudrý vlk), nebo zkráceninu jména Rafael (bůh vyléčil, uzdravuje)
Rafael M 29.9. hebrejský bůh vyléčil, uzdravuje Raf(ek), Ralek, Falek, Rafaelek
Raimund M 23.1. staroněmecký moudrý ochránce (rádce), radou poskytující ochranu Rajek, Rajko, Mundek
Rainer M 4.8. staroněmecké jméno vládce rady, rádce a vládce Rajek, Rainerek, Ner(ek), Nery
Rainold M 9.2. staroněmecké jméno moudrý vládce a rádce Rajek, Rainoldek
Rainhard M 4.8. staroněmecké jméno tvrdý, statečný (v radě), rádce Rajek, Rainek, Hard(ek)
Rajko M z jihoslovanských jazyků přejatá, u nás ojediněle užívaná varianta jména Radko, to je radující se
Ralf M 17.4. staroanglický rádce (radu poskytující) moudrý vlk Ralf(ek), Ralfíček, Ralfík, Raulek
Ramon M 23.1. germánský, španělské jméno moudrý ochránce (rádce) Rama, Ramek, Ramonek, Ramouš(ek)
Randolf M 17.4. germánský štít a vlk, štítový vlk Rand(ek), Rany, Dal(ek), Dolf
Ranek M 26.1. jihoslovanské jméno raný člověk, souvisí s ráno Rano(š), Ráňa, Ranouš(ek)
Raniel M hebrejský, židovské jméno bůh je má radost
Rasko M jihoslovanské jméno zkrácenina slovanských složenin jmen jako Rastislav, Rastivoj, jejichž první část souvisí se slovesem růst
Ratibor M 9.8. slovanský skládá se ze slov vojna a sláva, lze vyložit jako slavný bojem, v boji Ratík, Ratek, Ratko, Borek
Ratislav M 9.8. slovanský skládá se ze slov vojna a sláva, lze vyložit jako slavný bojem, v boji Ratek, Ratík, Slávek
Ratmír M 11.4. slovanský vojna a mír (svět), popř. I slavný (velký) vojnou, bojem Ratek, Ratko, Ratmírek, Míra
Raul M varianta jména Ralf, to je rádce, moudrý vlk
Ravaomanantena M malgašské obourodé jméno jméno užívané na Madagaskaru, složené z částí znamenající nová + doufat
Raven M holandské jméno havran
Ray M anglické jméno zkrácenina jména Raymond (Raimund), to je moudrý ochránce, rádce
Redmond M 12.1. staroanglický právní ochránce, poradce Red(ek), Redy, Mond(ek)
Read M anglické a skotské jméno vyvinulo se z přezdívky a posléze příjmení s významem rudovlasý, rudý
Reece M velšský, anglické jméno proud, pramen, přeneseně nadšený
Reginald M varianta jména Rainald
Reik M německé jméno frízská zkrácenina složených jmen s první složkou Rein- s významem rada
Remig M 1.10. latinský veslař, loďař Remek, Remeš, Remi(guš)
Remus M 1.10. latinský nejasný, vykládá se jako rychlý veslař. Známé z antických pověstí, jmenoval se tak bratr Romula, prý zakladatele Říma. Remy, Remek, Remusek
Renát M 28.11. latinský znovuzrozený, obrozený René, Renek, Renda, Renátek
René M 28.11. latinský znovuzrozený, obrozený Renek, Renda, Reny, Reník
Renny M irské jméno malý, ale sporý, silný (muž)
Reuel M hebrejský, židovské jméno přítel boží
Rhodri M velšské jméno kormidelník, vladař
Richard M 3.4. germánský mocný, tvrdý, silný vládce Ríša, Rišan, Riška, Riky
Rick(y) M anglické jméno vzniklo ze jména Richard, to je mocný, tvrdý, silný vládce
Ri(t)chie M anglické jméno vzniklo ze jména Richard, to je mocný, tvrdý, silný vládce
Rico M italské jméno zkrácenina jména Enrico (Jindřich), to je pán, vládce domu, otčiny
Rik M holandské jméno zkrácenina jména Hendrik (Jindřich), to je vládce domu, otčiny
Rijk M holandské jméno vzniklo z Rijkland
Riley M angloamerické obourodé jméno vyvinulo se z příjmení s významem pocházející ze žitného pole
Rinaldo M italské jméno podoba jména Rainold, to je moudrý vládce a rádce
Rino M italské jméno zkrácenina jmen jako Arturino, Salvatorino
Ring M anglické jméno prsten, jméno Ringo se rozšířilo pod vlivem jeho užívání jako uměleckého jména, které si Richard Starky, člen skupiny Beatles, zvolil v podobě Ringo Star.
Rio M anglické jméno řeka
Risto M italské jméno zkrácenina jména Ristoro
Robert M 29.4. staroněmecký slávou ozářený, skvělé pověsti Roby, Robík, Robin, Bert(ík)
Robin M 30.1. germánský domácká podoba jména Robert, tj. slávou ozářený, skvělé pověsti Roby, Robík, Robíček, Robinek
Robinson M 30.1. germánský odvozenina jména Robert, tj. slávou ozářený, skvělé pověsti
Rodan M 21.12. slovanské jméno souvisí s přídavným jménem rodný, (na)rozený Rod(ek), Rodanek
Roderik M 29.4. staroněmecký slavný mocí, bohatstvím nebo slavný vládce Rod(ek), Rody, Rodan, Rodouš(ek)
Rodion M ruské jméno z Rhodosu
Roger M 29.4., 23.4. germánský slavný kopiník Rogy, Rogerek, Ger
Roch M 16.8. zkrácenina dnes už neužívaných německých jmen začínajících na Roch- (Rochold, Rochbert), nejasného významu, nevylučuje se ani původ staroperský s významem věž v šachu (odtud rošáda). Roš(ek), Rochek
Roland M 14.6. staroněmecký sláva země, slavný hrdina Rolandek, Rolek, Rolda, Landa
Rolf M 17.4. německý zkrácenina jmen Rodolf (Rudolf), tj. slavný vlk Rolfek, Rolfík, Rolfi
Roman M 9.8. latinský římský, Říman Romek, Romy, Románek, Romí(če)k
Romedius M latinský, německé jméno jmenoval se tak věrozvěst působící v Tyrolích
Romeo M 9.8. italské jméno známé ze Shakespearova dramatu Romeo a Julie - odvozené patrně z latinského Roma, tj. Řím, lze je snad vyložit jako poutník do Říma Roma, Romek, Romí(če)k, Roman
Romuald M 9.2. německý slavný vládce Roman, Romek, Romualdek, Alda
Romul M 9.8. latinské jméno odvozené buď z řečtiny s významem silný, popř. z etruštiny, jmenoval se tak legendární zakladatel Říma Romek, Romík, Romča, Romulek
Ronald M 9.2. staroislandský, anglické a skotské jméno moudrý (mocný) vládce, rádce Ron(y), Ronek, Ronča, Roník
Ronel M hebrejský, anglické jméno boží radost
Rooney M keltský, anglické a irské jméno rudovlasý, s rusými kadeřemi
Rory M irská podoba jména Roderik, to je slavný mocí, bohatstvím, slavný vládce
Rosen M bulharské jméno
Rosendo M germánský, španělské a portugalské jméno ten, kdo má slavnou pověst
Ross M anglické a skotské jméno mys, poloostrov, popř. též hlavní země
Rostislav M 19.4. slovanský ten, kdo rostí (dává růst, rozmnožuje) slávu Rosťa, Rostek, Rostík, Rostíček
Rowdy M angloamerické jméno hřmotný, neurvalý, hlasitý, přeneseně i živý
Roy M skotské jméno král
Rozário M 4.9. latinský, italské a španělské vztahující se k růži, náležející růži Rozek, Rozárek
Ruben M 21.9. hebrejský, biblické jméno nejasný, někdy se vykládá jako ejhle (pohleďte) syn Rub(y), Rubek, Beno, Ben(y)
Rudolf M 17.4. staroněmecký slavný vlk Ruda, Rudy, Rudík, Rudolfek
Rufus M 28.11. latinský červený, zrzavý Ruf(ek), Rufík, Rufouš(ek), Rufinek
Rumen M bulharské jméno ruměnný
Rupert M 27.3. staroněmecké jméno (muž) zářící slávy Rup(ek), Rupík, Rupouš(ek)
Rurik M jihoslovanské jméno podoba jména Roderik, to je slavný mocí, bohatstvím, slavný vládce
Ruslan M 19.6. turkotatarský lev Rusla(nek), Rusek, Ruslek
Rustan M perský, srbské a chorvatské jméno ať je mocný vzrůstem
Ruy M jedna z portugalských podob jména Rodrigo, to je slavný mocí, bohatstvím
Ryan M irsko-keltský, anglické jméno malý král
Řehoř M 12.3. řecký bdělý, ostražitý Řehůřek, Řehořek, Řehák, Hořek
Komerční sdělení

Související články

Jména pro miminka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Chybějící křestní jméno v seznamu
  Setkala jsem se s křestním jménem "Guri". Ale v seznamu jmen bohužel chybí. Zřejmě seznam jmen není aktualizován.
  PetraZelena   | 14.09.2020 22:04:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • Výběr jména
  Nijak do hloubky jsem o jménech nikdy nepřemýšlela, hlavní co jsem vždy chtěla, aby nebylo v rodině a bylo něčím zajímavé. Pro kluka nám jednoho dne přišlo jméno samo od cizinců, kteří seděli v restauraci vedle nás. Kluk byl jasný, byli jsme spokojení, tudíž jsem další výběr vypustila. Doktor mi zanedlouho pověděl, že to bude holčička a problém byl na světě, dlouho jsme vybírali a nemohli jsme přijít, které bude to pravé, hezké, jemné, něčím zajímavé.. Žádné nás neoslovilo natolik aby jsme si řekli ano to je ono - stale vam muzu rict, ze koukame a hledame :)
  andrejka_h   | 27.05.2019 12:38:33
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jméno
  Důležité při výběru jména mi přišlo, že je jeho tvárnost a více možností zdrobňování, zároveň aby nebylo moc dlouhé a dobře se hodilo k příjmení  
  Andy2018   | 13.11.2018 23:47:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmena
  Každý jméno je krasny, kdyz se hezky řekne :)
  Terluk   | 12.08.2018 16:30:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • Česká jména - jak se vám líbí?
  Chlapecká jména:
  Bojan, Bivoj, Blahoslav, Bohdan, Bohumil/slav/mír, Bojan, Bořivoj, Branimír, Bronislav, Branislav, Břetislav, Boleslav Bořivoj, Bořek
  Ctibor, Ctirad, Ctislav
  Čestmír, Čeněk
  Dalibor, Dalemil, Dobroslav, Drahoslav, Dušan, Dobromír, Drahomír
  Gustav "slavný pohostinstvím"
  Hostislav, Hostimír, Hostivít, Horan
  Chrabroš, Chrudoš
  Jasan, Jaromír/slav, Jošt, Jaromil, Jarilo, Jarovít -> http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1309/jarilo-jarovit-sv-jiri
  Kazimír, Květoslav
  Lubomír, Lubor, Luboš, Lumír, Lutobor, Ludomír, Ludoslav, Ludivoj, Luděk, Lev
  Měšek, Miloslav, Miloš, Milan, Milota, Miroslav, Miloň, Mnata, Mnislav, Mojmír, Modřín
  Přemysl
  Radomír, Radim, Rad(ov)an, Radoslav, Radovít, Radúz, Rodan, Ratibor, Ratislav, Ratmír, Rostislav, Rastislav, Rodan
  Slavoj, Slavomil/mír, Soběslav, Stanimír/slav, Spytihněv, Svatobor, Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svantoví
  Vítězslav, Vitoslav, Vladislav, Vladimír, Vlastimil, Vlastimír, Vlastibor, Vlastislav, Vojslav, Vratislav, Veles
  Zbyslav, Zbyšek, Zbigněv, Zbyněk, Zdeslav, Zdenek, Zderad, Zlatan, Zlatko


  Dívčí jména:
  Běla, Bohdanka, Božidara, Broňa, Božena, Blažena
  Danica, Darina, Dobromila, Dobromíra, Doubravka, Drahomíra, Drahuše, Devana
  Hvězdoslava
  Jarmila, Jaromíra, Jasna
  Květa, Kazi
  Lada, Lesana, Liběna, Libuše, Ludmila, Ludiše, Ljuba, Ladislava
  Mlada, Miluše, Milena, Miloslova, Miroslava, Mokoš, Morana
  Naděje
  Radana, Radka, Radmila, Radomila, Radomíra, Růže, Rosa
  Slavěna, Slávka, Stáňa, Světlana, Svatava, Svatoslava, Svatomíra
  Šárka
  Věnka, Věnceslava, Vendula, Věra, Vlaďka, Vlasta, Vesna, Velena
  Zdenka, Zdislava, Zdeslava, Zdravka, Zlata, Zora
  Živa
  Morrígan Ní Boii   | 03.08.2017 09:27:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak je důležitý význam pro vás?
  Nemám problémy se jmény, kteří mají neutrální význam či mají spojení se zvířaty či přírodou....

  Emilie "soupeř(ka)"
  Livia "zavistivá" "modravá"
  Cecilie "slepá"
  a podobný...
  Maite   | 20.06.2017 18:06:28 | Reakcí: 1, poslední: 26.07.2017 15:04:30
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Jak je důležitý význam pro vás?
   Lépe formulovaná otázka:
   Špatný význam pro mě je něco „ošklivý“, „ničící“, „slepý“,…

   Jak definujete špatný význam? Opravdu se těším na čtení vašich odpovědí
   Maite   | 26.07.2017 15:04:30
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Těhotenství

| Marta090402 | 12.05.2021, 23:20

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se jedná o těhotenství nebo ne. Už 14 dní pociťuji nevolnost, celkem časté chození na malou, nadýmání, tři dny mě bolela i prsa. Posledních 5 dni mám návaly horka. Menstruace dorazila v daném termínu tedy 7.5., ale neměla jsem ji nějak silnou, spíše špinění s krví. Dva dny mám zvýšenou teplotu přes 37 stupňů. Test jsem si dělala 8.5. večer a ukázala se mi tam opravdu slabounká čárka, test jsem opakovala 11.5. odpoledne a dneska 12.5. ráno, ale nic se neukázalo.
Menstruace mi probíhá bez jakýchkoliv problémů, minulý měsíc jsem měla 4 dny zpoždění, ale menstruace se dostavila. Mohla bych být těhotná? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, hladina hCG nemusí být ještě dostatečně vysoká, aby jí popřípadě spolehlivě těhotenský test detekoval. Jak jsem již tady v poradně psala, těhotenské testy zachycují hladinu těhotenského hormonu až od určité hladiny (obvykle min. cca 2 týdny od oplodnění), test si tedy za pár dní zopakujte výhradně z ranní moči, která je nejvíce koncentrovaná. Pokud budete chtít jistotu, objednejte se ke svému gynekologovi, který může odebrat hCG přímo z krve (spolehlivější metoda oproti testům), popřípadě Vám udělat ultrazvukové vyšetření, které má ale smysl až 5-6 týdnů po vynechání menstruace.

MUDr. Elena Peschoutová | Babyonline | 14.05.2021, 08:34
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce