Inzerce
Inzerce
Inzerce

Jména pro miminka

Komerční sdělení

Související články

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Chcete být součástí statistiky jmen dětí na Babyonline?
Pak je nutná Vaše drobná aktivita. Jaká? Přesvědčte se, zda máte jména svých dětí vyplněna v registračním formuláři https://www.babyonline.cz/maminka/moje/registracni-udaje . 
1. Po kliknutí na odkaz se nejprve přihlaste.
2. Poté, co se Vám otevře Váš registrační formulář, doplňte jména, uveďte pro ověření Vaše heslo a dejte uložit. Prosím, uvádějte jména dětí v podobě, jaká je uvedena v Rodném listě dítěte. Děkujeme.

Databáze jmen je vytvořena podle publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. www.academia.cz ISBN 978-80-200-1888-5.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Jméno M/Ž Svátek Původ Význam Domácí
podoby
Dafné Ž 10.11. řecký vavřín, vavřínový věnec (bůh Apollon proměnil nymfu ve vavřínový keř), jméno nymfy známé z řecké mytologie Dafna, Dafka, Dafnička
Dagmar Ž 20.12. severský slavný den Dája, Dáša, Daška, Dáda
Daisy Ž 16.11. anglické jméno ze staroanglického day's eye, to je oko dne. Nazývá se tak květina, která je miniaturním symbolem slunce Daisina, Daisinka, Daisička
Dajana Ž 4.1. slovanský buď anglická výslovnostní podoba jména Diana nebo jihoslovanská odvozenina z arabského daya, tedy chůva Dája, Dajka, Dajina, Dajanka
Dalibora Ž 4.6. slovanský ženská podoba k Dalibor, tedy vzdaluj boj Dalka, Dalena, Borka, Daliborka
Dalida Ž 21.7. italský nejasný význam Dali, Dalka, Dalidka, Lida
Dalie Ž 5.10. severský utvořené podle jména švédského botanika Andrease Dahla, kterým byla pojmenována květina jiřina (rod Dahlia) Dalka, Daluše, Dalin(k)a
Dalila Ž 9.12. hebrejský něžná, jemná, štíhlá Dal(k)a, Dalilka, Lila
Dalimila Ž 5.1. slovanský ženská podoba jména Dalimil, tedy (buď) dále milý Dal(k)a, Míla, Milka, Dalimilka
Dalimíra Ž 5.1. slovanský ženská podoba k Dalimír, tedy vzdaluj mír Dal(k)a, Dalen(k)a, Mirka
Dalma Ž 7.5. maďarský píseň (původem jde o mužské jméno z maďarské klasické literatury) Dalka, Dalmuška, Dalmička
Dalmatinka Ž srbské a chorvatské jméno Dalmatinka, žena z Dalmácie
Damaris Ž 20.12. řecký manželka Dam(k)a, Damuška, Damar(a), Mari(ska)
Damiána Ž 27.9. řecký ženská podoba k Damián, vykládané nejčastěji jako krotitel, pokořitel Damka, Damin(k)a, Damuška, Damiánka
Dana Ž 11.12. hebrejský ženská podoba ženská podoba k Dan, znamená soudkyně Danka, Danča, Dája, Dani
Danaé Ž 11.12. řecké jméno nejasný, známé z řecké mytologie, jmenovala se tak matka Perseova Dana, Danka, Danajka
Danica Ž 26.1. jihoslovanský denice Dan(k)a, Danička, Nica
Daniela Ž 9.9. hebrejský ženská podoba k Daniel, tedy bůh je můj soudce Danielka, Danil(k)a, Danuš(ka), Dáňa
Danuta Ž 11.12. polské jméno patrně obdoba jména Dana, tedy soudkyně Danutka, Danka, Danutina
Dara Ž hebrejský, anglické jméno moudrost, rozum - popřípadě se odvozuje z keltštiny s významem silná
Darcy Ž irsko-keltský, anglické jméno pocházející z Arcy
Darie Ž 10.4. perský ženská podoba k Darius, tedy držitel dobra Darka, Dara, Darin(k)a, Daruš(ka)
Darina Ž 22.9. jihoslovanský dáreček, dar, nebo jako obdoba jména Darie, tedy držitelka dobra Dar(k)a, Darinka, Darča, Daruška
Darlene Ž anglické jméno odvozené z obecného darling, tedy miláček
Darrene Ž nejasný, anglické jméno
Dáša Ž osamostatnělá domácká podoba jmen začínajících na Da- (Dagmar, Daniela, Dana)
Davida Ž 30.12. hebrejský ženská podoba k David, to je snad miláček Dav(k)a, Davidka, Davuška
Dea Ž latinský bohem daná
Deana Ž 4.1. latinský, slovenské jméno vzniklo z poslovovenštěné anglické výslovnostní podoby původem latinského jména Diana, tedy božská Dea, Deanka, Denka, Denča
Debora Ž 21.9. hebrejský včela Deborka, Deb(k)a, Debča, Deboruš(ka)
Dee Ž velšské jméno tmavá, snědá, případně považované za zkráceninu jmen začínajících na D- (Diana apod.)
Deidre Ž irský, německé jméno známé z irských ság
Delfina Ž jihoslovanské jméno vyvinulo se z obecného delfín, přeneseně se vykládá jako klid, pokoj
Delie Ž 8.11., 20.10. řecký utvořené z názvu ostrova Delos, pocházející z Delosu (známé jako vedlejší jméno mytologické bohyně Artemis) Dela, Delin(ka), Delka, Delča
Delmar Ž španělské jméno od moře
Demeter Ž 30.10. řecký matka země - v řecké mytologii bylo Demeter jméno bohyně úrody a plodnosti Demi, Demka, Tera
Denica Ž bulharské jméno ranní hvězda
Denisa Ž 11.9. řecké jméno přejaté z francouzštiny ženská podoba k Denis, Dionýz, tedy bůh vína, případně božské dítě Dena, Deny, Deni(ska), Denka
Derika Ž 1.3. germánský, holandské jméno ženská podoba k holandskému Diederik, tedy vládce lidu Derka, Dera, Derička
Desana Ž srbské, chorvatské a bulharské jméno souvisí se slovesem s významem zastihnout
Désirée Ž francouzské jméno významovou obdobou je Naděžda, což je naděje
Desislava Ž srbské a chorvatské jméno ať zůstane sláva
Despina Ž řecký hospodyně, vladařka, někteří je spojují s latinským spina, tedy trn, přeneseně starosti
Děvana Ž počeštěná podoba slovanského Devana, varianty jihoslovanského Deva s významem děva, děvče
Dew Ž velšské jméno související patrně s obecným související patrně s obecným rosa, užívané též jako jméno mužské (velšské mužské jméno Dewi se hodnotí jako obdoba k David, co je miláček)
Dezidera Ž 11.2., 5.5. latinský ženská podoba k Dezider, tedy toužící, dychtící, vyžádaný Deza, Deziderka
Diamanta Ž bulharské jméno odvozené z názvu nerostu diamant
Diana Ž 4.1. latinský božská Dia(nka), Diječka, Dinka, Dijka
Diandra Ž angloamerické jméno božská květina, nebo se odvozuje ze jména Diana, tedy božská
Dietlind(e) Ž německý složené jméno, první část znamená lid, druhá se vykládá jako milá (lind), boj (hild)
Diethild(e) Ž německý složené jméno složené jméno, první část znamená lid, druhá se vykládá jako boj (hild), milá (lind)
Dihya Ž nejasný, berberské jméno jméno je užíváno v severní Africe
Dimitra Ž 30.10. řecký ženská podoba k Dimitrij, tedy náležející Demeter (byla to řecká bohyně úrody) Dimka, Dimča, Mitra, Mitrena
Dina Ž 14.5. hebrejský rozsudek, ortel, popřípadě pomstěná - užívá se též jako domácká (v germánských jazycích osamostatnělá) podoba jmen jako Leopoldina, to je pro lid (v lidu) statečný, smělý, Bernardina, to je silný madvěd Dinka, Dinečka, Dinuš(ka), Ina
Dinara Ž chorvatské jméno vyvinulo se z obecného názvu planiny Dinare
Dionýzka Ž ojedniněle užívaná varianta jmen Diviška a Denisa, tedy božské dítě, bůh vína
Dita Ž 27.3. stejně znějící podoba dvou osamostatnělých zkrácenin jmen různého původu, a to jednak (původem) hebrejského Judita (tj. židovka), jednak germánských jmen jako Dietlind, Dietmund, tedy začínajících na Diet- s významem lid Ditka, Dituš(ka), Ditun(k)a, Ditička
Diviška Ž 11.9. řecký česká poboba jména Dionýzka, ženská podoba k Diviš, respektive Dionýz, tedy bůh vína, božské dítě Diva, Divka, Divuška, Divinka
Dobra Ž osamostatnělá zkrácenina jmen Dobromila, Dobroslava, tedy milující dobro, komu je dobro milé, dobrý, dobrotivý, slavný
Dobromila Ž 5.2. slovanský ženská podoba k Dobromil, tedy milující dobro, komu je dobro milé Dobra, Dobruše, Dobruška, Dobřen(k)a
Dobromíra Ž 5.2. slovanský ženská podoba k Dobromír, tedy dobrý, (kdo přeje) mír dobru Dobra(va), Dobrana, Dobřena, Dobruše
Dobroslava Ž 5.6. slovanský ženská podoba k Dobroslav, tedy dobrý, dobrotivý, slavný dobrem Dobrava, Dobřena, Dobroslávka, Dobruška
Dolma Ž tibetské jméno vykupitelka
Dolores Ž 15.9. španělské jméno vzniklo ze spojení Nuestra Seňora de los Dolores, tedy ""naše paní bolestná"" (je tím míněna biblická Marie) Dola, Doli, Lora, Lola
Dominika Ž 4.8. latinský ženská podoba k Dominik, tedy pánův Dom(k)a, Domina, Dominka, Domča
Dona Ž 28.12. italský, anglické a skotské jméno základem je obecné italské donna (resp. domina), tedy hospodyně, paní Donka, Donuška
Donalda Ž 7.7. keltský ženská podoba k Donald, tedy vládce světa, mocný ve světě Dona, Donka, Donča, Donečka
Donáta Ž 30.12. latinský ženská podoba k Donát, tj. dar, darovaný Dona, Donka, Donča, Donátka
Donika Ž jihoslovanská odvozenina ze jména Dona, což je hosodyně, paní
Doriana Ž francouzské jméno ženská podoba k Dorian, což je muž z Dorie, Dořan
Dorina Ž jihoslovanská a maďarská odvozenina jména Dorota, to je boží dar
Doris Ž 26.2. řecký patrně ženská podoba k Dorian, tey muž z Dorie (Dórové byli jeden z řeckých kmenů) - Doris bylo dle řecké mytologie jméno nymfy - v cizině se též hodnotí jako zkrácenina jmen T(h)eodora a Dorot(h)ea Dora, Dorka, Doriska, Dorotka
Dorota Ž 26.2. řecký boží dar - řecké Dórothea byl i mužský tvar Dórotheos, obráceně Theodor) Dori, Dorka, Dorin(ka), Dorotka
Doubravka Ž 19.1. slovanský patrně souvisí s podstatným jménem doubrava (les) Doubra(vuše), Doubravuš(ka),Dobra, Doubravina
Drahomila Ž 18.7. slovanský ženská podoba k Drahomil, tedy drahý a milý, komu je drahá milost Drahuše, Draha, Dráža, Draga
Drahomíra Ž 18.7. slovanský ženská podoba k Drahomír, tedy komu je drahý mír Draha, Dražka, Drahuše, Dráža
Drahoslava Ž 9.7. slovanský ženská podoba k Drahoslav, tedy drahý, komu je drahá sláva, slavný drahostí Draha, Drahuše, Drahuška, Dráža
Drahuše Ž 9.7. český původem zkrácenina jmen začínajících na Drah-, znamená drahá Draha, Dráža, Drahuš(ka), Drahuna
Dulcinea Ž 11.8. latinský sladká Dulcina, Dulka, Dulin(k)a, Dulcinka
Duňa Ž ruské jméno původem osamostatnělá zkrácenina ze jmen jako Avdotja, Jevdokija (blahovolná)
Dušana Ž 9.4. slovanský ženská podoba k Dušan, tedy ten, kdo má duši Duška, Dušanka, Dušička, Duša
Dag M 20.12. keltský den nebo lesk, nádhera, popř. jako zkratka jmen začínajících na Dago- (Dagomal - slavný den, Dagobert - zářivý den) Dagek, Dagi, Dagan, Dagoušek
Dahl M dánské a švédské jméno vzniklo z příjmení, a to místního jména s významem údolí, v dánštině též jako jméno ženské
Dale M anglické jméno vyvinulo se z příjmení s výchozím obecným významem obyvatel údolí, v USA občas užíváno též jako jméno ženské
Dalibor M 4.6. slovanský vzdaluj boj - považovalo se za obdobu řeckých Telemach a Telesfor Dal, Dalek, Dali, Bor
Dalimil M 5.1. slovanský buď dále milý Dal(i), Dalek, Dalík
Dalimír M 5.1. slovanský novější české jméno přitvořené k Dalimil, znamená vzdaluj mír Dal, Dalek, Míra, Dalimírek
Damián M 27.9. řecký krotitel, pokořitel - Kosma a Damián byli známí starořečtí lékaři, Damia byla etruská bohyně plodnosti a úrody; damium byla oběť této bohyni Dam, Damek, Damouš(ek), Mian
Damir M jedna z jihoslovanských obdob jména Dobromír, to je ten, kdo přeje mír dobru
Damon M 27.9. řecký, anglické jméno krotký - považuje se za variantu jména Damián, to je krotitel, pokořitel Damek, Dama, Damonek
Dan M 17.12. hebrejský, biblické jméno rozsoudil, soudce - hodnotí se též jako zkratka jmen Daniel, tedy bůh je můj soudce, nebo Dalibor, což je vzdaluj boj Daneček, Daník, Dany, Danek
Daniel M 17.12. hebrejský, biblické jméno bůh je můj soudce Dan, Danek, Dani(e)lek, Daneš
Dante M 6.10. latinský vytrvalý ve víře - vzniklo zkrácením tzv. přacího jména Durante (z lat. Durans-durare, tj. vytrvat) Dan, Dantík, Dantek
Darek M 9.11. slovanský osamostatnělá zkrácenina původem slovanského jména Božidar, tj. dar boží Dar, Darko, Dareček, Darinek
Darel M 19.12. nejasný, anglické jméno spojuje se buď s normandským příjmením vzniklým z místního jména Airellle, nebo s původem perským jménem Darius, tj. mocný, držitel dobra nebo se též hodnotí jako ekvivalent původem hebrejského jména David, tj. miláček Darek, Dara, Darko
Darius M 19.12., 25.10. perský držitel dobra, mocný Dar(ek), Dara, Darko
Darren M nejasný, anglické jméno nelze vyloučit souvislost s Darius, což je držitel dobra, mocný
Dashiell M anglické jméno vyvinulo se z příjmení
David M 30.12. hebrejský, biblické jméno nnejasný, nejčastěji se spojuje s hebrejským dód a vykládá se jako miláček. Někdy se spojuje s ugaritským (vyhynulá semitská řeč) davidu, tj. náčelník Davídek, Davča, Davek, Davy
Davor M 11.11. nejasný, jihoslovanské jméno známé ze staroslovanské mytologie jako jméno boha války, někdy se vykládá jako symbol radosti i žalu Davek, Davča, Davorek
Dean M jedna z anglických variant jména Dino
Declan M keltský, irské jméno nejasný
Dejan M 24.6. jihoslovanské jméno související se slovesem dejati, tj. činit, pracovat, lze tedy vyložit jako (ať je) činorodý, aktivní Dejko, Dejek, Dejanek
Delfino M latinský vyvinulo se z obecného jména delfín
Demetrius M varianta Dimitrij, znamená náležející Demeter, což je mytologická matka země, bohyně úrody
Denis M 9.10., 11.9. řecké jméno přejaté z francouzštiny bůh vína, zasvěcený bohu dobrého vína, popř. i božské dítě Denek, Den(y), Denisek, Nis
Děpold M 1.7. německý chrabrý, v lidu statečný Děpoldek, Polda, Poldík, Poldouš(ek)
Derek M cizí podoba jména Teodorik, tedy mocný vládce lidu
Desmond M anglické jméno vyvinulo se z místního jména
Detlef M jihoněmecký složený z částí vykládaných například jako lid + potomek
Dětmar M 17.5. německý slavný v lidu, popř. slavný lidem Dětma(rek), Dětek, Marek
Dětřich M 1.3., 15.12. německý vládce lidu Dětřa, Dětříšek, Dětřík
Dezider M 11.2. latinský toužící, dychtící, vyžádaný Deziderek, Dežo, Derko
Dian M bulharské jméno mužský protějšek jména Diana, což znamená božská
Dick M anglická osamostatnělá domácká podoba jména Richard, tedy mocný, tvrdý, silný vládce
Didier M francouzská podoba jména Dezider, což je toužící, dychtící, vyžádaný
Diego M portugalská podoba jména Jakub, tedy ten, kdo se drží za patu, přeneseně druhorozený
Dieter M holandská obdoba jména Dětřich, to je vládce lidu
Dimitrij M 26.10., 30.10. řecký náležející Demeter, což je mytologická matka země, bohyně úrody Dima, Dimka, Mitra
Dino M 20.8. italské jméno zkrácenina jmen Bernardino, Conradino (Konrád), což je smělý rádce, která se osamostatnila Dinko, Dina, Dinouš(ek)
Dionýz M varianta jmen Diviš a Denis, což je bůh vína, božské dítě, divoký
Dirk M německá a holandská osamostatnělá zkrácenina jména Dietrich
Dismas M 25.3. řecký nejasný, někdy se vykládá jako narozený při západu slunce, jde o biblické jméno legendárního lotra, který byl ukřižován po Kristově pravici a uvěřil v jeho božství Dimek, Dismasek
Diviš M 11.9., 9.10. česká podoba řeckého jména podoba jména Dionýsos, tj. bůh vína popř. božské dítě, v češtine se vykládá také jako divoký Diva, Divouš(ek), Div(íš)ek
Djordje M jihoslovanská podoba jména Jiří, to je zemědělec, rolník
Dluhoš M 15.3. český dlouhý, obdoba původem latinského jména Longin Dluža, Dluhouš, Dluhošek
Dobromil M 5.2. slovanský milující dobro, komu je dobro milé Dobra, Dobeš, Dobrouš, Míla
Dobromír M 5.2. slovanský ten, kdo přeje mír dobru Dobra, Dobeš, Míra, Mirek
Dobroslav M 5.6. slovanský dobrý, dobrotivý, slavný dobrem Dobra, Dobeš, Sláva, Slávek
Dolf M anglická osamostatnělá zkrácenina jména Adolf (ušlechtilý vlk), Rudolf (slavný vlk)
Dominik M 4.8. latinský pánův (dies dominica = den Páně) Doma, Domek, Domin(ič)ek
Donald M 3.2. keltský vládce světa, mocný ve světě Don(ouš), Done(če)k, Donaldek
Donar M germánskýé jméno varianta jména T(h)or, což byl bájný bůh hromu
Donát M 30.12. latinský darovaný bohem, dar boží Don, Done(če)k, Donek, Donda
Donovan M 18.10. keltský, anglické a irské jméno pocházející z místa zvaného Donndubhán, výchozí složky donn + dubh znamenají černý, tmavý Don, Donek, Vanek
Dorel M rumunské jméno vzniklo odvozením ze jména Teodor, to je boží dar, bohem darovaný
Dorián M 20.2., 26.2. řecký muž z Dorie, Dořan (Dórové byl jeden z řeckých kmenů, Dorus jejich pravěký předek) Doriánek, Dorek, Dorouš(ek), Dora
Douglas M anglické jméno vyvinulo se z příjmení, a to z místního jména s významem od temné hory
Dov M anglické a jiné jméno medvěd
Drahomil M 18.7. slovanský drahý, milý, popř. komu je drahá milost Draha, Drahoš(ek), Míla, Drahomilek
Drahomír M 18.7. jihoslovanský komu je drahý mír Draha, Drahoš(ek), Míra, Mirek
Drahoslav M 17.1. slovanský drahý, komu je drahá sláva, slavný drahostí Drahoš(ek), Drahoň, Dražek, Sláva
Drahoš M 17.1. slovanský původně zkrácenina jmen Drahoslav, Drahomír, dnes se užívá jako samostatné jméno, znamená drahý Drahoš(ek), Drahoň, Dražík
Drahotín M 17.1., 27.2. slovanský drahý, milovaný Draha, Drahoš(ek), Drahoň, Dražek
Duncan M keltský, anglické jméno temná bitva
Dustin M 9.4. nejasný, anglické jméno buď se vyvinulo z příjmení, jehož základem bylo staroskandinávské osobní jméno s výchozím obecným významem Thorův kámen (Thor byl mytologický bůh hromu), nebo ze spojení dusty place, tj. zaprášené místo Dustek, Dusty, Dusta
Dušan M 9.4. slovanský ten, kdo má duši, resp. dobrý dech (tj. je silný, má odvahu, ducha) Duša, Dušánek, Dušek
Dylan M 5.1. nejasný, anglické, velšské jméno někdy spojované s keltským elementem znamenajícím moře, jméno hrdiny známého z velšských legend Dyla, Dylek, Dylanek
Džani M jihoslovanské jméno související patrně s italským jménem Giovanni (česky Jan), tedy bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží

Jména pro miminka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Chybějící křestní jméno v seznamu
  Setkala jsem se s křestním jménem "Guri". Ale v seznamu jmen bohužel chybí. Zřejmě seznam jmen není aktualizován.
  PetraZelena   | 14.09.2020 22:04:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • Výběr jména
  Nijak do hloubky jsem o jménech nikdy nepřemýšlela, hlavní co jsem vždy chtěla, aby nebylo v rodině a bylo něčím zajímavé. Pro kluka nám jednoho dne přišlo jméno samo od cizinců, kteří seděli v restauraci vedle nás. Kluk byl jasný, byli jsme spokojení, tudíž jsem další výběr vypustila. Doktor mi zanedlouho pověděl, že to bude holčička a problém byl na světě, dlouho jsme vybírali a nemohli jsme přijít, které bude to pravé, hezké, jemné, něčím zajímavé.. Žádné nás neoslovilo natolik aby jsme si řekli ano to je ono - stale vam muzu rict, ze koukame a hledame :)
  andrejka_h   | 27.05.2019 12:38:33
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jméno
  Důležité při výběru jména mi přišlo, že je jeho tvárnost a více možností zdrobňování, zároveň aby nebylo moc dlouhé a dobře se hodilo k příjmení  
  Andy2018   | 13.11.2018 23:47:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmena
  Každý jméno je krasny, kdyz se hezky řekne :)
  Terluk   | 12.08.2018 16:30:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • Česká jména - jak se vám líbí?
  Chlapecká jména:
  Bojan, Bivoj, Blahoslav, Bohdan, Bohumil/slav/mír, Bojan, Bořivoj, Branimír, Bronislav, Branislav, Břetislav, Boleslav Bořivoj, Bořek
  Ctibor, Ctirad, Ctislav
  Čestmír, Čeněk
  Dalibor, Dalemil, Dobroslav, Drahoslav, Dušan, Dobromír, Drahomír
  Gustav "slavný pohostinstvím"
  Hostislav, Hostimír, Hostivít, Horan
  Chrabroš, Chrudoš
  Jasan, Jaromír/slav, Jošt, Jaromil, Jarilo, Jarovít -> http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1309/jarilo-jarovit-sv-jiri
  Kazimír, Květoslav
  Lubomír, Lubor, Luboš, Lumír, Lutobor, Ludomír, Ludoslav, Ludivoj, Luděk, Lev
  Měšek, Miloslav, Miloš, Milan, Milota, Miroslav, Miloň, Mnata, Mnislav, Mojmír, Modřín
  Přemysl
  Radomír, Radim, Rad(ov)an, Radoslav, Radovít, Radúz, Rodan, Ratibor, Ratislav, Ratmír, Rostislav, Rastislav, Rodan
  Slavoj, Slavomil/mír, Soběslav, Stanimír/slav, Spytihněv, Svatobor, Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svantoví
  Vítězslav, Vitoslav, Vladislav, Vladimír, Vlastimil, Vlastimír, Vlastibor, Vlastislav, Vojslav, Vratislav, Veles
  Zbyslav, Zbyšek, Zbigněv, Zbyněk, Zdeslav, Zdenek, Zderad, Zlatan, Zlatko


  Dívčí jména:
  Běla, Bohdanka, Božidara, Broňa, Božena, Blažena
  Danica, Darina, Dobromila, Dobromíra, Doubravka, Drahomíra, Drahuše, Devana
  Hvězdoslava
  Jarmila, Jaromíra, Jasna
  Květa, Kazi
  Lada, Lesana, Liběna, Libuše, Ludmila, Ludiše, Ljuba, Ladislava
  Mlada, Miluše, Milena, Miloslova, Miroslava, Mokoš, Morana
  Naděje
  Radana, Radka, Radmila, Radomila, Radomíra, Růže, Rosa
  Slavěna, Slávka, Stáňa, Světlana, Svatava, Svatoslava, Svatomíra
  Šárka
  Věnka, Věnceslava, Vendula, Věra, Vlaďka, Vlasta, Vesna, Velena
  Zdenka, Zdislava, Zdeslava, Zdravka, Zlata, Zora
  Živa
  Morrígan Ní Boii   | 03.08.2017 09:27:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak je důležitý význam pro vás?
  Nemám problémy se jmény, kteří mají neutrální význam či mají spojení se zvířaty či přírodou....

  Emilie "soupeř(ka)"
  Livia "zavistivá" "modravá"
  Cecilie "slepá"
  a podobný...
  Maite   | 20.06.2017 18:06:28 | Reakcí: 1, poslední: 26.07.2017 15:04:30
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Jak je důležitý význam pro vás?
   Lépe formulovaná otázka:
   Špatný význam pro mě je něco „ošklivý“, „ničící“, „slepý“,…

   Jak definujete špatný význam? Opravdu se těším na čtení vašich odpovědí
   Maite   | 26.07.2017 15:04:30
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Těhotenství

| Marta090402 | 12.05.2021, 23:20

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se jedná o těhotenství nebo ne. Už 14 dní pociťuji nevolnost, celkem časté chození na malou, nadýmání, tři dny mě bolela i prsa. Posledních 5 dni mám návaly horka. Menstruace dorazila v daném termínu tedy 7.5., ale neměla jsem ji nějak silnou, spíše špinění s krví. Dva dny mám zvýšenou teplotu přes 37 stupňů. Test jsem si dělala 8.5. večer a ukázala se mi tam opravdu slabounká čárka, test jsem opakovala 11.5. odpoledne a dneska 12.5. ráno, ale nic se neukázalo.
Menstruace mi probíhá bez jakýchkoliv problémů, minulý měsíc jsem měla 4 dny zpoždění, ale menstruace se dostavila. Mohla bych být těhotná? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, hladina hCG nemusí být ještě dostatečně vysoká, aby jí popřípadě spolehlivě těhotenský test detekoval. Jak jsem již tady v poradně psala, těhotenské testy zachycují hladinu těhotenského hormonu až od určité hladiny (obvykle min. cca 2 týdny od oplodnění), test si tedy za pár dní zopakujte výhradně z ranní moči, která je nejvíce koncentrovaná. Pokud budete chtít jistotu, objednejte se ke svému gynekologovi, který může odebrat hCG přímo z krve (spolehlivější metoda oproti testům), popřípadě Vám udělat ultrazvukové vyšetření, které má ale smysl až 5-6 týdnů po vynechání menstruace.

MUDr. Elena Peschoutová | Babyonline | 14.05.2021, 08:34
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce