Inzerce
Inzerce

Jména pro miminka

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Chcete být součástí statistiky jmen dětí na Babyonline?
Pak je nutná Vaše drobná aktivita. Jaká? Přesvědčte se, zda máte jména svých dětí vyplněna v registračním formuláři https://www.babyonline.cz/maminka/moje/registracni-udaje . 
1. Po kliknutí na odkaz se nejprve přihlaste.
2. Poté, co se Vám otevře Váš registrační formulář, doplňte jména, uveďte pro ověření Vaše heslo a dejte uložit. Prosím, uvádějte jména dětí v podobě, jaká je uvedena v Rodném listě dítěte. Děkujeme.

Databáze jmen je vytvořena podle publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. www.academia.cz ISBN 978-80-200-1888-5.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Jméno M/Ž Svátek Původ Význam Domácí
podoby
Gabriela Ž 8.3. hebrejský ženská podoba ke jménu Gabriel, tedy bůh je silný nebo muž (hrdina) boží Gába, Gabča, Gabka, Gábin(k)a
Gaja Ž 24.12. řecký země - jméno známé z Chačaturjanova baletu Gajané Gája, Gajka, Gajanka
Gala Ž 16.10. latinský ženský protějšek k Gal(l)us, tedy pocházející z Galie, obyvatel Galie - výchozí obecné gallus znamená kohout, Gala je tedy vlastně slepice Galka, Galča, Galinka, Galuška
Galatea Ž řecký, italské jméno bílá
Galina Ž 16.10. ruské jméno z řečtiny s významem klid, mír, nebo z latiny s významem slípka, slepice, respektive pocházející z Galie Gala, Galka, Galuš(ka), Galinka
Ganna Ž holandská obdoba frízského jména Gannert, Gandert, tedy vysoká (jako věž)
Garika Ž česká, u nás ojediněle se vyskytující ženská podoba k anglickému jménu Garik, to je vládce kopím, kopiník
Gedina Ž východofrízský, holandské j méno souvisí s germánskými mužskými jmény Gade (dobrý) a Getse (oštěp)
Gelja Ž bulharská osamostatnělá zkrácenina jména Angela, to je andělská
Gema Ž 12.5. latinský drahokam Gemka, Gemička, Gemuš(ka)
Genciana Ž 5.10. latinský označení rostliny zvané hořec (s tím souvisí i název genciánové, tedy modrofialové barvy) Gena, Gencina
Geralda Ž 13.10. německý ženská podoba ke jménu Gerald, tedy kopiník Ger(k)a, Gerda, Geruška, Dina
Gerarda Ž 23.4. německý ženská podoba ke Gerard, Gerhard, tj. tvrdé kopí, tvrdý kopiník - příbuzým jménem je Gerlinda, tj. klidné kopí Ger(k)a, Geruška, Gerda, Hardin(k)a
Gerda Ž 17.11. staroislandský, norské jméno ochranitelka Gerdička, Gera, Geruška
Gerlinde Ž německé jméno počeštěně Gerlinda, znamená mírné kopí
Germaine Ž francouzská podoba jména Hermína (Heřmanka), to je pán, muž od vojska, válečník
Gertruda Ž 17.3., 17.11. německé jméno silná v kopí (bájeslovná Gertruda byla jednou z valkýr vodících padlé bojovníky do germánského nebe) - jméno Gertruda vzniklo v bývalém Sovětském svazu nově i jako zkrácenina spojení geroinja truda, tedy hrdinka práce Ger(t)a, Gertička, Gertraud(e), Trude
Giada Ž italské jméno souvisí s názvem nerostu zvaným jadeit
Giana Ž italské jméno zkrácenina ze jmen jako Feliciana, Luciana
Gilberta Ž 4.2. německý ženská podoba ke jménu Gilbert, vykládanému někdy jako známé, slavné přání (vůle) Gila, Gilka, Bert(in)a
Gina Ž 7.9. zkrácenina latinského jména Regina, tedy královna a jména Georgina (Jiřina), to je zemědělec, rolník Ginka, Ginča, Ginuš(ka), Ginečka
Giovanna Ž italská podoba jména Jana, což je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Gita Ž 10.6. zkrácenina slovenského Margita (Markéta), tedy perla, a německého Brigita, tedy silná Gitka, Gituška, Gituna, Gitečka
Gitte Ž židovské jméno dobrá - pochází z jidiš
Giulia Ž italská podoba jména Julie, to je vlasatý, zářící, mladý, božský
Gizela Ž 18.2. staroněmecké jméno nejasný, někdy se vykládá jako mladá rostlina, případně též rukojmí nebo ušlechtilé dítě Ela, Elka, Elča, Gizka
Gladys Ž nejasný, anglické jméno spojované například s latinským gladiolus, tedy květ mečíku
Glorie Ž 12.2. latinský slavná, sláva Glora, Glorka, Glorečka, Glorin(k)a
Gorana Ž 29.2. jihoslovanské jméno žena z lesa, případně horalka Gora, Gorka, Gorečka
Gordana Ž 9.9. řecký, jihoslovanské jméno hrdá Gor(k)a, Gordanka, Dana
Grácie Ž 17.2. latinský ženská podoba ke jménu Gracián, tedy půvabný, milostiplný, milý Gracka, Gracin(k)a, Graciánka
Gradita Ž italské jméno vítané dítě
Gražina Ž 1.4. litevský, polské jméno pěkná Graža, Gražinka
Gréta Ž 10.6. cizí domácká podoba jména Markéta, tedy perla Grétka, Grétička, Grétuška
Grizelda Ž 24.9. německý, italské jméno nejasný, někdy se vykládá jako hrozný boj, válka - jedná se o italské jméno známé z Boccacciova Dekameronu Griz(k)a, Grizin(k)a, Grizelka, Zelda
Guadalupe Ž arabský, španělské jméno údolí vlků
Gudrun Ž 15.1. severský, germánské jméno bojová runa (tajemství) - známé z německých bohatýrských eposů Gud(k)a, Gudra, Runa, Gudrunka
Gulžanat Ž dagestánské jméno souvisí s růží
Gustava Ž 2.8. švédský ženská podoba ke jménu Gustav, tedy opora Gotlanďanů (Gótů) - užívá se též jako domácká podoba jména Augusta, Augustýna, to je majestátný, vznešený Gusta, Gustina, Gustička, Gustýnka
Gvendolína Ž 21.1. keltský, anglické jméno nejasný, někdy se vykládá jako bílá (žena) Gven, Gvenda, Dol(k)a, Doly
Gabin M 19.2. latinský náležející k (římskému) rodu Gabinů (odvozeno z názvu města Gabies) Gab(ek), Gabík, Gabinek
Gabriel M 24.3. hebrejský bůh je silný, bůh je moje síla, nebo muž (hrdina) boží Gába, Gabi, Gabek, Gabrielek
Gaius M 24.12. latinský sladký Gajek, Gajík
Gál M 16.10. z maďarštiny přejatá podoba původem latinského jména Havel, to znamená obyvatel Galie Galek, Galouš(ek), Galo
Garik M 23.4. anglické jméno vládce kopím, kopiník Gari, Garek
Gary M anglické jméno původem osamostatnělá zkrácenina jména Gerald, to je kopiník, ten, kdo (v lese) vládne oštěpem
Gavin M keltský, anglické jméno bílý sokol
Gavrila M ruské obdoba jména Gabriel, což je bůh je silný, bůh je moje síla
Gedeon M 28.3. hebrejský dřevorubec, rozbíječ Geda, Gedek, Gedeonek, Gedouš(ek)
Gejza M varianta jména Géza
Gemmo M italské jméno mužský tvar k ženskému jménu Gema, tj. drahokam
Genadij M 13.6. řecký, ruské jméno urozený (muž) Geňa, Geňka, Geňek, Nadek
Geoffrey M anglická významová obdoba jména Bohumír, to je mír bohu
Georg M cizí podoba jména Jiří, tedy zemědělec, rolník
Gerald M 13.10. staré německé jméno kopiník, popř. Ten, kdo (v lese) vládne oštěpem Geraldek, Gera, Gery, Gerek
Gerard M 23.4. německý tvrdý, silný kopiník Gera, Gery, Gerek, Gerouš(ek)
Gerhard M 23.4. německý tvrdý, silný kopiník Gera, Gery, Gerek, Gerouš(ek)
Gerazim M 4.3. řecký, ruské jméno úctyhodný, ctihodný Geraz, Gery, Razim
Gerd M německé jméno osamostnělá zkrácenina ze jména Gerhard, což je tvrdý, silný kopiník
Gerlach M nejasný, německé jméno nejasný
German M germánský, německé jméno Germán
Gershom M biblický, anglické jméno exulant
Géza M 21.1. turecký patrně souvisí s jeg, což bylo označení vojenské hodnosti Gejza, Gejzík, Gejzíček
Gilbert M 7.6., 4.2. staroněmecké jméno nejasný, někdy se vykládá jako známé, slavné přání (vůle) Gil, Gilek, Bert, Bertík
Gino M italská osamostanělá domácká podoba jména Luigino (Ludvík), což je slavný bojovník, proslavený v boji
Gleb M 24.7. skandinávský, ruské jméno dobrý život (tělo) Glebek, Glebouš
Glen M 24.7. keltský, anglické jméno úzká dolina, úžlabina Glenek, Glenda
Goče M bulharské jméno vzniklo osamostatněním zkrácenin ze starších jmen Blagota, Dragota
Gorazd M 17.7. staroslověnský zkušený, zdatný Gora, Gorazdek, Gorek, Gorouš(ek)
Gordan M řecký, jihoslovanské jméno vzniklo z řeckého místního jména Górdion, obce ležící v Malé Asii
Gordon M 10.5. anglické jméno spojované se stejně znějícím místním názvem ve Skotsku, podle kterého převzal jméno slavný šlechtický rod, někteří jej odvozují z francouzštiny gourd s významem tupý, hloupý Gorek, Gordek, Gory, Gordonek
Gothard M 5.5. staroněmecké jméno silný, pravý v bohu Hard(ek), Gotek, Gothardek
Gottfried M německá významová obdoba jména Bohumír, to je mír bohu
Gottlieb M německá významová obdoba jména Bohumil, to je milý bohu, bohumilý
Gracián M 18.12. latinský náležející k (římskému) rodu Graciů, původní význam je půvabný, milý, milostiplný Gracek, Graciánek
Graham M anglické jméno vyvinulo se z příjmení, a to z místního jména s významem velký dům, popř. Grantův statek
Grant M 6.9. latinský veliký Grantek, Grantík, Gran(ek)
Grayson M anglické jméno vyvinulo se z příjmení s významem syn šedovlasého
Greg M osamostatnělá zkrácenina jména Gregor, anglického Gregory (česky Řehoř), to je bdělý, ostražitý
Gregor M ze slovenštiny přejatá, u nás ojediněle užívaná podoba jména Řehoř, to je bdělý, ostražitý
Gregorus M řecká podoba jména Řehoř, to je bdělý, ostražitý
Gulliver M literární mužské jméno užívané v holandštině a ve švédštině
Gunar M ze severských jazyků přejatá a počeštěná, u nás výjimečně užívaná obdoba jména Gunter, což je boj a vojsko, bojovník, válečné vojsko, vojevůdce
Gunter M 9.10. staroněmecké jméno boj a vojsko, bojovník, resp. válečné vojsko, vykládá se též jako vojevůdce Gun, Gunek, Ter(ek),
Gustav M 2.8. švédský opora (sloup) Gotlanďanů (Gótů) Gusta, Gustík, Gusti(n), Gustíček
Guy M anglická a francouzská podoba jména Vít, to je živoucí, veselý, rád, dobré vášně znající
Gwenael M francouzské, bretaňské jméno urozený, ušlechtilý
Goran M jihoslovanská podoba jména Horymír, to je horal
Gaston M 6.2. latinský, francouzské jméno nejasný, někdy se vykládá jako muž z Gaskoňska Gastonek, Gastek, Stonek, Gasta
Komerční sdělení

Související články

Jména pro miminka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Chybějící křestní jméno v seznamu
  Setkala jsem se s křestním jménem "Guri". Ale v seznamu jmen bohužel chybí. Zřejmě seznam jmen není aktualizován.
  PetraZelena   | 14.09.2020 22:04:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • Výběr jména
  Nijak do hloubky jsem o jménech nikdy nepřemýšlela, hlavní co jsem vždy chtěla, aby nebylo v rodině a bylo něčím zajímavé. Pro kluka nám jednoho dne přišlo jméno samo od cizinců, kteří seděli v restauraci vedle nás. Kluk byl jasný, byli jsme spokojení, tudíž jsem další výběr vypustila. Doktor mi zanedlouho pověděl, že to bude holčička a problém byl na světě, dlouho jsme vybírali a nemohli jsme přijít, které bude to pravé, hezké, jemné, něčím zajímavé.. Žádné nás neoslovilo natolik aby jsme si řekli ano to je ono - stale vam muzu rict, ze koukame a hledame :)
  andrejka_h   | 27.05.2019 12:38:33
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jméno
  Důležité při výběru jména mi přišlo, že je jeho tvárnost a více možností zdrobňování, zároveň aby nebylo moc dlouhé a dobře se hodilo k příjmení  
  Andy2018   | 13.11.2018 23:47:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmena
  Každý jméno je krasny, kdyz se hezky řekne :)
  Terluk   | 12.08.2018 16:30:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • Česká jména - jak se vám líbí?
  Chlapecká jména:
  Bojan, Bivoj, Blahoslav, Bohdan, Bohumil/slav/mír, Bojan, Bořivoj, Branimír, Bronislav, Branislav, Břetislav, Boleslav Bořivoj, Bořek
  Ctibor, Ctirad, Ctislav
  Čestmír, Čeněk
  Dalibor, Dalemil, Dobroslav, Drahoslav, Dušan, Dobromír, Drahomír
  Gustav "slavný pohostinstvím"
  Hostislav, Hostimír, Hostivít, Horan
  Chrabroš, Chrudoš
  Jasan, Jaromír/slav, Jošt, Jaromil, Jarilo, Jarovít -> http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1309/jarilo-jarovit-sv-jiri
  Kazimír, Květoslav
  Lubomír, Lubor, Luboš, Lumír, Lutobor, Ludomír, Ludoslav, Ludivoj, Luděk, Lev
  Měšek, Miloslav, Miloš, Milan, Milota, Miroslav, Miloň, Mnata, Mnislav, Mojmír, Modřín
  Přemysl
  Radomír, Radim, Rad(ov)an, Radoslav, Radovít, Radúz, Rodan, Ratibor, Ratislav, Ratmír, Rostislav, Rastislav, Rodan
  Slavoj, Slavomil/mír, Soběslav, Stanimír/slav, Spytihněv, Svatobor, Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svantoví
  Vítězslav, Vitoslav, Vladislav, Vladimír, Vlastimil, Vlastimír, Vlastibor, Vlastislav, Vojslav, Vratislav, Veles
  Zbyslav, Zbyšek, Zbigněv, Zbyněk, Zdeslav, Zdenek, Zderad, Zlatan, Zlatko


  Dívčí jména:
  Běla, Bohdanka, Božidara, Broňa, Božena, Blažena
  Danica, Darina, Dobromila, Dobromíra, Doubravka, Drahomíra, Drahuše, Devana
  Hvězdoslava
  Jarmila, Jaromíra, Jasna
  Květa, Kazi
  Lada, Lesana, Liběna, Libuše, Ludmila, Ludiše, Ljuba, Ladislava
  Mlada, Miluše, Milena, Miloslova, Miroslava, Mokoš, Morana
  Naděje
  Radana, Radka, Radmila, Radomila, Radomíra, Růže, Rosa
  Slavěna, Slávka, Stáňa, Světlana, Svatava, Svatoslava, Svatomíra
  Šárka
  Věnka, Věnceslava, Vendula, Věra, Vlaďka, Vlasta, Vesna, Velena
  Zdenka, Zdislava, Zdeslava, Zdravka, Zlata, Zora
  Živa
  Morrígan Ní Boii   | 03.08.2017 09:27:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak je důležitý význam pro vás?
  Nemám problémy se jmény, kteří mají neutrální význam či mají spojení se zvířaty či přírodou....

  Emilie "soupeř(ka)"
  Livia "zavistivá" "modravá"
  Cecilie "slepá"
  a podobný...
  Maite   | 20.06.2017 18:06:28 | Reakcí: 1, poslední: 26.07.2017 15:04:30
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Jak je důležitý význam pro vás?
   Lépe formulovaná otázka:
   Špatný význam pro mě je něco „ošklivý“, „ničící“, „slepý“,…

   Jak definujete špatný význam? Opravdu se těším na čtení vašich odpovědí
   Maite   | 26.07.2017 15:04:30
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý deň. Prosím Vás, chcela by som sa opýtať na očkovanie proti kliešťovej encefalitidě. Syn má 3 roky a máme ist za týzdeň na očkovanie. Vzpomenula som si, že som mala KE a mám proti nej protilátky (v těhotenstve odběr krvi omylom na KE). Nemohol syn tie protilátky odo mna získat? Že by som ho nemusela dávať očkovať. Vopred Vám moc ďakujem za odpověď. Pekný deň

Dobrý den, protilátky proti KE se nepřenáší na plod, nechejte syna naočkovat.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 21.04.2021, 16:19
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce