Inzerce
Inzerce
Inzerce

Jména pro miminka

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Chcete být součástí statistiky jmen dětí na Babyonline?
Pak je nutná Vaše drobná aktivita. Jaká? Přesvědčte se, zda máte jména svých dětí vyplněna v registračním formuláři https://www.babyonline.cz/maminka/moje/registracni-udaje . 
1. Po kliknutí na odkaz se nejprve přihlaste.
2. Poté, co se Vám otevře Váš registrační formulář, doplňte jména, uveďte pro ověření Vaše heslo a dejte uložit. Prosím, uvádějte jména dětí v podobě, jaká je uvedena v Rodném listě dítěte. Děkujeme.

Databáze jmen je vytvořena podle publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. www.academia.cz ISBN 978-80-200-1888-5.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Jméno M/Ž Svátek Původ Význam Domácí
podoby
Jacqueline Ž cizí podoba jména Žakelína, to je ten, který se drží bratra za patu
Jade Ž anglické jméno pochází z obecného označení nerostu zvaného ""jadeit"".
Jael Ž hebrejský kozorožec
Jadrana Ž 4.3. srbské a chorvatské jméno žena z Jadranu Jadra, Ranka, Jadruška, Jadrin(k)a
Jadviga Ž polská, u nás zřídka užívaná podoba jména Hedvika, to je vítězící v boji
Jakubka Ž 25.7. hebrejský ženská podoba ke jménu Jakub, nejčastěji vykládanému jako ten, který se drží bratra za patu Kuba, Kubka, Jaška
Jamaica Ž americké a holandské jméno vyvinulo se ze stejnojmenného názvu ostrova
Jamie Ž obourodé jméno ženské jméno ke jménu James (Jakub), to je ten, kdo se drží za patu, druhorozený
Jana Ž 24.5., 21.8. hebrejský ženská podoba k Jan, tedy bůh je milostivý, popřípadě bohem daný, milostivý dar boží Jája, Janka, Janča, Janička
Janelle Ž anglická odvozenina ze jména Jean (tj. Jana), to je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Janet Ž cizí podoba jména Žaneta, to je bůh je milostivý
Jantra Ž bulharské jméno bříza
Jara Ž jedna z bulharských podob jmen Věra, to je víra
Jarmila Ž 4.2. české jméno milující bujnost, prudkost, sílu, jaro, popřípadě slavná silou, prudkostí, přeneseně slavící jaro Jarka, Jar(o)milka, Jára, Jaru(na)
Jarolíma Ž 27.4. řecký ženská podoba k Jarolím (jeho variantou je Jeroným), tedy svaté jméno, popřípadě muž se svatým jménem. První část jmen Jar- je totožná s první částí slovanského jména Jaroslav Jára, Jarka, Jarolímka, Lim(k)a
Jaromíra Ž 24.9. slovanský ženská podoba k Jaromír, tedy slavný silou, bujností, slavící jaro, případně silný bojovník nebo i sílu usměrňující Jára, Jarka, Jarča, Jaruška
Jaroslava Ž 1.7. slovanský ženská podoba k Jaroslav, tedy slavný silou, bujností, slavící jaro Jára, Jarka, Jarča, Jaruš(ka)
Jasmína Ž 31.3., 1.2. perský odvozené z názvu keře jasmín Jasma, Jasmínka, Mína
Jasna Ž 12.8., 30.1. české jméno utvořené v době národního obrození jako pokus o překlad původem latinského jména Klára, tedy jasná Jasnuška, Jasenka, Jasněnka, Jaska
Jay Ž anglické obourodé jméno původem domácká podoba jmen začínajících na J-
Jazz Ž angloamerické jméno zkrácenina jména Jocelyn nebo Jasminte, ztotožňováno s hudebním stylem
Jeannette Ž cizí podoba jména Žaneta, to je bůh je milostivý
Jekaterina Ž ruská podoba jména Kateřina, to je čistá, cudná, mravná
Jelena Ž slovanská jména u nás ve starší generaci běžná podoba jména Helena, to je světlo, pochodeň
Jelizaveta Ž ruská podoba jména Alžběta, to je bůh je má přísaha, bohu zasvěcená
Jenifer Ž 3.1. keltský, anglické jméno krásná, bílá rovina, žena, přeneseně bílý fantom Jena, Jeny, Jenka, Fer(k)a
Jenny Ž původem cizí domácká podoba jména Jana (bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží) a Jenifer (krásná, bílá rovina, žena, bílý fantom)
Jenovéfa Ž 3.1. germánský nebo keltský nejasný, vykládá se například jako matka rodu, ploditelka života, dále též tkadlena, kořen Jena, Jenka, Jenůfa, Jenůfka
Jesika Ž 4.11., 2.11. hebrejský, anglické jméno bůh uzří, spatří, případně též jako bohatá Jeska, Jesička, Jesin(k)a
Jessie Ž skotská domácká podoba jména Jean (Jana), to je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží a Jessica, to je bůh uzří, spatří, bohatá, která se osamostatnila
Ješe Ž tibetské jméno moudrost
Jetta Ž v němčině a jiných germánských jazycích je to osamostatnělá zkrácenina jména Henrietta (Jindřiška), to je pán, vládce domu
Jezabel Ž hebrejský, biblické jméno hříšná, nečistá, nemožná. Jmenovala se tak ukrutná izraelská královna.
Jindřiška Ž 4.9. německý ženská podoba k Jindřich, tedy pán, vládce domu (otčiny) Jindři, Jindruš(ka), Jindřina
Jinke Ž holandské jméno souvisí buď s Johannes, nebo se vyvinulo ze jména Katharina - z něho vznikla Ina a z ní Jinne a Jinke. Jinke užíváno též jako jméno mužské (z Johannes).
Jiřina Ž 15.2. řecký ženská podoba k Jiří, tedy zemědělec, rolník Jířa, Jirka, Jiřka, Jiřinka
Jitka Ž 5.12. hebrejský, české jméno židovka, žena z Judeje - české jméno, vzniklo patrně z tvaru Jutta (česky Juta), což je německá zkrácenina jména Judita. Jita, Jíťa, Jitule, Jitulík
Jitřenka Ž obrozenecká česká podoba jména Zora
Jo Ž zkrácenina anglických jmen Joana, Joanna (Jana), Josephine (Josefína) aj. , užívaná obvykle jako druhé jméno (Anna Jo).
Jocelyne Ž francouzské jméno vyvinulo se z germánského příjmení
Jody Ž anglická osamostatnělá odvozenina ze jména Judith, to je židovka, žena z Judeje
Johana Ž z němčiny přejatá počeštěná podoba jména Jana, to je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Jolana Ž 15.9. nejasný nejasný, nejčastěji se vykládá jako slovenská varianta původem řeckého jména Helena, tedy světlo, nebo jako jméno vzniklé ze starého maďarského Jóleán, tedy dobrá, správná dívka. Jola, Jolka, Jolinka, Jolanka
Jolie Ž anglické jméno pěkná, hezká
Jol(l)a Ž angloamerické jméno ženská podoba k původem hebrejskému jménu Joel, tedy bůh
Jordana Ž 13.2. hebrejský ženská podoba k Jordan, který se nejčastěji vykládá jako stékající řeka, popřípadě křtěný vodou z Jordánu Jora, Jorka, Dana
Jorga Ž 15.2. řecký varianta jména Jiřina, to je zemědělec, rolník Jora, Jorka, Jorgin(k)a, Jorgička
Jorika Ž 15.2. ženská podoba k původem dánskému jménu Jorik (Yorick), známé ze Shakespearova Hamleta. Patrně jde o jednu z dánských podob jména George (Jiří), které je řeckého původu s výchozím - významem zemědělec Jorka, Jorinka, Jorička
Josefa Ž 19.3. hebrejský ženská podoba k Josef (Jozef), tedy on (bůh) přidá, rozhojní Józa, Jožka, Jozefka, Jožin(k)a
Jovana Ž z jihoslovanských jazyků přejatá zřídka užívaná podoba jména Jana, to je bůh je milostivý, bohem darovaný, milostivý dar boží
Jovita Ž španělské jméno ženská podoba k Jovis - Jupiter, což byl nejvyšší bůh v římské mytologii
Joy Ž anglická významová obdoba jména Radka, to je radostná, radující se
Joyce Ž anglická významová obdoba jména Radka, to je radostná, radující se
Judita Ž 29.12. hebrejský, biblické jméno židovka, žena z Judeje Juta, Jutka, Juda, Judy
Juliána Ž 10.12. latinský ženská podoba k Julián, tedy pocházející z rodu Juliů Jula, Julča, Julka, Julin(k)a
Julie Ž 10.12. latinský ženská podoba k Julius, což bylo rodové jméno římské šlechty. Jeho původní význam je nejasný, vykládá se někdy jako vlasatý, zářící, mladý, popřípadě božský (z Jovilius) Jula, Julka, Julča, Julinka
Justýna Ž 7.10. latinský ženská podoba k Justýn, tedy spravedlivý Justa, Justička, Týna, Justýnka
Juta Ž 29.12. hebrejský varianta jmen Judita, Jitka, tedy židovka, žena z Judeje Jutka, Jutička, Jutin(k)a
Jacek M z polštiny přejatá, původem domácká podoba jména , což je rostlina nebo drahokam
Jáchym M 16.8. hebrejský bohem (bude) vyvýšen, vztyčen Jáchymek, Jaš(íč)ek, Jáša, Jachouš(ek)
Jack M anglická původem domácká podoba jména Jacob (Jakub), to je ten, kdo se drží za patu, druhorozený
Jackson M původem anglické příjmení znamenající Jackův syn
Jacopo M italská varianta jména Giacomo, tj. Jakub, to je ten, kdo se drží za patu, druhorozený
Jacques M francouzská podoba jména Jakub, to je ten, kdo se drží za patu, druhorozený
Jake M anglická varianta jména Jack, osamostatnělé domácké podoby jména Jacob (Jakub), to je ten, kdo se drží za patu, druhorozený
Jakub M 25.7. hebrejský ten, kdo se drží za patu, přeneseně druhorozený Jakoubek, Jašek, Kuba, Kubík
James M jedna z anglických podob jména Jakub, to je ten, kdo se drží za patu, druhorozený
Jamin M hebrejský, anglické jméno pravá ruka
Jan M 24.6. hebrejský bůh je milostivý, popř. bohem daný, milostivý dar boží Jenda, Jeníček, Honzík, Janek
Jari M finské jméno vzniklo osamostatněním zkráceniny jména Hjalmar
Jarmil M 2.6. české jméno milující bujnost, sílu, jaro Jára, Jarka, Jarek, Jarouš(ek)
Jarolím M 27.4. řecký svaté jméno nebo muž se svatým jménem Jára, Jarek, Jarda, Jarolímek
Jaromír M 24.9. slovanský slavný silou, bujností, slavící jaro (popř. silný bojovník) nebo sílu, prudkost usměrňující (jarý znamenalo prudký, bujný, silný, mír pak mírný, mírnící, podle germánských jmen mohlo mít i podobu měr a znamenat též slavný) Jára, Jarek, Jarda, Jarka
Jaroslav M 27.4. staroslovanské jméno slavný silou, bujností (jarý - silný, bujný), dnes se vykládá jako slavící jaro Jára, Jarda, Jardík, Jaroš
Jarry M anglické příjmení s významem proměnlivý
Jas M holandská osamostatnělá zkrácenina jména Caspar (Kašpar), to je nosič, strážce pokladů, pokladník
Jasmin M perský, francoizské a švédské jméno
Jasoň M 12.8. český utvořené v době národního obrození jako pokus o překlad antického jména Apollón, tj. jasný, světlý, někdy se spojuje se stejně znějícím jménem řeckého vůdce argonautů Jasona (Iasona), tj. léčitele. Jasek, Jasan, Jasoněk, Jasko
Jason M 12.8. český utvořené v době národního obrození jako pokus o překlad antického jména Apollón, tj. jasný, světlý, někdy se spojuje se stejně znějícím jménem řeckého vůdce argonautů Jasona (Iasona), tj. léčitele. Jasek, Jasan, Jasoněk, Jasko
Javier M jedna ze španělských podob jména Xaver, to je nový dům, zářící, skvoucí
Jay M anglické obourodé jméno domácká podoba jmen začínajících na J-
Jayme M jedna z portugalských podob jména Jakub, to je ten, kdo se drží za patu, druhorozený
Jed M hebrejský anglická osamostatnělá zkrácenina jména Jedidiah, které znamená milovaný bohem
Jefim M hebrejský, ruské jméno blahopřejný
Jeffrey M anglické varianty jména Geoffrey, to je mír bohu
Jefferson M anglické jméno vyvinulo se z příjmení s významem syn Jeffreyho
Jemeljan M ruská podoba jména Emilián, to je horlivý, pracovitý, soutěžící
Jens M německá osamostatnělá zkrácenina jména Jan (Johannes), to je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Jerachmeel M hebrejský, biblické starozákonní jméno vyskytuje se v některých překladech bible
Jeremiáš M 1.5. hebrejský, biblické jméno bohem vystřelený, povýšený nebo bůh stoupá výš (je vysoko) Jer(ek), Jerouš(ek), Jerda
Jerguš M 3.8. slovenské jméno domácká podoba jména Gregor (Řehoř), to je bdělý, ostražitý Jerga, Jergušek
Jeroným M 30.9. řecký svaté jméno nebo muž se svatým jménem Jerek, Jerouš(ek), Jeronýmek
Jerry M anglická osamostatnělá zkrácenina jména Jeremy (Jeremiáš), to je bohem vystřelený, povýšený, bůh stoupá výš (je vysoko) a Jerome (Jeroným), to je svaté jméno, muž se svatým jménem
Jesse M hebrejský, anglické jméno dar, zdraví
Ješek M staročeská odvozenina jména Jan, to je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Jian M čínské jméno jména sestávající ze součástí složených čínských jmen zapsaných v mezinárodním přepisu pinyin např. Jako Jiansheng, Jinxin, Jingwei.
Jiljí M 1.9. řecký záštita, ochrana, štítonoš Jílek, Jíla, Jilouš(ek)
Jim M anglická osamostatnělá zkrácenina jména James (Jakub), to je ten kdo se drží za patu, druhorozený
Jimram M 22.9. německé jméno domácí havran Jimra, Jimek, Ram(ek)
Jindřich M 15.7. německý pán, vládce domu, otčiny Jindra, Jindří(še)k, Jindrouš(ek), Jindrá(ček)
Jinke M holandská osamostatnělá, původem domácká podoba jména Johannes (Jan), to j ebůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Jiří M 24.4. řecký zemědělec, rolník Jirka, Jíra, Jirča, Jiřík
Joachim M anglická a německá podoba jména Jáchym, to je bohem (bude) vyvýšen, vztyčen
Job M 10.5. hebrejský, biblické jméno nejasný, někdy se vykládá jako nenáviděný, sledovaný nebo útočník, nepřítel Jobek, Jobeček
Joe M anglická osamostatnělá zkrácenina jména Joseph a ženského jména Josephina, užívaná již jako základní podoba jména
Joel M 19.10. hebrejský, biblické jméno pán je bůh Joelek, Joli, Jol(ek)
Johan M z němčiny přejatá podoba jména Jan, to je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Johnson M anglické příjmení, užívané od 19. století též jako jméno
Jon M finská podoba jména Johannes (Jan), to je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Jonáš M 27.9. hebrejský, biblické jméno holub Jón(a), Jonášek, Jony, Jonča
Jonatan M 24.6. hebrejský bůh dal, boží dar Jonek, Jonatánek, Jón(a), Natan
Jonathan M 24.6. hebrejský bůh dal, boží dar Jonek, Jonatánek, Jón(a), Natan
Joop M holandská osamostatnělá zkrácenina jména Johan (Jan), to je bůh je milostivý, bohem darovaný, milostivý dar boží
Joram M latinský, anglické jméno bůh je vyvýšený
Jordan M 13.2. hebrejský nejasný, nejčastěji se vykládá jako stékající řeka (jako řeka Jordán), popř. křtěný vodou z Jordánu Jor(ek), Jordan(ek), Dan(ek)
Jordy M francouzská a nizozemská varianta jména Georges (Jiří), to je zemědělec, rolník
Jorg M německá obměna jména Georg (Jiří), to je zemědělec, rolník
Jorgos M jedna z novořeckých podob jména Jiří, to je zemědělec, rolník
Jorik M počeštěná podoba anglického jména Yorick, jedné z anglických variant jména Jiří (zemědělec, rolník), známé ze Shakespearova Hamleta
Joris M jedna z holandských podob jména Jiří, to je zemědělec, rolník
Jörn M německá odvozenina jména Jürgen (Jiří), to je zemědělec, rolník
Josef M 19.3. hebrejský, biblické jméno on (bůh) přidá, rozhojní, přidávající, popř. ať přidá Joska, Jožka, Pepa, Pepík
Joshua M anglická podoba jména Jozue, to je bůh je pomoc, bůh spasí, pomůže
Jošt M 9.6. keltský bojovník Joštek, Jošta
Jouni M laponská podoba jména Jan, to je bůh je milostivý, bohem darovaný, milostivý dar boží
Jovan M jihoslovanská podoba jména Ivan, to je bůh je milostivý
Joyce M jedna z anglických podob jména Jošt, to je bojovník
Jozue M 4.1. hebrejský, biblické jméno bůh je pomc, bůh spasí, pomůže Józa, Jozánek, Jozek
Juan M španělská podoba jména Jan, to je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Juda M 28.10. hebrejský, biblické jméno oslavovaný, velebený Judek, Judeček
Julen M bretaňské a francouzské jméno pocházející z Iuly
Julián M 12.4. latinský pocházející z (římského) rodu Juliů Julek, Julda, Julča, Juliánek
Julius M 12.4. latinský bylo to rodové jméno římské šlechty (pocházel z ní i Gaius Julius Caesar), někdy se vykládá jako vlasatý, zářící, mladý, božský Jula, Julek, Julda, Juleček
Junior M latinský, maďarské jméno mladší
Jura M jedna z bulharských obdob jmen Jiří, to je zemědělec, rolník
Juraj M slovenská obdoba jména Jiří, to je zemědělec, rolník
Justýn M 7.10. latinský spravedlivý, popř. spravedlivému patřící Just, Justek, Justí(če)k, Justýnek
Komerční sdělení

Související články

Jména pro miminka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Chybějící křestní jméno v seznamu
  Setkala jsem se s křestním jménem "Guri". Ale v seznamu jmen bohužel chybí. Zřejmě seznam jmen není aktualizován.
  PetraZelena   | 14.09.2020 22:04:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • Výběr jména
  Nijak do hloubky jsem o jménech nikdy nepřemýšlela, hlavní co jsem vždy chtěla, aby nebylo v rodině a bylo něčím zajímavé. Pro kluka nám jednoho dne přišlo jméno samo od cizinců, kteří seděli v restauraci vedle nás. Kluk byl jasný, byli jsme spokojení, tudíž jsem další výběr vypustila. Doktor mi zanedlouho pověděl, že to bude holčička a problém byl na světě, dlouho jsme vybírali a nemohli jsme přijít, které bude to pravé, hezké, jemné, něčím zajímavé.. Žádné nás neoslovilo natolik aby jsme si řekli ano to je ono - stale vam muzu rict, ze koukame a hledame :)
  andrejka_h   | 27.05.2019 12:38:33
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jméno
  Důležité při výběru jména mi přišlo, že je jeho tvárnost a více možností zdrobňování, zároveň aby nebylo moc dlouhé a dobře se hodilo k příjmení  
  Andy2018   | 13.11.2018 23:47:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmena
  Každý jméno je krasny, kdyz se hezky řekne :)
  Terluk   | 12.08.2018 16:30:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • Česká jména - jak se vám líbí?
  Chlapecká jména:
  Bojan, Bivoj, Blahoslav, Bohdan, Bohumil/slav/mír, Bojan, Bořivoj, Branimír, Bronislav, Branislav, Břetislav, Boleslav Bořivoj, Bořek
  Ctibor, Ctirad, Ctislav
  Čestmír, Čeněk
  Dalibor, Dalemil, Dobroslav, Drahoslav, Dušan, Dobromír, Drahomír
  Gustav "slavný pohostinstvím"
  Hostislav, Hostimír, Hostivít, Horan
  Chrabroš, Chrudoš
  Jasan, Jaromír/slav, Jošt, Jaromil, Jarilo, Jarovít -> http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1309/jarilo-jarovit-sv-jiri
  Kazimír, Květoslav
  Lubomír, Lubor, Luboš, Lumír, Lutobor, Ludomír, Ludoslav, Ludivoj, Luděk, Lev
  Měšek, Miloslav, Miloš, Milan, Milota, Miroslav, Miloň, Mnata, Mnislav, Mojmír, Modřín
  Přemysl
  Radomír, Radim, Rad(ov)an, Radoslav, Radovít, Radúz, Rodan, Ratibor, Ratislav, Ratmír, Rostislav, Rastislav, Rodan
  Slavoj, Slavomil/mír, Soběslav, Stanimír/slav, Spytihněv, Svatobor, Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svantoví
  Vítězslav, Vitoslav, Vladislav, Vladimír, Vlastimil, Vlastimír, Vlastibor, Vlastislav, Vojslav, Vratislav, Veles
  Zbyslav, Zbyšek, Zbigněv, Zbyněk, Zdeslav, Zdenek, Zderad, Zlatan, Zlatko


  Dívčí jména:
  Běla, Bohdanka, Božidara, Broňa, Božena, Blažena
  Danica, Darina, Dobromila, Dobromíra, Doubravka, Drahomíra, Drahuše, Devana
  Hvězdoslava
  Jarmila, Jaromíra, Jasna
  Květa, Kazi
  Lada, Lesana, Liběna, Libuše, Ludmila, Ludiše, Ljuba, Ladislava
  Mlada, Miluše, Milena, Miloslova, Miroslava, Mokoš, Morana
  Naděje
  Radana, Radka, Radmila, Radomila, Radomíra, Růže, Rosa
  Slavěna, Slávka, Stáňa, Světlana, Svatava, Svatoslava, Svatomíra
  Šárka
  Věnka, Věnceslava, Vendula, Věra, Vlaďka, Vlasta, Vesna, Velena
  Zdenka, Zdislava, Zdeslava, Zdravka, Zlata, Zora
  Živa
  Morrígan Ní Boii   | 03.08.2017 09:27:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak je důležitý význam pro vás?
  Nemám problémy se jmény, kteří mají neutrální význam či mají spojení se zvířaty či přírodou....

  Emilie "soupeř(ka)"
  Livia "zavistivá" "modravá"
  Cecilie "slepá"
  a podobný...
  Maite   | 20.06.2017 18:06:28 | Reakcí: 1, poslední: 26.07.2017 15:04:30
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Jak je důležitý význam pro vás?
   Lépe formulovaná otázka:
   Špatný význam pro mě je něco „ošklivý“, „ničící“, „slepý“,…

   Jak definujete špatný význam? Opravdu se těším na čtení vašich odpovědí
   Maite   | 26.07.2017 15:04:30
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Těhotenství

| Marta090402 | 12.05.2021, 23:20

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se jedná o těhotenství nebo ne. Už 14 dní pociťuji nevolnost, celkem časté chození na malou, nadýmání, tři dny mě bolela i prsa. Posledních 5 dni mám návaly horka. Menstruace dorazila v daném termínu tedy 7.5., ale neměla jsem ji nějak silnou, spíše špinění s krví. Dva dny mám zvýšenou teplotu přes 37 stupňů. Test jsem si dělala 8.5. večer a ukázala se mi tam opravdu slabounká čárka, test jsem opakovala 11.5. odpoledne a dneska 12.5. ráno, ale nic se neukázalo.
Menstruace mi probíhá bez jakýchkoliv problémů, minulý měsíc jsem měla 4 dny zpoždění, ale menstruace se dostavila. Mohla bych být těhotná? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, hladina hCG nemusí být ještě dostatečně vysoká, aby jí popřípadě spolehlivě těhotenský test detekoval. Jak jsem již tady v poradně psala, těhotenské testy zachycují hladinu těhotenského hormonu až od určité hladiny (obvykle min. cca 2 týdny od oplodnění), test si tedy za pár dní zopakujte výhradně z ranní moči, která je nejvíce koncentrovaná. Pokud budete chtít jistotu, objednejte se ke svému gynekologovi, který může odebrat hCG přímo z krve (spolehlivější metoda oproti testům), popřípadě Vám udělat ultrazvukové vyšetření, které má ale smysl až 5-6 týdnů po vynechání menstruace.

MUDr. Elena Peschoutová | Babyonline | 14.05.2021, 08:34
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce