Inzerce
Inzerce
Inzerce

Jména pro miminka

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Chcete být součástí statistiky jmen dětí na Babyonline?
Pak je nutná Vaše drobná aktivita. Jaká? Přesvědčte se, zda máte jména svých dětí vyplněna v registračním formuláři https://www.babyonline.cz/maminka/moje/registracni-udaje . 
1. Po kliknutí na odkaz se nejprve přihlaste.
2. Poté, co se Vám otevře Váš registrační formulář, doplňte jména, uveďte pro ověření Vaše heslo a dejte uložit. Prosím, uvádějte jména dětí v podobě, jaká je uvedena v Rodném listě dítěte. Děkujeme.

Databáze jmen je vytvořena podle publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. www.academia.cz ISBN 978-80-200-1888-5.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Jméno M/Ž Svátek Původ Význam Domácí
podoby
Hagar Ž 20.3. hebrejský, možná egyptský, starozákonní biblické jméno nejasný, vykládá se jako světlo, případně opuštěná cizinka, ta, která utíká Hagarka, Hagina
Haidi Ž 27.7. původem osamostatnělá zkrácenina německého Adelheid, což je bytost ušlechtilá, vznešených způsobů, postavy Haidin(k)a, Haiduš(ka)
Haidrun Ž 27.7. německé jméno zázračná bytost, síla Haidi, Haidin(k)a, Run(k)a
Hajnal Ž maďarské jméno úsvit, jeho odvozeninou je Hajnalka, tedy název rostliny, nazývané v češtině svlačec
Halija Ž arabské jméno ušlechtilá, znamenitá
Halina Ž slovenská a polská, u nás běžně užívaná podoba jména Galina, ukr. Halyna - osamostatnělou, u nás řídkou domáckou podobou je Halka
Hana Ž 15.8. hebrejský milostiplná, milostná, případně líbezná, něžná - v němčině se hodnotí též jako zkrácenina jména Johanna Hanka, Hanča, Hančin(k)a, Háňa
Hanelora Ž počeštěná podoba německého Hannelore, složeného z Hanne (z Johanna) + Lore (z Eleonora)
Hanerosa Ž počeštěná podoba německého Hannelore, složeného z Hanne (z Johanna) + Rose (z Rosa)
Harieta Ž cizí obdoba jména Jindřiška, to je pán, vládce domu, otčiny
Háta Ž 14.10. řecký dobrá, laskavá Hátka, Haty, Hátin(k)a, Hátička
Havla Ž 16.10. latinský ženská podoba k Havel, tedy obyvatel Galie Havlen(k)a, Havelka, Havluš(ka)
Hedvika Ž 17.10. germánský vítězící v boji Hed(k)a, Hedva, Hedvička, Heda
Heidelinde Ž německé jméno složené z Heide + Linde
Heidemarie Ž německé jméno složené z Heide + Marie
Heike Ž německé jméno lesík
Helena Ž 18.8. řecký světlo, pochodeň Hela, Helka, Helča, Helin(k)a
Helga Ž 11.7. severské jméno svatá, přeneseně zdravá, šťastná Helgi, Helguš(k)a, Helgička, Helginka
Helma Ž německé jméno zkrácenina jména Helmtraud složeného z částí znamenajících přilba + síla
Heloise Ž německá podoba francouzského jména zdravý les
Hemdiah Ž hebrejský, anglické jméno bůh je moje touha
Henni Ž německá zkrácenina jména Henrike (Jindřiška), to je pán, vládce domu, otčiny
Henriet(t)a Ž cizí podoba jména Jindřiška, to je pán, vládce domu, otčiny
Herberta Ž 16.3. staroněmecké jméno ženská podoba k Herbert, tedy skvělá vojsko, popřípadě skvělý válečník Herta, Herba, Berta, Bertička
Hermína Ž 7.4. ženská podoba Herman (Heřman), tedy pán (muž od) vojska, válečník Herma, Hermička, Hermuš(ka), Hermínka
Hermiona Ž německé, anglické a francouzské jméno ženský protějšek řeckého mytologického jména Hermes (bůh obchodu)
Herta Ž 14.6. germánský odvozené buď od jména germánské bohyně zěmě zvané Nerthus (což Tacitus mylně četl Hertha), nebo považované za (původem) domáckou podobu německých jmen začínajících na Her(t)- (např. Hertwiga ap.), tj. odvážná, smělá Hertka, Hertička, Hertin(k)a, Hertuška
Heřma Ž české podoby jmen Hermína, Herma, to je pán (muž od) vojska, válečník
Hila Ž anglické, novohebrejské jméno chvála, chválit
Hilaria Ž latinský šťastná
Hilda Ž 14.3., 17.9., 15.3. německé jméno zkrácenina jmen začínajících na Hilde- (Hildegard(a) nebo na -hild(e) končících (Mathilde), tedy boj, bojovnice Hil(č)a, Hilka, Hilduš(ka), Hildin(k)a
Holly Ž anglické jméno vyvinulo se z názvu rostliny zvané cesmína ostrolistá, v USA i jinde symbolu Vánoc
Honey Ž anglické jméno nektar, sladká šťáva, med
Honorata Ž 9.5. latinský čestná, vážená Honorka, Hon(k)a
Hortenzie Ž 24.10. latinský zahradnice, patřící k zahradě Horta, Hortenza, Tena
Horymíra Ž 29.2. český ženská podoba k Horymír, tedy horal. Horka, Mirka, Horyn(k)a
Hostimila Ž 21.5. slovanský ženská podoba k Hostimil, lze vyložit jako hostitelka, ta, která miluje hosty Hostka, Míla, Milča, Mirka
Hostislava Ž 21.5. slovanský ženská podoba k Hostislav, znamená slavná pohostinstvím, hosty - považuje se za slovanskou obdobu původem řeckého jména Polyxena, tedy pohostinná. Hostka, Slávka
Huberta Ž ženská podoba k německému jménu Hubert, které znamená duchaplný
Hvězdoslava Ž 30.10. slovanské jméno ženská podoba k Hvězdoslav, lze vyložit jako tak, která slaví, proslavuje hvězdy Hvězda, Hvězdin(k)a, Hvězduš(ka), Slávka
Hyacinta Ž 17.7. řecký ženská podoba k Hyacint (označení květiny a kamene) Jacina, Jacka, Jacinta
Hadrián M zastaralá podoba jména Adrián, to je muž od moře, z města (H)adrie
Hamilton M 29.2., 18.6. anglické jméno vyvinulo se z příjmení, a to z místního jména s významem zatravněný, zakřivený vrch Miltonek, Milan, Tony
Hamis M anglická a skotská varianta jména James, tj. Jakub, což znamená ten, kdo se drží za patu, druhorozený
Haniel M hebrejský, angloamerické jméno milost boží
Hannes M německé osamostatnělé zkrácení jména Johan (Johannes), tj. Jan, popř. jména Hanuš, to je bůh je milostivý
Hanuš M 6.10. české jméno jméno pocházející z německého Hannes, tj. domácké podoby jména Johan, znamená bůh je milostivý Hanek, Hanušek, Nuš(ek), Hany
Harald M 15.5. severský, germánské jméno vojenská síla, popř. vládce vojska Harek, Haroldek, Hary
Hardi M osamostatnělá německá zkrácenina jména Gerhard, to je tvrdý, silný kopiník
Haris M anglické jméno vyvinulo se z příjmení s významem syn Harryho
Harley M anglické jméno vyvinulo se z příjmení s významem zaječí louka, pastvina, popř. též velké, prostorné pole
Haro M frízské jméno zkrácenina jmen jako Harbert, Herbert, to je skvělé, slavní vojsko, skvělý válečník
Harry M anglické jméno domácká podoba jmen Henry (Jindřich), což je pán, vládce domu, otčiny, Harold, to je vojenská síla, vládce vojska
Hartmut M staroněmecké jméno složené z částí znamenajících síla + duch
Haštal M 26.3. latinský čistý, nevinný Haštalek, Haštek, Tal(ek)
Havel M 16.10. latinský obyvatel Galie Háva, Havelek, Havlík, Havlíček
Hayes M anglické jméno vyvinulo se z příjmení
Heiko M jihoněmecké a frízské jméno osamostatnělá zkrácenina jména Heinrich (Jindřich), to je pán, vládce domu, otčiny
Heinz M německé jméno osamostatnělá domácká podoba jména Heinrich (Jindřich), to je pán, vládce domu, otčiny
Hektor M 28.7. řecký pevný (v boji), vítězící, známé z řeckých bájí o trojské válce Tor, Torek, Hektorek
Heliodor M řecký dar (přinášející) slunce
Helmut M 20.9. německé jméno zdravý duch, mysl Helmutek, Helma, Helmek, Mut(ek)
Henrich M cizí podoba jména cizí podoba jména Jindřich, to je pán, vládce domu, otčiny
Herbert M 16.3. staroněmecké jméno skvělé, slavné vojsko popř. skvělý válečník Herbek, Hery, Herbertek, Bertek
Hermes M řecký mytologické jméno boha obchodu
Herwig M staroněmecké jméno složené z částí znamenajících síla + boj
Heřman M 7.4. staroněmecký pán (muž od) vojska, válečník Heřman, Man(oušek), Heřmánek
Hilar M 14.1. latinský veselý Hil, Hilarek, Hilek
Hjalmar M 13.1. severské jméno slavná válečná helma, přílbice někdy jako bojová sláva, slavný boj Hjal, Hjale(če)k, Marek
Holger M dánské a švédské jméno složené z částí znamenajících ostrov + oštěp
Homér M 22.11. řecký rukojmí nebo slepec, jméno legendárního básníka starého Řecka, autora eposů Ilias a Odyssea Homer, Homerek
Honor M 8.1. latinský čest, čestný Honorek, Honek, Norek
Horác M 3.5. latinský čas, doba popř. mladý, kvetoucí Horácek, Horek
Horst M 31.12. německé jméno uměle vytvořené (kronikářem Engelhusem z 15.stol) podle jména jedhoho z dobyvatelů Británie Horse, příklonem k německému podstatnému jménu Horst se vykládá jako les, houština popř. ten, kdo žije v lese Horstek, Horek, Horstík
Horymír M 29.2. český jméno ze 16. stol, považované za symbolické - Horymír se snažil o smír s horníky, někteří ve jménu viděli obdobu latinského Montanus volně přeloženo horal Horymírek, Horyna, Horek, Horouš(ek)
Hostimil M 21.5. slovanský ten, kdo miluje hosty, hostitel Hosťa, Hostek, Míla, Mirek
Hostimír M 21.5. slovanský mír hostům Hosťa, Hostek, Míla, Mirek
Hostislav M 21.5. slovanský slavný pohostinstvím, hosty Hosťa, Hostek, Slávek
Hostivít M 7.7. staročeské jméno ten, kdo vítá (ubytovává) hosty Host(ek), Hosťa, Vítek
Hovard M 14.5., 16.5. německý, anglické jméno nejasný, nejčastěji vykládané jako pevný, jasný rozum, nebo jako vrchní stážce, popř. pastýř Hovardek, Vard(ek)
Hristo M srbská a chorvatská osamostatnělá zkrácenina jména Hristofor (česky Kryštof), to je nositel Krista, kristonoš
Hroznata M 14.7. staročeské jméno hrozný (funkcí tohoto jména bylo zastrašovat nepřítele) Hrozek, Hrozík
Hubert M 3.11. staroněmecké jméno duchaplný, jasného ducha Hubertek, Bert, Bertík
Hugo M 1.4. staroněmecké jméno duch, mysl, duchaplný - původně patrně zkrácenina jmen začínajících na Hug- (Hugbert, Hugbald) Hugek, Hugon(ek), Hugoš(ek)
Humbert M germánský skvělé medvídě
Hunter M anglické jméno vyvinulo se z příjmení s významem lovec, psovod
Hvězdoslav M 30.10. slovanské jméno ten, kdo slaví hvězdy - považuje se za slovanskou obdobu řeckého jména Asterius, tj. z hvězd pocházející Hvězdek, Hvězdí(če)k, Hvězdoň, Slávek
Hyacint M 17.7. řecký označuje se jím jednak rostlina (do 16. st., kdy přišel hyacint do Evropy, se tak nazýval modrý kosatec - hyacinty prý vyrostly z krve stejnojmenného zabitého mytologického krasavce), jednak drahokam Hyacintek, Jacek, Jacint(ek)
Hynek M 1.2. český vzniklo zčešťením německého jména Heinrich (Jindřich), tj. vládce domu - na základě zvukové podoby s počátkem španělského Inigo (Ignác) se považoval za českou podobu jména Ignác Hynda, Hynďa, Hyneček, Hynouš(ek)
Hypolit M 13.8. řecký vypřahač koní, podkoní Hypolek, Polda, Poldík, Hypolitek
Komerční sdělení

Související články

Jména pro miminka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Chybějící křestní jméno v seznamu
  Setkala jsem se s křestním jménem "Guri". Ale v seznamu jmen bohužel chybí. Zřejmě seznam jmen není aktualizován.
  PetraZelena   | 14.09.2020 22:04:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • Výběr jména
  Nijak do hloubky jsem o jménech nikdy nepřemýšlela, hlavní co jsem vždy chtěla, aby nebylo v rodině a bylo něčím zajímavé. Pro kluka nám jednoho dne přišlo jméno samo od cizinců, kteří seděli v restauraci vedle nás. Kluk byl jasný, byli jsme spokojení, tudíž jsem další výběr vypustila. Doktor mi zanedlouho pověděl, že to bude holčička a problém byl na světě, dlouho jsme vybírali a nemohli jsme přijít, které bude to pravé, hezké, jemné, něčím zajímavé.. Žádné nás neoslovilo natolik aby jsme si řekli ano to je ono - stale vam muzu rict, ze koukame a hledame :)
  andrejka_h   | 27.05.2019 12:38:33
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jméno
  Důležité při výběru jména mi přišlo, že je jeho tvárnost a více možností zdrobňování, zároveň aby nebylo moc dlouhé a dobře se hodilo k příjmení  
  Andy2018   | 13.11.2018 23:47:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmena
  Každý jméno je krasny, kdyz se hezky řekne :)
  Terluk   | 12.08.2018 16:30:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • Česká jména - jak se vám líbí?
  Chlapecká jména:
  Bojan, Bivoj, Blahoslav, Bohdan, Bohumil/slav/mír, Bojan, Bořivoj, Branimír, Bronislav, Branislav, Břetislav, Boleslav Bořivoj, Bořek
  Ctibor, Ctirad, Ctislav
  Čestmír, Čeněk
  Dalibor, Dalemil, Dobroslav, Drahoslav, Dušan, Dobromír, Drahomír
  Gustav "slavný pohostinstvím"
  Hostislav, Hostimír, Hostivít, Horan
  Chrabroš, Chrudoš
  Jasan, Jaromír/slav, Jošt, Jaromil, Jarilo, Jarovít -> http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1309/jarilo-jarovit-sv-jiri
  Kazimír, Květoslav
  Lubomír, Lubor, Luboš, Lumír, Lutobor, Ludomír, Ludoslav, Ludivoj, Luděk, Lev
  Měšek, Miloslav, Miloš, Milan, Milota, Miroslav, Miloň, Mnata, Mnislav, Mojmír, Modřín
  Přemysl
  Radomír, Radim, Rad(ov)an, Radoslav, Radovít, Radúz, Rodan, Ratibor, Ratislav, Ratmír, Rostislav, Rastislav, Rodan
  Slavoj, Slavomil/mír, Soběslav, Stanimír/slav, Spytihněv, Svatobor, Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svantoví
  Vítězslav, Vitoslav, Vladislav, Vladimír, Vlastimil, Vlastimír, Vlastibor, Vlastislav, Vojslav, Vratislav, Veles
  Zbyslav, Zbyšek, Zbigněv, Zbyněk, Zdeslav, Zdenek, Zderad, Zlatan, Zlatko


  Dívčí jména:
  Běla, Bohdanka, Božidara, Broňa, Božena, Blažena
  Danica, Darina, Dobromila, Dobromíra, Doubravka, Drahomíra, Drahuše, Devana
  Hvězdoslava
  Jarmila, Jaromíra, Jasna
  Květa, Kazi
  Lada, Lesana, Liběna, Libuše, Ludmila, Ludiše, Ljuba, Ladislava
  Mlada, Miluše, Milena, Miloslova, Miroslava, Mokoš, Morana
  Naděje
  Radana, Radka, Radmila, Radomila, Radomíra, Růže, Rosa
  Slavěna, Slávka, Stáňa, Světlana, Svatava, Svatoslava, Svatomíra
  Šárka
  Věnka, Věnceslava, Vendula, Věra, Vlaďka, Vlasta, Vesna, Velena
  Zdenka, Zdislava, Zdeslava, Zdravka, Zlata, Zora
  Živa
  Morrígan Ní Boii   | 03.08.2017 09:27:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak je důležitý význam pro vás?
  Nemám problémy se jmény, kteří mají neutrální význam či mají spojení se zvířaty či přírodou....

  Emilie "soupeř(ka)"
  Livia "zavistivá" "modravá"
  Cecilie "slepá"
  a podobný...
  Maite   | 20.06.2017 18:06:28 | Reakcí: 1, poslední: 26.07.2017 15:04:30
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Jak je důležitý význam pro vás?
   Lépe formulovaná otázka:
   Špatný význam pro mě je něco „ošklivý“, „ničící“, „slepý“,…

   Jak definujete špatný význam? Opravdu se těším na čtení vašich odpovědí
   Maite   | 26.07.2017 15:04:30
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Těhotenství

| Marta090402 | 12.05.2021, 23:20

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se jedná o těhotenství nebo ne. Už 14 dní pociťuji nevolnost, celkem časté chození na malou, nadýmání, tři dny mě bolela i prsa. Posledních 5 dni mám návaly horka. Menstruace dorazila v daném termínu tedy 7.5., ale neměla jsem ji nějak silnou, spíše špinění s krví. Dva dny mám zvýšenou teplotu přes 37 stupňů. Test jsem si dělala 8.5. večer a ukázala se mi tam opravdu slabounká čárka, test jsem opakovala 11.5. odpoledne a dneska 12.5. ráno, ale nic se neukázalo.
Menstruace mi probíhá bez jakýchkoliv problémů, minulý měsíc jsem měla 4 dny zpoždění, ale menstruace se dostavila. Mohla bych být těhotná? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, hladina hCG nemusí být ještě dostatečně vysoká, aby jí popřípadě spolehlivě těhotenský test detekoval. Jak jsem již tady v poradně psala, těhotenské testy zachycují hladinu těhotenského hormonu až od určité hladiny (obvykle min. cca 2 týdny od oplodnění), test si tedy za pár dní zopakujte výhradně z ranní moči, která je nejvíce koncentrovaná. Pokud budete chtít jistotu, objednejte se ke svému gynekologovi, který může odebrat hCG přímo z krve (spolehlivější metoda oproti testům), popřípadě Vám udělat ultrazvukové vyšetření, které má ale smysl až 5-6 týdnů po vynechání menstruace.

MUDr. Elena Peschoutová | Babyonline | 14.05.2021, 08:34
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce