Inzerce
Inzerce

Jména pro miminka

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Chcete být součástí statistiky jmen dětí na Babyonline?
Pak je nutná Vaše drobná aktivita. Jaká? Přesvědčte se, zda máte jména svých dětí vyplněna v registračním formuláři https://www.babyonline.cz/maminka/moje/registracni-udaje . 
1. Po kliknutí na odkaz se nejprve přihlaste.
2. Poté, co se Vám otevře Váš registrační formulář, doplňte jména, uveďte pro ověření Vaše heslo a dejte uložit. Prosím, uvádějte jména dětí v podobě, jaká je uvedena v Rodném listě dítěte. Děkujeme.

Databáze jmen je vytvořena podle publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. www.academia.cz ISBN 978-80-200-1888-5.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Jméno M/Ž Svátek Původ Význam Domácí
podoby
Palmira Ž 10.5. řecký utvořené z názvu bývalého syrského města Palmyra Palma, Palmina, Palmirka, Míra
Paloma Ž 17.9. latinský holub - původně jde o přívlastek jména boží matky, známý ze spojení Virgen de la Paloma, tedy svatá panna od holubů, přičemž holub se považuje za symbol Ducha svatého Pala, Palka, Palomka
Pamela Ž 1.5. patrně řecký nejasný, nejčastěji se vykládá jako samý med, též jako plná zpěvu, popřípadě plná jablek Pam, Pamelka, Pamuš(ka), Pamin(k)a
Panajota Ž novořecké a bulharské jméno posvěcená, všesvatá
Pandora Ž všehodar - jméno známé z řecké mytologie
Paola Ž italská podoba jména Pavla, to je malá, skromná, nepatrná
Paraska Ž řecký, bulharské jméno pátek
Parisa Ž pocházející z řecké mytologie, někdy spojované s perským základem vykládaným jako víla, pohádka. Jméno Paris se užívá také jako jméno mužské.
Paskala Ž 17.5. hebrejský ženská podoba k Paskal, tedy Velikonoce, o Velikonocích narozený Paskal(ka), Kala
Patricie Ž 2.7. latinský ženská podoba k Patrik, Patricius - tedy patricijský, urozený, šlechtický (mající otce)
Pavla Ž 22.6., 31.8. latinský ženská podoba k Pavel, Pavlín (původně přídavné jméno znamenající Pavlův) tedy malý, přeneseně skromný, nepartrný Pavluš(k)a, Pavlínka, Pavka, Pája
Pavlína Ž 22.6., 31.8. latinský ženská podoba k Pavel, Pavlín (původně přídavné jméno znamenající Pavlův) tedy malý, přeneseně skromný, nepartrný Pavluš(k)a, Pavlínka, Pavka, Pája
Peggy Ž anglická domácká podoba jména Markéta (Margaret), to je perla
Pelagie Ž 28.8. řecký mořská, námořní cestující Pela(ga), Paluš(ka), Pelin(k)a, Pelagijka
Pema Ž tibetské jméno lotos
Penelopa Ž 26.6. řecký niť, vřeteno (známo jako jméno manželky hrdiny řeckých bájí Odyssea) . Někdy se vykládá jako tkadlena. Penuše, Penka, Lopa
Penka Ž bulharské jméno odvozené ze jména Penelopa, to je niť, vřeteno, tkadlena, nebo z latinského penna, tedy pero
Perchta Ž staročeská podoba jména Berta, to je zářící, skvělá
Perla Ž 13.7. české jméno někdy se užívá jako český překlad jména Markéta Perluše, Perluš(ka), Perlička, Perlin(k)a
Perzida Ž 8.7. řecký pocházející z Persie, Peršanka Perza, Perzidka
Petra Ž 17.8. řecký ženská podoba k Petr, tedy skála, skálopevný Petruš(ka), Péťa, Peťula, Petříčka
Petronela Ž 17.8., 31.5. latinský ženská podoba k Petronius, tedy pocházející z rodu Petroniů Petra, Petrona, Petruška, Petruše
Petula Ž 17.8. latinský nejasný, někdy se vykládá jako bříza (betula) nebo hledačka (k petere) Péťa, Petka, Petulka, Petuna
Pěva Ž 8.6. české jméno krásně zpívající, pěvkyně Pěvka, Pěvuška, Pěvča, Pěvun(k)a
Philomela Ž řecký, německé jméno milá píseň
Philomena Ž cizí podoba jména Filoména, to je milovaný
Phyllis Ž anglické a německé jméno list
Pia Ž latinský ženská podoba ke jménu Pius, vykládá se jako zbožná, laskavá
Picabo Ž indiánské jméno stříbrná zátoka
Pika Ž srbochorvatské jméno datel nebo pihovatá
Pilar Ž 12.9. španělské jméno zkrácenina spojení Maria del Pilar (tj. Maria od sloupu), znamená tedy sloup Pil(k)a, Pilarka, Lara
Pina Ž italské a bulharské jméno zkrácenina italského Giuseppina, bulharského Despina (hospodyně, vladařka) aj.
Polly Ž anglická domácká podoba jména Paula (vysloveno póla), to je malá, skromná, nepatrná
Pollyanna Ž anglické jméno složeno ze jmen Polly (malá, skromná) + Anna (milostá, milostiplná, líbezná, milá)
Polyxena Ž 23.8. řecký pohostinná Poly, Polen(k)a, Poluš(ka), Xeňa
Pomněn(k)a Ž české jméno motivované rostlinou zvanou pomněnka
Poppy Ž anglické jméno mák
Pravomila Ž 14.4. české jméno ženská podoba k Prav(d)omil, znamená milující právo, pravdu Prav(k)a, Pav(d)uše, Prav(d)uška, Míla
Pravoslava Ž 12.1. slovanské jméno ženská podoba k Pravoslav, tedy slavící právo, slavná právem
Preslava Ž bulharské jméno přeslavná
Priska Ž 18.1. latinský prvotní, starodávná Pris(a), Cil(k)a, Prisin(k)a
Priscila Ž 18.1. latinský prvotní, starodávná Pris(a), Cil(k)a, Prisin(k)a
Prokopa Ž 4.7. řecký ženská podoba k Prokop, tedy buď cestu razící, průkopník, zdárný, prospívající nebo připravený k boji, pohotový Prokopka, Prokeška, Prokuška, Prokša
Přemyslava Ž české jméno ženská podoba k Přemysl, to je kdo vše dobře promýšlí, vynikající mysl
Přibyslava Ž 27.1. slovanský ženská podoba k Přibyslav, tedy ten, komu přibylo slávy Přibka, Přiben(k)a, Přibuška, Slávka
Pulcherija Ž latinský, ruské a ukrajinské jméno krásná
Pablo M španělská podoba jména Pavel, to je skromný, nepatrný, malý
Pacifik M latinský mírumilovný
Pál M maďarská podoba jména Pavel, to je malý, skromný, nepatrný
Palmiro M 10.5. řecký utvořené podle názvu bývalého syrského města Palmyra Palma, Palmek, Mirek, Mir(k)o
Panajotis M novořecké jméno přesvatý
Pankrác M 12.5. řecký všemocný, vševládný (jeden ze tří zmrzlých můžů) Pakrácek, Panek, Kráca
Pantaleon M 27.7. řecký nejasný, vykládá se např. jako milosrdný, milostivý nebo silný jako lev, popř. ve všem lev Panta, Pantel, Leo(n)
Paolo M cizí podoba jména Pavel, to je malý, skromný, nepatrný
Paris M 28.4. nejasný, řecké jméno nejasný, jméno známého hrdiny trojské války Pari, Parek, Parisek, Ris
Parker M anglické jméno vyvinulo se z příjmení s významem vlastník parku
Parsival M 28.4., 5.8. starofrancouzský průnik údolím, známé ze středověkých rytířských románů o králi Artušovi Par, Parsi, Paris, Parsek
Paskal M 17.5. latinský Velikonoce, popř. o velikonocích narozený Pas(ek), Paska, Paskálek
Patrik M 19.2. irský patricijský, urozený, šlechtický Pat, Paty, Patriček, Riky
Pavel M 29.6. latinský malý, přeneseně skromný, nepatrný Pavlík, Pája, Pájík, Pavlas
Pedro M španělská a portugalská podoba jména Petr, to je skála, skalák, skálopevný
Pelhřim M 1.2. latinský česká podoba jména Peregrin, to je poutník, cizinec Pelda, Pel(ek), Římek
Pentti M finská podoba jména Benedikt, to je požehnaný, blahoslavený
Pep(p)ino M italská zkrácenina jména Giuseppe (Josef), to je on (bůh) přidá, rozhojní
Pino M italská zkrácenina jména Giuseppe (Josef), to je on (bůh) přidá, rozhojní
Percy M anglická zkrácenina jména Percival (Parsival), to je průnik údolím
Peregrin M varianta jména Pelhřim, to je poutník, cizinec
Perikles M 8.7. řecké jméno velmi slavný, známé jméno slavného athénského státníka Per(ík), Peri, Perek
Perkins M anglické jméno vyvinulo se z příjmení s významem malý Petr
Petr M 22.2., 29.6. řecký skála, popř. skalák, skálopevný Péťa, Peťka, Petran, Petrouš
Petronius M 22.2. latinský pocházející z římského rodu Petroniů, základ slova je odvozován od jména Petr (petros -skála), nebo z lat. petro, tj. starý skopec, popř. z etruského petro s významem otužilý (muž) Petr, Petron, Péťa, Petřík
Phoenix M latinský, angloamerické jméno základem je mytický pták fénix
Pius M 11.7. latinské jméno zbožný, mírný, laskavý, poctivý Piusek
Plamen M bulharské jméno plamen
Platon M 4.4. řecký plný, se širokými plecemi, jméno slavného řeckého filozofa Plat, Platonek, Tonek
Polykarp M 26.1., 23.2. řecký úrodný, bohatý plody Polykar, Polek, Polík, Polda
Pomněn M staročeské jméno souvisí se slovesem pomníti
Pontus M švédské a německé jméno patrně pochází z řeckého pontos, tj. moře
Pravdomil M 14.4. české jméno milující právo, pravdu Pravek, Pravouš(ek), Míla, Milek
Pravoslav M 12.1. slovanské jméno slavící právo, slavný právem Práva, Pravek, Pravouš(ek), Sláva
Predgrag M chorvatské jméno předrahý
Prince M latinský, anglické a francouzské jméno zaujímající první místo, posléze princ, následník trůnu
Prokop M 4.7. řecký cestu razící průkopník, přeneseně zdárný, prospívající nebo připravený k boji, pohotový Prokopek, Prokeš, Prokůpek
Prosper M 25.6. latinský zdárný, šťastný, prospívající, prosperující Prosperek, Pros(pek)
Přemysl M 16.5. staročeské jméno kdo vše dobře promýšlí, vynikající mysli Přemek, Přemík, Přemda, Přemouš(ek)
Přibyslav M 27.1. slovanský ten, komu přibylo slávy, komu sláva mohutní Přiba, Přibík, Přibišek, Sláva
Pylyp M ukrajinská podoba jména Filip, milovník koní
Komerční sdělení

Související články

Jména pro miminka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Chybějící křestní jméno v seznamu
  Setkala jsem se s křestním jménem "Guri". Ale v seznamu jmen bohužel chybí. Zřejmě seznam jmen není aktualizován.
  PetraZelena   | 14.09.2020 22:04:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • Výběr jména
  Nijak do hloubky jsem o jménech nikdy nepřemýšlela, hlavní co jsem vždy chtěla, aby nebylo v rodině a bylo něčím zajímavé. Pro kluka nám jednoho dne přišlo jméno samo od cizinců, kteří seděli v restauraci vedle nás. Kluk byl jasný, byli jsme spokojení, tudíž jsem další výběr vypustila. Doktor mi zanedlouho pověděl, že to bude holčička a problém byl na světě, dlouho jsme vybírali a nemohli jsme přijít, které bude to pravé, hezké, jemné, něčím zajímavé.. Žádné nás neoslovilo natolik aby jsme si řekli ano to je ono - stale vam muzu rict, ze koukame a hledame :)
  andrejka_h   | 27.05.2019 12:38:33
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jméno
  Důležité při výběru jména mi přišlo, že je jeho tvárnost a více možností zdrobňování, zároveň aby nebylo moc dlouhé a dobře se hodilo k příjmení  
  Andy2018   | 13.11.2018 23:47:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmena
  Každý jméno je krasny, kdyz se hezky řekne :)
  Terluk   | 12.08.2018 16:30:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • Česká jména - jak se vám líbí?
  Chlapecká jména:
  Bojan, Bivoj, Blahoslav, Bohdan, Bohumil/slav/mír, Bojan, Bořivoj, Branimír, Bronislav, Branislav, Břetislav, Boleslav Bořivoj, Bořek
  Ctibor, Ctirad, Ctislav
  Čestmír, Čeněk
  Dalibor, Dalemil, Dobroslav, Drahoslav, Dušan, Dobromír, Drahomír
  Gustav "slavný pohostinstvím"
  Hostislav, Hostimír, Hostivít, Horan
  Chrabroš, Chrudoš
  Jasan, Jaromír/slav, Jošt, Jaromil, Jarilo, Jarovít -> http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1309/jarilo-jarovit-sv-jiri
  Kazimír, Květoslav
  Lubomír, Lubor, Luboš, Lumír, Lutobor, Ludomír, Ludoslav, Ludivoj, Luděk, Lev
  Měšek, Miloslav, Miloš, Milan, Milota, Miroslav, Miloň, Mnata, Mnislav, Mojmír, Modřín
  Přemysl
  Radomír, Radim, Rad(ov)an, Radoslav, Radovít, Radúz, Rodan, Ratibor, Ratislav, Ratmír, Rostislav, Rastislav, Rodan
  Slavoj, Slavomil/mír, Soběslav, Stanimír/slav, Spytihněv, Svatobor, Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svantoví
  Vítězslav, Vitoslav, Vladislav, Vladimír, Vlastimil, Vlastimír, Vlastibor, Vlastislav, Vojslav, Vratislav, Veles
  Zbyslav, Zbyšek, Zbigněv, Zbyněk, Zdeslav, Zdenek, Zderad, Zlatan, Zlatko


  Dívčí jména:
  Běla, Bohdanka, Božidara, Broňa, Božena, Blažena
  Danica, Darina, Dobromila, Dobromíra, Doubravka, Drahomíra, Drahuše, Devana
  Hvězdoslava
  Jarmila, Jaromíra, Jasna
  Květa, Kazi
  Lada, Lesana, Liběna, Libuše, Ludmila, Ludiše, Ljuba, Ladislava
  Mlada, Miluše, Milena, Miloslova, Miroslava, Mokoš, Morana
  Naděje
  Radana, Radka, Radmila, Radomila, Radomíra, Růže, Rosa
  Slavěna, Slávka, Stáňa, Světlana, Svatava, Svatoslava, Svatomíra
  Šárka
  Věnka, Věnceslava, Vendula, Věra, Vlaďka, Vlasta, Vesna, Velena
  Zdenka, Zdislava, Zdeslava, Zdravka, Zlata, Zora
  Živa
  Morrígan Ní Boii   | 03.08.2017 09:27:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak je důležitý význam pro vás?
  Nemám problémy se jmény, kteří mají neutrální význam či mají spojení se zvířaty či přírodou....

  Emilie "soupeř(ka)"
  Livia "zavistivá" "modravá"
  Cecilie "slepá"
  a podobný...
  Maite   | 20.06.2017 18:06:28 | Reakcí: 1, poslední: 26.07.2017 15:04:30
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Jak je důležitý význam pro vás?
   Lépe formulovaná otázka:
   Špatný význam pro mě je něco „ošklivý“, „ničící“, „slepý“,…

   Jak definujete špatný význam? Opravdu se těším na čtení vašich odpovědí
   Maite   | 26.07.2017 15:04:30
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý deň. Prosím Vás, chcela by som sa opýtať na očkovanie proti kliešťovej encefalitidě. Syn má 3 roky a máme ist za týzdeň na očkovanie. Vzpomenula som si, že som mala KE a mám proti nej protilátky (v těhotenstve odběr krvi omylom na KE). Nemohol syn tie protilátky odo mna získat? Že by som ho nemusela dávať očkovať. Vopred Vám moc ďakujem za odpověď. Pekný deň

Dobrý den, protilátky proti KE se nepřenáší na plod, nechejte syna naočkovat.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 21.04.2021, 16:19
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce