Inzerce
Inzerce

Jména pro miminka

Komerční sdělení

Související články

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Chcete být součástí statistiky jmen dětí na Babyonline?
Pak je nutná Vaše drobná aktivita. Jaká? Přesvědčte se, zda máte jména svých dětí vyplněna v registračním formuláři https://www.babyonline.cz/maminka/moje/registracni-udaje . 
1. Po kliknutí na odkaz se nejprve přihlaste.
2. Poté, co se Vám otevře Váš registrační formulář, doplňte jména, uveďte pro ověření Vaše heslo a dejte uložit. Prosím, uvádějte jména dětí v podobě, jaká je uvedena v Rodném listě dítěte. Děkujeme.

Databáze jmen je vytvořena podle publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. www.academia.cz ISBN 978-80-200-1888-5.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Jméno M/Ž Svátek Původ Význam Domácí
podoby
Ebba Ž švédské jméno původem severogermánská zkrácenina jmen začínajících na Eber- s významem divoký kanec
Ecaterina Ž rumunská podoba jména Kateřina, tedy čistá, cudná, mravná
Edeltruda Ž 23.6. germánský šlechetná síla, moc Edka, Edel(a), Trudka, Trudina
Edda Ž německá osamostanělá zkrácenina jmen začínajících na Ed- (například Edeltruda a jiné)
Edera Ž italské jméno jméno považované za symbol republikánského hnutí
Edimira Ž jihoslovanské jméno složené z anglosaské části Ed- a slovanské části -mira
Edita Ž 13.1. anglosaské jméno bohatá, šťastná válka (boj) Edit(ka), Dita, Dituška, Eda
Edmunda Ž 1.12. anglosaský ženská podoba k Edmund, Edmond, tedy mocný (bohatý) ochránce Eda, Edka, Mondina
Edna Ž hebrejský, německé a anglické jméno přátelství
Eduarda Ž 18.3. anglosaský ženská podoba k Eduard, Edvard, tedy mocný, bohatý strážce, ochránce Eda, Edka, Edina, Eduška
Edvína Ž 12.10. anglosaský ženská podoba k Edvín, tedy úspěšný, bohatý přítel Edka, Vinka, Edvínka
Eftalia Ž novořecké jméno
Eftimia Ž novořecké jméno
Egona Ž 15.7. německý ženská podoba k Egon, tedy ostří, meč Ega, Eguš(ka), Egonka
Eike Ž německé jméno zkrácenina německých jmen začínajících na Eg- (Egberdina) a Ecke-
Eileen Ž jedna z anglických a irských podob jmen Evelína, to je radost, světlo, varianta anglického Aileen
Ekaterini Ž novořecká podoba jména Kateřina, to je čistá, cudná, mravná
Ela Ž 16.3. stejně znějící podoby dvou jmen různého původu především slovenské podoby a anglické varianty původem řeckého jména Helena, tedy světlo, dále i osamostatnělého anglického domáckého tvaru jména Eleonora, což je bůh je mé světlo, milosrdenství Ela, Elka, Elča, Eli
Elena Ž 16.3. dvě jména různého původu stejně znějící podoby dvou jmen, především slovenské podoby a anglické varianty původem řeckého jména Helena, tedy světlo, dále i osamostatnělého anglického domáckého tvaru jména Eleonora, tedy bůh je mé světlo, milosrdenství Ela, Elka, Elča, Eli
Élaine Ž stará francouzská obdoba jména Helena, to je světlo, pochodeň
Elda Ž italská obdoba Hilda, což je boj, popřípadě bojovnice
Eleana Ž německé a holandské jméno vzniklo propojením jmen Eleanor (bůh je mé světlo, milosrdenství) a Elena (světlo)
Elektra Ž 13.12. řecký zářící, svítící
Eleni Ž novořecká podoba Helena, tedy světlo
Eleonora Ž 21.2. patrně arabský bůh je mé světlo nebo jako milosrdenství - jméno se rozšířilo prostřednictvím španělštiny Ela, Elka, Lenka, Nor(k)a
Elfrída Ž 2.8. nejasný původ, germánské jméno nejasný, někdy se vykládá jako (mající) pokoj (mír) od elfů, případně i vítězící pomocí elfů (nadpřirozených sil) Frídka, Elfa, Frídin(k)a
Elga Ž dánská a švédská varianta Helga, tedy svatá, zdravá, šťastná
Elgiva Ž anglosaské jméno vznešený dar
Eli Ž novořecká varianta jména Eleni (Helena), to je světlo, německá osamostatnělá zkrácenina jména Elisabeth (Alžběta), to je bohu zasvědcená, bůh je má přísaha
Elli Ž novořecká varianta jména Eleni (Helena), světlo a německá osamostatnělá zkrácenina jména Elisabeth (Alžběta), tedy bůh je má přísaha, bohu zasvěcená
Élia Ž francouzské a holandské obourodé jméno varianta francouzského ženského jména Éliane (Eliana) a mužského jména Élie (Eliáš), tedy můj pán je bůh
El(l)inor Ž anglická varianta jména Eleanor, česky Eleonora, to je bůh je mé světlo nebo milosrdenství
Eliana Ž 4.7., 20.7. hebrejský ženská podoba k Eliáš, tedy můj pán je bůh Ela, Elka, Elianka, Eliška
Elin Ž severská podoba Helena, respektive Eleonora, tedy bůh je mé světlo, milosrdenství
Elina Ž severská podoba Helena, respektive Eleonora, tedy bůh je mé světlo, milosrdenství
Elissa Ž anglické jméno spojované buď s (původem hebrejským) jménem Alžběta (bůh je má přísaha, bohu zasvěcená), nebo považované za jméno řeckého původu, vykládaného například jako z požehnaného ostrova
Eliška Ž 5.10. hebrejský česká varianta jména Alžběta, znamená můj bůh je přísaha Ela, Elin(k)a, Elča, Elza
Elizabeta Ž cizí podoba jména Alžběta, to je bůh je má přísaha, bohu zasvěcená
Elka Ž německá osamostanělá zkrácenina jména Adelhaid, bytost ušlechtilá, vznešených způsobů, postavy
Ellemae Ž anglické jméno složené jméno z konce 19. století - složené z populárních jmen Ella (Eleanor), tedy bůh je mé svétlo a Mae (domácká podoba Mary)
Elma Ž německé jméno osamostatnělá zkrácenina jména Wilhelma
Elmira Ž španělský, německé jméno ženská podoba západogótských jmen jako Adalmir
Elodie Ž 16.3. latinský majetek Ela, Elka, Elodka
Elpida Ž latinský, německé jméno naděje
Elvina Ž germánský anglická varianta ména Alvina, to je přítelkyně skřítků, víl
Elvíra Ž 25.8. germánský, španělské jméno ochránkyně všech, někdy se hodnotí jako varianta arabsko -španělského jména Elmíra, tedy kněžna Elka, Elva, Elvírka, Elvuše
Elza Ž 5.10. hebrejský osamostatnělá germánská domácká podoba jména Alžběta (něm. Elisabeth), tedy bůh je má přísaha Ela, Elzička, El(z)ka, Eluška
Ema Ž 8.4. německé jméno zkrácenina jmen začínajících na Erm- (Ermgard, Ermenhild ap.), tedy veselá, všeobsáhlá, případně pečovatelka Emča, Emka, Emička, Emuška
Emanuela Ž 26.3. hebrejský ženská podoba k (E)manuel, tedy bůh s námi Em(k)a, Emča, Ela, Manuel(k)a
Emelie Ž cizí podoba k Amálie, to je pracovitá
Emerentia Ž latinský, německé jméno zásluha, zasloužilá
Emílie Ž 24.11. latinský ženská podoba k Emil, tedy horlivý, pracovitý Ema, Emka, Emča, Emilka
Ena Ž 18.8. stejně znějící podoby jmen různého původu - v němčině se vykládá jako osamostatnělá zkrácenina, a to buď Helena (světlo, pochodeň) nebo německo-frízských jmen začínajících na Agin-/Egin-, pocházejících z německého základu, vykládaného jako orel
Enikő Ž latinský, maďarské jméno odvozené ze starobylého mytologického jména Enéh
Enže Ž tatarské jméno
Erika Ž 2.4. skandinávský ženská podoba k Erik, Erich, tedy ctihodný, všemocný vládce Erička, Erka, Eri, Erča
Erina Ž 16.4. stejně znějící podoba několika jmen různého původu - v jihoslovanských jazycích se považuje za variantu řeckého Eiréné (česky Irena), tedy mírumilovná, v holandštině za výsledek spojení složek Evert + Rina, v italština za ženskou podobu mužského Erio Eri, Erka, Erinka
Erla Ž anglické jméno vztahuje se k mužskému Earl s obecným výrazem urozený, vznešený
Erna Ž 30.1. německé jméno ženská podoba k Ern(e)st, tedy čestný bojovník Ernička, Ernina, Erninka, Ernuše
Ervína Ž 25.4. německý ženská podoba k Ervín, tedy přítel cti (vojska) Era, Erna, Ervuš(ka), Ervínka
Erzsébet Ž maďarská podoba jména Alžběta, to je bůh je má přísaha, bohu zasvědcená
Esperanza Ž španělská významová obdoba jména Naděžda, to znamená naděje
Estel(a) Ž cizojazyčné obměny jména Stela, to je hvězda
Esmeralda Ž 29.6. řecký, španělské jméno smaragd, drahý kámen, lze vyložit jako krásná jako drahý kámen Esma, Mera, Esmeraldka
Ester Ž 19.12. perský, hebrejské jméno hvězda Esta, Esti, Estina, Esterka
Estibalitz Ž baskické jméno sladká jako med
Estina Ž nejasný, anglické jméno považuje se za osamostatnělou zkráceninu jmen jako Celestina/Celestýna (nebeský) nebo Destina, nebo odvozeninu ze jmen Esti/Esta, zkráceninu jmen jako Estella, Ester (hvězda). Estyna je český pravopis shodný s výslovností
Etela Ž 22.2. anglický někdejší zkrácenina jmen začínajících na Ethel-, znamená vznešená, urozená Eta, Etka, Etuše, Etelka
Etiennette Ž francouzská obdoba jména Štěpánka, to je věnec, věncem korunovaný, vítěz
Eudos(s)ia Ž řecký, italské jméno dobrá vůle
Eufemie Ž 18.9. řecký dobré pojmenování Femka, Femijka, Efka
Eufrozína Ž 11.2. řecký veselá, hodná, přátelská Frozína, Zin(k)a, Frozka
Eugenie Ž starší pravopisná podoba jména Evženie, to je blahorodý, urozený
Eulálie Ž 10.12. řecký dobře mluvící, blahořečící Eula, Eulička, Lála, Lalka
Eunika Ž 20.10. řecký šťastné vítězství Euna, Eunička, Nika
Euridika Ž řecký široká, obsáhlá - jméno známé z řecké mytologie
Eusebie Ž 14.8. řecký ženská podoba k Eusebius, tedy zbožný Eusebka, Seba, Sebina
Eva Ž 24.12. hebrejský živá, přeneseně životodárná, matka života Evka, Evča, Evi(na), Evička
Evamaria Ž německé zdvojené jméno
Evangelína Ž 27.12. řecký nositel dobrých zpráv Eva, Evanka, Evangelka, Ina
Evdokie Ž řecký blahovolná
Evelína Ž 29.8. keltský, anglické jméno počeštěná jména, jehož původ se nejčastěji vykládá s významem radost, případně světlo, odvozené patrně z francouzsko-normandského Avelina s významem lesní ořech. Hodnotí se též jako odvozenina od Eva, to je žívá, životodárná, matka života Ev(k)a, Evča, Evelka, Evelínka
Evodia Ž řecký, španělské jméno nejasný
Evženie Ž 22.4. řecký ženská podoba k Evžen, tedy blahorodý, urozený Evža, Evženka, Evžička
Earl M anglické jméno vznešený, urozený (muž)
Eberhard M německé jméno jméno složené z částí s významem kanec + silný
Ed M cizí osamostatnělá zkrácenina jmen Eduard, Emund, což znamená mocný, bohatý ochránce
Edgar M 8.7. staroanglické jméno mocný, úspěšný, bohatý kopiník Eda, Edy, Gar(ek), Edgarek
Edmund M 1.12., 16.11. anglosaský mocný (bohatý) ochránce Eda, Edy, Mond(ek), Edmundek
Edrian M anglická a bulharská varianta jména Adrian, což je muž od moře, z města (H)adrie
Eduard M 18.3. anglosaský mocný, bohatý strážce, ochránce, popř. strážce majetku, štěstí Eda, Edouš(ek), Edík, Edánek
Edvín M 12.10. anglosaský úspěšný, bohatý, mocný přítel Edva,Edvan, Edvík, Edvínek
Efraim M 28.1. hebrejský, biblické jméno velice plodný, dvojnásobně úrodný Efra, Aimek
Egbert M německé jméno zářící
Egid M ze slovenštiny přejatá, u nás ojediněle užívaná podoba jména Jiljí, to je záštita, ochrana, štítonoš
Egmont M 24.4. německý záštitou je meč Ega, Egy, Egon, Mont
Egon M 15.7. zkrácenina německých jmen začínajících na Eg- (Eginolf, Egbert aj.), znamená ostří, meč Egonek, Egouš(ek), Egi, Egík
Egor M bulharská varianta jmen Georgi (tj. Jiří), což znamená zemědělec, rolník
Eleazar M 1.8., 4.1. hebrejský, biblické jméno bůh je pomoc Eli, Elek, Azar
Eleft(h)erios M novořecké jméno svobodný
Elemír M slovenská podoba jména Elmar, to je slavný meč, ostří
Eli M hebrejský, angloamerické jméno vyvýšený, vysoký
Eliáš M 20.7. hebrejský můj pán je bůh Ela, Eli, Eliášek, Elia
Eligio M italská a španělská podoba jména Alois, tedy slavný bojovník
Elíša M hebrejský počeštěná podoba jména Elizej, Elizeus, objevující se v nejnovějších překladech bible a znamenající bůh je má spása, osvobození
Elizej M 14.7. hebrejský bůh je má spása, osvobození Ela, Elek, Elizek
Elliot M jedna z angloamerických podob jména Eliáš, což je můj pán je bůh
Elmar M staroněmecký varianta jména Eilmar, tj. snad slavný meč, ostří nebo zkrácenina jména Adalmar, tj. asi slavný ušlechtilostí Ela, Marek, Elmarek, Elek
Elouan M bretaňský, francouzské jméno světlo
Elvir M švédské jméno vzniklo přitvořením k ženskému jménu Elvíra, to je ochránkyně všech, kněžna
Elvis M 21.1. germánský celý bílý El(ek), Elvisek
Emanuel M 26.3. hebrejský bůh s námi Eman, Emánek, Manek, Manouš(ek)
Emerich M 5.11. germánský, gótský pracovitý, mocný vládce, vedoucí práce, díla Emra, Ema, Imrich, Emerišek
Emil M 22.5. latinský horlivý, pracovitý, soutěžící (Aemilius bylo jméno slavného římského rodu) Emilek, Emča, Emi, Emoušek
Emmet(t) M anglické jméno mužská podoba k původem germánskému ženskému jménu Em(m)a, to je veselá, všeobsáhlá, pečovatelka
Engelbert M 7.11. staroněmecké jméno slavný, zářící jako anděl, v předkřesťanském významu znamená mezi Angly vznikající Bert(ík), Engel, Enga, Engouš(ek)
Enoch M 7.6. hebrejský, biblické jméno posvěcení, obětování, popř. též vzdělaný, posvěcený Ena, Enek
Enrico M italská podoba jména Jindřich, to je pán, vládce domu, otčiny
Enzo M italská osamostatnělá domácká podoba jména Vincenzo (Vincenc), to je vítězící, přemáhající
Erazim M 2.6., 10.5. řecký lásky hodný, líbezný, milovaný Era(z), Erazimek, Erazek, Razim
Erhard M 8.1. staroněmecké jméno silný, čestný, ve cti silný Erhardek, Erek, Erha, Erhoš(ek)
Erich M 26.10. germánský, skandinávské jméno všemocný, ctihodný, vážený vládce Eri(ček), Erišek, Er(k)a, Riki
Erik M 26.10. germánský znamená všemocný, ctihodný, vážený vládce - skandinávské jméno Eri(ček), Erišek, Er(k)a, Riki
Ermín M varianta jména Armin, to je voják, válečník
Ernest M 30.3. německé jméno čestný, rozhodný, horlivý Erny, Erno, Enrestek, Ernek
Ernst M 30.3. německé jméno čestný, rozhodný, horlivý Erny, Erno, Enrestek, Ernek
Ervín M 25.4. německý přítel vojska Ervínek, Ervík, Ervi, Erva
Estatios M novořecké jméno stálý
Ethan M hebrejský, anglické jméno silný, pevný, přeneseně dlouhověký
Etien M frízské jméno spojované s germánskými jmény začínajícími na Eg-, tj. špice
Étienne M francouzská podba jména Štěpán, to je věnec, ověnčený, věncem korunovaný, vítěz
Eugen M pravopisná varianta jména Evžen, to znamená blahorodý, urozený
Eugeniu M rumunská podoba jména Evžen, to je blahorodý, urozený
Eusebius M 14.8. řecký zbožný, poctivý Euseb, Seb(ek), Sebouš(ek)
Eustach M 20.9. řecko-latinský ztepilý, dobře rostlý Stach, Stašek
Evald M 4.10. staré německé jméno ochránce zákona, vládnoucí zákonem Evaldek, Valdek, Valda, Evek
Evan M 24.12. irsko-keltský, anglické jméno mladý člověk, mladík, dobře narozený, mladý zázrak Evanek, Evek, Evouš(ek), Vanek
Evangelos M novořecké jméno významová obdoba jména Anděl, to je boží, nebeský posel
Evarist M 26.10. řecký řádný, nelepší Evar(ek), Rist(ek)
Evelio M španělské jméno mužská podoba ke jménu Eva, to je žívá, životodárná, matka života
Evžen M 10.11. řecký blahorodý, urozený Evža, Evžík, Evženek
Eugen M 10.11. řecký znamená blahorodý, urozený Evža, Evžík, Evženek
Ezechiel M 10.4. hebrejský bůh posílí Ezech, Ež(k)o, Ezouš(ek), Zeka
Ezra M 12.6. hebrejský boží pomoc Ezrek, Ezrášek

Jména pro miminka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Chybějící křestní jméno v seznamu
  Setkala jsem se s křestním jménem "Guri". Ale v seznamu jmen bohužel chybí. Zřejmě seznam jmen není aktualizován.
  PetraZelena   | 14.09.2020 22:04:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • Výběr jména
  Nijak do hloubky jsem o jménech nikdy nepřemýšlela, hlavní co jsem vždy chtěla, aby nebylo v rodině a bylo něčím zajímavé. Pro kluka nám jednoho dne přišlo jméno samo od cizinců, kteří seděli v restauraci vedle nás. Kluk byl jasný, byli jsme spokojení, tudíž jsem další výběr vypustila. Doktor mi zanedlouho pověděl, že to bude holčička a problém byl na světě, dlouho jsme vybírali a nemohli jsme přijít, které bude to pravé, hezké, jemné, něčím zajímavé.. Žádné nás neoslovilo natolik aby jsme si řekli ano to je ono - stale vam muzu rict, ze koukame a hledame :)
  andrejka_h   | 27.05.2019 12:38:33
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jméno
  Důležité při výběru jména mi přišlo, že je jeho tvárnost a více možností zdrobňování, zároveň aby nebylo moc dlouhé a dobře se hodilo k příjmení  
  Andy2018   | 13.11.2018 23:47:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmena
  Každý jméno je krasny, kdyz se hezky řekne :)
  Terluk   | 12.08.2018 16:30:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • Česká jména - jak se vám líbí?
  Chlapecká jména:
  Bojan, Bivoj, Blahoslav, Bohdan, Bohumil/slav/mír, Bojan, Bořivoj, Branimír, Bronislav, Branislav, Břetislav, Boleslav Bořivoj, Bořek
  Ctibor, Ctirad, Ctislav
  Čestmír, Čeněk
  Dalibor, Dalemil, Dobroslav, Drahoslav, Dušan, Dobromír, Drahomír
  Gustav "slavný pohostinstvím"
  Hostislav, Hostimír, Hostivít, Horan
  Chrabroš, Chrudoš
  Jasan, Jaromír/slav, Jošt, Jaromil, Jarilo, Jarovít -> http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1309/jarilo-jarovit-sv-jiri
  Kazimír, Květoslav
  Lubomír, Lubor, Luboš, Lumír, Lutobor, Ludomír, Ludoslav, Ludivoj, Luděk, Lev
  Měšek, Miloslav, Miloš, Milan, Milota, Miroslav, Miloň, Mnata, Mnislav, Mojmír, Modřín
  Přemysl
  Radomír, Radim, Rad(ov)an, Radoslav, Radovít, Radúz, Rodan, Ratibor, Ratislav, Ratmír, Rostislav, Rastislav, Rodan
  Slavoj, Slavomil/mír, Soběslav, Stanimír/slav, Spytihněv, Svatobor, Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svantoví
  Vítězslav, Vitoslav, Vladislav, Vladimír, Vlastimil, Vlastimír, Vlastibor, Vlastislav, Vojslav, Vratislav, Veles
  Zbyslav, Zbyšek, Zbigněv, Zbyněk, Zdeslav, Zdenek, Zderad, Zlatan, Zlatko


  Dívčí jména:
  Běla, Bohdanka, Božidara, Broňa, Božena, Blažena
  Danica, Darina, Dobromila, Dobromíra, Doubravka, Drahomíra, Drahuše, Devana
  Hvězdoslava
  Jarmila, Jaromíra, Jasna
  Květa, Kazi
  Lada, Lesana, Liběna, Libuše, Ludmila, Ludiše, Ljuba, Ladislava
  Mlada, Miluše, Milena, Miloslova, Miroslava, Mokoš, Morana
  Naděje
  Radana, Radka, Radmila, Radomila, Radomíra, Růže, Rosa
  Slavěna, Slávka, Stáňa, Světlana, Svatava, Svatoslava, Svatomíra
  Šárka
  Věnka, Věnceslava, Vendula, Věra, Vlaďka, Vlasta, Vesna, Velena
  Zdenka, Zdislava, Zdeslava, Zdravka, Zlata, Zora
  Živa
  Morrígan Ní Boii   | 03.08.2017 09:27:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak je důležitý význam pro vás?
  Nemám problémy se jmény, kteří mají neutrální význam či mají spojení se zvířaty či přírodou....

  Emilie "soupeř(ka)"
  Livia "zavistivá" "modravá"
  Cecilie "slepá"
  a podobný...
  Maite   | 20.06.2017 18:06:28 | Reakcí: 1, poslední: 26.07.2017 15:04:30
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Jak je důležitý význam pro vás?
   Lépe formulovaná otázka:
   Špatný význam pro mě je něco „ošklivý“, „ničící“, „slepý“,…

   Jak definujete špatný význam? Opravdu se těším na čtení vašich odpovědí
   Maite   | 26.07.2017 15:04:30
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý deň. Prosím Vás, chcela by som sa opýtať na očkovanie proti kliešťovej encefalitidě. Syn má 3 roky a máme ist za týzdeň na očkovanie. Vzpomenula som si, že som mala KE a mám proti nej protilátky (v těhotenstve odběr krvi omylom na KE). Nemohol syn tie protilátky odo mna získat? Že by som ho nemusela dávať očkovať. Vopred Vám moc ďakujem za odpověď. Pekný deň

Dobrý den, protilátky proti KE se nepřenáší na plod, nechejte syna naočkovat.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 21.04.2021, 16:19
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce