Inzerce
Inzerce

Jména pro miminka

Komerční sdělení

Související články

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Chcete být součástí statistiky jmen dětí na Babyonline?
Pak je nutná Vaše drobná aktivita. Jaká? Přesvědčte se, zda máte jména svých dětí vyplněna v registračním formuláři https://www.babyonline.cz/maminka/moje/registracni-udaje . 
1. Po kliknutí na odkaz se nejprve přihlaste.
2. Poté, co se Vám otevře Váš registrační formulář, doplňte jména, uveďte pro ověření Vaše heslo a dejte uložit. Prosím, uvádějte jména dětí v podobě, jaká je uvedena v Rodném listě dítěte. Děkujeme.

Databáze jmen je vytvořena podle publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. www.academia.cz ISBN 978-80-200-1888-5.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Jméno M/Ž Svátek Původ Význam Domácí
podoby
Sabel Ž španělské a portugalské jméno zrácenina jména Isabel (Alžběta), to je bůh je má přísaha, bohu zasvěcená
Sabina Ž 22.10. latinský Sabiňanka (pocházející ze stroitalského kmen Sabinů) - původní význam se někdy vykládá jako lidé svoji Sába, Sabinka, Sabuš(ka), Sabča
Sabrina Ž 22.10. latinský z hranice, z hraniční čáry (dle keltské mytologie se tak prý jmenovala nymfa anglické řeky Severn) Sabrinka, Sabruš(ka), Rina, In(ka)
Saffira Ž řecký, italské jméno vyvinulo se z názvu drahého kamene safíru
Saffron Ž anglické jméno souvisí s rostlinou krokus, jinak šafrán
Sage Ž latinský zdraví, moudrost - je spojováno s názvem rostliny šalvěj
Sally Ž osamostatnělá anglická zkrácenina jmen Salome (mír, klid), Sára (knéžna, vznešená)
Salome Ž 25.6., 29.6. hebrejský, biblické jméno mír, klid - jde vlastně o ženskou podobu k mužskému Šalamoun Saly, Salomka, Saluška, Salička
Samanta Ž 6.2., 1.9. hebrejský, anglické jméno odvozené ze jména Samuel, tedy jméno boží Sama, Samka, Sami, Samin(k)a
Samara Ž hebrejský, angloamerické jméno ovládaná bohem
Samuela Ž 1.9. hebrejský ženská podoba k Samuel, tedy jméno boží Sam(y), Sam(k)a, Sala, Samuelka
Sandra Ž 23.8. domácká podoba jména Alexandra, tedy ochránkyně mužů Sandy, Sanda, Sandřička, Sandruš(ka)
Sana Ž jihoslovanské jméno zkácenina jména Aleksandra, to je obránce mužů
Sandy Ž cizí osamostatnělá zkrácenina jména Alexandra, to je ochránkyně mužů
Sanja Ž německý přepis ruské zkráceniny jména Alexandr(a), to je ochránkyně mužů
Sapfo Ž starořecké jméno nejasný, jméno básnířky z ostrova Lesbos
Sára Ž 9.10. hebrejský, biblické jméno kněžna, vznešená Sárka, Sárin(k)a, Sáruš(ka), Sárča
Sarolta Ž maďarská podoba jména Šarlota, to je svobodná
Saron Ž 9.10. hebrejský, anglické jméno pochází z biblické planiny Saron, ležící v Israeli - původní význam slova je rovina Sarona, Saronka, Saruš(ka), Sarin(k)a
Saskie Ž 7.11. holandský nejasný, jméno ženy slavného malíře Rembrandta, nejčastěji se vykládá jako žena ze Saska Sasi, Sisi, Saska, Sasin(k)a
Saša Ž 27.2. domácká podoba jména Alexandra, to je ochránkyně mužu Saška, Sašenka, Sašička
Satin Ž francouzský, anglivké jméno jemná, rovná, přeneseně též jemná tkanina
Savanna Ž souvisí s obecným savana, také s názvem řeky ve státě Giorgia
Savela Ž bulharské jméno ženská podoba ke jménu Savel (Šavel), to je vyžádaný, vyžadovaný
Savina Ž 14.11. spojované jednak s latinským salvus s významem zachovalý, jednak považované za ženskou podobu původem hebrejského mužského jména Sáva, tedy děd, stařec Savka, Savinka, Savuš(ka)
Sáva Ž 14.11. spojované jednak s latinským salvus s významem zachovalý, jednak považované za ženskou podobu původem hebrejského mužského jména Sáva, tedy děd, stařec Savka, Savinka, Savuš(ka)
Saxona Ž 24.5. staroanglický osada, vesnice, město Saxy, Saxuš(ka), Saxonka, Saxina
Sebastiána Ž 20.1. řecký ženská podoba k Sebastián, Sebestian, tedy obyvatel města Sebasty Seba, Sebka, Sebin(k)a, Sebuš(ka)
Secondina Ž latinský, italské jméno druhá
Selena Ž 24.10. řecký měsíc Selenka, Seluš(ka), Selin(k)a, Lena
Seleuca Ž řecký, italské jméno bílá krása
Selma Ž 21.4. germánský nebo hebrejský buď jako boží helmice (z germánského Anselma), nebo jako varianta hebrejského jméno Salomea, tedy mír, klid Selča, Selmin(k)a, Selmička, Seluš(ka)
Senta Ž 15.6. nejasný nejasný, někdy se považuje za zkráceninu latinského jména Krescencia, tedy (vz)růst Senka, Senča, Sentin(k)a, Sentuš(ka)
Serafína Ž 12.10. hebrejský ženská podoba k Serafín, tedy ohnivý, planoucí (anděl) Serafka, Serafínka, Fína
Serena Ž 28.6. latinský ženská podoba k Serenus, znamená jasná, světlá, veselá Serenka, Ren(k)a
Severina Ž německé a italské jméno ženská podoba ke jménu Severin, to je přísný, vážný
Shania Ž angloamerické jméno vzniklo nápodobou jmen arabských a afrických
Shanice Ž afroamerické jméno vzniklo ze jména Janice (Jana), to je bůh je milostivý, milostivý dar boží
Shannen Ž irský, angloamerické jméno moudrá
Sharon Ž anglická podoba jména Saron, to je rovina
Shay, Shaye Ž irské jméno pocházející z obourodého jména Shea, které se vyvinulo z příjmení, vykládané například jako potomek štěstí
Sheila Ž irské jméno zkrácenina jména Cecílie - podoba jména Sile (Celie), to je krátkozraká, slepá
Shel(l)ey Ž anglické obourodé jméno vyvinulo se z příjmení
Sheryl Ž pravopisná varianta jména Cheryl
Shira Ž hebrejský, anglické jméno má píseň (duše)
Shirin Ž anglický přepis íránského jména Šírín
Scholastika Ž 10.2. latinský školská, patřící škole, učitelka, žákyně, přeneseně i moudrost školská, přítelkyně věd Schola, Scholka, Tika
Sian Ž cizí podoba jména Jana, to je bohem daný, milostivý dar boží
Siana Ž bulharské jméno vzniklo složením ze jmen Anastasia (vzkříšení, zmrtvýchvstání) a An-na (milostná, miostiplná)
Sibyla Ž 19.3. řecký nejasný, jméno proslavené jako jméno několika starověkých věštkyň Sibka, Sibylka
Sidney Ž anglické obourodé jméno pocházející z francouzského místního jména Saint-Denis
Sidonie Ž 23.6. latinský ženská podoba k Sidon, znamená Sidoňanka, (pocházející) ze Sidonu (starověké fénické obchodní město v dnešním Libanonu, jeho současný název je Saida) - někdy se spojuje i s řeckým sindon, tedy jemná tkanina, prádlo Sidka, Sidonka, Siduš(ka), Dona
Si(e)glinda Ž německé jméno jméno složené z částí znamenajících boj a mírný, jemný
Sigal Ž hebrejský, anglické jméno pohled
Sigfrid Ž severské jméno krásný boj
Sila Ž bulharské jméno sílá, ať je silná - v italštině se jmeno Sila spojuje s latinským rodovým jménem Silius, v nizozemštině se hodnotí jako frízské jméno, které se vyvinulo z germánského sigi, tedy vítězství
Silena Ž řecký, italské a bulharské jméno vychovatelka
Silka Ž německá domácká podoba jména Cecílie, to je krátkozraká, slepá
Silvána Ž 29.10. latinský ženská podoba k Silván, znamená žena z lesa, popřípadě lesní žínka Silvánka, Silva, Silvinka, Silvuš(ka)
Silvestra Ž 31.12. latinský ženská podoba k Silvestr, tedy lesní, z lesa Silva, Silvin(k)a, Vestra, Silvuš(ka)
Silvie Ž 29.10. latinský ženská podoba k Silvius, znamená žena z lesa, popřípadě lesní žínka. Silva, Silvi, Síva, Silvička
Simela Ž novořecké jméno odvozené ze jména starořecké bohyně Semele
Simona Ž 12.12. hebrejský ženská podoba k Sim(e)on, tedy slyšící, naslouchající Simka, Simča, Simák, Simonča
Siobhán Ž irské jméno obdoba jména Jana, to je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Sissy Ž v němčině osamostatnělá odvozenina jména Elisabeth (Alžběta), tedy bůh je má přísaha, bohu zasvěcená, v angličtině a holandštině jména Cecily (Cecílie), to je krátkozraká, slepá
Skarlet Ž 4.11. anglické jméno zrzka, zrzavá Skarla, Skarlička, Skarletka, Let(k)a
Slavěna Ž 12.2. slovanský, české jméno ženská podoba k básnickému mužskému jménu Sláv, znamená buď Slovanka, nebo ta, která je slavena Sláva, Slávka, Slávin(k)a, Slavěnka
Slávka Ž 12.2. domácká podoba jmen končících na -slava (Stanislava), popřípadě začínajících na Slav- (Slavomila), která se osamostatnila - lze ji vyložit jako slavící, slavená, slavná, popř. i Slovanka Sláva, Slávi, Slavie, Slavuše
Slavomila Ž 29.3. slovanský ženská podoba k Slavomil, lze vyložit jako milující slávu Slávka, Sláva, Slávin(k)a, Míla
Slavomíra Ž 22.1. slovanský ženská podoba k Slavomír, lze vyložit jako slavící (slav) mír, sláva míru Sláva, Slávka, Míra, Mírka
Slobodan(k)a Ž jihoslovanské jméno svobodná, vyznávající svobodu
Sněžana Ž jihoslovanské jméno souvisí se slovesem sněžiti
Soběslava Ž 8.8. slovanský ženská podoba k Soběslav, tedy (sám) sobě slavný, mající slávu Soběška, Sobka, Soběna, Sláva
Sofie Ž 15.5. řecký varianta, cizí podoba jména Žofie, to je moudrost
Sofronie Ž 11.3. řecký rozumná, moudrá, zdravě myslící Sofrona, Sofronka, Sof(k)a, Frona
Soledad Ž španělské jméno vzniklo ze spojení Maria ze Soledadu - místní jméno Soledad má význam osamělost, jedinečnost
Solomonija Ž ruské jméno ženská podoba k mužskému jménu Solomon (Šalamoun), to je mírumilovný
Solveig Ž 12.2. norský nejasný, rozšířilo se vlivem stejnojmenné hrdinky Ibsenova dramatu Peer Gynt Sola, Solin(k)a, Soluš(ka), Vega
Soňa Ž 28.3. ruská domácká podoba jména Žofie, tedy moudrá, moudrost Soňka, Sonča, Soni(čka), Soninka
Sophy Ž osamostatnělá zkrácenina jména Sophia, to je moudrost
Sotira Ž 10.2. novořecké jméno ženská podoba k Soter, lze vyložit jako vysvoboditelka, spasitelka Sota, Tira, Sotirka
Sperancie Ž španělské jméno naděje, doufání
Stacey Ž anglické jméno zkrácenina řeckého jména Anastasia (Anastázie), to je vzkříšení, zmrtvýchvstání
Stanislava Ž 9.6. slovanský ženská podoba k Stanislav, vykládanému nejčastěji jako ústav, upevni slávu, popřípadě staniž se slavným Stáňa, Stana, Stánička, Stánin(k)a
Stavrula Ž řecké a bulharské jméno křest
Stáza Ž 15.4. domácká podoba jména Anastázie, tedy vzkříšená, zmrtvýchvstalá Stázka, Stázin(k)a, Stázička, Stázi
Stefanie Ž cizí podoba jména Štěpánka, to je věnec, věncem korunovaný, vítěz
Stela Ž 4.3. latinský hvězda Stelka, Steli(nka), Stelina, Steluš(ka)
Stojana Ž jihoslovanské jméno ženská podoba k mužskému Stojan, tedy ať stojí, zůstane
Sue Ž anglická osamostatnělá podoba jména Susan (Zuzana), to je lilie
Susan(n)a Ž cizí podoba jména Zuzana, to je lilie
Sulamit Ž hebrejský, biblické jméno nejasný
Sulika Ž arabský drahokam
Summer Ž angloamerické jméno spojované s názvem letního období (anglicky summer)
Svana Ž zkrácenina ze jmen Swanhild(e), Schwanhild - anglické jméno Swan souvisí s obecný výrazem labuť
Svatava Ž 11.5. slovanský, české jméno silná - nověji se spojuje i s přídavným jménem svatý a vykládá se jako svatá Sváťa, Svat(k)a, Svaťka, Svatuš(ka)
Svatomíra Ž 11.5. slovanský ženská podoba k Svatomír, tedy (ten, komu je) svatý mír, mírumilovný Sváťa, Svaťka, Svat(k)a, Svatuš(ka)
Svatoslava Ž 11.5. slovanský ženská podoba k Svatoslav, tedy silou slavný Svaťka, Sváťa, Svatava, Svatuše
Světla Ž 20.3. slovanský světlá Světlanka, Světka, Světluš(ka)
Světoslava Ž slovanský složené z částí svět + sláva
Sylva Ž 29.10. latinský žena z lesa Sylvička, Sylvin(k)a, Sísa, Sylvuš(ka)
Syrine Ž arabský, francouzské jméno příjemná
Šana Ž srbochorvatské jméno zkrácenina jména Aleksandra, to je ochránkyně mužů
Šanel Ž 17.12. francouzské příjmení, z něhož se v americké angličtině vyvinulo ženské jméno - výchozí obecný význam základového slova je průplav Šany, Šanka, Šanelka
Šantal Ž 17.12. z francouzštiny přejaté jméno, původem příjmení - výchozí obecný význam základového příjmení je snad píseň Šany, Šanka, Šantalka
Šárka Ž 30.6. nejasný, české jméno známé z pověstí o dívčí válce, převzaté z názvu stejnojmenného údolí u Prahy. Někdy spojováno se šerý, tedy málo osvětlený, popřípadě s nářečním šárový, tedy křivý, nerovný. Šárča, Šara, Šárečka, Šárin(k)a
Šarlota Ž 27.10. germánský ženská podoba jména Karel, tedy (svobodný) muž, chlap
Šimona Ž 12.10. hebrejský ženská podoba k Šimon, tedy naslouchající, slyšící Šimonka, Šimka, Šimi, Mona
Školastika Ž česká podoba jména Scholastika
Štefánie Ž ze slovenštiny přejatá podoba jména Štěpánka, to je věnec, věcem korunovaný, vítěz
Štěpána Ž 31.10. řecký ženská podoba k Štěpán, tedy věnec, věncem korunovaný, vítěz Štěpka, Štěpi, Štěpuš(ka), Štěpulka
Šuren Ž mongolské obourodé jméno korál, ozdoba
Sába M 14.11. hebrejský děd, stařec, převedený Sávka, Sávek, Savuška
Sabrin M bulharské jméno mužská podoba jména Sabrina, to je z hranice, z hraniční čáry
Sadko M arabský, ruské jméno spravedlivý
Sage M anglické jméno vzniklo z názvu rostliny šalvěj
Sakkelarios M novořecké jméno vyvinulo se z příjmení
Salvátor M 18.3. latinský spasitel (jde o jiné označení, přívlastek Krista) Salvek, Salek, Tor
Sam M anglická domácká podoba jména Samuel, to je jméno boží
Samael M nejasný buď varianta hebrejského jména Samuel (jméno boží), případně jména archanděla Camaela, tj. ten, kdo vidí boha, nebo spojované se jménem syrského krále Shemala, vykládáného jako šéf satanů
Samien M nejasný spojované buď s hebrejským jménem Samuel (jméno boží), nebo s arabským jménem Sami
Sámo M 1.9. hebrejský zčeštělá a zkrácená podoba jména Samuel, tj. jméno boží (jmenoval se tak francký kupec, který v 7. století n.l. založil slovanskou říši, popř. i osamostatnělá část někdejších slovanských jmen jako Samorad, Samoslav, tj. sám Samek, Sam
Samson M 27.6. hebrejský sluneční, považuje se za symbol nepřemožitelnosti Sam(ek), Samy, Samsonek
Samuel M 1.9. hebrejský, biblické jméno jméno boží Sam(y), Samek, Samča, Samuelek
Sando M bulharská osamostatnělá zkrácenina jména Aleksander, to je ochránce mužů
Sándor M maďarská podoba jména Alexandr, to je ochránce mužů
Sandy M cizí osamostatnělá domácká podoba jména Alexandr, to je ochránce mužů
Santiago M španělské jméno vyvinulo se ze spojení Saint Iago (Diego), tj. svatý Jakub, tedy ten, kdo se drží za patu, druhorozený
Santino M italské jméno svatý
Saphir M hebrejský, francouzské jméno safír
Saša M zkrácenina jména Alexandr s významem obránce můžů Saška, Sáša, Šáša, Sašenka
Saturnin M 29.11. latinský pocházející z římského rodového jména Saturninus, odvozeného z názvu římského boha Saturna, původní význam je snad plný, zasycený Saturn(ek), Satek
Saul M 25.1., 20.10. hebrejský, biblické jméno dotazovaný, vyžadovaný Saulek, Saulík
Sáva M 14.11. hebrejský děd, stařec Sávka, Sávek, Savuška, Savouš(ek)
Sayer M velšské jméno vyvinulo se z příjmení s významem tesař, zpracovatel dřeva
Scott M anglické jméno vyvinulo se z příjmení s významem ze Skotska
Sean M irské jméno podoba jména Jan, to je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Sebastián M 20.1. řecký sebastský, obyvatel města Sebasty, původní význam místního jména je vznešený, ctihodný Seba, Sebek, Sebík, Sebouš(ek)
Senad M jihoslovanské jméno pocházející ze Sinaje
Sepp M německá domácká podoba jména Josef, to je on (bůh) přidá, rozhojní
Serafín M 12.10. hebrejský ohnivý, planoucí (anděl) Seraf(ek), Fin(ek)
Serenus M 28.7. latinský jasný, světlý, veselý Serenek, Renda, Renek
Sergej M 7.10. latinský, ruské jméno římské rodové jméno, jeho původní význam je sloužící, opatrovatelský Serž(a), Serjož(k)a, Gej(ek)
Servác M 13.5. latinský zachráněný, osvobozený, obsloužený případně jako zachránce, osvoboditel Servácek, Váca, Vacek
Seth M hebrejský, anglické jméno připojený, náhrada
Severín M 8.1., 15.1. latinský přísný, vážný Sever(ek), Seva, Verin
Shane M jedna z irských podob jména Jan, to je milostivý dar boží
Shai M hebrejský, židovské jméno dar
Shiloh M hebrejský, anglické jméno náležející bohu
Sidney M anglické obourodé jméno vyvinulo se z příjmení s významem francouzského místního jména Saint Denis
Sidon M 14.11. latinský Sidoňan (pocházející) ze Sidonu (starověké fénické obchodní město v dnešním Libanonu, jeho současný název je Saida), někdy se spojuje i s řeckým sindón, tj. jemná tkanina, prádlo Sid, Sidonek, Don
Sigfríd M 15.2. staroněmecký vítězství a mír Sig(y), Fríd(ek), Sigfrídek
Silván M 29.10. latinský lesní muž, obyvatel lesa, lesník (Silvanus bylo jméno starořímského boha lesa) Silvánek, Sil(vek)
Silvestr M 31.12. latinský lesní, z lesa Sil(va), Silvouš(ek), Silvek, Silvík
Simeon M 22.12. hebrejský slyšící, naslouchající Sim(e)onek, Simek, Simča
Simcha M hebrejský, anglické obourodé jméno plný radosti
Simša M srbské a chorvatské jméno syn
Sindre M germánský, norské jméno cesta
Sinkler M 12.8. anglické jméno francouzský název města St. Clair v Normandii, který byl přenesen do Anglie, kde se z něj vyvinulo jméno osobní, lze vyložit jako muž z města St. Clair, Sinkleřan Sinek, Sinklerek, Ler(ek)
Sirio M italské jméno souvisí se zeměpisným jménem Sýrie
Sixt M 28.3. řecký hladký, jemný (původem z řeckého syxtos - spojování s latinským sextus - šestý je mylné) Sixtek, Sixi
Skylar M anglické jméno přístřešek případně školák
Slávek M 22.1. slovanský domácká podoba jmen na -slav končících nebo začínajících, lze ji vyložit jako slavící, slav(e)ný, případně Slovan Sláva, Sláveček, Slavouš(ek)
Slaviboj M 7.6. staročeské jméno slav boj nebo slavící boj Slávek, Slávo, Borek, Bojek
Slavoj M 7.6. slovanské jméno u nás rozšířené pod vlivem Královédvorského rukopisu, lze vyložit jako slavný Sláva, Slávek, Vojek, Vojan
Slavomil M 29.3. slovanský jako milující slávu Sláva, Slávek, Míla, Milo(u)š
Slavomír M 22.1. slovanský slav(ící) mír, sláva míru Sláva, Sláveček, Míra, Mirek
Slobodan M srbské a chorvatské jméno svobodný
Smil M 14.8. staročeské jméno bohabojný, uctívající boha Smilek, Milík
Soběslav M 8.8. slovanský (sám) sobě slavný, mající svou slávu Sobík, Sobeš, Sláva, Slávek
Sofián M 15.5. řecký mužská podoba jména Sofie, Žofie, tj. moudrá Sofi, Sifek
Sokrat M 19.4., 26.12. řecký zachraňující síla, moc, vláda - známé jméno aténského filozofa (Sókratés) Sokratek, Sokra, Ratko
Solal M hebrejský, francouzské jméno ten, který razí cestu
Sonny M anglické obourodé jméno slunce
Sorley M irsko-keltský, irské jméno letní turista
Sören M dánská obdoba jména Severin, to je přísný, vážný
Sotir M 22.4. řecký vysvoboditel, vykupitel, spasitel Soterek, Ter(ek)
Spencer M anglické jméno vyvinulo se z příjmení s významem označujícím původně zaměstnání (dispencer) na panském sídle
Spyros M novořecké jméno doufající
Spytihněv M 6.7., 31.1. české jméno nejasný, někdy se vykládá jako marně se hněvající (staroslověnské spyti-nadarmo) nebo náchylný k hněvu, popř. i tichý, klidný Spyťa, Spytěk, Hněvek
Srdjan M srbské a chorvatské jméno souvisí s výrazem pro srdce
Sreten M srbské a chorvatské jméno vstřícný
Stanimír M 7.5. slovanský upevňuj(ící) mír, (svět) Stáňa, Standa, Stanka, Mirek
Stašek M české jméno odvozenina jména Stanislav, to je ustav slávu, staniž se slavným, získávající slávu vytrvalostí, tvrdostí
Stanislav M 7.5. slovanský ustav (upevni) slávu, případně staniž se slavným, nebo též získávající slávu vytrvalostí, pevností - někdy se první část jména spojuje se staroslověnským stan, tj. pevnost, tvrdost přeneseně i tábor a vykládá se jako sláva tábora, slavný (tvrdý) bojo Stáňa, Standa, Standík, Stáník
Stanko M srbské a chorvatské jméno základ ve slovese stanouti
Stanley M anglické jméno vyvinulo se z příjmení znamenající kamenitá země
Stas M ukrajinská zkrácenina jména Stanislav, to je ustav slávu, staniž se slavným, získávající slávu vytrvalostí, pevností
Statis M novořecké jméno stálý
Stavros M novořecké jméno kříž
Stelan M švédské, finské a holandské jméno přitvořené k ženskému jménu Stella, tj. hvězda
Steven M cizí podoba jména Štěpán, to je ověnčený, věncem korunovaný, vítěz
Stilijan M řecký, bulharské jméno malý sloup (vykládá se též jako poustevník, který stál původně u sloupu)
Stipe M srbochorvatské jméno zkrácenina jména Stjepan (Štěpán), to je ověnčený, věncem korunovaný, vítěz
Stojan M 7.5. slovanský stojící, ať zůstane (živ) Stojko, Stojek, Jan(ek)
Stojmír M 7.5. slovanský stojící (trvalý) mír Stojan, Stojko, Mirek
Střezimír M české jméno střež mír (svět), slávu
Stuart M anglické jméno vzniklo ze spojení shi weard, tj. dohlížitel nad masem, z něhož se později vyvinul význam stevarda, tj. kdo obsluhuje na lobi nebo v letadle
Sun M anglické jméno slunný, sluneční svit
Svatobor M 23.2. slovanský silný boj(ovník) Sváťa, Svaťka, Bor(ek), Bojan
Svatomír M 3.12. slovanský ten, komu je svatý mír, mírumilovný, respektive milující svatost, mír Sváťa, Svaťka, Svatek, Svato(u)š
Svatopluk M 23.2. slovanský silný v plucích (ve vojenském lidu), později se vyvinul význam silný v dobru, tj. svatý Sváťa, Svaťka, Svatí(če)k, Svatek
Svatoslav M 3.12. slovanský silou slavný Sváťa, Svaťka, Svatěk, Sláva
Sven M 13.8., 21.8. severské jméno mladý muž, chlapec, mladý válečník - původní význam byl vlastně svůj, tj. buď přisvojený, nebo člen rodinné čeledi Svenek, Sveník, Svenouš(ek), Svenda
Světoslav M varianta jména Svatoslav, to je silou slavný
Svetozar M 16.5. slovanský záře světla Svetek, Svetík, Sveťa, Zarek
Svojmír M slovanský (mít) svůj mír
Šalamoun M 25.6. hebrejský mír(umilovný) - jméno nejmoudřejšího krále izraelského Šalam(ek), Šalek, Šala, Šalom
Šamil M dagestánské jméno obdoba jména Samuel, to je jméno boží
Šándor M počeštěná maďarská podoba Alexandr (maď. Sándor), to je ochránce mužů
Šavel M 25.1. hebrejský podoba jména Saul, tj. vyžádaný, vyžadovaný Šav(k)a, Šavlík, Šavelek
Šebastián M česká varianta jména Sebastián, to je sebatský, obyvatel města Sebasty
Šebíř M staročeská podoba jména Severín, to je přísný, vážný
Šimon M 22.12. hebrejský slyšící, naslouchající Šimonek, Šimek, Šimůnek, Šimeček
Šlechtislav M české jméno ten, koho šlechtí sláva
Šmuel M fonetický (ve shodě s výslovností) přepis hebrejského základu, z něhož se vyvinul běžnější Samuel, to je jméno boží
Šťasta M 1.11. české jméno šťastný Šťastek, Štěstík
Štefan M 9.10. velmi oblíbená slovenská podoba jména Štěpán, to je ověnčený, věncem korunovaný, vítěz
Štěpán M 26.12. řecký věnec, přeneseně ověnčený, věncem korunovaný, vítěz Štěp(k)a, Štefa(n), Štefi, Štěpánek

Jména pro miminka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Chybějící křestní jméno v seznamu
  Setkala jsem se s křestním jménem "Guri". Ale v seznamu jmen bohužel chybí. Zřejmě seznam jmen není aktualizován.
  PetraZelena   | 14.09.2020 22:04:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • Výběr jména
  Nijak do hloubky jsem o jménech nikdy nepřemýšlela, hlavní co jsem vždy chtěla, aby nebylo v rodině a bylo něčím zajímavé. Pro kluka nám jednoho dne přišlo jméno samo od cizinců, kteří seděli v restauraci vedle nás. Kluk byl jasný, byli jsme spokojení, tudíž jsem další výběr vypustila. Doktor mi zanedlouho pověděl, že to bude holčička a problém byl na světě, dlouho jsme vybírali a nemohli jsme přijít, které bude to pravé, hezké, jemné, něčím zajímavé.. Žádné nás neoslovilo natolik aby jsme si řekli ano to je ono - stale vam muzu rict, ze koukame a hledame :)
  andrejka_h   | 27.05.2019 12:38:33
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jméno
  Důležité při výběru jména mi přišlo, že je jeho tvárnost a více možností zdrobňování, zároveň aby nebylo moc dlouhé a dobře se hodilo k příjmení  
  Andy2018   | 13.11.2018 23:47:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmena
  Každý jméno je krasny, kdyz se hezky řekne :)
  Terluk   | 12.08.2018 16:30:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • Česká jména - jak se vám líbí?
  Chlapecká jména:
  Bojan, Bivoj, Blahoslav, Bohdan, Bohumil/slav/mír, Bojan, Bořivoj, Branimír, Bronislav, Branislav, Břetislav, Boleslav Bořivoj, Bořek
  Ctibor, Ctirad, Ctislav
  Čestmír, Čeněk
  Dalibor, Dalemil, Dobroslav, Drahoslav, Dušan, Dobromír, Drahomír
  Gustav "slavný pohostinstvím"
  Hostislav, Hostimír, Hostivít, Horan
  Chrabroš, Chrudoš
  Jasan, Jaromír/slav, Jošt, Jaromil, Jarilo, Jarovít -> http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1309/jarilo-jarovit-sv-jiri
  Kazimír, Květoslav
  Lubomír, Lubor, Luboš, Lumír, Lutobor, Ludomír, Ludoslav, Ludivoj, Luděk, Lev
  Měšek, Miloslav, Miloš, Milan, Milota, Miroslav, Miloň, Mnata, Mnislav, Mojmír, Modřín
  Přemysl
  Radomír, Radim, Rad(ov)an, Radoslav, Radovít, Radúz, Rodan, Ratibor, Ratislav, Ratmír, Rostislav, Rastislav, Rodan
  Slavoj, Slavomil/mír, Soběslav, Stanimír/slav, Spytihněv, Svatobor, Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svantoví
  Vítězslav, Vitoslav, Vladislav, Vladimír, Vlastimil, Vlastimír, Vlastibor, Vlastislav, Vojslav, Vratislav, Veles
  Zbyslav, Zbyšek, Zbigněv, Zbyněk, Zdeslav, Zdenek, Zderad, Zlatan, Zlatko


  Dívčí jména:
  Běla, Bohdanka, Božidara, Broňa, Božena, Blažena
  Danica, Darina, Dobromila, Dobromíra, Doubravka, Drahomíra, Drahuše, Devana
  Hvězdoslava
  Jarmila, Jaromíra, Jasna
  Květa, Kazi
  Lada, Lesana, Liběna, Libuše, Ludmila, Ludiše, Ljuba, Ladislava
  Mlada, Miluše, Milena, Miloslova, Miroslava, Mokoš, Morana
  Naděje
  Radana, Radka, Radmila, Radomila, Radomíra, Růže, Rosa
  Slavěna, Slávka, Stáňa, Světlana, Svatava, Svatoslava, Svatomíra
  Šárka
  Věnka, Věnceslava, Vendula, Věra, Vlaďka, Vlasta, Vesna, Velena
  Zdenka, Zdislava, Zdeslava, Zdravka, Zlata, Zora
  Živa
  Morrígan Ní Boii   | 03.08.2017 09:27:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak je důležitý význam pro vás?
  Nemám problémy se jmény, kteří mají neutrální význam či mají spojení se zvířaty či přírodou....

  Emilie "soupeř(ka)"
  Livia "zavistivá" "modravá"
  Cecilie "slepá"
  a podobný...
  Maite   | 20.06.2017 18:06:28 | Reakcí: 1, poslední: 26.07.2017 15:04:30
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Jak je důležitý význam pro vás?
   Lépe formulovaná otázka:
   Špatný význam pro mě je něco „ošklivý“, „ničící“, „slepý“,…

   Jak definujete špatný význam? Opravdu se těším na čtení vašich odpovědí
   Maite   | 26.07.2017 15:04:30
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý deň. Prosím Vás, chcela by som sa opýtať na očkovanie proti kliešťovej encefalitidě. Syn má 3 roky a máme ist za týzdeň na očkovanie. Vzpomenula som si, že som mala KE a mám proti nej protilátky (v těhotenstve odběr krvi omylom na KE). Nemohol syn tie protilátky odo mna získat? Že by som ho nemusela dávať očkovať. Vopred Vám moc ďakujem za odpověď. Pekný deň

Dobrý den, protilátky proti KE se nepřenáší na plod, nechejte syna naočkovat.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 21.04.2021, 16:19
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce