Jména pro miminka

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Chcete být součástí statistiky jmen dětí na Babyonline?
Pak je nutná Vaše drobná aktivita. Jaká? Přesvědčte se, zda máte jména svých dětí vyplněna v registračním formuláři https://www.babyonline.cz/maminka/moje/registracni-udaje . 
1. Po kliknutí na odkaz se nejprve přihlaste.
2. Poté, co se Vám otevře Váš registrační formulář, doplňte jména, uveďte pro ověření Vaše heslo a dejte uložit. Prosím, uvádějte jména dětí v podobě, jaká je uvedena v Rodném listě dítěte. Děkujeme.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Jméno M/Ž Svátek Původ Význam Domácí
podoby
Iana Ž skotská podoba jména Jana, to je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Iballa Ž indiánský, španělské jméno propuštěná na svobodu
Iboja Ž 7.8. maďarské jméno fialka Boj(k)a, Ibojka, Ibuš(ka)
Ida Ž 15.3. staroněmecké jméno buď jako žena, nebo z germánského kmene id-, tedy čin, popřípadě jako zkrácenina jmen Idaberga, Alida, Iduna (staroskandinávská bohyně mládí a jara) Idka, Iduška, Idun(k)a, Idin(k)a
Igna Ž holandské, bulharské a polské jméno zkrácenina jména Ignácie, to je ohňový, rozpálený
Ignácie Ž 31.7. latinský ženská podoba k Ignác (Ignát), tedy patrně ohňový, rozpálený Igna, Ignuška, Nácka, Natka
Ika Ž švédské a frízské jméno zkrácenina jmen jako Monika, Annika a v bulharštině jmen Božika, Velika
Ilana Ž srbské a chorvatské jméno ženská podoba k mužskému jménu Ilan, variantně Ilja, to je můj pán je bůh
Ildika Ž 10.3. germánský, maďarské jméno bojovnice (jmenovala se tak podle eposu o Nibelunzích druhá žena hunského vládce Attily) Ilka, Ilda, Ildička, Ildin(k)a
Iljana Ž 20.7. hebrejský, ruské jméno můj pán je bůh Ilka, Iljuška, Iljin(k)a, Ilča
Ilka Ž ruská a bulharská zkrácenina ze jména Stoilka
Ilona Ž 20.1. řecký pochodeň, světlo Ila, Ilka, Ilča, Ilun(k)a
Ilza Ž 19.11. německé jméno považuje se buď za německou zkráceninu jména Alžběta (Elisabeth), tedy můj bůh je přísaha, nebo za jméno vodní víly, rusalky (staroněm. Ilisa) Ilzka, Ilzička, Ilzin(k)a, Ilzen(k)a
Ima Ž 12.9., 20.9. germánské jméno zkrácenina jmen začínajících na Irm- (Irminbert, Irmtraud, Irmgard), které lze vyložit jako velká, pevná, silná Imka, Imina, Imuška
Imelda Ž německá osamostatnělá zkrácenina jména Irmhilda, to jevelká, silná, pevná
Ina Ž domácká podoba severských jmen Ingrid (jezdkyně boha Ing(w)a, Ing(w)ova vyjížďka, krásný Ing(w)e), Ingeborg (ochrana bohem Ingvem - to byl bůh plodnosti) a zkrácenina zdrobnělin končícíh na -inka, -ina (Janin(k)a, Julin(k)a), která se dnes hodnotí ja
India Ž anglické jméno vyvinulo se z názvu subkontinentu Indie
Inéz Ž 2.3. španělské jméno podoba jména Anežka, tedy čistá, neposkrvněná In(k)a, Inézka, Inuška, Inesin(k)a
Ingeborg Ž 27.1. severský ochrana bohem Ingvem (byl to bůh plodnosti) Ina, Inča, Inuš(ka), Ingina
Ingrid Ž 27.1. severské jméno jezdkyně boha Ing(w)a, někdy též jako Ing(w)ova vyjížďka, případně krásný Ing(w)e (druhá část se tu spojuje se staroislandským fridr) Ingridka, Inga, Inguš(ka), Inen(k)a
Inka Ž 27.1. severský domácká podoba severských jmen Ingrid (jezdkyně boha Ing(w)a, Ing(w)ova vyjížďka, krásný Ing(w)e), Ingeborg (ochrana bohem Ingvem - to byl bůh plodnosti) a zkrácenina zdrobnělin končícíh na -inka, -ina (Janin(k)a, Julin(k)a), která se dnes hodnotí ja Inča, Inuš(ka), Inečka, Inin(k)a
Innes Ž skotsko-anglické obourodé jméno jedinečná, případně pocházející z ostrova
Iovilla Ž ruské jméno související s hebrejským lov, tedy Jehova
Irena Ž 16.4. řecký ženská podoba k Irenej, znamená mírumilovná Ika, Ira, Irča, Irka
Iris Ž 17.7. řecký duha (je to jméno řecké bohyně duhy) Irča, Ira, Irka, Iriska
Irma Ž 10.9. staroněmecké jméno zkrácenina jmen začínajících na Irm-, vykládá se jako silná, velká, pevná Ira, Irmička, Irmuš(ka), Irmin(k)a
Iroda Ž arabský nebo řecký, uzbecké jméno souviselo by s řeckým gerodes, tedy hrdina
Isi Ž domorodé severoamerické jméno drahá
Isis Ž jméno egyptské mytologické bohyně měsíce, moře, mateřství
Iva Ž 1.12. buď zkrácenina Ivana, tedy bůh je milostivý, nebo ženská podoba ke jménu Ivo, tedy tisový luk Ivi, Ivuš(ka), Ivan(k)a, Ivča
Ivana Ž 4.4. hebrejský ženská podoba k Ivan, tedy bůh je milostivý Ivanka, Iva, Ivi, Ivuš(ka)
Iveta Ž 7.6. německý, francouzské jméno ženská podoba ke jménu Ivo, tedy tisový luk, případně válečník ozbrojený tisovým lukem. Iveta se také někdy vykládá jako francouzská varianta původem hebrejského jména Judita, tedy židovka. Iva, Ivetka, Iveťak, Ivka
Ivona Ž 23.3. ženská podoba k Ivo (franc. Yvon nebo Yves), tedy tisový luk, případně válečník ozbrojený tisovým lukem
Izabela Ž 11.4. hebrejský, španělské jméno podoba jména Alžběta, tedy bůh je má přísaha Iza, Izka, Izuška, Bela
Izidora Ž 4.4. řecký ženská podoba k Izidor, tedy ""dar Isidin"" (Isis byla egyptská bohyně slunce) Iza, Izka, Izuška, Dor(k)a
Izolda Ž 15.6. nejasný nejčastěji se vykládá z keltského Essylt, tedy překrásná, krásná. Další výklad v něm vidí původ germánský a přibližný význam vláda ledu Iza, Izka, Izuška, Zolda
Ian M skotská podoba jména Jan, to je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Iddo M hebrejský milovaný, ve frízštině se Ido považuje za germánské jméno s významem čin
Ido M hebrejský milovaný, ve frízštině se Ido považuje za germánské jméno s významem čin
Idzi M polská podoba jména Jiljí, to je záštita, ochrana, štítonoš
Ieuan M velšská originální podoba jména John (Jan), to je bůk je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Ignác M 31.7. latinský oheň, ohňový, rozpálený, přeneseně horlivý, popř. později zrozený Ignácek, Nácek, Nácíček
Igor M 1.10. skandinávksý, ruské jméno hlídající (pozorný) Ing (bůh plodnosti) Igorek, Gorek, Igoš, Goreček
Ikerne M baskické jméno navštívení
Ilja M 20.7. hebrejský, ruské jméno můj pán je bůh Iljuška, Il(j)ečka, Iloušek, Ilek
Imre M maďarská podoba jména Emerich, to je pracovitý, mocný vládce, vedoucí práce, díla
Imrich M ze slovenštiny přejatá, u nás ojediněle užívaná podoba jména Emerich, to je pracovitý, mocný vládce, vedoucí práce, díla
Ingo M německé jméno zkrácenina jmen jako Ingobert
Ingvar M severské jméno ochrana boha Inga
Inocenc M 28.7. latinský nevinný Inec, Inoušek, Čeněk, Nácek
Ioan M novořecký podoba jména Jan, to je bůh je milostivý, bohem daný, milostivý dar boží
Ira M hebrejský, anglické jméno bdělý
Irenej M 16.4. řecký mírumilovný
Ireneus M 16.4. řecký mírumilovný
Irvin M 25.4. nejasný, anglické jméno nejasný, nejčastěji se vykládá jako přítel moří nebo bílá řeka, někdy se považuje za variantu Erwin, to je přítel vojska Irvinek, Irek
István M maďarská podoba jména Štěpán, to je věnec, ověnčený, věncem korunovaný, vítěz
Ivan M 25.6. hebrejský slovanská podoba jména Jan, tj. bůh je milostivý Ivo, Ivča, Ivánek, Ivoš
Ivar M 1.10. keltský irské, skotské a velšské, znamená pán, vládce Ivo, Ivarek, Ivek, Varek
Ivo M 19.5. vykládá se buď jako původem domácká podoba jména Ivan (Jan), tj. bůh je milostivý, nebo ze staroněmeckého iwa, tj. tis, tisový luk, popř. válečník ozbrojený tisovým lukem Ivan, Ivoš(ek), Ivek, Ivánek
Izaiáš M 6.7. hebrejský, biblické prorocké jméno boží spása, záchrana Izaiášek, Izek, Izák
Izák M 12.6. hebrejský, biblické jméno bude se smát, popř. veselý Izík, Icik, Izáček
Izidor M 4.4. řecký dar Isidin (Isis byla egyptská bohyně slunce) Izid(or)ek, Dora, Dorek, Izouš(ek)
Izmael M 25.4. hebrejský, biblické jméno bůh (mě) uslyší Izmajl(ek), Izek, Izma
Israel M hebrejský, německé a anglické jméno bůh vládne, bojuje, popř. též kníže boží
Komerční sdělení

Související články

Databáze jmen je vytvořena podle publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. www.academia.cz ISBN 978-80-200-1888-5.

Jména pro miminka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Jméno
  Důležité při výběru jména mi přišlo, že je jeho tvárnost a více možností zdrobňování, zároveň aby nebylo moc dlouhé a dobře se hodilo k příjmení  
  Andy2018   | 13.11.2018 23:47:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmena
  Každý jméno je krasny, kdyz se hezky řekne :)
  Terluk   | 12.08.2018 16:30:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • Česká jména - jak se vám líbí?
  Chlapecká jména:
  Bojan, Bivoj, Blahoslav, Bohdan, Bohumil/slav/mír, Bojan, Bořivoj, Branimír, Bronislav, Branislav, Břetislav, Boleslav Bořivoj, Bořek
  Ctibor, Ctirad, Ctislav
  Čestmír, Čeněk
  Dalibor, Dalemil, Dobroslav, Drahoslav, Dušan, Dobromír, Drahomír
  Gustav "slavný pohostinstvím"
  Hostislav, Hostimír, Hostivít, Horan
  Chrabroš, Chrudoš
  Jasan, Jaromír/slav, Jošt, Jaromil, Jarilo, Jarovít -> http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1309/jarilo-jarovit-sv-jiri
  Kazimír, Květoslav
  Lubomír, Lubor, Luboš, Lumír, Lutobor, Ludomír, Ludoslav, Ludivoj, Luděk, Lev
  Měšek, Miloslav, Miloš, Milan, Milota, Miroslav, Miloň, Mnata, Mnislav, Mojmír, Modřín
  Přemysl
  Radomír, Radim, Rad(ov)an, Radoslav, Radovít, Radúz, Rodan, Ratibor, Ratislav, Ratmír, Rostislav, Rastislav, Rodan
  Slavoj, Slavomil/mír, Soběslav, Stanimír/slav, Spytihněv, Svatobor, Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svantoví
  Vítězslav, Vitoslav, Vladislav, Vladimír, Vlastimil, Vlastimír, Vlastibor, Vlastislav, Vojslav, Vratislav, Veles
  Zbyslav, Zbyšek, Zbigněv, Zbyněk, Zdeslav, Zdenek, Zderad, Zlatan, Zlatko


  Dívčí jména:
  Běla, Bohdanka, Božidara, Broňa, Božena, Blažena
  Danica, Darina, Dobromila, Dobromíra, Doubravka, Drahomíra, Drahuše, Devana
  Hvězdoslava
  Jarmila, Jaromíra, Jasna
  Květa, Kazi
  Lada, Lesana, Liběna, Libuše, Ludmila, Ludiše, Ljuba, Ladislava
  Mlada, Miluše, Milena, Miloslova, Miroslava, Mokoš, Morana
  Naděje
  Radana, Radka, Radmila, Radomila, Radomíra, Růže, Rosa
  Slavěna, Slávka, Stáňa, Světlana, Svatava, Svatoslava, Svatomíra
  Šárka
  Věnka, Věnceslava, Vendula, Věra, Vlaďka, Vlasta, Vesna, Velena
  Zdenka, Zdislava, Zdeslava, Zdravka, Zlata, Zora
  Živa
  Morrígan Ní Boii   | 03.08.2017 09:27:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak je důležitý význam pro vás?
  Nemám problémy se jmény, kteří mají neutrální význam či mají spojení se zvířaty či přírodou....

  Emilie "soupeř(ka)"
  Livia "zavistivá" "modravá"
  Cecilie "slepá"
  a podobný...
  Maite   | 20.06.2017 18:06:28 | Reakcí: 1, poslední: 26.07.2017 15:04:30
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Jak je důležitý význam pro vás?
   Lépe formulovaná otázka:
   Špatný význam pro mě je něco „ošklivý“, „ničící“, „slepý“,…

   Jak definujete špatný význam? Opravdu se těším na čtení vašich odpovědí
   Maite   | 26.07.2017 15:04:30
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Spánek 7.mesicniho kojence

| Eva_krc | 20.05.2019, 09:28

Dobrý den, mela bych dotaz ke spánku sveho syna. Jestli touto cestou muzu. Mam 7 měsíčního syna. Od jeho 3.tydnu je na UM.

Co se spánku tyče, Teo od konce druhého mesice spal celou noc, az do cca pátého mesice, kdy se tak 3x vzbudil, ale poté co se napil čaje nebo po dudlíku hned usnul.

Od asi 12.4. je vsechno jinak. Prvni dny byl nastydlý, tak jsem to přicítala tomu, jenze nastydlý uz dávno neni a nase noc vypadá tragicky. 

Nas vecer vypada takto: Kolem 19 vykoupu, pak dostane řídkou ryzovou kaši z flašky. Kaši na lžičku jsem zkusila, ale jak je unavený, vzteka se u toho. Kolem 20 h usne. 
Poprvé se vzbudí uz kolem 22, pak 23h. To mu staci dat dudlik. Následně kolem jedne a pak uz ma problem zabrat, takze je i nekolik desítek minut napůl vzhůru, vetsinou uz zacina byt i vztekly, ze nemuze usnout. Usne treba na 10 min a pak je zase 20 min vzhuru a pobrekavá. To ho vetsinou vzbudí natolik, ze mezi 3 a 4 rve, a to v podstate pravidelne kazdou noc. Snazim se ho uklidnit čajem, dudlikem, přebalim ho... kdyz se neuklidni, dam mu mleko. Ale nezda se mi, ze by brecel vyloženě hlady, kolikrát to ani nedopije. Obcas usne i bez mleka. A kolem 6 uz je zase vzhuru. Vetsinou se rano budí s pláčem a cele dopoledne zivá jako o závod.

Pres den se zredukoval jeho spánek vetsinou jen na 1 polední. Odpoledne uz spi jen obcas cca 30-45 min. To jestli odpoledne spi nebo ne, vliv na noc nemá, zadny velky rozdíl jsem nezaznamenala.

Vsechny noci jsou dost podobné a musim rict, ze uz toho mam dost. Je tohle u 7 měsíčního dítěte “bezne”? Mate s tim zkusenost od ostatních maminek? A co s tim muzu delat?

Pres den je syn v pohode, hraje si, směje se. V puse to na zuby nevypada. Nezavádím zadne nove potraviny, začali jsme s příkrmy ve 4 měsíci a nevsimla jsem si, ze by s necim mel problem. Teploty nema, na zadnou nemoc to take nevypada.

 V loznici mame nastavených 19 stupnu. Na okně mam cerny neprusvitny hadr. Pred spaním vetram. V lekarne jsem koupila caj na spánek od 6.mesice (medunka, levandule, anýz) a davam mu ho pit pred spaním a pak v noci.

Nevim, co bych mohla udelat vic. Zrejme ho neco trápí a ja nemuzu prijit na to co.
chci zeptat, co s tim mam delat ? existuje treba nejaky přípravek, ktery bych mu mohla dat, aby se tak casto nebudil? Nebo co jineho mam delat?

Dekuji

Eva

Dobrý den. Myslím se, že dítě má hlad, v 7 měsících na noc řídká rýžová kaše je málo, proto se bodí po 2 hodinách, sice se dá uchlácholit čajem, ale často se budí.

Zkuste na noc kojeneckou mléčnou krupicovou kaši již lžičkou, pokud je tak unavený a nechce ji, dejte ji dříve před koupáním, před spaním by mohl dostat láhev mléka, v noci 1x mléko. Další dávka mléka ráno. Jakmile se nebude v noci tak často budit, nebude unavený dopoledne a odpolední spánek bude delší.

Mužete zkusit nasadit Pyridoxin 1xdenně 1/2 tbl, je to vitamin skupiny B6, podporuje vyzrávání mozkových funkcí a zklidnění.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 20.05.2019, 11:55
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce