Inzerce
Inzerce

Jména pro miminka

Komerční sdělení

Související články

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Chcete být součástí statistiky jmen dětí na Babyonline?
Pak je nutná Vaše drobná aktivita. Jaká? Přesvědčte se, zda máte jména svých dětí vyplněna v registračním formuláři https://www.babyonline.cz/maminka/moje/registracni-udaje . 
1. Po kliknutí na odkaz se nejprve přihlaste.
2. Poté, co se Vám otevře Váš registrační formulář, doplňte jména, uveďte pro ověření Vaše heslo a dejte uložit. Prosím, uvádějte jména dětí v podobě, jaká je uvedena v Rodném listě dítěte. Děkujeme.

Databáze jmen je vytvořena podle publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. www.academia.cz ISBN 978-80-200-1888-5.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Jméno M/Ž Svátek Původ Význam Domácí
podoby
Babeta Ž 4.12. francouzský původem zkrácenina řeckého Barbora, tedy cizinka, a hebrejského jména Alžběta, tedy bůh je má přísaha Babina, Babetka, Betka
Barbora Ž 4.12. řecký (žena) cizinka, barbarka - původní význam základového slova je brbla, brepta Barka, Barča, Barče, Baruna
Beáta Ž 25.10. latinský blažená, šťastná Bea, Beátka, Beatina, Betka
Beatrice Ž 29.7. latinský přinášející štěstí, oblažující (jméno známé Dantovy milenky) Bea, Beáta, Beátka, Beatrička
Bedřiška Ž 1.3. německý ženská podoba jména Bedřich, tedy mírumilovný (mocný) vládce Béda, Béďa, Beďka, Beduna
Bela Ž 31.8. románský krásná - hodnotí se též jako zkrácenina jmen Arabela, to je věnující se modlitbě nebo nádherný oltář, Izabela, což znamená bůh je má přísaha, a jména Belinda, které má nejasný význam, druhá část tohoto složeného jména znamená zmije Belka, Belina, Belinka, Belička
Běla Ž 21.1. český bílá, čistá - vzniklo jako česká obdoba jmen (cízího původu) Blanka (Bianca), Albína Bělka, Bělina, Bělinka, Bělička
Belén Ž španělský vzniklo z cizího místního názvu Betlehem (Betlém) - ve španělských kostelích se často vyskytuje obraz s názvem naše paní z Betléma (Nuestra seňora de Belén), tedy Panna Marie
Belinda Ž 13.8. germánský nejasný, druhá část tohoto složeného jména znamená zmije Bela, Linda, Linduška, Belindička
Benedikta Ž 12.11. latinský ženská podoba ženská podoba jména Benedikt, tedy požehnaný, blahoslavený Bena, Benka, Benuška, Benetka
Benigna Ž latinský, německé jméno dobrá
Bindy Ž australský osamostatnělá zkrácenina jména Belinda - příbuzným jménem je indická Bindiyá, vykládaná například jako malá kapka, kousek (drahokamu)
Berenika Ž 7.2. starořecký ta, která přináší vítězství Bera, Berenka, Berenička, Beruška
Berit Ž švédská varianta jména Birgita, což je mocná, silná, vysoká
Beryl Ž německé a anglické jméno pocházející z názvu drahokamu
Bernarda Ž 20.8. německý ženská podoba jména Bernard, tedy silný jako medvěd Berna, Bernuška, Bernardetka, Deta
Berta Ž 23.9. německý zářící, skvělá Bertička, Bertuška, Bertinka, Týna
Bertolda Ž 27.7. německý ženská podoba ženská podoba jména Bertold, tedy skvěle vládnoucí, skvělý vládce Berta, Bertina, Toly, Toldina
Bess Ž anglická osamostatnělá zkrácenina Elizabeth (česky Alžběta), což znamená bůh je má přísaha, bohu zasvedcená
Běta Ž osamostatnělá domácká podoba Alžběta (Elizabeth), tedy bůh je má přísaha, bohu zasvědcená
Betty Ž osamostatnělá anglická domácká podoba jména Alžběta (Elizabeth), tedy bůh je má přísaha, bohu zasvědcená
Bianka Ž 21.1. germánský bílá, běloskvoucí, čistá Bia, Bianča, Bianička, Bianuška
Bibiana Ž 2.12. latinský plná života, čilá Bibi, Bibča, Biana, Bianka
Birgit Ž 21.10. skandinávský dcera Birgerova (Birger má význam ochránce). Jde o jinou podobu jména Brigita. Bira, Bita, Gita, Birga
Blahomila Ž 30.4. slovanský ženská podoba ke jménu Blahomil, tedy milující blaho, dobro Blaha, Bláža, Blahuška, Blažena
Blahomíra Ž 30.4. slovanský ženská podoba ke jménu Blahomír, tedy blahý mír Blaha, Bláža, Blahuše, Mirka
Blahoslava Ž 30.4. slovanský ženská podoba ke jménu Blahoslav, znamená blahoslavená, případně šťastně slavená Blaha, Bláža, Blahuška, Slávka
Blanka Ž 2.12. germánský, španělské jméno bílá, běloskvoucí Blana, Bláňa, Blanice, Blanďa
Blažena Ž 10.5. staročeský znamená blažená - obdoba původně latinských jmen Beáta, Beatrice Bláža, Blažka, Blaženka
Bohdana Ž 11.1. slovanský dar boží, daná bohem, bdoba původem řeckého jména Teodora, ženská podoba ke jménu Bohdan Bo, Božka, Božda, Bohdanka
Bohumila Ž 28.12. slovanský milá bohu, obdoba původem řeckého jména Teofila, ženská podoba jména Bohumil Bohunka, Bohuška, Bohuše, Božka
Bohumíra Ž 8.11. slovanský ženská podoba ke jménu Bohumír, tedy mír bohu Bohuška, Bohuna, Božka, Bóža
Bohuna Ž osamostatnělá domácká podoba jmen Bohumila, Bohumíra, Bohuslava
Bohuslava Ž 7.7. slovanský ženská podoba jménaBohuslav, znamená bohu budiž sláva Božka, Boža, Bohunka, Bohuš
Bojana Ž 5.9. slovanský ženská podoba jména Bojan, tedy obávaný, případně proslavený v boji Boja, Bojka, Bojina, Bojena
Bojislava Ž 5.9. slovanský ženská podoba jména Bojislav, tedy slavný v boji Bojka, Bojan(k)a, Slávka
Boleslava Ž 6.9. slovanský ženská podoba k Boleslav, znamená více slávy, více slavná Bola, Bolka, Bolena, Slávka
Bona Ž latinský, italské jméno dobrá
Bořislava Ž 12.7. slovanský ženská podoba k Bořislav, Borislav, tedy bojuj o slávu, získej slávu Borka, Bořka, Borena, Bořenka
Božena Ž 11.2. český bohem (darem, údělem) obdařená nebo blahoslavená, považovala se též za českou obdobu jmen Benedikta, Beatrice, Teodora, Beáta Bóža, Božka, Božda, Božička
Božetěcha Ž 26.2. slovanský ženská podoba jména Božetěch, tedy útěcha boží, boha Božka, Božena, Boža, Těška
Božidara Ž 11.1. slovanský ženská podoba k Božidar, znamená dar boží, bohem daná. Jde o obdobu původem řeckého jména Teodora a slovanského Bohdana Božka, Dara, Darina, Božidarka
Branimíra Ž 3.9. slovanský ženská podoba k Branimír, tedy bojuj (bojovník) za mír (svět) Branka, Braňa, Míra, Mirka
Bratislava Ž 10.1. slovanský ženská podoba jména Bratislav, vykládané jednak jako braň (chraň) slávu, jednak sláva bratrství Bráťa, Braťka, Bratina, Slávka
Brenda Ž 13.11. skandinávský, anglické jméno meč - Brendička, Brena, Renda, Brendina
Brigita Ž 21.10. keltský mocná, silná, vysoká Brigitka, Bita, Rita, Brita
Brina Ž francouzská, anglická a italská osamostatnělá zkrácenina jména Sabrine (Sabrina), to znamená z hranice, z hraniční čáry
Brita Ž 21.10. stejně znějící podoba jmen různého původu, stejně znějící podoba jmen různého původu, jednak zkrácenina původem keltského Brigita (mocná, silná, vysoká), jednak ženská podoba ke keltskému Brit, tedy Británec Britka, Rita, Brituška, Bita
Bronislava Ž 3.9. slovanský ženská podoba k Bronislav (Branislav), vykládanému jako braň (chraň) slávu, bojuj za slávu Broňa, Bronička, Bronina, Bronuška
Bruna Ž 11.6. germánský ženská podoba k Bruno, tedy snědý brunet Brunka, Brunečka
Brunhilda Ž 11.6. germánský bojovnice v brnění Bruna, Brunka, Hilda, Hildička
Břetislava Ž 10.1. slovanský ženská podoba k Břetislav, který se vykládá jednak jako slavný (bojovným) rykem, jednak jako braň slávu Břeťka, Břetina, Břetička, Slávka
Burga Ž německý původem osamostatnělá zkrácenina z první části složených jmen jako Burghild(e), Burglind(e), Burgunda, Burgunde, složka Burg- znamená hrad
Baltazar M 6.1. babylonský ochraňuj život králi, jméno jednoho ze tří východních králů Baltek, Tazara, Tazarek, Baltazárek
Baptiste M řecký, francouzské jméno křest, křtitel
Barabáš M 11.6. aramejský, biblické jméno syn otce (mistra) Barek, Barouš(ek)
Barak M hebrejský, anglické jméno záblesk světla
Barnabáš M 11.6. aramejský, biblické jméno syn věštby, předpovědi, útěchy Barna, Barnouš(ek), Barnek
Bartoloměj M 24.8. aramejský, biblické jméno syn Talmajův, to je zbrázděného, nebo též jako oráč, popřípadě i bojovný syn Barty, Bárta, Bartík, Bartůněk
Baruch M hebrejský, biblické jméno požehnaný, blahoslavený
Bastian M francouzský osamostatnělá zkrácenina jména Sébastien (Sebastián), což znamená sebatský, obyvatel města Sebasty, původní význam místního jména je vznešený, ctihodný
Bazil M 2.1. řecký královský Bazilek, Baska
Beatus M 3.2., 25.10. latinský blažený, šťastný Beát, Beátek
Bedřich M 1.3. německý mírumilovný (mocný) vladař Béda, Béďa, Bedříšek, Beduna
Béla M maďarský u nás řídce užívaná podoba jména Albert, Adalbert, což znamená vznešený, nádherný, skvějící se přednostmi, urozený
Benedikt M 12.11. latinský požehnaný, blahoslavený Beno, Beny, Benek, Benediktek
Benjamín M 7.12. hebrejský, biblické jméno syn pravice, respektive milovaný syn, obecně benjamínek přeneseně znamená (podle nejmladšího z dvanácti Jakubových synů) nejmladší dítě, zvláště chlapec Beno, Beny, Benda, Benjamínek
Beno M 20.8. původem zkrácenina jména Benedikt, to je požehnaný, blahoslavený, Bernard, znamená silný jako medvěd, Benjamín, což je syn pravice nebo milovaný syn Benek, Benda, Benoušek, Beneš
Ber M jméno uživané v jazyce jidiš, v němž je doslovným překladem z germánského bär, tj. medvěd
Bernard M 20.8. německý silný jako medvěd Berna, Ber(ek), Nard
Bertil M švédská a dánská osamostatnělá zkrácenina jména Albert, tedy vznešený, nádherný, skvějící se přednostmi, urozený
Bertin M německá osamostatnělá zkrácenina jména Albert, tedy vznešený, nádherný, skvějící se přednostmi, urozený
Bertold M 27.7. německý skvěle vládnoucí, skvělý vládce Bert, Berty, Bert(old)ek
Bertram M 31.5., 23.1. německý zářící havran Bert, Berty, Bertoušek, Beri
Bilguun M mongolské jméno
Bilguut M mongolské jméno
Bistar M bulharský bystrý, vtipný
Bivoj M 10.10. český pobij vojsko, popř. souboj a přeneseně válečník, souvisí se slovesem bíti Biva, Bivek, Bivojek, Bivouš
Björn M severský medvěd
Blahomil M 30.4. slovanský milující blaho, dobro Bláha, Blahuš, Blahoš, Blažek
Blahomír M 30.4. slovanský blahý mír, svět Bláha, Blahošek, Blažek, Mirek
Blahoslav M 30.4. slovanský blahoslavený, šťastně slavený Bláha, Blahošek, Blažek, Sláva
Blažej M 3.2. nejasný původ z řečtiny jako bleptavý, breptavý, neobratný, tupý, popř. trpící na zánět kloubů Bláža, Blažek, Blažíček, Blažík
Bo M dánské a švédské jméno žít
Bob M anglická domácí podoba jména Robert, tj slávou ozářený, skvělé pověsti, užívaná již jako samostatné jméno
Bohdan M 9.11. staroslovanský dar boží, daný bohem, překlad původem řeckého Teodor Bob, Bojda, Bohdík, Bohdánek
Bohuchval M 22.8. slovanský chválící boha, vzdávající bohu chválu Božek, Bohoušek, Bohun, Chvalek
Bohumil M 3.10. slovanský milý bohu, bohumilý, překlad původem řeckého Teofil Boža, Božek, Božík, Bohoušek
Bohumír M 8.11. slovanský mír bohu, hodnotí se jako obdoba německého j. Gottfried Bohoušek, Bohun, Božík, Boža
Bohun M 3.10., 22.8. český původně domácká podoba ke jménům začínjícím na Boh- (Bohumil, Bohuslav aj.), která se osamostatnila
Bohuslav M 22.8. slovanský budiž bohu sláva Bohoušek, Bohun, Boža, Slávek
Bohuš M 3.10., 22.8. český původně domácká podoba ke jménům začínajícím na Boh- (Bohumil, Bohuslav aj.), která se osamostatnila Bohoušek, Boža, Bojda, Bohunek
Bojan M 5.9. slovanský obávaný, nebo jako domácká podoba k Bojislav, Bojeslav, Bojmir, která lze vyložit jako proslavený v boji, resp. bojující za mír Bojek, Bojánek, Bojík, Jan
Bolemír M 6.9. slovanský více míru (mírového uspořádání) Bolek, Bolda, Míra, Mirek
Boleslav M 6.9. slovanský více slávy, slavný Bolek, Boleček, Bolda, Boloušek
Bole M germnánský, holandské jméno odvážný, smělý
Bonaventura M 15.6. italský pochází z latinského spojení buona ventura, tj. dobře přijít. Jde o tzv. přací jméno a lze jej přeneseně vyložit jako (měj) dobrý osud, štěstí Bono, Bonek, Venta, Ventek
Bonifác M 14.5. latinský člověk dobrého osudu, popř. též dobroděj, dobrodinec. Jeden ze tří zmrzlých mužů Bonek, Bonda, Bonouš, Bonifácek
Boris M 5.9. slovanský patrně zkrácenina buď jména Borimír, tj. bojuj se světem za mír nebo podněcuj svět, nebo jména Borislav, tj. bojem slavný - někdy se hodnotí jako zkrácenina jména bulharského vládce Bogorise, tj. malý Borek, Boreček, Borja, Borisek
Borislav M 12.7., 10.5. slovanský bojuj o slávu, získávej slávu, bojem slavný Boris, Bořek, Slávek, Sláva
Bořek M 12.7. český původem zkrácenina jména Bořivoj, Bořislav, lze vyložit jako bojovník, bojující vojín Bořa, Bořík, Bora, Boreček
Bořivoj M 30.7. slovanský bojující vojín, bojovník - bořiti znamenalo bojovati, přemáháti Bořa, Bořek, Vojek, Vojan
Božetěch M 26.2. slovanský útěcha boha, boží Boža, Božan, Těša, Těšek
Božidar M 9.11. slovanský dar boží, bohem dán - je významovou obdobou původem řeckého Teodor Boža, Božek, Božík, Darek
Božislav M 22.8. slovanský sláva boží, bohu Božek, Boža, Slávek, Sláva
Bosco M původem zkrácenina německého Burkhard, tj. tvrdý hrad
Bradford M anglický vyvinulo se z příjmení, a to z místního jména s významem široký brod přes řeku
Bradley M anglický vyvinulo se z příjmení, a to z místního jména s významem široká mýtina
Bran M keltský, anglické, irské a bretaňské jméno havran
Brandon M 13.11., 3.9. anglický vyvinulo se z příjmení, jehož základem se stalo místní jméno. Výchozí význam jména se vykládá ze staré angličtiny jako ten, kdo zdraví z majáku na kopci Branek, Brandek, Don
Branimír M 3.9. slovanský bojuj (bojovník) za mír (svět) Braněk, Brána, Branko, Mirek
Branislav M 3.9. slovanský slavný v boji, slavný bojovník, braň (chraň) slávu, bojuj za slávu Braňa, Braněk, Broňa, Broňas
Bratislav M 10.1. slovanský braň (chraň) slávu, sláva bratrství Bráťa, Bratko, Sláva, Slávek
Braxton M anglický vyvinulo se z příjmení, a to ze spojení Brock's town, to je Brockovo místo, označující, odkud jeho nositel pochází (základové brocc znamená jezevec)
Brendan M 13.11. keltský, irské jméno statečný, odvážný (mladý) muž, nebo spojované s keltským elementem znamenajícím princ Bren, Brenek
Brenton M anglický příkrý svah
Brian M 28.9. keltský silný, mocný, obdobný význam má Magnus, považovaný za cizí obdobu Boleslava Bri(n), Brianek
Brit M 21.10. latinský, keltské jméno obyvatel Británie, Británec - patrně latinského původu z lat. Britannus, užívalo se jako příjmení Britek, Britoušek
Broněk M osamostatnělá zkrácenina jmen Bronislav, Branislav, to je slavný v boji, slavný bojovník
Brook M anglický potok, pramen - odvozeninou je Brooklyn, jméno užívané též jako ženské
Bruce M 30.11., 29.10. anglický vyvinulo se ze skotského příjmení, jehož základem se stalo normandské místní jméno s výchozím významem houština, pocházející z houští Brucek, Brucík
Bruno M 11.6. germánský snědý, opálený, brunet Brunek, Brunko, Bruneček, Bruník
Brutus M latinský těžkopádný, pomalý
Břetislav M 10.1. slovanský slavný bojovým rykem (staročeské břečeti znamenalo hlučet, zvučet) Břéťa, Břetík, Sláva, Slávek
Bud M angloamerický vyvinulo se z obecného brother, tj. bratr
Budimír M 26.9. slovanský probouzej mír, popř. buď mírný, mírumilovný Buďa, Budě(če)k, Mirek
Budislav M 26.9. slovanský lze vyložit jako probouzej slávu, buď slavný Buďa, Buděk, Slávek
Budivoj M 26.9. slovanský ten, kdo probouzí (povzbuzuje) vojsko, povzbuzuj, probuď vojsko Buďa, Buděk, Vojek
Burkhard M německý složené z částí znamenajících pevnost, hrad + silný, mocný
Bystrík M 11.9. slovenský bystrý, rychlý, přeneseně vnímavý, chápající Bystroš, Bystra

Jména pro miminka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Chybějící křestní jméno v seznamu
  Setkala jsem se s křestním jménem "Guri". Ale v seznamu jmen bohužel chybí. Zřejmě seznam jmen není aktualizován.
  PetraZelena   | 14.09.2020 22:04:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • Výběr jména
  Nijak do hloubky jsem o jménech nikdy nepřemýšlela, hlavní co jsem vždy chtěla, aby nebylo v rodině a bylo něčím zajímavé. Pro kluka nám jednoho dne přišlo jméno samo od cizinců, kteří seděli v restauraci vedle nás. Kluk byl jasný, byli jsme spokojení, tudíž jsem další výběr vypustila. Doktor mi zanedlouho pověděl, že to bude holčička a problém byl na světě, dlouho jsme vybírali a nemohli jsme přijít, které bude to pravé, hezké, jemné, něčím zajímavé.. Žádné nás neoslovilo natolik aby jsme si řekli ano to je ono - stale vam muzu rict, ze koukame a hledame :)
  andrejka_h   | 27.05.2019 12:38:33
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jméno
  Důležité při výběru jména mi přišlo, že je jeho tvárnost a více možností zdrobňování, zároveň aby nebylo moc dlouhé a dobře se hodilo k příjmení  
  Andy2018   | 13.11.2018 23:47:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmena
  Každý jméno je krasny, kdyz se hezky řekne :)
  Terluk   | 12.08.2018 16:30:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • Česká jména - jak se vám líbí?
  Chlapecká jména:
  Bojan, Bivoj, Blahoslav, Bohdan, Bohumil/slav/mír, Bojan, Bořivoj, Branimír, Bronislav, Branislav, Břetislav, Boleslav Bořivoj, Bořek
  Ctibor, Ctirad, Ctislav
  Čestmír, Čeněk
  Dalibor, Dalemil, Dobroslav, Drahoslav, Dušan, Dobromír, Drahomír
  Gustav "slavný pohostinstvím"
  Hostislav, Hostimír, Hostivít, Horan
  Chrabroš, Chrudoš
  Jasan, Jaromír/slav, Jošt, Jaromil, Jarilo, Jarovít -> http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1309/jarilo-jarovit-sv-jiri
  Kazimír, Květoslav
  Lubomír, Lubor, Luboš, Lumír, Lutobor, Ludomír, Ludoslav, Ludivoj, Luděk, Lev
  Měšek, Miloslav, Miloš, Milan, Milota, Miroslav, Miloň, Mnata, Mnislav, Mojmír, Modřín
  Přemysl
  Radomír, Radim, Rad(ov)an, Radoslav, Radovít, Radúz, Rodan, Ratibor, Ratislav, Ratmír, Rostislav, Rastislav, Rodan
  Slavoj, Slavomil/mír, Soběslav, Stanimír/slav, Spytihněv, Svatobor, Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svantoví
  Vítězslav, Vitoslav, Vladislav, Vladimír, Vlastimil, Vlastimír, Vlastibor, Vlastislav, Vojslav, Vratislav, Veles
  Zbyslav, Zbyšek, Zbigněv, Zbyněk, Zdeslav, Zdenek, Zderad, Zlatan, Zlatko


  Dívčí jména:
  Běla, Bohdanka, Božidara, Broňa, Božena, Blažena
  Danica, Darina, Dobromila, Dobromíra, Doubravka, Drahomíra, Drahuše, Devana
  Hvězdoslava
  Jarmila, Jaromíra, Jasna
  Květa, Kazi
  Lada, Lesana, Liběna, Libuše, Ludmila, Ludiše, Ljuba, Ladislava
  Mlada, Miluše, Milena, Miloslova, Miroslava, Mokoš, Morana
  Naděje
  Radana, Radka, Radmila, Radomila, Radomíra, Růže, Rosa
  Slavěna, Slávka, Stáňa, Světlana, Svatava, Svatoslava, Svatomíra
  Šárka
  Věnka, Věnceslava, Vendula, Věra, Vlaďka, Vlasta, Vesna, Velena
  Zdenka, Zdislava, Zdeslava, Zdravka, Zlata, Zora
  Živa
  Morrígan Ní Boii   | 03.08.2017 09:27:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak je důležitý význam pro vás?
  Nemám problémy se jmény, kteří mají neutrální význam či mají spojení se zvířaty či přírodou....

  Emilie "soupeř(ka)"
  Livia "zavistivá" "modravá"
  Cecilie "slepá"
  a podobný...
  Maite   | 20.06.2017 18:06:28 | Reakcí: 1, poslední: 26.07.2017 15:04:30
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Jak je důležitý význam pro vás?
   Lépe formulovaná otázka:
   Špatný význam pro mě je něco „ošklivý“, „ničící“, „slepý“,…

   Jak definujete špatný význam? Opravdu se těším na čtení vašich odpovědí
   Maite   | 26.07.2017 15:04:30
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý deň. Prosím Vás, chcela by som sa opýtať na očkovanie proti kliešťovej encefalitidě. Syn má 3 roky a máme ist za týzdeň na očkovanie. Vzpomenula som si, že som mala KE a mám proti nej protilátky (v těhotenstve odběr krvi omylom na KE). Nemohol syn tie protilátky odo mna získat? Že by som ho nemusela dávať očkovať. Vopred Vám moc ďakujem za odpověď. Pekný deň

Dobrý den, protilátky proti KE se nepřenáší na plod, nechejte syna naočkovat.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 21.04.2021, 16:19
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce