Inzerce
Inzerce

Jména pro miminka

Komerční sdělení

Související články

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Chcete být součástí statistiky jmen dětí na Babyonline?
Pak je nutná Vaše drobná aktivita. Jaká? Přesvědčte se, zda máte jména svých dětí vyplněna v registračním formuláři https://www.babyonline.cz/maminka/moje/registracni-udaje . 
1. Po kliknutí na odkaz se nejprve přihlaste.
2. Poté, co se Vám otevře Váš registrační formulář, doplňte jména, uveďte pro ověření Vaše heslo a dejte uložit. Prosím, uvádějte jména dětí v podobě, jaká je uvedena v Rodném listě dítěte. Děkujeme.

Databáze jmen je vytvořena podle publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. www.academia.cz ISBN 978-80-200-1888-5.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Jméno M/Ž Svátek Původ Význam Domácí
podoby
Lada Ž 7.8. slovanský jmenovala se tak bájná bohyně krásy, lásky a manželství, zpravidla dávané do souvislosti s prastarými označeními ženy v jiných jazycích (likyjština - chaldejština aj.). Ve staré češtině lada znamenala panna, dívka. Někdy se vykládá i jako ladná, příp Ladka, Lady, Laduška, Laděn(k)a
Ladislava Ž 27.6. slovanský ženská podoba k Ladislav, tedy slavný vládou, slavná vláda (jméno bylo mylně spojováno též se slovem lad a vykládáno jako slavný, slynoucí ladností). Láďa, Laďka, Lada, Lála
Laila Ž ojedniněle užívaná varianta jména Lejla, to je temnota, temná, tmavá jako noc, černovlasá
Laima Ž lotyšské jméno štěstí
Laisa Ž nejasný nejasný, spojované například s německým mužským jménem hebrejského původu Lais s významem lev
Lambrini Ž novořecké jméno
Lana Ž zkrácenina různých jmen spojovaná buď s keltským jménem Aleana s výkladem mírumilovná nebo s původem řeckým jménem Helena, to je světlo
Larisa Ž 14.7. řecký, ruské jméno název řeckého města, nebo z řeckého láros, tedy racek, případně z řeckého larós, tedy líbezný
Latoya Ž černošské jméno vzniklo ze spojení La + Toya
Laura Ž 1.6. latinský vavřín, vavřínové dřevo, přeneseně vítězství, triumf, známe ze sonetů Petrarky Laurka, Laury, Larča, Lauřička
Laurencie Ž 1.6. latinský ženská podoba k Laurenc (česky Vavřinec), tedy pocházející z města Laurentum (odvozeno z latinského laurus, tedy vavřín, přeneseně vítězství Laur(k)a, Ren(k)a, Laurentka
Lea Ž 22.3. hebrejský, biblické jméno nejasný, nejčastěji se vykládá jako divoká kráva nebo gazela, antilopa. Někdy se spojuje i s mužským latinským jménem Leo, tedy lev. Leonka, Letuš(ka), Leana, Lejka
Leandra Ž německé jméno ženská podoba k původem řeckému jménu Leandr, to je lví muž
Leanne Ž angloamerické složené jméno
Léda Ž 21.2. řecké jméno žena, známé z řecké mytologie
Lee Ž anglické obourodé jméno vyvinulo se z příjmení, les, mýtina
Leilani Ž havajské jméno nebeský věnec
Lejla Ž 21.6. perský temnota, temná, tmavá jako noc, černovlasá Leja, Lejlička, Lejka, Lejluška
Lela Ž anglické jméno
Lenia Ž anglické jméno ochránkyně
Lenka Ž 21.2. zkrácenina domácké podoby jmen zakončených na -len(k)a, nejčastěji Helena (Helenka), tedy pochodeň, dále Magdaléna (Magdalenka), tedy pocházející z Magdaly (aramejská magdala - věž). Dnes se užívá jako samostatné jméno. Léňa, Lenča, Lenička, Leník
Lena Ž 21.2. zkrácenina domácké podoby jmen zakončených na -len(k)a, nejčastěji Helena (Helenka), tedy pochodeň, dále Magdaléna (Magdalenka), tedy pocházející z Magdaly (aramejská magdala - věž). Dnes se užívá jako samostatné jméno. Léňa, Lenča, Lenička, Leník
Lenta Ž bulharské jméno zkrácenina jména Valentýna, to je zdravý, zdravým kypící, silný
Leokádie Ž 22.3. řecký bílá bohyně Lea, Leon(k)a, Leuš(ka)
Leona Ž 22.3. řecký žens ženská podoba k Leon, tedy lev
Leonarda Ž 6.11. německý ženská podoba k Leonard, tedy silný, tvrdý (jako) lev Lea, Leuška, Leonka, Nara
Leontýna Ž 13.1. řecký ženská podoba k Leontýn, tedy lví, lvův, lvovský Lea, Leuška, Len(k)a, Leontýnka
Leopolda Ž 15.11. německý ženská podoba k Leopold, tedy pro lid (v lidu) statečný, smělý Lea, Leonka, Polda, Poldin(k)a
Leora Ž anglické, holandské a chorvatské jméno osamostatnělá zkrácenina jména Eleonora, to je bůh je mé světlo, milosrdenství
Lesana Ž 29.10. české jméno obdoba původem latinského Silvie, lze vyložit jako žena z lesa, lesní žínka Lesanka, Leska, Lesuš(ka)
Lesbia Ž řecký, italské jméno pochází z názvu ostrova Lesbos
Lesja Ž ukrajinské jméno vyvinulo ze jména Larisa, to je racek, líbezný
Leta Ž cizí osamostatnělá zkrácenina jména Violeta, to je fialka
Lethea Ž angloamerické jméno pochází z řeckého mytologického jména Léthé s významem zapomnění
Leticie Ž 9.7. latinský radost, krása Leta, Letka, Letuška, Ticie
Lexie Ž angloamerická zkrácenina ze jména Alexandra, Alexie, Alexis, to je obránce mužů
Liana Ž 5.12. spojované s tropickou rostlinou liánou, nebo považované za zkráceninu jména Juliána, tedy božská Lia, Lianka, Lijka, Liuška
Liběna Ž 6.11. slovanský, české jméno libá, milá, příjemná Líba, Libka, Liběnka, Libuška
Liberta Ž latinský, italské jméno svoboda
Libora Ž 23.7. latinský nejasný, ženská podoba ke jménu Libor, spojovanému dnes se jménem Lubor, tedy líbezný, libý Líba, Libka, Liborka
Liboslava Ž 23.7. slovanský ženská podoba k Liboslav, Luboslav, Liběslav, znamená slavná libostí, milá, líbezná, přívětivá Líba, Liběnka, Libuška, Slávka
Libuše Ž 10.7. staročeské jméno libá, milovaná, líbezná, milá Líba, Libka, Libuš(ka), Libu(nka)
Lidmila Ž 16.9. slovanské jméno lidu milá Lída, Lidka, Lidun(k)a, Liduš(ka)
Ludmila Ž 16.9. slovanské jméno lidu milá Lída, Lidka, Lidun(k)a, Liduš(ka)
Lída Ž 16.9. slovanské jméno lidu milá Lída, Lidka, Lidun(k)a, Liduš(ka)
Liduše Ž 16.9. slovanské jméno lidu milá Lída, Lidka, Lidun(k)a, Liduš(ka)
Líf Ž islandské jméno život, obrana
Lila Ž srbská a chorvatská osamostatnělá zkrácenina jména Liliana, to je název květiny lilie
Liliana Ž 25.2. odvozenina jména Alžběta (bůh je má přísaha, bohu zasvěcená) z angličtiny nebo z latiny (lilium), vlastně název květiny lilie (symbol čistoty) Lila, Lilka, Lilinka, Lian(k)a
Lilith Ž hebrejský, anglické jméno milovaná, drahá, případně noční démon
Lilo Ž německá osamostatnělá zkrácenina jména Lieselotte
Lilou Ž francouzská osamostatnělá odvozenina jména Liliane (název květiny lilie), Amélie (pracovitá)
Lina Ž 23.9. stejně znějící podoba dvou jmen různého původu, jednak osamostatnělé zkráceniny jména Karolína (svobodný muž, chlap), jednak jména řeckého původu, ženské podoby k Linus, tedy s vlasy barvy lnu
Linda Ž 1.9. nejasný nejasný, nejčastěji se spojuje se španělským linda, tedy krásná, nebo s německým lind, tedy mírný, jemný, dále Linde, tedy lípa, případně se staroněmeckým lindi, tedy zmije.
Lindsey Ž anglické obourodé jméno vyvinulo se z anglického a skotského příjmení, vykládaného jako deštivé místo
Llora Ž anglické jméno pocházející buď z hebrejštiny, nebo spojované se jménem Eleonora, to je bůh je mé světlo, milosrdenství
Lirida Ž srbochorvatské jméno vztahující se k názvu souhvězdí Lyra
Lisa Ž anglická osamostatnělá zkrácenina jména Elizabeth (Alžběta), to je bůh je má přísaha, bohu zasvěcená
Lisbet Ž anglická a skandinávská osamostatnělá zkrácenina jména Elizabeth (Alžběta), to je bůh je má přísaha, bohu zasvěcen
Liv Ž 14.12. norský štít nebo splav, nebo se spojuje se severským liv, tedy život Livka, Livuš(ka), Livy, Livin(k)a
Livie Ž 14.12. latinský ženská podoba k Livius, tedy pocházející z římského rodu Liviů, původní význam základového slova je barvy olova, modravý Liv(a), Livka, Livuš(ka), Livijka
Ljuba Ž 16.2. slovanský láska, překlad řeckého jména Charitas Ljubka, Luba, Ljubuš(ka), L(j)ubička
Lola Ž 16.9. stejně znějící podoba jmen různého původu a významu, zvláště jména Aloisie (slavný boj, celý moudrý), Ludmila (lidu milá), Karolína (svobodný muž, chlap), Šarlota Loli, Lolka, Lolinka, Lolitka
Lona Ž zkrácenina různých jmen, a to v němčině jména Leona, Leonie, v dánštině jména Magdelone, ve švédštině jména Apollonia
Longina Ž řecký ženská podoba jména Longin, to je dlouhý
Lora Ž stejně znějící podoba jmen různého původu a významu, zváště jména Eleonora (bůh je mé světlo, milosrdenství), Lorna, Laura (vavřín, vavřínové dřevo, vítězství, triumf), Loreta Lorka, Lory, Lorina, Lorenka
Lorelei Ž germánský, anglické a německé jméno vábící
Lorna Ž 1.6. anglický odvržená, osamocená, ztracená Lora, Lorka, Lornička, Lornuš(k)a
Lota Ž 27.10. hodnocené buď jako osamostatnělá domácká podoba jména Šarlota (svobodný muž, chlap), nebo spojované s názvem rostlilny lotos Lotka, Loty, Lotyn(k)a, Lotuška
Ludvíka Ž 19.8. germánský ženská podoba k Ludvík, tedy slavný bojovník, proslavený v boji Ludva, Ludvi, Ludvička, Luďka
Lujza Ž 19.8. německý podoba jména Ludvíka, to jr slavný bojovník, proslavený v boji Lujzka, Lujzina, Lujzička, Lujzi(nka)
Luka Ž bulharské jméno ženská podoba k Lukan, česky Lukáš, to je Lukánec, pocházející z Lukánie
Lukáška Ž ženská podoba k původem latinskému Lukáš, to je Lukánec, pocházející z Lukánie
Lukrécie Ž 23.11. latinský ženská podoba k Lukrecius, tedy pocházející z římského rodu Lukreciů (z latinského lucrum - zisk) Luka, Lucina, Lukrécka
Lumíra Ž 28.2. české jméno ženská podoba ke jménu Lumír (známému rukopisu Královédvorského), které je snad zkráceninou jména Lubomír, tedy mírumilovný Luma, Lumka, Lumča, Lumírka
Luna Ž latinský, italské a francouzské jméno měsíc (dle římské mytologie jméno bohyně měsíce)
Lupita Ž španělské jméno odvozené ze jména Lupe, což je osamostatnělá zkrácenina jména Guadalupe, vyskytujícího se ve spojení Virgin de Guadalupe (Panna z Guadalupe), základu mariánského kultu ve Španělsku a v Mexiku
Lýdie Ž 14.12. řecký pocházející z Lýdie (oblast v Malé Asii) Lydka, Lydijka, Lydun(k)a, Lyduška
Lynn Ž anglická obměna jména Linda, to je krásná, mírný, jemný, lípa, zmije
Ladislav M 27.6. slovanský slavná vláda, slavný vládou, bylo spojováno se slovem lad a vykládáno jako slynoucí, slavný ladností, ladný Láďa, Laďa, Laďka, Ládík
Laionel M portugalská obdoba jména Lionel, to je lvíček, mladý lev
Lajos M maďarská podoba jména Ludvík, to je slavný bojovník, proslavený v boji
Lake M anglické jméno jezero
Lambert M 17.9. německý v zemi (otčině) skvělý, slavný svou vládou nad zemí Lambertek, Lambi, Lambek, Bert(ík)
Landon M angloamerické jméno vyvinulo se ze skotského příjmení s významem travnatá planina, rozlehlá louka
Lanny M anglické jméno zkrácenina jmen jako Roland (sláva země, slavný hrdina), Laurence (pocházející z přímořského města Laurentum v Latiu, vavřín, vítězství)
Larry M anglické jméno zkrácenina Lawrence (v češtině Laurenc), to je pocházející z (přímořského) města Laurentinum (v Latiu), vavřín, vítězství
Lars M 10.8. severská podoba jména Vavřinec (Laurenc), tj. z Laurenta pocházející (přímořské městečko v Latiu) Larsek, Larek, Lary, Lareček
Laurenc M 10.8. latinský pocházející z (přímořského) městečka Laurentum (v Latiu), název města je odvozen z lat. Laurus, tj. vavřín, přeneseně vítězství Laura, Laurek, Laurus, Lora
Laurent M 10.8. latinský pocházející z (přímořského) městečka Laurentum (v Latiu), název města je odvozen z lat. Laurus, tj. vavřín, přeneseně vítězství Laura, Laurek, Laurus, Lora
Lorenc M 10.8. latinský pocházející z (přímořského) městečka Laurentum (v Latiu), název města je odvozen z lat. Laurus, tj. vavřín, přeneseně vítězství Laura, Laurek, Laurus, Lora
Laurentýn M 10.8. latinský pocházející z (přímořského) městečka Laurentum (v Latiu), název města je odvozen z lat. Laurus, tj. vavřín, přeneseně vítězství Laura, Laurek, Laurus, Lora
Laurentin M 10.8. latinský pocházející z (přímořského) městečka Laurentum (v Latiu), název města je odvozen z lat. Laurus, tj. vavřín, přeneseně vítězství Laura, Laurek, Laurus, Lora
Lazar M 17.12. hebrejský bůh (mu) pomohl, v přeneseném významu se jméno užívá jako označení ubožáka Lazarek, Lazek, Zarek
Leander M 27.2. řecký lví muž nebo muž z lidu Leo(n), Leoš, Andres
Lee M anglické obourodé jméno vyvinulo se ze skotského příjmení s významem les, pastvina
Lech M nejasný, polské jméno nejasný, nejčastěji se spojuje s podstatným jménem lest a vykládá se jako lstivý
Leland M anglické jméno úhor
Len M anglické jméno zkrácenina jména Leonard, to je silný, tvrdý jako lev
Lenek M polské jméno
Lenko M jihoslovanský mužský protějšek ženského Lena (v češtině i Lenka)
Leo M 19.6. řecký lev
Leodegar M 15.11. německý slavný oštěp, kopí Leo(n), Leoš(ek), Degar, Gary
Leonard M 6.11. německý silný, tvrdý (jako) lev Leo(n), Leoš(ek), Nard(ek),
Leonid M 22.4. řecký syn lvů, Leonidas se jmenoval známý spartský král Leonek, Leo, Leoš(ek), Leonidek
Leontýn M 13.1. řecký lví, lvův, lvovský Leo(n), Leoš(ek), Leontýnek
Leopold M 15.11. německý pro lid (v lidu) statečný, smělý Leo(n), Leoš(ek), Polda, Poldík
Leroy M francouzský malý král
Lešek M 3.6. polské jméno lstivý, původem jde o zkráceninu starých jmen Lstimír a Lstislav Leša, Leška, Lešík
Lev M 19.6. řecký jméno lze spojovat s přídavným jménem levý, nebo se vyjkládá jako lev Leo(n), Leoš, Lvíče(k)
Levente M maďarské jméno souvisí se slovesem lovit, vykládá se např. jako lovec, popř. nově též hrdina, junák, vítěz
Levi M židovsko-hebrejský, anglické jméno spojení
Levin M německý, německé a srbochorvatské jméno drahý přítel
Levon M bulharské jméno lev
Levteris M novořecké jméno blahorodý, svobodný
Lewis M jedna z anglických variant jména Ludvík, to je slavný bojovník, proslavený v boji
Lex M anglická, německá a ruská zkrácenina jména Alexandr, to je obránce mužů
Liam M irská zkrácenina jména William, to je helmicí (ochranou) je má vůle
Libor M 23.7. latinský nejasný, spojuje se s Lubor, tj. libý, líbezný Liborek, Líba, Libša, Borek
Liboslav M 23.7. slovanský slavný libostí, milostí, přívětivý, milý Libošek, Liboš, Líba, Libša
Lieven M germánský, holandské jméno přítel života
Lilian M francouzské jméno přitvořené k ženskému jménu Liliana, které se odvozuje od názvu květiny lilie
Lindsay M anglické obourodé jméno vyvinulo se ze skotského příjmení s významem mokrá deštivá země
Lino M 23.9. řecko-orientální nejasný, někdy se vykládá např. jako žalostný zpěv Linek, Linouš(ek)
Linton M anglické jméno vyvinulo se z příjmení
Lior M novohebrejské jméno bůh je mým světlem, mám světlo
Liran M jihoslovanské jméno spojovaná s názvem souhvězdí Lyra
Livius M 14.12. latinský pocházející z římského rodu Liviů, původní význam slova je snad (z lividus) modravý, barvy olova - ve 2.p je tvar Livia Livek, Livi, Livouš(ek)
Ljuben M jihoslovanské jméno milovaný
Ljubiša M jihoslovanské jméno milovaný
Ljupčo M jihoslovanské jméno milovaný
Lobo M španělské jméno vlk
Logan M irsko-keltský, anglické jméno vyvinulo se z příjmení s významem vyviklaný balvan
Lois M hornoněmecká osamostatnělá zkrácenina jména Alois, to je slavný boj(ovník)
Longin M řecký, ruské jméno dlouhý
Lorenc M původem německá varianta jména Laurenc, to je pocházející z přímořského města Laurentum
Lotar M 24.11. staroněmecké jméno slavné (proslavené) vojsko, slavný vojskem Lotarek, Lotek, Lota, Lotko
Lothar M 24.11. staroněmecké jméno slavné (proslavené) vojsko, slavný vojskem Lotarek, Lotek, Lota, Lotko
Lou M anglické obourodé jméno zkrácenina jména Loius (Ludvík) , to je slavný bojovník, proslavený v boji
Louis M francouzská podoba jména Ludvík, to je slavný boj, proslavený v boji
Lubomír M 28.6. slovanský mírumilovný, milující lásku, mír Luba, Lubek, Lubor(ek), Lubošek
Lubor M 13.9. staročeské jméno libý, líbezný Luborek, Luboš(ek), Luba, Lubek
Luboslav M starší podoba jména Liboslav, to je slavný milostí, libostí, přívětivý, milý
Luboš M 16.7. původem domácká podoba jména Lubomír (popř. Luboslav), tj. mírumilovný Luba, Lubek, Lubša, Luboš(ek)
Lucián M 13.12. latinský náležející Luciovi Lucek, Luci, Luciánek, Luka
Lucky M anglické jméno šťastný
Luděk M 26.8. germánský česká podoba jména Ludvík, tj. slavný válečník, proslavený v boji Luděček, Ludík, Luďa, Ludi
Ludivoj M 19.8. slovanský vojín, ochránce (hrdina) lidu Luděk, Luďa, Vojek
Ludomír M 1.8. slovanský (jenž) lidu přináší mír Luděk, Luďa, Mirek
Ludoslav M 10.7. slovanský slavící lid, slavný lidem Luďa, Luděk, Slávek
Ludvík M 19.8. germánský slavný bojovník, proslavený v boji Ludva, Luďa, Luděk, Ludvíček
Lukáš M 18.10. latinský Lukánec, pocházející z Lukánie (Lucania byla krajina v jižní Itálii) Lukášek, Luk, Lukša, Lukeš
Lukrecius M 23.11. latinský pocházející z římského rodu Lukréciů, původní význam základového slova je zisk Luk, Lukra, Lukrouš(ek), Lukrécek
Lumír M 28.2. české jméno známé z 19.století z Rukopisu královedvorského (patrně vymyšleno jeho autorem), lze snad považovat i za zkráceninu jéna Lubomír, tj. mírumilovný Lumírek, Lumek, Lumča, Míra
Lutobor M 11.11. slovanský lítý bojovník Lutek, Luta, Borek
Lysander M řecký, německé a anglické jméno osvoboditel lidstva
Lou Ž anglické obourodé jméno zkrácenina jména Louis (Ludvík), to je slavný boj, proslavený v boji
Louisa Ž cizí podoby jména Lujza, to je slavný bojovník, proslavený v boji
Lourdes Ž francouzské a německé jméno vyvinulo se z francouzského místního jména Lurdy, známého poutního mariánského místa, kde se měla zjevovat Panna Marie
Luana Ž havajský, anglické jméno spokojená, šťastná
Lubica Ž slovenská, srbská a chorvatská podoba jména Ljuba, to je láska
Lubomíra Ž 28.6. slovanský ženská podoba jména Lubomír, mírumilovná Lubka, Lubča, Luběnka, Lubina
Luboslava Ž slavná libostí, milá, přívětivá, líbezná
Lucie Ž 13.12. latinský ženská podoba k Lucián, Lucius, to je světlý, zářící Lucinka, Lusi, Lucišek, Lucoušek
Lucibell Ž latinskoamerické podoby původem románských složených jmen
Ludiše Ž 26.8. české jméno vytvořené autorem Královédvorského rukopisu Luďka, Ludiška, Luděna
Luďka Ž 26.8. české jméno ženská podoba ke jménu Luděk, to je slavný válečník, proslavený bojem Luďa, Luděnka, Ludička
Ludomíra Ž 1.8. slovanský ženská podoba k Ludomír, Ludomil, to je (jenž) lidu přináší mír, miluje lid Luďa, Luďka, Lumíra, Mirka
Ludoslava Ž 10.7. slovanský ženská podoba k Ludoslav, to je slavící lid, slavný lidem Luďa, Luďka, Slávka

Jména pro miminka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Chybějící křestní jméno v seznamu
  Setkala jsem se s křestním jménem "Guri". Ale v seznamu jmen bohužel chybí. Zřejmě seznam jmen není aktualizován.
  PetraZelena   | 14.09.2020 22:04:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • Výběr jména
  Nijak do hloubky jsem o jménech nikdy nepřemýšlela, hlavní co jsem vždy chtěla, aby nebylo v rodině a bylo něčím zajímavé. Pro kluka nám jednoho dne přišlo jméno samo od cizinců, kteří seděli v restauraci vedle nás. Kluk byl jasný, byli jsme spokojení, tudíž jsem další výběr vypustila. Doktor mi zanedlouho pověděl, že to bude holčička a problém byl na světě, dlouho jsme vybírali a nemohli jsme přijít, které bude to pravé, hezké, jemné, něčím zajímavé.. Žádné nás neoslovilo natolik aby jsme si řekli ano to je ono - stale vam muzu rict, ze koukame a hledame :)
  andrejka_h   | 27.05.2019 12:38:33
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jméno
  Důležité při výběru jména mi přišlo, že je jeho tvárnost a více možností zdrobňování, zároveň aby nebylo moc dlouhé a dobře se hodilo k příjmení  
  Andy2018   | 13.11.2018 23:47:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmena
  Každý jméno je krasny, kdyz se hezky řekne :)
  Terluk   | 12.08.2018 16:30:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • Česká jména - jak se vám líbí?
  Chlapecká jména:
  Bojan, Bivoj, Blahoslav, Bohdan, Bohumil/slav/mír, Bojan, Bořivoj, Branimír, Bronislav, Branislav, Břetislav, Boleslav Bořivoj, Bořek
  Ctibor, Ctirad, Ctislav
  Čestmír, Čeněk
  Dalibor, Dalemil, Dobroslav, Drahoslav, Dušan, Dobromír, Drahomír
  Gustav "slavný pohostinstvím"
  Hostislav, Hostimír, Hostivít, Horan
  Chrabroš, Chrudoš
  Jasan, Jaromír/slav, Jošt, Jaromil, Jarilo, Jarovít -> http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1309/jarilo-jarovit-sv-jiri
  Kazimír, Květoslav
  Lubomír, Lubor, Luboš, Lumír, Lutobor, Ludomír, Ludoslav, Ludivoj, Luděk, Lev
  Měšek, Miloslav, Miloš, Milan, Milota, Miroslav, Miloň, Mnata, Mnislav, Mojmír, Modřín
  Přemysl
  Radomír, Radim, Rad(ov)an, Radoslav, Radovít, Radúz, Rodan, Ratibor, Ratislav, Ratmír, Rostislav, Rastislav, Rodan
  Slavoj, Slavomil/mír, Soběslav, Stanimír/slav, Spytihněv, Svatobor, Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svantoví
  Vítězslav, Vitoslav, Vladislav, Vladimír, Vlastimil, Vlastimír, Vlastibor, Vlastislav, Vojslav, Vratislav, Veles
  Zbyslav, Zbyšek, Zbigněv, Zbyněk, Zdeslav, Zdenek, Zderad, Zlatan, Zlatko


  Dívčí jména:
  Běla, Bohdanka, Božidara, Broňa, Božena, Blažena
  Danica, Darina, Dobromila, Dobromíra, Doubravka, Drahomíra, Drahuše, Devana
  Hvězdoslava
  Jarmila, Jaromíra, Jasna
  Květa, Kazi
  Lada, Lesana, Liběna, Libuše, Ludmila, Ludiše, Ljuba, Ladislava
  Mlada, Miluše, Milena, Miloslova, Miroslava, Mokoš, Morana
  Naděje
  Radana, Radka, Radmila, Radomila, Radomíra, Růže, Rosa
  Slavěna, Slávka, Stáňa, Světlana, Svatava, Svatoslava, Svatomíra
  Šárka
  Věnka, Věnceslava, Vendula, Věra, Vlaďka, Vlasta, Vesna, Velena
  Zdenka, Zdislava, Zdeslava, Zdravka, Zlata, Zora
  Živa
  Morrígan Ní Boii   | 03.08.2017 09:27:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak je důležitý význam pro vás?
  Nemám problémy se jmény, kteří mají neutrální význam či mají spojení se zvířaty či přírodou....

  Emilie "soupeř(ka)"
  Livia "zavistivá" "modravá"
  Cecilie "slepá"
  a podobný...
  Maite   | 20.06.2017 18:06:28 | Reakcí: 1, poslední: 26.07.2017 15:04:30
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Jak je důležitý význam pro vás?
   Lépe formulovaná otázka:
   Špatný význam pro mě je něco „ošklivý“, „ničící“, „slepý“,…

   Jak definujete špatný význam? Opravdu se těším na čtení vašich odpovědí
   Maite   | 26.07.2017 15:04:30
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý deň. Prosím Vás, chcela by som sa opýtať na očkovanie proti kliešťovej encefalitidě. Syn má 3 roky a máme ist za týzdeň na očkovanie. Vzpomenula som si, že som mala KE a mám proti nej protilátky (v těhotenstve odběr krvi omylom na KE). Nemohol syn tie protilátky odo mna získat? Že by som ho nemusela dávať očkovať. Vopred Vám moc ďakujem za odpověď. Pekný deň

Dobrý den, protilátky proti KE se nepřenáší na plod, nechejte syna naočkovat.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 21.04.2021, 16:19
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce