Inzerce
Inzerce
Inzerce

Těhotenství s HIV/AIDS

V 80. letech jsem si pro biologický referát na gymnáziu vybrala téma Pandemie v historii lidstva. Jako poslední jsem do tématu zařadila tehdy čerstvé informace o AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome, neboli česky: syndrom získaného selhání imunity), který je vyvolán virem lidské imunodeficience (Human Immunodeficiency Virus – HIV). Již v té době bylo jasné, že pokud lidé nezačnou respektovat preventivní opatření a pokud vědci v dohledné době nenaleznou lék proti této smrtící infekci, či nevyrobí vakcínu, která by zabránila nákaze virem HIV, pak se bude psát v rámci epidemií nová kapitola.

Po načerpání těchto prvotních informací o zákeřné nemoci jsem se podruhé setkala s tématem AIDS v poněkud emotivnějších souvislostech. V časopise jsem se dočetla o slečně, která po svém prvním sexuálním kontaktu nejen otěhotněla, ale byla současně nakažena i virem HIV.

Stále mně ten případ „vrtal“ hlavou, až jsem se odvážila oslovit paní docentku MUDr. Marii Staňkovou, CSc., naši přední expertku na problematiku HIV/AIDS.

Inzerce

Dobrý den, paní docentko, z úvodu již asi tušíte, kam bude směřovat moje otázka. Je výše popsaný případ reálný, resp. setkáváte se ve své praxi s těhotnými s virem HIV?

Přesto, že jsou dobře známy tři základní cesty přenosu této závažné infekce (sexuální cesta, krevní a z HIV infikované matky na její dítě), počty HIV pozitivních lidí celosvětově každoročně závratně stoupají a to nejen v rozvojovém světě, ale i v zemích vyspělých a civilizovaných.

Přibývá tedy i HIV infikovaných žen. Jedná se o ženy mladé, v produktivním věku, tedy s velkou pravděpodobností otěhotnění. V ČR je z celkového počtu infikovaných osob 22% žen.

Jak probíhá péče o HIV infikované těhotné?

Pokud HIV infikovaná žena otěhotní, je pro ni i její dítě důležitá kvalitní péče. Pokud tyto ženy nejsou kvalitně léčeny, pak je vysoká pravděpodobnost, že porodí infikované dítě. Stoupající počet HIV pozitivních žen je tedy v přímé souvislosti se stoupajícím počtem HIV infikovaných dětí.

Na počátku těhotenství prochází v České republice každá žena těhotenským screeningem (vyšetřeními, je ukotveno v zákoně), v rámci kterého je mimo jiné vyšetřena také na protilátky HIV. Pokud je nález pozitivní, pak je gravidní žena předána do našeho AIDS centra a musí se rozhodnout sama či se svým partnerem, zda si dítě ponechá, či bude žádat o umělé přerušení těhotenství.

Inzerce

Pokud se rozhodne pro zachování těhotenství, je zařazena do speciálního léčebného programu, kterým se snažíme zabránit přenosu HIV infekce na její plod.

Samozřejmě HIV infikované těhotné ženy nejsou jen ty, které se dovídají o své infekci až v době těhotenství. I naše trvale dispenzarizované HIV pozitivní ženy chtějí mít děti. Musí ale zavčas upozornit svého lékaře v AIDS centru, který léčbu upraví tak, aby chránila matku i její plod.

Inzerce

V AIDS centru FN Na Bulovce v Praze jsou tedy HIV infikované ženy léčeny po dobu těhotenství, následně u nás porodí a jejich děti jsou v naší ambulanci sledovány do 18 měsíců věku, kdy můžeme teprve s konečnou platností říci, že jsou zdravé. Pokud jsou infikované, zůstávají v naší péči a jsou léčeny dále.

Jaká je úspěšnost takovéto péče během těhotenství, resp. kolik dětí HIV pozitivních matek se rodí rovněž s infekcí?

Úspěšnost tohoto preventivního programu je vysoká, pouze ve 3-5 % nezabráníme přenosu infekce. Základním předpokladem je ale kvalitní spolupráce matky se svým ošetřujícím lékařem v AIDS centru.

Dosud u nás porodilo 88 maminek a máme 90 dětí (z toho 2x dvojčátka), pouze 3 děti jsou HIV pozitivní, jejich matky přišly pozdě a neměly preventivní léčbu během těhotenství. Další HIV pozitivní dítě se narodilo v zahraničí, jeho matka nevěděla, že je infikovaná.

Inzerce

V posledních dvou letech se v našem AIDS centru každým rokem narodilo HIV infikovaným matkám 10 dětí.  Je velmi pravděpodobné, že všech 20 dětí bude zcela v pořádku.

U jakého typu těhotných žen se s HIV pozitivitou setkáváte? U drogově závislých nebo jsou známy i případy žen z dobře situovaných rodin, které po návratu z exotické dovolené zjistí, že něco není v pořádku….?

Gravidní HIV pozitivní ženy jsou ze všech společenských vrstev. Jsou to ženy, které byly nakaženy infikovanou krví, nebo je nakazil jejich zákonitý manžel, či druh, samozřejmě je mezi nimi i několik žen, které byly infikovány při nitrožilním podání drog, výjimečně i ženy, které žily rizikovým sexuálním životem.

Jak probíhá těhotenství HIV pozitivní budoucí maminky? Může vůbec nastávající maminka s HIV infekcí těhotenství přežít?

Těhotenství u HIV infikovaných žen probíhá většinou bez vážnějších komplikací a neliší se svým průběhem od těhotenství zdravých žen. Gravidní žena musí ale pravidelně užívat od 3 měsíců těhotenství antiretrovirové léky.

Řada našich pacientek odešla na mateřskou dovolenou až opravdu v posledních týdnech gravidity, neměly žádné podstatné obtíže.

Těhotenství nemá ani vliv na zhoršení průběhu HIV infekce u matky.

Samozřejmě u ženy v rozvinutém stadiu HIV infekce – tedy v AIDS – bychom těhotenství nedoporučovali.

Matka musí velmi přísně dodržovat režim, který jí stanovíme a brát zodpovědně léky a chodit na pravidelné kontroly do AIDS centra. Většinou 2 týdny před stanoveným datem porodu matku přijmeme na naše oddělení a pak porodí plánovaným císařským řezem pod infuzí léků, kterými se snažíme omezit přenos infekce z placenty k novorozenci.

HIV pozitivní matky v zemích s rozvinutým zdravotním systémem nekojí, tedy ani u nás ne, protože v mléce může být přítomen virus. V rozvojových zemích se kojení povoluje, protože matky nemají možnost dát dítěti přiměřenou stravu a novorozenec by pravděpodobně zemřel na průjmové onemocnění nebo hladem.

V průběhu HIV pozitivního těhotenství je nasazována řada léčiv. Přežije podávané léky bez újmy miminko?

Každý novorozenec HIV pozitivní matky je léčen antiretrovirovými léky do šesti týdnů věku, kdy už víme, zda je virus v krvi dítěte. Novorozenci tuto léčbu bezproblémově tolerují, musí být samozřejmě pod kontrolou. Pokud není virus v krvi dítěte, vysazujeme léky a dítě je do 18 měsíců věku pod pravidelnou kontrolou. Pokud je pozitivní nález, přidáváme dítěti další léky a dítě zůstává v naší péči i nadále.

Všechny naše HIV pozitivní děti vypadají velmi dobře a nikdo by nepoznal, že mají tak zákeřnou infekci. Záleží samozřejmě na rodičích, jak pečlivě dítěti podávají léky a jak se starají o jeho celkový vývoj, vůbec jak respektují všechna naše doporučení. Nejstarší holčičce je 13 roků.

Jak probíhá péče o drogově závislé těhotné? Jak se např. drogově závislé budoucí matky staví ke svému těhotenství? Spolupracují s Vámi lékaři v léčbě? Přestanou užívat drogy?

Pokud jde o matky s drogovou závislostí, konzultujeme kolegy, kteří se na touto problematikou zabývají. Kontroly během těhotenství jsou častější a spojené s kontrolou drogové závislosti. Snažíme se matku hospitalizovat dříve před porodem, abychom novorozence uchránili před eventuálními abstinenčními příznaky. Většinou se nám to docela daří. Jen jedenkrát matka opustila novorozence a ztratila se, chlapečka jsme pak předávali do kojeneckého ústavu, už je po 18 měsíci a je v pořádku, takže byl adoptován.

Nejrizikovější je určitě nejen pro matku, ale hlavně pro přenos infekce na dítě porod. Jak takový porod u HIV pozitivních probíhá? Spontánně, nebo automaticky a naplánovaně císařským řezem?

Ano, nejnebezpečnější období pro přenos HIV infekce z matky na dítě je v době porodu. Proto matka rodí plánovaným císařským řezem, většinou 2 týdny před předpokládaným termínem spontánního porodu. Operace se provádí pod infuzí antiretrovirových léků, aby hladina viru v krvi matky byla co nejnižší. Porod je otázkou několika minut, novorozenec vypadá velmi dobře, neměl žádnou námahu s protlačováním porodními cestami matky. Během 6-8 hodin dostane první dávku antiretrovirových léků v sirupu.

Je nádherné slyšet, jak intenzivně pečujete o to, aby maminka i dítě přestály těhotenství co nejlépe. Ale napadá mě ještě další otázka. Máte nějakou zpětnou vazbu, jak kvalitně probíhá péče o dítě ze strany HIV pozitivních matek? Určitě se u Vás dále léčí. Převáží mateřské pudy nad drogou? Nekončí děti v ústavech nebo u prarodičů?

Jistě že víme i o zdravých dětech našich HIV infikovaných rodičů. Velmi často nám přinesou fotografie, či přivedou své dítko ukázat, aby se pochlubili. Většina dětí vyrůstá v kvalitním rodinném zázemí. Tak jako v celé populaci, tak i u našich klientů, se občas setkáme s nutností předat dítě do péče prarodičů či výjimečně státního zařízení. Pokud by se matka nemohla ze zdravotních důvodů starat o dítě, určitě bychom našli nějaké řešení. Zatím jsme před tento problém nebyli postaveni.

Udál se za Vaší praxe nějaký příběh pro dítě i matku se šťastným koncem?

Před několika lety u nás porodila matka, která nevěděla o své HIV infekci, nechodila ani do těhotenské poradny a samozřejmě neměla ani zajišťovací léčbu. Po porodu záhy utekla.

Malý, velice usměvavý a posléze značně rozmazlený chlapeček se stal miláčkem celého našeho oddělení. Každou volnou chvilku ho někdo choval, měl ty nejhezčí šatičky, o to, kdo s ním půjde na procházku, se často sváděl boj. Chlapeček byl HIV infikovaný a měli jsme obavy o jeho osud v kojeneckém ústavu a tak jsme stále prodlužovali jeho překlad.

V té době ležela na našem oddělení HIV pozitivní mladá žena, která se o chlapečka hodně starala a nakonec prohlásila, že by ho chtěla adoptovat.

Nebylo to nic jednoduchého, adopce HIV pozitivního dítěte zatím v ČR nikdy neproběhla a tak jsme stále dokola vyřizovali nejrůznější formality, psali lékařské zprávy, že žena je v dobrém klinickém stavu, že péči o dítě dobře zvládne, ale i přes tato ujištění z naší strany stále adopce nebyla povolena. Až zasáhl bývalý pan prezident Václav Havel se svou ženou. Chlapec se díky nim dostal do rodiny, kde již 12 let výborně prospívá, dobře se učí, chodí k nám na pravidelné kontroly a nikdo by nepoznal, že je to HIV pozitivní kluk.

Jelikož jsme portál zaměřený na těhotenství a péči o dítě, ráda bych se zeptala, zda máte děti, jak velké?

Ano, mám tři děti, 2 syny a dceru, už jsou všichni dospělí a dávno samostatní. Dcera má také tři děti a tak jsem občas hlídací babička.

Je skvělé, jak jste zvládla souběh mateřské role a své profese. Bylo to pro Vás náročné?  Zvládala jste vše sama nebo za pomoci rodiny?

Bez velkého porozumění manžela a nesmírně obětavé pomoci naší babičky bych nikdy tuto práci dělat nemohla. Ono to zdaleka nebylo vždy lehké a jednoduché. Práce bylo v nemocnici mnoho, zakládala jsem AIDS centra, organizovala péči o HIV pozitivní klienty v ČR, bojovala za kvalitní léky. Stále jsem musela studovat – první atestace, druhá, pak kandidatura, docentura. Je pravda, že děti ty vědecké knihy příliš nemilovaly a často mi je schovávaly, ale vždy jsem se snažila, abych je o nic neochudila a aby vyrůstaly v klidném a harmonickém rodinném prostředí. Pravděpodobně jsem ale svým hektickým životem od medicíny odradila oba moje syny, jeden je revírní a druhý chová koně. Jen dcera je lékařka, ale stále zdůrazňuje, že žádnou vědu dělat nebude.

Paní docentko, děkuji za příjemný rozhovor, velice mě těší, že jsem Vás mohla představit nejen jako naši přední specialistku na problematiku HIV/AIDS, ale i jako aktivní maminku a babičku.

Rozhovor s doc. MUDr. Marií Staňkovou, CSc. pořídila MUDr. Jana Martincová

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Těhotenství s HIV/AIDS - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • to jsem vůbec netušila, že se dá zabránit přenosu hiv infekce na dítě medicínsky,žila jsem v bludu, že někdy ano někdy ne a že největší riziko infekce na plod je během porodu.
  Moc děkuju za osvětlení.
  Dejmalka   | 18.09.2011 22:12:42
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak pisou holky,take si to fakt neumim predstavit,byt ja nebo partner pozitivni,abychom do togho sli.I kdyz tady je vysvetleno co a jak proc.ALe nerikejme hop dokud...
  miminkomalina   | 18.09.2011 20:35:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • taky bych nesla do miminka s partnerem nebo sama,kdybych byla pozitivni
  Andrea81   | 16.09.2011 16:24:27 | Reakcí: 3, poslední: 17.09.2011 06:21:29
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
 • moc zajímavý článek, já bych asi s pozitivním partnerem do miminka nešla, to bych tomu drobkovi nemohla udělat a raději bych volila jinou cestu.
  kacato   | 10.09.2011 10:41:01 | Reakcí: 3, poslední: 16.09.2011 13:13:46
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE:
   já bych do toho taky nešla.. ale co když to z testů zjistí až v těhotenství? to je velmi těžká situace se rozhodnout co a jak..
   Evis 84   | 14.09.2011 09:31:05
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE:
    no, to musí být šílené zjištění. ale můžu ti říct, že jsem z toho testu v těhu měla taky trochu obavy, ne že bych ty chlapy nějak střídala, ale nikdy nevíš co kde můžeš chytit...
    kacato   | 15.09.2011 23:19:33
    Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE:
     to asi každej,já taky.. a pak je neskutečná úleva, když víš, že jsi ok a máš stálého partnera, který je taky ok, takže nic nehrozí.. opravdu super pocit.. co bys dělala,kdybys to zjistila v těhu, nechala by sis to vzít nebo bys porodila? je to hodně těžké..
     Evis 84   | 16.09.2011 13:13:46
     Reagovat | URL příspěvku
 • take moc dekuji za tento clanek.je to zajimave,ale ja bych se toho dost bala.kdybych byla matka zdrava a mela partnera pozitivniho,asi bych do miminka nesla..
  jujiko   | 13.08.2011 14:37:49 | Reakcí: 5, poslední: 13.09.2011 15:01:35
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

NIPT test

| miss.nica | 19.01.2024, 07:13

Dobrý den. Může prosím užívání léku Godasal ovlivnit výsledek NIPT testu. Včera jsem byla na testu, ale nikdo mi neřekl, ze před testem mám Godasal vysadit. Děkuji

Dobrý den,

Godasal na výsledek testu vliv nemá.

MUDr. Pavla Zahrádková | Babyonline | 02.02.2024, 19:56
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×