Rodičovská dovolená - rodičovský příspěvek 2018

Ve zkratce pro tatínky

 1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou?
 2. Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?
 3. Na kterém úřadě se žádá?
 4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?
 5. Jak často je možné měnit výši Rodičovského příspěvku?
 6. Rodičovský příspěvek a školka
 7. Co je potřeba k vyplnění žádosti na úřadě?
 8. Kde se dozvíme přesná pravidla pro přivýdělek na MD/RD?
 9. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?
 10. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?
 11. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem
 12. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

Od 1. 1. 2018 platí nová pravidla pro rychlejší čerpání RP a zvyšuje se příspěvek pro rodiče dvojčat a vícerčat (této možnosti mohou využít i rodiče dětí narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou 4 roky). Možnosti rychlejšího čerpání RP mohou také využít i rodiče, kteří již dávku čerpají. Více se dočtete v následujícím článku:

1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou?

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Dávka pobíraná při mateřské dovolené se nazývá "Peněžitá pomoc v mateřství" (dále jen PPM) - pro více informací klikněte zde.

Rodičovská dovolená se poskytuje matce či otci dítěte po skončení výplaty PPM nebo ode dne narození dítěte rodičům, kterým nevznikl nárok na PPM a to vždy pouze na nejmladší dítě v rodině.

Není možné současné pobírání PPM a Rodičovského příspěvku v jednom kalendářním měsíci. Výjimkou je situace, kdy je PPM nižší než RP a rodiči je tento rozdíl doplacen. Toto platí i pro oba rodiče - tzn. vznikne-li matce nárok na PPM, otec ztratí nárok na Rodičovský příspěvek. Ani v rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP.

2. Žádost o rodičovský příspěvek: Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?

Rodičovský příspěvek je sociální dávka poskytovaná rodiči, který trvale pečuje o dítě maximálně do věku 4 let.
O příspěvek může žádat buď matka nebo otec dítěte (nezáleží na tom, zda je otec současně manželem matky, ale zda je zapsaný jako otec v rodném listu dítěte).

Žádost o Rodičovský příspěvek se podává před ukončením pobírání PPM nebo v případě, že rodič neměl na PPM nárok, žádá již ode dne narození dítěte.

3. Na kterém úřadě se žádá o rodičovský příspěvek?

Na http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/local.

Formulář žádosti o Rodičovský příspěvek je k dispozici také na webových stránkách www.mpsv.cz.

Pro nárok na RP je důležité trvalé bydliště i aktuální trvalý pobyt v ČR. Dlouhodobá změna v pobytu by se měla hlásit na ÚP a rodič by se měl dohodnout na případném pozastavení čerpání RP po dobu pobytu mimo území ČR. Pokud tak rodič neučiní, může ÚP na vlastní popud vyplácení RP přerušit.

4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?

Od 1. 1. 2012 je měsíční výše vypláceného Rodičovského příspěvku variabilní. Možnost měnit výši RP mají rodiče, u nichž se alespoň jeden účastnil nemocenského pojištění, a to jednou za 3 měsíce. Pravidla jsou následující:

Každý rodič (který se účastnil nemocenského pojištění) má nárok na Rodičovský příspěvek v celkové částce 220.000,- Kč. Od 1. 1. 2018 se zvyšuje příspěvek pro rodiče dvojčat a vícerčat na 330.000,- Kč (této možnosti mohou využít i rodiče dětí narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou 4 roky).

 • Při podání žádosti o RP se posuzuje se mzda rodiče, který má vyšší příjem a platil nemocenské pojištění.
 • Maximální měsíční výše RP je omezena na 32.640,- Kč.
 • Minimální měsíční výše RP je stanovena na 50,- Kč.
 • Rodiče s nízkými příjmy mohou pobírat RP v maximální výši 7.600,- Kč, přestože by při výpočtu na tuto částku nedosáhli.

Rodiče, z nichž nebyl ani jeden před narozením dítěte účasten na nemocenském pojištění, mají nově možnost volit výši vypláceného Rodičovského příspěvku 7.600,- Kč a tedy dávku vyčerpat během 3 let.

5. Jak často je možné měnit výši rodičovského příspěvku?

Výši rodičovského příspěvku je možné měnit každé 3 měsíce.

Při každé takovéto změně se od částky 220.000,- Kč (330.000,-) odečte již vyplacená částka, zbytek se rozdělí na příslušný počet měsíců.

Změna výše RP je vhodná např. v případě dalšího těhotenství, kdy žena ví, že bude nastupovat na další PPM dříve, než dočerpá RP - nestačila by tedy vyčerpat celých 220.000,- RP na první dítě v původním rozložení - kdy je možné včas (např. již v době otěhotnění) změnit výši čerpané částky a vyčerpat tak "rychleji" celou částku pro RP. Částku nelze vyčerpat najednou, pouze formou rozložení na nejvyšší možnou částku (maximálně 32.640,- měsíčně). Tato volba je podmíněna výší příjmů před nástupem na mateřskou. Pokud matka neměla dostatečný příjem pro vyšší částku RP, může navýšení provést na základě dodání dokladů o příjmech (resp. nároku na nemocenskou) otce dítěte. Nestačí-li příjmy ani jednoho z rodičů pro navýšení, nevyčerpaná část RP zůstává státu a nelze ji vymáhat.

Po podání žádosti platí změna od následujícího měsíce.

6. Rodičovský příspěvek a školka

Od 1. 1. 2012 dochází v pravidlech pro návštěvu školských zařízení, aniž by rodič ztratil nárok na Rodičovský příspěvek, k zásadní změně:

 • U dětí starších 2 let není pobyt v MŠ či jeslích nijak omezen.
 • U dětí mladších 2 let je pobyt v MŠ či jeslích omezen na 46 hodin měsíčně.

7. Co je potřeba k vyplnění žádosti na úřadě?

 • občanský průkaz
 • rodný list všech dětí do čtyř let věku
 • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství (PPM)
 • podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu (např. potvrzení příjmů pro účely nemocenských dávek od zaměstnavatele) rodiče s vyšším příjmem
 • předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete Rodičovský příspěvek pobírat

Závěrem ještě několik informací pro pracující rodiče:

8. Kde se dozvíme přesná pravidla pro přivýdělek na MD/RD?

Zda si rodiče mohou během mateřské dovolené a při pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo peněžité pomoci přivydělat a za jakých podmínek upravují předpisy o nemocenském pojištění. V podstatě lze při peněžité pomoci v mateřství vykonávat činnost a mít příjem ze zaměstnání za zákonem stanovených podmínek. K zodpovězení konkrétních dotazů a problematiky jsou připraveni plátci uvedených dávek nemocenského pojištění, zejm. okresní správy sociálního zabezpečení.

9. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v kalendářním roce měla nárok na rodičovský příspěvek, samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a pokud roční čistý příjem nepřesáhne hranici vyhlášenou pro daný rok (2018 = 71.950,-) plátcem pojistného je stát. Pokud jsou příjmy z činnosti vyšší, musí si OSVČ musí platit povinné zdravotní a sociální pojištění, i když současně stále pobírá RP.

Za matky, které se rozhodnou pečovat o dítě déle než pobírají Rodičovský příspěvek platí pojistné také stát. Matce s jedním dítětem do 7 let, matce s více dětmi do 15 let věku dítěte/dětí. O této skutečnosti musíte informovat/vyplnit žádost příslušnou Správu sociálního zabezpečení a zažádat na své zdravotní pojišťovně o hrazení pojistného státem.

10. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?

Můžete navštívit například tuto adresu: www.mpsv.cz

11. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem

Jak si vyřídit mateřskou a rodičovskou postupně krok za krokem se dozvíte na: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/materska-dovolena/vyrizeni-materske-dovolene-krok-za-krokem

Dále si přečtěte:

12. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

Podle informací dostupných na <www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, vložte je do poradny.

Pobírání RP předchází Peněžitá pomoc v mateřství - více naleznete v článku Mateřská dovolená

Inzerce

 

Inzerce

ŘÍKAČKY PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

představení knihy pro děti

Interaktivní set Říkačky pro chytré hlavičky formátu A5 obsahuje 3 části: Hlavní kniha Říkačky – říkanky pro děti (pohybové říkanky, malovací, naučné, o světě kolem nás,..), Kreslení dle předlohy - doplňovačky pro děti, Pexesové karty – 3 sady karet - 12 listů (obrázkové, písmenkové, prázdné pexeso). Říkanky s praktickou kroužkovou vazbou posunou Vaše dítě dále! O zdraví, bezpečnosti a světě kolem nás s cvičením a kreslením.

 

Ve zkratce pro tatínky

Po vyčerpání mateřské dovolené, nebo od data narození dítěte (pokud nevznikl nárok na PPM), může matka nebo otec čerpat rodičovskou dovolenou a pobírat tzv. rodičovský příspěvek (RP). Dávku vyplácí Úřad práce – odbor sociálních věcí. V pobírání této dávky se mohou rodiče každé 3 měsíce střídat, protože není vázána na jakékoliv další příjmy. Žadatel má pro RP přiděleno 220.000 Kč, které si rozloží na určité období v takové měsíční výši, jakou umožňuje jeho denní vyměřovací základ. Pokud se RP čerpá od narození dítěte a ani jeden z rodičů nesplňuje podmínku platby nemocenského pojištění, je maximální měsíční výše RP 7.600 Kč. VT

Autor: Mgr. Věra Tautová, DiS.
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: Mgr. Věra Tautová, DiS.
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Související témata

Komerční sdělení

Související články

Rodičovská dovolená 2018 - rodičovský příspěvek 2018 - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Rodičovská dovolená
  Dobrý den,
  měla bych dotaz ohledně rodičovské dovolené. Letos v listopadu by mi měla končit rodičovská dovolená malý je narozený 7.11.2014. Nárok na Ppm jsem nemela, jelikož jsem přešla z jednoho rodičáku na druhý. Jde mi jen o to, jak se to vypočítavají zbylé peníze které by měli dojít? Jestli v listopadu 2014 co mi došli peníze na účet, byli ještě peníze na staršího syna (dává se zpětně) nebo už to byli peníze na mladšího syna? Moc děkuji za odpověď Tereza
  Terinka.159   | 04.10.2018 14:20:07
  Reagovat | URL příspěvku
 • Zvýšení rodicovske dovolene
  Ahoj.Chci se zeptat.Nekde jsem cetl ze od roku 2020 se zvysi rodicovska na 300 000.Manzelka ma termin cerven 2019.Samozrejme bude pobirat asi na 3roky nejskych 6700.kdyz to ale od ledna zvysi na 300 000 z 220 000,zvysi se i nam rodicovska nebo se to tyka jen deti narozenych v lednu 2020 a výše?nemate nekdo zkusenosti s timhle prelomovym obdobim nebo nevite jak to bude?Diky
  Jbond007   | 12.05.2018 10:32:16 | Reakcí: 1, poslední: 12.05.2018 10:35:12
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Zvýšení rodicovske dovolene
   Samozrejme termin hypoteticky.V planu.Dite bude urcite cekat nejdele 9mesicu????
   Jbond007   | 12.05.2018 10:35:12
   Reagovat | URL příspěvku
 • Rodičovská dovolená
  Ahojte, chci se zeptat, mám rodicak na 2 roky, ten mi končí letos v květnu, můj dotaz zní rodičovská dovolená konci stejným dnem jako rodičovský příspěvek nebo je do konce měsíce? Malá se narodila 12.5. tak mě zajímá jestli tím dnem konci i RD nebo ta běží do konce měsíce a 12.5. konci jen ten příspěvek? Asi blbí dotaz ale mě to vážně zajímá .. snad jsem to napsala dostatečně srozumitelně ????
  Dašulka   | 23.03.2018 15:59:37
  Reagovat | URL příspěvku
 • Mam
  Ahoj,
  Rada bych se zeptala, jak jsem vlastne na tom v me situaci s pobiranim jakychkoliv davek. Trvaly pobyt v Cr mam od kvetna 2016 a doposud jsem byla evidovana na UP, popritom jsem pracovala na dohodu.zadnou podporu jsem nepobirala. Nyni jsem porodila chlapecka... narok na materskou nemam, to je jedine co vim. Kazdy z uradu me ale vzdy rika neco jineho, kde mam co potvrdit a kde co odevzdat. S pritelem nejsme manzele a doba pozadani o rodicovsky prispevek (do 3 mesicu) se pomalu konci.bojim se, ze to nestihnu. Jak to vsechno vlastne je a na co mam teoreticky narok?
  Takoveto tema je uplne mimo memo soudku, tak za jakoukoliv odpoved dekuji mockrat!!! :)
  Anitram2605   | 10.11.2017 04:47:02 | Reakcí: 1, poslední: 29.06.2018 01:46:59
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
 • Mateřská a rodičovská - jak zažádat?
  Dobrý den,
  mám smlouvu na dobu určitou tj do 31.12.2017, na MD mám nastoupit 29.9.2017. Splňuji podmínku minimální účasti na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní, měla bych mít tedy nárok na PPM. Pokud jsem to dobře pochopila tak žádost o PPM podám přes zaměstnavatele i v případě, že mi smlouva v prosinci 2017 skončí? Ale jak to bude, až budu žádat o RP? V té době už mi smlouva skončí a já budu ´´nezaměstnaná“, jak tedy doložím vyměřovací základ, který musím doložit pro získání RP?
  Děkuji, Klára
  klarafh16   | 16.08.2017 15:09:31
  Reagovat | URL příspěvku
 • Nárok na pomoc?
  Dobrý den, chci se zeptat, zda mám nárok na pomoc. Jsem na rodičovské dovolené. Jsem těhotná. V zaměstnání jsem byla na dobu určitou , tudíž mi dnem nástupu na mateřskou dovolenou skončila. Děkuji za informace
  Kiki14   | 04.04.2017 15:43:07 | Reakcí: 1, poslední: 04.04.2017 15:46:19
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
 • rodičovsky
  Dobrej den chtela bych se zeptat poberám rodičovský příspevok na tri roky ale chtela bych ho skrátit jen na dva roky dalo by se to????
  monička1293   | 09.08.2016 23:39:55
  Reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý večer
  Chtěla bychom se zeptat. Minulý rok v červenci jsem nastoupila na nemocenskou. A v lednu mě skončila smlouva. A pobirala jsem dále nemocenskou nez jsem nastoupila na mateřskou. A můj manžel bere 20 000. A já beru 14 000 mateřskou. Mám nárok na rodičovský příspěvek a na porodné?? Děkuji do předu
  J. Bizova   | 22.06.2016 22:05:39
  Reagovat | URL příspěvku
 • Cuzinka v Cr
  Dobry den, chtela bych se zeptat zda mam narok na vyplaceni rodicovske na uzemi Cr. Mam smlouvu na dobu urcitou do 30.11.2016 odpracovane v Cr dva roky, tedy dva roky jsem si platila socialni na uzemi Cr. Jenze od 28.12.2015 jsem na neschopence, nemocenskou pobiram. Termin porodu mam 11.8. 2016 tudiz PPM mi plati jeste zamestnavatel. Trvaly pobyt mam vsak na uzemi Sr a tady v Cr mam pouze potvrzeni o prechodnem pobytu. Je tedy v mem pripade mozne zadat si na UP tady v Cr o rodicovsky prispevek? A budu si moci zvolit jeho delku? Za odpoved dekuji.
  Onli25   | 24.05.2016 21:26:52 | Reakcí: 3, poslední: 25.05.2016 12:34:50
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Cuzinka v Cr
   Dobrý den, MPSV může v takovémto případě udělit výjimku a pobyt vám uznat, pokud tady fakticky bydlíte. Nevyřešíme to ale tady - musíte zajít na Úřad práce - sociální odbor, pod který spadáte bydlištěm a vyřešit to přímo s konkrétními úředníky. Pokud vám bude nárok přiznán, délku si můžete volit, protože budete mít nárok na PPM.
   Sunny   | 25.05.2016 10:57:17
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: Cuzinka v Cr
    Dobry den, dekuji za odpoved...muzu se zeptat jestli je nutne dokladat to ze tady bydlim nejakymi papiry? Tata je cech, muze to taky pomoct? S pozdravem
    Onli25   | 25.05.2016 11:55:49
    Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE: Cuzinka v Cr
     Jak jsem psala, zajděte se na potřebné doklady domluvit na úřad. Určitě budou chtít to potvrzení o přechodném pobytu a možná i doklady o odvodech na pojištění zde v ČR.
     Sunny   | 25.05.2016 12:34:50
     Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Oznámení těhotenství

| Iva87 | 06.12.2018, 07:14

Dobrý den, jsem těhotná v 12 týden a šla s přací na tužkové. Chci se zeptat, kde všude oznámit těhotenství (úřad práce a t.d.).

Dobrý den, 

Váš dotaz je trochu nesrozumitelný. Pokud jste zaměstnaná, pak je na Vás, kdy těhotenství oznámíte zaměstnavateli. Pokud vykonáváte práci nevhodnou pro těhotné, měla byste těhotenství oznámit co nejdříve, aby Vás zaměstnavatel mohl převést na vhodnou práci. Jinam těhotenství hlásit nemusíte. Pokud nejste zaměstnaná a jste evidovaná na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pak těhotenství také oznamte, aby Vám nevyhledávali zaměstnání, které je pro těhotné nevhodné. Pokud byste šla během evidence na ÚP na rizikové těhotenství, lékař Vám vystaví potvrzení o dočasné neschopnosti a jste povinna úřadu oznámit vznik dočasné neschopnosti v den vystavení potvrzení a do 8 dnů potvrzení úřadu doložit.

 
Ing. Lenka Kozlová | Babyonline | 06.12.2018, 17:50
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Zavřít reklamu
Inzerce