Inzerce
Inzerce
Inzerce

Další prohlídky v těhotenství

Ve zkratce pro tatínky

 1. Termíny prohlídek
 2. Vyšetření prováděná na dalších prohlídkách
 3. Vaše dotazy

1. Termíny prohlídek

U fyziologicky probíhajícího těhotenství se provádí lékařské kontroly následovně:

- do 36. týdne á 4 - 6 týdnů (optimálně 1x měsíčně)

Inzerce

- od 37. týdne do předpokládaného termínu porodu, stanoveného nejlépe ultrazvukem, 1x týdně

V den a v období po ultrazvukem stanoveného termínu až do porodu jsou již prohlídky v kompetenci příslušné porodnice, kde se žena rozhodla rodit. Je zde sledována dle individuálních zvyklostí pracoviště od stanoveného termínu porodu do začátku porodu. Někdy i 10 - 14 dní po ultrazvukem předpokládaném termínu porodu.

Inzerce

V časování všech lékařských kontrol je ale na místě individuální přístup - jinak bude sledována pacientka s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím a jinak pacientka sledovaná pro rizikové těhotenství!

2. Vyšetření prováděná na dalších prohlídkách

Při každém dalším vyšetření těhotné v poradně je:

 • prováděna kontrola přírůstku hmotnosti
 • měřen krevní tlak
 • vyšetřena moč
 • sledovány případné otoky končetin (provádí porodní asistentka)

Pohovorem lékař zjistí cílenými dotazy stav a průběh těhotenství.
Dle uvážení lékař vyšetří těhotnou vaginálně:

Inzerce
 • zjistí stav poševního prostředí (event. přítomnost infekce)
 • stav porodních cest - děložního čípku, nehrozí-li předčasný porod či potrat

Měří ženě velikost dělohy vzdáleností od stydké spony ve snaze zjistit normální průběh těhotenství.
Od 20. - 22. týdne současně zjišťuje i vitalitu (životaschopnost) plodu

 • dotazem těhotné na pohyby a jejich kvalitu
 • poslechem srdečních ozev (uchem pomocí stetoskopu či přístrojem k tomu určeným)

Od 38. týdne je součástí vyšetření i kardiotokografické vyšetření (KTG), které slouží
k ověření správné srdeční frekvence plodu, tím i dobrého stavu plodu a napětí děložního
svalu (stahů dělohy).

Inzerce

V průběhu těhotenství Vám bude kromě pravidelných výše popsaných vyšetření v těhotenské poradně provedeno navíc několik nepravidelných vyšetření. Je snahou porodníka zjistit maximum informací o probíhajícím těhotenství a podat těhotné maximum informací. Proto je zaveden do praxe ultrazvukový a biochemický screening v těhotenství se snahou odhalit včas plod s rizikem vývojové vady a tento event. podrobit dalšímu vyšetření. V období mezi 24. a 28. týdnem Vám bude proveden zátěžový test na zjištění rizika rozvoje těhotenské cukrovky (tzv. OGTT). Mezi 27.–28. týdnem těhotenství Vám bude v případě, že máte krevní skupinu s RhD negativním faktorem, aplikován preventivně anti-D imunoglobulin (nitrosvalovou injekcí).
Mezi 27.–32. týdnem těhotenství Vám Váš ošetřující gynekolog ještě jednou zkontroluje krevní obraz a v některých výběrových případech provede ještě jednou testy na HIV, syfilis a žloutenku typu B.
V období mezi 35. a 38. týdnem těhotenství Vám bude proveden stěr z pochvy a konečníku na zjištění přítomnosti GBS (streptokoka skupiny B), což je bakterie, která běžně žije v pochvě asi u 20 % žen, nepůsobí ženě žádné potíže, ale mohla by nakazit plod v průběhu porodu. Ženy s GBS dostanou v průběhu porodu preventivně antibiotikum.

3. Vaše dotazy

Vyšetření Rh negativní nebo maminky s krevní skupinou 0

Dobrý den, mám krevní skupinu B-, Rh-faktor tedy negativní. Můj ošetřující lékař se ani nezajímal o manželovu krevní skupinu, je tedy možné, že když mi dělal pouze dva krevní testy na protilátky, které byly negativní, znamená to, že má dítě Rh-faktor negativní?
Bude mi po porodu podána injekce anti-D imunoglobulin, pokud dítě bude mít Rh+?

Odpověď MUDr. Evy Račanské: Každé matce s Rh negativní krevní skupinou nebo krevní skupinou 0, se po porodu odebere krev z pupečníku na vyšetření krevní skupiny dítěte. Pokud bude mít dítě Rh negativní, nic se neděje. Pokud bude dítě Rh pozitivní, bude Vám po porodu aplikována injekce protilátek proti Rh faktoru, tzv. imunoglobulin anti-D. Tato injekce má zabránit možné imunizaci Vašeho organismu proti červeným krvinkám, které mají na povrchu Rh faktor, jsou Rh pozitivní. Injekce je prevencí pro event. další graviditu. Pokud by se totiž protilátky proti krvinkám ve Vašem organismu vytvořily, mohly by poškodit červené krvinky Vašeho dalšího dítěte.
Pokud jste měla krevní testy na protilátky 2krát negativní, znamená to, že žádné protilátky proti červeným krvinkám zatím nemáte. Největší riziko tvorby protilátek je však porod, proto se injekce podává po porodu.

Nezlobte se, ale pořád nerozumím tak nějak tomu svému negativnímu Rh-faktoru. Proč se lékař nezajímal o manželovu krevní skupinu? Když jsem měla tedy testy na protilátky negativní, tak to znamená, že zatím netvořím proti červeným krvinkám svého děťátka protilátky, že se zatím "nespojily", že je neničí? Nebezpečí hrozí až při porodu, kdy se naše krevní skupiny mohou smísit? Proč je to nebezpečnější až při druhém těhotenství?

Odpověď MUDr. Evy Račanské: Vyšetření krevní skupiny manžela není nutné. V případě, že by i on měl Rh negativní skupinu, je jisté, že vaše dítě bude také Rh negativní. Pokud by byl Rh pozitivní, může být vaše dítě jak Rh negativní, tak Rh pozitivní. V porodnici se na to spoléhat nemůžeme a stejně musíme krevní skupinu dítěte vyšetřit. Z tohoto důvodu je vyšetření otce zbytečné. Mělo by význam v případě, že byste naopak imunizována byla. Pochopila jste správně, že žádné protilátky nemáte, protože se Vaše a krvinky plodu nesetkaly. Takže je vše v pořádku. Největší šance je, že se setkají, při porodu, proto po porodu dostanete injekci. Předejdeme tak tvorbě Vašich protilátek proti krvinkám dítěte. Tyto protilátky by již neohrozily dítě narozené, ale pokud bychom je injekci nezničili, přetrvávaly by ve Vašem organismu a mohly ohrozit krvinky plodu v následujícím těhotenství, a to v případě, že by byl plod Rh pozitivní.

Kdy a kdo provádí kardiotokografický (KTG) záznam ozev plodu?

Dobrý den, jsem ve 37. týdnu těhotenství, všude čtu a kamarádky mi to také potvrzují - od 36. až 37. týdne se provádí při každé návštěvě těhotenské poradny srdeční ozvy plodu. Když mi můj gynekolog provádí pouze vnější UTZ, podle kterého mi říká, že srdíčko tluče, tak je to taky v pořádku? Žádné 20minutové natáčení ozev neprovádí...
Když mi lékař neprovádí kardiotokografický záznam ozev plodu, jak se zjistí funkce placentární jednotky? Jak se vůbec zjistí, jestli se placenta nekazí?

Odpověď MUDr. Evy Račanské: Podle doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti by se monitoring ozev plodu, tzv. KTG mělo provádět od 38. týdne gravidity, tzn. 14 dní před termínem. Toto vyšetření se má provádět 1krát týdně a po termínu 2krát týdně. Pokud Vám toto vyšetření nebude provedeno, měla byste se na něj cíleně zeptat a vyžádat si ho. Požádejte svého gynekologa nebo se objednejte přímo v porodnici, kde budete rodit. Ultrazvukové vyšetření o správné funkci placenty také hodně řekne, ale není v období před porodem povinné ani nutné.
Známkami toho, že se Váš plod má dobře je, ale i přítomnost normálních pohybu, apod.

Odeslání do rizikové poradny

Dobrý den, prosím o radu. Dnes mě obvodní gynekolog po ultrazvukovém vyšetření odeslal do rizikové poradny (termín za 11 dní). Jsem těhotná podle UZT ve 12. týdnu těhotenství 32+0, dle PM 31+1. Jedná se o druhé těhotenství (dcera 3180g/49cm). V podstatě mi nic nevysvětlil, pouze mi řekl, že miminko je malé, průtoky placentou hraniční a mám už dále docházet tam. Teď jsem z toho všeho zcela v šoku a nevím co dál dělat, jestli urychlit termín v rizikové poradně nebo čekat. Ve zprávě mám toto: Euhydramnion, placenta na ZS, retroplac bnp, BPD 28+3, HC 29+4, AC 27+6, RI 0,79 a PI 1,62. Je nález vážný, jaká jsou rizika pro miminko? Jaký je možný další postup? Děkuji.

Odpověď MUDr. Veroniky Ťápalové: Dobrý den, podle Vašeho popisu by se dal nález interpretovat takto - plod vychází podle změřených parametrů o cca 3 týdny menší, než jak odpovídá podle UZ z 12. týdne. Průtoky v pupečníku jsou podle hodnot PI a RI hraniční (ale jejich hodnoty a co to znamená, nemá moc význam laikovi vysvětlovat). Hodnoty průtoků krve pupečníkem mohou - pokud jsou nefyziologické - ukazovat na poruchu ve funkci placenty, která bývá nejčastější příčinou růstové retardace plodu. Určitě je dobře, že Vás lékař odeslal do rizikové poradny, jen byste tam měla určitě dojít do pár dní, tj. nečekat určitě déle než týden bez kontroly. Uvidíte až podle toho, co Vám řeknou v rizikové poradně, jak se bude dále těhotenství managerovat. Pokud by se opravdu prokázala špatná funkce placenty, určitě se bude těhotenství ukončovat dříve, než v termínu, aby miminko nestrádalo. Ale to je ještě brzy na takové soudy. Otázka je, zda t o tak vůbec bude - často máme v rizik. poradnách zkušenost že nám ultrazvuková biometrie plodu i průtoky vyjdou zcela v pořádku, i když gynekologovi vyjdou jinak. Záleží velmi na erudici toho, kdo ultrazvuk provádí.

Ve zkratce pro tatínky

V průběhu „zdravého“ těhotenství chodí žena zpočátku do 36. týdne na kontrolu ke svému gynekologovi každé 4 až 6 týdnů, poslední měsíc těhotenství 1x týdně. Od dříve stanoveného data porodu je již sledování těhotné v kompetenci porodnice, kterou si vybrala. Součástí prohlídek je kontrola přírůstku hmotnosti, změření tlaku, vyšetření moči, gynekologické vyšetření – stav porodních cest, změření velikosti dělohy a kontrola plodu. Od 38. týdne se provádí tzv. KTG – vyšetření srdeční frekvence plodu a stahů dělohy. Mimo pravidelná vyšetření v poradně budoucí maminka absolvuje ještě 3 ultrazvuky, vyšetření krve, po polovině těhotenství test na těhotenskou cukrovku a ke konci těhotenství stěr z pochvy a konečníku na zjištění přítomnosti baktérie streptokoka skupiny B. JM

Autor: As. MUDr. Romana Gerychová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: As. MUDr. Romana Gerychová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Další prohlídky v těhotenství - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • svědectví o tom, jak jsem vyléčil mé fibroid a já jsem teď těhotná
  Děkuji Dr.Ogunze
  Pomohl mi s rychlou léčbou fibroidu a jeho velikost byla 9,8 x 10,7 cm. Pak jsem začal léky užívat pouze jeden měsíc a teď jsem z toho úplně vyléčen. Dokázal jsem to udělat bez jakéhokoli chirurgického zákroku, nyní mohu žít jako každý normální člověk a mohu jíst jakékoliv jídlo dle mého výběru a teď jsem těhotná, takže pokud potřebujete takovou pomoc, kontaktujte jej přes whats-app +2348074122178 nebo mail: (drogunzesolutionhome@gmail.com) nebo (dreboselesolutioncenter@hotmail.com) Jsem šťastný

  a on může vyléčit následující nemoci

  {1} HIV a AIDS
  {2} Diabetes
  {3} epilepsie
  {4} Rakovina krve
  {5} HPV
  {6} ALS
  {7} Hepatitida
  {8} Kouzlo lásky, aby tě získal zpět
  {9} herpes virus
  {10} striže
  {11} bylin na snížení tuku nebo tlustého břicha
  {12} slabá erekce
  a mnohem víc
  annaandrej   | 05.11.2018 23:35:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • my prostě nemůžeme mít nic normálního
  Pokud si vzpomínáte, tak pár dní před mým nástupem do porodnice lehnul můj muž, dostal sádru na ruku a já byla nervozní jak prase, že se nemá kdo postarat o Barušku. Samozřejmě u nás nemůže být nic normálního, takže dneska se Ondrovi vysypala celá pusa, má afty na jazyku, na celém patře, odmítá jíst, pít, pláče, horečku má už ke 40 stupňům!!!!!, nateklé celé dásně (skoro mu nejsou vidět zuby). VOlala jsem doktorovi, vypadá to na akutní stomatitidu. Já pozítří brzy ráno nastupuju do nemocnice   Jestli si někdo tam nahoře myslí, že mi tento domácí stav nějak výrazně pomůže a nebudu nervozní, tak se krutě spletl. To je tu mám jako nechat s tatínkem v tomhle stavu??? Teď mi tu Ondrášek hodinu ležel na ruce a strašně plakal. Navíc je to prý infekční, tak jestli to dostane i Barča, odvezou mého muže nohama napřed. A já se zblázním strachy co se doma děje.   Ty voe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        Pardon    
  luciasek84   | 16.09.2013 16:55:01
  Reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den ,jsem v 17tt a mám dotaz ,já i můj přítel máme stejnou krevní skupinu A+ i Rh faktor pozitivní,chtěla bych vědět jakou můžě mít dítě krevní skupinu a jestli to nějak má na to vliv.děkuji
  kikI135   | 01.09.2013 17:55:07 | Reakcí: 3, poslední: 04.10.2014 09:02:45
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE:
   Vaše dítě může mít krevní skupinu A nebo 0, a to ARh pozitivní/negativní, 0Rh pozitivní/negativní. Nerozumím přesně, na co se ptáte, jestli to má vliv. Máte-li na mysli vliv na Vaše těhotenství, tak v případě, že jste nositelka krevní skupiny ARh pozitivní (mimochodem v naší zeměpisné šířce nejčastější), tak je krevní skupina Vašeho partnera nepodstatná.

   MUDr. Romana Gerychová
   Baby on line   | 06.09.2013 02:02:33
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE:
   pokud máte stejnou krevní skupinu i RH faktor tak vaše dítě by mělo mít taky stejnou skupinu...
   Adela192   | 14.08.2014 14:07:54
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE:
    To není tak úplně pravda, Adel, skupina A (a obdobně skupina B) je tvořena kodem AA nebo A0, dítě od každého z rodičů dostane jeden kod A nebo 0, tudíž výsledná skupina může být A (konkretně AA nebo A0) a nebo v některých z případů 0 (konkrétně 00).

    Pokud mají oba rodiče Rh faktor pozitivní tak i dítě bude pozitivní (samozřejmě se na to lékaři nemohou spoléhat, např. kvůli "nevědomosti" pravého otce apod.)
    Alča312   | 04.10.2014 09:02:45
    Reagovat | URL příspěvku
 • mě doktorka poslala na zubní, plicní a interní. U prvního těhu jsem to poctivě oběhala a u druhého jsem interní ošidila o náběr krve a na plicní nešla vůbec  přišlo mi to zbytečné a doktorka mě tam ani nijak nehnala,tak jsem to neřešila a nešla tam
  akilah   | 18.09.2011 18:27:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • Na kontroly UZ jsme se vždy nemohla dočkat. Nejraději bych tam chodila obden.  
  luciiifer   | 18.09.2011 18:19:06 | Reakcí: 3, poslední: 18.09.2011 22:14:54
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE:
   Taky jsem se těšila na novinky, jak je veliké, kolk váží, co vše už umí a jak se vyvíjí. Doktorka mě vždy nechala se kochat pohledem na miminko.
   luciiifer   | 18.09.2011 18:19:57
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE:
   taky jsem byla vždy netrpělivá a počítala dny do dalšího utz 
   akilah   | 18.09.2011 18:28:25
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE:
    Taky jsme se nemohla vždy dočkat a když nastal den kontroly, celý den jsem byla natěšená a přišlo mi, že snad nedočkám  
    luciiifer   | 18.09.2011 22:14:54
    Reagovat | URL příspěvku
 • kdyz si vezmu ty ozvy na ktere jsem chodila,vzdycky mi byla priserna zima.sedel ajsme jen v trisku a dobu se to natracelo.kdyz miminko usnulo,muselo s ebudit a jeste se to prodluzovalo.priste si beru deku.
  jujiko   | 18.09.2011 13:26:07 | Reakcí: 4, poslední: 18.09.2011 22:02:26
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Hematom

| Matyskova | 10.06.2024, 21:21

Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat, je mi 32 let a jsem v 9 týdnu. Dnes ráno chvilkové křeče ( nic hrozného) jen jsem si musela na chvilku sednout aby se to uklidnilo. Po hodině jsem šla na záchod a měla jsem moč s krví samozřejmě hned panika a gynekologie, neschopenka a klidový režim. Mam hematom, ( nevím jak velký) mimčo je v pořádku. Dostala jsem zaváděcí tablety Utrogestan, týden ( od první prohlídky) už beru femibion + prášky na ředění krve jelikož mám před čtyřmi lety operovany aneurysma na krční tepně. Kromě zácpy žádné potíže nemám a na tu už mám také sirup. Od rána už nebyla žádná krev. Zapomněla jsem se zeptat zda mohu spat ležet na boku nebo musím na zádech a pokuď budete mít nějaké rady co mohu ještě udělat pro to aby to bylo v pořádku budu moc ráda, další kontrolu mam za týden v pondělí moc děkuji za odpověď Matyskova

Dobrý den,

můžete ležet, jakkoliv je Vám příjemné, na hematom to nemá žádný vliv, dále bych žádná zvláštní opatření než ta, co již máte, neviděla za nutné, šetřit se, odpočívat, nesportovat, nezvedat těžká břemena. Držím palce.

MUDr. Pavla Zahrádková | Babyonline | 11.06.2024, 11:06
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×