Inzerce
Inzerce

Těhotenská cukrovka

Ve zkratce pro tatínky

 1. Typy těhotenské cukrovky
 2. Těhotenská cukrovka (gestační diabetes mellitus) - co to je
 3. Průběh těhotenské cukrovky - její nejčastější příznaky a komplikace
 4. Jaké je riziko vzniku těhotenské cukrovky
 5. Vyšetření na těhotenskou cukrovku
 6. Léčba cukrovky u těhotných žen
 7. Dieta při těhotenské cukrovce
 8. Porodnická péče o pacientky s těhotenskou cukrovkou
 9. Co se děje s těhotenskou cukrovkou po porodu

1. Typy těhotenské cukrovky

Stále častěji se v našich ordinacích objevují těhotné ženy s cukrovkou. 

Výraznou menšinu tvoří pacientky s tzv. pregestačním diabetem, tzn. cukrovkou, která se u pacientek vyskytuje i před těhotenstvím. Do této skupiny řadíme diabetes 1. typu – autoimunitní chorobu Langerhansových ostrůvků ve slinivce, při které dochází k jejich postupnému ničení a výsledkem je absolutní nedostatek inzulinu. Tyto pacientky jsou zcela závislé na externí dodávce inzulinu. Diabetes mellitus 1. typu je komplikací asi 1 % všech těhotenství. Druhým typem pregestačního diabetu je diabetes mellitus 2. typu. V tomto případě nejde o autoimunitní onemocnění , ale o inzulinorezistenci. V populaci mladých žen jsme se dosud s tímto typem diabetu nesetkávali příliš často. V posledních letech však počet těchto žen stoupá, což je dáno vyšším věkem žen, a také častější nadváhou, která je jedním z rizikových faktorů.   
Nejčastějším typem je ale těhotenská cukrovka. Diabetické těhotenství obecně je těhotenstvím rizikovým jak pro plod, tak i pro matku a vyžaduje zvýšenou péči.

2. Těhotenská cukrovka (gestační diabetes mellitus) - co to je

Těhotenská cukrovka je porucha metabolismu cukrů, kterou zjistíme poprvé v průběhu těhotenství. Jedná se o nejčastější druh diabetu, se kterým se v těhotenství můžeme setkat a který obvykle po porodu mizí. Těhotenská cukrovka se vyskytuje asi u 2-3 % populace těhotných žen. Je třeba si však uvědomit, že jednoznačnou diagnózu těhotenské cukrovky lze udělat až po kontrolním vyšetření v časovém odstupu od porodu (nejlépe 3-6 měsíců). Je totiž možné, že se v průběhu těhotenství projeví některý jiný typ cukrovky, který je v těhotenství považován za gestační. Pokud porucha po ukončení těhotenství trvá, je nutné, aby byla pacientka adekvátně sledována a léčena.

3. Jak probíhá těhotenská cukrovka - příznaky cukrovky a  nejčastější komplikace těhotenské cukrovky

Protože hodnoty cukru v krvi jsou jen mírně zvýšené, většinou žena nemá vůbec žádné obtíže. Někdy se vzácně může objevit výrazná žízeň a tedy větší příjem tekutin.
Zvýšená hladina cukru v krvi, což je známka špatné kompenzace cukrovky, může způsobit především pozdní komplikace. Mezi ty patří zrychlení růstu plodu, což je dáno zvýšenou nabídkou živin. Dochází k abnormálnímu ukládání tuku, zvětšuje se vrstva podkožního tuku a objevuje se organomegalie (zvětšení sleziny, jater a srdce). Velké děti nedostatečně léčených diabetiček mají vyšší riziko vývoje diabetu v dospělosti. Komplikací diabetu může být na druhé straně ale také růstová retardace plodu (zpomalení růstu plodu). Důvodem je porucha krevního průtoku placentou, která je způsobena změnami v cévách matky. V neposlední řadě mezi komplikace řadíme náhlou smrt plodu v děloze v posledních týdnech těhotenství, která je u žen s diabetem asi 4x častější než u zdravé populace. Přesný mechanismus ale není znám. Včasnou diagnózou a léčbou se hladiny krevního cukru normalizují a ke komplikacím v těhotenství a u porodu nedochází. Proto se dnes doporučuje vyšetřování všech těhotných žen na přítomnost těhotenské cukrovky.

4. Jaké je riziko vzniku těhotenské cukrovky?

Mezi rizikové faktory těhotenské cukrovky patří obezita, věk nad 25 let, výskyt diabetu v rodině, těhotenská cukrovka v předchozím těhotenství, opakovaný samovolný potrat, porod mrtvého plodu, předchozí porod plodu nad 4000 g či cukr v moči na počátku těhotenství.  Čím více rizikových faktorů je přítomno, tím více stoupá riziko vzniku gestačního diabetu.

5. Jak se vyšetřuje cukrovka v těhotenství? Test na těhotenskou cukrovku

První příznaky cukrovky se nejčastěji objeví mezi 24.-28. týdnem těhotenství. Existuje stále sporný přístup k vyhledávání rizikových skupin pacientek. K vyšetření na těhotenskou cukrovku se provádí tzv. orální glukózový toleranční test (oGTT). Podle nejnovějších doporučených postupů České gynekologicko-porodnické společnosti by měl gynekolog orální glukózový toleranční test doporučit každé těhotné ženě v rámci rutinní předporodní péče. Test spočívá ve vypití 75 g glukózy rozpuštěné ve vodě a vyšetření hladiny krevního cukru nalačno a za 120 minut. Tento test se provádí u žen s přítomnými rizikovými faktory pro těhotenský diabetes v 16.-18. týdnu těhotenství, u všech ostatních žen mezi 24.-28. týdnem těhotenství.

6. Léčba cukrovky u těhotných žen

Žena, která má pozitivní oGTT, by měla být odeslána do péče diabetologa, který se o ni stará až do porodu. Asi v 90 % případů je ženám v rámci léčby naordinována dieta a pravidelný pohyb. I v případě, pokud je žena léčena jen dietou, by měla být pravidelně kontrolována hladina cukru v krvi. Ideální je možnost měření doma. K tomu slouží glukometr, kterým může pacientku diabetolog vybavit. Stoupá-li i přes dietu hladina cukru v krvi, je nutno podávat inzulin. Další známkou nedostatečné kompenzace diabetu dietou je zrychlení růstu plodu. 

7. Dieta při těhotenské cukrovce

Obecně je základem diabetické diety v těhotenství racionální strava. Důležité je vynechat tzv. rychlé cukry. Tedy všechny potraviny obsahující řepný cukr (sladkosti, slazené nápoje). Protože tělo ale cukry potřebuje jako zdroj energie pro vyvíjející se plod, podáváme je v podobě tzv. pomalých cukrů (polysacharidy) – škrobů (chléb, moučné výrobky, luštěniny, těstoviny, rýže). Hladiny cukru v krvi po nich pomaleji stoupají. Doporučená dávka těchto cukrů na den je asi 225-275 g podle výchozí hmotnosti těhotné. Jezte méně, ale často, 6-7x denně. Jednorázový větší přísun třeba i pomalých cukrů vede k vyššímu vzestupu hladiny cukru v krvi. Na jedno jídlo doporučujeme maximálně 70 g cukrů, lépe je 30-50 g cukrů. Konkrétní množství cukrů v potravině vám pomůže stanovit vaše dietní diabetologická sestra. Nesnažte se držet žádné zaručené diety bez cukrů nebo redukční diety, vaše dítě potřebuje pro svůj vývoj dostatek energie, tu získává také z cukrů.

Více o dietě a jídelníčku: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/dieta-pri-cukrovce-jidelnicek

Inzerce

8. Těhotenská cukrovka a porod - porodnická péče o pacientky s těhotenskou cukrovkou

Porodnická péče o pacientky s těhotenskou cukrovkou je podobná jako u zdravých pacientek. Výjimkou jsou jen častější ultrazvuková vyšetření, od 24. týdne každé 3 týdny, a také častější kontroly v posledních týdnech těhotenství. Porod by měl proběhnout do termínu (pokud je  k dispozici termín porodu stanovený při I. ultrazvukovém vyšetření ve 12. týdnu, pak se řídíme tímto termínem). Pacientky by rozhodně neměly přenášet!
Nejčastějším způsobem ukončení těhotenství, pokud se porod spontánně nerozběhne, je vyvolání porodu. Nutná jsou samozřejmě pravidelná kardiotokografická monitorování plodu (záznam srdeční frekvence). Nutné ukončení těhotenství do termínu porodu souvisí s možným náhlým nitroděložních úmrtím plodu, který se vyskytuje u žen s cukrovkou přibližně 4x častěji než ve zdravé populaci. Některé budoucí maminky se všeobecně k vyvolání porodu staví odmítavě a tato skutečnost v nich vyvolává rozpaky. Je proto důležité jim důvod vyvolání porodu v tomto případě detailně vysvětlit a ujistit je, že vše se děje v zájmu bezpečného porodu jejich miminka. Někdy se setkáváme se situací, kdy žena bez prokázané diagnózy těhotenské cukrovky porodí plod o hmotnosti vyšší než 4000g. V těchto případech se také doporučuje další sledování po porodu.

9.Co se děje s těhotenskou cukrovkou po porodu

Porodem většinou těhotenská cukrovka končí. Bezprostředně po porodu bychom měly vysadit inzulin i zrušit diabetickou dietu. Asi tři měsíce po porodu se provádí kontrolní glukózový toleranční test, aby bylo jasně stanoveno, že těhotenská cukrovka odezněla a nedošlo k rozvoji jiného typu diabetu. Ženy, které během těhotenství byly léčeny pro gestační diabetes, mají asi 20-30% pravděpodobnost, že se u nich v budoucnu vyskytne diabetes mellitus typu 2. Proto je vhodné provádět kontroly krevního cukru v odstupu několika let.

Ve zkratce pro tatínky

Těhotenská cukrovka je čistě vázána na období těhotenství. Trpí jí zhruba 2-3 % těhotných žen a po porodu vymizí, proto je potřeba udělat kontrolní vyšetření s odstupem 3-6 měsíců po porodu. Rizikové jsou pro vznik těhotenské cukrovky ženy obézní, nad 25 let, s výskytem onemocnění v rodině, v předchozích těhotenstvích, s porodem větších plodů apod. U mírné formy, která je dobře kompenzována, se nemusí u ženy projevit žádné potíže, příp. pouze zvýšený pocit žízně. Při zvýšení hladiny cukru v krvi může dojít k zrychlení nebo naopak retardaci růstu plodu, zvětšení některých jeho orgánů, náhlému úmrtí v děloze. Test na zjištění těhotenské cukrovky spočívá ve vypití cukernatého roztoku a sledování hladiny cukru v krvi na lačno a za 120 minut.  Běžně se provádí mezi 24. a 28. týdnem těhotenství, u rizikových těhotných již mezi 16. a 18. týdnem těhotenství. Těhotná s cukrovkou patří do péče diabetologa. Je jí naordinována dieta – racionální strava s minimem jednoduchých cukrů a pohyb. U žen s těhotenskou cukrovkou není doporučeno přenášet, pokud se porod sám v termínu nerozběhne, je vyvolán. Žena s proběhlou těhotenskou cukrovkou by měla být i nadále sledována, protože je u ní větší pravděpodobnost v budoucnu onemocnění cukrovkou 2. typu. JM

Autor: MUDr. Veronika Ťápalová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Veronika Ťápalová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Těhotenská cukrovka - diskuze

 • Moje souziti s cukrovkou
  Když mi diagnostikovali tehotenskou cukrovku, tak mě to malinko zaskočilo. Jelikož moje babička ma 2. typu tak mě to ani nepřekvapilo, geny po ni mam, bohuzel bohudik. Diabetolozka mi zatim nasadila dietu a velke pozitivum v tom mam protože aspoň moc nepřiberu spise jak se rika jeste mi jde vaha malinko dolů. A vim že jím zdravěji než předtim. Co bych pro to ditě neudělala. Radši si budu porce měřit než potom mit velike dite v porodnici a k tomu nedejboze s cukrovkou. Zatim jsem 31. tyden a presne nevim jak je ted ditě veliké ale snad bude normální velikosti a nebudu muset mit inzulin. A nejvic doufam v to, že to porodu zmizi. Sladke mozu hodne. Hlavně zdrave dite ????
  Nelli26   | 03.02.2017 15:14:18
  Reagovat | URL příspěvku
 • glykemická křivka
  Dobrý den, měla jsem pozitivní ogtt test (prostřední hodnota 9,0 mmmol/l) a můj lékař mě posílá na nějakou delší glykemickou křivku do nemocnice na 1 den, ráda bych se zeptala, co přesně toto vyšetření obnáší. Děkuji
  zemanpe0   | 09.07.2014 11:37:39 | Reakcí: 1, poslední: 09.07.2014 13:28:02
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
 • Vyjádření gynekologů k odběrům u oGTT
  Dobrý den, dnes jsem se znovu zajímala o téma gestačního diabetu a jeho screeningu v rámci ČR. Konzultovala jsem to jak s as. MUDr. Gerychovou, tak s mojí kolegyní, která konkrétně na toto téma psala letos na jaře atestační práci, která vyjde koncem roku v České gynekologii. Vzhledem k tomu, že píši článek z pozice gynekologa, čerpám a řídím se doporučenými postupy ČGPS (České gynekologicko-porodnické společnosti). Doporučený postup k provádění screeningu poruch glukózové tolerance je odebírat krev v rámci oGTT pacientkám nalačno a ve 120. minutě. Postup je z r. 2008 a dosud nebyl změněn. Lze jej najít i na stránkách ČGPS či i jiných, např. :
  http://www.perinatologie.cz/dokumenty/doc/doporucene-postupy/Doporucene%20postupy%20v%20perinatologii%20-%2002.pdf

  Postupuje se tedy takto podle dopor. postupů již několik let, naši diabetologové ve FN Brno i ve FN USA s tím nemají sebemenší problém. oGTT v 60. minutě děláme jen rizikovým pacientkám, jak jsem psala minule.
  Ale standardní postup to není. Moje kolegyně dělala studii na toto téma - ve studii bylo zařazeno 1800 pacientek. A nebyl prokázán rozdíl u pacientek, které měly děláno oGTT ve starém režimu a ve stávajícím.

  Je možné, že na různých místech v republice se používají různá schémata, doporučení diabetol. společnosti je skutečně trochu jiné, nicméně postup ČGPS je tento a my jako gynekologové bychom se jím měli řídit. Jelikož je to ale v posledních letech kontroverzní téma a ani diabetologové se v postupech neshodují, jde vždy tak trochu o domluvu na konkrétním pracovišti, jak se bude test provádět. Nedá se ale rozhodně říci, co je dobrý a co špatný postup. Pokud to budu brát z našeho pohledu, odběr v 0. a 120. minutě je jediný správný z pohledu ČGPS. Víc k tomu říci nemůžu:-)
  MUDr. Veronika Ťápalová
  Baby on line   | 04.06.2014 19:06:24 | Reakcí: 2, poslední: 05.06.2014 12:06:35
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Vyjádření gynekologů k odběrům u oGTT
   Doplním ještě pohled biochemika. Dle platného doporučení České společnosti klinické biochemie a České diabetologické společnosti z roku 2012 "Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů", dostupného na webech obou odborných společností, je správný postup totožný s Doporučeným postupem ČPGS, tj. vyšetření v 0. a 120. minutě s hodnotami cut-off 5,6 a 7,7 mmol/l. Je dobré, že ČDS reflektuje nejnovější poznatky (studie HAPO), uvedení těchto poznatků do praxe bude ale vyžadovat spolupráci s ČPGS a ČSKB (neboť gynekolog vyšetření ordinuje a interpretuje, biochemik provádí, k diabetologovi se dostane až takto diagnostikovaná pacientka).
   kajabova   | 05.06.2014 10:29:25
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: Vyjádření gynekologů k odběrům u oGTT
    Příspěvek jsem psala já, jako nastávají maminka a pracovník ve zdravotnictví. Někdy díky a někdy bohužel, svému vzdělání si všechny vyšetřovací metody a postupy v těhotenství ověřuji, čtu různé studie a podobně. Své OGTT jsem jako riziková skupina řešila pomerně dost, naštěstí dopadlo dobře. Příspěvek jsem nemyslela lze. Jen jsou mi známy výsledky studie HAPO, názory diabetologů i těch, kteří se zabývají gestačním diabetem.Třeba v Praze ve VFN, Motole a Podolí test v 0. a 120.minutě moc neuznávají a nově ted přecházejí i na nové hodnoty.
    Jinak Vám moc děkuji za snahu a více pohledů na problém. Někdy člověk bohužel jen žasne nad tím, co je možné se na internetu dočíst a čím se nastvávají matky řídí :-)
    albo   | 05.06.2014 12:06:35
    Reagovat | URL příspěvku
 • Omlouvám se, ale...
  Dobrý den, velmi mě mrzí, že zde zveřejňujete článek, který obahuje špatné informace. Konkrétně špatně je způsob provedení testu, postup zde uvedený je sice často prováděný, ale na každé diabetologii, která se zabývý gestačním diabetem Vám řeknou, že jsou třeba 3 odběry žilní krve, před, po 60 minutám a po 120 minutách. Samozřejmostí je rychlé zpracování vzorku a znání první hodnoty před vypitím roztoku glukózy. Pokud je test provedený špatně se dvěma odběry, tak diabetolog nemá všechny potřebné výsledky k nastavení správné léčby. Dále jsou i nové referenční meze, které tedy ještě nevzešly do celooborové platnosti. Nové doporučení ohledně screeningu gestačního diabetu je volně k dispozici na webových stránkách diabetologické společnosti.
  albo   | 02.06.2014 12:07:52 | Reakcí: 4, poslední: 16.10.2018 13:25:29
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Omlouvám se, ale...
   Každá laboratoř dělá vzorky jinak a i na internetu se o tomto tématu dozvíte jiné informace. Kde pak hledat pravdu. Sama jsem tento test podstoupila ve dvou laboratořích v rozmezí 5 let, pokaždé to bylo jiné - jednou 3 odběry pouze z prstu, podruhé ze žíly a jen dvakrát.
   Ady.S   | 02.06.2014 13:20:58
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: Omlouvám se, ale...
   Mě dělali test a také jen dvakrát odběr - před a po teď myslím té hodině, abych nekecala. Taky bych zde mohla říci, že po porodu mi do třech dnů dělali test znovu a další kontrola s testem bude za půl roku od porodu - opravdu je to všude jiné. Ale základy jsou jasné, prostě nás pak musí hlídat ... nebo jinak, musíme se hlídat :o)
   Buik   | 03.06.2014 15:34:00
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: Omlouvám se, ale...
   Přeposlala jsem paní doktorce, odepsala mně následující, ale ještě zjistí podrobněji:
   Konkrétně tato problematika odběrů v rámci oGTT testu je nyní velmi diskutovaná. Nevím, kdo komentář psal a nevím, odkud jsou informace. Doporučení stran intervalu odběrů se neustále mění, např. na našem brněnském pracovišti byla ze strany diabetologů FN Brno(a to podotýkám, že Gastroenterologická klinika FN Brno a jení diabetologická ambulance v čele s dr. Bělobrádkovou se věnuje intenzivně ženám s gestačním diabetem) během posledních 2 let několikrát změněna. Více než rok se na základě požadavku diabetologů odečítá hodnota před a po 120 min., odběr i v 60. minutě se nedělá strandardně všem pacientkám, ale jen předem zařazeným do rizikové skupiny, což je na zvážení lékaře. Ještě to dnes ověřím a dám vědět.
   Baby on line   | 04.06.2014 09:00:08
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: Omlouvám se, ale...
   Dobry den, jsem rada ze to tu nekdo zminil.
   Vysetreni na tehotenskou cukrovku sem absolvovala vcera a proto si troufnu rict ze to je celkem aktualni informace.
   Pokud by mi vzali krev jen na lacno a po 120minutak nic by neprokazali...Hodnota po 60minutach od vypiti glukozoveho roztoku byla tak zvysena ze to doktory samotne prekvapilo...( Nepozila sem ani kapku tekutiny od predesle noci a stejna tak sem ani nic nejedla) hodnota po 120minutach byla jiz v norme...

   Asi bych mela zminit ze test probehl v Rakousku v nemocnici a ze se zdejsim zdravotnickym systemem nemam nejmensi problem.
   HanaPapikova   | 16.10.2018 13:25:29
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý den, prosila bych o radu mám nepravidelně cykly rozmezí 31-50 ovulaci mám 20 dní od poslední menstruace. Poslední menstruace byla 17.3. 4.4 byl na ultrazvuku vidět folikul nebylo řečeno kolik měřil nic jen že tam je 7.4 pozitivní ovulační test Atén den i pohlavní styk dne 9.4 jsem byla znova na gynekologii a bylo mi řečeno že ovulace probíhá byla vidět tekutina. Dne 19.4 slabý zašpinění předpokládám že nidace když 20.4 byl pozitivní těhotenský test. Dne 22.4 jsem byla na krvy jako samoplatce to bylo 40.33 dne na pohotovosti dne 28.4 jsem začala špinit hnědé nebylo ani na vložku gestační váček odpovídal 5 týdnů ale nikdo se neptal zda je menstruace pravidelná. Podle mých výpočtu když byla ovulace 7.4 s 20 denim zpožděním tak můj výpočet je že jsem byla 3+1 dne 30.4 kontrola u gynekologa tam též odpovídal váček 5tydnu ale zase se nikdo neptal zda je pravidelná nebo kdy byla ovulace nebo jestli ovulace není zpožděná .pak další špinění ale červená krev bylo
na pohotovosti dne 5.5 podle ultrazvuku byl váček 5+5 takže povyrostl podle mě byl stále úroveň kolem 4 týdne ale byl bez žloutkového váčku dne 15.5 byly kontrola u me gynekoložky a ultrazvuk odpovídal stále 5+ byla jsem poslána na kontrolu do nemocnice za je to na revizi 15.5 na pohotovosti váček údajně 6+2 ale stále bez plodů a bez žloutkového váčku ale nikdo nepočítal to že můžu mít nepravidelnou menstruaci nebo ovulaci o 20 dní od poslední menstruace .moje otázka zní jít na revizi nebo počkat jestli se ještě objevy nikdo nebral ani krev na hcg takže se neví hodnota mohly už od začátku váček blbě změřit. Podle ultrazvuku Nebo tím že mám nepravidelný cykly tak by se neshodovaly s datem menstruace a nepočítá se pak to podle ultrazvuku jinak než u běžné pravidelně menstruace a ovulace co je pak v půlce cyklu jen nechci jít na potrat zbytečně chci mít jistotu že jsem udělala vše revize dne 24.5 děkuji za odpověď

Dobrý den,

takto se to obtížně posuzuje, nicméně před provedením revize by stejně měl být proveden ještě kontrolní ultrazvuk, takže pokud tam nebudou již bezpečně patrné embryonální struktury, tak těhotenství prosperující s největší pravděpodobností není a revize je v takovém případě potenciálně na místě, o všem ale rozhodujete s lékařem, který Vás má možnost vyšetřit, nikoliv v rámci internetové poradny.

MUDr. Pavla Zahrádková | Babyonline | 18.05.2024, 16:41
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×