Nemohu otěhotnět (neplodnost)

Ve zkratce pro tatínky

 1. Jak se pozná, že jde o neplodnost?
 2. Jakou roli hraje věk partnerů?
 3. Za jakých podmínek dojde k oplodnění?
 4. Co se děje s vajíčkem po ovulaci?
 5. Jak dlouho žije pohlavní buňka?
 6. Co se bude dít, navštívíme-li odborníka?
 7. Neplodnost muže
 8. Neplodnost ženy
 9. Vaše dotazy

 

V evropských průmyslových zemích je 20-25% bezdětných manželských – resp. partnerských párů, z toho 10-15% nechtěně, tj. sterilních.
Příčiny neplodnosti páru jsou ve 30-35% na straně muže, v 50-55% na straně ženy. V 10-20% případů jsou příčiny u obou partnerů – anebo nejsou zjistitelné.

1. Definice

Dle definice Světové zdravotnické organizace je jako neplodnost resp. sterilita chápán stav, kdy žena i přes pravidelný nechráněný styk s frekvencí 2x týdně do jednoho roku neotěhotní. Základní vyšetření ženy a jejího partnera zajistí její ošetřující gynekolog a rozhodne o dalším postupu, případně ji doporučí do některého z center asistované reprodukce (www.ivfbrno.cz) zabývajících se léčbou neplodnosti. Žena se může na specializované zařízení pro léčbu poruch plodnosti obrátit sama i bez písemného doporučení či vědomí svého ošetřujícího lékař.

2. Jakou roli hraje věk partnerů?

Důležitým faktorem pro posuzování neplodnosti a prognózy léčení je věk partnerů, především ženy. Vyhlídka 30leté ženy poprvé otěhotnět je asi 30%, 35leté 11% a 40leté pouze asi 3% ve srovnání s ženou 20-22letou.

3. Za jakých podmínek dojde k oplodnění?

Koncepce nastává za předpokladu, že muž produkuje zdravé  spermie a že z vaječníků ženy se při ovulaci uvolňuje vajíčko schopné oplození. Obě pohlavní buňky se setkávají a splynou – vajíčko je oplodněno. Následně těhotenství předpokládá, že oplodněné vajíčko (zygota) je dopraveno do dělohy, kde se uhnízdí v předem připravené děložní sliznici.

4. Co se děje s vajíčkem po ovulaci?

Vajíčko se při ovulaci dostává do vejcovodu, kde se setká se spermiemi, jejichž pohyblivost je velmi rychlá. Do prostoru vejcovodu se dostanou již za 1 hodinu po souloži. Oplozené vajíčko (ale i neoplozené) je peristaltickými pohyby vejcovodu a kmitáním řasinek sliznice vejcovodu dopraveno až do děložní dutiny.

5. Jak dlouho žije pohlavní buňka?

Životnost pohlavních buněk je krátká, spermie 24-48 hodin, vajíčka asi 12-17 hodin. Vajíčko může být oplodněno spermií, která „čekala“ ve vejcovodu z předcházející soulože, anebo spermií, která sem vnikne po souloži brzy po ovulaci. Z toho vyplývá, že optimální podmínky pro otěhotnění jsou v období ovulace (mezi 12. - 16. dnem cyklu) - v tzv. plodných dnech.
Porucha složitých biologických pochodů v souvislosti s otěhotněním může nastat v kterémkoliv úseku této cesty, nalézt a odstranit příčinu může být velmi jednoduché, ale také velmi obtížné až nemožné.

6. Co se bude dít, navštívíte-li odborníka?

Při prvním kontaktu s odborníkem z centra asistované reprodukce je neplodnému páru odebrána pečlivě a podrobně anamnéza. V principu se diagnostický postup ubírá od nejjednodušších vyšetření k těm složitějším, která mohou být  pro ženu mnohdy náročná a invazivní.
Žena je nejprve klinicky a gynekologicky vyšetřena. Muž se podrobí vyšetření spermiogramu. Dále je v průběhu jednoho menstruačního cyklu ženě odebrána hladina pohlavních hormonů (většinou 2. a 12. den menstruačního cyklu) k vyloučení hrubé a zásadní hormonální odchylky. Současně s odběry hormonálních hladin je menstruační cyklus monitorován ultrazvukovým vyšetřením. Při něm zkoumáme, zda dochází k adekvátní odpovědi vaječníků na měnící se hormonální hladiny v průběhu menstruačního cyklu a k produkci vajíčka.
Metodu monitorace menstruačního cyklu ultrazvukem lze využít k naplánování časovaného pohlavního styku, optimálně v době ovulace. Tato metoda nachází uplatnění pouze u zcela lehkých poruch hormonálního cyklu ženy za podmínky fyziologického spermiogramu muže. Nejčastější závažné poruchy plodnosti páru jsou uvedeny níže.

7. Neplodnost muže

Příčina neplodnosti ze strany muže

Možnosti řešení

potíže s erekcí (erektilní dysfunkce)

vyšetření a léčba sexuologa, urologa

porucha tvorby spermií

vyšetření a léčba specialistou na asistovanou reprodukci (léčba vitaminy, protizánětlivá, chirurgická léčba, asistovaná reprodukce (IVF, inseminace)

Přibližně v jedné třetině případů neplodných párů odhalíme příčinu této skutečnosti na straně muže, a to v nedostatečné tvorbě kvalitních spermií. Není proto smysluplné ženu ihned vyšetřovat všemi možnými dostupnými invazivními diagnostickými metodami, aniž bychom znali výsledek spermiogramu muže! Základní metodou pro posouzení plodnosti muže je vyhodnocení ejakulátu – tzv. spermiogram.
Vyšetření se provádí po 4 - 6denní pohlavní abstinenci. V laboratoři se v rámci hodnocení sleduje množství ejakulátu (normálně 2,5-6ml), počet spermií na mililitr ejakulátu, celkový počet spermií v ejakulátu, jejich pohyblivost a tvar. Dále je možno podrobit spermie různým funkčním testům, které mají za úkol zjistit schopnost jejich pohybu a oplodnění vajíčka v laboratorních podmínkách. O normospermii mluvíme tehdy, pokud je v 1 mililitru ejakulátu nejméně 20 miliónů spermií, které mají aspoň v 50% dopředný směr pohybu a v 30% normální vzhled.
Funkci varlat nepříznivě ovlivňují některá celková infekční onemocnění, nadužívání narkotik či alkoholu a snad i nikotinu. Často bývá porucha tvorby a transportu spermií následkem zánětu varlat a nadvarlat či poúrazových stavů.
V případě zcela patologických nálezů je namístě provést specializovaná urologická a genetická vyšetření muže, která by mohla pomoci odhalit příčinu neplodnosti.

8. Neplodnost ženy

Příčina neplodnosti ze strany ženy

Možnosti řešení

porucha ovulace

hormonální léčba, asistovaná reprodukce (darování vajíčka, event. embrya)

poškození vejcovodů

chirurgická léčba, asistovaná reprodukce (IVF)

endometrióza

hormonální léčba, chirurgická léčba

faktor děložní (zánět, srůsty)

protizánětlivá léčba, hormonální léčba, chirurgická léčba, asistovaná reprodukce

poruchy na úrovni děložního hrdla, pochvy

protizánětlivá léčba, hormonální léčba, kortikosteroidy, inseminace

imunologická příčina

imunosupresivní léčba, asistovaná reprodukce

psychogenní příčina

psychoterapie, asistovaná reprodukce

Plodnost ženy může být ovlivněna řadou faktorů, rozlišujeme sterilitu, pokud žena není schopna otěhotnět a infertilitu, pokud není schopna donosit těhotenství, protože opakovaně potrácí. Rozeznává se též sterilita primární – když žena dosud neotěhotněla a sterilita sekundární – když žena nemůže otěhotnět až poté, co už těhotná v minulosti byla a případně i porodila.

patologie vejcovodu

Nejčastější příčinou poruchy funkce resp. průchodnosti vejcovodu je hluboký pánevní zánět způsobený dominantně pohlavně přenosnými chorobami (chlamydia trachomatis, neisseria gonorrhoeae). Funkce vejcovodu může být rovněž negativně ovlivněna  chronickými zánětlivými změnami v břišní dutině. Díky lokálnímu i celkovému působení zánětu dojde ke slepení vejcovodu, a tím je znemožněn kontakt spermií s vajíčkem. V tomto případě i při zcela fyziologických hladinách ženských hormonů, vzniku vajíčka a fyziologickém spermiogramu muže nedojde ke kontaktu spermie s vajíčkem a k jeho oplodnění. Neúplný uzávěr vejcovodu je pak příčinou vzniku mimoděložního těhotenství, neboť oplozené vajíčko není schopno projít do dělohy.
K odhalování neprůchodnosti se v poslední době stále více uplatňuje laparoskopie s instilací barevných roztoků do děložní dutiny, odkud proniknou pod kontrolou zraku do vejcovodu.

endometrióza

Jedná se o multifaktoriálně podmíněnou a mnoha teoriemi vzniku vysvětlovanou chorobu, která se vyskytuje většinou u žen ve fertilním věku. Je charakterizována nálezem děložní sliznice mimo dutinu děložní v atypických lokalizacích. Obvykle je lokalizována v malé pánvi nebo kdekoliv v dutině břišní. Klinicky se toto onemocnění nejčastěji projevuje křečovitými, neobvykle silnými bolestmi břicha a podbřišku během menstruace. Při endometrióze vznikají srůsty v dutině břišní a ty mohou být příčinou chronických pánevních bolestí. Vyskytují se rovněž při pohlavním styku, někdy chronické bolesti při močení či stolici. Díky miniinvazivní operativě – laparoskopii, je dnes možné ložiska endometriózy chirurgicky odstranit, rozrušit závažné srůsty v dutině břišní a zahájit hormonální léčbu této choroby za účelem snížení klinických obtíží pacientky a zvýšení pravděpodobnosti otěhotnění. Více informací lze získat na:
www.ivfbrno.cz
www.endometrioza.cz

syndrom polycystických vaječníků

Jedná se o onemocnění charakterizované poruchou menstruačního cyklu ve smyslu nepravidelné a opožděné menstruace, provázené často projevy zvýšených hladin androgenů v krvi (zvýšené ochlupení) a poruchou metabolizmu tuků (zvýšená hladina cholesterolu, triglyceridů). Pacientky se syndromem polycystických vaječníků často trpí nadváhou. Vyskytuje se zvýšená hladina inzulínu v krvi v důsledku zvýšené rezistence tkání k inzulínu, což je predispozičním faktorem ke vzniku cukrovky druhého typu nebo ischemické choroby srdeční. V průběhu nepravidelného menstruačního cyklu mnohdy nedochází k vývoji zralého a oplození schopného vajíčka. Léčba tohoto syndromu je komplexní. Na začátku terapie syndromu je redukce tělesné hmotnosti pacientky, zdravá fyzická aktivita, antiandrogeny. Zavádíme léky na snižování inzulínové rezistence a efektivní stimulaci ovulačního cyklu. Více informací lze získat na:
www.ivfbrno.cz

psychogenní příčina sterility

Na jedné straně tedy může být neplodnost způsobena orgánovými poruchami, které jsou zmíněné výše. Na druhé straně však stojí často opomíjená příčina neplodnosti a to psychické potíže muže či ženy. Velkou výhodou je tak spolupráce gynekologa nebo centra asistované reprodukce a zkušeného psychologa, který se plně věnuje problematice neplodnosti párů.

imunologické příčiny neplodnosti

Tyto příčiny spočívají v tvorbě protilátek proti spermiím v organismu ženy (ale i v organismu muže). Tyto protilátky znemožňují spermiím pohyblivost či je poškozují jinak. U ženy byl popsán účinek těchto protilátek v hlenu z děložního čípku. Bývají ale přítomny i ve vejcovodu či celkově v krevním oběhu. U muže vznikají protilátky v důsledku zánětů (varlat, nadvarlat). Jsou-li u vyšetřovaného páru prokázány protilátky proti spermiím, mluvíme o inkompatibilitě partnerů. Při ní nemusí být plodnost s jiným mužem narušena.

Autoři: MUDr. Vít Weinberger, as. MUDr. Romana Gerychová

Vaše dotazy

Chlamydie

Dobrý den, přítelkyně byla pozitivně testována na chlamydia HSP 60 IgG. Prý se jedná o chlamydie způsobené nevyléčenou infekcí, nikoliv přenesené pohlavním stykem. Můžu se těmito chlamydiemi nakazit při pohlavním styku? A pokud ano, může to mít zásadní vliv na můj špatný spermiogram? Děkuji.

Odpověď MUDr. R. Gerychové: Problematika chlamydiové infekce je poněkud složitá. Existuje několik typů chlamydií - C.trachomatis, C.pneumoniae, C.psitacci. Některé typy chlamydií se přenášejí pohlavním stykem, jiné kapénkovou nákazou.
Z testů Vaší partnerky vyplývá, že se někdy v minulosti s infekcí chlamydiemi potkala - podle výsledků předpokládám jen tzv. anamnestické protilátky (což znamená prodělanou infekci, nyní již v neakutní fázi), není ale zcela jasné, o jaký typ infekce se jedná. Aktivní chlamydiová infekce může být zodpovědná za poruchy reprodukce, neplodnost, případně časné potraty.
Výsledky spermiogramu samotné, není -li ve spermatu přítomna známka zánětu, nelze přisuzovat vlivu infekce.

IVF bylo neúspěšné

Dobrý den, již 3 rokem se snažíme s manželem o miminko a stále nemůžu otěhotnět. Podstoupila jsem i IVF, bohužel se nám to nazadařilo. Doktor nám sdělil, že jsme oba naprosto v pořádku po všech stránkách. Tak si nevím rady kde je ta chyba. Prosím o radu. Děkuji.

Odpověď: Dobrý den, těžko Vám nějak konkrétně poradit. Neznám Vaši anamnézu, ani výsledky vašich vyšetření. Soudím ale, že před IVF jste asi postoupila všechna potřebná vyšetření - hematologie, imunologie, možná i diagnostickou laparoskopii. Nevím ani, kolik cyklů IVF jste podstoupila a v kterém městě. Ale pokud jste oba zdraví a IVF jste podstoupila jen jednou, možná by nebylo od věci vyzkoušet jiné IVF centrum, někdy to pomůže. Záleží totiž především na embryologické laboratoři - na jaké úrovni v daném IVF centru je. A to bývá mnohdy základ úspěchu. MUDr. Veronika Ťápalová

Endometrióza

Dobrý den, moc prosím o Váš názor. Byla mi nalezena cysta na vaječníku - typ endometriální. Nemám žádné příznaky, bolesti v podbřišku, byla nalezena při pravidelné kontrole. 

Doktor mi doporučil a) nasazení antikoncepce (kterou od 18 let neužívám a užívat nechci) a nebo b) pokusit se otěhotnět. 

Jak řešíte tyto případy Vy a jak rychle může cysta růst? V případě, že se s partnerem pokusíme o miminko v horizontu roku, může mi cysta, která prý není nijak velká nějak vážně ublížit či způsobit následky? 

Děkuji velice za odpověď, budu si jí velmi cenit

 

Odpověď: Dobrý den, endometrióza je onemocnění, které je charakterizováno přítomnosti děložní sliznice (endometria) mimo dělohu. Tyto buňky děložní sliznice jsou aktivní v průběhu menstruačního cyklu a mohou růst, stejně jako sliznice v děloze v průběhu menstruačního cyklu. Nejčastěji se endometrióza projevuje vznikem tzv. endometriálních cyst na vaječníku. Někdy je endometrióza nízkého stupně, cysty jsou malé, nepůsobí potíže a ani nemají vliv na schopnost otěhotnění. Někdy se však můžou projevy časem zhoršovat a mohou vznikat i srůsty v malé pánvi spolu s mnohočetnými cystami a toto vše může být někdy důvodem neplodnosti. Proto se ženám s endometriózou doporučuje například několik měsíců kontinuální užívání antikoncepce, která tlumí růst sliznice v děloze a v případě endometriózy tlumí i její projevy. Nebo se ženám doporučuje otěhotnět co nejdříve vzhledem k možným pozdějším komplikacím. K nim ale nemusí někdy dojít, záleží, jak onemocnění probíhá. Cysta samotná pak těhotenství nijak neohrožuje. MUDr. Veronika Ťápalová

Má sportování vliv na otěhotnění?

Dobrý den, v srpnu jsem byla na revizi dělohy po zamlklém potratu. Týden poté jsem musela jít znovu na zákrok, protože děloha se stáhla rychleji a mně nestačila všechna krev odtéct. Menstruace po revizi přišla po 4 týdnech, ovulaci mám, s manželem se milujeme v pravou chvíli, ale nedaří se mi otěhotnět. Poprvé jsem byla těhotná do 2 měsíců po vysazení hormonální antikoncepce. Může mít nějaký vliv na uhnízdění vajíčka to, že sportuji? Chodím 3x týdně do posilovny a pak doma 3x týdně cvičím půlhodinová videa. Jsem na pohyb zvyklá, ale obávám se, jestli to nemá nějaký negativní vliv na otěhotnění. 

 

Odpověď: Dobrý den, sport na otěhotnění určitě negativní vliv nemá. Pokud zkoušíte otěhotnět nyní půl roku a nedaří se, tak rozhodně nepanikařte. Někdy to tak může být, je to věc náhody a ani proběhlá revize na to vliv nemusí mít - zvláště pokud máte pravidelný menstruační cyklus a ovulaci, je to dobré znamení. Začít pátrat po příčině, proč se otěhotnět nedaří, se doporučuje, pokud se snažíte bez úspěchu alespoň 12 měsíců. MUDr. Veronika Ťápalová

Ve zkratce pro tatínky

Při neplodnosti se páru s frekvencí nechráněného styku 2x týdně nedaří otěhotnět do jednoho roku. Těchto párů se stoupajícím věkem pro plánované rodičovství přibývá. K otěhotnění je potřeba ze strany muže zdravé spermie, ze strany ženy uvolněné vajíčko, které je schopno se dopravit do dělohy a tam se uhnízdit. Pokud se páru nedaří otěhotnět, je vhodné navštívit centrum asistované reprodukce, kde je neplodnému páru odebrána pečlivě a podrobně anamnéza, následně probíhají vyšetření od nejjednodušších po více zatěžující. Žena je nejprve klinicky a gynekologicky vyšetřena. Muž se podrobí vyšetření spermiogramu. U muže bývá problém v 1/3 případů, u žen ve zbylém procentu, kde je spektrum příčin velmi rozmanité od poruchy ovulace, neprůchodné vejcovody až po imunologické příčiny nebo psychicky navozenou neplodnost. JM

Autor: As. MUDr. Romana Gerychová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: As. MUDr. Romana Gerychová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Související témata

Komerční sdělení

Související články

Nemohu otěhotnět (neplodnost) - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Lubrikant
  Ahoj holky, mně teď zrovna poradila kamarádka, že při snažení o miminko není moc dobrý používání klasického lubrikantu. Údajně to tomu moc nepomáhá. Doporučila mi lubrikant od Ritexu, který by měl naopak pomáhat otěhotnění. Zatím jsme to s přítelem zkoušeli jen párkrát, takže nevím, jestli vážně funguje, ale zatím můžu říct, že je opravdu moc příjemný, takže minimálně doporučuju všem snažilkám vyzkoušet ???? Kdyžtak na http://www.prirozeneotehotneni.cz/ najdete nějaké další informace ????
  VerMi   | 06.06.2018 17:46:48
  Reagovat | URL příspěvku
 • Test plodnosti.
  Dobrý den, Ráda bych se zeptala na spolehlivost domácích testů na plodnost pro ženy, který zjišťuje přítomnost FSH pohlavního hormonu z moči. Test se jmenuje ADIEL FertilCheck a dělala jsem si ho včera v podvečer a mám před menstruací a vyšel mi negativní tudíž mám být neplodná. Ráda bych zjistila jestli mám věřit testu a nebo zajít za odborníkem a na nějaké další testy.
  Děkuji.
  nikolšmídová   | 13.02.2018 16:44:49
  Reagovat | URL příspěvku
 • Anovulace
  Hezky vecer,
  Trapi me uz dlouho, ze nemohu otehotnet. Mam anovulaci a pan doktor me nabizi pouze IVF, ale odmitla jsem. Chci se zeptat, jestli s anovulaci je mozne otehotnet prirozene!? A jak by se to popripade projevovalo, kdyz bych otehotnela. Nikdy jsem nemela menses pravidelny. Podleni jsem ocekavala 19.12.2016 a dostala az 7.1.2017. Ted cekam dalsi, ale uz mam dva dny zpozdeni opet i po pravidelnem brani duphastonu na 17.-26. dni.... Mam bolesti praveho vajecniku a citlive bradavky. Poradte prosim. Jinak chodime s manzelem do IVF centra.
  Vandrovka   | 04.02.2017 20:46:39
  Reagovat | URL příspěvku
 • teplice
  Dobry den ja mohu doporucit kliniku v teplicich jmenem http://www.stellart.cz/
  martina.marna   | 30.08.2016 10:22:36
  Reagovat | URL příspěvku
 • alergie
  Dobry den
  Chtela bych se zeptat zdali muzu byt nejak alergicka na partnerove spermie.Nevim jak to jinak rict uz rok a pul se snazime o dite beru i hormony a stale nic podle doktoru jsme oba zdravy me je 33 let a mam 3deti partner 47.Ptam se jelikoz mam dojem ze ze me hned po aktu vse vytece.Omlouvam se za formulaci slov nevim jak jinak to napsat
  Dekuji Jesmin
  Jesmin   | 17.04.2016 12:47:54 | Reakcí: 1, poslední: 18.04.2016 17:08:23
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: alergie
   Dobrý den, jestli máte pocit, že po pohlavním styku "z vás všechno vyteče", tak to rozhodně není příznak alergie, s tím by to nemělo nic společného. Nevím, do jaké míry vás oba dva lékaři vyšetřovali. Pokud nemůžete otěhotnět a máte 3 děti s jiným partnerem, pak bude dost možná problém na jeho straně (vhodné vyšetřit spermiogram). Pokud máte stejného partnera, pak může být problém v čemkoliv jiném. Vyšetření neplodnosti není ale jen o prostém gynekologickém vyšetření, ale o hormonálních vyšetřeních, genetice, vyšetření průchodnosti vejcovodů atd. Pokud tedy nemůžete otěhotnět po 1,5 roce intenzivního snažení, pak doporučuji konzultaci v centru, kde se zabývají umělým oplodněním.
   MUDr. Veronika Ťápalová
   Baby on line   | 18.04.2016 17:08:23
   Reagovat | URL příspěvku
 • pokus o otěhotnění
  Dobrý den,děvčata prosím o radu.Je mi 36 let,mému partnerovi 35,snažíme se již sedmý měsíc o miminko.Mám už dvě dcery z předešlého manželství.Vše šlo jak mělo.Nyní jsem 5 let po endometrióze,kdy mi byl odstraněn pravý vaječník i vejcovod.Máte někdo zkušenost s otěhotněním s jedním vaječníkem?Nebo jsou nějaké preparáty na podporu i v tomto věku?Doktor mi řekl,že by otěhotnět jít mělo.A menstruaci mám celkem nepravidelnou,cca 34-42 dní.Děkuji za rady  
  Jindra19   | 26.05.2015 23:02:38 | Reakcí: 1, poslední: 13.07.2016 13:11:11
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: pokus o otěhotnění
   Dobrý den, já bych vše konzultovala s vašim gynekologem či pokud už máte registraci na klinice neplodnosti tak vám tak vše vysvětlí udělají vyšetření atd. my jsme vše řesili v teplicích na klinice stellart :)
   martina.marna   | 13.07.2016 13:11:11
   Reagovat | URL příspěvku
 • Nemohu otehotnet
  Ahoj ženy,z přítelem se snazíme uz dva roky o miminko a pořád nic nemam pravidelnou MS ,mam zasebou laparoskopický zakrok cysti na vaječníku co mam delat ? mohly by ste my dat nejake rady ?? Predem dekuji
  lizinka.55   | 13.05.2015 03:35:46
  Reagovat | URL příspěvku
 • Nepravidelna MS
  Ahojky pokoušíme se uz 7 měsicu o miminko ale mam pořad nepravidelnou MS a uz sem v nouzi nevim jak si mam počitat ovu dny , sem s toho zmatena ...
  vekisek   | 06.03.2015 12:18:51 | Reakcí: 1, poslední: 13.05.2015 03:37:35
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Nepravidelna MS
   A co odborna pomoc ? vim jak se citíte mame to same 2 roky a porad nic :(
   lizinka.55   | 13.05.2015 03:37:35
   Reagovat | URL příspěvku
 • mám syna Tomáše je postižený,mám zdravotní problémy.Malého jsem měla ve 24.Z novým partnerem chceme mít dítě a najednou to nejde.Partner je podle testů v pořádku,ale stále nic.Co mám dělat
  libuna612   | 03.08.2014 13:54:24
  Reagovat | URL příspěvku
 • Nemohu otěhotnět
  V čem muže byt problém , s přitelem se snažime podle kalendaře a nic nemuže byt duvod že jsem prala 3 roky antikocepsi a až ted jsem ji přestala brat bude to tím?
  Monika126   | 21.02.2014 12:49:54
  Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Ovulacia

| Tinka90 | 13.10.2018, 09:22

Dobry den tak jestli jsem pochopila tak utrogestan nieje na podporu ovulace?
Dr. mi jde udelat testy na hormony plus planuje prefuknutie vejcovodu i pritele odeslal na spermiogram jenoz kdyz delal vytery jestli nemam neco co brani spermiim tak zjistil ze jsu tam chlamydie,comu nechapu nakolik jsme si z pritelem verny,muzu chlamydie byt v tele nekolik let? nebo je pravda ze jse daji chytit i na koupaliste,toalete nebo jinde? a chci se zeptat jestli po lecbe chlamydie zmyznou nze jse vyleci uplne nebo ostavaji v tele jen se ztlumi.
Dekuju

Dobrý den, utrogestan zvyšuje hladinu gestagenů v druhé polovině menstruačního cyklu, čímž teoreticxky může ovulaci podpořit, nicméně ji určitě nevyvolává. Chlamydiovou infekcí se lze nakazit i kapénkovým přenosem či na koupališti, nemusí se jednat jen o přenos sexuální. Pokud se chlamydiová infekce prokáže, je třeba ji přeléčit.

MUDr. Veronika Ťápalová | Babyonline | 30.10.2018, 10:43
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce