Inzerce
Inzerce
Inzerce

Nemohu otěhotnět (neplodnost)

Ve zkratce pro tatínky

 1. Jak se pozná, že jde o neplodnost?
 2. Jakou roli hraje věk partnerů?
 3. Za jakých podmínek dojde k oplodnění?
 4. Co se děje s vajíčkem po ovulaci?
 5. Jak dlouho žije pohlavní buňka?
 6. Co se bude dít, navštívíme-li odborníka?
 7. Neplodnost muže
 8. Neplodnost ženy
 9. Vaše dotazy

 

V evropských průmyslových zemích je 20-25% bezdětných manželských – resp. partnerských párů, z toho 10-15% nechtěně, tj. sterilních.
Příčiny neplodnosti páru jsou ve 30-35% na straně muže, v 50-55% na straně ženy. V 10-20% případů jsou příčiny u obou partnerů – anebo nejsou zjistitelné.

1. Definice

Dle definice Světové zdravotnické organizace je jako neplodnost resp. sterilita chápán stav, kdy žena i přes pravidelný nechráněný styk s frekvencí 2x týdně do jednoho roku neotěhotní. Základní vyšetření ženy a jejího partnera zajistí její ošetřující gynekolog a rozhodne o dalším postupu, případně ji doporučí do některého z center asistované reprodukce (www.ivfbrno.cz) zabývajících se léčbou neplodnosti. Žena se může na specializované zařízení pro léčbu poruch plodnosti obrátit sama i bez písemného doporučení či vědomí svého ošetřujícího lékař.

Inzerce

2. Jakou roli hraje věk partnerů?

Důležitým faktorem pro posuzování neplodnosti a prognózy léčení je věk partnerů, především ženy. Vyhlídka 30leté ženy poprvé otěhotnět je asi 30%, 35leté 11% a 40leté pouze asi 3% ve srovnání s ženou 20-22letou.

3. Za jakých podmínek dojde k oplodnění?

Koncepce nastává za předpokladu, že muž produkuje zdravé  spermie a že z vaječníků ženy se při ovulaci uvolňuje vajíčko schopné oplození. Obě pohlavní buňky se setkávají a splynou – vajíčko je oplodněno. Následně těhotenství předpokládá, že oplodněné vajíčko (zygota) je dopraveno do dělohy, kde se uhnízdí v předem připravené děložní sliznici.

4. Co se děje s vajíčkem po ovulaci?

Vajíčko se při ovulaci dostává do vejcovodu, kde se setká se spermiemi, jejichž pohyblivost je velmi rychlá. Do prostoru vejcovodu se dostanou již za 1 hodinu po souloži. Oplozené vajíčko (ale i neoplozené) je peristaltickými pohyby vejcovodu a kmitáním řasinek sliznice vejcovodu dopraveno až do děložní dutiny.

5. Jak dlouho žije pohlavní buňka?

Životnost pohlavních buněk je krátká, spermie 24-48 hodin, vajíčka asi 12-17 hodin. Vajíčko může být oplodněno spermií, která „čekala“ ve vejcovodu z předcházející soulože, anebo spermií, která sem vnikne po souloži brzy po ovulaci. Z toho vyplývá, že optimální podmínky pro otěhotnění jsou v období ovulace (mezi 12. - 16. dnem cyklu) - v tzv. plodných dnech.
Porucha složitých biologických pochodů v souvislosti s otěhotněním může nastat v kterémkoliv úseku této cesty, nalézt a odstranit příčinu může být velmi jednoduché, ale také velmi obtížné až nemožné.

6. Co se bude dít, navštívíte-li odborníka?

Při prvním kontaktu s odborníkem z centra asistované reprodukce je neplodnému páru odebrána pečlivě a podrobně anamnéza. V principu se diagnostický postup ubírá od nejjednodušších vyšetření k těm složitějším, která mohou být  pro ženu mnohdy náročná a invazivní.
Žena je nejprve klinicky a gynekologicky vyšetřena. Muž se podrobí vyšetření spermiogramu. Dále je v průběhu jednoho menstruačního cyklu ženě odebrána hladina pohlavních hormonů (většinou 2. a 12. den menstruačního cyklu) k vyloučení hrubé a zásadní hormonální odchylky. Současně s odběry hormonálních hladin je menstruační cyklus monitorován ultrazvukovým vyšetřením. Při něm zkoumáme, zda dochází k adekvátní odpovědi vaječníků na měnící se hormonální hladiny v průběhu menstruačního cyklu a k produkci vajíčka.
Metodu monitorace menstruačního cyklu ultrazvukem lze využít k naplánování časovaného pohlavního styku, optimálně v době ovulace. Tato metoda nachází uplatnění pouze u zcela lehkých poruch hormonálního cyklu ženy za podmínky fyziologického spermiogramu muže. Nejčastější závažné poruchy plodnosti páru jsou uvedeny níže.

7. Neplodnost muže

Příčina neplodnosti ze strany muže

Možnosti řešení

potíže s erekcí (erektilní dysfunkce)

vyšetření a léčba sexuologa, urologa

porucha tvorby spermií

vyšetření a léčba specialistou na asistovanou reprodukci (léčba vitaminy, protizánětlivá, chirurgická léčba, asistovaná reprodukce (IVF, inseminace)

Přibližně v jedné třetině případů neplodných párů odhalíme příčinu této skutečnosti na straně muže, a to v nedostatečné tvorbě kvalitních spermií. Není proto smysluplné ženu ihned vyšetřovat všemi možnými dostupnými invazivními diagnostickými metodami, aniž bychom znali výsledek spermiogramu muže! Základní metodou pro posouzení plodnosti muže je vyhodnocení ejakulátu – tzv. spermiogram.
Vyšetření se provádí po 4 - 6denní pohlavní abstinenci. V laboratoři se v rámci hodnocení sleduje množství ejakulátu (normálně 2,5-6ml), počet spermií na mililitr ejakulátu, celkový počet spermií v ejakulátu, jejich pohyblivost a tvar. Dále je možno podrobit spermie různým funkčním testům, které mají za úkol zjistit schopnost jejich pohybu a oplodnění vajíčka v laboratorních podmínkách. O normospermii mluvíme tehdy, pokud je v 1 mililitru ejakulátu nejméně 20 miliónů spermií, které mají aspoň v 50% dopředný směr pohybu a v 30% normální vzhled.
Funkci varlat nepříznivě ovlivňují některá celková infekční onemocnění, nadužívání narkotik či alkoholu a snad i nikotinu. Často bývá porucha tvorby a transportu spermií následkem zánětu varlat a nadvarlat či poúrazových stavů.
V případě zcela patologických nálezů je namístě provést specializovaná urologická a genetická vyšetření muže, která by mohla pomoci odhalit příčinu neplodnosti.

8. Neplodnost ženy

Příčina neplodnosti ze strany ženy

Možnosti řešení

porucha ovulace

hormonální léčba, asistovaná reprodukce (darování vajíčka, event. embrya)

poškození vejcovodů

chirurgická léčba, asistovaná reprodukce (IVF)

endometrióza

hormonální léčba, chirurgická léčba

faktor děložní (zánět, srůsty)

protizánětlivá léčba, hormonální léčba, chirurgická léčba, asistovaná reprodukce

poruchy na úrovni děložního hrdla, pochvy

protizánětlivá léčba, hormonální léčba, kortikosteroidy, inseminace

imunologická příčina

imunosupresivní léčba, asistovaná reprodukce

psychogenní příčina

psychoterapie, asistovaná reprodukce

Plodnost ženy může být ovlivněna řadou faktorů, rozlišujeme sterilitu, pokud žena není schopna otěhotnět a infertilitu, pokud není schopna donosit těhotenství, protože opakovaně potrácí. Rozeznává se též sterilita primární – když žena dosud neotěhotněla a sterilita sekundární – když žena nemůže otěhotnět až poté, co už těhotná v minulosti byla a případně i porodila.

Inzerce
patologie vejcovodu

Nejčastější příčinou poruchy funkce resp. průchodnosti vejcovodu je hluboký pánevní zánět způsobený dominantně pohlavně přenosnými chorobami (chlamydia trachomatis, neisseria gonorrhoeae). Funkce vejcovodu může být rovněž negativně ovlivněna  chronickými zánětlivými změnami v břišní dutině. Díky lokálnímu i celkovému působení zánětu dojde ke slepení vejcovodu, a tím je znemožněn kontakt spermií s vajíčkem. V tomto případě i při zcela fyziologických hladinách ženských hormonů, vzniku vajíčka a fyziologickém spermiogramu muže nedojde ke kontaktu spermie s vajíčkem a k jeho oplodnění. Neúplný uzávěr vejcovodu je pak příčinou vzniku mimoděložního těhotenství, neboť oplozené vajíčko není schopno projít do dělohy.
K odhalování neprůchodnosti se v poslední době stále více uplatňuje laparoskopie s instilací barevných roztoků do děložní dutiny, odkud proniknou pod kontrolou zraku do vejcovodu.

endometrióza

Jedná se o multifaktoriálně podmíněnou a mnoha teoriemi vzniku vysvětlovanou chorobu, která se vyskytuje většinou u žen ve fertilním věku. Je charakterizována nálezem děložní sliznice mimo dutinu děložní v atypických lokalizacích. Obvykle je lokalizována v malé pánvi nebo kdekoliv v dutině břišní. Klinicky se toto onemocnění nejčastěji projevuje křečovitými, neobvykle silnými bolestmi břicha a podbřišku během menstruace. Při endometrióze vznikají srůsty v dutině břišní a ty mohou být příčinou chronických pánevních bolestí. Vyskytují se rovněž při pohlavním styku, někdy chronické bolesti při močení či stolici. Díky miniinvazivní operativě – laparoskopii, je dnes možné ložiska endometriózy chirurgicky odstranit, rozrušit závažné srůsty v dutině břišní a zahájit hormonální léčbu této choroby za účelem snížení klinických obtíží pacientky a zvýšení pravděpodobnosti otěhotnění. Více informací lze získat na:
www.ivfbrno.cz
www.endometrioza.cz

Inzerce
syndrom polycystických vaječníků

Jedná se o onemocnění charakterizované poruchou menstruačního cyklu ve smyslu nepravidelné a opožděné menstruace, provázené často projevy zvýšených hladin androgenů v krvi (zvýšené ochlupení) a poruchou metabolizmu tuků (zvýšená hladina cholesterolu, triglyceridů). Pacientky se syndromem polycystických vaječníků často trpí nadváhou. Vyskytuje se zvýšená hladina inzulínu v krvi v důsledku zvýšené rezistence tkání k inzulínu, což je predispozičním faktorem ke vzniku cukrovky druhého typu nebo ischemické choroby srdeční. V průběhu nepravidelného menstruačního cyklu mnohdy nedochází k vývoji zralého a oplození schopného vajíčka. Léčba tohoto syndromu je komplexní. Na začátku terapie syndromu je redukce tělesné hmotnosti pacientky, zdravá fyzická aktivita, antiandrogeny. Zavádíme léky na snižování inzulínové rezistence a efektivní stimulaci ovulačního cyklu. Více informací lze získat na:
www.ivfbrno.cz

psychogenní příčina sterility

Na jedné straně tedy může být neplodnost způsobena orgánovými poruchami, které jsou zmíněné výše. Na druhé straně však stojí často opomíjená příčina neplodnosti a to psychické potíže muže či ženy. Velkou výhodou je tak spolupráce gynekologa nebo centra asistované reprodukce a zkušeného psychologa, který se plně věnuje problematice neplodnosti párů.

imunologické příčiny neplodnosti

Tyto příčiny spočívají v tvorbě protilátek proti spermiím v organismu ženy (ale i v organismu muže). Tyto protilátky znemožňují spermiím pohyblivost či je poškozují jinak. U ženy byl popsán účinek těchto protilátek v hlenu z děložního čípku. Bývají ale přítomny i ve vejcovodu či celkově v krevním oběhu. U muže vznikají protilátky v důsledku zánětů (varlat, nadvarlat). Jsou-li u vyšetřovaného páru prokázány protilátky proti spermiím, mluvíme o inkompatibilitě partnerů. Při ní nemusí být plodnost s jiným mužem narušena.

Autoři: MUDr. Vít Weinberger, as. MUDr. Romana Gerychová

Vaše dotazy

Chlamydie

Dobrý den, přítelkyně byla pozitivně testována na chlamydia HSP 60 IgG. Prý se jedná o chlamydie způsobené nevyléčenou infekcí, nikoliv přenesené pohlavním stykem. Můžu se těmito chlamydiemi nakazit při pohlavním styku? A pokud ano, může to mít zásadní vliv na můj špatný spermiogram? Děkuji.

Odpověď MUDr. R. Gerychové: Problematika chlamydiové infekce je poněkud složitá. Existuje několik typů chlamydií - C.trachomatis, C.pneumoniae, C.psitacci. Některé typy chlamydií se přenášejí pohlavním stykem, jiné kapénkovou nákazou.
Z testů Vaší partnerky vyplývá, že se někdy v minulosti s infekcí chlamydiemi potkala - podle výsledků předpokládám jen tzv. anamnestické protilátky (což znamená prodělanou infekci, nyní již v neakutní fázi), není ale zcela jasné, o jaký typ infekce se jedná. Aktivní chlamydiová infekce může být zodpovědná za poruchy reprodukce, neplodnost, případně časné potraty.
Výsledky spermiogramu samotné, není -li ve spermatu přítomna známka zánětu, nelze přisuzovat vlivu infekce.

IVF bylo neúspěšné

Dobrý den, již 3 rokem se snažíme s manželem o miminko a stále nemůžu otěhotnět. Podstoupila jsem i IVF, bohužel se nám to nazadařilo. Doktor nám sdělil, že jsme oba naprosto v pořádku po všech stránkách. Tak si nevím rady kde je ta chyba. Prosím o radu. Děkuji.

Odpověď: Dobrý den, těžko Vám nějak konkrétně poradit. Neznám Vaši anamnézu, ani výsledky vašich vyšetření. Soudím ale, že před IVF jste asi postoupila všechna potřebná vyšetření - hematologie, imunologie, možná i diagnostickou laparoskopii. Nevím ani, kolik cyklů IVF jste podstoupila a v kterém městě. Ale pokud jste oba zdraví a IVF jste podstoupila jen jednou, možná by nebylo od věci vyzkoušet jiné IVF centrum, někdy to pomůže. Záleží totiž především na embryologické laboratoři - na jaké úrovni v daném IVF centru je. A to bývá mnohdy základ úspěchu. MUDr. Veronika Ťápalová

Endometrióza

Dobrý den, moc prosím o Váš názor. Byla mi nalezena cysta na vaječníku - typ endometriální. Nemám žádné příznaky, bolesti v podbřišku, byla nalezena při pravidelné kontrole. 

Doktor mi doporučil a) nasazení antikoncepce (kterou od 18 let neužívám a užívat nechci) a nebo b) pokusit se otěhotnět. 

Jak řešíte tyto případy Vy a jak rychle může cysta růst? V případě, že se s partnerem pokusíme o miminko v horizontu roku, může mi cysta, která prý není nijak velká nějak vážně ublížit či způsobit následky? 

Děkuji velice za odpověď, budu si jí velmi cenit

 

Odpověď: Dobrý den, endometrióza je onemocnění, které je charakterizováno přítomnosti děložní sliznice (endometria) mimo dělohu. Tyto buňky děložní sliznice jsou aktivní v průběhu menstruačního cyklu a mohou růst, stejně jako sliznice v děloze v průběhu menstruačního cyklu. Nejčastěji se endometrióza projevuje vznikem tzv. endometriálních cyst na vaječníku. Někdy je endometrióza nízkého stupně, cysty jsou malé, nepůsobí potíže a ani nemají vliv na schopnost otěhotnění. Někdy se však můžou projevy časem zhoršovat a mohou vznikat i srůsty v malé pánvi spolu s mnohočetnými cystami a toto vše může být někdy důvodem neplodnosti. Proto se ženám s endometriózou doporučuje například několik měsíců kontinuální užívání antikoncepce, která tlumí růst sliznice v děloze a v případě endometriózy tlumí i její projevy. Nebo se ženám doporučuje otěhotnět co nejdříve vzhledem k možným pozdějším komplikacím. K nim ale nemusí někdy dojít, záleží, jak onemocnění probíhá. Cysta samotná pak těhotenství nijak neohrožuje. MUDr. Veronika Ťápalová

Má sportování vliv na otěhotnění?

Dobrý den, v srpnu jsem byla na revizi dělohy po zamlklém potratu. Týden poté jsem musela jít znovu na zákrok, protože děloha se stáhla rychleji a mně nestačila všechna krev odtéct. Menstruace po revizi přišla po 4 týdnech, ovulaci mám, s manželem se milujeme v pravou chvíli, ale nedaří se mi otěhotnět. Poprvé jsem byla těhotná do 2 měsíců po vysazení hormonální antikoncepce. Může mít nějaký vliv na uhnízdění vajíčka to, že sportuji? Chodím 3x týdně do posilovny a pak doma 3x týdně cvičím půlhodinová videa. Jsem na pohyb zvyklá, ale obávám se, jestli to nemá nějaký negativní vliv na otěhotnění. 

 

Odpověď: Dobrý den, sport na otěhotnění určitě negativní vliv nemá. Pokud zkoušíte otěhotnět nyní půl roku a nedaří se, tak rozhodně nepanikařte. Někdy to tak může být, je to věc náhody a ani proběhlá revize na to vliv nemusí mít - zvláště pokud máte pravidelný menstruační cyklus a ovulaci, je to dobré znamení. Začít pátrat po příčině, proč se otěhotnět nedaří, se doporučuje, pokud se snažíte bez úspěchu alespoň 12 měsíců. MUDr. Veronika Ťápalová

Ve zkratce pro tatínky

Při neplodnosti se páru s frekvencí nechráněného styku 2x týdně nedaří otěhotnět do jednoho roku. Těchto párů se stoupajícím věkem pro plánované rodičovství přibývá. K otěhotnění je potřeba ze strany muže zdravé spermie, ze strany ženy uvolněné vajíčko, které je schopno se dopravit do dělohy a tam se uhnízdit. Pokud se páru nedaří otěhotnět, je vhodné navštívit centrum asistované reprodukce, kde je neplodnému páru odebrána pečlivě a podrobně anamnéza, následně probíhají vyšetření od nejjednodušších po více zatěžující. Žena je nejprve klinicky a gynekologicky vyšetřena. Muž se podrobí vyšetření spermiogramu. U muže bývá problém v 1/3 případů, u žen ve zbylém procentu, kde je spektrum příčin velmi rozmanité od poruchy ovulace, neprůchodné vejcovody až po imunologické příčiny nebo psychicky navozenou neplodnost. JM

Autor: As. MUDr. Romana Gerychová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: As. MUDr. Romana Gerychová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Nemohu otěhotnět (neplodnost) - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • nemohu otehotnet
  Ahoj, já marně bojovala s tím že nám nešlo s manželem miminko 3 roky.. rozhodla jsem se pro kliniku IVF Zlín a tam mi pomoli :-)¨Rozhodně poku někdo přemýšlí o ivf doporučuju tu ve Zlíně :-)
  terez545   | 22.05.2021 22:19:47 | Reakcí: 10, poslední: 30.10.2022 14:31:59
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: nemohu otehotnet
   Já jsem přemýšlela nad darováním vajíček. Ale nevím na které klinice to dělají.
   milina   | 03.07.2022 21:46:45
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: nemohu otehotnet
   My jsme zase měli problém se spermiemi manžela. Ale pomohla nám jogaspetrem, kdy se spermiogram výrazně zlepšíl.
   milina   | 28.09.2022 21:46:02
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: nemohu otehotnet
    A jak Vám to pomohlo? Nebo v čem to spočívá?
    Lenci   | 10.10.2022 18:28:40
    Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE: nemohu otehotnet
     Mrkněte na http://www.jogaspetrem.cz, manželovi pomohla psychicky a zároveň to zlepšilo erekci i spermiogram je lepší. Je to hormonální jóga pro muže.
     milina   | 18.10.2022 21:02:13
     Reagovat | URL příspěvku
     • \
      RE: nemohu otehotnet
      Jakou tu variantu jste měli?
      Lenci   | 23.10.2022 23:49:38
      Reagovat | URL příspěvku
      • \
       RE: nemohu otehotnet
       21 denní kurz, s ním byl manžel hodně spokojený a hodně mu to pomohlo.
       milina   | 24.10.2022 22:15:02
       Reagovat | URL příspěvku
       • \
        RE: nemohu otehotnet
        A to pomohlo po tom kurzu nebo jak dlouho cvičil?
        Lenci   | 25.10.2022 17:41:23
        Reagovat | URL příspěvku
        • \
         RE: nemohu otehotnet
         Ano pomohlo to a cvičí ji i teď, dělá mu to dobře, když je psychicky unavený. Že vypne hlavu a soustředí se jen na sebe.
         milina   | 30.10.2022 14:31:59
         Reagovat | URL příspěvku
 • Dárce sperma zdarma
  Pokud toužíš po dítěti, můžu ti pomoct. Ať už jsi osamělá žena, kterou tlačí čas, nebo žiješ v páru a nedaří se počít miminko a tvůj protějšek to nechce řešit. Můžu pomoct i L párům. Nemůže ti pomoci nějaká náhodná známost, protože se bojíš odsuzováni okolí. U mě to nehrozí.

  Já chápu jak je touha po dítěti silná (mám rodinu) a nikoho nesoudím nebo neposuzuju. Nezkoumám tvůj vzhled nebo důvody. Mít dítě by mělo byt právo každé ženy, která by se o něj dokázala postarat. Davidzahal@seznam.cz
  darce1   | 05.10.2019 20:57:55
  Reagovat | URL příspěvku
 • Po 6 letech se mi konečně zadařilo!
  Snažili jsme se s manželem marně o dítě 6 let a nedařilo se. Pak mi byla zjištěna edometrioza a můj gynekolog mi mezi čtyřma očima poradil, že na moji neplodnost by byla dobrá transplantace střevní mikroflóry od nějaké zdravé, mladé plodné ženy. Zkusila jsem to a otěhotněla jsem za tři měsíce po transplantaci. Někomu možná přijde tahle metoda nechutná, ale pro mě je důležité, že je účinná. Nebýt jí, nikdy bych dítě neměla.
  JolanaJ   | 08.09.2019 19:18:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Porod císařem
  Holky nemáte některá zkušenosti s porodem císařem? můžete mi prosím říct, zda po porodu císařem můžu hned kojit? nebo ne, kvůli analgetikům?
  Denisovaeva   | 07.06.2019 07:19:54 | Reakcí: 3, poslední: 15.06.2019 08:44:25
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Porod císařem
   Byla jsem na porodu císařem, a abych mohla hned kojit, tak jsem si před porodem objednala v lékárně pumpičku, která mi pumpovala analgetikum přes katetr 3 dny po operaci přímo do rány.
   Evakorkova   | 10.06.2019 09:07:08
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: Porod císařem
    A co se s ní stane po těch 3 dnech? kolik to prosím tak stojí? je to hodně drahé?
    Denisovaeva   | 12.06.2019 23:05:20
    Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE: Porod císařem
     Po 3 dnech jdete normálně na kontrolu, kde Vám ji doktor sundá a vyhodí do koše, před porodem si musíte zajít do lékárny, kde ji za 4 tisíce korun objednáte, pak už se o nic nestaráte, přijde Vám přímo do nemocnice.
     Evakorkova   | 15.06.2019 08:44:25
     Reagovat | URL příspěvku
 • co nám pomohlo
  snažili jsme se rok a pul. zhubla jsem od vanoc 8 kg ketodietou a zadařilo se
  vermit   | 10.04.2019 12:22:19
  Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý den, před 2lety jsem po cca 10 letech jsem vysadila antikoncepci Nuvaring. Bohužel menstruace se ani po 7měsících nevrátila, doktorka mi předepisovala různé hormonální léky, aktuálně beru již několik měsíců tablety Trisequens, po kterých mám velmi velmi slabou menstruaci, ale bohužel se mi stále nedaří otěhotnět. Nyní jsem 2 cykly zkoušela ovulační testy, zda vůbec probíhá ovulace, ale marně, negativní. Mohu se zeptat jestli Trisequens nějak brání ovulaci?
Už jsem trochu zoufalá, myslím že vedu kvalitní zdravý živostní styl, vyvarovávám se stresu co to jde, ale nemožnost otěhotnět na psychice moc nepřidává.. Děkuji moc za radu.

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že se o početí snažíte již dlouhodoběji, tak by nejvhodnější byla konzultace IVF centra. Mohou Vám poradit, jaké léky apod. jsou vhodné, a jaké nikoliv. Řešit takovýto komplexní problém v rámci internetové poradny je prakticky nemožné. Držím palce.

MUDr. Pavla Zahrádková | Babyonline | 26.11.2023, 09:56
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×