Inzerce
Inzerce
Inzerce

Interrupce, umělé přerušení těhotenství

Ve zkratce pro tatínky

 1. Co je to interrupce? Do kdy je možné interrupci provést?
 2. Pohled do minulosti – historie interrupce
 3. Důvody pro umělé přerušení těhotenství
 4. Jak se interrupce provádí?
 5. Komplikace interrupce
 6. Cena interrupce
 7. Jak často mohu chodit na interrupci?
 8. Přerušení těhotenství v I. trimestru (do 12. týdne těhotenství)
 9. Přerušení těhotenství v II. trimestru
 10. Interrupční zákon
 11. Těhotenství a uměle přerušená těhotenství (UPT) v letech 1990-2015
 12. Vaše dotazy

1. Co je to interrupce? Do kdy je možné interrupci provést?

Interrupce je zákrok, při kterém je uměle přerušeno těhotenství. Jeho provedení je v každé zemi upraveno zákonem. V naší zemi lze těhotenství ukončit u ženy, která o to požádá, a to do 12 týdnů bez zdravotní indikace nebo ze zdravotních důvodů, jestliže je ohrožen život nebo zdraví ženy nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný plod. Ze zdravotní indikace lze těhotenství ukončit nejpozději do dosažení 24 týdnů těhotenství.
Výkon je možné podstoupit jen v odborném zařízení a výkon musí provést erudovaný lékař - gynekolog.

2. Pohled do minulosti – historie interrupce

Interrupce není problémem pouze dnešní doby. Její počátky jsou známy již od antických dob, jen v jiných podobách. Doba se vyvíjela a s ní se vyvíjely i názory na interrupci. Historický odkaz ve vztahu k uvedené problematice je rozporný. Starověcí Řekové doporučovali potrat na regulaci populace a na udržení stabilních ekonomických a sociálních podmínek. Platila zásada, že počet dětí nesmí přesáhnout existenční možnosti společnosti. Na druhé straně však Hippokrates zakazuje použití prostředků, které by přerušily vývoj plodu. V období středověku byl postoj k interrupci výrazně ovlivňován učením církve ve smyslu zpřísnění kritérií řízení ve věci potratu. Novověk díky pokroku chemie a lékařství přináší nejen nové abortivní prostředky, ale i stále více diskusí k tomuto tématu.

3. Důvody pro umělé přerušení těhotenství

V zemích, ve kterých je interrupce legální, se může žena rozhodnout pro přerušení těhotenství i z jiných, než jen medicínských důvodů. Celosvětově mezi nejčastější důvody vedoucí k přerušení těhotenství patří:

 • naplněný počet dětí v rodině,
 • přerušení těhotenství kvůli práci nebo škole,
 • nedostatek financí nebo problémy ve vztahu rodičů,
 • nízký věk budoucí matky, nebo
 • znásilnění.

Ostatní důvody k přerušení těhotenství mohou být zdravotní, kdy těhotenství ohrožuje zdraví nebo život ženy nebo vývoj plodu by mohl být ohrožen onemocněním matky (např. infekce) nebo léky, které žena užívala na začátku těhotenství a jsou pro vývoj plodu nebezpečné.

Inzerce

4. Jak se interrupce provádí?

Technika provedení interrupce závisí na stáří těhotenství a na pracovišti, ve kterém je prováděna. Přerušení ve vyšším týdnu je spojeno i s vyšším rizikem operačních i pooperačních komplikací. Obecně platí, že čím dříve se pacientka rozhodne k přerušení těhotenství, tím bude zákrok jednodušší a šetrnější s ohledem na její zdraví a další možné následky - především vzhledem k dalšímu chtěnému těhotenství. Všechny ženy, které podstupují interrupci, musí mít vyšetřenou krevní skupinu a  Rh faktor. Pokud je u ženy Rh negativní, musí po výkonu dostat anti Rh imunoglobulin, který zabrání senzibilizaci a následně k tvorbě protilátek proti červeným krvinkám plodu v dalším těhotenství a tím k jeho vážnému ohrožení na životě.

5. Komplikace interrupce

Komplikace interrupce mohou být spojeny s vlastním operačním zákrokem (kyretáží či vakuumaspirací) či s podáním abortiv, pomocí kterých se vyvolává potrat v II. trimestru. Riziko komplikací operačního výkonu je poměrně malé – pohybuje se kolem dvou procent.
Komplikace mohou být časné (krvácení, zánět, poranění dělohy) nebo pozdní (neplodnost, sexuální dysfunkce, komplikace v následující těhotenství – nedostatečnost děložního hrdla, problémy s placentou). Jednou z nejlehčích komplikací je silnější krvácení v pooperačním období. Toto se obvykle dá řešit injekcemi na „stažení“ dělohy (uterotonika), léky na snížení krvácení.
V některých případech může být příčinou krvácení i infekce, která se během operace dostala z pochvy do dělohy. Tehdy má žena i bolesti v podbřišku a zvýšenou teplotu. V takovém případě je zapotřebí antibiotická léčba, klid na lůžku a někdy i hospitalizace.

Zánět dělohy po interrupci (zánět dělohy – příznaky)

Po několika dnech se může objevit krvácení, neurčité bolesti v podbřišku přecházející až do křečí s následným vzestupem tělesné teploty. Může se jednat se o zánět dělohy, který -  pokud včas žena nevyhledá lékaře, může přejít do okolí. V případě podezření na zánět dělohy nebo pokud již zánět probíhá se podávají antibiotika ve formě tablet či intravenozně ( do krevního oběhu) podle závažnosti.

Rezidua (zbytky) po potratu

Další komplikací, která se může projevit krvácením a bolestmi jsou rezidua po potratu (v děloze zůstanou zbytky plodového vejce). V takovém případě je často potřebné ještě jednou v narkóze vyčistit dělohu.

Inzerce

Neplodnost po interrupci

Při interrupci se může i „příliš seškrábat“ děložní sliznice. V děloze se následkem toho mohou vytvořit srůsty a žena nemenstruuje, nebo jen velmi slabě, protože sliznice je velmi nízká nebo téměř žádná („Ashermanův syndrom“). Ashermanův syndrom může být důvodem pozdějšího problému s otěhotněním a je tedy třeba ho diagnostikovat a léčit.

Poranění nástroji během interrupce

Během operace může dojít i k poranění dělohy operačními nástroji. Vzácně je poranění dělohy tak závažné, že je nutné odstranění celé dělohy. Vzácně může nastat při perforaci dělohy i poranění střev, které si pak vyžaduje chirurgické řešení.

Inzerce

Deprese a sexuální problémy po interrupci

Některé ženy mohou mít po umělém přerušení těhotenství psychické problémy (depresivní stavy) a část žen má problémy se sexuálním životem (sexuální dysfunkce).

6. Cena interrupce

Cena umělého potratu včetně sepsání žádosti o provedení interrupce, kterou musí žena nebo její určený zákonný zástupce podepsat, se pohybuje ve většině zařízení od 3500 do 5000 Kč, Cena potratu se navýší eventuálně v případě nutnosti aplikace injekce Anti-D-gamaglobulinu (cena 1 dávky je se pohybuje většinou kolem 1000 Kč). Žena poplatek za umělé přerušení těhotenství uhradí pouze v případě, pokud se jedná o přerušení na vlastní žádost do 12. týdne!

7. Jak často mohu chodit na interrupci?

Ne dříve než za 6 měsíců, a to hlavně kvůli zdraví ženy. Potrat není antikoncepce.

8. Přerušení těhotenství v I. trimestru (do 12. týdne těhotenství)
Do 8. týdne těhotenství se nazývá miniinterrupce

Jak probíhá interrupce do 12. týdne těhotenství?

Podstatou operace je vybavení obsahu dutiny děložní.
Operace se provádí v celkové narkóze. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Obsah dutiny děložní je vybaven odsátím nebo kyretou. Doba trvání výkonu je cca 10 - 15 min. Doba hospitalizace 1 - 2 dny.

Opatření po výkonu, první pohlavní styk po interrupci

Nejméně 14 dnů po výkonu by měla žena dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel.

Inzerce

První menstruace po interrupci

První menzes se po výkonu dostaví za 4 - 6 týdnů.

Otěhotnění po interrupci

Další těhotenství po instrumentální interrupci se doporučuje po alespoň 3 proběhlých menstruačních cyklech – viz. otěhotnění po interrupci ve II. trimestru.

9. Přerušení těhotenství v II. trimestru
(13. – 24. týden těhotenství) – ze zdravotních důvodů

Snahou je provedení umělého přerušení těhotenství co možná nejšetrnějším způsobem. Na některých pracovištích v České republice se přerušení provádí pomocí přípravku obsahující misoprostol, což je moderní celosvětově užívaný lék k vyvolání potratu či porodu mrtvého plodu. V současné době není tento přípravek Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) registrován pro použití v gynekologii. Ale podle § 8 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb. Může ošetřující lékař za účelem poskytnutí optimální zdravotní péče předepsat nebo použít i léčiva neregistrovaná podle tohoto zákona, pokud jde o přípravek již registrován pro tyto účely v zahraničí.

Jak probíhá interrupce po 12. týdnu těhotenství?

Stejně jako umělé přerušení těhotenství v I. trimestru probíhá i přerušení těhotenství v II. trimestru za hospitalizace. Jedná se o vaginální podání tablet misoprostolu s účinnou látkou do zadní klenby poševní. Podání jednotlivé dávky je v případě potřeby opakováno v pravidelných intervalech maximálně pětkrát. V případě potřeby je v úvodu umělého přerušení těhotenství zavedena do děložního hrdla tyčinka tzv. Dilapan (Dilapan je tyčinka z želatiny), která svým postupným nabobtnáním rozvolní a tak připraví děložní hrdlo ke snadnějšímu nástupu děložních stahů. Postupných zesílením děložních stahů dojde k potratu plodu. Pokud jsou vyvolané stahy bolestivé a ženou nedobře snášené, je možné využít různé druhy léků tlumící bolest vč. epidurální analgesie. Časový interval do potratu se nedá odhadnout, pohybuje se od 2 do 24 hodin. U 10 % pacientek se nepodaří napoprvé vyvolat stahy děložní a je nutné celý proces opakovat. Po potratu je v některých případech nutné vybavit zbytky po potraceném plodu z dutiny děložní kyretou. Výkon se provádí na operačním sále v celkové narkóze. Plod i placenta jsou následně vyšetřeny v patologicko-anatomickém ústavu za účelem zjištění základní nemoci plodu a ověření klinické diagnózy.

První menstruace po interrupci

První menzes se po výkonu dostaví za 4-6 týdnů.

Otěhotnění po potratu

Další těhotenství se doporučuje až po ukončení všech nutných vyšetření, plánovaně v odstupu nejméně 3 měsíců. Do té doby je vhodné se zabezpečit antikoncepcí.

Možné nežádoucí účinky:

Mezi relativně časté nežádoucí účinky preparátu patří nevolnost, zvracení, průjem, zvýšená teplota. Ojediněle se může objevit dušnost a velmi výjimečně může dojít k vyvolání nadměrné děložní činnosti s nebezpečím porušení stěny děložní či alergické reakci na daný přípravek.

Alternativy přípravku s obsahem misoprostolu:

Jako alternativa se dá použít preparát Enzaprost ve formě injekcí nebo Prostin ve formě vaginálních tablet, které jsou na území ČR registrovány. Aplikace Enzaprostu je navíc spojena s provedením aminocentézy – tj. vpichem jehlou přes břišní stěnu do dutiny plodového vejce. 

10. Interrupční zákon ( 66/1986 Sb. Zákon  České národní rady ze dne 20. října 1986  o umělém přerušení těhotenství )

Interrupční zákon je v České republice poměrně liberální. Jeho filozofie vychází z faktu, že výrazná restrikce by na jedné straně byla výrazným porušením svobodného rozhodnutí ženy plánovaně otěhotnět a na druhé straně by vedla k ilegálním potratům, eventuálně k tzv. potratové turistice, tak jak to vidíme v jiných státech Evropy a světa. Liberálnost tohoto zákona je trnem v oku mnohým institucím, v čele s římskokatolickou církví a v poslední době se stává i předmětem politického boje. Odpůrci interrupcí argumentují nezpochybnitelným právem jedince na život a snaží se dokázat, že plod je v době přerušení těhotenství již stvoření se všemi právy. Naopak obránci potratů hájí právo ženy samostatně se rozhodnout o svém těhotenství.

Účel zákona

Zákon upravuje umělé přerušení těhotenství a se zřetelem na ochranu života a zdraví ženy a v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství stanoví podmínky pro jeho provádění.
Podmínky pro umělé přerušení těhotenství  - výňatek ze zákona

§ 4

Ženě se uměle přeruší těhotenství na její žádost, jestliže o to písemně požádá, nepřesahuje-li těhotenství dvanáct týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní důvody.

§ 5

Ženě lze uměle přerušit těhotenství ze zdravotních důvodů s jejím souhlasem nebo z jejího podnětu, jestliže je ohrožen její život nebo zdraví nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu.

§ 6

(1) Ženě, která nedovršila šestnácti let, lze uměle přerušit těhotenství podle § 4 se souhlasem zákonného zástupce, popřípadě toho, jemuž byla svěřena do výchovy.
(2) Jestliže bylo podle § 4 uměle přerušeno těhotenství ženě ve věku od šestnácti do osmnácti let, vyrozumí o tom zdravotnické zařízení jejího zákonného zástupce.

§ 10

Umělé přerušení těhotenství podle § 4 se neprovede cizinkám, které se v České republice zdržují pouze přechodně.

11. Těhotenství a uměle přerušená těhotenství (UPT) v letech 1990-2015

Rok Věk ženy UPT Těhotenství Těhotenství bez UPT
1990 -17 3590 6705 3115
18-19 6684 24214 17530
20+ 100994 226230 125236
celkem 111268 257149 145881
1991 -17 4043 7679 3636
18-19 6800 25411 18611
20+ 95199 16810 121611
celkem 106042 249900 143858
1992 -17 3941 7379 3438
18-19 6829 25391 18562
20+ 83410 198653 115243
celkem 94180 231423 137243
1993 -17 3099 6268 3169
18-19 5613 23622 18009
20+ 61922 177025 115103
celkem 70634 206915 136281
1994 -17 2241 4680 2439
18-19 4309 17787 13478
20+ 48286 151882 103596
celkem 54836 174349 119513
1995 -17 1841 3716 1875
18-19 3466 13443 9977
20+ 44224 140828 96604
celkem 49531 157987 108456
1996 -17 1737 3331 1594
18-19 3355 10938 7583
20+ 42994 136456 93462
celkem 48086 150725 102639
1997 -17 1442 2832 1390
18-19 2917 9439 6522
20+ 40663 135632 94969
celkem 45022 147903 102881
1998 -17 1439 2684 1245
18-19 2859 8580 5721
20+ 38661 135219 96558
celkem 42959 146483 103524
1999 -17 1279 2448 1169
18-19 2351 7316 4965
20+ 35752 132113 96361
celkem 39382 141877 102495
2000 -17 1109 2157 1048
18-19 1907 5979 4072
20+ 31607 130403 98796
celkem 34623 138539 103916
2001 -17 1056 2057 1001
18-19 1780 5221 3441
20+ 29692 128757 99065
celkem 32528 136035 103507
2002 -17 1108 2194 1086
18-19 1699 4980 3281
20+ 28335 129616 101281
celkem 31142 136790 105648
2003 -17 1070 2148 1078
18-19 1613 4762 3149
20+ 26615 129351 102736
celkem 29298 136261 106963
2004 -17 985 2119 1134
18-19 1462 4571 3109
20+ 25127 132563 107436
celkem 27574 139253 111679
2005 -17 1035 2106 1071
18-19 1415 4407 2992
20+ 24003 136008 112005
celkem 26453 142521 116068
2006 -17 963 2017 1054
18-19 1352 4318 2966
20+ 23037 139754 116717
celkem 25352 146089 120737
2007 -17 1012 2023 1011
18-19 1378 4433 3055
20+ 23024 149408 126384
celkem 25414 155864 130450
2008 -17 1011 2125 1114
18-19 1458 4522 3064
20+ 23291 154641 131350
celkem 25760 161288 135528
2009 -17 928 2007 1079
18-19 1354 4424 3070
20+ 22354 152764 130410
celkem 24636 159195 134559
2010 -17 840 1773 933
18-19 1201 4098 2897
20+ 21957 150848 128891
celkem 23998 156719 132721
2011 -17 789 1759 970
18-19 1152 3707 2555
20+ 22114 142388 120274
celkem 24055 147854 123799
2012 -17 661 1590 929
18-19 1073 3718 2645
20+ 21298 141381 120083
celkem 23032 146689 123657
2013 -17 653 1474 821
18-19 1081 3508 2427
20+ 20980 139822 118842
celkem 22714 144804 122090
2014 -17 625 1471 846
18-19 881 3217 2336
20+ 20387 142521 122134
celkem 21893 147209 125316
2015 -17 547 1394 847
18-19 824 3025 2201
20+ 19032 142504 123472
celkem 20403 146923 126520

Pozn.: Počet těhotenství je dle ČSÚ definován jako součet živě, mrtvě narozených a potratů celkem (viz http://apl.czso.cz/iSMS/ukazdet.jsp?fnazev=t%EChotenstv%ED&froz=0&fid=7174).

Zdroj: ČSÚ - Informační systém narození, ÚZIS ČR - Národní registr potratů

12. Vaše dotazy

Je žloutenka typu C důvodem k interrupci?

Dobrý den mám dotaz, mám žloutenku typu C genotyp 1a. Jsem těhotná a chci požádat o potrat. Kolik mě to bude stát peněz? Nebo je přerušení těhotenství zdarma ze zdravotních důvodů?

Odpověď MUDr. Veroniky Ťápalové: Dobrý den, myslím, že hepatitida C není důvod k interrupci - tím myslím, že byste ji pravděpodobně neměla hrazenou pojišťovnou. To by Vám musel lékař, u kterého jste stran hepatitidy sledována, napsat jednoznačně, že gravidita vážně ohrožuje vaše zdraví. Toto není rozhodnutí gynekologa. Jinak cena interrupce placené se pohybuje různě podle toho, kde ji budou provádět. Většinou 3 000 – 5 000 Kč.

Potratová pilulka nebo chirurgický zákrok?

Dobrý den, řeším interrupci v 6. týdnu těhotenství. Moje lékařka mluvila o potratové pilulce a já bych ráda věděla, zda si může pacientka sama zvolit. Raději bych volila chirurgický zákrok, už z psychického důvodu. Děkuji za odpověď. 

Odpověď MUDr. Veroniky Ťápalové: Dobrý den, ano, pokud je dle UZ stáří těhotenství do 7. týdnů, pak jsou možné obě varianty a lékař by měl nechat volbu na Vás.

Přerušení těhotenství po žloutence

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Měla jsem žloutenku, se kterou jsem se půl roku léčila. Dostávala jsem injekce i tabletky až do úspěšného vyléčení. Tři měsíce na to nám s přítelem praskl kondom a otěhotněla jsem. Lékař mi řekl, že těhotenství není možné kvůli zdravotním komplikacím, které plodu hrozí. Sdělil mi, že těhotenství je možné až po půl roce od doléčení žloutenky. A tak se ptám, zda mám nárok na přerušení těhotenství zdarma. Děkuji předem za odpověď. 

Odpověď MUDr. Veroniky Ťápalové: Dobrý den, nevím, o jaký typ žloutenky se jedná, ani jaké léky jste užívala. Osobně si nicméně myslím, že 3 měsíce od ukončení léčby je dostatečně dlouhá doba na to, aby toto mělo nějaký vliv na vývoj plodu. Zda byste měla či neměla právo na interupci zdarma, musí posoudit pravděpodobně genetik (zda jsou určité léky pro plod škodlivé a do jaké míry). Toto určitě gynekolog sám schválit nemůže. Spíše si ale myslím, že to důvod k interupci zdarma není.

 

Ve zkratce pro tatínky

Interrupce je zákrok, při kterém je uměle přerušeno těhotenství (na žádost ženy do 12 týdnů trvání těhotenství, ze zdravotních důvodů až do 24 týdnů). Provádí ji pouze lékař-gynekolog ve zdravotnickém zařízení. Při interrupci dochází k odsátí nebo vyškrábnutí vyvíjejícího se zárodku společně s děložní sliznicí, příp. podání tablet vypuzujících zárodek z dělohy. U žen s negativním Rh faktorem musí být po výkonu podán Rh imunoglobulin, aby se u dalších těhotenství netvořily protilátky proti červeným krvinkám plodu. Po zákroku se mohou objevit komplikace, tou nejlehčí je krvácení. Interrupce je hrazená ženou, cena se pohybuje do cca 5000 Kč. Menstruace se po interrupci dostaví do 4-6 týdnů, další otěhotnění se doporučuje až s odstupem 3 měsíců. U dívek do 16 let se interrupce provádí pouze se souhlasem zákonného zástupce, od 16 do 18 je zákonný zástupce o provedené interrupci informován. JM

Autor: MUDr. Veronika Ťápalová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Veronika Ťápalová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Interrupce, umělé přerušení těhotenství - diskuze

 • Druhý potrat po císařském řezu
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se platí druhý potrat po dvou císařských řezech. Vím že první potrat po dvou císařských řezů se neplatil. Děkuji
  Anet1712   | 06.07.2021 10:36:17
  Reagovat | URL příspěvku
 • Potrat
  Potrat není řešení těžké životní situace. Potrat je vražda nevinného človíčka. Je spoustu jiných řešení. Nechte nám pomoci vám a vašemu dítěti.
  https://abolicioniste.cz/kontaktujte-nas/
  abolicionista   | 29.08.2019 20:51:29
  Reagovat | URL příspěvku
 • Interupce
  Dobrý den,je mi 47 let bohužel se mi stalo že jsem otěhotněla.Problém je,že se léčím s vyhřezlými ploténkami a beru silné opiáty v kombinaci s morfinem.Léky jsou Palexia retard,Pragiola a Sevredol.Také pravidelne docházím na ARO do ambulance bolesti na obstřiky kaudálního bloku.Chtěla jsem se zeptat zda by tyto všechny léky miminku uškodili a v případě že ano,platila bych nějaké přerušení těhotenstvi a kolik? Moc Vám děkuji za odpověď.
  barbagela   | 28.12.2017 00:06:50
  Reagovat | URL příspěvku
 • Interupce
  Dobrý den chtěla bych se zeptat kolik by mě stál potrat když mám v lednu 4 jít na zákrok podle doktora budu v 8 týdnů děkuji
  Adys45   | 30.12.2016 13:49:41
  Reagovat | URL příspěvku
 • Interupce z duvodu vysokeho veku
  Dobry den,
  mohu podstoupit prerusteni tehotenstvi z duvodu mého vysokého veku (45 let) i po 12 tydnu tehotenstvi? Bohuzel jsem jiz 13tt. Vse jsem mockrat zvazovala a prilis dlouho. Ale situaci proste nezvladnu ve svém veku a stavu.
  dekuji
  sunny42   | 19.12.2016 09:03:10
  Reagovat | URL příspěvku
 • Potratova pilulka nebo chir.zakrok
  Dobry den,
  resim interrupci v 6tt.Dr.mluvila o potratove pilulce a ja bych rada vedela,zda si muze pacientka sama zvolit.Radeji bych volila chir.zakrok uz z psych.duvodu.Dekuji za reakce.
  smajdulinka   | 31.03.2016 15:25:50 | Reakcí: 2, poslední: 07.04.2016 13:05:02
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Potratova pilulka nebo chir.zakrok
   Dobrý den, ano, pokud je dle UZ stáří těhotenství do 7. týdnů, pak jsou možné obě varianty a lékař by měl nechat volbu na Vás.
   MUDr. Veronika Ťápalová
   Baby on line   | 01.04.2016 17:23:44
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: Potratova pilulka nebo chir.zakrok
   Chtěla bych jen reagovat, že potrat s sebou nese psychické následky nezávisle na jeho způsobu-tzv.postabortivní syndrom. Ikdyž je dítě ještě nazáváno embryem, je to Vaše děťátko,které má touhu žít a důvěřuje Vám.Jakýkoliv zásah proti přírodě většinou přinese negativní důsledek, v tomto případě výčitky.
   novacka.j   | 07.04.2016 13:05:02
   Reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat. jsem ve 13 tt těhotenství a až ted jsme se rozhodli s přítelem , že by jsme měli ještě počkat. Můžu jít na potrat, když už nejsem ve 12 tt?
  Sweet777   | 14.01.2016 07:57:50 | Reakcí: 1, poslední: 14.01.2016 14:35:24
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE:
   Dobrý den, pokud dle ultrazvuku je plod větší než 12+0, to znamená, že jste již ukončila 12. týden a začínáte 13. týden, pak to možné již není.
   MUDr. Veronika Ťápalová
   Baby on line   | 14.01.2016 14:35:24
   Reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den jmenuji se Petra a mám prosbu.Zjistila jsem,že jsem těhotná a čekala bych svoje 4 dítě.Jsem moc zmatená a chci se zeptat,kdybych se rozhodla pro potrat,jestli u nás existuje klinika,kde by vše udělali,nebo musim ke svému lékaři a řešit to pouze přes něj děkuji Petra
  PAVVU   | 06.11.2015 08:51:56 | Reakcí: 2, poslední: 08.11.2015 08:54:53
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE:
   Petro, vím že jste nyní s této situace zmatená a neodpovím na váš dotaz. kdyby se Vaše maminka rozhodovala o Vás takto zda jít na potrat nebo zachovat při životě....znám mnoho lidí co mají 4 děti i odborníků kteří Vás podpoří....zkuste to zvážit.
   mrkněte na
   http://nesoudimepomahame.cz
   Vážím si i Vás a neodsuzuji Vás za to jen reaguji....
   cesmina82   | 06.11.2015 11:20:07
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE:
   Dobrý den, žádanku od svého gynekologa nutně nepotřebujete. Na většině klinik Vás vyšetří a žádost vypíší i bez něj.
   MUDr. Veronika Ťápalová
   Baby on line   | 08.11.2015 08:54:53
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Klesání hcg po Misoprostolu

| Saksan | 10.03.2024, 23:27

Dobrý den,

po dg. anembryomola (zjištěno 6+5) proběhlo ve čtvrtek ukončení těhotenství pomocí Misoprostolu v dávce dvakrát 600. Na posledním utz byl pouze 3 cm gestační váček. Hned ve čtvrtek proběhlo silné krvácení se sraženinami, od té doby běžná ms. Dneska jsem zkoušela tt a je na něm dálnice. Mám hrozný strach, zda potrat proběhl úplně. Jednalo se o vytoužené těhotenství po prvním transferu z IVF a několika letech snahy. Představa revize a následného čekání mě neskutečně děsí.

Moc děkuji za odpověď
Aneta

Dobrý den,

hCG tak rychle po farmakologické revizi neklesá, proto je normální, že těhotenský test Vám ukazuje pozitivní výsledek. Určitě máte naplánovanou kontrolu po podání tablet s určitým odstupem (běžně 2-3 týdny), do té doby vyčkejte, dělat těhotenské testy nemá smysl.

MUDr. Pavla Zahrádková | Babyonline | 11.03.2024, 08:36
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×