Interrupce, umělé přerušení těhotenství

Ve zkratce pro tatínky

 1. Co je to interrupce? Do kdy je možné interrupci provést?
 2. Pohled do minulosti – historie interrupce
 3. Důvody pro umělé přerušení těhotenství
 4. Jak se interrupce provádí?
 5. Komplikace interrupce
 6. Cena interrupce
 7. Jak často mohu chodit na interrupci?
 8. Přerušení těhotenství v I. trimestru (do 12. týdne těhotenství)
 9. Přerušení těhotenství v II. trimestru
 10. Interrupční zákon
 11. Vaše dotazy

1. Co je to interrupce? Do kdy je možné interrupci provést?

Interrupce je zákrok, při kterém je uměle přerušeno těhotenství. Jeho provedení je v každé zemi upraveno zákonem. V naší zemi lze těhotenství ukončit u ženy, která o to požádá, a to do 12 týdnů bez zdravotní indikace nebo ze zdravotních důvodů, jestliže je ohrožen život nebo zdraví ženy nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný plod. Ze zdravotní indikace lze těhotenství ukončit nejpozději do dosažení 24 týdnů těhotenství.
Výkon je možné podstoupit jen v odborném zařízení a výkon musí provést erudovaný lékař - gynekolog.

2. Pohled do minulosti – historie interrupce

Interrupce není problémem pouze dnešní doby. Její počátky jsou známy již od antických dob, jen v jiných podobách. Doba se vyvíjela a s ní se vyvíjely i názory na interrupci. Historický odkaz ve vztahu k uvedené problematice je rozporný. Starověcí Řekové doporučovali potrat na regulaci populace a na udržení stabilních ekonomických a sociálních podmínek. Platila zásada, že počet dětí nesmí přesáhnout existenční možnosti společnosti. Na druhé straně však Hippokrates zakazuje použití prostředků, které by přerušily vývoj plodu. V období středověku byl postoj k interrupci výrazně ovlivňován učením církve ve smyslu zpřísnění kritérií řízení ve věci potratu. Novověk díky pokroku chemie a lékařství přináší nejen nové abortivní prostředky, ale i stále více diskusí k tomuto tématu.

3. Důvody pro umělé přerušení těhotenství

V zemích, ve kterých je interrupce legální, se může žena rozhodnout pro přerušení těhotenství i z jiných, než jen medicínských důvodů. Celosvětově mezi nejčastější důvody vedoucí k přerušení těhotenství patří:

 • naplněný počet dětí v rodině,
 • přerušení těhotenství kvůli práci nebo škole,
 • nedostatek financí nebo problémy ve vztahu rodičů,
 • nízký věk budoucí matky, nebo
 • znásilnění.

Ostatní důvody k přerušení těhotenství mohou být zdravotní, kdy těhotenství ohrožuje zdraví nebo život ženy nebo vývoj plodu by mohl být ohrožen onemocněním matky (např. infekce) nebo léky, které žena užívala na začátku těhotenství a jsou pro vývoj plodu nebezpečné.

4. Jak se interrupce provádí?

Technika provedení interrupce závisí na stáří těhotenství a na pracovišti, ve kterém je prováděna. Přerušení ve vyšším týdnu je spojeno i s vyšším rizikem operačních i pooperačních komplikací. Obecně platí, že čím dříve se pacientka rozhodne k přerušení těhotenství, tím bude zákrok jednodušší a šetrnější s ohledem na její zdraví a další možné následky - především vzhledem k dalšímu chtěnému těhotenství. Všechny ženy, které podstupují interrupci, musí mít vyšetřenou krevní skupinu a  Rh faktor. Pokud je u ženy Rh negativní, musí po výkonu dostat anti Rh imunoglobulin, který zabrání senzibilizaci a následně k tvorbě protilátek proti červeným krvinkám plodu v dalším těhotenství a tím k jeho vážnému ohrožení na životě.

5. Komplikace interrupce

Komplikace interrupce mohou být spojeny s vlastním operačním zákrokem (kyretáží či vakuumaspirací) či s podáním abortiv, pomocí kterých se vyvolává potrat v II. trimestru. Riziko komplikací operačního výkonu je poměrně malé – pohybuje se kolem dvou procent.
Komplikace mohou být časné (krvácení, zánět, poranění dělohy) nebo pozdní (neplodnost, sexuální dysfunkce, komplikace v následující těhotenství – nedostatečnost děložního hrdla, problémy s placentou). Jednou z nejlehčích komplikací je silnější krvácení v pooperačním období. Toto se obvykle dá řešit injekcemi na „stažení“ dělohy (uterotonika), léky na snížení krvácení.
V některých případech může být příčinou krvácení i infekce, která se během operace dostala z pochvy do dělohy. Tehdy má žena i bolesti v podbřišku a zvýšenou teplotu. V takovém případě je zapotřebí antibiotická léčba, klid na lůžku a někdy i hospitalizace.

Zánět dělohy po interrupci (zánět dělohy – příznaky)

Po několika dnech se může objevit krvácení, neurčité bolesti v podbřišku přecházející až do křečí s následným vzestupem tělesné teploty. Může se jednat se o zánět dělohy, který -  pokud včas žena nevyhledá lékaře, může přejít do okolí. V případě podezření na zánět dělohy nebo pokud již zánět probíhá se podávají antibiotika ve formě tablet či intravenozně ( do krevního oběhu) podle závažnosti.

Rezidua (zbytky) po potratu

Další komplikací, která se může projevit krvácením a bolestmi jsou rezidua po potratu (v děloze zůstanou zbytky plodového vejce). V takovém případě je často potřebné ještě jednou v narkóze vyčistit dělohu.

Neplodnost po interrupci

Při interrupci se může i „příliš seškrábat“ děložní sliznice. V děloze se následkem toho mohou vytvořit srůsty a žena nemenstruuje, nebo jen velmi slabě, protože sliznice je velmi nízká nebo téměř žádná („Ashermanův syndrom“). Ashermanův syndrom může být důvodem pozdějšího problému s otěhotněním a je tedy třeba ho diagnostikovat a léčit.

Poranění nástroji během interrupce

Během operace může dojít i k poranění dělohy operačními nástroji. Vzácně je poranění dělohy tak závažné, že je nutné odstranění celé dělohy. Vzácně může nastat při perforaci dělohy i poranění střev, které si pak vyžaduje chirurgické řešení.

Deprese a sexuální problémy po interrupci

Některé ženy mohou mít po umělém přerušení těhotenství psychické problémy (depresivní stavy) a část žen má problémy se sexuálním životem (sexuální dysfunkce).

6. Cena interrupce

Cena umělého potratu včetně sepsání žádosti o provedení interrupce, kterou musí žena nebo její určený zákonný zástupce podepsat, se pohybuje ve většině zařízení od 3500 do 5000 Kč, Cena potratu se navýší eventuálně v případě nutnosti aplikace injekce Anti-D-gamaglobulinu (cena 1 dávky je se pohybuje většinou kolem 1000 Kč). Žena poplatek za umělé přerušení těhotenství uhradí pouze v případě, pokud se jedná o přerušení na vlastní žádost do 12. týdne!

7. Jak často mohu chodit na interrupci?

Ne dříve než za 6 měsíců, a to hlavně kvůli zdraví ženy. Potrat není antikoncepce.

8. Přerušení těhotenství v I. trimestru (do 12. týdne těhotenství)
Do 8. týdne těhotenství se nazývá miniinterrupce

Jak probíhá interrupce do 12. týdne těhotenství?

Podstatou operace je vybavení obsahu dutiny děložní.
Operace se provádí v celkové narkóze. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Obsah dutiny děložní je vybaven odsátím nebo kyretou. Doba trvání výkonu je cca 10 - 15 min. Doba hospitalizace 1 - 2 dny.

Opatření po výkonu, první pohlavní styk po interrupci

Nejméně 14 dnů po výkonu by měla žena dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel.

První menstruace po interrupci

První menzes se po výkonu dostaví za 4 - 6 týdnů.

Otěhotnění po interrupci

Další těhotenství po instrumentální interrupci se doporučuje po alespoň 3 proběhlých menstruačních cyklech – viz. otěhotnění po interrupci ve II. trimestru.

9. Přerušení těhotenství v II. trimestru
(13. – 24. týden těhotenství) – ze zdravotních důvodů

Snahou je provedení umělého přerušení těhotenství co možná nejšetrnějším způsobem. Na některých pracovištích v České republice se přerušení provádí pomocí přípravku obsahující misoprostol, což je moderní celosvětově užívaný lék k vyvolání potratu či porodu mrtvého plodu. V současné době není tento přípravek Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) registrován pro použití v gynekologii. Ale podle § 8 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb. Může ošetřující lékař za účelem poskytnutí optimální zdravotní péče předepsat nebo použít i léčiva neregistrovaná podle tohoto zákona, pokud jde o přípravek již registrován pro tyto účely v zahraničí.

Jak probíhá interrupce po 12. týdnu těhotenství?

Stejně jako umělé přerušení těhotenství v I. trimestru probíhá i přerušení těhotenství v II. trimestru za hospitalizace. Jedná se o vaginální podání tablet misoprostolu s účinnou látkou do zadní klenby poševní. Podání jednotlivé dávky je v případě potřeby opakováno v pravidelných intervalech maximálně pětkrát. V případě potřeby je v úvodu umělého přerušení těhotenství zavedena do děložního hrdla tyčinka tzv. Dilapan (Dilapan je tyčinka z želatiny), která svým postupným nabobtnáním rozvolní a tak připraví děložní hrdlo ke snadnějšímu nástupu děložních stahů. Postupných zesílením děložních stahů dojde k potratu plodu. Pokud jsou vyvolané stahy bolestivé a ženou nedobře snášené, je možné využít různé druhy léků tlumící bolest vč. epidurální analgesie. Časový interval do potratu se nedá odhadnout, pohybuje se od 2 do 24 hodin. U 10 % pacientek se nepodaří napoprvé vyvolat stahy děložní a je nutné celý proces opakovat. Po potratu je v některých případech nutné vybavit zbytky po potraceném plodu z dutiny děložní kyretou. Výkon se provádí na operačním sále v celkové narkóze. Plod i placenta jsou následně vyšetřeny v patologicko-anatomickém ústavu za účelem zjištění základní nemoci plodu a ověření klinické diagnózy.

První menstruace po interrupci

První menzes se po výkonu dostaví za 4-6 týdnů.

Otěhotnění po potratu

Další těhotenství se doporučuje až po ukončení všech nutných vyšetření, plánovaně v odstupu nejméně 3 měsíců. Do té doby je vhodné se zabezpečit antikoncepcí.

Možné nežádoucí účinky:

Mezi relativně časté nežádoucí účinky preparátu patří nevolnost, zvracení, průjem, zvýšená teplota. Ojediněle se může objevit dušnost a velmi výjimečně může dojít k vyvolání nadměrné děložní činnosti s nebezpečím porušení stěny děložní či alergické reakci na daný přípravek.

Alternativy přípravku s obsahem misoprostolu:

Jako alternativa se dá použít preparát Enzaprost ve formě injekcí nebo Prostin ve formě vaginálních tablet, které jsou na území ČR registrovány. Aplikace Enzaprostu je navíc spojena s provedením aminocentézy – tj. vpichem jehlou přes břišní stěnu do dutiny plodového vejce. 

10. Interrupční zákon ( 66/1986 Sb. Zákon  České národní rady ze dne 20. října 1986  o umělém přerušení těhotenství )

Interrupční zákon je v České republice poměrně liberální. Jeho filozofie vychází z faktu, že výrazná restrikce by na jedné straně byla výrazným porušením svobodného rozhodnutí ženy plánovaně otěhotnět a na druhé straně by vedla k ilegálním potratům, eventuálně k tzv. potratové turistice, tak jak to vidíme v jiných státech Evropy a světa. Liberálnost tohoto zákona je trnem v oku mnohým institucím, v čele s římskokatolickou církví a v poslední době se stává i předmětem politického boje. Odpůrci interrupcí argumentují nezpochybnitelným právem jedince na život a snaží se dokázat, že plod je v době přerušení těhotenství již stvoření se všemi právy. Naopak obránci potratů hájí právo ženy samostatně se rozhodnout o svém těhotenství.

Účel zákona

Zákon upravuje umělé přerušení těhotenství a se zřetelem na ochranu života a zdraví ženy a v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství stanoví podmínky pro jeho provádění.
Podmínky pro umělé přerušení těhotenství  - výňatek ze zákona

§ 4

Ženě se uměle přeruší těhotenství na její žádost, jestliže o to písemně požádá, nepřesahuje-li těhotenství dvanáct týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní důvody.

§ 5

Ženě lze uměle přerušit těhotenství ze zdravotních důvodů s jejím souhlasem nebo z jejího podnětu, jestliže je ohrožen její život nebo zdraví nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu.

§ 6

(1) Ženě, která nedovršila šestnácti let, lze uměle přerušit těhotenství podle § 4 se souhlasem zákonného zástupce, popřípadě toho, jemuž byla svěřena do výchovy.
(2) Jestliže bylo podle § 4 uměle přerušeno těhotenství ženě ve věku od šestnácti do osmnácti let, vyrozumí o tom zdravotnické zařízení jejího zákonného zástupce.

§ 10

Umělé přerušení těhotenství podle § 4 se neprovede cizinkám, které se v České republice zdržují pouze přechodně.

Autorka: Veronika Ťápalová

11. Vaše dotazy

Je žloutenka typu C důvodem k interrupci?

Dobrý den mám dotaz, mám žloutenku typu C genotyp 1a. Jsem těhotná a chci požádat o potrat. Kolik mě to bude stát peněz? Nebo je přerušení těhotenství zdarma ze zdravotních důvodů?

Odpověď MUDr. Veroniky Ťápalové: Dobrý den, myslím, že hepatitida C není důvod k interrupci - tím myslím, že byste ji pravděpodobně neměla hrazenou pojišťovnou. To by Vám musel lékař, u kterého jste stran hepatitidy sledována, napsat jednoznačně, že gravidita vážně ohrožuje vaše zdraví. Toto není rozhodnutí gynekologa. Jinak cena interrupce placené se pohybuje různě podle toho, kde ji budou provádět. Většinou 3 000 – 5 000 Kč.

Potratová pilulka nebo chirurgický zákrok?

Dobrý den, řeším interrupci v 6. týdnu těhotenství. Moje lékařka mluvila o potratové pilulce a já bych ráda věděla, zda si může pacientka sama zvolit. Raději bych volila chirurgický zákrok, už z psychického důvodu. Děkuji za odpověď. 

Odpověď MUDr. Veroniky Ťápalové: Dobrý den, ano, pokud je dle UZ stáří těhotenství do 7. týdnů, pak jsou možné obě varianty a lékař by měl nechat volbu na Vás.

Ve zkratce pro tatínky

Interrupce je zákrok, při kterém je uměle přerušeno těhotenství (na žádost ženy do 12 týdnů trvání těhotenství, ze zdravotních důvodů až do 24 týdnů). Provádí ji pouze lékař-gynekolog ve zdravotnickém zařízení. Při interrupci dochází k odsátí nebo vyškrábnutí vyvíjejícího se zárodku společně s děložní sliznicí, příp. podání tablet vypuzujících zárodek z dělohy. U žen s negativním Rh faktorem musí být po výkonu podán Rh imunoglobulin, aby se u dalších těhotenství netvořily protilátky proti červeným krvinkám plodu. Po zákroku se mohou objevit komplikace, tou nejlehčí je krvácení. Interrupce je hrazená ženou, cena se pohybuje do cca 5000 Kč. Menstruace se po interrupci dostaví do 4-6 týdnů, další otěhotnění se doporučuje až s odstupem 3 měsíců. U dívek do 16 let se interrupce provádí pouze se souhlasem zákonného zástupce, od 16 do 18 je zákonný zástupce o provedené interrupci informován. JM

Diskuze » Poradna »
Sdílejte článek
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Komerční sdělení

Související články

Interrupce, umělé přerušení těhotenství - diskuze

 • Interupce
  Dobrý den chtěla bych se zeptat kolik by mě stál potrat když mám v lednu 4 jít na zákrok podle doktora budu v 8 týdnů děkuji
  Adys45   | 30.12.2016 13:49:41
  Reagovat | URL příspěvku
 • Interupce z duvodu vysokeho veku
  Dobry den,
  mohu podstoupit prerusteni tehotenstvi z duvodu mého vysokého veku (45 let) i po 12 tydnu tehotenstvi? Bohuzel jsem jiz 13tt. Vse jsem mockrat zvazovala a prilis dlouho. Ale situaci proste nezvladnu ve svém veku a stavu.
  dekuji
  sunny42   | 19.12.2016 09:03:10
  Reagovat | URL příspěvku
 • Potratova pilulka nebo chir.zakrok
  Dobry den,
  resim interrupci v 6tt.Dr.mluvila o potratove pilulce a ja bych rada vedela,zda si muze pacientka sama zvolit.Radeji bych volila chir.zakrok uz z psych.duvodu.Dekuji za reakce.
  smajdulinka   | 31.03.2016 15:25:50 | Reakcí: 2, poslední: 07.04.2016 13:05:02
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Potratova pilulka nebo chir.zakrok
   Dobrý den, ano, pokud je dle UZ stáří těhotenství do 7. týdnů, pak jsou možné obě varianty a lékař by měl nechat volbu na Vás.
   MUDr. Veronika Ťápalová
   Baby on line   | 01.04.2016 17:23:44
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: Potratova pilulka nebo chir.zakrok
   Chtěla bych jen reagovat, že potrat s sebou nese psychické následky nezávisle na jeho způsobu-tzv.postabortivní syndrom. Ikdyž je dítě ještě nazáváno embryem, je to Vaše děťátko,které má touhu žít a důvěřuje Vám.Jakýkoliv zásah proti přírodě většinou přinese negativní důsledek, v tomto případě výčitky.
   novacka.j   | 07.04.2016 13:05:02
   Reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat. jsem ve 13 tt těhotenství a až ted jsme se rozhodli s přítelem , že by jsme měli ještě počkat. Můžu jít na potrat, když už nejsem ve 12 tt?
  Sweet777   | 14.01.2016 07:57:50 | Reakcí: 1, poslední: 14.01.2016 14:35:24
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE:
   Dobrý den, pokud dle ultrazvuku je plod větší než 12+0, to znamená, že jste již ukončila 12. týden a začínáte 13. týden, pak to možné již není.
   MUDr. Veronika Ťápalová
   Baby on line   | 14.01.2016 14:35:24
   Reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den jmenuji se Petra a mám prosbu.Zjistila jsem,že jsem těhotná a čekala bych svoje 4 dítě.Jsem moc zmatená a chci se zeptat,kdybych se rozhodla pro potrat,jestli u nás existuje klinika,kde by vše udělali,nebo musim ke svému lékaři a řešit to pouze přes něj děkuji Petra
  PAVVU   | 06.11.2015 08:51:56 | Reakcí: 2, poslední: 08.11.2015 08:54:53
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE:
   Petro, vím že jste nyní s této situace zmatená a neodpovím na váš dotaz. kdyby se Vaše maminka rozhodovala o Vás takto zda jít na potrat nebo zachovat při životě....znám mnoho lidí co mají 4 děti i odborníků kteří Vás podpoří....zkuste to zvážit.
   mrkněte na
   http://nesoudimepomahame.cz
   Vážím si i Vás a neodsuzuji Vás za to jen reaguji....
   cesmina82   | 06.11.2015 11:20:07
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE:
   Dobrý den, žádanku od svého gynekologa nutně nepotřebujete. Na většině klinik Vás vyšetří a žádost vypíší i bez něj.
   MUDr. Veronika Ťápalová
   Baby on line   | 08.11.2015 08:54:53
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekVšechny diskuze

Poradna

Samovolný potrat

| Charlotta Hájková | 02.03.2017, 08:26

Dobrý den, měla bych dotaz,
byla jsem v 8.tt a minulou středu jsem musela jet do nemocnice s tím, že jsem začala krvácet. Doktoři mi řekli, že se jedná o potrat. V pátek jsem byla propuštěna a v ponděli jsem jela do nemocnice znova na kontrolu, dělali mi ultrazvuk a říkali, že revize není třeba, že mi tam zůstalo 6 mm gestáčního váčku a že to odejde ještě samo, dostala jsem injekci na stažení dělohy. A dnes jsem jela ke svému obvodnímu gynekologovi, ale ultrazvuk už mi nedělal, pouze mě uschopnil a to bylo vše. Nemůže ve mně ještě něco zůstat, abych pak neměla problémy. Předem děkuji za odpověď! Charlotta.

Dobrý den, pokud v nemocnici dle ultrazvuku bylo jen rozšíření na 6 mm, pak by injekce na stažení dělohy, která způsobuje i vypuzení zbytků z dělohy, měla stačit. Pokud nemáte potíže se vsmyslu silného krvácení či bolestí břicha, vše by mělo být v pořádku.

MUDr. Veronika Ťápalová | Babyonline | 03.03.2017, 07:40
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce