Pohádka o veverce

Pohádka Na stromě s Emilkou - verze k vytištění

Veverka
Hlodavec žijící v korunách stromů. Barva srsti může být různá od rezavé přes šedou až černou. Rezavé veverky bývají častěji k vidění v nížinách a černé na horách. Chlupatý ocas veverka používá jako kormidlo při skákání z větve na větev. Živí se semínky šišek, oříšky, pupeny stromů, houbami, hmyzem, někdy i ptačími vejci. Na zimu si dělá zásoby potravy. Veverka obecná je v České republice ohroženým druhem.

Pohádka: Na stromě s Emilkou

Adélka šla s maminkou domů ze školky. Ten den si zkrátily cestu domů parkem. Z trávy nesměle vykukovaly sněženky a ptáčci na stromech si vesele prozpěvovali své jarní sonáty. Když tak šly a povídaly si, všimla si Adélka něčeho malého pod stromem. „Maminko, podívej, něco se tam hýbe!“ Adélka předběhla maminku a rychle běžela pod strom. Bylo to holé a slepé mláďátko veverky, které vypadlo z hnízda. „Co budeme dělat?“ ptala se Adélka ustaraně. „To se někdy stává. Veverčí máma už mu nepomůže, musíme ho zachránit samy,“ vysvětlovala maminka.

Inzerce

„Vypadá, že zraněné není, potřebuje hlavně teplo a mlíčko,“ usoudila maminka, když si veverušku zvedla z trávy a opatrně ji zabalila do své šály. Holá a bledá veverka se celá chvěla, dlouhý ocásek jí bezvládně visel dolů. „Žije a dýchá, to je hlavní.“

Doma maminka zavolala do nejbližší záchranné stanice pro veverky. Tam jí pán poradil, jak má připravit speciální veverčí mlíčko. To kravské, co pijeme, by ji mohlo prý i zabít. Pán slíbil, že si pro malou veverku za dva dny přijede, a vysvětlil mamince, jak se má do té doby o veverku postarat.

Inzerce

„Adélko, do té doby musíme o veverku pečovat, zatím jí uděláme pelíšek v krabici ve sklepě, tam u pece jí bude pěkně teploučko.“

„A do postýlky si Emilku vzít nemůžu?“ žadonila Adélka, která už i veverce dala jméno.

Inzerce

„Nemůžeš, ten pán říkal, že bude mít možná i blechy, protože je to divoké zvířátko,“ vysvětlovala Adélce.

Druhý den byla sobota a Adélka vstávala brzy ráno, jen aby se mohla podívat na malou Emilku. Tatínek ji ale předběhl. Zrovna ji krmil mlékem injekční stříkačkou přímo do pusinky.

Inzerce

„Můžu si to také zkusit?“ žadonila Adélka.

„To víš, že ano, ale opatrně, podržím ji a ty ji krm, Adélko.“

A malá Emilka hltavě pila a pila. A pak najednou poprvé otevřela očka.

„Tatínku, ona se na mě podívala!“

„To víš, musela si prohlédnout svoji nálezkyni,“ odpověděl s úsměvem tatínek.

Pro veverušku si druhý den odpoledne přijel mladý pán, který se prý stará hned o několik takových veverek.

„Adélko, neboj, u nás bude o veverušku dobře postaráno. Až vyroste a bude silná, vypustíme ji zpátky do přírody, kam patří,“ povídal ten pan záchranář Adélce, když mu podávala veverku a plakala.

„Přijď se na ni za námi s maminkou podívat a můžete přibrat nějaká semínka pro ostatní veverky.

„Přijdeme, maminko?“ otočila se uplakaná Adélka na maminku, co ona na to.

„To víš, že ano!“ slíbila maminka, „a vezmeme veverkám nějaká semínka a oříšky.“

Asi za čtrnáct dní, které připadaly Adélce jako věčnost, se vydala celá rodinka na výlet za veverkami. Jeli vláčkem a pak šli ještě kus pěšky lesem.

A tam na kraji lesa byl dům a před domem obrovské voliéry, ve kterých poskakovaly černé a rezavé veverky.

Adélku přivítal pán, který byl u nich doma. Pak jim ukázal jejich veverušku, která byla vevnitř v domku v teplém pelíšku ještě se dvěma skoro stejně velkými, ale pruhovanými veverkami.

„Emilko, ty jsi ale vyrostla!“ žasla nad svojí kamarádkou Adélka.

Pán veverkám akorát připravil mléko a Adélka si mohla svoji Emilku i nakrmit.

„Mrkla na mě, maminko! Poznala mě!“ radovala se Adélka a maminka s ní.

Pak přišla jedna slečna a Adélce řekla, že se právě dneska budou vypouštět některé starší veverky do lesa. Emilka spokojeně usnula a Adélka se šla podívat, jak se veverky vypouštějí zase na svobodu. Byla to radostná podívaná.

Dvě černé hopsandy udělaly z voliéry „hupky dupky“ a už byly na stromě. Pak se ještě na rozloučenou podívaly na své náhradní rodiče, jako by se chtěly rozloučit a poděkovat za jejich péči, a pak už zmizely v lese.

„Možná se ještě vrátí, ale čím dřív si zvyknou, tím lépe pro ně,“ povídala slečna Adélce.

Adélka slíbila Emilce, že se za ní přijede zase brzy podívat a vezme jí také něco dobrého na zub.

„Maminko, musíme sem jezdit často, abychom nezmeškali, až se i Emilka vrátí zpátky do přírody,“ prosila ji.

Maminka s tatínkem to Emilce slíbili. A hned příště s sebou vzali také paní učitelku a děti ze školky, kam Adélka chodí. A Emilka rostla jako z vody. Byla z ní po několika týdnech čiperná, rezavá veveruška s huňatým ocáskem. A pokaždé, když za ní Adélka přišla, radostně za ní hopsala, protože si dobře pamatovala, kdo jí to jaro zachránil život.

 

Veverky                                                          

Tam na stromě u větvičky
hopsají dvě veveřičky.
Pak zmizela jedna v lese,
v pacičkách si šišku nese.

Semínka si dopřává -
černá i ta rezavá.
Na zimu má v pelíšku
každá kupu oříšků.

Autorka: Kamila Urbanová                                        

Ilustrátorka: Jelizaveta Stýskalová            

Seznam pohádek Kamily Urbanové:
Jak beruška hledala tečky
Čmelák Melák
O pavoučkovi Pokoutníčkovi
Jak se slepička ztratila
Havran Ivan
Šneci z dubového háje (hlemýžď)
Jak se ztratil mraveneček
Dva kamarádi (slepýš)
Hrdinka z rybníka (ropucha)
Na stromě s Emilkou (veverka)

                     

 

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Veverka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Nárok na porodné

| Janice78 | 19.02.2020, 13:46

Dobrý den,
ráda bych se na Vás obrátila s dotazem či pomocí ve věci zamítnutého nároku na porodné.
Jsem samoživitelka, OSVČ.
Dotaz, proč nedosáhnu na porodné jsem zaslala úředníkovi, který mou žádost vyřizoval na jeho email i do datové schránky. Níže zasílám svůj dotaz a jeho odpověď. Nechápu ale, proč po mě chtěl úředník dokládat i zálohy z pssz a ze zdravotní pojišťovny pro účely zjištění nároku na porodné, když se ve finále odkazuje na odstavec ze zákona, kde vycházejí z průměru a ne z mých skutečných příjmů.
Z jakého důvodu se neřídili odstavcem 4?
(4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc

a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo
b) jedna dvanáctina příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, ze kterých byla stanovena daň paušální částkou, není-li dále stanoveno jinak.

Zde zasílám emailovou komunikaci
Dobrý den,

odkazuji Vás na ustanovení § 5 odst. 5 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře:

„Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.“

a odst. 7)

„Částka průměrné měsíční mzdy se zjišťuje za kalendářní rok předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku a vyhlašuje ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem, s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.“

Více Vám již sdělit nemohu. Proti vyrozumění se neodvoláváte, odvolání je proti rozhodnutí. Vyrozumění je pro Vás možnost se písemně nebo osobně vyjádřit, vyjádření e-mailem není považováno za písemnou formu, protože e-mail není opatřený elektronickým podpisem, a vysvětlení Vám poskytuji pouze jako odpověď na dotaz. Vzhledem k tomu, že jste s dítětem sama, pak hranice příjmů, pod které se musíte dostat, je velmi nízká a díky tomu nárok pak podle platných ustanovení zákona nevzniká.

Považuji tuto odpověď za dostačující a dále na případné e-maily nemohu odpovídat, mám zde dalších 500 žádostí o dávky, které čekají na zpracování.

S přáním hezkého dne,

cid:image001.png@01D5B035.29F5AF60

Lukáš Marek
Odborný referent – pracovník SSP a dávek PP pro správní obvod Praha 15 a 22
E: lukas.marek@uradprace.cz

Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Praha 10
Vršovická 1429/68
Vršovice
101 00 Praha 101

Datová schránka: w7aznwp
http://www.uradprace.cz

From: Jana Dlouhá <D.Jana@seznam.cz>
Sent: Tuesday, February 18, 2020 4:57 PM
To: Marek Lukáš (UPA-ABJ) <lukas.marek@uradprace.cz>
Subject: Porodné, spis.zn.2730-20-AB

Dobrý den, pane Marku,

na základě Vašeho vyrozumění ohledně možného nároku na porodné bych se chtěla touto cestou
odvolat a požádat o vysvětlení, jak jste k finální příjmové částce 14700Kč dospěl.
Dle DAP za rok 2017, z kterého se má nárok vypočítávat byl základ daně 153.070,-Kč,
což je po vydělení 12, měsíční příjmová částka 12755,80 Kč
Jiné příjmy jsem v tomto roce neměla. Není mi tedy známo, jak jste k výsledné částce dospěl
a žádám tedy o vysvětlení

Předem děkuji

S pozdravem

Dlouhá J.


Neobtěžovala bych Vás s tímto dotazem, ale podle pana Marka je jeho odpověď dostačující a už se k ní zřejmě nehodlá vyjadřovat. Proto zkouším Vás, zda by jste byli ochotni mi danou záležitost vysvětlit, případně pomohli s odvoláním a přezkumem jejich výsledku

Předem velice děkuji

S pozdravem

Jana Dlouhá

Dobrý den,

postup úřadu je v souladu se zákonem. Pokud jste v rozhodném období vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, zjišťují se příjmy podle § 5 odst. 4). Pokud se ale jedná o hlavní činnost a jsou takto zjištěné příjmy nízké, tedy nedosahují nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, započítává se místo Vašich skutečných příjmů právě těchto 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, tak jak to uvádí § 5 odst. 5) a související odst. 7). Pokud byste vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v rozhodném období, ale v předchozím zdaňovacím období byste ji nevykonávala, postupovalo by se podle odst. 6).

Ing. Lenka Kozlová | Babyonline | 21.02.2020, 09:54
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce