Změny v podpoře zdravotně postižených

Cílem změn v této sféře je adresnější, jednodušší a efektivnější systém dávek pro zdravotně postižené. Dávky budou nově poskytovány na jednom místě (úřadech práce) a odpadne tak vyplňování řady formulářů.

Počet dávek pro zdravotně postižené se snižuje z 11 pouze na 2 – příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakovaná nároková dávka poskytovaná osobám starším 1 roku s poruchami mobility nebo orientace, které se opakovaně v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravovány a nejsou umístěny v ústavní péči.

Výše příspěvku na mobilitu činí 400,- Kč měsíčně.
O příspěvek lze požádat jednorázově a peníze jsou poskytovány každý měsíc.

Inzerce

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová dávka pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkých sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením.

Slouží k pořízení nezbytných pomůcek, zakoupení a úpravě motorového vozidla a při úpravách bytu.
Maximální výše příspěvku je 350.000,- Kč.

Inzerce

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800.000,- Kč.

Zákon také rozlišuje, zda se jedná o pomůcku v ceně do nebo přes 24.000,- Kč. O příspěvek na pomůcku v ceně do 24.000,- Kč může žádat osoba s příjmy nižšími než je 8násobek životního minima.

Inzerce

Ať se jedná o pomůcku v ceně do nebo nad 24.000,- Kč, vždy je vyžadována spoluúčast žadatele, a to ve výši 10 % z předpokládané či zaplacené ceny, nebo v případě nedostatku finančních prostředků pro spoluúčast může ÚP určit spoluúčast nižší, minimálně však 1.000,- Kč.

Speciální pravidla se vztahují na zakoupení motorového vozidla
V případě pořízení motorového vozidla činí maximální výše příspěvku 200.000,- Kč a opakovaně jej lze přiznat po uplynutí 10 let.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka, určená pro ty občany, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiných lidí. Příspěvek náleží přímo zdravotně postiženému nebo seniorovi.

Inzerce

Zůstává zachován dosavadní model čtyř stupňů závislosti, jen se stanovuje nový způsob nároku na poskytování příspěvku na péči.
O příspěvek na péči je možné požádat na úřadech práce.

Rozhodnutí o jeho přidělení se vydávají na základě zdravotního posudku vypracovaného lékařskou posudkovou službou.
Podkladem pro vypracování zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný záznam ze sociálního šetření.

Posuzování nepříznivého zdravotního stavu

Dochází ke změnám ve způsobu posuzování nepříznivého zdravotního stavu, a to při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči.
Posudkoví lékaři budou nově posuzovat jen 10 základních životních potřeb v každodenním životě, namísto 36 úkonů ve 129 dílčích činnostech.
Pro zdravotně postižené to znamená administrativně jednodušší posuzování zdravotního stavu.

Stupně závislosti

·    I. stupeň – lehká závislost
·    II. stupeň – středně těžká závislost
·    III. stupeň – těžká závislost
·    IV. stupeň – úplná závislost

10 úkonů pro posouzení závažnosti zdravotního stavu (podle vyhlášky 505/2006 Sb., upravené 2011):

1. Mobilita
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.
2. Orientace
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.
3. Komunikace
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.
4. Stravování
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.
5. Oblékání a obouvání
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
6. Tělesná hygiena
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
7. Výkon fyziologické potřeby
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.
8. Péče o zdraví
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.
9. Osobní aktivity
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
10. Péče o domácnost
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

Výše příspěvku na péči

Věk / Stupeň závislosti (Kč / měsíc)

  I. II. III. IV.
do 18 let 3.000,- 6.000,- 9.000,- 12.000,-
nad 18 let 800,- 4.000,- 8.000,- 12.000,-

Změna výplaty dávek pro zdravotně postižené děti

Nově bude platit, že děti se zdravotním postižením budou po dovršení 1 roku zabezpečeny jednou sociální dávkou – buď rodičovským příspěvkem v plné výši, nebo příspěvkem na péči.
Výběr provede rodič dítěte.

Zpracováno podle průvodce změnami sociálního systému v roce 2012 vydaného Úřadem vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jehož cílem je objasnit tyto změny běžným občanům.

Zpracovala: Mgr. Věra Tautová, DiS.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Změny v podpoře zdravotně postižených - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Výsledky cytologie

| aksilE | 14.09.2021, 08:15

Dobrý den,
na cytologii mám podle výsledků nález, který již nestačí sledovat, ale musí se již dle doktorky řešit. Mám dvě možnosti, buďto biopsii nebo konizaci čípku, pro kterou je moje doktorka spíše nakloněna. Četla jsem však, že výsledky z 1 cytologie nemusí být přesné a výsledek může být nad/podhodnocený či falešně pozitivní. Napadlo mě, zda není lepší pro kontrolu udělat ještě jeden stěr a to již placený LAB test. Nechce se mi věřit, že bych najednou měla takový problém, na prohlídky chodím pravidelně, jsem očkována a mám několik let stálého partnera. Mám 3měsíční mimi a doporučení po zákroku je nezvedat těžké věci, což si nedovedu v mém případě představit. Plánujeme později ještě jedno a tak se obávám, zda chir. zásahem bych pak neměla problémy např. s donošením.
Je mi 26 let.

Děkuji moc za odpověď.

Dobrý den, bohužel bez popsání nálezu a jeho závažnosti vám adekvátně nemohu sdělit svůj názor na váš případ. Samozřejmě jako všechny metody, testování nemusí být zcela přesné, ale pokud je nález natolik závažný, že se paní doktorka spíše i ve vašem věku kloní ke konizaci, převažují zřejmě benefity zákroku nad riziky. V případě konizace a následného těhotenství záleží na tom, kolik tkáně čípku je odstraněno (tzn. jak velký konus byl vytnut), jelikož se musí vyříznout taková část čípku, která obsahuje změněné buňky, aby zůstal takzvaný "zdravý okraj". Pokud je tento konus standartní velikosti (nedochází prakticky k amputaci čípku) a dobře se zhojí po zákroku, není důvod k obavám. Samozřejmě během těhotenství tím pádem bude čípek více sledován z důvodu předchozího zákroku, aby se rychleji nezkracoval, ale naprostá většina žen později nemá s tímto potíže. Pokud nakonec na zákrok přistoupíte, je důležité také myslet na dostatek času ke zhojení, nežli se rozhodnete znovu otěhotnět. Držím vám palce, věřím, že vše dobře dopadne ke vší spokojenosti, hezký den.

MUDr. Elena Peschoutová | Babyonline | 17.09.2021, 20:48
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce
×