Inzerce
Inzerce
Inzerce

Výplata sociálních dávek a jejich druhy

Jednotné výplatní místo

Dosud se dřívějších více než 20 typů sociálních dávek vyplácelo na třech různých úřadech. Systém byl administrativně náročný, ale stejně tak bylo pro občana žádajícího o více typů dávek náročné obcházet pravidelně více úřadů (zvláště v případě obyvatel menších obcí).
Od 1. ledna 2012 je výplatní místo, a tedy i místo pro podání žádostí o dávky jednotné – je jím Úřad práce ČR, který má po celé ČR celkem 423 kontaktních míst a 26 detašovaných (výjezdních) pracovišť.

Systém dávek státní sociální podpory

 1. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
 2. Dávky sociální podpory
 3. Dávky pomoci v hmotné nouzi
 4. Dávky pro zdravotně postižené

1. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci

Více o podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci najdete na: https://www.babyonline.cz/dite-a-finance/socialni-reforma-2012/zmeny-v-podpore-zamestnanosti

2. Dávky sociální podpory

Rodičovský příspěvek

Více na: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/rodicovska-dovolena

Přídavek na dítě

Více na: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/pridavek-na-dite

Příspěvek na bydlení

Dávka, která přispívá na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí na pokrytí nákladů na bydlení a současně je těchto 30 % (35 %) nižších než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Inzerce

Porodné

Více na: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/porodne-vyse-a-vyplata

Pohřebné

Dávka ve výši 5.000,- Kč pro osoby, které vypravují pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt v ČR.

Inzerce

Dávky pěstounské péče

Kromě dávek určených konkrétně pěstounům na potřeby spojené s péčí o dítě, které převzali do pěstounské péče, může pěstounovi i dítěti vzniknout nárok i na další dávky, např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Odměna pěstouna
Příspěvek na převzetí dítěte
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Podrobnosti na Úřadech práce či www.mpsv.cz (http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp)

Sociální příplatek

Tato dávka náleží rodinám se zdravotně postiženým členem – tzn. rodič pečující o dlouhodobě nemocné dítě, dlouhodobě zdravotně postižené dítě, dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě nebo je jeden z rodičů dlouhodobě těžce zdravotně postižený.
Výše dávky závisí na příjmech rodiny, i stupni postižení dítěte a rodiče.
Orientační výši příspěvku pro rodinu s příjmy na úrovni životního minima naleznete zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/soc_priplatek

Inzerce

3. Dávky pomoci v hmotné nouzi

Jedná se o formu pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, která má motivovat k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb a je opatřením, které pomáhá bojovat proti sociálnímu vyloučení.

Jejím účelem je pomoc při řešení některých nárazových životních situací (bezdomovci, matky s dětmi v azylových domech, živelné pohromy apod.) a její nedílnou součástí je sociální práce s klienty.

Osobou v hmotné nouzi není podle zákona osoba:

Inzerce
 • která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
 • která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání,
 • které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodila pracovní neschopnost úmyslně,
 • která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění,
 • které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce,
 • která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby.

Příspěvek na živobytí

Jedná se o základní dávku pomoci v hmotné nouzi, která je vlastně doplatkem do životního minima posuzovaných osob žijících/hospodařících společně.
Předpokladem pro přiznání této dávky je zažádání o další formy pomoci (rodičovského příspěvku, přídavku na dítě, příspěvku na bydlení, výživného apod.).
Pro přiznání příspěvku jsou rozhodné příjmy za poslední 3 měsíce.
O příspěvek se žádá každý měsíc.

Doplatek na bydlení

Tato dávka pomáhá řešit nedostatek příjmů k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny, včetně příspěvku na bydlení.
Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí.
Dávku lze čerpat na základě konkrétních dokladů požadovaných úřady, např. zaplacenými složenkami k bydlení na ubytovnách.

Mimořádná okamžitá pomoc

Jednorázová dávka pro osoby, které se ocitnou v situacích, které je nutné bezodkladně řešit. Zákon stanovuje 6 takových situací, jejichž skutečnou závažnost vždy posuzuje příslušný Úřad práce:
1. Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).
2. Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 51.150 Kč.
3. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.
4. Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34.100 Kč.
5. Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34.100 Kč.
6. Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1.000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. maximálně částku 13.640 Kč.

Pozn.: Uvedené informace jsou převzaty z www.mpsv.cz a jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci krajské pobočky Úřadu práce ČR.

4. Dávky pro zdravotně postižené

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na péči

Více o dávkách pro zdravotně postižené naleznete na: https://www.babyonline.cz/dite-a-finance/socialni-reforma-2012/zmeny-v-podpore-zdravotne-postizenych

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Výplata sociálních dávek a jejich druhy - diskuze

 • Poradte .)
  Dobry den tenhle cervenec jsem dodelala skolu obor kuchar cisnik...praci jsem nemela ani zadnou brigadu...evidovala jsem se na pracaku byla jsem na druhe domluvene schuzce snima byla jsem tam kuli tomu aby mi platili zdravotni a socialni....po druhe schuzce me vyskrtli z evidence....a termin porodu mam 16 prosince...chtela jsem se zeptat kdyz jsem vyskrtla z evidence kdo za me bude platit zdrav.a soc......a kevsemu nemam narok na materskou jen rodicovsky prispevek moc me to zajima dekuji za odpovedi
  Monika1995   | 26.11.2014 16:01:00 | Reakcí: 1, poslední: 26.11.2014 17:24:17
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Poradte .)
   Důvod proč vás vyškrtli z evidence?
   V době kdy je člověk zaevidován na ÚP za něj platí zdravotní pojištění stát, po dobu kdy se z ÚP dostává i podpora tak i po tuto dobu je hrazené sociální pojištění, to je dobrovolné tudíž státem jinak nehrazené.
   Pokuď vás vyškrtli z důvodu že jste něco nesplnila za vás asi nikdo zdravotní sociální pojištění neplatí a sama byste se měla o to zajímat - jak na na zdravotní pojišťovně tak případně i na pracáku, případně domluvit jak tento problém řešit či zaplatit.
   A jak píšete nárok na mateřskou mít nebudete, až na rodíčovský příspěvek ve 4leté variantě od data porodu, požádáte o něj až s rodným listem dítěte
   Ady.S   | 26.11.2014 17:24:17
   Reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den. Moje kamarádka otěhotněla. Letos dokončuje 3.ročník SŠ a čeká jí 4. Pobírá sirotčí důchod, který ji ale skončí a nemá nárok na mateřskou dovolenou? A rodičovský příspěvek bude mít na 4 roky 3800? Co jsme to za stát, nechápu...
  sisa1212   | 02.04.2012 14:47:16
  Reagovat | URL příspěvku
 • podpora v nezaměstnanosti
  Dobrý den. V květnu mi končí RD a měla bych nastoupit do práce. Protože mi ale nevyhovuje pracovní doba a na zkrácený úvazek mě nevezmou,tak budu muset dát výpověď. To znamená, že se budu muset přihlásit na ÚP. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli budu mít nárok na podporu nebo ne?
  karaffova   | 24.03.2012 15:12:22
  Reagovat | URL příspěvku
 • Příspěvky
  Mně pořád není jasno, kam těma dávkama vlastně ti nahoře míří. Jsem sama,
  a protože nám otec dítěte proplatil výbavičku, zanikl mi nárok na přídavek na dítě. To těm, které otce neženou k soudu, ten přídavek dají? Taky mi připadá prazvláštní, že když mám přeplatek (plyn, voda...), dávku mi sníží, ale při nedoplatku se navyšuje, takže se mi vlastně vyplatí plýtvat. Jak si při dítku přivydělávat je v dalších hvězdách. Navíc by mi připadalo fér, kdyby se do nákladů počítaly taky splátky za byt - v Česku někteří dostali byty skoro zadarmo, jiní si na ně museli půjčit miliony a do dávek se jim splátka nepočítá. Nepřipadá mi to fér a už vůbec ne jako podpora samostatných lidí. Jakoby to mělo nějakým způsobem držet nad zemí neschopáče.
  Víla   | 02.02.2012 13:16:58 | Reakcí: 14, poslední: 04.02.2012 18:17:50
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Příspěvky
   Jako promiň, ale nechceš toho od státu trochu moc???
   Nechápu proč ti jde o přídavek na dítě, který by ti stejně z příspěvku na živobytí odečetli. Pokud ti stát platí bydlení a ty máš přeplatek, tak proč by jsi tyto peníze chtěla. Kdyby ti rodiče platily (plyn, elektřinu, vodu), nechala by sis přeplatek anebo jím zaplatila další zálohy?
   Mně by teda nepřišlo fér, kdyby se nezaměstnaným splácely úvěry, to by jsme asi na dávkách chtěli být všichni.
   LenkaM23   | 02.02.2012 13:53:25
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: Příspěvky
    To si, doufám, děláš srandu. Rodiče mají být spravedliví a stát taky; nemáme ho tu od toho, abysme makali jak mourovatí a výsledek nikde neviděli. Nikdo nechce splatit úvěr, jen ho započíst do nákladů. Ty si s autoritama asi rozumíš, že? Tobě každý pán dobrý pán, i kdyby to byl čert.
    Víla   | 02.02.2012 14:50:49
    Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE: Příspěvky
     A nezaměstnaná jsem nikdy nebyla.
     Víla   | 02.02.2012 14:51:46
     Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE: Příspěvky
     Pozor, já netvrdím, že se vším souhlasím, ale zrovna u toho přeplatku a úvěru s tebou nesouhlasím. Toť můj názor.
     Opravdu nevím o co ti jde, ale když za tebe někdo platí zálohy, tak logicky přeplatek NEPATŘÍ TOBĚ. Navíc, on se ti nestrhne celý přeplatek. Dál raději reagovat nebudu. Není to nic osobního proti tobě, ani tě neznám. Je milión tisíc jiných nespravedlností, ale tyto dvě mezi ně rozhodně nepatří.
     LenkaM23   | 02.02.2012 18:35:06
     Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE: Příspěvky
     Sorry ale nevím kde bydlíš, ale taky nevidím důvod proč by měl stát platit tvé splátky za byt který bude patřit tobě. To by si mohl každý pořídit hypošku a pak jít zkuhrat že na ni nemá a ještě si pořídit dítko. Můžeš se zlobit, ale žijeme v době kdy se musí každý postarat sám o sebe a nespoléhat jen na stát. A to že otec platí je přeci příjem, tak proč ho nepočítat?
     Ady.S   | 02.02.2012 20:29:21
     Reagovat | URL příspěvku
     • \
      RE: Příspěvky
      Chápete, že nechci, aby mi platil splátky? Když to stát vyřešil tak, že někomu bez zásluh dá byt zadarmo, tak by snad nemusel znevýhodnit lidi, kteří jsou dost schopní na to, aby vyřídili půjčku.
      Víla   | 03.02.2012 19:39:11
      Reagovat | URL příspěvku
      • \
       RE: Příspěvky
       Když přihlédne k výši splátek, tak se ti asi zvýší příspěvek i doplatek na bydlení, jak jinak to brát než, že ti stát platí úvěr. Jasně že to nevyplatí v plné výši, ale přispěl by na to. Ale proč by měl?
       A komu dá stát byt zadarmo? To že je někdo v obecním bytě, kde platí nájem, ale byt nebude nikdy jeho?
       LenkaM23   | 03.02.2012 20:23:10
       Reagovat | URL příspěvku
       • \
        RE: Příspěvky
        "Proč by měl", a nač tu je? Když dopustil, aby se jedněm prodaly byty za 100.000,- a druzí aby přeplatili několikanásobek jen proto, že za revoluce neměli štěstí a teď si musejí půjčit? Proč by měli lidi platit několik set tisíc lichvářům; kde je stát, když nepodporuje mladý rodiny a nedá jim možnost bezúročné půjčky? Na to, abysme byli v bezpečí a měli tu pořádné zákony, platíme jak mourovatí.
        Víla   | 03.02.2012 22:38:23
        Reagovat | URL příspěvku
        • \
         RE: Příspěvky
         Zkus se odstěhovat do jiného státu, který ti to nabídne a pak dej vědět, odstěhuji se tam taky.
         LenkaM23   | 04.02.2012 07:42:28
         Reagovat | URL příspěvku
         • \
          RE: Příspěvky
          "Nabídne zadarmo". Ach jo, škoda, že Tobě stát nenabídl mozek. V jiných státech mají lidi zadarmo zákony, které jim umožňují se třeba bránit. Jak zadarmo? Stát žije z mých daní, tak ať mi slouží. Když proplácí plýtvání, tak tady prostě něco nesedí.
          Víla   | 04.02.2012 12:57:09
          Reagovat | URL příspěvku
          • \
           RE: Příspěvky
           Za to tobě asi někdo nadělil mozku až moc. Když se ti tady v tomto státě nelíbí tak se odstěhuj a nebo se vlož do politiky a zkus změnit tyto podmínky. Mě rodiče učili že za darmo nikdy nic nedostanu a že se musím postarat sama o sebe a né chtít něco po státu.
           Ady.S   | 04.02.2012 13:25:42
           Reagovat | URL příspěvku
          • \
           RE: Příspěvky
           Já vůbec nechápu, o co ti jde. Podle toho, co píšeš, ždímeš stát až až... Tak na co si stěžuješ?
           Kdybys radši tu energii, kterou věnuješ stížnostem, závisti a nadávání, namířila na práci a vytváření hodnot, udělala bys líp.  
           nadule1   | 04.02.2012 14:15:33
           Reagovat | URL příspěvku
          • \
           RE: Příspěvky
           Tak já jsem se s mozkem narodila, bohužel tobě dali už asi nějaký použitý.
           Nejhorší srážka je srážka s blbcem, měla jsem zůstat u toho, že tě nebudu komentovat, jsi ztráta času.
           Tak se užírej v té své nespokojenosti a tím, že budeš žít ve snách o ideálním státě.
           LenkaM23   | 04.02.2012 18:17:36
           Reagovat | URL příspěvku
          • \
           RE: Příspěvky
           Tak já jsem se s mozkem narodila, bohužel tobě dali už asi nějaký použitý.
           Nejhorší srážka je srážka s blbcem, měla jsem zůstat u toho, že tě nebudu komentovat, jsi ztráta času.
           Tak se užírej v té své nespokojenosti a tím, že budeš žít ve snách o ideálním státě.
           LenkaM23   | 04.02.2012 18:17:50
           Reagovat | URL příspěvku
 • Na doplatek na bydlení se pozeptám hned příští týden.Jen kdyby ti úřednice byly aspoň malilinko milejší a ne protivné a otrávené jak indiánský šíp.Ale já to přežiju 
  tygřímáma   | 02.02.2012 09:17:16 | Reakcí: 21, poslední: 03.02.2012 15:33:25
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE:
   Pokud máš příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí, je dost možné, že výjde i doplatek na bydlení.  
   Normálně tam zajdi a podej si žádost, ať ti k tomu řeknou co potřebuješ. Ale nejspíš už tam budeš mít veškeré podklady, tak bude stačit podat žádost. Držím pěsti a dej pak vědět.
   A mimochodem nechápu, proč ti o této možnosti neřekli při podání žádosti o příspěvek na živobytí.
   LenkaM23   | 02.02.2012 12:50:18
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE:
    Protože jsou to ...(doplň podle svého uvážení,u nás jsou velmi nepříjemné).
    tygřímáma   | 02.02.2012 16:34:12
    Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE:
     Úředníci se chovají jak kdyby to dávali ze svého platu. Já to viděla v Šumperku, tam docela ochotní a v Zábřehu        . Tak tam radši nechodím, ale je mi jasný že i tak by mě to zamítli.
     Ady.S   | 02.02.2012 20:35:13
     Reagovat | URL příspěvku
     • \
      RE:
      Taky mě napadlo,že se chovají,jako bych chtěla jejich část platu 
      tygřímáma   | 02.02.2012 20:42:02
      Reagovat | URL příspěvku
      • \
       RE:
       Nesmíš se dát a i kdyby ti řekli, že ti to nevýjde, tak si podej žádost.
       LenkaM23   | 02.02.2012 21:45:46
       Reagovat | URL příspěvku
       • \
        RE:
        Díky za podporu.Tuším,že Ty jsi na dávkách dělala,že? 
        tygřímáma   | 03.02.2012 10:12:36
        Reagovat | URL příspěvku
        • \
         RE:
         Ano, před mateřskou.   A tak nějak právě nechápu, proč ti neporadily. Ale je to o lidech.
         Nevím, jak u vás, ale tady je to teď od nového roku naprd. Není čas na lidi, ti nahoře to vymysleli tak "výborně", že už holky sedí jen u PC a jedna je na podatelně, kde přijímá lidi. Přitom alespoň u nás to bylo jinak. Přišel člověk nebo třebas manželé a strávili u mě třeba i hodinu. Řekli své trápení a snažily jsme se jim pomoct, hledali řešení. Toto nějak nahoře nedomysleli, že jsme byly taková poslední pomoc, když už ti lidi neměli kam jít. Teď už je to opravdu jen o papírech a počítačích a ne o lidech. 
         LenkaM23   | 03.02.2012 11:07:54
         Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE:
     Máš pravdu jsou...
     LenkaM23   | 02.02.2012 21:46:41
     Reagovat | URL příspěvku
 • Opravdu nemá na nic nárok?
  známá loni v lednu porodila dítě, je studentka (letos končí bc. prezenční studium), otce dítěte odmítla uvést. Bere proto automaticky čtyřletou vatiantu s nemožností změny, od listpadu už jen těch 3800 měsíčně. Bydlí s rodiči v jejich bytě, ti se na jaře odstěhují do vlastního domu a ji nechají bydlet v tomto bytě. její rodiče pracují,a z toho důvodu jí nedopláceli vůbec nic navíc.
  Mě se to ale nezdá, vždyť pro ni a její dítě těch 3800 není ani životní minimum.
  Jaké možnosti bude mít po odstěhování rodičů? její sociální úřednice jí už ted řekla, že i když s ní rodiče uzavřou smlouvu o podnájmu, že jí to stejně neuznají, protože je to v rodině.
  Ona má trvalé bydliště v tom bytě, rodiče si změní trvalé bydliště do nového domu. Takže podle mě by jí minimálně na náklady na energie, i když jsou koncoví spotřebilé označení její rodiče, jako majitelé bytu, snad měli přispívat ne?
  děkuji za odpovědi.
  Dejmalka   | 02.02.2012 06:35:22 | Reakcí: 3, poslední: 02.02.2012 21:55:53
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Opravdu nemá na nic nárok?
   Pokud bydlí s dítětem bez partnera u rodičů, tak nárok nemá.
   Až se rodiče odstěhují, sepíší nájemní smlouvu, bude mít nárok na příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Chce to ale řádnou nájemní smlouvu se všemi náležitostmi. Pokud by i přesto soc. pracovnice trvala na tom, že nemá nárok, doporučuji podat žádost. Problém může nastat, že aby mohla uplatnit nárok na příspěvek na bydlení musí něco za byt platit, což ovšem asi hned nedoloží. Na příspěvek na bydlení se váže doplatek na bydlení. V tom případě je po uzavření nájemní smlouvy zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc.
   Ale to vše až poté co se rodiče odstěhují a bude řádná nájemní smlouva.
   LenkaM23   | 02.02.2012 13:12:29
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: Opravdu nemá na nic nárok?
   Když se rodiče odstěhují a ona tam bude mít sama trvalé bydliště, tak by na uřadě měli uznat náklady na bydlení jaké má, ale s tím placením rodině asi opravdu bude problém,ale hledala bych oporu v zákoně protože tam určo není napsaný že rodina si musí pomáhat. Vím ale že jeden čas byli matky které neuvedli záměrně otce do RL považovány za ty co se dokáží postarat o dítě sami, protože jinak můžou požadovat výživné právě od něj.
   Ady.S   | 02.02.2012 20:33:22
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: Opravdu nemá na nic nárok?
    Placení rodině? Ona nemusí platit nájemné, to by od určité částky museli rodiče zdaňovat, ale může tam být napsané, že bude platit elektřinu, vodu, plyn atd. Ale lepší bude když to sepíše podle nějakého vzoru, popřípadě prodiskutuje na SSP, jak ta smlouva má vypadat. Protože když napíše přesnou částku do nájemní smlouvy kolik bude platit např. elektřinu a zálohy se změní bude muset měnit i nájemní smlouvu. Asi nejlepší by bylo převést si elektřinu na ČEZu na sebe až budou rodiče bydlet jinde.
    Na sociálce nemůžou říct, že to nejde, to je blbost, pokud rodiče jsou vlastníky a dcera nájemce a ti rodiče bydlí jinde, tak není co řešit, jde o nájemní vztah. Nicméně problém trochu vidím v neuvedení otce v RL, tam by měl být dobrý důvod a mělo by se to řešit přes odbor sociálně právní ochrany dětí. Vážný důvod je např. že matku znásilnil, nebo je zločinec...
    LenkaM23   | 02.02.2012 21:55:53
    Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobry den,
chtela bych se zeptat ohlede menstruace kterou jsem dostala pred laparoskopickym zakrokem s mimodeloznim tehotenstvi. Zacala mi ten den kdy jsem sla na zakrok a trvala tak jak klasiky tech sedm dni muzu ji pocitat mezi prvni tri cykly po operci?

Dobrý den,

tohle zhodnotit takto v rámci internetové poradny nelze, při mimoděložním těhotenství často dochází ke krvácení, které si můžeme mylně vykládat jako menses. Jako menstruaci bych považovala krvácení, které nastane až po operaci.

MUDr. Pavla Zahrádková | Babyonline | 18.04.2024, 09:16
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×