Inzerce
Inzerce
Inzerce

Jak probíhá zápis a online výuka na státní ZŠ Novoměstská

Jak probíhá zápis a výuka na ZŠ Novoměstská pod vedením p. Mgr. Josefa Jelínka?

Pan ředitel se zcela vymyká obrazu typického ředitele, ze sportu má sklon k fair play a tah na branku. V jeho případě na koš, protože je bývalý basketbalista. A to ne ledajaký. Hrál nejvyšší ligu v České republice, reprezentoval Česko v zahraničí a 2x, v letech 1990 a 1995, byl vyhlášen nejlepším basketbalistou naší země. Působil i v zahraničí, kde s rakouským klubem dosáhl i na první místo v lize u našich sousedů. Zatímco jeho předchůdkyni na zdi visely věci, které již žákům asi moc neříkaly, pan Mgr. Jelínek je vyměnil za své nejcennější dresy. Pod nimi pak můžete spatřit asi 20 párů sportovních bot a další nejrůznější sportovní vybavení.

Možná by se mohl pro některé rodiče zdát styl pana ředitele mírně řečeno zvláštní, ale asi nebudu daleko od pravdy, že kantorky a žáci, kteří si chtějí něco ze školy odnést, si nemohou zázemí a „zeď“ dvoumetrového sportovce vynachválit. Nenechá je ve štychu a s drzouny z řad žáků a někdy i rodičů čas zbytečně neztrácí. Prý to ale s drzými žáky jde snadněji než s drzými rodiči.

Inzerce

A jak se přihodí, že se špičkový sportovec stane ředitelem brněnské školy?

„Učím díky ženě,“ odpoví mi stručně na první otázku, ještě mimo záznam. Jeho manželka již měla „kočovného“ sportovního života dost, tak navrhla svému manželovi dráhu učitele. I tady platí, že za schopným mužem stojí silná žena.

Zápis v roce covidu i mimo něj

Pane řediteli, jak bude letos probíhat zápis do prvních tříd na vaší škole?

Rodiče mohou zápisové lístky posílat klasicky poštou, ale s elektronickým podpisem, nebo vhozením do schránky na vratech školy. Samozřejmě budeme mít připraven personál i ve škole pro ty, kteří se chtějí dostavit osobně a vyplnit přihlášku přímo s námi.

Bude to tedy formalita pro rodiče, ale takový ten klasický zápis s dětmi neproběhne?

Bohužel, ani vloni nebyl. 

Inzerce

Čili vy vlastně vůbec nevíte, kdo k vám jde, ten rodič nemusí tušit, že je u dítěte nějaký problém….

Po loňských zkušenostech je to tak, že většina rodičů, která předpokládá problémy u svých dětí, popřípadě již navštívili poradenské zařízení se účastní zápisu osobně. U ostatních dětí to zjistíme v září. Snažíme se pak tomu dítěti co nejrychleji pomoct v rámci školy. Samozřejmě i přes poradnu, ale tam to má určitou latenci.

A stalo se, že by se děti poslaly kvůli problému zpět do školky?

Ne, vyřešíme to přes poradny. Ty mají většinou tolik žadatelů, že první termín je někdy až v listopadu, proto máme na škole dvě výchovné poradkyně, speciální pedagožky a metodičku prevence, všechny s dlouhou praxí, které děti diagnostikují a pomáhají nám problémy řešit.

Inzerce

Na plný úvazek?

Ano, a všechny jsou vytížené čím dál více.

Pane řediteli, kolik máte letos prvních tříd a kolik počítáte, že by mohlo být příští rok?

My se pohybujeme vzestupnou tendencí. Vloni jsme měli asi 72 příchozích dětí, z toho 15 odkladů, takže nakonec nám nastoupilo okolo 51 dětí. Otevřeli jsme z toho 3 menší třídy po 16 až 18 dětech. 

Inzerce

Pamatuji si, že dříve byla na Novoměstské sotva jedna třída v ročníku a nyní, jak jste zmínil, to budete muset od příštího roku regulovat a nepřesáhnout počet dvou prvních tříd.

Přesně tak, v září budeme mít poprvé po 27 letech školu, která bude mít od první do deváté třídy minimálně A i B. Takže my jsme letos poprvé v historii otevřeli 3 třídy u prvňáčků a současně jsme otevřeli C i v šestých třídách. 

A jak vypadá zápis v nekovidovém roce, ať trochu inspirujeme rodiče, jak by to u vás vypadalo za normální situace.

Zápis u nás bývá specifický, kdy při vstupu projde dítě hlavní branou, za ní je florbalová brána, tři hokejky a tři míče. Zápis se žákovi otevře, když trefí bránu. 

A když netrefí, tak nemůže jít dál? :-)

Když bránu nedá, tak musí paní učitelce něco pěkného říct. Poté jde chodbou, tam jsou dva basketbalové koše a když dá koš (má na to třeba 5 minut), pokračuje dál po schodech nahoru do uvítací místnosti a tam máme pingpongový stůl. Dalším úkolem je trefit raketou do míčku, když se dítě trefí, je přijaté. Když mu cokoliv nejde, jde za paní učitelkou, řekne, jak se jmenuje, zeptáme se ho na barvy a na další. Děláme z toho takovou hru. 

Rodiče se během zápisu mohou u nás občerstvit. Běžně se stane, že rodiny, které přišly na osmou, jsou u nás ještě v 11 a nechce se jim domů, protože se jim to líbí. 

Víte, část ředitelů má pocit, že to dítě musí jít do školy tzv. nabušené. Já si myslím, že škola je právě od toho, aby to ty děti naučila. Tohle je můj přístup ke vzdělávání. Děti se po sportovním začátku ptají, co budou říkat paní učitelce. Odpovím, že mají říct, že jsou přijatí, protože daly koš, trefily branku a přepinkly stůl. Že to je všechno, co potřebuju vědět a ostatní je naučíme ve škole. Ze zápisu si děti odnesou dárečky, omalovánky, pomůcky. Zápis je pro děti první seznámení se školou a je hrozná škoda, že jsou o něj dnes děti ochuzeny. 

Přesouváme tak první seznámení se školou na září. Ale jinak je to, když máte prvního září najednou ve třídě již 15 dětí, a jiné je pracovat pouze s jedním žáčkem u zápisu. Je pěkné sledovat i rodiče, jejich napětí, když se paní učitelka ptá, co je to doleva, doprava, nahoru, dolů, menší, větší, jestli zná nějakou barvičku, rodiče si to fotí a netrpělivě čekají, jestli dítě přijmeme. Když se mě nervózně již při vstupu zeptají, co budeme zkoušet, snažím se zlehčit situaci slovy: „Když neumíte integrály, derivace a limity v první třídě aspoň okrajově, tak nemůžete být přijati.“ Opravdu myslím, že stačí dobrá nálada, aby dítě ukázalo, jak je na tom pohybově, povahou, zda je např. introvert. To jsou pro mě i jejich budoucí pedagogy nejdůležitější informace. Všechny ostatní věci se dají řešit později. 

Po zápisu tedy za normálních okolností skládáte dohromady třídu?

Přesně takhle to je. To znamená, že potom si sednou naši pedagogové, řekneme si kolik máme dětí a počet místností, a řešíme, vyváženost dětí s podpůrnými opatřeními. Také, aby nebyla třída holek a třída kluků, dále se snažíme vyhovět rodičům a zachovat skupinky ze školky a další speciální přání, které jsme schopni splnit. 

Máte již stanovený oficiální termín zápisu, kdy rodič může, letos sám, přinést přihlášku dítěte do školy?

8. - 9. dubna. Rodiče, kteří si nemají kde formulář vytisknout, mohou přijít, vyplní jej tady, nebo si jej vyplněný přinesou na flashce.

A jaké problémy by pro dítě mohly být skutečným hendikepem, který pak řešíte?

Upřímně všechny věci se dají řešit. Jako největší problém vidím, pokud dítě není samoobslužné. Ta samostatnost je pro mě jako ředitele důležitá k tomu, aby mohly být děti kreativní a mohlo se pružně reagovat. To znamená, že když se někam má jít, tak vím, že se dítě umí obléct, obout a zavázat si tkaničky. 

Škola s jasně nastavenými, srozumitelnými a všemi dodržovanými pravidly 

Na co je orientovaná vaše škola? V čem je specifická a jedinečná?

Jsme pro děti velmi přátelským prostředím s jednoduchými pravidly, s oblibou tomu říkám metoda štábní kultury nebo metoda cukru a biče.

Naše děti první známky získávají hned 1. září při vstupu do školy. Buď školu otvírám sám nebo společně se starostou a vždycky dávám první známky. Přijdu k nim, zeptám se, kdo chce první známku, ať se usměje. Kdo se usměje, má hned jedničku. Děti se se mnou poprvé setkají, vidí, že je se mnou legrace, ale na druhé straně poznají, že mám rád i pořádek, a to je ta moje cesta štábní kultury, neboli cukru a biče. Jsme moderní škola, která má frontální výuku jako stěžejní systém, nicméně učíme a využíváme všechny moderní prvky forem, metod a způsobů moderní výuky, ale máme je jako vsuvkové modely. V tom je rozdíl mezi naší a, jak já říkám, konzervativní školou, protože my jsme kreativně konzervativní. Máme jasně daná pravidla, pro rodiče jsme čitelní, a proto jsme se stali pro část z nich tak oblíbenými.

Ve škole by všechna pravidla měla být jednoduchá, jasná, srozumitelná, a hlavně všemi dodržovaná. 

Jste známkující škola. Co říkáte na slovní hodnocení?

Slovní hodnocení je v pořádku. I my ho využíváme, a to převážně u žáků s podpůrnými opatřeními, většinou na žádost rodičů. Slovní hodnocení je dané, kdy máte ekvivalent známky vyjádřen třemi až pěti slovy. Jediný způsob, který naše škola nevyužívá místo známek, je formativní hodnocení.

To je pak jedno, jestli známky nebo slova, ne?

Pak je to jedno, přesně tak. Známky jsou v hodnocení přímočařejší a efektivnější.

Líbilo se mi, že v první třídě děti přinesly jak známkové vysvědčení, tak takový krásný zhodnocující a velmi dítě i rodiče motivující dopis od paní učitelky.

To je super, to my máme taky, ale jenom u žáčků prvních tříd. Toto je právě způsob formativního hodnocení žáků. Pokud by to mělo být zavedeno pro všechny žáky, tak s tím musí být srozuměna celá sborovna pedagogů, řádně proškolena a musí to mít zažité. Z mého hlediska jako ředitele školy, který tímhle neprošel, mně tento způsob hodnocení nijak zvlášť nepřesvědčil. Bohužel, ani lidé, co to přednáší, mě vůbec nepřesvědčují, že je to to pravé ořechové. Školu, kterou já vedu, vedu trošinku jinak, než tihle lidé nabízí. Umím ty jejich metody propojit s tou známkou tak, jak jste řekla vy, to znamená zahrnout hodnocení – snaží se, intenzita, nasazení, vstřícnost, aktivita, můžete to popsat jednoduchými slovy, která vyústí v jednotnou známku. Můžete toto hodnocení motivačně dávat dítěti každou hodinu, každé zkoušení, každé psaní, každý zápis, takže nemusí být ochuzené o to, že je to jenom číslo. 

Známku snadno dítěti převedu do praktického života. Říkám: „Podívej se, teďka jsi dostal trojku, je to 15600 Kč, protože 15200 je minimální mzda. Z téhle mzdy nikdy sám bydlet nebudeš. Chceš dvojku? Jsi na 25000 čistého a to už si garsonku zaplatíš, když ti ji někdo koupí. Chceš si vzít úvěr na garsonku? Musíš mít jedničku, to je 35000 čistého, na to dostaneš úvěr a můžeš si koupit garsonku a můžeš bydlet sám.“

To je celkem praktické. :-)

Samozřejmě jim to říkám v těch vyšších ročnících. Ale najdou se typy, které toto nezajímá, mohou mít trojky i hůře, protože jim vše pořídí rodiče.

Zažil jsem extrémní případ, kdy jedna ze žaček nechtěla nic dělat, do školy ji vozil tátův řidič, vrcholem vědění bylo, že 3x12 je hodně a 3x19 je víc. Na škole ze zákona vydržela, ale zda a na jaké pozici pracuje u tatínka, nevím. 

O slovním hodnocení se říká, že je méně pro žáky stresující. Při přijímacím pohovoru do zaměstnání jde také o stres. Proto i naše škola se snaží dětem modelovat takové podmínky, aby je na stresové situace připravila, aby v životě uspěly. A to se nám vyplácí.

Distanční výuka na Novoměstské slaví úspěch

Jak vypadá online výuka v prvních i dalších třídách? Asi jste na ni experti, protože jsem zaslechla, že se snad během distanční výuky u vás přihlásilo kolem 20 nových dětí. :-)

Pravdou je, že za poslední měsíc bylo nově přihlášených 17 dětí a od začátku online výuky (říjen 2020) asi 24. Pravda také je, že jsme byli ve výhodě, kdy jsem intuitivně před dvěma lety nechal kompletně vybavit školu stran počítačové techniky (notebooky pro všechny učitele), pořídil nový server, zavedl silné internetové připojení přes optické kabely a elektronickou komunikaci s rodiči jako je elektronická žákovská apod. Komunikační emaily pro všechny zaměstnance a žáky jsou na stejném úložišti dat s nejvyšší ochranou. Používáme celou platformu od Google, která nám zajištuje potřebnou stabilitu při online výuce.

Při online výuce nevyučujeme výchovné předměty, místo výtvarné dítě dostane za úkol jet do přírody a namalovat, co jej zaujalo. Bohužel je zrušená i tělesná výchova. U prvňáčků musíme hledat kompromis mezi tím je něco naučit a nenechat 4 hodiny sedět u počítače, to bychom je zabili. Dětem zůstaly stěžejní předměty jako matematika, čeština. Vytvořili jsme systém. Např. u pětihodinové dotace jsou 3 hodiny online v týdnu a 2 offline. Offline znamená, že dostanete zadání od učitele písemně a máte na to třeba 5 dní. Online hodina je konkrétní hodina, kde jste přítomni a probíráte učivo tak, jako byste byla ve škole. U tříhodinových dotací jsem nechal 2 hodiny online a 1 hodinu offline. U 2hodinových dotací je 1 online a 1 offline a u jednohodinových dotací jsme nechali pouze offlinovou metodu. Na žádost rodičů jsme přidali ještě informatiku. Tento režim jedeme od října a spokojenost rodičů je veliká. Poskytli jsme také nové notebooky do rodin, kde jich je v současné době 27. Vytvořil jsem hodnotící dotazník a ze 400 rodičů, kdy někteří tady mají 2 děti, odpovědělo 265 rodičů. Excelentní a dobré udělilo skoro 89,5 % rodičů, což mně přijde jako balzám na duši. Netvrdím, že u nějakého rodiče problém nemáme. 

Prvňáčci u nás mají 2 hodiny denně, to znamená 10 hodin týdně. Většinou každý den matematiku a češtinu. Jsou rozděleni na 2 skupiny, kdy jedna má výuku od 8 do 10, druhá od 10 do 12.

První a druhé třídy jsou z velké části, tedy z 99,9 %, závislé na rodičích, takže jsme vděční, že spolupráce funguje.  Chodí nám na práci paních učitelek spousta pochvalných mailů. 

Alternativní metody výuky

Jak je to u vás s alternativními metodami ve výuce?

Chceme děti naučit nějak se v dnešní době umět orientovat. Umět se ve světě stovek lživých informací dobrat pravdy. Frontální výuka u nás neznamená dětem vše od A do Z odvyprávět, ale naučit je myslet. K tomu potřebujete znát nějaké základní informace. Ty dětem pomáháme se naučit a získat. Jsou interaktivní tabule, internet, děti si informace aktivně hledají. Např. nedávno, když jsem učil, což jako ředitel už moc nedělám, jsme s dětmi sledovali stránku se statistikami úmrtí a nově narozených v každém okamžiku. Vydržely na to koukat 30 minut, celá třída.

Jak to tedy máte s těmi alternativami?

Alternativy určitě ano v rámci bloků, ale určitě ne jako systém výuky. Po kobercích nelezeme ve třídě, ale v tělesné výchově. To znamená, že všechno má řád, který nabízím. S tím jsem do toho šel, že tento systém budu nabízet pro stejně stavěné rodiče. U nás není freestyle, ale řád a štábní kultura. To znamená, že všechno má nějaký směr a cíl a z toho jsou výsledky. Režim je potřeba. Sport je také režimová věc, kdo nechodí trénovat, nikdy není první. Takže z toho svého sportování jsem vycházel i ve škole. Věděl jsem, že k tomu, aby se škola vedla dobře, potřebujete dvě věci. Dobré klima, tedy, že děti se tady dobře cítí. A děti se tady cítí dobře, když je tady dobře jejich učitelům. Nejde to obráceně. Když tu máte kantory, kteří jsou frustrovaní, naštvaní, nevěří vašemu stylu, tak se to promítne na dětech. Budou naštvané a nebudou sem chtít chodit. Musel jsem začít od obměny pedagogického sboru, přesvědčovat schopné lidi, že když to budeme dělat takto, přinese to výsledky, děti sem přijdou a zůstanou tady.

Děti začaly skutečně přicházet. A zjišťuji, že rodičů se zájmem o štábní kulturu je čím dál víc. Chceme, aby řečkovické děti chodily do řečkovických škol, které tady jsou dvě. Každá je trochu jinak zaměřená, tak si mohou rodiče vybrat.

Jednou jsme pronajali část školy alternativní skupině. Když to viděli naši učitelé, vyděšeně se mě ptali: „Prosím vás, pane řediteli, že nebudeme přibírat na naši školu takovéhle děti?“

Děti lezly po plotech, kde chtěly, skákaly, matky u toho kojily, pokládaly děti na beton. Při výuce děti lezly po a pod pingpongovým stolem. Místo v lavicích se válely po zemi, kde byl prach. Zkrátka žádná hygiena. Všichni byli milí a hodní, ale bez jakékoliv, jak říkám, štábní kultury.

Děti přitom ten režim vůbec nevnímají, pro ně je to hra, ale vy je přitom naučíte spoustě užitečných věcí, normálním lidským zásadám, že ráno vstanu, vyčistím si zuby, umím pozdravit, poděkovat.

Nyní je hodně diskutovanou Hejného matematika, kvůli jejíž povinné výuce k vám přichází právě hodně dětí ze sousední školy. Co o ní soudíte?

Metod je celá řada, nejsem matematik, ale na základě komunikace s našimi učiteli matematiky, kteří k ní přičichli, mně bylo objasněno, že může podpořit kreativitu velice talentových dětí s velkým rozvojem a inteligencí.

Jako ředitel se ale ptám: Co bude dělat většina třídy? Další důvod, proč vůbec neuvažuju u nás o téhle metodě, je to, že výstup ze základní školy je na střední školy učňovské a další, kde žádný příjímací pohovor není veden matematikou Hejného. Žádná škola nevyučuje na střední škole matematiku Hejného. Nebo většina. Ptám se: Proč budu trénovat jízdu na kole, když jsem florbalista? Nebo proč budu házet do brány házenkářským míčem, když jsem košíkář. Ano, naučím se pohybu, tamto taky naučí matematiku. Florbalista, házenkář nebo košíkář mají k sobě blízko, ale jsou to úplně jiné sporty s jinými návyky. Ty matematiky si jsou asi taky hodně blízké, ale vytváří jiné návyky. Když to převedu na sport, házenkář má při zakončení tři kroky, basketbalista dva. Matematika Hejného má určité návyky a matematika numerická má zase ty návyky jiné. Numerická matematika je paměťový básničkový systém, to znamená, když se učíte matematiku typu násobení, tak neříkáte 8x7 je 56, ale zajímá vás 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. 

Rodič jako partner, ředitel jako vizionář

Jakou schopnost by měl být ředitel, který chce mít spokojené žáky?

U ředitelů je asi tou nejsložitější věcí, že musíte myslet dopředu. Už teď mám vyřešený příští školní rok z hlediska nákupu. Když to neuděláte teď, tak to neuděláte nikdy, a pak vám to bude chybět. Poslední dva roky jsem šel intuitivně dopředu s počítačovou technologií, aniž bych věděl, jak to teď bude nutné. Dneska jsem z toho nadšený, protože jsme měli náskok, měli jsme možnosti pomoci rodičům, což drží vzájemnou soudržnost. Ta je tady v rámci pedagogů dobrá a ti ji přenášejí na rodiče, které já potřebuji. Rodič je pro mě partner. To je věc číslo jedna.

Funguje tady soudržnost. Po roce a půl ředitelování, kdy jsem neměl finanční prostředky, jsem si začal říkat rodičům o pomoc. Např. jsme potřebovali v sobotu stěhovat nábytek. Tehdy jsem to poprvé otestoval. Požádal jsem rodiče o pomoc. Přišlo 53 rodičů. To mě nadchlo, ujistilo, že ten směr, kterým to vedu, je správný, nezměním ho a budu se ho i nadále držet. V dnešní době online výuky nabízíme dětem individuální doučování ve škole. Denně mně chodí děkovné e-maily, jak krásně učitelé s jejich dětmi pracují.

Když se tady dělají školní akce, většinou s doprovodným programem pro děti, tak jakékoliv dítě, které sem přijde s rodičem, má vstup zdarma, žák bez rodiče vpuštěn do areálu školy není. Při poslední kulturní akci ještě před koronavirem, na které bylo 290 dětí, tak s nimi přišlo okolo 220 rodičů. Naše škola se snaží dělat věci jinak. Nové žáky přitáhnete činy. Mou největší PR jsou spokojení rodiče.

Podle čeho byste si dnes, v online době, vybíral základní školu? Jak byste postupoval, co by vás zajímalo, čemu byste dal přednost?

Možnosti rodičů jsou. Samozřejmě, že jsou určité online prohlídky, je i možnost soukromé návštěvy. Na druhou stranu se musím přiznat, a dělají to asi všichni lidé, kteří v dnešní době nakupují, že čtu reference. Reference je něco, kde někdo na základě něčeho o něčem něco říká. Na základě referencí k nám rodiče chodí nejvíce. Pak můžete kontaktovat školu, napsat email, že máte přání přijít se podívat. Nemám problém s rodiči školu projít. Dodržujeme rozestup, máme na obličeji respirátory. Takže se dá říct, že ty možnosti jsou a já se jim nebráním, protože říkám, že my jsme škola otevřená se vstřícným přístupem. 

Také prezentuji nějaké principy, děti zadarmo známky nedostávají. Že to je na trojku? Dobře, ale trojka u mě je jednička u jiného. S trojkou u mě pak budeš na učňáku takový lídr, že zvládneš i strojárnu. Rodičům, kteří to nechápou a stěžují si, že je to demotivující, reaguji, že asi nejsme pro jeho dítě vhodná škola. Často kladu příklady z praxe, jestli by například zaplatili truhláři za to, že jim z ebenového dřeva vyřezal úplně něco jiného, než si objednali a uhradili. 

Samozřejmě se nebavme o první třídě, kde se děti prvního půl roku seznamují s výukou, chodem školy, zvoněním a dostávají za to pochvaly, hvězdičky, kytičky… ale v tom druhém pololetí je krásné, když ty děti jdou uspořádaně, když se řekne, aby něco udělaly, tak to udělají... S dětmi si tady v legraci plácáme na znamení kamarádství. Ale ví, že s čím zachází, s tím také schází. Když budou lhát, já také nebudu férový. Když vidím snahu, budu první, který jim pomůže. 

Mám enormní radost, že poslední roky z naší školy docela slušné procento, mezi 20-25 % chodí na školy strojní, stavební, na elektriku, že jsou to kluci, kteří jsou manuálně zruční a kteří nejsou hloupí.

A na příkladu kapající vody doma, zavolání instalatéra a kolik mu za tu práci zaplatím, těm klukům objasním, jak se po vystudování řemesla budou mít. Jinak by třeba šli na učební obor bez maturity. Snažíme se je motivovat, ale ne vždy se to daří. Problémy jsou u sociálně slabších rodin, střídavé péče, kdy se dítě stává zbraní rodičů vůči sobě a jsou schopni tomu dítěti nesmírně škodit. Zažil jsem otce, který mně informoval, že dítě přijde s matkou, aby mohlo nastoupit na naši školu. Pak najednou přišel papír, že otec se vstupem na naši školu nesouhlasí. Když jsem se jej tváří v tvář zeptal „Proč?“, odpověděl: „Však to znáte. Já jí to nedám zadarmo. To neřešte, tohle jsou mezilidské vztahy.“ 

 

Poté, co následují další opravdu neuvěřitelné historky s rodiči, kteří řeší svou vzájemnou animozitu přes školu, se ptám, zda nějak panu řediteli pomáhá jeho sportovní minulost.

Určitě ano, v managementu, odolnosti, určení si priorit.

A v těch jednotlivých případech vedení dětí. Představte si, že vy tady děláte dva tři měsíce pro dítě maximum, a pak rodič řekne: „My už to nechceme. Já s tím nesouhlasím.“ Zruší úplně kontinuitu toho vašeho úsilí, co do toho investujete. Vy uděláte všechno, trénujete, lanaříte lidi, zaplatíte jim školení, a rodič pak řekne: „A víte co? Já už to vlastně nechci.“ Tehdy cítím bezradnost. Chybí satisfakce, cíl. Jako byste byla v basketu pod košem, už chyběl jenom ten hod. A najednou přišel vrátný, že končíme a přikryl vám koš plachtou.

Takže já až do poslední chvíle nevěřím, že je cesta u konce a vždycky kolegům říkám: „Buďte pořád ve střehu, sice to už rok funguje, ale pak se špatně vyspí dítě nebo rodič a vše přestane.“

Jako ředitel školy nesouhlasím s filozofií, že učení je poslání. Já si myslím, že učení je poslání stejně jako každá jiná práce, ale hlavně práce je za peníze. A velice těžko se motivují lidi, když kolikrát pro vás dělají maximum na úkor vlastní rodiny, jenom za to, že jim podáte ruku a řeknete: „Vy jste úžasná pracovnice.“ Takhle to nefunguje. Ve sportu, ani v byznyse. 

Naštěstí jako bývalý sportovec, který zná všechny vrcholové sportovce, trenéry, rodiče, nemám problém pronajmout tělocvičny volejbalu, basketbalu Královo Pole – to jsou dvě velikánské brněnské organizace. Nemám problém získat vedlejší zdroje pro školu, které potom můžu reinvestovat do školy.

Díky znalosti jazyků a přístupu, kdy mé děti také chodily do školy v cizině, nemám problém zajistit školu pro děti Američanů, Katalánců, Srbů, Ukrajinců, které tady všechny máme.

A kolika jazyky mluvíte?

Umím dobře srbsky, domluvím se rusky, anglicky, německy. Děti jsou na tom ještě podstatně líp.

Ty mluví ještě jak?

Oba mluví kromě angličtiny ještě španělsky, německy, protože chodili v Rakousku do školy, dcera navíc italsky a řecky.

„To je docela dobrý vklad do života,“ řekla jsem si v duchu. Nevím, proč, ale během rozhovoru jsem nabyla dojmu, že stejně jako pan ředitel přistupoval ke svým dětem doma, přistupuje i k dětem ve škole.

Pokud se vám styl vedení školy pana ředitele Jelínka zalíbil, tak letos je velká šance se na školu dostat, protože podruhé a naposledy budou otevírat tři první třídy.

Pane řediteli, děkuji za milý rozhovor a přeji, ať se daří, ať děti, rodiče i pedagogové jsou na Novoměstské i nadále šťastní a na škole se zdárně rozvíjejí.

 

Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Jak probíhá zápis a online výuka na státní ZŠ Novoměstská - diskuze

Poradna

Dobrý den, vlastně ani nevím, zda se budu ptát správně. Zda jsem tu správně.
Mám 15 letou vnučku a ta jako velká většina teenagerů, s okolním světem a přáteli komunikuje přes PC. Nedávno mi zaslala adresu stránek, kde komunikuje se svými známými a hraje s nimi počítačové hry online. Byla jsem ale nemile překvapená, že do éteru mluví i o své menstruaci. Když jsem ji naznačila, že by o takových intimních věcech neměla hovořit takhle veřejně, ohradila se, že je to tak správně, že je to normální.
Jsem z toho špatná, tak se chci zeptat, zda jsem tak konzervativní nebo se situace změnila a opravdu už se dnes o takových věcech hovoří otevřeně i v éteru mezi "známými" lidmi.
Děkuji za odpověď.
Chci být dobrá babička, ale v tomto případě nevím, jak se zachovat

Jana

Dobrý den, role babičky je v tomto ohledu nevděčná. Musíte mít na paměti, že vychovatelé vaší vnučky jsou její rodiče. Oni by ji také měli o bezpečném chování v prostředí sociálních sítí a na internetu poučit. Můžete zkusit situaci probrat s nimi a oni by s vnučkou mohli její počínání na internetu rozebrat. Vnučku by ale bylo dobré upozornit, že si s maminkou nebo s tatínkem promluvíte. Můžete však také vyjádřit svůj názor a sdělit jí, že se vám tento s kamarády sdílený obsah nezdá být vhodný. Je pravda, že obecně se komunikace o záležitostech týkajících se intimního života, sexuality a podobných témat hodně vyvíjí a uvolňuje, témata, která byla ještě nedávno tabu, jsou již nyní zcela normální. Tady se však jedná o osobní intimní témata, ne o společenskou obecnou diskuzi o sexu. Můžete se zkusit vnučky zeptat, jestli by o své menstruaci vyprávěla kamarádům při osobním setkání. Nebo zda by chtěla, aby se jejími vyjádřeními o svém intimním životě uspokojoval nějaký pedofil či sexuální deviant. Upozorněte ji, že všechno tohle se pod zdánlivou anonymitou sociální sítě může stát. Můžete ji upozornit na film "V síti", který tuto problematiku mapuje a rizika ukazuje. Ať vnučka zkusí sama zvážit, co chce a co nechce ze svého intimního života sdílet s širokým okolím. V patnácti letech by to již měla být schopna vyhodnotit. Nečekejte, že uzná, že třeba pochybila, je dost možné, že bude reagovat odmítavě, ale své počínání na internetu pravděpodobně příště lépe promyslí. S pozdravem Mgr. Michaela Matoušková, dětský psycholog

Mgr. Michaela Matoušková | Babyonline | 28.04.2022, 08:34
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce
×