Inzerce
Inzerce
Inzerce

Zápis a vedení soukromé ZŠ Eduard

Jak probíhá zápis do školy a výuka pod vedením paní ředitelky Gabriely Pařilové

Paní ředitelko, jak bude probíhat letos zápis na vaší škole? Bude pouze online nebo i osobně? Víte to již jistě nebo je tato otázka ještě otevřená? Pokud online, je nutná osobní účast rodiče ve škole?

V současné chvíli je tato otázka ještě otevřená. Moc rádi bychom se setkali s budoucími prvňáčky a jejich rodiči osobně a umožnili dětem prožít jejich velký den slavnostně a netradičně a rodičům umožnili pohovořit si o jejich starostech či radostech v souvislosti s nástupem jejich dítěte do 1. třídy. Bude záležet na tom, jaké podmínky nastaví MŠMT pro osobní přítomnost dětí u zápisu.

Pokud bude s přítomností dětí a rodičů, na co se mohou u zápisu těšit, jak se připravit? Pokud bude online, jak takový zápis probíhal na vaší škole za necovidových dob?

V Eduardovi bereme zápis především jako prožitek, na který by žák měl rád vzpomínat. Je připravena dobrodružná plavba/cesta po škole, kde podle staré pirátské mapy děti vyhledávají ostrovy, zátoky, jeskyně, nebo-li stanoviště s úkoly, které jsou tematicky zaměřené na zjištění připravenosti dítěte. V tomto příběhu nejde o to děti zkoušet a stresovat, ale užít si zábavu, vyzkoušet své možnosti, něco nového objevit a dozvědět se o sobě. V loňském roce jsme poprvé prožili zápis v nezvyklé podobě. Na online setkání s dětmi a rodiči jsme měli připravenou videoprohlídku naší školy a v každé místnosti se odehrával nějaký děj, úkol, obrázky či neobvyklé předměty a s dětmi jsme si o všem povídali. O svůj slavnostní den ve škole ale ani tak nepřišly. Na konci roku jsme pro ně připravili prožitkové odpoledne, kde si děti i rodiče mohli plavbu za dobrodružstvím vyzkoušet a zažít. Průvodci a pomocníky na stanovištích jim byly současné děti naší školy a i pro ně to bylo ohromné dobrodružství i výzva. Zvládly vše skvěle, uvítaly nové spolužáky a vytvořila se nová kamarádská pouta. Nováčci tak měli v září velmi pohodový nástup.

Co vše musí rodič v rámci zápisu vyplnit a kde to najde?

Před zápisem, v určité lhůtě, je třeba dodat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. O postupu, přijetí či nepřijetí dítěte nebo také o sledovaných jevech rodiče podrobně informujeme na našich webových stránkách.

Inzerce

Je v přihlášce místo pro přání rodiče, např. vybraný třídní učitel nebo zařazení s kamarádem ze školky do jedné třídy? 

Konkrétní potřeby a očekávání rodičů jsou pro nás velmi důležitá. Především proto, abychom dokázali společně zjistit, zda jsme tou školou, která bude tato očekávání naplňovat. Pro nás je velmi důležitá shoda školy a rodiny v oblasti hodnot a pedagogického přístupu. Pokud zjistíme, že nenacházíme shodu, je lepší se přátelsky rozloučit a předejít tak nevyhnutelným budoucím sporům. Toto zjišťujeme pomocí předběžného dotazníku pro rodiče a následně osobním rozhovorem.

Kdy zápisy budou probíhat, je stanoven nějaký jednotný termín, nebo máte svůj vlastní?

Zápisy jsou stanoveny na měsíc duben. U nás proběhne v termínu 16. a 17. dubna. 

Inzerce

Na co, jak je orientována vaše škola, v čem je specifická nebo jedinečná?

Toto je velmi obšírná otázka, ale pokusím se odpovědět jasně a stručně. Jedním z největších cílů školy je vyslat do světa člověka, který si je velmi dobře vědom toho, co umí, v čem je jedinečný, o které silné stránky se může v životě opřít a kam směřuje jeho zájem, kterou cestou se dále ubírat. K tomu nám pomáhá metodika CliftonStrengths, která pedagogům, rodičům i dětem umožňuje náhled na to, jaké talenty a silné stránky jsou dítěti vlastní, jak s nimi pracovat a jak je rozvíjet. Společně také hledáme individuální cestu – strategii každého, jak sobě vlastním a jedinečným způsobem zvládnu učení, vztahy, neznámé či problémové situace, rozhodování, realizaci činností. Tento osobní rozvoj společně s vysokou úrovní vzdělání považujeme za nutnou vybavenost dětí do spokojeného života. To vše se děje v prostředí, které je nejen přátelské a bezpečné, ale i inspirativní. Znamená to, že vytváříme prostor, kde je možné se autenticky projevovat, kde pedagogům na dětech záleží, kde se mohou vzájemně inspirovat a respektovat. Důležité také je, aby i prostředí fyzické bylo milé, příjemné, čisté a podnětné. Třetím zásadním bodem je princip rovnováhy, který se prolíná všemi aspekty života školy. Ať už jde o učení vs. odpočinek, individuální vs. týmová práce, poznatky vs. jejich aplikace v praktickém životě, znalosti vs. dovednosti a postoje atd.

Jak probíhá v současných prvních třídách online výuka? Kolik hodin online denně máte a jaké předměty? Je třeba online i tělesná výchova nebo výtvarka? :-)

Snažíme se, aby distanční výuka byla nejen u prvňáků především pestrá a poutavá. Takže využíváme nejen online setkávání každý den, ale také točíme dětem výuková videa, vyhledáváme různé webové aplikace a onlinové nástroje, kde si děti hravou formou např. procvičují, vytváříme kvízy, projekty, experimenty atd. V této různorodosti činností jsou přirozeně zahrnuty aktivity na pohyb, tvoření, muzicírování ad. 

Inzerce

Setkala jsem se u vlastních dětí s alternativními metodami výuky. Zařazujete u vás některé z nich? Jaký na ně máte názor? Které z nich děti baví? A jaké upřednostňují rodiče a proč?

K tomuto tématu mám velmi specifický vnitřní postoj. Mnoho z věcí, které dnes považujeme za „alternativní“ bylo dříve přirozenou součástí života a učení. Snažíme se, aby tomu tak bylo i v naší škole. Takže využíváme pestré pomůcky a nástroje, učíme se venku, příběh je pro nás mocný pedagogický nástroj, obzvlášť když jej prožijete na vlastní kůži-zkušenost je dobrá škola, dáváme dětem prostor a příležitost učit se zodpovědné svobodné volbě v organizaci vlastní práce, učit se pracovat samostatně i v týmu, projektujeme ve výuce i mimo školu…

Dáváte přednost alternativám v některých předmětech? Dnes je hojně diskutovaná metoda výuky matematiky. Jakou metodu výuky preferujete zrovna v oné matematice a proč?

Matematiku vnímám stejně jako ostatní předměty. Měla by být pestrá, poutavá, zábavná, hravá i přiměřeně náročná. K tomuto cíli slouží učiteli mnoho nástrojů, pomůcek a metod. Vše záleží na tom, zda a jak je schopen je využívat. Z mého úhlu pohledu není třeba, aby zastánci různých směrů stáli proti sobě v opozici.

Inzerce

Máte nějaký nápad, jak vyvážit dnešní „uzavření dětí před klávesnicí a monitorem“ stran pohybu? Přišli jste na nějaký způsob a zavedli jej do výuky?

Při samotné online výuce jsou běžnou součástí různé rozcvičky, protahovačky, výzvy, relaxace, běhací hry – stejně tak, jaké by byly, kdyby děti seděly v lavici. V této době se snažíme dávat dětem minimum domácích úkolů i právě proto, aby odpoledne/večer mohlo být rodinnou záležitostí, kdy mohou společně realizovat program, který je pro rodinu nejlepší.

Podle čeho byste si jako rodiče dnes, v online době, vybírali ZŠ pro vaše vlastní dítě? Jak byste postupovali? O co byste se zajímali? Čemu dali přednost?

Zajímala bych se o školní vzdělávací program a koncepci školy, o pedagogy, kteří vyučují na 1. stupni, ale také o vedení školy a v neposlední řadě o prostory a vybavenost školy.

Velice děkuji za milý a pro rodiče budoucích prvňáčků přínosný rozhovor „na dálku“. Přeji paní ředitelce, rodičům i budoucím prvňáčkům, ať jim ten skutečný zápis letos vyjde.

 

Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Zápis a vedení soukromé ZŠ Eduard - diskuze

Poradna

Dobrý den, vlastně ani nevím, zda se budu ptát správně. Zda jsem tu správně.
Mám 15 letou vnučku a ta jako velká většina teenagerů, s okolním světem a přáteli komunikuje přes PC. Nedávno mi zaslala adresu stránek, kde komunikuje se svými známými a hraje s nimi počítačové hry online. Byla jsem ale nemile překvapená, že do éteru mluví i o své menstruaci. Když jsem ji naznačila, že by o takových intimních věcech neměla hovořit takhle veřejně, ohradila se, že je to tak správně, že je to normální.
Jsem z toho špatná, tak se chci zeptat, zda jsem tak konzervativní nebo se situace změnila a opravdu už se dnes o takových věcech hovoří otevřeně i v éteru mezi "známými" lidmi.
Děkuji za odpověď.
Chci být dobrá babička, ale v tomto případě nevím, jak se zachovat

Jana

Dobrý den, role babičky je v tomto ohledu nevděčná. Musíte mít na paměti, že vychovatelé vaší vnučky jsou její rodiče. Oni by ji také měli o bezpečném chování v prostředí sociálních sítí a na internetu poučit. Můžete zkusit situaci probrat s nimi a oni by s vnučkou mohli její počínání na internetu rozebrat. Vnučku by ale bylo dobré upozornit, že si s maminkou nebo s tatínkem promluvíte. Můžete však také vyjádřit svůj názor a sdělit jí, že se vám tento s kamarády sdílený obsah nezdá být vhodný. Je pravda, že obecně se komunikace o záležitostech týkajících se intimního života, sexuality a podobných témat hodně vyvíjí a uvolňuje, témata, která byla ještě nedávno tabu, jsou již nyní zcela normální. Tady se však jedná o osobní intimní témata, ne o společenskou obecnou diskuzi o sexu. Můžete se zkusit vnučky zeptat, jestli by o své menstruaci vyprávěla kamarádům při osobním setkání. Nebo zda by chtěla, aby se jejími vyjádřeními o svém intimním životě uspokojoval nějaký pedofil či sexuální deviant. Upozorněte ji, že všechno tohle se pod zdánlivou anonymitou sociální sítě může stát. Můžete ji upozornit na film "V síti", který tuto problematiku mapuje a rizika ukazuje. Ať vnučka zkusí sama zvážit, co chce a co nechce ze svého intimního života sdílet s širokým okolím. V patnácti letech by to již měla být schopna vyhodnotit. Nečekejte, že uzná, že třeba pochybila, je dost možné, že bude reagovat odmítavě, ale své počínání na internetu pravděpodobně příště lépe promyslí. S pozdravem Mgr. Michaela Matoušková, dětský psycholog

Mgr. Michaela Matoušková | Babyonline | 28.04.2022, 08:34
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce
×