Inzerce
Inzerce
Inzerce

Zápis a vedení soukromé ZŠ Eduard

Jak probíhá zápis do školy a výuka pod vedením paní ředitelky Gabriely Pařilové

Paní ředitelko, jak bude probíhat letos zápis na vaší škole? Bude pouze online nebo i osobně? Víte to již jistě nebo je tato otázka ještě otevřená? Pokud online, je nutná osobní účast rodiče ve škole?

V současné chvíli je tato otázka ještě otevřená. Moc rádi bychom se setkali s budoucími prvňáčky a jejich rodiči osobně a umožnili dětem prožít jejich velký den slavnostně a netradičně a rodičům umožnili pohovořit si o jejich starostech či radostech v souvislosti s nástupem jejich dítěte do 1. třídy. Bude záležet na tom, jaké podmínky nastaví MŠMT pro osobní přítomnost dětí u zápisu.

Pokud bude s přítomností dětí a rodičů, na co se mohou u zápisu těšit, jak se připravit? Pokud bude online, jak takový zápis probíhal na vaší škole za necovidových dob?

V Eduardovi bereme zápis především jako prožitek, na který by žák měl rád vzpomínat. Je připravena dobrodružná plavba/cesta po škole, kde podle staré pirátské mapy děti vyhledávají ostrovy, zátoky, jeskyně, nebo-li stanoviště s úkoly, které jsou tematicky zaměřené na zjištění připravenosti dítěte. V tomto příběhu nejde o to děti zkoušet a stresovat, ale užít si zábavu, vyzkoušet své možnosti, něco nového objevit a dozvědět se o sobě. V loňském roce jsme poprvé prožili zápis v nezvyklé podobě. Na online setkání s dětmi a rodiči jsme měli připravenou videoprohlídku naší školy a v každé místnosti se odehrával nějaký děj, úkol, obrázky či neobvyklé předměty a s dětmi jsme si o všem povídali. O svůj slavnostní den ve škole ale ani tak nepřišly. Na konci roku jsme pro ně připravili prožitkové odpoledne, kde si děti i rodiče mohli plavbu za dobrodružstvím vyzkoušet a zažít. Průvodci a pomocníky na stanovištích jim byly současné děti naší školy a i pro ně to bylo ohromné dobrodružství i výzva. Zvládly vše skvěle, uvítaly nové spolužáky a vytvořila se nová kamarádská pouta. Nováčci tak měli v září velmi pohodový nástup.

Co vše musí rodič v rámci zápisu vyplnit a kde to najde?

Před zápisem, v určité lhůtě, je třeba dodat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. O postupu, přijetí či nepřijetí dítěte nebo také o sledovaných jevech rodiče podrobně informujeme na našich webových stránkách.

Inzerce

Je v přihlášce místo pro přání rodiče, např. vybraný třídní učitel nebo zařazení s kamarádem ze školky do jedné třídy? 

Konkrétní potřeby a očekávání rodičů jsou pro nás velmi důležitá. Především proto, abychom dokázali společně zjistit, zda jsme tou školou, která bude tato očekávání naplňovat. Pro nás je velmi důležitá shoda školy a rodiny v oblasti hodnot a pedagogického přístupu. Pokud zjistíme, že nenacházíme shodu, je lepší se přátelsky rozloučit a předejít tak nevyhnutelným budoucím sporům. Toto zjišťujeme pomocí předběžného dotazníku pro rodiče a následně osobním rozhovorem.

Kdy zápisy budou probíhat, je stanoven nějaký jednotný termín, nebo máte svůj vlastní?

Zápisy jsou stanoveny na měsíc duben. U nás proběhne v termínu 16. a 17. dubna. 

Inzerce

Na co, jak je orientována vaše škola, v čem je specifická nebo jedinečná?

Toto je velmi obšírná otázka, ale pokusím se odpovědět jasně a stručně. Jedním z největších cílů školy je vyslat do světa člověka, který si je velmi dobře vědom toho, co umí, v čem je jedinečný, o které silné stránky se může v životě opřít a kam směřuje jeho zájem, kterou cestou se dále ubírat. K tomu nám pomáhá metodika CliftonStrengths, která pedagogům, rodičům i dětem umožňuje náhled na to, jaké talenty a silné stránky jsou dítěti vlastní, jak s nimi pracovat a jak je rozvíjet. Společně také hledáme individuální cestu – strategii každého, jak sobě vlastním a jedinečným způsobem zvládnu učení, vztahy, neznámé či problémové situace, rozhodování, realizaci činností. Tento osobní rozvoj společně s vysokou úrovní vzdělání považujeme za nutnou vybavenost dětí do spokojeného života. To vše se děje v prostředí, které je nejen přátelské a bezpečné, ale i inspirativní. Znamená to, že vytváříme prostor, kde je možné se autenticky projevovat, kde pedagogům na dětech záleží, kde se mohou vzájemně inspirovat a respektovat. Důležité také je, aby i prostředí fyzické bylo milé, příjemné, čisté a podnětné. Třetím zásadním bodem je princip rovnováhy, který se prolíná všemi aspekty života školy. Ať už jde o učení vs. odpočinek, individuální vs. týmová práce, poznatky vs. jejich aplikace v praktickém životě, znalosti vs. dovednosti a postoje atd.

Jak probíhá v současných prvních třídách online výuka? Kolik hodin online denně máte a jaké předměty? Je třeba online i tělesná výchova nebo výtvarka? :-)

Snažíme se, aby distanční výuka byla nejen u prvňáků především pestrá a poutavá. Takže využíváme nejen online setkávání každý den, ale také točíme dětem výuková videa, vyhledáváme různé webové aplikace a onlinové nástroje, kde si děti hravou formou např. procvičují, vytváříme kvízy, projekty, experimenty atd. V této různorodosti činností jsou přirozeně zahrnuty aktivity na pohyb, tvoření, muzicírování ad. 

Inzerce

Setkala jsem se u vlastních dětí s alternativními metodami výuky. Zařazujete u vás některé z nich? Jaký na ně máte názor? Které z nich děti baví? A jaké upřednostňují rodiče a proč?

K tomuto tématu mám velmi specifický vnitřní postoj. Mnoho z věcí, které dnes považujeme za „alternativní“ bylo dříve přirozenou součástí života a učení. Snažíme se, aby tomu tak bylo i v naší škole. Takže využíváme pestré pomůcky a nástroje, učíme se venku, příběh je pro nás mocný pedagogický nástroj, obzvlášť když jej prožijete na vlastní kůži-zkušenost je dobrá škola, dáváme dětem prostor a příležitost učit se zodpovědné svobodné volbě v organizaci vlastní práce, učit se pracovat samostatně i v týmu, projektujeme ve výuce i mimo školu…

Dáváte přednost alternativám v některých předmětech? Dnes je hojně diskutovaná metoda výuky matematiky. Jakou metodu výuky preferujete zrovna v oné matematice a proč?

Matematiku vnímám stejně jako ostatní předměty. Měla by být pestrá, poutavá, zábavná, hravá i přiměřeně náročná. K tomuto cíli slouží učiteli mnoho nástrojů, pomůcek a metod. Vše záleží na tom, zda a jak je schopen je využívat. Z mého úhlu pohledu není třeba, aby zastánci různých směrů stáli proti sobě v opozici.

Inzerce

Máte nějaký nápad, jak vyvážit dnešní „uzavření dětí před klávesnicí a monitorem“ stran pohybu? Přišli jste na nějaký způsob a zavedli jej do výuky?

Při samotné online výuce jsou běžnou součástí různé rozcvičky, protahovačky, výzvy, relaxace, běhací hry – stejně tak, jaké by byly, kdyby děti seděly v lavici. V této době se snažíme dávat dětem minimum domácích úkolů i právě proto, aby odpoledne/večer mohlo být rodinnou záležitostí, kdy mohou společně realizovat program, který je pro rodinu nejlepší.

Podle čeho byste si jako rodiče dnes, v online době, vybírali ZŠ pro vaše vlastní dítě? Jak byste postupovali? O co byste se zajímali? Čemu dali přednost?

Zajímala bych se o školní vzdělávací program a koncepci školy, o pedagogy, kteří vyučují na 1. stupni, ale také o vedení školy a v neposlední řadě o prostory a vybavenost školy.

Velice děkuji za milý a pro rodiče budoucích prvňáčků přínosný rozhovor „na dálku“. Přeji paní ředitelce, rodičům i budoucím prvňáčkům, ať jim ten skutečný zápis letos vyjde.

 

Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Zápis a vedení soukromé ZŠ Eduard - diskuze

Poradna

Zmena škôlky 2krát

| Astra122 | 27.04.2023, 13:33

Dobrý deň, dúfam, že nebude problém so slovenčinou. Idem si po názor a radu lebo už mi asi hlava vybuchne z toľkého rozmýšľania. Ide o zmenu škôlky po druhýkrát a nevieme sa rozhodnúť. Malá nastúpila do štátnej škôlky od januára (je januárová). S prijatím bol problém kvôli veku a voľným miestam, preto nás prijali iba do spádovej škôlky, ktorá mala rôzne recenzie. Skúsili sme im dať šancu, ale narazili sme na vyhorenú pani učiteľku, ktorá na deti kričala, nevhodne sa vyjadrovala, detom sa vyhrážala a bolo tam viac problémov (o všetkom vedenie vedelo, ale nakoľko má rok do dôchodku neriešili to). Naša malá je veľmi citlivá, potrebuje úsmev a milé slovo. Takže sme sa po mesiaci rozhodli pre inú škôlku. Keďže to bolo v strede šk. roka jediná možnosť bola súkromná. Nastúpila hneď, bez nejakej dlhšej pauzy, asi dva dni som bola v škôlke s ňou na pol dňa v rámci adaptácie a na tretí deň tam už ostala sama aj spať. Zvykla si rýchlo, bez plaču, je tam spokojná, pani učiteľky má rada. Škôlka mala iba jednu spojenú triedu, čo bolo super nakoľko pani učiteľky sa môžu naplno venovať malým deťom. Teraz je tam cca 6 malých 3-4 ročných. Lenže sme sa dozvedeli, že od septembra sa rozrastajú a budú mať cca17 malých detí a urobia druhú triedu predškolákov. Tiež sme si všimli viacero vecí, tým že mali skôr staršie deti mali aktivity zamerané na ne a malé deti sa vačšinou iba hrali. Na edukačnú časť majú iba pol hodinu, nakoľko sa zbierajú deti až do 9.00 a nemajú ani žiadne ranné rozcvičky. Málo sa učia pesničky a riekanky, skoro vôbec. Viac sa venujú aktivitám pre staršie deti a mladší sa skôr "vezú". Nemajú žiadne krúžky. Sú ako keby v začiatku a s malými deťmi sa iba začínajú učiť robiť. Keď sme sa u nich boli pozrieť dosť vecí nám bolo inak povedané. A majú aj vlastnú alternatívnu školu, na ktorú nadväzujú a aj v škôlke učia štýlom, aby pripravili deti na ich školu. Teraz máme možnosť dať od septembra malú do štátnej škôlky, kde nám ju prvýkrát nevzali iba kvôli veku. Škôlka je menšia má iba 4 triedy, má krásny dvor, deti si pestujú zeleninku, majú každý mesiac poníky, krúžky, montessori prvky a skvelé recenzie. Počtom detí v triede sú tak isto ako bude v súkromnej. Takže zmeniť škôlku? Myslím, že by v tejto štátnej dostala malá všetko a možno aj viac a za celkom inú sumu. Ale strašne sa bojím toho nového začiatku. Ona sa zvykne dosť fixovat na ľudí, niekedy aj teraz je ráno mrzutejšia keď nie je v triede jej obľúbenejšia pani učiteľka. Tiež sa obávam aby jej budova štátnej škôlky nepripomenula prvú škôlku kde mala veľmi zlé skúsenosti, nakoľko táto aktuálna súkromná škôlka ma modernejšie priestory. Bojím sa nového začiatku v novej budove s novými učiteľkami. Máme dať prednosť citovému pohodliu dieťaťa pred kvalitou škôlky? Ďakujem krásne

Dobrý den, na vaši otázku není úplně jednoduchá odpověď. Bohužel neuvádíte věk vaší dcery, což je v tomto případě informace docela zasadni. Pohoda a spokojenost dítěte v předškolním zařízení je určitě velmi důležitá. Důležitá však je také úroveň výchovně vzdělávací činnosti v MŠ, která pak následně bude dítě připravovat na úspěšné zahájení školní docházky. Jako rodiče nejlépe vaši dceru znáte a víte, jak se na nové prostředí adaptuje. Píšete, že zpočátku mívá obtíže a fixuje se na učitelky, což se v předškolním věku dá považovat za naprosto normální. V úvahu vemte také to, že do případné nové státní školky by dcera nastupovala až po prázdninách, takže pravděpodobně po určité časové prodlevě, kdy by do školky nechodila. Tato skutečnost by vám mohla vytvořit přirozený časový předěl, před nástupem do nové školky. Pro malé dítě je doba prázdnin dlouhá a dá se předpokládat, že na školku lehce pozapomene, což by vám mohlo pomoci ve vaší situaci. Koncem prázdnin můžete dceru začít připravovat na to, že nastoupí do školky nové. Ohledně budovy MŠ bych se tolik neobávala, důležité je, jaká je školka uvnitř a především to, jak se tam k dítěti chovají a zacházejí s ním. Musíte se však rozhodnout jako její zákonní zástupci sami. Mohlo by vám pomoci vzít si k ruce papír a tužku, na jednu stranu papíru si napsat všechna pozitiva změny školky, na druhou stranu zase negativa a pak tyto seznamy porovnat. Přeji vám, ať se dobře rozhodnete a ať je dcerka ve vámi vybrané školce spokojená. S pozdravem Mgr. Michaela Matoušková, dětský psycholog

Mgr. Michaela Matoušková | Babyonline | 04.05.2023, 15:46
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×