Inzerce
Inzerce

Zápis a vedení soukromé ZŠ Eduard

Jak probíhá zápis do školy a výuka pod vedením paní ředitelky Gabriely Pařilové

Paní ředitelko, jak bude probíhat letos zápis na vaší škole? Bude pouze online nebo i osobně? Víte to již jistě nebo je tato otázka ještě otevřená? Pokud online, je nutná osobní účast rodiče ve škole?

V současné chvíli je tato otázka ještě otevřená. Moc rádi bychom se setkali s budoucími prvňáčky a jejich rodiči osobně a umožnili dětem prožít jejich velký den slavnostně a netradičně a rodičům umožnili pohovořit si o jejich starostech či radostech v souvislosti s nástupem jejich dítěte do 1. třídy. Bude záležet na tom, jaké podmínky nastaví MŠMT pro osobní přítomnost dětí u zápisu.

Pokud bude s přítomností dětí a rodičů, na co se mohou u zápisu těšit, jak se připravit? Pokud bude online, jak takový zápis probíhal na vaší škole za necovidových dob?

V Eduardovi bereme zápis především jako prožitek, na který by žák měl rád vzpomínat. Je připravena dobrodružná plavba/cesta po škole, kde podle staré pirátské mapy děti vyhledávají ostrovy, zátoky, jeskyně, nebo-li stanoviště s úkoly, které jsou tematicky zaměřené na zjištění připravenosti dítěte. V tomto příběhu nejde o to děti zkoušet a stresovat, ale užít si zábavu, vyzkoušet své možnosti, něco nového objevit a dozvědět se o sobě. V loňském roce jsme poprvé prožili zápis v nezvyklé podobě. Na online setkání s dětmi a rodiči jsme měli připravenou videoprohlídku naší školy a v každé místnosti se odehrával nějaký děj, úkol, obrázky či neobvyklé předměty a s dětmi jsme si o všem povídali. O svůj slavnostní den ve škole ale ani tak nepřišly. Na konci roku jsme pro ně připravili prožitkové odpoledne, kde si děti i rodiče mohli plavbu za dobrodružstvím vyzkoušet a zažít. Průvodci a pomocníky na stanovištích jim byly současné děti naší školy a i pro ně to bylo ohromné dobrodružství i výzva. Zvládly vše skvěle, uvítaly nové spolužáky a vytvořila se nová kamarádská pouta. Nováčci tak měli v září velmi pohodový nástup.

Co vše musí rodič v rámci zápisu vyplnit a kde to najde?

Před zápisem, v určité lhůtě, je třeba dodat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. O postupu, přijetí či nepřijetí dítěte nebo také o sledovaných jevech rodiče podrobně informujeme na našich webových stránkách.

Inzerce

Je v přihlášce místo pro přání rodiče, např. vybraný třídní učitel nebo zařazení s kamarádem ze školky do jedné třídy? 

Konkrétní potřeby a očekávání rodičů jsou pro nás velmi důležitá. Především proto, abychom dokázali společně zjistit, zda jsme tou školou, která bude tato očekávání naplňovat. Pro nás je velmi důležitá shoda školy a rodiny v oblasti hodnot a pedagogického přístupu. Pokud zjistíme, že nenacházíme shodu, je lepší se přátelsky rozloučit a předejít tak nevyhnutelným budoucím sporům. Toto zjišťujeme pomocí předběžného dotazníku pro rodiče a následně osobním rozhovorem.

Kdy zápisy budou probíhat, je stanoven nějaký jednotný termín, nebo máte svůj vlastní?

Zápisy jsou stanoveny na měsíc duben. U nás proběhne v termínu 16. a 17. dubna. 

Inzerce

Na co, jak je orientována vaše škola, v čem je specifická nebo jedinečná?

Toto je velmi obšírná otázka, ale pokusím se odpovědět jasně a stručně. Jedním z největších cílů školy je vyslat do světa člověka, který si je velmi dobře vědom toho, co umí, v čem je jedinečný, o které silné stránky se může v životě opřít a kam směřuje jeho zájem, kterou cestou se dále ubírat. K tomu nám pomáhá metodika CliftonStrengths, která pedagogům, rodičům i dětem umožňuje náhled na to, jaké talenty a silné stránky jsou dítěti vlastní, jak s nimi pracovat a jak je rozvíjet. Společně také hledáme individuální cestu – strategii každého, jak sobě vlastním a jedinečným způsobem zvládnu učení, vztahy, neznámé či problémové situace, rozhodování, realizaci činností. Tento osobní rozvoj společně s vysokou úrovní vzdělání považujeme za nutnou vybavenost dětí do spokojeného života. To vše se děje v prostředí, které je nejen přátelské a bezpečné, ale i inspirativní. Znamená to, že vytváříme prostor, kde je možné se autenticky projevovat, kde pedagogům na dětech záleží, kde se mohou vzájemně inspirovat a respektovat. Důležité také je, aby i prostředí fyzické bylo milé, příjemné, čisté a podnětné. Třetím zásadním bodem je princip rovnováhy, který se prolíná všemi aspekty života školy. Ať už jde o učení vs. odpočinek, individuální vs. týmová práce, poznatky vs. jejich aplikace v praktickém životě, znalosti vs. dovednosti a postoje atd.

Jak probíhá v současných prvních třídách online výuka? Kolik hodin online denně máte a jaké předměty? Je třeba online i tělesná výchova nebo výtvarka? :-)

Snažíme se, aby distanční výuka byla nejen u prvňáků především pestrá a poutavá. Takže využíváme nejen online setkávání každý den, ale také točíme dětem výuková videa, vyhledáváme různé webové aplikace a onlinové nástroje, kde si děti hravou formou např. procvičují, vytváříme kvízy, projekty, experimenty atd. V této různorodosti činností jsou přirozeně zahrnuty aktivity na pohyb, tvoření, muzicírování ad. 

Inzerce

Setkala jsem se u vlastních dětí s alternativními metodami výuky. Zařazujete u vás některé z nich? Jaký na ně máte názor? Které z nich děti baví? A jaké upřednostňují rodiče a proč?

K tomuto tématu mám velmi specifický vnitřní postoj. Mnoho z věcí, které dnes považujeme za „alternativní“ bylo dříve přirozenou součástí života a učení. Snažíme se, aby tomu tak bylo i v naší škole. Takže využíváme pestré pomůcky a nástroje, učíme se venku, příběh je pro nás mocný pedagogický nástroj, obzvlášť když jej prožijete na vlastní kůži-zkušenost je dobrá škola, dáváme dětem prostor a příležitost učit se zodpovědné svobodné volbě v organizaci vlastní práce, učit se pracovat samostatně i v týmu, projektujeme ve výuce i mimo školu…

Dáváte přednost alternativám v některých předmětech? Dnes je hojně diskutovaná metoda výuky matematiky. Jakou metodu výuky preferujete zrovna v oné matematice a proč?

Matematiku vnímám stejně jako ostatní předměty. Měla by být pestrá, poutavá, zábavná, hravá i přiměřeně náročná. K tomuto cíli slouží učiteli mnoho nástrojů, pomůcek a metod. Vše záleží na tom, zda a jak je schopen je využívat. Z mého úhlu pohledu není třeba, aby zastánci různých směrů stáli proti sobě v opozici.

Inzerce

Máte nějaký nápad, jak vyvážit dnešní „uzavření dětí před klávesnicí a monitorem“ stran pohybu? Přišli jste na nějaký způsob a zavedli jej do výuky?

Při samotné online výuce jsou běžnou součástí různé rozcvičky, protahovačky, výzvy, relaxace, běhací hry – stejně tak, jaké by byly, kdyby děti seděly v lavici. V této době se snažíme dávat dětem minimum domácích úkolů i právě proto, aby odpoledne/večer mohlo být rodinnou záležitostí, kdy mohou společně realizovat program, který je pro rodinu nejlepší.

Podle čeho byste si jako rodiče dnes, v online době, vybírali ZŠ pro vaše vlastní dítě? Jak byste postupovali? O co byste se zajímali? Čemu dali přednost?

Zajímala bych se o školní vzdělávací program a koncepci školy, o pedagogy, kteří vyučují na 1. stupni, ale také o vedení školy a v neposlední řadě o prostory a vybavenost školy.

Velice děkuji za milý a pro rodiče budoucích prvňáčků přínosný rozhovor „na dálku“. Přeji paní ředitelce, rodičům i budoucím prvňáčkům, ať jim ten skutečný zápis letos vyjde.

 

Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Zápis a vedení soukromé ZŠ Eduard - diskuze

Poradna

Školní zralost

| Mmmko | 23.02.2021, 14:51

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak se posuzuje školní zralost u dívky 5 let, narozená v říjnu. Do školy by hrozně moc chtěla. Do MŠ chodí již 3 rokem, ale v září ještě nebude mít 6 let. Řekla bych že je velmi šikovná, samostatná, úkoly pro předškoláky také zvládá s přehledem. Učitelky ve školce ji chválí. Samy říkají, že je do školy připravená, ale nemají reálné zkušenosti s předčasným nástupem do školy. Máme s dcerou navštívit PPP nebo u dítěte narozeného na podzim (v říjnu) je předčasný nástup do školy nevhodný? Moc děkuji za Vaši zkušenost

Dobrý den, k předčasnému zaškolení dítěte narozeného v říjnu potřebujete doporučení ze Školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko psychologická poradna), kam je dítě potřeba objednat. Pokud by dítě bylo narozené v období od ledna, pak by bylo potřeba ještě vyjádření ošetřujícího dětského lékaře. V poradně proběhne posouzení školní připravenosti vaší dcery. Poradna by si k vyšetření měla vyžádat i informace od mateřské školy, kterou dítě navštěvuje, většinou se tak děje formou dotazníku pro MŠ. Předčasné zaškolení dítěte je závažným krokem v jeho životě, ovlivňuje celé jeho vzdělávání a je proto potřeba důkladně posoudit všechny aspekty jeho vývoje a připravenosti ke zvládání školních požadavků. Dítě by mělo mít určitou vývojovou rezervu, protože bude nároky kladenými na zaškolení zatíženo dříve. Respektujte tedy doporučení odborníka v PPP. Pokud předčasné zaškolení nedoporučil, pak měl ke svému rozhodnutí jistě dostatečné důvody. S pozdravem Mgr. Michaela Matoušková, dětský psycholog

Mgr. Michaela Matoušková | Babyonline | 25.02.2021, 16:18
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce