Inzerce
Inzerce
Inzerce

Zápis a vedení soukromé ZŠ Eduard

Jak probíhá zápis do školy a výuka pod vedením paní ředitelky Gabriely Pařilové

Paní ředitelko, jak bude probíhat letos zápis na vaší škole? Bude pouze online nebo i osobně? Víte to již jistě nebo je tato otázka ještě otevřená? Pokud online, je nutná osobní účast rodiče ve škole?

V současné chvíli je tato otázka ještě otevřená. Moc rádi bychom se setkali s budoucími prvňáčky a jejich rodiči osobně a umožnili dětem prožít jejich velký den slavnostně a netradičně a rodičům umožnili pohovořit si o jejich starostech či radostech v souvislosti s nástupem jejich dítěte do 1. třídy. Bude záležet na tom, jaké podmínky nastaví MŠMT pro osobní přítomnost dětí u zápisu.

Pokud bude s přítomností dětí a rodičů, na co se mohou u zápisu těšit, jak se připravit? Pokud bude online, jak takový zápis probíhal na vaší škole za necovidových dob?

V Eduardovi bereme zápis především jako prožitek, na který by žák měl rád vzpomínat. Je připravena dobrodružná plavba/cesta po škole, kde podle staré pirátské mapy děti vyhledávají ostrovy, zátoky, jeskyně, nebo-li stanoviště s úkoly, které jsou tematicky zaměřené na zjištění připravenosti dítěte. V tomto příběhu nejde o to děti zkoušet a stresovat, ale užít si zábavu, vyzkoušet své možnosti, něco nového objevit a dozvědět se o sobě. V loňském roce jsme poprvé prožili zápis v nezvyklé podobě. Na online setkání s dětmi a rodiči jsme měli připravenou videoprohlídku naší školy a v každé místnosti se odehrával nějaký děj, úkol, obrázky či neobvyklé předměty a s dětmi jsme si o všem povídali. O svůj slavnostní den ve škole ale ani tak nepřišly. Na konci roku jsme pro ně připravili prožitkové odpoledne, kde si děti i rodiče mohli plavbu za dobrodružstvím vyzkoušet a zažít. Průvodci a pomocníky na stanovištích jim byly současné děti naší školy a i pro ně to bylo ohromné dobrodružství i výzva. Zvládly vše skvěle, uvítaly nové spolužáky a vytvořila se nová kamarádská pouta. Nováčci tak měli v září velmi pohodový nástup.

Co vše musí rodič v rámci zápisu vyplnit a kde to najde?

Před zápisem, v určité lhůtě, je třeba dodat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. O postupu, přijetí či nepřijetí dítěte nebo také o sledovaných jevech rodiče podrobně informujeme na našich webových stránkách.

Inzerce

Je v přihlášce místo pro přání rodiče, např. vybraný třídní učitel nebo zařazení s kamarádem ze školky do jedné třídy? 

Konkrétní potřeby a očekávání rodičů jsou pro nás velmi důležitá. Především proto, abychom dokázali společně zjistit, zda jsme tou školou, která bude tato očekávání naplňovat. Pro nás je velmi důležitá shoda školy a rodiny v oblasti hodnot a pedagogického přístupu. Pokud zjistíme, že nenacházíme shodu, je lepší se přátelsky rozloučit a předejít tak nevyhnutelným budoucím sporům. Toto zjišťujeme pomocí předběžného dotazníku pro rodiče a následně osobním rozhovorem.

Kdy zápisy budou probíhat, je stanoven nějaký jednotný termín, nebo máte svůj vlastní?

Zápisy jsou stanoveny na měsíc duben. U nás proběhne v termínu 16. a 17. dubna. 

Inzerce

Na co, jak je orientována vaše škola, v čem je specifická nebo jedinečná?

Toto je velmi obšírná otázka, ale pokusím se odpovědět jasně a stručně. Jedním z největších cílů školy je vyslat do světa člověka, který si je velmi dobře vědom toho, co umí, v čem je jedinečný, o které silné stránky se může v životě opřít a kam směřuje jeho zájem, kterou cestou se dále ubírat. K tomu nám pomáhá metodika CliftonStrengths, která pedagogům, rodičům i dětem umožňuje náhled na to, jaké talenty a silné stránky jsou dítěti vlastní, jak s nimi pracovat a jak je rozvíjet. Společně také hledáme individuální cestu – strategii každého, jak sobě vlastním a jedinečným způsobem zvládnu učení, vztahy, neznámé či problémové situace, rozhodování, realizaci činností. Tento osobní rozvoj společně s vysokou úrovní vzdělání považujeme za nutnou vybavenost dětí do spokojeného života. To vše se děje v prostředí, které je nejen přátelské a bezpečné, ale i inspirativní. Znamená to, že vytváříme prostor, kde je možné se autenticky projevovat, kde pedagogům na dětech záleží, kde se mohou vzájemně inspirovat a respektovat. Důležité také je, aby i prostředí fyzické bylo milé, příjemné, čisté a podnětné. Třetím zásadním bodem je princip rovnováhy, který se prolíná všemi aspekty života školy. Ať už jde o učení vs. odpočinek, individuální vs. týmová práce, poznatky vs. jejich aplikace v praktickém životě, znalosti vs. dovednosti a postoje atd.

Jak probíhá v současných prvních třídách online výuka? Kolik hodin online denně máte a jaké předměty? Je třeba online i tělesná výchova nebo výtvarka? :-)

Snažíme se, aby distanční výuka byla nejen u prvňáků především pestrá a poutavá. Takže využíváme nejen online setkávání každý den, ale také točíme dětem výuková videa, vyhledáváme různé webové aplikace a onlinové nástroje, kde si děti hravou formou např. procvičují, vytváříme kvízy, projekty, experimenty atd. V této různorodosti činností jsou přirozeně zahrnuty aktivity na pohyb, tvoření, muzicírování ad. 

Inzerce

Setkala jsem se u vlastních dětí s alternativními metodami výuky. Zařazujete u vás některé z nich? Jaký na ně máte názor? Které z nich děti baví? A jaké upřednostňují rodiče a proč?

K tomuto tématu mám velmi specifický vnitřní postoj. Mnoho z věcí, které dnes považujeme za „alternativní“ bylo dříve přirozenou součástí života a učení. Snažíme se, aby tomu tak bylo i v naší škole. Takže využíváme pestré pomůcky a nástroje, učíme se venku, příběh je pro nás mocný pedagogický nástroj, obzvlášť když jej prožijete na vlastní kůži-zkušenost je dobrá škola, dáváme dětem prostor a příležitost učit se zodpovědné svobodné volbě v organizaci vlastní práce, učit se pracovat samostatně i v týmu, projektujeme ve výuce i mimo školu…

Dáváte přednost alternativám v některých předmětech? Dnes je hojně diskutovaná metoda výuky matematiky. Jakou metodu výuky preferujete zrovna v oné matematice a proč?

Matematiku vnímám stejně jako ostatní předměty. Měla by být pestrá, poutavá, zábavná, hravá i přiměřeně náročná. K tomuto cíli slouží učiteli mnoho nástrojů, pomůcek a metod. Vše záleží na tom, zda a jak je schopen je využívat. Z mého úhlu pohledu není třeba, aby zastánci různých směrů stáli proti sobě v opozici.

Inzerce

Máte nějaký nápad, jak vyvážit dnešní „uzavření dětí před klávesnicí a monitorem“ stran pohybu? Přišli jste na nějaký způsob a zavedli jej do výuky?

Při samotné online výuce jsou běžnou součástí různé rozcvičky, protahovačky, výzvy, relaxace, běhací hry – stejně tak, jaké by byly, kdyby děti seděly v lavici. V této době se snažíme dávat dětem minimum domácích úkolů i právě proto, aby odpoledne/večer mohlo být rodinnou záležitostí, kdy mohou společně realizovat program, který je pro rodinu nejlepší.

Podle čeho byste si jako rodiče dnes, v online době, vybírali ZŠ pro vaše vlastní dítě? Jak byste postupovali? O co byste se zajímali? Čemu dali přednost?

Zajímala bych se o školní vzdělávací program a koncepci školy, o pedagogy, kteří vyučují na 1. stupni, ale také o vedení školy a v neposlední řadě o prostory a vybavenost školy.

Velice děkuji za milý a pro rodiče budoucích prvňáčků přínosný rozhovor „na dálku“. Přeji paní ředitelce, rodičům i budoucím prvňáčkům, ať jim ten skutečný zápis letos vyjde.

 

Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Zápis a vedení soukromé ZŠ Eduard - diskuze

Poradna

Nástup do školky

| Sim88 | 06.10.2021, 20:03

Dobrý den,
v září měl syn 3 roky nastoupit do školky. Vše bylo v pořádku, těšil se a chtěl i sám do třídy. Bohužel to jsme ještě netušili, že jedna z učitelek je trochu hrr a děti přímo vytrhává rodičům z náručí. Pro našeho syna to byl šok, když se k němu rychle sehnula a vzala ho do náručí a chtěla ho odvést do třídy. Syn okamžitě začal brečet, kopat, vytrhnul se jí a už jsem ho od sebe nemohla odtrhnout, jak pevně se držel. Po chvíli za námi do šatny přišla druhá paní učitelka s tím, ať s ním zkusím jít do třídy, bohužel ani to už nepomohlo. Musela jsem ho ze sebe doslova strhnout, aby se mě pustil. Ve školce nakonec na 2h zůstal, ale s tím, že visel na klice a křičel. Když jsem si pro něj přišla učitelka tvrdila, že se po nějaké době uklidnil a trochu si hrál. Jeho pohled značil spíše úlevu, že může jít domů (má domněnka). Druhý den, když jsme měli jít, chytnul se postele, brečel a říkal, nechci do školky. Takto to bylo i třetí den. Další dny už jsme ho do školky nedávali, byl nemocný, ale hlavně nám začal křičet ze spaní nechci, nechci, ne, ne a jen se před ním někdo zmínil o školce, okamžitě se rozbrečel. Nakonec jsme školku odložili na leden, ale po pravdě nevíme, jestli tam půjde. Teď po měsíci občas sám o školce mluví, že mamka půjde do práce a on do školky, ale jakmile jdeme okolo školky jen na procházku, začne hned plakat a nechci do školky.
Začali jsem prozatím navštěvovat kroužek, aby byl nadále v kontaktu s dětmi. První den ale když jsme tam přišli, tak se ke mě po chvíli přitisknul a začal plakat s tím, ať jdeme domů, že nechce být ve školce.

Dětský kolektiv vyhledává. Rád si s dětmi hraje. Je komunikativní. Nemá problém být občas i beze mě. Bohužel cokoliv se týká školky nechce, ani děti, hračky... Vše mimo ni je v pořádku.

Nevíme s přítelem jestli ho do školky nutit s tím, že si zvykne, jak nám všichni tvrdí, nebo raději počkat až mu budou 4 roky (rodičovskou mám do jeho 4 let), že by zapomněl na nešťastnou náhodu s paní učitelkou.

Děkuji za odpověď

Dobrý den, ohledně připravenosti dítěte na nástup do předškolního zařízení je to obdobné jako s nástupem do školy. Obecně platí, že většina dětí v daném věku (u MŠ 3 roky u ZŠ 6 let) je na zahájení docházky do kolektivního zařízení či školní docházky připravena. Proto jsou na základě psychologických poznatků o vývoji dítěte věkové hranice takto nastaveny. Ale vývoj každého jedince, tedy dítěte, probíhá individuálně, protože každý člověk je prostě originál. Nervový systém dítěte tedy může vyzrávat odlišnou rychlostí a není to žádná porucha, vada nebo patologie. Jedná se o poměrně velké procento dětí, u odkladu školní docházky se jedná cca o 20 % dětí, které ještě na zaškolení nejsou připravené v 6 letech. Dá se to proto analogicky vztáhnout i na zralost dětí pro nástup do MŠ. Přitom ale to, že dítě není připravené na nástup do školky, vůbec nemusí znamenat, že v budoucnu bude mít odklad školní docházky. Vývoj totiž probíhá individuálním tempem, může být nerovnoměrný, zrychlovat se či zpomalovat. Některé děti se vysloveně vyvíjejí skokově. Podle popisovaného chování vašeho syna to působí, že se jedná o šikovného normálně se vyvíjejícího chlapce, který ale ještě není připraven na oddělení od rodičů. Samozřejmě ne úplně šikovný přístup paní učitelky ve školce situaci nepřidal a syna zřejmě vyděsil. Zkuste ho opatrně zapojovat mezi děti formou kroužku, kdyby ale měl z docházky trauma, objevovaly by se noční děsy, plačtivost a podobně, pak ji raději přerušte a chlapce nenuťte. Ohledně školky si zkuste se synem o všem přiměřeně jeho věku povídat, můžete ho připravovat pomocí her na školku, nebo vhodných knížek o prostředí MŠ (na trhu jsou různé), které hravou a pohádkovou formou dítě na vstup do školky připravují. Případné spontánní dotazy syna na školku úměrně jeho věku pravdivě zodpovězte. S docházkou můžete zkusit začít zase v pololetí, ale pokud by syn špatně reagoval, pak by pro něj bylo vhodnější počkat až na další školní rok. Bylo by vhodné si předem promluvit s učitelkami ohledně přístupu k synovi, co váš chlapec potřebuje, aby se cítil dobře. Obecně lze říct, že braní cizího dítěte do náruče není nejvhodnějším způsobem prvního kontaktu a většina dětí by reagovala strachem. I když dobré úmysly paní učitelky jsou pochopitelné. Možná byla také sama nervózní a chtěla chlapečka rychle uklidnit. Přeji, aby se podobná zkušenost neopakovala a aby váš chlapec brzy dozrál k docházce do školky, která mu přinese mnoho radostí, kontaktu a zážitků s ostatními dětmi. Mgr. Matoušková, dětský psycholog

Mgr. Michaela Matoušková | Babyonline | 08.10.2021, 20:09
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce
×