Inzerce
Inzerce
Inzerce

Děti ohrožené pornem a lovci na síti – výsledky průzkumu u dospívajících

Výsledky nejnovějšího průzkumu sexuoložky Petry Sejbalové a Jany Martincové, autorky knížek sexuální výchovy, vedeného v září 2020 u 1655 respondentů gymnázií, ZŠ a SŠ v České republice.

Video s výsledky sexuálního průzkumu

© Babyonline, s.r.o., 2020

Další užívání tohoto díla je možné pouze s uvedením citace a zdroje, z něhož bylo čerpáno.

Přepis videa s výsledky sexuálního průzkumu

Vážení zdravotníci, pedagogové, rodiče i studenti, vážené dámy a pánové.

Je nám ctí odprezentovat výsledky úžasné spolupráce s částí pedagogů a studentů České republiky v průzkumu na téma:

Inzerce

Děti ohrožené pornografií a online sexuálními agresory 

Autorky průzkumu

  • MUDr. Jana Martincová, autorka několika knížek sexuální výchovy vydavatelství Babyonline
  • prim. MUDr. Petra Sejbalová ze sexuologického oddělení Fakultní nemocnice Brno

Proč tento průzkum? Co autorky k němu vedlo?

Jednalo se o ad hoc vytvořený průzkum na základě kazuistik sexuologů, dětských lékařů, pedagogů a na základě dotazů v anonymní internetové poradně portálu Babyonline.

Ze všech těchto aktivit vzešly naléhavé dotazy typu:

Inzerce
  • Kdo nejvíce ovlivňuje děti v sexuální výchově? Má v ní nějaké slovo rodič? Zahajují děti sexuální život dříve, než se k nim potřebné informace dostanou?
  • Kdy potřebují děti informace o dospívání, vztazích a sexu?
  • Byla pro nás důležitá otázka, zdali rodič tuší, co na internetu jeho dítě sleduje. Vyskytlo se i v praxi, že jsem slyšela, že děti sledují pornografii od svých osmi let. Odkdy bývají děti kontaktovány sexuálními online agresory? Odkdy a jak tomu čelí, pokud vůbec? Kdy je o tom informovat?

Cíl dotazníkové studie

Od jakého věku jsou děti vystaveny vlivu pornografie a dány všanc lovcům sexuálních obětí, zvláště nezletilých, a jak si s touto zkušeností dokáží poradit.

Respondenti průzkumu

Průzkum byl veden anonymně v průběhu září 2020 u žáků a studentů ve věku 13-20 let z různých typů vzdělávacích zařízení: ZŠ (14), gymnázia (6), SŠ (1).

Inzerce

Dotazník vyplnilo celkem 1655 studentů, z toho 57 % dívek a 43 % chlapců. 

Odkud děti a dospívající čerpají sexuální výchovu?

První otázkou bylo, odkud děti čerpají informace ze sexuální výchovy. V nadpoloviční většině je to od spolužáků a z internetu, což je velmi smutné, protože tyto informace nebudou kvalitní. Rodiče podávali informace dětem asi v 15 % a škola pouze v 9 %. Zajímavých je 7 % dětí, které čerpaly nejvíce z porna. Dívky získávají více informací doma a od kamarádek, ale i z knihy nebo ze školy, chlapci z internetu, z porna.

 
Mladší děti (ZŠ) více z domu a ze školy oproti starším, které odpovědi na své otázky hledaly na internetu nebo se ptaly kamarádů.
 
Mají dospívající vážnou známost?

Na otázku, zda mají děti vážnou známost, jsou respondenti rozděleni na poloviny ANO (811 / 49 %) vs. NE (844 / 51 %). Ve věku 13 a 14 let je významný rozdíl u odpovědí, kdy dívky ve větším procentu odpovídaly NE oproti ANO. V 16. roce se vyrovnává u chlapců i dívek poměr s partnery a bez a v následujících letech převažují u obou vážné známosti. Čili již v tomto věku děti nezbytně potřebují kvalitní informace o sexuálním životě.

Byly děti na pornu? Kdy poprvé? Na co se dívaly?

První otázkou na realitu, co dělají naše děti na internetu, byl dotaz, zda byli dotazovaní na pornostránkách a v jakém věku. Do 10. roku věku se 12 % respondentů dostalo na pornostránky, ať vlastní aktivitou, či pouze náhodně, kdy například někdo starší z rodiny nesmazal historii ve vyhledávači.

A ještě jsou důležité výsledky otázky, kdy byly na pornostránkách poprvé. Dříve chlapci, ale ve věku 14 let je poměr vyrovnaný, pak vzrůstá procento u dívek. 

Kazuistika prim. Sejbalové z praxe:

Je to i velmi důležité z klinické praxe, kdy si vzpomínám, že ze základní školy mi poslali 13letého chlapce kvůli tomu, že předváděl před ostatními dětmi kopulační pohyby. Například pomocí pet lahve předváděl výron semene a tím kropil vodou spolužáky. Později se i obnažil před učitelkou, která odjížděla v tramvaji. Ten chlapec byl léčen na psychiatrii pro hyperkinetickou poruchu chování a měl již dřívější poruchy chování, ale tyto škole opravdu vadily. Při vyšetření se zjistilo, že snaha toho chlapce byla získat pozornost a dominantní postavení ve třídě mezi spolužáky. Když jsme to spolu probírali, tak vyplynulo, že vlastně dělal to, co viděl na pornu na internetu, které sleduje od svých 8 let spolu se svým starším bratrem.

Kdo děti a dospívající na pornostránky navedl?

Na pornostránky je většinou navedl vrstevník. Odpověď rodič nemusí být pouhou recesí, ale skutečně mohl některý z dospělých zanechat historii ve vyhledávači nebo dítě mohlo za rodičem přijít, kdy sám porno sledoval.

Jak často dospívající na porno chodí?

Jak často chodí děti na porno v jednotlivých věkových kategoriích zpracovává graf číslo 6, kde je vidět převažující počet u chlapců ve vyšší frekvenci a u starších ročníků.

Co taková návštěva pornostránek může u dítěte znamenat? 

Kazuistika prim. Sejbalové z praxe:

Vzpomínám si, že jsem jednou řešila případ 21letého mladíka, který byl stále panic, a přišel pro pomoc k nám do sexuologické ambulance. Posléze vyplynulo, že masturbuje u internetu asi od svých 13 roků, a to i několikrát denně. Zkoušel se seznámit s několika dívkami, ale vždy selhal, protože pro svoje vzrušení potřeboval, aby se dívka chovala jako pornoherečka na internetu, což se samozřejmě u těchto dívek nevyskytovalo. Fyzického kontaktu s dívčím tělem se velmi bál.

Zajímavé je pak, na co se dospívající na pornostránkách dívají. Převažují fyziologické aktivity, patologických je asi šestina.

Dospívající jsou si vědomi, že se nejedná o normální praktiky a sami odpovídají ve 23 procentech, že sledují porno s neobvyklými praktikami. Je vidět výrazně převažující poměr chlapců, kteří by v sexu rádi experimentovali, na rozdíl od dívek, které jsou výrazně zdrženlivější.

Část nám vypsala, jaké konkrétní typy sledují, jedná se o odpovědi napříč věkovým spektrem a jak nám napsala jedna 18letá respondentka, nebylo to nic, na co by se chtěla dívat, ale náhodou se k tomu velmi snadno dostala. 

Část respondentů dokonce netradiční praktiky, z nichž některé považujeme za výrazně patologické, vyzkoušela. Chlapci se sice o netradiční sexuální praktiky zajímali více než dívky, nicméně podobné procento sledujících se rozhodlo tyto praktiky opravdu vyzkoušet.

Něco z toho, co konkrétně sledovali, si můžete přečíst na dalším slidu, a to i s označením věku respondenta, neznamená to věk vyzkoušení, i tak je nízký.

Je v pornu běžné sexuální chování?

Za jednu z nejdůležitějších otázek jsme považovali tu, zda si dospívající myslí, že v pornu sledují normální sexuální chování. Většina naštěstí odpověděla NE, nicméně téměř 34 % si myslí, že tak napůl, tzn. že se z poloviny dospělí sexuálně chovají jako v pornu. Více si to myslí chlapci a mladší žáci.

Kazuistika z praxe:

Do mé ordinace se dostavil 17letý chlapec, který přišel s obavami, že má dívku a chce zahájit sexuální život, ale bojí se, že nemá výdrž jako ti pornoherci na internetu, kteří vydrží například hodinu, sám vydrží pouze patnáct minut. Měl představu, že sexualita bude probíhat tak, jak vídá právě na internetu. Takže jsme museli probrat skutečnost.

Byly děti osloveny online sexuálními agresory a co po nich chtěli?

Po zjištění, kde děti čerpají informace ze sexuální výchovy a po dotazech na sledování pornostránek se dostáváme ke třetí oblasti průzkumu, a tou je oslovení dětí ze strany sexuálních agresorů na síti. Třetina dospívajících byla oslovena, dívky trojnásobně častěji než chlapci.

Co po nich dotyčný chtěl? Zde se nejvíce setkáváme k výzvě dívat se na foto nebo video přirození dotyčného nebo k zaslání nahých fotek a videí svých obětí.

 

Co dalšího dotyční chtěli, je vidět na dalším slidu i s věkem respondentů, opět neudává věk, kdy se to odehrálo

.To, kdy byly děti poprvé na síti osloveny, ukazuje další graf, ze kterého je vidět, že se tak děje i před 10. rokem věku, od něj pak počet až do 13 let vzrůstá.

Kromě 16. roku byly častěji osloveny dívky. Ve věku 13 let je většina dívek již tělesně sexuálně plně vyzrálá, nicméně po psychické stránce jsou snadno manipulovatelné a snadno podlehnou vlivu okolí. Ze sexuologické praxe vyplývá, že většina online sexuální agresorů nejsou pedofilové, což tento průzkum potvrzuje, protože je nejvíce zajímají ve 13 letech.

U jedné třetiny oslovených agresor znal skutečný věk dítěte.

Jak na oslovení žáci a studenti reagovali?

Odpovědi na další otázku nás příjemně překvapily, protože plné 3/4 oslovených si s danou situací uměly správně poradit a hovor s agresorem ihned ukončily. Proč je to potěšitelné zjištění? Naše děti nemůžeme před riziky sociálních sítí ochránit, ale můžeme je naučit potřebným reakcím a účinné obraně.

Kazuistika z praxe:

Bohužel ne všechny děti jsou takto komunikačně obratné a rozumově vyspělé. Zažila jsem případ 16letého mentálně retardovaného chlapec. Snažil se na sociální síti dopadnout „lovce malých dívek“. Proto se vydával za 13letou sexuchtivou dívku a komunikoval s těmi online agresory. Posléze jeden z jeho přátel na Facebooku přišel na to, že je ve skutečnosti chlapec, a dokonce i zjistil, kde bydlí, a vyhrožoval mu zabitím. Ten případ mohl skončit velmi tragicky, protože chlapec se pokusil o sebevraždu oběšením, ale naštěstí se mu to nepodařilo. 

Více než polovina dětí se měla potřebu někomu svěřit, nejčastěji kamarádům, to je ta odpověď někomu jinému.

Po odmítnutí vyhrožoval agresor zhruba desetině oslovených dětí. Jak?

Jak výsledky průzkumu interpretovat?

  • Sexuální výchovu čerpají děti z internetu! Buď samy, nebo prostřednictvím spolužáků.
  • Potřeba korekce informací z internetu a od spolužáků o dospívání, sexu a zdraví by měla proběhnout v rodině (hovory, předání knihy), za podpory faktických informací ze školy.
  • Nejvhodnější věk předání informací o dospívání je u dívek kolem 11. roku, u chlapců v rozmezí 11-13 let, protože 1/3 dívek a polovina chlapců má již ve 13 letech vážnou známost.
  • Děti na internetu sledují i patologickou formu pornografie. Ochrana před pornografií a online sexuálními agresory a manipulátory by měla probíhat minimálně od 8 let. Mladší děti také spíše podléhají dojmu, že se v pornu jedná o reálný sexuální život, proto jsou nejohroženější ze strany manipulátorů, kteří je mohou přesvědčit, že to, co po nich chtějí, je normální jednání. S těmito informacemi se musí začít u dětí dříve.
  • Osloveny sexuálními agresory bývají častěji dívky 3/4 než chlapci 1/2, v obou případech nejčastěji ve věku 13 a 12 let. Nejvíce oslovených bylo vyzváno k zaslání nahých fotek a videí, poté ke sledování fotek a videí přirození dotyčného. Naštěstí 3/4 takto oslovených ihned komunikaci ukončily. Více než 1/2 se se svým zážitkem někomu svěřila, nejčastěji kamarádům.

Děti před riziky neuchráníme, musíme je naučit jim účinně čelit!

A protože jsme toho dotazování ještě neměli dost. I studenti měli potřebu se k průzkumu vyjádřit, zjišťovali jsme zpětnou vazbu. Z ní jsou podstatné tyto 3 informace. Téměř všichni studenti odpovídali pravdivě, dotazník je většinou nepohoršil a zejména dívky byly rády, že se problematika řeší u nich na škole.


Z reakcí dětí vyplývá, že je mrzí, že je téma sexu stále ve společnosti tabu, byly rády, že se konečně o jejich zkušenosti někdo zajímá.

Obsahuje dotazník opravdu validní data?

Od první várky 400 vyplněných až po konečných 1655 respondentů se téměř vůbec nepohnulo procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí. Znamená to, že by nám plně stačilo oněch prvních 400 vyplněných dotazníků.

Nejvíce pozitivní zkušeností byl pro nás velmi vstřícný a zodpovědný přístup pedagogů i studentů v nelehkém období prvních zářijových týdnů, kdy stihli i přes značná úskalí epidemiologických opatření dotazník vyplnit. Patří jim za to obrovský dík! Bez jejich účasti by nikdy tyto hodnověrné závěry nespatřily světlo světa.

Poděkování patří i dalším členům našeho dotazníkového týmu. Na šetření nebyly čerpány žádné státní prostředky, vše bylo vedeno z financí a volného času jednotlivých účastníků.

Děkujeme za spolupráci! Děkujeme za pozornost!

Sdělení mělo svou premiéru na 28. online kongresu sexuální výchovy s mezinárodní účastí 15. 10. 2020.

Další zjištění analýzou dat z průzkumu

Při bližší analýze věkového rozložení dětí při prvním sledování porna jsme narazili na jednu zajímavou závislost při srovnání skupin, která byla na pornu poprvé v 6-10 letech, od 11 nebo vůbec. Z průzkumu vzešlo, že děti, které se pohybují na pornu již ve věku 6-10 let, jsou více ohroženy oslovením online agresorů, sexuálními lovci na síti (o 23 % oproti skupině, která na pornu nikdy nebyla a 14 procent oproti té, která na něm byla po 10. roce). Také si s oslovením neumí poradit tak dobře, jako ostatní dvě skupiny, kdy hovor ukončí pouze 58 % dětí, zatímco ve skupinách, které porno viděly ve vyšším věku nebo vůbec je tomu nad 90 % (90,8, resp. 95,1 %).

Závěr: Výzkumem byl jednoznačně prokázán fakt, že čím dříve dítě přijde do kontaktu s pornografií, tím více se stává potencionální obětí online agresorů.

I 2. část výsledků průzkumu přinesla alarmující zjištění. Ale také to, že sexuální výchova vedená v rodině a ve školách má u dětí obrovský ochranný potenciál před vyhledáváním rizikového obsahu (porno) a rizikových kontaktů na internetu.

© Babyonline, s.r.o., 2020

Další užívání tohoto díla je možné pouze s uvedením citace a zdroje, z něhož bylo čerpáno. Jakékoliv části výsledků průzkumů nemohou být publikovány bez celého uvedení názvu, autorek, jejich profesního zaměření a prokliku na tuto stránku s kompletními výsledky, nebo uvedení zdroje www.babyonline.cz.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Děti ohrožené pornem a lovci na síti – výsledky průzkumu u dospívajících - diskuze

Poradna

Dobry den, mam syna 4 roky, nema zadne bolesti, ale moc nechce jist, dnes kdyz jsem mu měnila plenku, mel černou stolici. Mam jen jedno dite proto se bojim a nevim co to znamena. Muzete mi prosim poradit? Z ceho to muze byt? Obcas pije Coca Colu, ale jen velmi malo a bez cukru. Ted momentalne ji hodne platkovy sýr v toustech, ma rad vse co se týká sýru, dnes mel i jablka. Muze mit krvácení? Na bolesti si zadne nestezuje, horecky nema, je naprosto v poradku, hraje si. Prosim o radu.

Dobrý den,

nejedl syn borůvky, ostružiny? Mohlo by to být zabarvení z ovoce, pokud se stolice bude opakovat, kontaktujte svého pediatra.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 14.07.2024, 17:30
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×