Inzerce
Inzerce
Inzerce

Test repelentů 2015

Používáte v létě repelenty k ochraně před bodavým hmyzem? Pak Vás jistě budou zajímat výsledky testu repelentů, které v roce 2015 provedl časopis dTest. Jednotlivé výrobky slibují ochranu až na několik hodin. Je to ale skutečně pravda? Test ukázal, že klasické repelenty fungují poměrně spolehlivě, byť po různě dlouhou dobu. Náramek slibující stejnou ochranu ovšem zcela propadl. 

 1. Přírodní repelenty
 2. Chemické repelenty
 3. Průběh testování repelentů
 4. Nežádoucí účinky a legislativa
 5. Riziko závažných zdravotních obtíží
 6. Jak často repelent používat? – Jen když je to nutné!
 7. Výsledky testů u 5 vybraných repelentů
 8. Zajímavost: Ochrání mobilní aplikace?

1. Přírodní repelenty

Před nechtěným útokem komárů se můžete bránit i přírodními produkty. Látek, které jsou k jejich výrobě doporučovány, je celá řada. Z rostlin odpuzují komáry zejména ty hodně aromatické, třeba máta, levandule, bazalka nebo muškát či afrikány. Repelentní účinky mají také některé oleje, jako třeba sójový nebo nimbový. Účinná je také citrónová tráva neboli citronela, která je známá z asijské kuchyně. Z ní vytvořený aromatický olej hmyz odpuzuje poměrně úspěšně. V Česku ji pořídíte pod názvem voňatka citronová. Jako ochranu proti komárům můžete využít také česnek. Není nutné se jím potírat, stačí, když několik stroužků nakrájíte a rozložíte kolem sebe, třeba při pobytu na zahradě na stůl. Přírodní repelent si můžete připravit také z limetky a hřebíčku. Citrus stačí rozříznout napůl a do obou částí zasunout několik hlaviček kuchyňského hřebíčku. Vyrobíte si tak přírodní odpuzovač komárů, který zároveň i hezky vypadá. Zajímavé je, že komáry odpuzují také listy a květy tabáku nebo vitamíny ze skupiny B, které jsou obsaženy třeba v pivovarských kvasnicích. Jejich odpudivá síla zatím není dostatečně vysvětlena, je ale pravděpodobné, že se tyto vitamíny vypařují potem a jejich pach komáry odpuzuje.

2. Chemické repelenty

V současné hektické době ale stále častěji saháme po repelentech chemických. Jejich výpary vytváří kolem člověka-oběti ochrannou bariéru, která maskuje jeho skutečný pach a hmyz ho tím pádem nemůže rozpoznat. V repelentech se za účelem ochrany proti hmyzu používá několik látek. Nejrozšířenější a nejznámější je DEET (diethyltoluamid), dalšími jsou například IR3535 (ethyl-butylacetylaminopropionát) nebo icaridin. Používají se také sloučeniny na přírodní bázi, například citronela (olej získaný z listů a stonků citrónové trávy) nebo citriodiol.

3. Průběh testování repelentů

Účinnost těchto látek v odpuzování hmyzu je pro repelenty klíčová. V testu, který byl zaměřen výhradně na komáry, jí byl také přikládán největší význam. Repelenty byly testovány se dvěma druhy komárů (z rodu Aedes a Culex, které se u nás vyskytují nejčastěji) na dobrovolnících ve věku od 18 do 25 let. Test byl velmi náročný a často trval i několik hodin, během nichž byli dobrovolníci vystavováni ataku dvou set komářích samiček. Zkoušky probíhaly za přesně daných podmínek na základě doporučení Světové zdravotnické organizace. Každý repelent otestovali vždy dva muži a dvě ženy. Všem bylo na předloktí naneseno doporučované množství přípravku (1 g na 600 cm2), náramek navlékli na ruku. Po třiceti minutách od aplikace vsunuli dobrovolníci svou paži do testovacího boxu, kde na ně čekalo dvě stě hladových komárů. Boxy byly umístěny ve dvou typech místností, které simulovaly denní, respektive noční podmínky.

V rámci těchto praktických zkoušek se test zaměřoval na účinnost přípravků, tedy čas, po který poskytnou ochranu proti komářímu bodnutí. Test probíhal vždy tři minuty, kdy byla ruka dobrovolníků vystavena komárům, a opakován byl každou půlhodinu. Maximální doba testování byla stanovena na osm hodin, této hranice však nedosáhl ani ten nejlépe hodnocený přípravek. Většina repelentů chránila testující zhruba čtyři hodiny, což lze vzhledem k velmi přísným podmínkám (velké množství komárů na velmi malém prostoru) považovat za dobrý výsledek.

Inzerce

Propadákem byl jediný náramek v testu (Aptonia), který ve zkoušce ochrany před útokem komára rodu Aedes selhal již po 11 sekundách, u komára Culex po 17 sekundách. 

Nejlepší známky si přitom vysloužily repelenty, které poskytovaly ochranu v průměru pět hodin. Dobré hodnocení dostávaly přípravky chránící před komářím bodnutím zhruba od dvou a půl do čtyř hodin. 

Inzerce

Nejlepších výsledků dosáhl vítěz testu Autan Tropical spray (v současnosti je tentýž výrobek dostupný také pod značkou Off) a 3M Ultrathon repelent, které dobrovolníky ochránily před oběma typy komárů na dobu zhruba pěti hodin. Ultrathon, jinak velmi dobře hodnocený výrobek, dostal průměrnou známku jen za vyšší míru potenciálního rizika možných nežádoucích účinků. To mimo dalších faktorů souvisí s nejvyšším podílem účinné látky (DEET, 35 %), která stojí za dlouhou ochranou.

4. Nežádoucí účinky a legislativa

Právě koncentrace jednotlivých účinných látek v repelentech je spolu s dodržením instrukcí na obalu pro jejich bezpečné používání klíčová. Složení těchto výrobků se věnuje i legislativa, konkrétně evropské nařízení č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Předpis repelenty zařazuje mezi pesticidy, konkrétně biocidní přípravky, které se používají pro ochranu člověka, zvířat, materiálů nebo předmětů před škodlivými organismy, jako jsou různí škůdci či bakterie.

Před tím než jsou biocidní přípravky uvedeny na trh, musejí být schváleny. V Česku je hodnotí odborníci ze Státního zdravotního ústavu z hlediska chemické bezpečnosti a řídí se přitom pokyny vyplývajícími z příslušného evropského nařízení (Technical Notes for Guidance on Human Exposure to Biocidal Products, 2007). Podle Ministerstva zdravotnictví ČR zaručuje toto nařízení nejvyšší stupeň ochrany spotřebitele, protože se na každý přípravek pohlíží individuálně. „Při povolování biocidních přípravků se posuzuje každá žádost o povolení přípravku zvlášť, a to tak, že se nejdříve na základě úplného složení deklarovaného žadatelem hodnotí nebezpečnost přípravku a dále se na základě deklarovaného způsobu použití hodnotí pravděpodobná expozice a s tím i spojená rizika pro konečnou kategorii uživatelů, tj. například pro běžného spotřebitele nebo pro specifickou skupinu obyvatel. V neposlední řadě je hodnocena i dostatečná účinnost přípravku vůči cílovým organismům,“ vysvětlila pro dTest tisková mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.

Inzerce

Vzhledem k přísnému schvalovacímu procesu by se na evropský trh neměl dostat nebezpečný nebo zdraví ohrožující přípravek. Přesto je možné, že se u konkrétního člověka mohou při používání daného repelentu objevit zdravotní potíže. Právě na míru rizika jejich vzniku se v souvislosti s deklarovaným složením a způsobem použití dTest zaměřil v další části testu.

5. Riziko závažných zdravotních obtíží

Na základě složitých výpočtů zahrnujících krátkodobé i dlouhodobé používání jednotlivých přípravků u mužů, žen i dětí požádal dTest o posouzení rizik univerzitní vědce. Záměrem bylo vypočítat potenciální rizika i pro citlivé osoby, proto byly stanoveny velmi přísné limity. V rámci prověřování rizika možných nežádoucích účinků se dTest zaměřil na potíže akutní (například podráždění očí, nevolnost) i dlouhodobé (rozvoj alergie, rakoviny, možných hormonálních poruch a další), které by používání těchto přípravků teoreticky mohlo způsobit. Pokud má výrobek v této kategorii snížené hodnocení, neznamená to, že tyto potíže způsobuje, pouze ve srovnání s ostatními skýtá vyšší teoretickou možnost jejich výskytu.

Pozitivní zprávou je, že ani jeden z testovaných výrobků neskýtá riziko dlouhodobých zdravotních obtíží. Pro výpočet se pracovalo s používáním repelentu po dobu 21 dnů v roce. Lze totiž předpokládat, že repelenty lidé užívají zejména na dovolené či při volnočasových aktivitách, nikoliv po dobu delší než tři týdny.  

Inzerce

Některé z testovaných výrobků mají ale snížené známky za vyšší riziko možných krátkodobých nežádoucích účinků. Jedná se o ty, které obsahují vysoký podíl účinné látky, jejíž obsah byl součástí tohoto hodnocení. Špatné známky si v této kategorii vysloužily již zmíněný 3M Ultrathon repelent a Diffusil Repellent Plus, které obsahují DEET (podíl 35, resp. 25 %). Tato látka je účinná, ale zároveň agresivní a její používání by citlivějším osobám mohlo v některých případech způsobit třeba krátkodobou bolest hlavy, nevolnost nebo podráždění kůže. Možná rizika by se dala srovnat s potenciálními nebezpečími při užívání celé řady léků; jsou účinné, ale podobné nežádoucí účinky u nich nelze vyloučit. 

Přípravky obsahující DEET je doporučeno používat pouze v nutných případech, zvláštní opatrnosti je pak třeba při jejich používání u dětí. Obezřetnost se vyplatí i u citridiolu, který je obsažen v jediném sticku v našem testu. Repelent Mosiguard si za vyšší riziko možných akutních potíží odnesl nejhorší známku, protože obsahuje vysoký podíl této látky na přírodní bázi, která by se na první pohled mohla jevit jako méně riziková než DEET. I u ní však může docházet k problémům, nejčastěji skloňovaným je podráždění pokožky.

6. Jak často repelent používat? – Jen když je to nutné!

Z hlediska možných akutních i dlouhodobých rizik není důležitý pouze charakter látky, ale také četnost jejího užívání a další aspekty, jako jsou citlivost organismu a podobně. Repelenty proto používejte jen v případě, kdy je to skutečně nutné. Jako alternativu můžete vyzkoušet i produkty na přírodní bázi. Před použitím jakéhokoliv syntetického repelentu si pečlivě pročtěte informace uvedené na obalu, z nějž vyčtete pokyny týkající se četnosti aplikace nebo věkové hranice použití. Některé výrobky vůbec nejsou vhodné pro malé děti, jiné pouze v omezené míře. 

Právě na informace uváděné na obalu se test zaměřil v poslední části. Byla zkoumána jejich úplnost, informace o možných nežádoucích účincích, uvedení české jazykové mutace, instrukcí nebo adresy výrobce. Většina výrobků měla údaje kompletní, jen často chyběla informace týkající se omezení používání v případě těhotných žen. U náramku Aptonia navíc na obalu chyběly také údaje o první pomoci v případě, že v souvislosti s používáním výrobku nastanou zdravotní potíže, a také kontaktní informace na českého distributora. Tento náramek sice získal nejlepší hodnocení z hlediska možných potenciálních zdravotních rizik, kvůli nízkému podílu účinné látky se ale zároveň jeho používání ukázalo jako zbytečné.

7. Výsledky testů u 3 vybraných repelentů 

  Alpa Repelent forte Diffusil Repellent Plus Off Repelentní spray
Průměrná cena (Kč)  70  180  110
Objem  90  150  100
Cena za 100 ml (Kč)  78  120  110
Hodnocení kvality  dobře 77%  dobře 69%  dobře 65%
Ochrana proti komárům   velmi dobře 83%  dobře 75%  uspokojivě 58%
komár rodu Aedes aegypti 1)  ++  +  o
komár rodu Culex quinquefasciatus 2)  ++  +  +
Míra rizika možných nežádoucích účinků  dobře 63%  uspokojivě 49%   dobře 69%
akutní potíže  o  -  o
dlouhodobé potíže  +  +  ++ 
Údaje na obalu  velmi dobře 87%  velmi dobře 100%  velmi dobře 91%
informace      
forma  sprej  sprej  sprej
typ odpuzovaného hmyzu  komáři, ovádi, klíšťata, muchničky  komáři, klíšťata, muchničky  komáři, klíšťata, ovádi
deklarovaná doba ochrany  3 hodiny  6 hodin   4-6 hodin 
minimální věk pro používání  3 roky3)  2 roky3)  2 roky 
typ účinné látky  DEET  DEET  DEET
podíl účinné látky (%)  28  25  15

Pozn.: ++ = velmi dobře (100 - 80%), + = dobře (79 - 60%), o = uspokojivě (59 - 40%), - = dostatečně (39 - 20%), -- = nedostatečně (19 - 0%)

1) Celosvětově rozšířený tropický komár, velmi agresivní, přenašeč žluté zimnice. Demonstruje denní komáry. Ze stejného rodu (Aedes) je i u nás hojně se vyskytující komár útočný (Aedes vexans).

2) Celosvětově rozšířený, méně agresivní komár. Demonstruje noční komáry. Ze stejného rodu (Culex) je i u nás hojně se vyskytující komár pisklavý (Culex pipiens) a komár obecný (Culex pipiens pipiens).

3) Pro děti do 12 let doporučeno pouze omezené použití.

Výsledky všech 10 testovaných repelentů Autan Tropical spray, Predator Repelent forte, 3M Ultrethon repelent spray proti hmyzu, Alpa Repelent forte, Repelan Spray proti klíšťatům, komárům, Autan Protection plus, Diffusil Repellent Plus, Off Repelentní spray, Mosi-guard Natural repelent stick, Aptonia Náramek proti komárům naleznete na: https://www.dtest.cz/clanek-4408/test-repelentu-2015

8. Zajímavost: Ochrání mobilní aplikace?

Netradiční způsob, jak se ochránit proti komárům, nabízejí mobilní aplikace generující ultrazvukové frekvence v různém rozpětí. Slibují, že zvukové vlny, které vydávají, vyděsí komáry natolik, že je odradí od chuti bodnout nositele mobilu se spuštěnou aplikací. Pro zajímavost proto dTest v laboratoři na dobrovolnících otestoval i jejich účinnost. Jak aplikace Anti Mosquito Sonic Repellent od Zodinplexu pro operační systém Android, tak Anti Mosquito – Sonic Repeller od Pico Brothers pro iOS ale v testu selhaly. 

Obě byly testovány na různých frekvencích, ze kterých má uživatel na výběr. První štípnutí následovalo zpravidla po několika sekundách od vystavení paže komárům obou druhů. Výsledkem tedy je, že tyto aplikace nemají žádný, nebo naprosto minimální repelentní účinek.

Podělte se s námi v diskuzi o Vaše zkušenosti s chemickými i přírodními repelenty!

Podrobnější informace naleznete na www.dtest.cz nebo v časopisu dTEST.

Zdroj: Časopis pro spotřebitele dTest

Redakčně upraveno.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Repelenty - diskuze

 • Repelent z lékárny
  my jsme nejdřív kupovali repelenty v supermarketech, ale z vlastní zkušenosti musím říct, že moc nepomáhaly. Takže jsem teď koupila repelent Predator (v lékárně - https://www.letakomat.cz/pharmapoint/aktualni-letak-cervenec-srpen-2018-od-nedele-01-07-2018-0/?page=3) a musím říct, že oproti těm z obchodu jsou o dost účinnější a ani ne o moc dražší.
  Leila55   | 02.07.2018 15:24:53 | Reakcí: 1, poslední: 01.07.2022 21:11:27
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Repelent z lékárny
   Za mě má nejúčinnější repelent jak proti klíšťatům, tak i proti komárům altaherba. Hlavně mám ráda to složení, protože je šetrné a snáší ho dobře i mladší dcerka, která je ekzematik.
   Darija06   | 01.07.2022 21:11:27
   Reagovat | URL příspěvku
 • obecne zasoba vitaminu B v tele je ucinna...vidim to na detech,ktere ho maji v poradku,na me take moc nic neleze,neb si ho kvuli krvi jednou za cas musim doplnit , a muzou stat mezi hejnem komaru a nic je nezere a lidi kolem se vecne ohani.jeste na ne nevlezlo kliste,ovad,komar,...jinak pro jistotu do lesu a na mista,kde muzou byt klistata pouzivam predator..jsem s nim moc spokojena
  Liberte   | 14.07.2015 06:31:10
  Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý den, dceři je 5,5 měsíce a stále spinká ve vaku Swaddle me, kde má ručičky na hrudníku. Vadí vázání v tomto věku? Druhý dotaz se týká uspávání, usíná mi v náručí. Kdy je vhodné “učit” usínání v postýlce? Určitě nejsem zastánce vyplakávání.
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, pokud je dítě ve vaku klidné, můžete ponechat, postupně bych doporučila uspávání v postýlce.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 13.01.2022, 16:06
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×