Inzerce
Inzerce
Inzerce

Otec u porodu aneb psychologie páru při porodu

Ve zkratce pro tatínky

 1. Otec u porodu ANO či NE?
 2. Kurzy předporodní přípravy rodičovského páru
 3. Co se všechno může stát?
 4. Dula u porodu
 5. Závěrečná doporučení
 6. A co může být výsledkem porodu „rodícího páru“?

1. Otec u porodu ANO či NE?

Otec je nejčastější doprovázející osobou rodičky a jeho vliv je mnohdy velice přínosný.
Doprovázející osoba je vítána či tolerována ve většině našich porodnic. Ale přítomnost otce někdy nemusí hrát pozitivní roli. Ne každý to zvládne a ženě psychicky pomůže.
V současné době je přítomnost otce na porodním sále nejen běžná záležitost, ale někdy až požadavek k tomu, aby mohl být označen známkou „dobrý otec“.
Otázka „Byl jsi u porodu?“ může být i měřítkem toho, jak se otec identifikuje se svou rolí rodiče a s dítětem - bez ohledu na to, že jeho přítomnost u porodu nemusí mít žádný vliv na jeho otcovskou roli.
Výsledkem tohoto trendu je velké očekávání podpory partnera u porodu a zvládání neznámé situace. Jenže otcové nemohou být objektivní a mít nadhled – on prožívá velké vzrušení, očekávání, obavy a úzkost.
I když už třeba u porodu byl, má nějaké zkušenosti a představu, nemůže si uchovat citový odstup tak, aby v intenzivních okamžicích uspokojoval i ženiny emocionální potřeby.
Nemocnice – to je pro něho neznámé prostředí, neznámé pachy, zvuky, křik rodiček….
Nasnadě je otázka – jak se správně rozhodnout. Je to věcí dialogu.
Některým je to jasné už od samotného počátku, sehrává určitě svoji roli dlouhodobější příprava na rodičovství.
Jinak názory na doprovod jsou odmítavé až souhlasné - jedni dlouho přemítají, jiní jsou zvědaví nebo na ně tlačí okolí.
Někdo po tom touží, někdo váhá, někdy rodička doprovod nechce nebo na tom zase za každou cenu trvá.
A někdy to dopadne úplně jinak, než si to oba představovali.

Svobodná volba (muž i žena) je velice důležitá:

 • chtějí být společně u porodu
 • porod považují za svoji intimní záležitost
 • otázka jak funguje vztah
 • otázka jaká je hlouba intimity
 • otázka, zda mužský nebo ženský doprovod (matka, přítelkyně, sestra) – ženský rozměr obsahuje empatii a spříznění

2. Kurzy předporodní přípravy rodičovského páru

Rodičovské páry by si tam měli upřesnit své představy o porodu, o způsobu příchodu dítěte na svět. V dobrém kurzu mají možnost vyjádřit svá očekávání, obavy, ujasnit si, co by mohlo právě jejich dvojici nejlépe vyhovovat.
Dozví se tam, jak porod probíhá a co mohou čekat. Zpravidla se otec naučí, jak partnerce pomoci, jak může pomoci dýchat. Zručnější se mohou naučit i masáže. Záleží na konkrétním kurzu a jeho náplni.
A zase je zde pár otázek. Poučí kurzy náležitě, jak být u porodu oporou?
Tatínci většinou nefungují jako klidná a poučená opora. Někteří chtějí hrát aktivní roli, ale potřebují, aby je někdo vedl. To může ze začátku dělat rodička. A postupem porodu se to mění a vedení od porodní asistentky se ne vždy dočká.
Jiní otcové chtějí být u porodu, ale nepůsobí podpůrně. Neznamená to, že by u porodu být neměli, ale prostě se jim přisuzuje role, která jim ve skutečnosti moc nesedí.


Některé nemocnice mají vytvořena „Pravidla pobytu otce na porodním sále“. Ale na každém pracovišti musí být přítomnost doprovázející osoby zakotvena v provozním řádu a s ním je seznámen jak personál, tak i doprovod rodičky.
S přítomností doprovodu souhlasí rodička, oba podepisují dohodu o přítomnosti. V některých nemocnicích musí otcové absolvovat kurz, rozdílné jsou poplatky. V některých případech smí doprovod s rodičkou být po celou dobu porodu nebo smí přijít až na II. dobu porodní.
Někdy přítomnosti doprovodu brání provozní důvody, hygienické nebo závažné okolnosti. A doprovod může být i vykázán, pokud nevhodným způsobem zasahuje do průběhu porodu.
Velice důležitá je komunikace mezi zdravotníky a doprovodem. Aby se předešlo díky nedorozumění kolizím. Doprovod se musí řádně poučit jak se chovat – kde se může pohybovat, kde si odložit oblečení, na koho se obracet pokud něco potřebuje.
Někdy se musí řešit i vzniklé škody. Je důležité i zmínit, že doprovod zdaleka není přítomen jen u fyziologicky probíhajících porodů (klešťový porod, resuscitace novorozence, císařský řez, porod koncem pánevním, dvojčata, porod mrtvého plodu…).

Porodní asistentka rodičku sice podporuje, ale je limitována ještě jinými povinnostmi, časem, péčí o další rodičky. A není možné být zcela a nepřetržitě přítomna a rodičce k dispozici po celou dobu porodu. Záleží na typu pracoviště (lékař a PA mají plné ruce práce).
Takže i podle toho, kam jde rodička rodit, si může vybrat, kdo bude s ní u porodu – jako morální opora (tatínek, babička, kamarádka…). Zvláště u prvorodiček, které jdou do neznáma, mají strach, obavy, to dokáže porod znepříjemnit. Pokud tatínek má své důvody, proč nechce být přítomen, může si vzít rodička také např. dulu. V některých nemocnicích může být i jako 2. osoba.

Inzerce

3. Co se všechno může stát?

 • Otec, který je opravdu oporou

Absolvuje kurzy dýchání a masáže, je stále připraven udělat cokoli a být k dispozici (podat pití, čokoládu, povídat si, namasírovat záda). Nejdůležitější je jeho přítomnost, klid a trpělivost. Někdy je rodička mrtvá únavou, otec by měl projevit pozitivní přístup = vlít energii do žil, přesvědčovat, že je úžasná, vše zvládne a dobře to dopadne. Otec neví, jak žena zareaguje – nekomentuje, poslouchá a nabízí jen „otevřenou náruč“.
Takže otec sice nemůže pomoci lékaři ani porodní asistentce, ale v žádném případě není zbytečný. Je spojkou mezi rodičkou a personálem. Pro ty muže, kteří se vědomě zúčastnili porodu, je to hluboký zážitek. Je to příležitost k novým prožitkům, upevnění vazby matka – otec. Žena má možnost poznat se se svým mužem v jiné nové podobě. A po porodu přichází velká radost, zvlášť pokud se mu ještě dostane od ženy podpory, aby si vzal dítě do náruče…

 • Otec, který není nebo nemusí být oporou

Otec není vždy ideálním partnerem u porodu - nesnese pohled na krev, může být citlivý, labilnější. Ruší ženu zejména v závěru porodu, neumožní jí, aby se poddala porodnímu mechanizmu. Stres, který na porodním sále může otec prožít, je pohled na vlastní ženu, jak rodí. Co vidí – svoji ženu prožívající zjevnou bolest, strach, žena vydává pro něj neznámé zvuky, poprvé spatří i její tělesné tekutiny. V průběhu postupujícího porodu se může žena proměňovat, někdy dramatické změny v jejím chování jej mohou stresovat.
Je zmožená, zoufalá, chová se nepřátelsky.

Muž řeší:

Inzerce
 • co dělat
 • kam se postavit
 • jak moc a jakým způsobem se jí dotýkat
 • kolik lásky projevit před cizími lidmi

Stresuje ho:

 • pocit zodpovědnosti za ženino zvládání porodu
 • někdy má zodpovědnost za důležitá rozhodnutí ohledně zdravotní péče

Toto vede ke zdůraznění pocitu bezmoci, ztráty kontroly a zvyšující se nejistoty u otce.

Jenže představy se v průběhu porodu mění.
Oba mají svoji nějakou a jedinečnou minulost, jiný vztah k bolesti a porod v každém z nich zákonitě něco vyvolá – pocity, reakce. A to je pak může překvapit a někdy i docela zaskočit.

Matka, sestra, přítelkyně – pokud si je rodička vezme k porodu, ku prospěchu budou pouze tehdy, pokud ony samy měly pozitivní spontánní porod. To se ale většinou na matky nevztahuje a tak jejich zkušenosti a informace vyvolávají pouze napětí.

Inzerce

4. Dula u porodu

Z počátku jsme byli my zdravotníci přítomností duly zaskočeni. Bylo to problematické pro porodní asistentky, začaly se jaksi stavět na stranu otce, viděly snížení jeho role a odsunutí jej na 2. kolej. Skutečnost je pravý opak – dula doplňuje a umocňuje roli otce. Pomáhá mu, aby byl partnerce užitečný.
Služby duly nevyužívají pouze prvorodičky a „slabé“ ženy. Naopak. Jsou to vzdělané ženy mající zodpovědný přístup, chtějí se podílet na rozhodování o způsobu porodu.
Rodičkám, které mají u porodu dulu, se dostává zvláštní pozornosti, lépe spolupracují a jsou spokojenější s celým průběhem porodu.
Pokud se rodící pár rozhodne a má s sebou dulu – není tam otec nikdy sám. Dula mu navrhuje, co může dělat, povzbuzuje ho jak ženě pomáhat. Dula není k rodičce vázána osobním vztahem, může zachovat klid – ví, že určité věci u porodu jsou normální. Muž má více volnosti, ženě stačí, že jej tam má a drží ji třeba za ruku.

5. Závěrečná doporučení

 • role otce u porodu by se neměla přeceňovat
 • nebrat přítomnost otce jako povinnost
 • posuzovat individuálně
 • svobodná informativní volba obou (dialog, nenutit se vzájemně)
 • informace na kurzech – ne růžový obláček, ale realita, aby se pár mohl podle toho zařídit, kam jít rodit (300 nebo 100 porodů za měsíc ?)

6. A co může být výsledkem porodu „ rodícího páru“?

 • výsledek porodu může být třeba stres, trauma, zklamání – oba a jeden z druhého jsou navzájem rozladění
 • rodící pár je unaven bojem s personálem (dostali chybné informace nebo nerudný zkostnatělý personál) - pak jen jizvy na duši a vzpomínky na celý život
 • otec a rodička celý průběh porodu zvládli, prožívají neopakovatelný zážitek

Ve zkratce pro tatínky

Byť společenské konvence v dnešní době velí být in, být u porodu, je na každém páru, aby si tuto otázku zodpověděl a rozhodl sám dle vlastní situace a co nejzodpovědněji. Zatímco muž, kterému tato role sedí, dokáže vždy, když je potřeba, pomoci, být trpělivou a klidnou oporou rodičky, prožije se ženou neopakovatelný zážitek zrození nového života, který z obou vzešel, tak porod s mužem, který se do této role nutí, nemusí být příjemný pro nikoho ze zúčastněných. Přítomnost otce u porodu není povinností. Pokud váháte, určitě se zúčastněte předporodního kurzu na toto téma, který vám pomůže rozhodnout se, zda tuto roli přijmete, nebo ji ponecháte jiné blízké osobě rodičky. JM

Autor: PhDr. Miloslava Kameníková
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: PhDr. Miloslava Kameníková
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Související témata

Otec u porodu aneb psychologie páru při porodu - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • II. doba porodní?
  Já teda absolutně nechápu přístup porodnic, kde pustí otce k porodu až na II. dobu porodní!
  V tu chvíli má žena úplně jiné starosti. Zdlouhavé otevírání má za sebou. Nejhorší částí porodu pro mě bylo otevírání z 8 na 10cm a partnera jsem hrozně potřebovala celou dobu do zániku děložní branky a z představy, že si tohle odkroutím sama, on přijde ve chvíli, kdy je mi ukradený, že tam je a ještě ho za to zkasírujou..
  Nechápu!
  spinisek   | 18.12.2013 14:23:15
  Reagovat | URL příspěvku
 • nevím, jak mu to vysvětlit - JAK TO JE???
  Já otce svého dítěte u porodu nechci! Možná, že kdyby těhotenství probíhalo jinak, měla bych i jiný názor, ale celá jeho snaha mi toto období ulehčit, spočívala v tom, že v období nevolností mi řekl, ať se začnu konečně chovat normálně a nejsem protivná, pak se odstěhoval, někde mezitím na mě doslova řval před mou mamkou (bylo mi v tu chvíli děsně!), pak se se mnou přestal bavit asi na 3 měsíce úplně, nechal mě na všechno samotnou, pak přišel jako by se nechumelilo. Koupil postýlku a donesl jeden svetřík. Toť celé. Práci nemá a když se zeptám, jak to mám jako celé s mateřskou (vypočítali mi ji na 3660,-) zvládnout, jen na mě zase začne řvát.
  Opravdu nemám dojem, že právě tenhle člověk, který k tomu naprosto nerespektuje jakékoli mé přání (je mu prostě jedno, že mi vadí to, co dělá apod.), byl co platný u porodu. Můj názor již od začátku je takový, že porod je ženská záležitost (ok, doktory nepočítám) a že bych tam chtěla moji mamku, protože ta mi byla a je oporou již od začátku těhu a vím, že cokoli budu potřebovat, ona se mi pokusí vyjít vstříc!
  S tím, že otec půjde k porodu, přišel jako s naprosto samozřejmou věcí, vlastně se neptal, oznamoval! Snažila jsem se mu všemožně vysvětlit, že u porodu bych se s ním necítila dobře, že ho tam nechci, bylo by mi to nepříjemné ... zkusila jsem snad všechny argumenty, MARNĚ  
  Když jsem tedy již dost otráveně konstatovala, že pokud já ho tam chtít nebudu, doktoři jej k porodu prostě nepustí, samolibě se usmál s tím, že on je otec a prostě ho tam pustí!
  PROSÍM, je tohle možné??? Já se domnívám, že pokud já výslovně zakážu jeho přítomnost, musí toto mé přání personál respektovat. Pletu se já nebo on??????
  Istarka   | 09.10.2011 09:13:20 | Reakcí: 9, poslední: 18.10.2011 22:49:00
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: nevím, jak mu to vysvětlit - JAK TO JE???
   Já myslim, že ho vyhodí, pokud ho tam ty sama nebudeš chtít. Jinak co se týče mateřské, pokud ti ji vypočítali na těch 3660,-kč, tak máš nárok na doplacení do výše 7600,-kč, což je minimální částka, kterou by každá mamina měla dostat. Poptej se na sociálce, tam ti řeknou a poradí  
   Gastrica   | 09.10.2011 10:19:59
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: nevím, jak mu to vysvětlit - JAK TO JE???
    díky, to jsem nevěděla, určo se optám ;) 
    Istarka   | 09.10.2011 10:22:47
    Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: nevím, jak mu to vysvětlit - JAK TO JE???
    přesně tak, já to tak mám, protože jsem s Maruškou dělala jen na poloviční úvazek, takže mateřskou mám jen 7tis., tak mi nějakej úřad doplácí každý měsíc těch 600.
    zajic   | 09.10.2011 13:42:25
    Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: nevím, jak mu to vysvětlit - JAK TO JE???
   Po porodu máš nárok na doplacení do 7600,-, ale musíš si to vyřídit sama a tuším že to bude na OSSZ kde ti mateřskou vyplácejí.
   Otec u porodu je jen tvá záležitost, ty jsi rodička a ty určíš koho k tobě můžou pustit a koho né.Pokuď bude chtít vidět dítě, tak v tom už asi nezabráníš. Druhá věc je když spolu nebydlíte jak bude vědět kdy rodíš?
   Ady.S   | 09.10.2011 20:34:44
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: nevím, jak mu to vysvětlit - JAK TO JE???
    s tím dorovnáním teda fakt zapátrám, byla by škoda jim ty peníze nechat, na ulici je nenajdu

    upřímně, přesně na to spoléhám, že nebude vědět, kdy rodím   už jsem se domluvila i se sousedem, že by mě do porodnice odvezl on (já auto nemám)

    Istarka   | 10.10.2011 02:22:05
    Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE: nevím, jak mu to vysvětlit - JAK TO JE???
     K porodu si můžeš zavolat i sanitu, když nemáš odvoz. I přes naše námitky nám to tvrdila na předporodním kurzu hlavní porodní asisentka.
     Ady.S   | 10.10.2011 21:12:19
     Reagovat | URL příspěvku
     • \
      RE: nevím, jak mu to vysvětlit - JAK TO JE???
      zkusit bych to asi mohla, ale vzhledem k termínu na 30. prosince moc nespoléhám na to, že by to prošlo

      uvidíme  
      Istarka   | 18.10.2011 09:10:17
      Reagovat | URL příspěvku
      • \
       RE: nevím, jak mu to vysvětlit - JAK TO JE???
       neznám nikoho, kdo by porodil přesně na termín, takže bych byla v klidu    
       Gastrica   | 18.10.2011 22:49:00
       Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: nevím, jak mu to vysvětlit - JAK TO JE???
   ještě že vás tady mám, jste zlatíčka    

   díky moc za podporu a taky za radu ohledně těch peněz (já o tom neměla ani páru)

   DÍKY    
   Istarka   | 10.10.2011 02:23:23
   Reagovat | URL příspěvku
 • Za me jednoznacne ano,je skvele,kdyz se oba domluvi a podstoupi to spolu.Je to opravdu vec obou rodicu.
  miminkomalina   | 17.09.2011 21:53:35 | Reakcí: 2, poslední: 18.09.2011 23:35:38
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE:
   presne tak a dneska chodi snad opravdu kazdej.a vic to ty dva stmeli.
   Andrea81   | 18.09.2011 23:35:23
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE:
   presne tak a dneska chodi snad opravdu kazdej.a vic to ty dva stmeli.
   Andrea81   | 18.09.2011 23:35:38
   Reagovat | URL příspěvku
 • chybí mi tu aspoň zmínka na opačný případ. Co když muž chce, ale žena má třeba strach, se před ním ukázat v bolesti a utrpení.
  Já nevím, podle mě má svým způsobem na to právo tam být.
  A chtěla bych říci, těm těhulkám, že nás tento společný zážitek opravdu sblížil. Naše milování je teď skvělé, už se nestydím projevit své pocity....
  Dejmalka   | 17.09.2011 21:38:58 | Reakcí: 2, poslední: 09.10.2011 12:16:51
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE:
   já bych nepovyšovala právo otce na přítomnost u porodu nad právem matky porodit v klidu a bez rušivých elementů. Pokud rodička nechce otce u porodu mít z důvodu, že by ji rušil, nebo si před ním připadala "trapně", tak by měl její přání respektovat a necpat se na porodní sál za každou cenu, protože naopak on má "právo" vidět svoje dítě vteřinu po narození  
   Gastrica   | 09.10.2011 10:52:03
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE:
    no vždyt píšu, že nevím, že mi chybí aspon zmínka o pocitech ženy, zajímalo by mne, co by na tuto opačnou situaci řekl odborník, článek je vlastně zaměřen jen na to co řeší muž.
    Dejmalka   | 09.10.2011 12:16:51
    Reagovat | URL příspěvku
 • My jsme se dohodli, že oba chceme, aby tam byl. Byla to pro mě veliká psychická pomoc a myslím si, že mu určitě prospělo vidět, že porod není úplná brnkačka. :))
  nadule1   | 17.09.2011 15:39:51 | Reakcí: 3, poslední: 17.09.2011 21:29:29
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE:
   vid?chlapi si te pak mnohem vic vazi a kdyz vidi,co musi zenska vytrpet..muj by chtel jit priste zase.je to dite nas obou,tak proc by u toho nemel byt.
   jujiko   | 17.09.2011 20:10:35
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE:
    Můj manžel byl taky u obou porodů a je to fakt super. Já jsem hrozně ráda, že ta možnost tu dneska je. Už ta jeho přítomnost mě hrozně povzbuzovala.
    nadule1   | 17.09.2011 20:55:25
    Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE:
   i si myslím, že chlap, který byl přítomen porodu, mnohem lépe chápe význam šestinedělí...
   Dejmalka   | 17.09.2011 21:29:29
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý den,
po prvním porodu mám trochu povolené pánevní dno (i když jsem po porodu cvičila a zlepšilo se to, není to stále v normálu) Projevuje se to mírnou inkontinencí např. při kýchnutí, skákání na trampolíně,atd. A teď k dotazu, jsem podruhé těhotná ( začátek 7 měsíce) a nevím co je pro následný porod lepší. Zda posilovat nebo naopak neposilovat pánevní dno před porodem. Můj gynekolog mi řekl,že je lepší neposilovat (že to mám nechat až po porodu), jiný gynekolog mi řekl,že trochu bych posilovat měla. Tak jsem z toho zmatená,co zvolit. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, posilování pánevního dna určitě neublíží, naopak může pomoci připravit Vaše tělo na větší zátěž, působí preventivně. Poznáte sama, zda Vám cvičení vyhovuje, nebo je Vám to nepříjemné a podle toho budete pokračovat.
Obecně však platí, že posilování pánevního dna je vždy ku prospěchu, především pokud se vyskytují i nějaké potíže.
Hezký den

MUDr. Andrea Liszková | Babyonline | 02.01.2021, 14:24
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×