Inzerce
Inzerce
Inzerce

Porodní přání

Porodní plán, lépe pak porodní přání či otevřený rámcový plán… Je způsob, kterým žena připravující se k porodní práci vyjadřuje sama sebe, svůj způsob nazírání na svět, na sebe sama a na život. Vyjadřuje v něm svou individuální cestu, jak chce nejlépe projít touto významnou transformativní zkušeností… 

Porodní přání je současně také nástroj komunikace mezi ženou v předporodním nebo časném porodním období a člověkem (zdravotníkem), který ženu bude v průběhu porodu doprovázet…

Inzerce

Vhodně vyjádřené, komunikované a akceptované porodní přání pak je dobrým prostředkem k dosažení pozitivní porodní zkušenosti ženy, která s sebou přináší potenciál realizovat transformativní proměnu ženy – dívky v ženu – Matku…

Při jeho sestavení porodního přání by měla žena vycházet z vědomí toho, že:

Inzerce
  • Ideální scénář porodu, společný pro všechny neexistuje;
  • Naprosto jasný/jednoznačný průběh porodu není předem známý.

V rámci reality totiž existuje nespočet faktorů, které průběh porodu ovlivňují – žena sama o sobě se svými individuálními vlastnostmi a očekáváním, prostředí včetně konkrétních osob, jejichž cesty se v daný okamžik s cestou ženy protnout; schopnost ženy (i všech zúčastněných) reagovat vhodným způsobem na změnu a schopnost se na změnu účinně adaptovat… To vše ovlivní křehkou hormonální rovnováhu organismu ženy i energii v porodním prostoru, které významně modifikují psychosomatickou odezvu rodící ženy a dítěte a ve svém důsledku celý průběh porodu.

Velká změna, kterou porod beze sporu je, v sobě nese potenciál mnoha neznámých (některých předem i ne zcela zřejmých faktorů vlivu). Velká změna v sobě v první fázi obvykle nese také různě velkou míru diskomfortu (bolesti), se kterým je třeba počítat a naučit se s ním pracovat (neutíkat při náznaku jeho prvního objevení se). Všechny tyto neznámé často ukazují cestu, jak změnou individuálně co nejlépe projít. Zúčastněné osoby si často navíc vzájemně zrcadlí (jako projekce vlastního nitra a procesů v něm probíhajících na promítací plátno).

Inzerce

Porod není lineárním procesem. Nepředstavuje jasnou a snadnou cestu z bodu A do bodu B. Má sice zřejmý cíl, ale plán pro cestu k němu (vzhledem ke spoustě neznámých) může být pouze rámcový (dogmatická očekávání a lpění na nich způsobí obvykle očekávajícímu různé obtíže a komplikace). Během cesty musíme pečlivě pozorovat a vnímat, co se s námi a kolem nás děje a na tyto změny nechat naši vnitřní moudrost reagovat. Nestát sama sobě v cestě… Postavit se svým strachům… Při prvních obtížích nezvolit únikovou uličku… Postavit se čelem a s odvahou k této výzvě proměny a poznání sama sebe…

Strategie velké změny představuje strategii otevřeného plánu, jakým by porodní přání mělo být. Vychází z odpovědí na otázky: Kdo jsem, jaká jsem žena, jaký je můj celkový přístup ke zdraví a životu, nebojím se převzít odpovědnost za sebe sama a porod svého dítěte, chci být aktivní součástí rozhodovacího procesu, jak zvládám bolest, jaká je moje strategie při řešení zátěže, beru obtíže obtíže/bolest jako výzvu apod.

Inzerce

V rámci přípravy porodního přání je dobré postupovat strukturovaně a to jak z hlediska filozofického, tak z hlediska faktického obsahu.

Z hlediska obecně filozofického je vhodný níže uvedený postup:

  • 1. Přemýšlej, sleduj, ujasňuj si a pokus se pochopit různé možné alternativy porodní cesty…
  • 2. Odpověz na otázku „proč?“ Ujisti se, že to je to, co opravdu chceš (že je to tvoje vlastní cesta).
  • 3. Přejdi do režimu „akce“. Ten se zapojuje ve chvíli, kdy jsme odhodláni a učiníme alespoň první krok na této cestě (univerzum nás podpoří formou různých synchronicit).

Z hlediska obsahu a následné komunikace se zdravotníky pak je vhodná tato struktura:

  • 1. Anamnestické údaje: rodinná, osobní, gynekologická a porodnická anamnéza, další významné anamnestické údaje – přichází-li žena na porodní sál v aktivní fázi první doby porodní, její práce je „rodit“ z dříve běžně používaného „pracovat ku porodu“. Komunikátorem může v této chvíli být doprovázející osoba. Tím zajistíme rodičce potřebný nerušený porodní prostor (prevence poruchy fyziologie porodu).
  • 2. Přání ohledně první – otevírací doby porodní: očekávám přirozený průběh procesu nebo aktivní přístup ze strany zdravotníků (například amniotomie – porušení vaku blan), chci se pokusit zvládnout výzvy porodu vlastními silami nebo preferuji medicínské/farmakologické intervence, chci využít některé nestandardní postupy ke zvládání bolesti atd. Koho a proč chci, aby mě během porodu podporoval a doprovázel. Doprovázející osoba/partner má stále roli komunikátora s okolím a zajišťuje ženě současně bezpečné a nerušené porodní prostředí. Tím zajistíme rodící ženě pocit autonomie, respektu a minimalizujeme riziko stresové reakce u ženy.
  • 3. Přání ohledně postupů během druhé – vypuzovací doby porodní: očekávám aktivní přístup zdravotníků (např. řízené tlačení) nebo preferuji sice delší, ale spontánní průběh s využitím svých vlastních intuitivních pocitů, včetně tlačení, jakou polohu bych primárně chtěla pro vlastní porod dítěte (klasická nebo jiná vertikalizovaná), jaký je můj postoj k epiziotomii – připravovala jsem tkáň hráze předem. Tímto u ženy můžeme podpořit pocit její vlastní kompetentnosti na cestě stát se matkou.
  • 4. Přání ohledně třetí doby porodní – doba k lůžku: preferuji aktivní farmakologický přístup zdravotníků nebo chci přerušení pupečníku až po jeho dotepání, chci, aby pupečník přestřihl otec dítěte, jak chci s placentou naložit po jejím vybavení a kontrole.
  • 5. Přání ohledně časného poporodního období a novorozence: chci kontakt skin to skin (bez separace) - nerušený bonding dítěte s matkou (v případě akutní situace s otcem či jinou blízkou osobou), samopřisátí dítěte, u dítěte jenom nejnutnější intervence, koupání dítěte, forma aplikace K vitamínu, způsob péče o pupeční pahýl apod. Tímto způsobem můžeme zvýšit již započatý proces tvorby pocitu kompetentnosti a sebedůvěry a celkově docílíme vzniku pozitivní porodní zkušenosti.

Sestavené porodní přání je dobré předem diskutovat s porodní asistentkou (odborníkem v oboru), která ženu v jejích přáních podpoří, ale současně má zcela reálný aktuální náhled.

Každá žena je jedinečná, proto také porodní cesta každé ženy bude jedinečná… 

Autor: PhDr. Radka Wilhelmová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: PhDr. Radka Wilhelmová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Porodní přání - diskuze

Poradna

Dobrý den,
po prvním porodu mám trochu povolené pánevní dno (i když jsem po porodu cvičila a zlepšilo se to, není to stále v normálu) Projevuje se to mírnou inkontinencí např. při kýchnutí, skákání na trampolíně,atd. A teď k dotazu, jsem podruhé těhotná ( začátek 7 měsíce) a nevím co je pro následný porod lepší. Zda posilovat nebo naopak neposilovat pánevní dno před porodem. Můj gynekolog mi řekl,že je lepší neposilovat (že to mám nechat až po porodu), jiný gynekolog mi řekl,že trochu bych posilovat měla. Tak jsem z toho zmatená,co zvolit. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, posilování pánevního dna určitě neublíží, naopak může pomoci připravit Vaše tělo na větší zátěž, působí preventivně. Poznáte sama, zda Vám cvičení vyhovuje, nebo je Vám to nepříjemné a podle toho budete pokračovat.
Obecně však platí, že posilování pánevního dna je vždy ku prospěchu, především pokud se vyskytují i nějaké potíže.
Hezký den

MUDr. Andrea Liszková | Babyonline | 02.01.2021, 14:24
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Inzerce
×