Inzerce
Inzerce
Inzerce

Pupeční kýla v jednodenní chirurgii vs. běžná operace v nemocnici

 1. Co nazýváme pupeční kýlou?
 2. Jak ji poznáme?
 3. Vzniká pupeční kýla nevhodným poporodním ošetřením dítěte po porodu?
 4. Jak často se pupeční kýla u dětí vyskytuje?
 5. Je pupeční kýla nebezpečná?
 6. Proč se pupeční kýla operuje?
 7. Co nazýváme uskřinutím hernie?
 8. Je možné se obejít bez operace?
 9. Kdy operovat?
 10. Jak dlouho se na termín operace u Vás čeká?
 11. Jak operace probíhá? Resp. zvláštnosti oproti výše zmíněnému postupu?
 12. Jaký režim je nutno po operaci dodržovat? Nošení pásu?
 13. Kdy probíhá po operaci kontrola, vytažení stehů? Kde pro přespolní?
 14. Souhrn

Přiblížíme si problematiku některých vrozených vad dětí a to těch, které se často vyskytují. Už na začátku je potřeba zdůraznit, že rodiče za jejich vznik přímo nemohou. Ovšem nějaká vrozená dispozice na podkladě genů je pravděpodobná. Úloha rodičů a lékařů spočívá v časném rozpoznání těchto vad, aby bylo možné je včas a účinně léčit. Jen tak předejdeme jejich vlivu na zdravý vývoj dítěte.

1. Co nazýváme pupeční kýlou?

Je to nejčastější vrozená vada dětí. Jedná se  o stav neúplného  uzávěru  v místě, kde pupeční provazec, který zajišťoval výživu dítěte v nitroděložním životě, vstupoval do dutiny břišní. Po porodu se  otvor  samovolně zatáhne. To se děje zhruba do 16 měsíců věku dítěte.  Někdy se však tak nestane, pupeční branka zůstane otevřena a tímto otvorem mohou prostupovat nitrobřišní orgány do podkoží.  Bývá to nejčastěji předstěra a klička tenkého střeva.

2. Jak ji poznáme?

V oblasti pupku bývá patrné vyklenutí, které se při zvýšení nitrobřišního tlaku (např. pláč, křik) zvýrazní. Takové vyklenutí je nebolestivé, měkké a elastické. Někdy bývá zcela nenápadné, takže uniká pozornosti i při prevenčních prohlídkách dítěte dětským lékařem. Často je však velikost hrachu.

3. Vzniká pupeční kýla nevhodným poporodním ošetřením dítěte po porodu?

Nikoliv. Odstřižení pupečníku a následné ošetření pahýlu po pupečním provazci nemá vliv na vznik kýly.

4. Jak často se pupeční kýla u dětí vyskytuje?

Pupeční kýla je nejčastější onemocnění dětí, které vyžaduje operaci. Chlapci mívají pupeční kýlu asi 2x častěji než  děvčata.

5. Je pupeční kýla nebezpečná?

V dětském věku pupeční kýla není nebezpečná. U dětí, na rozdíl od dospělých, se prakticky neuskřinuje, někdy působí bolesti břicha nejasného původu.

6. Proč se pupeční kýla operuje?

Jak již bylo uvedeno, zásadním způsobem  dětem nevadí. Později však, vždy při zvýšení tlaku v dutině břišní, tedy při fyzické námaze, u žen v těhotenství apod., může dojít k proniknutí  obsahu dutiny břišní do podkoží se všemi negativními důsledky, včetně možnosti poranění a uskřinutí.

7. Co nazýváme uskřinutím hernie?

Tím se myslí stav, kdy pupeční brankou vniknou orgány  z dutiny břišní do kylního vaku. Zde pak jejich velikost, v důsledku oběhových změn, zvětší a tyto orgány se již nemohou samovolně dostat na své původní místo.

8. Je možné se obejít bez operace?

Ano je to možné ale pouze  u novorozenců, kdy provádíme náplasťovou fixaci (ta je málo komfortní) nebo přikládáme tzv. kýlní pas na suchý zip.

9. Kdy operovat?

Jedná se vždy o vrozenou záležitost, a pokud se neupraví sama do 16 měsíců věku dítěte, neupraví se již nikdy. Nejvhodnější doba k operaci  je mezi 2. – 5. rokem věku dítěte. Operuje-li se v dospělosti, je operace poněkud náročnější.

10. Jak dlouho se na termín operace u Vás čeká?

Jedná se zhruba o 2-4 týdny.

11. Jak operace probíhá? Resp. zvláštnosti oproti výše zmíněnému postupu?

Dětský pacient  je v doprovodu rodiče, který si ho drží za ruku, a povídá si s ním, zatím co anesteziolog dítě uvede do anestézie. Poté rodič odejde a po výkonu se  dítě probudí opět v jeho přítomnosti.

12. Jaký režim je nutno po operaci dodržovat? Nošení pásu?

Není třeba nic zvláštního. Pouze lehce klidový režim.

13. Kdy probíhá po operaci kontrola, vytažení stehů? Kde pro přespolní?

První kontrola je za 2 dny. Za 6 dní odstraníme stehy. Rádi vidíme dítě ještě po 6ti měsících, abychom se přesvědčili, že je vše v pořádku. U tzv. přespolních je možná individuální dohoda.

14. Souhrn

Pupeční kýla, je vada, kdy trvá defekt ve stěně břišní. Defekt je  vrozeného charakteru. Stav se řeší operací, nejlépe mezi 2. – 6. rokem. V nižším věku je možno stav ovlivnit  náplasťovou  fixací nebo lépe kýlním pasem pro novorozence a kojence. Operujeme-li v pozdějším věku, je operace poměrně náročnější a složitější.
Operujeme vždy v celkové anestézii, ale hospitalizace na naší dětské chirurgii nutná není. Téměř bezprostředně po operaci je možné  propustit dítě s rodiči domů.

MUDr. Jiří Povolný
Poliklinika Budějovická, A. Staška 80, Praha 4
(Metro C - Budějovická)
Tel.: 604 109 676
e-mail: povolny@amed.cz
www.chirurgie-amed.cz

Pro srovnání se můžete podívat na:

Pupeční kýla operovaná v klasické chirurgii s hospitalizací očima matky

Inzerce

Pupeční kýla v jednodenní chirurgii vs. běžná operace v nemocnici (podkapitola)

 

Inzerce

Přiblížíme si problematiku některých vrozených vad dětí a to těch, které se často vyskytují. Už na začátku je potřeba zdůraznit, že rodiče za jejich vznik přímo nemohou. Ovšem nějaká vrozená dispozice na podkladě genů je pravděpodobná. Úloha rodičů a lékařů spočívá v časném rozpoznání těchto vad, aby bylo možné je včas a účinně léčit. Jen tak předejdeme jejich vlivu na zdravý vývoj dítěte.

 

Inzerce

Pupeční kýla (hernia umbilicalis)

 

Inzerce

Je to nejčastější vrozená vada dětí. Jedná se  o stav neúplného  uzávěru  v místě, kde pupeční provazec, který zajišťoval výživu dítěte v nitroděložním životě, vstupoval do dutiny břišní. Po porodu se  otvor  samovolně zatáhne. To se děje zhruba do 16 měsíců věku dítěte.  Někdy se však tak nestane, pupeční branka zůstane otevřena a tímto otvorem mohou prostupovat nitrobřišní orgány do podkoží.  Bývá to nejčastěji předstěra a klička tenkého střeva.

 

Jak ji poznáme?

 

V oblasti pupku bývá patrné vyklenutí, které se při zvýšení nitrobřišního tlaku (např. pláč, křik) zvýrazní. Takové vyklenutí je nebolestivé, měkké a elastické. Někdy bývá zcela nenápadné, takže uniká pozornosti i při prevenčních prohlídkách dítěte dětským lékařem. Často je však velikost hrachu.

 

Vzniká pupeční kýla nevhodným poporodním ošetřením dítěte po porodu?

 

Nikoliv. Odstřižení pupečníku a následné ošetření pahýlu po pupečním provazci nemá vliv na vznik kýly.

 

Jak často se pupeční kýla u dětí vyskytuje?

 

Pupeční kýla je nejčastější onemocnění dětí, které vyžaduje operaci. Chlapci mívají pupeční kýlu asi 2x častěji než  děvčata.

 

Je pupeční kýla nebezpečná?

 

V dětském věku pupeční kýla není nebezpečná. U dětí, na rozdíl od dospělých, se prakticky neuskřinuje, někdy působí bolesti břicha nejasného původu.

 

Proč se pupeční kýla operuje?

 

Jak již bylo uvedeno, zásadním způsobem  dětem nevadí. Později však, vždy při zvýšení tlaku v dutině břišní, tedy při fyzické námaze, u žen v těhotenství apod., může dojít k proniknutí  obsahu dutiny břišní do podkoží se všemi negativními důsledky, včetně možnosti poranění a uskřinutí.

 

Co nazýváme uskřinutím hernie?

 

Tím se myslí stav, kdy pupeční brankou vniknou orgány  z dutiny břišní do kylního vaku. Zde pak jejich velikost, v důsledku oběhových změn, zvětší a tyto orgány se již nemohou samovolně dostat na své původní místo.

 

Je možné se obejít bez operace?

 

Ano je to možné ale pouze  u novorozenců, kdy provádíme náplasťovou fixaci (ta je málo komfortní) nebo přikládáme tzv. kýlní pas na suchý zip.

 

Kdy operovat?

 

Jedná se vždy o vrozenou záležitost, a pokud se neupraví sama do 16 měsíců věku dítěte, neupraví se již nikdy. Nejvhodnější doba k operaci  je mezi 2. – 5. rokem věku dítěte. Operuje-li se v dospělosti, je operace poněkud náročnější.

 

Jak dlouho se na termín operace u Vás čeká?

Jedná se zhruba o 2-4 týdny.

 

Jak operace probíhá? Resp. zvláštnosti oproti výše zmíněnému postupu?

Dětský pacientje v doprovodu rodiče, který si ho drží za ruku, a povídá si s ním, zatím co anesteziolog dítě uvede do anestézie. Poté rodič odejde a po výkonu sedítě probudí opět v jeho přítomnosti.

 

Jaký režim je nutno po operaci dodržovat? Nošení pásu?

Není třeba nic zvláštního. Pouze lehce klidový režim.

 

Kdy probíhá po operaci kontrola, vytažení stehů? Kde pro přespolní?

První kontrola je za 2 dny. Za 6 dní odstraníme stehy. Rádi vidíme dítě ještě po 6ti měsících, abychom se přesvědčili, že je vše v pořádku. U tzv. přespolních je možná individuální dohoda.

 

Souhrn:

 

Pupeční kýla, je vada, kdy trvá defekt ve stěně břišní. Defekt je  vrozeného charakteru. Stav se řeší operací, nejlépe mezi 2. – 6. rokem. V nižším věku je možno stav ovlivnit  náplasťovou  fixací nebo lépe kýlním pasem pro novorozence a kojence. Operujeme-li v pozdějším věku, je operace poměrně náročnější a složitější.

Operujeme vždy v celkové anestézii, ale hospitalizace na naší dětské chirurgii nutná není. Téměř bezprostředně po operaci je možné  propustit dítě s rodiči domů.

 

MUDr. Jiří Povolný

 

Poliklinika Budějovická, A. Staška 80, Praha 4
(Metro C - Budějovická)
Tel.: 604 109 676

e-mail: povolny@amed.cz

www.chirurgie-amed.cz

 

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Pupeční kýla v jednodenní chirurgii vs. běžná operace v nemocnici - diskuze

Poradna

Průjem - ABKM, kvasinky

| Gabriela27 | 08.06.2021, 21:58

Dobrý den, paní doktorko, posílám v příloze obrázek stolice mé dcery, přesně dnes má šest týdnů. Od narození má řidší stolici, nejdříve jsme nasadili probiotika, na upravení mikroflóry (BioGaja), poté po domluvě s doktorkou podezření na abkm, a tudíž dodržení přísné bezmléčné diety. Již měsíc tuto dietu maximálně dodržuji, ale stolice je stále stejná. Přibývá jak by měla, je klidná, ani vyloženě netrpí na bolesti bříška, stolici má jednou, max dvakrát denně. Můj dotaz zní, zda je tato stolice normální, nebo se jedná o průjem, který by se měl nějak řešit. Jde mi o to, zda zbytečně nedržím přísnou dietu, přitom by se jednalo o normální stolici. A druhá fotografie, zda se jedná o kvasinky. Po namazání Imazolem zmizí, po vysazení se do dvou dnů objeví. Nemůžeme se zbavit moučnivky, tak zda se to nedostalo z pusinky už do střev.
Předem moc děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravem
Gabriela

Dobrý den, stolice není úplně tak, jak by měla být u plně kojeného dítěte. Vzhledem k tomu, že dostává probiotika a Vy držíte dietu, tak má lehce zelenou barvu, ale jsou tam hrudky, takže se nejedná o průjem. Může mít i tento charakter z důvodu kvasinky, která není jen na kůži, ale také i v zažívacím traktu. K probiotikům nasaďte Pyridoxin 1xdenně 1/2 tbl - je třeba rozdrtit a podat ve lžičce kojenecké vody nebo v troše odstříkaného mateř. mléka a Vy si pořiďte na bradavky Canesten krém, po kojení namazat a před kojením umýt. Na kůži dítěte Imazol krém.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 09.06.2021, 21:28
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce