Inzerce
Inzerce
Inzerce

Aktivní i po porodu

 1. Porodem život nekončí, ale začíná!
 2. Jakým činnostem se při péči o dítě ještě stihnu nebo mohu věnovat? Vyřízení Živnostenského listu (ŽL)
 3. Jak si zorganizovat den?
 4. Desatero pro maminky na mateřské dovolené aneb jak si budovat nezávislost, přitažlivost, sebevědomí a osobní pohodu

Tato kapitola by se klidně mohla jmenovat: Jak se realizovat po porodu, nebo Sebevědomá po porodu, nebo také Jak nepropadnout „chmurám" apod.

Jednoduše, jak se udržet po porodu v dobré psychické kondici a co je vhodné k tomu podniknout. Jak se neutápět v pochybnostech o sobě samé, ale naopak si zvyšovat sebevědomí. Jak neupadnout do stereotypu, který by byl příčinou vaší psychické a posléze i fyzické nepohody.

V současnosti naštěstí již rodí generace z let 70. a 80., tedy ženy, které okusily aktivnější ženský život než jejich maminky, co se pracovních i osobních příležitostí týče. Do té doby se o tom, co pro ženu obnáší mateřství, příliš nemluvilo. Slýchávaly jsme pouze něco o historické úloze ženy, ženském údělu apod.

Inzerce

Proč by si žena měla kategoricky vybírat mezi mateřstvím a kariérou? Proč, když si vybere mateřství, by podle některých mužských protějšků neměla mít nárok na zajímavou, ji plně uspokojující práci? Proč, když si vybere kariéru, by neměla otěhotnět a starat se o dítě? Proč dopředu někomu určovat, co má a nemá dělat? Pryč s jakýmikoliv normami! Ať si každý sám nastaví, co zvládne. Navíc dobře víme, že my ženy dokážeme současně vykonávat několik věcí najednou: poslouchat instrukce manžela, sledovat dítě, hlídat jídlo na sporáku a ještě k tomu stahovat elektronickou poštu ...

1. Porodem život nekončí, ale začíná!

Narození dítěte patří pro většinu žen mezi nejkrásnější životní okamžiky. Již těhotenství se mnohým líbí natolik, že by si jej rády zopakovaly.

Děti a mateřství vůbec jsou pro ženu nebývalou studnicí inspirace, díky které můžete dnes číst i tyto řádky. Mateřství přináší mnoha ženám více vnitřní pohody, díky které jsou i ve své kariéře mnohdy úspěšnější než před ním. Nebo se naopak vrhnou do nových aktivit a projektů, na které dříve neměly odvahu, či zkušenosti nebo se příliš zabývaly přemýšlením o možných problémech nebo neúspěších, na což jim teď nezbývá čas. Mnoho z nás se po porodu touží věnovat úplně jiným aktivitám než před ním, z našeho hlediska více smysluplným. Těm, které nás budou více naplňovat, a to i tehdy, nebudou-li tak bezstarostné či finančně tak lukrativní než ty předchozí. Pro ženu po porodu se stává mnohem důležitější její společenské uplatnění.

Často si ženy kladou některé z následujících otázek:

Inzerce

Když porodím dítě, musím se automaticky vzdát veškerých svých aktivit?
Záleží na vás, jestli chcete, myslet si však, že je to po porodu nutnost, a proto to musíte udělat, je mylné.

Bude mě plně uspokojovat pouze péče o dítě?
Každá z nás jsme jiný typ:

Inzerce
 • První typ ženy musí mít k mateřství ještě jinou realizaci, ne snad proto, že by ji mateřství neuspokojovalo, ale že si připadá nedostatečně využitá. A to i přesto, že v noci vstává několikrát k dítěti, přes den dítě spí sotva hodinu apod. Při nedostatku jiné realizace tento typ upadá do splínu. Naopak, pokud má jiné vyžití (stačí jazykový kurz dvakrát týdně), věnuje se ve zbývajícím čase dítěti mnohem intenzivněji.
 • Druhý typ ženy plně uspokojuje mateřská role, našla se v ní, o nic jiného nestojí, zbytečně by ji zodpovědnost při jiné aktivitě stresovala. Šťastná to matka!
 • Další typ ženy ví, že musí opustit práci, je to nutnost, nelze skloubit s péčí o rodinu dohromady, příliš intenzivně svou realizaci neřeší, věnuje se dětem, ale ví, že jak jen to bude možné, začne se věnovat vlastním aktivitám. I když tento typ vypadá na první pohled vyrovnaně, do budoucna je v oblasti vlastní realizace nejohroženější. Během 3-4 let se v době současného vývoje technického i společenského odehrává tolik změn, že by mohla utrpět nepříjemné probuzení do světa, kterému již plně nerozumí. Přitom, aby se toto probuzení nekonalo, stačí málo: stýkat se se spolupracovníky, s mladšími lidmi, číst apod.

Je vhodné navštěvovat kluby maminek?

Spousta maminek vyhledává kolektiv stejně zaměřených žen, tj. maminek na mateřské dovolené, což je jistě příjemné v tom smyslu, že máte s kým sdílet stejné zážitky, radosti i starosti. Dozvíte se tam spoustu užitečných postřehů a rad, smysluplně zaplníte čas. Potkáte zajímavé lidi stejného zaměření. Může se vám naskytnout díky klubu maminek nejedna zajímavá životní příležitost.

Na druhé straně je vhodné najít si aktivity i s lidmi, kteří žijí jinou realitou než pouze mateřstvím, velmi vás to obohatí, omladí, udrží kontakt s okolním světem a někdy i nastartuje k novým, zajímavým aktivitám.

POZOR! Někdy hrozí, že příklady ze života jiných maminek budete chtít aplikovat do toho svého, onemocnění svých dětí řešit stejně jako kolegyně z klubu, a to by již mohl být problém. Jste jedinečná osobnost, vaše dítě také, co funguje jinde, nemusí být nejvhodnější pro vás, vaše dítě, vaše manželství, vaši rodinu. Řiďte se vždy vlastní intuicí a vlastním rozumem.

Co budu dělat, až děti vyrostou a nebudou mě tolik potřebovat?
Děti vás budou potřebovat vždy. V 10 letech vás již nebudou potřebovat, dokonce ani chtít k celodenní péči, budou však od vás potřebovat poradit, utěšit a povzbudit, budou potřebovat příklad hodný následování, budou potřebovat rodiče v duševní rovnováze. A na té musíte pracovat již teď.

Jaké ženy muži chtějí mít doma a jakých si váží?
Ač muži tvrdí, že doma chtějí mít ženu, která se bude plně a pouze věnovat rodině, ve skutečnosti pak pokukují po sebevědomých opečovávaných kolegyních, které vědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud toho nedosáhnou.

2. Jakým činnostem se při péči o dítě ještě stihnu nebo mohu věnovat?

Najděte si cokoliv, co vás bude naplňovat, uspokojovat. Vše, co vykonáváte s nadšením, vám přinese dvojnásobnou radost.

 • Dělejte vše, co rozvíjí nebo buduje vaše pozitivní myšlení. Tedy takové, které ve vás jednoduše řečeno buduje přesvědčení, že: Když se chce, všechno jde. Nejvhodnější a časově nejméně náročná je literatura psána v tomto duchu. Mnohdy vás zasvětí i do jiných oborů, ve kterých jste doposavad tápali. Pro začátek doporučuji knihu: Bohatý táta, chudý táta. Je velmi čtivá a navíc vás obohatí v oblasti finanční výchovy potomků. Čtení knih ve vás udrží použitelnou slovní zásobu. Samy uvidíte, jak se tato zúží úměrně se snížením počtu verbálních kontaktů (když nepočítáme mluvení s nemluvnětem).
 • Udržujte si fyzickou kondici. Snažte se pravidelně cvičit. Pokud nemáte čas a sílu, alespoň si zacvičte ten ze cviků, který (na kterou partii) vaše tělo potřebuje nejvíce. Zachováte si tím sílu zvyku. Ani když na nějakou dobu vysadíte, nic není ztraceno, hlavně nepřemýšlejte nad zmeškanými dny a kondicí, a začněte cvičit. Nejvhodnější a nejspolehlivější pro vytrvání je si zařadit nějakou pravidelnou sportovní aktivitu, nejlépe se známými (to se špatně odvolává z důvodu, že se mi nechce).
 • Snažte se své děti (pokud pro to budou mít vlohy a bude je to bavit) nasměrovat k aktivitám, které jsou i vašimi zálibami nebo které byste se rády naučily.
 • Využijte volných chvilek k sebevzdělávání, zvláště jazykovému a počítačovému (obojí vám pak usnadní získat práci z domu).
 • Snažte se pomalu vrátit do pracovního procesu:
 • Zkuste se poptat v práci, zda nepotřebují pomoc. Ač si to mnozí zaměstnavatelé neuvědomují, žena pečující o děti je ten nejefektivnější pracovník. Má totiž svůj den rozpočítaný doslova na minuty. Zkuste jim navrhnout práci z domu, na částečný úvazek. Nebude-li z jakéhokoliv důvodu možné navázat na předchozí zaměstnání:
  • živnostenský list na volné činnosti si můžete vyřídit i s předstihem, i když práci na něj budete vykonávat později, již samo vyřízení ŽL vás povzbudí do nových aktivit a zvýší vám sebevědomí
  • nabídněte tuto činnost poptávajícím a vykonávejte ji: buď v rámci dohody o provedení práce - do 5000 Kč měsíčně nemusíte podávat daňové přiznání, nebo vyplatí-li se vám to, vyřiďte si na danou činnost živnostenský list, tj. potvrzení, že činnost můžete vykonávat, stanete se tzv. OSVČ, neboli Osobou samostatně výdělečně činnou
  • po čem z výše zmíněného je poptávka
  • zamyslete se z hlediska času, co z toho byste mohla vykonávat
  • zamyslete se nad svými schopnostmi a dovednostmi

Vyřízení ŽL (Živnostenského listu):

Kde?

 • Na Živnostenském úřadě magistrátu.

Co k tomu potřebujete?

 • Výpis z trestního rejstříku (zažádáte na místní matrice), před návštěvou matriky si na poště kupte 50ti korunový kolek.
 • Potvrzení, že nemáte daňové nedoplatky (vyplníte žádost na vám příslušném Finančním úřadě).
 • Potvrzení, že nedlužíte na sociálním pojištění (získáte na příslušném Úřadu práce a sociálních věcí vše dle místa bydliště).

Kolik to stojí?

 • Za každou přihlášenou živnost zaplatíte 1000 Kč.

3. Jak si zorganizovat den?

Vytvořte si alespoň částečný pevný plán. Např. naplánujte si:

 • kroužky dětí
 • jazykový, počítačový, příp. jiný kurz pro vás v čase, kdy se dětem bude věnovat manžel, prarodiče nebo teta na hlídání
 • čas sportovní aktivity
 • v mezičase čtěte a čtěte
 • pokud již budete mít jasno v pracovní aktivitě, vyhraďte si pro ni stálý čas, např. středa od 8 do 12 hodin, kdy si zajistíte hlídání, tento čas můžete rovněž využít k přípravě na kurzy

4. Desatero pro maminky na mateřské dovolené aneb jak si budovat nezávislost, přitažlivost, sebevědomí a osobní pohodu

1. Udržujte se fyzicky.

2. Mějte „hlavu otevřenou", myslete pozitivně, jen tak potkáte a uvědomíte si zajímavé lidi a zajímavé příležitosti.

3. Udržujte kontakt s lidmi, se kterými jste se běžně stýkaly a kteří vás mohou obohatit zážitky a poznáním mimo mateřství.

4. Vzdělávejte se. Udržujte kontakt s vlastním oborem, zlepšujte svou počítačovou a jazykovou gramotnost. Čtěte, udržujete si tím dobrou slovní zásobu.

5. Přidávejte si do programu stále další, byť drobné aktivity. Pamatujte, čím víc toho naplánujete, tím více toho stihnete.

6. Jen když to bude trochu možné, začněte s pracovními aktivitami, ať již pro někoho jiného v zaměstnaneckém poměru prací na částečný úvazek, nebo jako OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná) na Živnostenský list, nebo si začněte plánovat svůj vlastní projekt.

7. Veďte děti ke stejným koníčkům.

8. Vše dělejte pouze do míry, než propadnete nadměrnému a nezdravému stresu. Nestrhejte se. Přehodnoťte si priority, nebo-li „je nutné, abych dnes vytřela koupelnu, když ji zítra měníme za novou", což znamená: Je nutné, abych vše doma dělala tzv. perfektně nebo každý den, když výsledek bude stejný, pokud to budu dělat „normálně" nebo 1x týdně?

9. Řiďte se intuicí, vlastním rozumem, buďte akceschopná, změní-li se situace, změňte plán, příp. improvizujte. Vše nelze naplánovat. S jistotou rovněž nevíme, že za týden pršet nebude.

10. Buďte trpělivá, vše nelze začít nebo změnit najednou.

Šťastnou volbu při každém vašem rozhodnutí a mnoho úspěchů ve vašem konání vám přeje Jana Martincová.

Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Aktivní i po porodu - diskuze

 • Povzbudivé!
  Moc pěkný článek, povzbudivý a působící tak, že člověka "nakopne." Mám doma sedmiměsíční mimčo, takže jsem také nějaký ten pátek již doma a v hlavě nápad, který se tam urodil až na mateřské. Někdy mě sžírá pocit, že už se z toho všeho snad nikdy nevyhrabu, nikam se nedostanu a skončím s minimální slovní zásobou:-) Tyhle úvahy mi ale článek vyvrací a donutil mě přemýšlet JINAK! Takže díky za něj a přeji nám všem starostlivým maminkám, abysme neusnuly na vavřínech!!!
  Andrejka   | 17.06.2008 07:45:51
  Reagovat | URL příspěvku
 • Moc pěkný článek
  A pravdivý, řekla bych, tedy aspoň u mě. A díky baby za informace k ŽL.
  tautička   | 11.07.2007 09:57:31
  Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Rodičovský příspěvek

| RPCZ | 26.09.2023, 06:34

Dobrý den
Potřebuji porádit na temu rodičovský příspěvek.


Jestli mam narok na RP když pracovní poměr byl ukončen ze strany zaměstnavatele 4 mesice po porodů.
Žádný rodičovské dovolené, příspěvky jsem ne žádala ani ze strany zaměstnavatele ani státní.
Porod byl březen 2022 po 4 měsících ukončení zaměstnání.
Jsem z jiného státu EU (Madrsko) v ČR dite dostalo rodný list.
Na území ČR nemam přechodní pobyt ani trvalý.

Dobrý den,

pro posouzení, který stát EU je ve Vašem případě odpovědný za výplatu rodinných dávek, se prosím obraťte na Úřad práce. Úřad bude k posouzení potřebovat doplňující informace o Vás, dítěti i otci dítěte, např. údaj o místě výdělečné činnosti otce. Můžete využít i call centrum Úřadu práce: +420 800 779 900, callcentrum@uradprace.cz

Ing. Lenka Poláková | Babyonline | 26.09.2023, 11:02
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Inzerce
×