Inzerce
Inzerce
Inzerce

Školní systém Anglie vs. Egypt

S Pavlou jsme se seznámili již dříve. Psalo se září 2007 a tehdy vdaná Pavla surfovala po internetu. Výsledkem surfování byl nový vztah, ukončení starého a 2 roztomilé děti. Když nám Pavla sepisovala svůj příběh, Adámek byl ještě miminko. Dnes je to školák, a to ne ledajaký. 

  • Zapsaný do školy v Česku
  • První rok odchodil v Anglii
  • Další rok v Egyptě

A tak se doslova nabízelo, jestli si Pavla nechce zavzpomínat na své pisatelské začátky na BOL, osvěžit paměť a sepsat nám, jak vypadá školní systém v obou zemích z pohledu rodiče i dítěte. Ale nepředbíhejme. 

Jak se vlastně rodina v Anglii ocitla? A pak najednou za rok v Egyptě?

„Jak jsme se ocitli v Anglii a následně v Egyptě by bylo na další příběh asi. Ve zkratce: do Anglie, kousek od Manchestru jsme odjeli zkusit štěstí, a hlavně anglicky mluvíme všichni, s češtinou je to o dost horší. 

Nicméně, manžel je stále občanem tzv. třetích států, a aby tam mohl být legálně je hodně komplikovaná a zdlouhavá záležitost a my po měsících čekání bez výsledku ztratili trpělivost a shodli jsme se na tom, že nám to za to nestojí. 

Původní plán byl vrátit se do ČR, kde máme vlastní bydlení. Ale díky komplikacím jsme se po roce stráveném v Anglii ocitli v Egyptě.

A já, která se roky zuby nehty bránila životu tady, jsem najednou okusila, jaké to je mít rodinu poblíž a hlavně mít po ruce jejich pomoc. Pochopila jsem, že přesně toto momentálně potřebuji nejvíc. Nemluvě o tom, že i děti jsou šťastné, protože zde mají sestřenky a babičku a tráví spolu spoustu času.“

Inzerce

Jak vypadá školní systém v Anglii a Egyptě? Oba jsme již stihli vyzkoušet

Škola v Anglii

Ještě v lednu 2016 Pavla zapisuje syna Adama do místně příslušné základní školy v Česku, tak jak to káže zákon. V zápětí se ale stěhují do Spojeného Království a Adam musí ve vzdělávání pokračovat právě tam.

„Děti v Anglii začínají školní docházku o rok dříve a tehdy jsem musela úřadům nahlásit, že mám s sebou dítě školou povinné. 

V Anglii odklad neexistuje, všichni jdou stejně dle věku

Chvíli trvalo, než mu našli místo, ale v polovině dubna nastoupil do první třídy. V Anglii neznají ani odklad, ani děti nepropadávají, takže každé dítě chodí do třídy, do které věkově patří. Každá třída má paní učitelku a taky asistentku učitelky, pokud mají ve třídě dítě/děti se speciálními potřebami, může tam být asistentek více. Většina postižených dětí je integrovaná do běžných škol, existují ale i speciální školy. 

Inzerce

Ve škole jsou na cizince a pomoc jim připraveni

Na děti cizinců jsou připraveni a zvlášť se jim věnují, aby dohnali angličtinu, případně jiné dovednosti. Adama si takto asistentka vyzvedla v prvních týdnech asi třikrát, vzala ho do školní knihovny a trénovali čtení. S angličtinou nebyl nejmenší problém, dokonce jsem byla pochválena, že má lepší slovní zásobu než děti narozené v Anglii. Čtení taky dohnal za měsíc a do konce školního roku, který končí v druhé polovině července, se vypracoval na druhého nejlepšího žáka ve třídě. 

Lehká aktovka a úkoly jednou týdně

Do školy děti nosí jen tenoučkou aktovečku, ve které je knížka na čtení a deník. 

Inzerce

Úkoly jsou jednou týdně, buď online, nebo domů pošlou vytištěné na papíru. 

Já jako rodič skoro netušila, co se ve škole učí, předměty se jakoby prolínaly a na každý čtvrt rok měli centrální téma, kterému se věnovali jak z jazykového hlediska, tak třeba z hlediska historie nebo zeměpisu. 

Děti v Anglii bez výjimky školu milují a těší se do ní. Vyučování začíná před 9. hodinou a končí v 15:30 hodin. 

Dítě musí mít docházku aspoň 90 %, jinak rodiče řeší sociálka, chodí do školy i na antibioticích

Tolik k pozitivům a teď to, co se mně osobně nelíbilo. Pro Anglii je nesmírně důležitá docházka, dokonce natolik, že když spadne pod 90 %, tak rodinu začne řešit sociálka. Proto děti běžně chodí do školy i nemocné a asistentky jim podávají antibiotika nebo další předepsané léky podle potřeby. Pokud škola usoudí, že je dítě natolik nemocné, že se nesoustředí, pošle ho domů (zavolá rodiče) a v tom případě se to nepočítá jako absence. Proto podle slov mé bývalé sousedky "dokud udrží v ruce tužku, do školy musí". 

Jednou se Adam po horečkách celý osypal a tak jsem ho vzala k lékaři a ptala se ho, jestli je to něco infekčního nebo ho už můžu poslat do školy. Odpověděl mi, že infekční to sice je, ale kdyby každé dítě s takovou infekcí zůstalo doma, kdo by do těch škol chodil.

Vysvědčení

Na konci školního roku děti dostávají vysvědčení, které je jako slovní hodnocení plus porovnání dítěte s celostátním průměrem. 

Hodnocení školy kontrolním orgánem

Školy mají nad sebou kontrolní orgán, který se jmenuje Ofsted a má jednou za několik let (myslím, že je to 2-5 let v závislosti od předešlého hodnocení) povinnost zkontrolovat a zveřejnit výsledky kontrol na svých stránkách. Škola může dostat jednu ze čtyř známek: výborná, dobrá, vyžaduje zlepšení nebo nevyhovující. Toto hodnocení je veřejně dostupné online. Já Adamovi vybrala školu, která měla hodnocení 3 nebo "vyžaduje zlepšení", ale z jejich webových stránek jsem měla pocit, že se dětem opravdu věnují. Moje předtucha se potvrdila, měli koncem roku další kontrolu a polepšili si na 2. 

Povinná školní uniforma

Žáci prvního a druhého ročníku dostávají na školách zdarma obědy. Ve škole se nosí uniforma, která se dá pořídit buď s logem školy ve specializovaných obchodech, nebo se dá koupit levnější varianta bez loga v kterémkoliv supermarketu.“

V kolika letech se tedy britské děti učí číst? Již v 5? Respektive kdy začínají do školy chodit, podle jakého pravidla, např. v Česku je to v září, když mají právě 6 let.

Britské děti nastupují do školy v září roku, ve kterém dovrší 5 let. Takže Riana bude mít 5 let až 30. 9. 2017, ale od září už by chodila do školy, ne do první třídy ale do tzv. "Reception class" nebo přijímací třídy. 

Číst se začínají učit už v 5 letech, ale plynulé čtení se od nich očekává až na konci druhé třídy. Základní škola je od přípravného po 6. ročník, potom následuje škola střední. 

Ve třídě je asistentka automaticky, to je standard, i když nemají nikoho problémového?

Asistentky jsou v každé třídě automaticky, je to standard. 

Čili ve 4 nastoupí do školy, během přípravného roku dovrší 5 let, pak chodí do první třídy, kdy je jim 6 let a v roce, kdy jim bude 7, umí číst, stejně jako u nás. Proč je to čtení drtí ty 2 roky předem :-)? Nebo to je takové to poznávání písmenek?

S tím čtením to mají Angličané trochu komplikovanější než my. U nás, když napíšete "a", pokaždé to zní jako "a", kdežto v angličtině může znít pokaždé jinak. Někdy to má logické vysvětlení, třeba podle postavení v slově, nebo podle toho, jestli je na konci slova ještě hláska "e", která je sice "tichá" (nevyslovuje se), ale změní znění jiné samohlásky uprostřed slova. Někde není logika vůbec žádná a děti se musí to slovo naučit zpaměti. 

Proto je základní škola rozdělena ještě na "Key stage 1" (příjmací, 1. a 2. třída) a "Key stage 2" (3. -6. třída). A právě ten klíčový stupeň 1 je zaměřený nejvíc na čtení a psaní. Na mnoha školách mají vlastní knihovnu, odkud si dítě může půjčovat knížky na týden domů.

Nesoutěží pak rodiče mezi sebou, které dítě již umí číst?

Soutěživost rodičů jsem tam nezažila, oni většinou nepovažují vzdělání za tolik klíčové jako my. 

I škola je o dost individuálnější než u nás, žáci si jedou každý vlastním tempem. Třeba ty knížky na čtení jsou odstupňované podle náročnosti, a když učitelka vidí, že dítě by už zvládlo náročnější, tak mu ji vymění za vyšší stupeň bez ohledu na to, jaký čte zbytek třídy. Těm, kterým to jde, vymění knížku každý den za novou, těm, kterým to jde hůř, nechají stejnou knížku i týden, ať si čtení procvičují. 

Jak dlouho trvá povinná školní docházka? Kdy nastupují na střední školu?

Přiznám se, že jsem se více věnovala základní škole, protože to pro nás bylo aktuální.

Nicméně, střední školu, nebo-li "secondary school" navštěvují děti od 12 do 16 let a tím končí povinná školní docházka. Na konci mají tzv. zkoušky GCSE, shrnutí všeobecných znalostí. 

Po této škole můžou začít pracovat jako učni (apprentice), náleží jim za takovou práci spojenou s učňovstvím menší než minimální mzda, ale myslím, že po nějaké době získávají certifikát. Nebo pokračují ve studiu na tzv. "Sixth form college" kde studují do 18 a získávají A- level certifikát, obdobu naší maturity.

Školství v Egyptě

Stěhování do Egypta a výběr školy

Z Anglie jsme odjeli na konci listopadu a přiletěli do Káhiry. Tady se dá vybrat ze škol státních nebo soukromých, které se dále dělí na běžné, jazykové nebo mezinárodní. 

V Egyptě jedině soukromá škola

Státní školy nepřichází v úvahu, tam by svoje děti nikdo z vyšší střední třídy neposlal. Dají tam klidně i 90 žáků do třídy a kvalita výuky je velmi nízká. Navíc zde záleží i na tom, s kým to dítě školu sdílí, aby tam byla nějaká úroveň vyjadřování a dodržování bezpečnosti. Před rokem proběhlo několik afér, kdy učitelé surově fyzicky trestali žáky. 

Nejlevnější soukromé školy jsou ty, kde děti studují v arabštině a učí se angličtinu jako cizí jazyk, od vyšších ročníků pak ještě další evropský jazyk. 

Další kategorií jsou školy jazykové. Zde děti studují částečně v angličtině a částečně v arabštině. Anglicky se učí matematiku, výpočetní techniku a science (vědu), tento předmět je shrnutím biologie, fyziky a chemie. Arabsky pak studují "social studies", což je shrnutí dějepisu, zeměpisu a občanské nauky, dále náboženství a etiku. Jsou zde i jazykové školy francouzské a německé, ale těch anglických je převaha. 

A poslední jsou školy mezinárodní, kde děti studují v angličtině podle britských nebo amerických osnov.

Jak probíhá školní rok v Káhiře

Školní rok je zde mnohem kratší než u nás a není pevně daný ani začátek ani konec roku. Adam, který je ve druhé třídě, letos skončil 3. 5., jeho jedenáctiletá sestřenka skončila 6. 5. a čtrnáctiletá sestřenka bude končit 16. 5. Školní rok končí zkouškami ze všech předmětů, takže na rozdíl od našeho systému, kde je konec roku volnější, plný her nebo výletů, je zde konec roku ten nejvíce stresový, kdy se děti učí nejvíc. Po poslední zkoušce už nejdou do školy a oficiálně mají prázdniny, na vysvědčení však čekáme, až škola oznámkuje písemné testy a na základě testů vystaví vysvědčení, což může trvat od dvou týdnů až klidně i měsíc.

Hodnocení na základě jednoho testu

Jak dítě po celý rok studuje, to vůbec není bráno v potaz, hodnoceno je na základě jediného písemného testu na konci roku. Může být jinak "génius", ale jak pokazí ten jeden klíčový test, má smůlu, je hodnocen podle něj. 

Školní rok v mezinárodních školách v Egyptě

Mezinárodní školy, pokud jsou opravdu certifikované a nezavádějí jen názvem, mají školní rok od 1. září do 30. června, tak jako jsme na to zvyklí i my. 

Učebnice a uniformy

Na rozdíl od Anglie, kde chodí děti do školy s jedinou knížečkou, tady mají spoustu knih a pracovních sešitů.  Stejně jako v Anglii chodí děti do školy v uniformách, které ale zde musí být s logem školy. 

Takže kromě školného je třeba počítat ještě s výdajem za uniformu, za knížky, které se platí zvlášť a většinou ještě za školní autobus, což ročně dělá i několik desítek tisíc v závislosti na typu školy.

Školné v Egyptě

Soukromé školy arabské začínají někde na 4 500,- Kč, jazykové školy začínají na 9 500,- Kč a mezinárodní na 34 000,- Kč za rok, ale třeba Britská mezinárodní škola stojí 202 000,- Kč na rok. V menších městech jsou školy o něco levnější. 

K této sumě je třeba připočítat cca 2 700,- Kč za jednu sadu uniformy, podobnou sumu (2 700,-) za učebnice a cca 6 800,- Kč za autobus.

Školní a pracovní týden, vyučování a zkoušky

Pracovní a tedy i školní týden začíná nedělí a končí čtvrtkem. Vyučování začíná na většině škol v 8:00 a v naší škole končí 14:45. 

Adam chodí do školy jazykové, tudíž se učí část předmětů arabsky. Vzhledem k tomu, že arabsky neumí číst ani psát, museli jsme mu zařídit výjimku, aby nebyl z těchto předmětů zkoušen. Výjimek je několik druhů, my mu zařídili tzv. výjimku postupnou, kdy první rok není z arabských předmětů zkoušen vůbec, příští rok bude muset plnit jen na 25 %, další rok na 50 % a až potom bude zkoušen za stejných podmínek jako ostatní žáci. K této výjimce jsme museli doložit 2 roky studia v zahraničí. Za první třídu stačilo vysvědčení z Anglie, ale vysvětlit, že u nás začínáme až v 6 letech a žádné KG1 a KG2 neexistuje, bylo nemožné. Oni prostě vyžadují dva roky studia v cizině a přes to vlak nejede. A tak jsem poprosila školku, kterou předtím navštěvoval, ať sepíší nějaké "osvědčení", že se účastnil předškolního vzdělávání a zvládal dovednosti, které v tom věku děti zvládají. Naštěstí školka byla velmi vstřícná a vše mi sepsali a poslali mailem. 

Vyřizování trvalo přes 3 měsíce, takže chudáček měl uprostřed školního roku dlouhé "prázdniny", kdy jsem se mu snažila věnovat já podle osnov a materiálů, které jsou dostupné online. 

Teď už jen čekáme na vysvědčení.

Kde to dítě více baví?

Kde se Adamovi ve škole líbilo více a proč? Co jej bavilo v Anglii, co naopak tady?

Adamovi se víc líbila škola v Anglii. Bylo v ní méně stresu a škola byla víc interaktivní, hodně v rámci učení tvořili, třeba když probírali díla Roalda Dahla, tak vyráběli sklenici snů, o rostlinách se chodili učit na školní zahradu nebo do parku apod. 

V Egyptě je učení hlavně memorování. Tady chodí Adam do školy rád hlavně díky kamarádům. 

Doučování, vzdělání dětí jako životní priorita

Ještě jsem málem zapomněla na jeden egyptský fenomén, a to doučování. Před zkouškami, které jsou dvakrát v roce, v půlroce a na konci, chodí skoro všichni na doučování, což je další hromada peněz. 

Důvodem je většinou nízká kvalita výuky a také to, že v Egyptě lidé od střední vrstvy nahoru mají vzdělání jako prioritu a všichni chtějí z dětí minimálně atomové fyziky. 

Česká škola v Káhiře

V Káhiře je i Česká škola, kde se potkáváme jednou za 14 dní vždy v sobotu v budově Zastupitelského úřadu. Výuka probíhá od 9:00 do 13:00 hodin. Vedoucí projektu je maminka tří dětí Milena Farahat.

Chodí sem dětičky od 2 do 15 let, ti menší hodně tvoří, učí se říkanky, písničky, ti větší zase probírají gramatiku a české reálie.“

Za zasvěcení do tajů anglického a egyptského školství Pavle velice děkujeme.

 

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Školní systém Anglie vs. Egypt - diskuze

Poradna

Dobry den, mam syna 4 roky, nema zadne bolesti, ale moc nechce jist, dnes kdyz jsem mu měnila plenku, mel černou stolici. Mam jen jedno dite proto se bojim a nevim co to znamena. Muzete mi prosim poradit? Z ceho to muze byt? Obcas pije Coca Colu, ale jen velmi malo a bez cukru. Ted momentalne ji hodne platkovy sýr v toustech, ma rad vse co se týká sýru, dnes mel i jablka. Muze mit krvácení? Na bolesti si zadne nestezuje, horecky nema, je naprosto v poradku, hraje si. Prosim o radu.

Dobrý den,

nejedl syn borůvky, ostružiny? Mohlo by to být zabarvení z ovoce, pokud se stolice bude opakovat, kontaktujte svého pediatra.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 14.07.2024, 17:30
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×