Inzerce
Inzerce
Inzerce

Jak probíhá rozvod manželství?

Úvodem je důležité zmínit, že je třeba rozlišovat mezi dvěma situacemi, a to rozvodem manželství a rozchodem partnerů. V případě rozchodu partnerů končí vztah nesezdaného páru, přičemž otázka výživy a výchovy dětí není zákonem nijak upravena. Rozvod manželství je oproti tomu formálně upravený proces, v rámci kterého je nezbytné rozhodnout nejen o úpravě poměrů k dětem, ale také mezi manželi.

Manželství může být na území České republiky rozvedeno pouze soudní cestou, a to na základě společného návrhu manželů nebo návrhem jednoho z nich. Zároveň může být manželství rozvedeno pouze v případě, že je soužití manželů trvale a nenapravitelně rozvráceno a nemůže již plnit funkce, pro které manželský svazek vznikl. V této souvislosti poté rozlišujeme mezi rozvodem sporným a rozvodem nesporným.

 

Inzerce

Nesporný rozvod manželství

Za nesporný rozvod označujeme situaci, kdy s rozvodem oba manželé souhlasí a na úpravě poměrů jsou schopni se domluvit. Ze strany soudu tak nedochází ke zjišťování příčin rozvratu manželství a celé řízení je zpravidla časově rychlejší a zároveň méně finančně nákladné. I v případě nesporného rozvodu však musí být splněny určité podmínky. Manželství musí v okamžiku podání návrhu na rozvod trvat nejméně jeden rok a manželé spolu zároveň déle než šest měsíců nežijí. Požadavek soužití je chápán šířeji a nejedná se tedy pouze o společné bydlení, ale o soužití jako rodina či partneři. Požadavek tak bude splněn i v případě, že spolu manželé stále společně bydlí.

Manželé se dále musí dohodnout na vypořádání společného jmění manželů, bydlení po rozvodu a v případě, že mají manželé nezletilé dítě, tak také na úpravě poměrů k tomuto dítěti. Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, soud manželství rozvede.

Sporný rozvod manželství

V případě, že se na výše uvedených skutečnostech manželé nejsou schopni domluvit, bude se jednat o tzv. sporný rozvod. Soud bude v takovém případě zjišťovat příčiny rozvratu manželství a provádět dokazování. Celý průběh a rozvodové řízení je tak zpravidla zdlouhavější a finančně náročnější než rozvod nesporný.

Jak a kde návrh na rozvod podat?

Návrh na rozvod manželství podává buďto jeden manžel nebo oba manželé společně. Návrh musí být v písemné formě a podává se ve dvou vyhotoveních na podatelně soudu nebo poštou, případně prostřednictvím datové schránky, pokud ji máte zřízenou. Návrh se podává u okresního soudu v místě, kde manželé společně bydlí nebo naposledy bydleli (pokud má v tomto obvodu alespoň jeden z manželů stále bydliště).

Návrh musí obsahovat adresu a název soudu, kterému je návrh podáván, dále identifikaci manželů (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) a základní informace o manželství, resp. datum a místo uzavření manželství. Pokud máte společné nezletilé děti, poté také jejich jména a data narození. Zároveň je nutné uvést důvody, které vedly k nenávratnému rozvratu manželství a případně také důkazy, o které se opírají. Přílohou návrhu je poté oddací list.

Obecný vzor návrhu na rozvod naleznete zdarma ke stažení zde.

Kolik vás bude rozvod stát a potřebujete právníka?

Podání návrhu na rozvod je zpoplatněno soudním poplatkem ve výši 2 000 Kč. Rozvodové řízení není spojeno s povinností být zastoupen advokátem. Přestože tento postup nelze zcela doporučit, můžete si veškeré potřebné dokumenty připravit sami a rozvodovým řízením projít bez právní pomoci. Především, pokud jsou součástí rozvodového řízení také děti, je rozumné se před podáním návrhu na rozvod s advokátem alespoň poradit na správném postupu v řízení a ideálně také na přípravě potřebných dokumentů.

V případě, že se rozhodnete využít advokáta, cena za pomoc s nesporným rozvodem se pohybuje přibližně kolem 10 000 Kč (vždy samozřejmě dle daných okolností). V případě sporného rozvodu nelze cenu s přesností odhadnout, jelikož se bude odvíjet od mnoha faktorů. Spory o děti či o majetek totiž mohou celé rozvodové řízení výrazně protáhnout a prodražit.

Inzerce

Pokud zvažujete rozvod manželství a nevíte, na koho se obrátit, můžete si vybrat na českém a slovenském vyhledávači advokátů Verdikto.cz. Jednotlivé právní služby jsou vždy uvedeny včetně předem dané ceny.

Bydlení po rozvodu

Soud manželství rozvede i v případě, že se manželé nedohodnou ohledně bydlení po rozvodu (na rozdíl o úpravy péče o dítě, v takovém případě soud manželství nerozvede, dokud není o úpravě rozhodnuto). Komu daná nemovitost připadne, se rozhoduje v rámci řízení o vypořádání společného jmění manželů. Soud však může na návrh manžela rozhodnout např. o tom, který z manželů má být nadále nájemcem bytu.

Úprava péče o dítě

Pokud mají manželé nezletilé dítě, manželství nemůže být rozvedeno, dokud není pravomocně rozhodnuto o úpravě poměrů k tomu nezletilému dítěti. Rozhoduje se nejen o péči, tedy zda se bude jednat o výlučnou, střídavou či společnou péči, ale také o výživném či styku druhého rodiče s dítětem. I přesto, že mají rodiče k dětem stejná práva a povinnosti, tedy i právo určit dítěti trvalé bydliště. Ne vždy je však možné dosáhnout shody. Pokud se tak rodiče nedomluví, bude o těchto poměrech rozhodovat soud.

Pokud je dítě svěřeno do péče jednomu z rodičů, i nadále má druhý rodič právo se s dítětem stýkat, a to v takovém rozsahu, aby to bylo v jeho zájmu. Rodič, který má dítě v péči, by ho měl na styk s druhým rodičem připravit, umožnit mu ho a snažit se při výkonu daného práva spolupracovat. Omezení styku rodiče s dítětem může být učiněno pouze soudní cestou. Není tak možné druhému z rodičů styk s dítětem z vlastní iniciativy zakázat.

Inzerce

Společné jmění manželů – co do něj patří?

Společné jmění manželů je možné obecně považovat za souhrn všeho, co manželům náleží. Jedná se nejen o souhrn majetku, ale také o souhrn dluhů. Není-li ujednáno jinak, do společného jmění manželů patří vše, co jeden z manželů nebo oba manželé nabyli za dobu trvání manželství. Zákon však upravuje několik výjimek. Do společného jmění manželů tak nepatří to, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů, to co manžel nabyl darem, děděním nebo odkazem, či to, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech. Dále do SJM nespadá také to, co nabyl jen jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví či co manžel nabyl jako náhradu za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Zákon dále upravuje také některé další konkrétní situace, součástí společného jmění manželů je pak např. zisk z toho, co náleží pouze jednomu z manželů, stejně jako podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu (pokud se manžel stal společníkem společnosti či členem družstva v době trvání manželství), aj.

Jak dlouho rozvod trvá?

Délka rozvodového řízení se vzhledem k mnoha určujícím faktorům liší případ od případu. Obecně však lze říci, že rozvod manželství, v rámci kterého jsou manželé schopni se domluvit, je obvykle nejen finančně, ale také časově méně náročný. Nesporný rozvod manželství tak zpravidla netrvá déle než jeden rok a soud manžele rozvede během jediného soudního jednání. Pokud mají manželé společné děti, soud nejprve rozhodne o úpravě poměrů k dětem a až poté o návrhu na rozvod manželů.

Pokud mezi manželi nepanuje shoda a jedná se tedy o sporný rozvod manželství, soud musí zkoumat příčiny rozvratu manželství a celé řízení se zpravidla protáhne. Délka řízení se tak liší a nelze s přesností určit. Zpravidla však trvá déle než jeden rok.

Rozvod manželství je náročnou životní etapou nejen emočně, ale také časově či finančně. Přestože je možné celým řízením projít bez právní pomoci, abyste předešli případným průtahům či zbytečným komplikacím, doporučujeme před zahájením rozvodového řízení využít alespoň krátkou konzultaci s advokátem.

Autor: Verdikto.cz

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Rozvod - jak probíhá krok za krokem? - diskuze

  • Rozvod
    Velmi dobře sepsaný článek. Je to nepříjemná a mnohdy tíživá sutuace, kterou se vyplatí řešit v předčasu. Myslím, že je nejhorší, když to pak odnesou nevinné děti viz: https://www.cikr.cz/bydliste-ditete/ Někdy je však tahle situace nezvratná a v takovém případě už se jen vyplatí obrátit se na kvalitní právní firmu a doufat, že se situace nezhorší.
    MartaPokorna12   | 18.12.2021 09:39:57
    Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Zjistila jsem že jsem těhotná(teď 6tt) a 30.srpna mi končí smlouva. Měla bych dostat už smlouvu na neurčito ale je mi jasné že když řeknu ředitelce že jsem těhotná tak mi ji nedá. Proto bych se chtěla zeptat jak je možné toto řešit, nechci být od září bez peněz. A mám v tomto případě nárok na mateřskou? Děkuji

Dobrý den,

pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je potřeba splnit alespoň 270 dní účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM. Druhou podmínkou je, že na PPM nastoupíte v době trvání zaměstnání (pojištění) nebo v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta ze zaměstnání, které skončilo v době těhotenství, je tak dlouhá jako toto zaměstnání (pojištění), maximálně 180 dní od konce pracovního poměru. Na PPM je možné nastoupit v rozmezí od počátku osmého do počátku šestého týdne před termínem porodu, den nástupu musí spadat do ochranné lhůty. Předpokládám, že jste v tomto zaměstnání déle než 270 dní a obě podmínky splňujete, tedy budete mít nárok na PPM, i když pracovní poměr na konci srpna skončí. Je zcela na Vašem uvážení, kdy těhotenství v zaměstnání oznámíte.

Pokud zaměstnání skončí, můžete se registrovat na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání a čerpat podporu v nezaměstnanosti (při splnění podmínek). Pokud byste měla rizikové těhotenství, je možné čerpat nemocenské i po skončení pracovního poměru až do nástupu na PPM za předpokladu, že pracovní neschopnost vznikla v době trvání zaměstnání nebo do 7 dnů od jeho skončení.

Ing. Lenka Kozlová | Babyonline | 30.06.2022, 07:42
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce
×