Inzerce
Inzerce
Inzerce

Příprava předškoláků MŠ-rodič 2023

Jako každým rokem si od nás už poměrně hodně MŠ odebralo Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky pro přípravu dětí buď ve školce se zpětnou vazbou rodičům, nebo k přípravě doma jako doplněk školkové přípravy se zpětnou vazbou školce. Většina školek pracuje s Týdeníčky již více let, objednává je pro předškoláky pravidelně.

Stáhnout úkoly pro předškoláka ZDARMA

Shrnutí práce s Předškolákovými týdeníčky pro chytré hlavičky

Paní učitelky nám hlásí, že se děti na plnění úkolů těší, jsou rády, když jsou úkoly interaktivní, u kterých mimo kognitivních funkcí děti zapojují i jemnou či hrubou motoriku. Na mnoha místech sledují, že zatímco dřívější ročníky úkoly zvládaly hravě, dnešní děti často musí paní učitelky vést po celou dobu plnění úkolů. Děti nejsou tak samostatné jako v dřívějších ročnících. I proto paní učitelky zapojují do přípravy také rodiče. Rodiče tak mají zpětnou vazbu, co s dítětem procvičovat více, kde jsou jeho silné stránky a naopak, jaké hendikepy musí dítě překonávat. Rodiče jsou mnohdy překvapeni, co všechno by předškolák měl umět. Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky jsou jedinou přípravou, která obsahuje i praktickou část – přípravu do života a pohybovky. U těch se někteří rodiče diví, že by dítě mělo mít i určité fyzické dovednosti jako zdatnost, obratnost, rovnováhu a zvládat křížené pohyby.

Spontánní reakce v telefonátech se školkami zahrnovaly zhodnocení jako:

„Za nás super, i rodiče jsou nadšení, pomáhá nám to k diagnostice. Úplně perfektní všestranný pracovní materiál. Hrozně hezky udělaný, má hlavu a patu. Takže jej chválím, kde můžu.

Inzerce

Řeknu vám upřímně, pro mě je to hrozně moc ušetřeného času vyhledáváním. V Předškolákových týdeníčcích to mám pěkně po kupě. Nejsou to další listy papíru, je to krásně v sešitech, hned vidím, co dítě zvládá, co ne. Za mě opravdu supr publikace.

Inzerce

Jsme opravdu spokojení, je tam spousta materiálu a děti to baví. Když je některé z nich déle nemocné, dáme mu to domů, rodiče to vzorně udělají, vrací, spolupráce určitě v tomto smyslu funguje.“

Inzerce

Jaké jsou problémové oblasti dětí?

  • 1. Problém je s grafomotorikou, dnešní děti neumí ani pořádně držet tužku. Pořád jim to říkáme, denně, ale přesto udělat rovnou čáru nebo vajíčko jedním tahem je pro ně opravdu problém. 
  • 2. A pak je problém řeč.

Sleva na Předškolákovy týdeníčky

Jaká je reakce na zpětnou vazbu školky ze strany rodičů? Cvičí s dětmi problémové oblasti?

Kdo zná naši filozofii, ví, že největším bonusem předškolní přípravy vedené doma, je zjištění silných stránek, talentů dítěte. Nicméně je potřeba zmírnit hendikepy do té míry, aby dítěti nebránily rozvinout právě ony talenty. Pokud bude dítě skvělé obchodně, ale bude patlat, bude z něj dobrý obchodník?

Inzerce

Jak rodiče přistupují ke zpětné vazbě ze školky? Snaží se s dětmi cvičit, hlavně tu řeč?

„Je to tak půl na půl,“ odpovídají paní učitelky. Ale setkala jsem se i s reakcí, kdy se rodiče pobaveně hendikepům dítěte smějí ve smyslu roztomilosti. Obávám se, že tento pocit např. u neschopnosti držet v 6 letech nůžky a stříhat paní učitelky s rodiči nesdílejí.

Jaká je zpětná vazba z MŠ?

Dejme již slovo jednotlivým školkám, které nám napsaly zpětnou vazbu po půlroční práci s Týdeníčky. Je zaznamenána nezkráceně:

MŠ, kde jsou Předškolákovy týdeníčky vyplňovány doma s rodiči, do MŠ je dítě donese jako zpětnou vazbu 

MŠ Dukovany

Předškolákovy týdeníčky jsme zařadili do vzdělávání předškoláků již druhým rokem. Využíváme jich pro spolupráci s rodinou. V minulém roce děti úkoly vypracovávaly ve školce i doma, jako „přípravu na domácí úkoly“. Práce byla velmi náročná na zvládnutí individuality dětí (16 předškoláků). Zejména úkoly s vyjadřováním jsme přenechávali na rodiče, aby mohli s dětmi komunikovat. Zaměření Týdeníčků a témat se nám rozcházelo, proto jsme velkou část ani nestihli vypracovat a rodiče si vzali sešity na letní prázdniny domů, aby je mohli dokončit. V letošním roce si rodiče odhlasovali, že by chtěli Týdeníčky pro domácí přípravu a využívají ji převážně v době, kdy jsou nemocní, což je v tomto školním roce velmi často. Do školky je děti přináší na konzultaci a samy hodnotí, jak se jim který úkol dařil vypracovat. Ve školce sešity využíváme náhodně, podle toho, jak se nám činnosti potkají. 

V pedagogickém kolektivu jsme se shodli, že je soubor velmi pěkně sestavený, činnosti se opakují, takže mají děti možnost se zlepšovat. Velmi vydařený sešit pro rodiče jsou Pohybovky, protože některé rodiče ani nenapadlo, že by děti měly do školy něco fyzicky zvládnout.

MŠ Staré Sedliště

Předškolákovy týdeníčky jsme objednali po domluvě s rodiči, k domácí přípravě. Překvapil nás veliký zájem z jejich strany. Namátkově zjišťujeme, jak se daří úkoly plnit. Rodiče přiznávají, že tak osobně poznávají, co dětem jde a v čem mají mezery a na čem mají zapracovat  :) 

Předškolní příprava dětí v rodině je velice důležitá a tento způsob je velice přínosný a zajímavý. Vřele doporučuji ostatním, kteří mají doma předškoláka a chtějí mít přehled.

MŠ, kde s Předškolákovými týdeníčky pracují přímo ve školce a zpětnou vazbu dávají rodičům

MŠ Valchov

Příprava dětí předškolního věku v naší MŠ začíná v měsíci říjnu po adaptaci dětí na nový kolektiv a změny, které přináší nový školní rok.

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky a jejich díly (Jízda tužkou, Hlavičkové úkoly, Praktik pro život a Pohybovky) již využíváme několik let. Máme s nimi již víceletou zkušenost a jejich zpracování i tematické rozdělení sešitů nám navazuje na náš plán předškolní přípravy pro předškolní děti. Sešit Jízda tužkou a Pohybovky jsou navíc doplněny i jednoduchými říkankami, které využíváme i při práci s celou třídou.

Předškolákovy týdeníčky v MŠ Valchov

Sešity obsahují cvičení jak pro rozvoj zrakového vnímání, předmatematických představ, tak i sluchového vnímání. V sešitě Jízda tužkou se děti zdokonalují v grafomotorických dovednostech.

Dětem se velice líbí kosmický plakát, kde si mohou sami lepit nálepky, jako odměny za splněné pracovní listy. Sešity plníme v návaznosti na tematické celky a roční období.

Předškolákovy týdeníčky v MŠ Valchov

Problémy konkrétního typu nemáme. Děti předškolní přípravu, a tedy práci s Předškolákovými týdeníčky plní denně.

S rodiči je práce dětí konzultována průběžně, mohou do sešitů kdykoliv nahlédnout, případně si je mohou brát i domů pro domácí práci, např. při dlouhodobé absenci dítěte v MŠ.

V sešitě Praktik necháváme prázdninový bonus pro domácí práci dětí s rodiči, zatím jsme se nesetkaly s dětmi, které by daný úkol nezvládly.

Jsme přesvědčeni, že děti jsou připraveny systematicky a velmi kvalitně na práci ve školním kolektivu. Předškolákovy týdeníčky určitě plně splňují požadavky na všestranný rozvoj dítěte předškolního věku.

ZŠ Ostravská, Český Těšín

S Týdeníčky aktivně pracujeme již od září a všechny učitelky v rámci naší MŠ jsme se shodly, že se s nimi pracuje dobře. Za mě bych vyzdvihla především úkoly, které kombinují rozvoj kognitivních a motorických dovedností – úkoly, které zahrnují nějaké přiřazovaní a stříhání zároveň. Nejen že takové interaktivní úkoly děti více baví a samy se občas připomínají, že by chtěly něco vyplnit v pracovním sešitě, ale i nám učitelkám to napomáhá v rozvíjení jemné motoriky a u nejednoho dítěte jde pozorovat řádný posun v technice stříhání. Všeobecně děti s úkoly větší problém nemají, avšak občas se potýkáme s problémem, že některé cvičení vyžadují aktivní pomoc učitelky po celou dobu plnění, což je náročné v kolektivu dvaceti dětí. Některé úkoly se tedy podle nás hodí spíše na plnění dítě + rodič.

Všeobecně bych však zhodnotila pracovní sešity jako komplexní, zahrnují všechny oblasti, tudíž je u dětí rovnoměrně rozvíjeno vše potřebné.

MŠ Valeč

Každý den v týdnu se pracujeme s jiným sešitem a po vyplnění zadání se dále věnujeme tématu v sešitu nebo navazujeme na naše týdenní téma. Nejvíce děti rozhodně baví Pohybovky. Nejméně oblíbený sešit je Jízda tužkou. K sešitu Jízda tužkou bych jen doplnila, že by na jeden týden mohl obsahovat minimálně dvě strany, jakož to je i u např. Hlavičkových úkolů. S Týdeníčky jsme spokojeni, děti nadšeně zdolávají úkoly, i když je někdy potřeba větší motivace. Sešity by mohly být obsáhlejší. 

MŠ Třebechovice pod Orebem

První setkání s Předškolákovými týdeníčky u nás proběhlo v době covidu na jaře 2021, kdy jsme věděli, že syna čeká od září nástup do první třídy, školka ze dne na den nefungovala a já pátrala po internetu po nejlepší domácí přípravě, která by syna alespoň trošku bavila (pracovní listy ze školky ve stylu vybarvi si – nesnáší to, nás úplně neuspokojovaly). Při rozbalení Týdeníčků, mapy a samolepek se do práce přímo vrhal, protože chtěl za odměnu lepit samolepky, také jsem pak sháněla v papírnictvích náhradní samolepky s raketami, abychom stále měli co lepit :-)). Na podzim 2022 jsem stejnou sadu objednala i pro dceru, kterou škola čeká od září 2023. Dcerka je na rozdíl od syna velmi pečlivá a ve školce se jim opravdu při přípravě věnují, nicméně s chutí si doma říká o nové a nové úkoly z Týdeníčků, za prvé se jí také líbí mapa (hlavně když nám ve vesmíru létají a na planetách se prochází jednorožci :-D) a v neposlední době ji baví krátké úkoly, co jsou zábavné a hned hotové. Týdeníčky jsem doporučila i maminkám v naší mateřské školce a všechny jsou velmi spokojené s tím, jak jsou týdeníčky koncepčně poskládané a jak dokáží zaujmout předškoláčky. Týdeníčky mohu tedy jen a jen doporučit, pomáháme si i procvičováním písmen dle kartiček (Písmenkové kartičky pro chytré hlavičky – pozn. redakce), které jsem k týdeníčkům přikoupila a doporučuji koupit tužku Stabilo, která je na eshopu nabízena, syn s ní psal ještě téměř celou první třídu a krásně učí správné držení tužky. Věřím, že bude spokojeno ještě mnoho a mnoho maminek i dětí. Jediné, co bych doporučila, ačkoliv se to dnes úplně nenosí, zvážit mapu více pro dívky, třeba kouzelnou planetu, kde žijí pohádkové bytosti, jednorožci a princezny, myslím si, že by to holčičky ocenily (minimálně ta naše tam ty jednorožce prostě propašovat musela) :-)

MŠ Zbýšov

S Týdeníčky pracujeme již několik let. Děti práce velmi baví, každý rok se na ně předškoláci těší. I pro nás jako učitele je to výborný soubor vhodně uspořádaných úkolů zajišťující komplexní přípravu. Hodně nám pomohly i v době covidu s předškolní přípravou.

Některé jednodušší úkoly s dětmi děláme skupinově, ty složitější, nebo ty, které dětem dělají potíže, potom děláme individuálně. Jednou za čas dostávají děti Týdeníčky domů, aby se rodiče podívali, co jak dětem jde a splnili si společně jednoduchý úkol. Co děti nejvíce baví, je těžko říct, každé dítě je jiné a každé baví jiné úkoly, všeobecně se ale dá říct, že pro děti jsou nejzajímavější Hlavičkové úkoly. Stejné je to i s tím, co je pro děti obtížné, některé děti splní úkol za chvilku, jiné se s ním „trápí“. Všeobecně ale dělají dětem problémy třídění ovoce a zeleniny, orientace v částech dne, měsících a ze začátku i rýmovačky a protiklady.

V porovnání s předchozími ročníky je práce čím dál těžší. Děti mají méně trpělivosti, nevydrží se na práci soustředit, často mají problém s vlastním neúspěchem. Nejvíce se ale zhoršuje mluvní úroveň dětí a logopedické vady.

MŠ Malenice

S Týdeníčky pracujeme systematicky již šestým rokem a jsme s ním moc spokojené jak my učitelky, tak děti i rodiče. Zároveň máme velmi kladné ohlasy ze základní školy, kam pak děti nastupují.

Líbí se nám systematičnost, prolínání, různorodost všech možných témat, procvičování bohatou škálou úkolů, díky nimž děti zdokonalují všechny dovednosti a schopnosti (myšlení, řeč, logika, předmatematické dovednosti, pozornost, vytrvalost, koordinace pohybů, motorika, pravidla slušného chování... a mnoho dalšího) v takové úrovni, v jaké by je předškolák měl mít, a to zábavnou formou. Sešity jsou zároveň přehledné jak pro nás, tak pro děti. Zároveň jsme si my učitelky jisté, že jsme nic v přípravě neopomněly, protože v sešitech je snad opravdu vše.

Předškolákovy týdeníčky v MŠ Malenice

Dětem jde příprava celkově velmi dobře. Úkoly je velice baví, často nás překvapí i tím, že zvládnou náročnější úkoly i díky tomu, jakým způsobem jsou v sešitě zpracované, zadané. Některé z úkolů si pak děti ještě doma doprocvičují s rodiči. (Především ty logopedické, nebo ty, kde jim to tolik nešlo.)

Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní MŠ, kdy máme pouze heterogenní skupinu dětí od 3 do 6 let, je velmi těžké připravovat předškoláky na školu a zároveň stíhat řešit potřeby menších dětí... Proto jsme se rozhodli vymezit předškolákům 1 hodinu týdně v době, kdy jsou malé děti na léhátkách. Tuto hodinu jsme nazvali Předškoláček a po celý rok tak máme klid a čas na přípravu dětí společně se sešity od Vás. Výborně to slouží i jako motivace pro mladší, kteří se nemohou dočkat, až se budou moci také Předškoláčka účastnit. Je to jakési výhradní právo pro ty nejstarší.

Pokud bych měla hodnotit práci s dětmi v průřezu celých 6 let práce s těmito sešity, výrazný rozdíl vnímám hlavně v tom, že mají děti o něco horší výsledky v úkolech, kde musí pracovat s textem, se zadáním, s postupem práce (obecně hůře rozumí obsahu textu), v úkolech, kde se musí zamyslet a trpělivě hledat řešení, což vnímáme spíše jako problém udržení pozornosti a vytrvalosti. Zároveň se u dětí zhoršuje grafomotorika a celkově jemná i hrubá motorika a koordinace. 

Předškolákovy týdeníčky v MŠ Malenice Předškolákovy týdeníčky v MŠ Malenice

Co vnímám jako jeden z mnoha kladů těchto sešitů je i množství úkolů, kde děti musí stříhat a lepit, protože to musí opravdu hodně procvičovat a v tomto případě jim to nevadí a více se snaží.

Závěrem bych chtěla napsat, že nám sešity slouží i jako bezvadná průběžná diagnostika, kdy během celého roku můžeme výborně sledovat, a kdykoliv doložit, jak dítě dozrává a zdokonaluje své schopnosti a dovednosti, jaké má výsledky své práce.

Mateřská škola Žlunice

Předškolákovy týdeníčky jsem objevila minulý rok v létě 2022 na internetu. Jakožto matku předškolačky mně sešity zaujaly, a to zejména komplexní přípravou. Neváhala jsem a ihned objednala. Dcera se po prolistování ihned pustila do plnění úkolů. Nejvíce ji však bavily pohybovky a hlavičkové úkoly. Protože pracuji ve školství, napadlo mě, že oslovím rodiče a představím jim publikaci, jakožto všetraný nástoj pro zvládnutí vstupu do školy. Rodičům se publikace libila a za týden už jsme plnili úkoly. Vytvořili jsme si tabulku se všemi úvodními obaly sešitů a děti si v tabulce zaškrávaly splněný úkol. Tím získáváme přehled o všestranném rozvíjení dítěte. Děti do úkolů nenutíme, samy si vytvářejí přehled, co za ten týden vše zvládly splnit. Po dohodě s rodiči si odnášejí sešity domů na víkend. Rodiče tak mohou vidět, jak jejich dítě plní úkoly, jejich slabé i silné stránky, povídají si o tom, co je baví a co naopak ne. Po splnění úkolu se děti už těší, jak se odmění samolepkou, kterou si vždy lepí k jednotlivým úkolům. 

Nám pedagogům to pomáhá jako jeden z dalších nástrojů pedagogické diagnostiky. K úkolům jim píšeme datum a postřehy, např. zadaný úkol mu byl přečten několikrát, pracoval zcela sám, s pomocí, zda dovedl zdůvodnit, proč to tak dělal, jak si úkol zhodnotil - zda byl těžký x lehký, zda ho bavil či ne. Pokud vidíme, že je nějaká oblast oslabena, vyzveme rodiče k následnému procvičování dané oblasti. 

Líbí se mi, že nemusíme kopírovat a vytvářet stohy papírů s úkoly. Každé dítě má svoji složku se sešity pěkně pohromadě označené svojí značkou.

Předškolákovy týdeníčky v nultém ročníku ZŠ

ZŠ Zbraslav, 0. ročník

Pracuji na základní škole v přípravné třídě již několik let.

S pracovními sešity pracuji již 4. rokem a jsem velice spokojená. I já sama jsem dostala doporučení z mateřské školky z Pardubic.

Předškolákovy týdeníčky nultý ročník ZŠ Zbraslav

Určitě žádnou změnu v pracovních sešitech dělat nebudu, protože ve všech sešitech je velká příprava na nástup dětí do první třídy. Spolupracuji ještě s jednou přípravnou třídou, nedaleko od nás a také jim jsem doporučila tyto sešity.

Děti v sešitech pracují rády a mají radost, že jim to jde. Je velice krásně rozpracováno na každý týden jedna strana nebo dvojstránka. Měsíce jsou velice dobře zpracovány i s básničkami. My jsme momentálně na 48. straně a dětem dělal problém úkol ve zrakové diferenciaci. Jindy jsem nepostřehla žádný problém. Proto Předškolákovy týdeníčky doporučuji dál.

Předškolákovy týdeníčky nultý ročník ZŠ Zbraslav

Přípravná třída ZŠ Podbořany

Děti se na práci s Předškolákovými úkoly vždy těší. Baví je připravit si zadaný sešit a nalézt správnou stránku dle pokynu učitelky. Děti nejvíce baví Pohybovky, vždy si prohlíží obrázky a snaží se poznat správný cvik. Problém pro většinu dětí byl v Hlavičkových úkolech – malované čtení (písmeno R). Po vybarvení obrázků a opakovaném čtení si děti úkol upevnily. Děti mezi sebou spolupracují, u mnoha úkolů poznají zadání podle obrázků. Děti velmi baví rýmování a opaky, bezpečně poznají čísla od 1-5. Pohybovky opakujeme celý týden, Jízdu tužkou 1x týdně, Hlavičkové úkoly a Praktik střídáme denně podle týdenních plánů. Pro děti je odměnou ohodnocení – razítko po dokončení úkolu. Děti v letošním ročníku jsou velmi přátelské, snaživé, ale mají velmi špatnou výslovnost a jsou méně soběstačné.

Navštivte také:

 
Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Příprava předškoláků MŠ-rodič 2023 - diskuze

Poradna

Dobrý den, vlastně ani nevím, zda se budu ptát správně. Zda jsem tu správně.
Mám 15 letou vnučku a ta jako velká většina teenagerů, s okolním světem a přáteli komunikuje přes PC. Nedávno mi zaslala adresu stránek, kde komunikuje se svými známými a hraje s nimi počítačové hry online. Byla jsem ale nemile překvapená, že do éteru mluví i o své menstruaci. Když jsem ji naznačila, že by o takových intimních věcech neměla hovořit takhle veřejně, ohradila se, že je to tak správně, že je to normální.
Jsem z toho špatná, tak se chci zeptat, zda jsem tak konzervativní nebo se situace změnila a opravdu už se dnes o takových věcech hovoří otevřeně i v éteru mezi "známými" lidmi.
Děkuji za odpověď.
Chci být dobrá babička, ale v tomto případě nevím, jak se zachovat

Jana

Dobrý den, role babičky je v tomto ohledu nevděčná. Musíte mít na paměti, že vychovatelé vaší vnučky jsou její rodiče. Oni by ji také měli o bezpečném chování v prostředí sociálních sítí a na internetu poučit. Můžete zkusit situaci probrat s nimi a oni by s vnučkou mohli její počínání na internetu rozebrat. Vnučku by ale bylo dobré upozornit, že si s maminkou nebo s tatínkem promluvíte. Můžete však také vyjádřit svůj názor a sdělit jí, že se vám tento s kamarády sdílený obsah nezdá být vhodný. Je pravda, že obecně se komunikace o záležitostech týkajících se intimního života, sexuality a podobných témat hodně vyvíjí a uvolňuje, témata, která byla ještě nedávno tabu, jsou již nyní zcela normální. Tady se však jedná o osobní intimní témata, ne o společenskou obecnou diskuzi o sexu. Můžete se zkusit vnučky zeptat, jestli by o své menstruaci vyprávěla kamarádům při osobním setkání. Nebo zda by chtěla, aby se jejími vyjádřeními o svém intimním životě uspokojoval nějaký pedofil či sexuální deviant. Upozorněte ji, že všechno tohle se pod zdánlivou anonymitou sociální sítě může stát. Můžete ji upozornit na film "V síti", který tuto problematiku mapuje a rizika ukazuje. Ať vnučka zkusí sama zvážit, co chce a co nechce ze svého intimního života sdílet s širokým okolím. V patnácti letech by to již měla být schopna vyhodnotit. Nečekejte, že uzná, že třeba pochybila, je dost možné, že bude reagovat odmítavě, ale své počínání na internetu pravděpodobně příště lépe promyslí. S pozdravem Mgr. Michaela Matoušková, dětský psycholog

Mgr. Michaela Matoušková | Babyonline | 28.04.2022, 08:34
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce
×