Inzerce
Inzerce
Inzerce

Jak se stát pěstounem?

Podle občanského zákoníku je pěstounská péče forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, tak jak je tomu v případě osvojení. Rodiče mají nadále vůči dítěti povinnosti a práva. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud. Řízení se zahajuje na návrh osoby či osob, které se chtějí stát pěstouny.  Zprostředkování pěstounské péče se provádí jen na žádost fyzické osoby, která má zájem být zařazena do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče. Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele (v případě manželů v místě trvalého pobytu alespoň jednoho z nich).


Na pár otázek ohledně pěstounství jsme se zeptali paní Mgr. Andrey Škorpíkové, která pracuje v týmu náhradní rodinné péče  - oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje.


Jak velký je v dnešní době zájem o pěstounství? Čím si myslíte, že je to ovlivněno?

MarieJako pozitivní vidíme, že zájem o pěstounství se za poslední tři roky nesnižuje, spíše stagnuje a počet žádostí bývá koncem roku kolem 20. Jeden z důvodů nízkého zájmu o PP může být ten, že pěstounství má v naší společnosti obecně nízký kredit. Ze strany médií a sociálních sítí se nedostává dostatečné pozornosti a převažují zkreslené nepravdy a fámy o pěstounských dětech a pěstounství  obecně. Bohužel se spíše klade důraz na negativa než pozitiva. Často se také  stává, že pěstouni mají nereálné představy o tom, co pěstounství přináší. Dítě,  které je vhodné do pěstounské péče, není tzv. „právně volné“ a někde má  svou rodinu. Pěstoun musí v případě zájmu biologické rodině umožnit kontakty s dítětem, a to i tehdy, pokud se dítěti v jejich péči nedařilo nejlépe. Pěstounství s sebou také přináší povinnost vzdělávat se, dohled doprovázející organizace a oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

Jaká kritéria musí rodina splnit, aby se mohla stát pěstounskou rodinou?

KarolinaNelze jednoznačně vymezit „ideálního pěstouna“. Obecná kritéria jsou upravena zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Budoucí pěstoun musí dle zákona absolvovat přípravu pro pěstouny v rozsahu 48 hodin a psychologické posouzení, kde je posuzován celý rodinný komplex – finanční příjmy, zdravotní stav, charakteristika osobnosti žadatelů, kvalita jejich vztahů, stabilita jejich rodinného prostředí, motivace k výkonu PP, apod. Společně se zájemcem o pěstounství jsou posuzováni také lidé, kteří žijí ve společné domácnosti, zejména děti – je důležité zjistit, zda je celá rodina připravena dítě/děti do PP přijmout. Vedle toho je samozřejmě důležitá ochota spolupracovat a naslouchat, vzdělávat se, mít otevřenou náruč a být zodpovědný nejen k sobě samému, ale také k dítěti a jeho biologické rodině.

Může se stát pěstounem jednotlivec nebo neúplná rodina?

Ano, naše legislativa to umožňuje. V případě, že žijete v partnerství,  ale nejste  manželé, je nezbytné, abyste odbornou přípravou prošli  oba dva.

Je žádost o svěření dítěte do pěstounské péče limitována věkem žadatele?

JanZákon věkovou hranici přesně nevymezuje a každá žádost je posuzovaná individuálně. Každý, kdo chce přijmout do své péče dítě, by měl zvážit, zda mu bude schopen poskytnout náležitou péči po celou dobu, po kterou ji dítě bude potřebovat – tedy někdy až do dospělosti. Důležité je v tomto směru i doporučení psychologa, který posoudí veškeré předpoklady žadatele pro pěstounskou péči včetně věku.

Jak dlouhá je cesta od rozhodnutí stát se pěstounem až k dítěti? Můžete nám nastínit jednotlivé úseky?

1. Fáze – zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny

  • Nejprve si každý žadatel podá žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny na obecním úřadu obce s rozšířenou působností v místě svého trvalého pobytu.
  • Ve chvíli, kdy jsou shromážděny potřebné dokumenty, tak je žádost postoupena na příslušný krajský úřad.
  • Krajský úřad zajišťuje psychologické vyšetření, posouzení  zdravotního stavu žadatelů posudkovým lékařem a řadí  žadatele do přípravných kurzů. Následuje odborné  posouzení všech získaných podkladů. Pokud je žádost  žadatelů schválena, jsou zařazeni do evidence osob  vhodných k pěstounské péči.Dana

Tento proces trvá průměrně od 9 do 12 měsíců.

2. Fáze – čekání na zprostředkování PP

  • Krajský úřad vede také evidenci dětí, kterým je potřeba nalézt pěstounskou rodinu. Důležité je zmínit, že je vyhledávaná vhodná rodina pro konkrétní dítě, nikoliv naopak. Nelze říci, jak dlouho bude pěstoun na dítě čekat.  Při výběru je kladen důraz na potřeby konkrétního dítěte a schopnost náhradních rodičů tyto potřeby naplnit. Důležitou roli hrají také představy samotných žadatelů o dítěti/dětech, které by chtěl do rodiny přijmout.

    Inzerce
  • Vybranou rodinu osloví krajský úřad a následuje podrobné seznámení se spisovou dokumentací a příběhem konkrétního dítěte. Poté je zprostředkován osobní kontakt.

Existuje nějaká instituce nebo úřad, která pěstouny doprovází nebo má nad nimi dohled?

Dohled nad pěstounskými rodinami vykonává OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí), který může pěstouny zároveň doprovázet.  Na doprovázení se specializují tzv. Doprovázející organizace, organizaci si pěstoun může sám vybrat a následně s ní uzavírá dohodu. Pěstouni mohou využít psychologické poradenství, nabídku různého vzdělávání, možnost pobytů s dalšími pěstounskými rodinami, apod.

Pěstounské dávky určitě nepokryjí veškeré náklady pěstounů. Pořádají se i sbírky pro pomoc pěstounům?

Každé dítko má jiné potřeby a s tím spojené výdaje. Je pravdou, že ne vždy se pokryjí veškeré náklady pěstounskými dávkami. V současné době je tlak na politický systém, aby výše dávek pěstounské péče zvýšila. V případě ošacení a různých potřeb (kočárky, hračky, postýlky, ...) se pěstounské rodiny mohou obrátit na bazárky pro pěstouny, které jsou rozmístěny v různých koutech  České republiky. Pěstounské rodiny mohou požádat o pomoc  různé  nadace, které pořádají sbírky za účelem pomoci pěstounům  – př. Nadace Sirius, Nadace jat, Nadace Terezy Maxové dětem,  apod.

Je možné dítě v PP vrátit? Setkáváte se s tímto ve Vaší praxi? Nelze si třeba pěstounství napřed jen vyzkoušet?

LiborPěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a jedině soud může také rozhodnout o jejím zrušení. Ano, bohužel i to se v naší práci stává – je to pro nás vždy těžké. Snažíme se vžít do pocitů dítěte, ale i samotných pěstounů. Pravdou je, že nikdy nemůžeme vědět, jak se doopravdy cítí. Nelze od dětí očekávat, že budou vděčné. Samozřejmě v životě pěstounské rodiny může dojít k závažným změnám např. Zdravotního či psychického stavu pěstounů. Náročnost péče o dítě v PP se může projevit až po čase v pěstounské rodině, kdy pěstouni zjistí, že péči o dítě z nejrůznějších důvodů nezvládnou. Potom se stává, že je dítě „vráceno“ a hovoří se o neúspěšné PP. Tyto případy se stávají, pěstounská rodina může být vlivem více faktorů přetížená a nevidět jiné řešení. Vždy by ovšem měla předcházet pomoc doprovázející organizace, OSPOD či jiných zainteresovaných osob (např. Psychologů, psychoterapeutů), kteří mohou pomoci rodině nastalou situaci zvládnout a s celou rodinou pracovat na její stabilizaci. Pokud se to ovšem nepovede, ukončení PP někdy přinese všem včetně dítěte v PP úlevu, pokud se o něj již pěstouni nezvládají dobře postarat a dítě v rodině spíše trpí.

ZuzkaVyzkoušet si pěstounskou péči nanečisto nejde, ale je možnost účastnit se aktivit doprovázejících organizací ještě před tím, než pěstouni přijmou dítě do péče. V rámci těchto aktivit (výlety atd.) Mohou budoucí pěstouni strávit čas s dětmi, které byly svěřeny do pěstounské péče jiným pěstounům.

Další možností je například také hostitelská péče, kdy pomůžete nějakému dítěti z dětského domova a berete si ho na víkendy nebo prázdniny. Není to forma pěstounské péče, ale je možné tím začít a udělat si představu, jaké potřeby děti v náhradní rodinné péči potřebují.

Inzerce

 

Pěstounská péče je profese, která si zaslouží v naší zemi větší poctu a úctu, které se jí stále nedostává a je velmi opomíjena. Cílem pěstouna je v podstatě „stavět to nové a opravovat to staré“, za pomoci doprovázející organizace, která bude pěstouna podporovat po celou dobu jeho pěstounství. Děkujeme za šíření této myšlenky, kdy i VY se stanete součástí pozvednutí pěstounství, ale hlavně nalezení dalších rodin, které mají otevřenou náruč pro přijetí dítěte do pěstounské péče.

Děkujeme!

Na otázky do našeho rozhovoru odpovídal tým NRP - oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje.logo
 

Inzerce

Autorka: Kamila Urbanová

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Jak se stát pěstounem? - diskuze

Poradna

Suchá kůže na obličeji

| Erumane | 17.04.2024, 13:52

Dobry den, chtela bych poradit co dceri na oblicejik. Vyzkouseli jsme od hydratacnich kremu, pres detske olejicky az k cbd oleji ale porad ma suchou pokozku ale pouze na obliceji. Na licka jsme pouzivali i zinkovou mast nebo ted posledne Atopicderm od Saloos ale nic nezabira. Dcera ukonceny 5ty mesic, prikrmy ma zeleninu a maso, je na UM.

Dekuji moc za radu

Dobrý den,

je to příznak kojenecké seborrhoey, požádejte o kožní vyšetření, přechodně Bepanthen sensiderm.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 17.04.2024, 19:50
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×