Inzerce
Inzerce
Inzerce

Test dětských autosedaček 2015

Časopis dTest letos v červnu opět testoval bezpečnost nejprodávanějších modelů dětských autosedaček. Testy dětských autosedaček, které dTest provádí ve spolupráci s partnerskými zahraničními organizacemi a několika renomovanými evropskými automotokluby, jsou velmi často vyhledávaným zdrojem informací. Spotřebitelé i prodejci sledují jejich výsledky a podle nich kupují sedačky buď pro vlastní použití, nebo pro další prodej. Také výrobci na zjištění testů hojně reagují a někdy je přetaví do praxe v podobě „vylepšováků“ pro své výrobky – například speciální profily na boku sedačky, které zlepšují ochranu při bočním nárazu, automatický napínací systém integrovaných pásů a další.

 

Inzerce
  1. Testovací program dTest v novém
  2. Nový testovací program v praxi
  3. Odhalené nedostatky v ochraně
  4. Stejně důležitá jako kvalita autosedačky je i kvalita upevnění dítěte do ní
  5. Nežádoucí chemické látky
  6. Více prostoru, déle poslouží
  7. Výsledky testů u 5 vybraných autosedaček

1. Testovací program dTest v novém

Testování je zaměřeno na ochranu dítěte při čelním i bočním nárazu, na obsluhu sedačky, její ergonomii a také na přítomnost nežádoucích látek. V reakci na vývoj v oblasti bezpečnosti autosedaček byl v letošním roce inovován testovací program. Nyní klade na výrobky větší nároky. Mezi nejdůležitější změny při zkouškách čelního nárazu patří používání nové generace testovacích figurín desetiletého dítěte. Nabízí vylepšenou biofidelitu, tedy schopnost věrně simulovat chování lidského těla, a další možnosti pro měření dat, která jsou využívaná pro vyhodnocení rizika poranění, například krční senzor. Nově je také figurína tříletého dítěte vybavena senzory pro měření tlaku v oblasti břicha, kde dříve nebyla zaznamenávána žádná data. To je užitečné při hodnocení sedaček s pultíkem, o který se dítě při nárazu opírá právě touto částí těla.

Zkouška bočního nárazu se už neprovádí uvnitř testovací karosérie, kde sedačka s dítětem narazila do dveří automobilu, ale na samostatné lavici, která vrazí do překážky simulující dveře. Konfigurace zkoušky vychází z nové směrnice i-Size (ECE R 129) pro homologaci dětských autosedaček a zahrnuje také nové zkušební podmínky testovacího protokolu Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) pro rok 2015. Test je však v některých bodech přísnější. Například sedačka naráží do dveří ve vyšší rychlosti (konkrétně 27 km/h). Pozice testovací lavice i dveří automobilu je upravena tak, aby mezi nimi nebyl devadesáti, ale osmdesátistupňový úhel, protože tato konfigurace lépe simuluje směr nárazu během nehody, při které jsou obě vozidla většinou v pohybu.

Vedle nárazových testů byla aktualizována zkouška obsluhy a ergonomie a nově byla rozdělena na dvě samostatné. V rámci ergonomie se nyní u sedaček pro novorozence (takzvaných vajíček, skupina 0+) měří zakřivení v oblasti páteře, kde by měla být podle lékařských expertů co nejrovnější. dTest vybral také novou trojici vozidel pro praktický test instalace sedaček – nyní používá Opel Adam, Ford C-Max a VW Golf sedmé generace. Při této zkoušce se zjišťuje, jestli lze danou sedačku pevně umístit na sedadla rozdílných tvarů a zda půjde uchytit různými bezpečnostními pásy. V neposlední řadě byl aktualizován test na přítomnost nežádoucích látek, aby zohledňoval požadavky nejnovějších směrnic a nařízení pro hračky a textil.

Inzerce

2. Nový testovací program v praxi

Kvůli výše uvedeným změnám nelze porovnávat sedačky otestované mezi lety 2011 a 2014, jejichž výsledky naleznete v databázi dTest, s novými modely. V rámci ověřování nových postupů a metod však bylo použito několik sedaček jako referenční vzorky, které byly otestovány za použití starého i nového testovacího programu. Jednou z nich je Maxi Cosi 2wayPearl, první sedačka na trhu homologovaná podle nové směrnice i-Size. V její prospěch hovoří fakt, že dosáhla stejných výsledků v ochraně při nárazu, přestože nová podoba zkoušek, jak už bylo řečeno, je nyní náročnější. Z porovnání naměřených hodnot u referenčních sedaček totiž vyplývá, že při použití inovovaného testovacího programu je zrychlení v oblasti hlavy a hrudníku o 50 procent vyšší při bočním nárazu a o 20 procent vyšší v případě čelního střetu. Pro zajímavost, rychlost čelní srážky při testu je 74 km/h.

V aktuálním srovnání dTest prověřil autosedačky všech váhových skupin a podle nich rozčlenil výslednou tabulku. Jednoznačného vítěze tak není snadné určit, ale sedačkou s celkově nejlepší známkou je Römer Kidfix SL SICT pro děti od 15 do 36 kilogramů (skupina II/III); při čelním nárazu chrání dítě dobře, při bočním dokonce velmi dobře. V těsném závěsu je Cybex Solution M-fix ze stejné hmotnostní skupiny, která při nárazových testech předvedla srovnatelné výkony. Obě dvě sedačky si vedly dobře nebo velmi dobře i ve všech ostatních zkouškách až na jednu. Kvůli většímu nároku na prostor ve vozidle dostaly uspokojivé hodnocení.

3. Odhalené nedostatky v ochraně

Špatné a velmi špatné známky z testů ochrany dítěte si odneslo pět sedaček. Casualplay Sono neobstála při čelním nárazu, kdy se hlavička dítěte vlivem pohybu dopředu dostala vně sedačky, což by mohlo vést k nárazu do předního sedadla. V případě modelů Kiwy SLF123 Q-fix a Chicco Gro-Up 123 hrozí poměrně velké riziko zranění při bočním nárazu, u Cam Gara 0.1 při obou nárazech. U sedačky Kiwy hodnotitelé zaznamenali nežádoucí kontakt hlavičky dítěte s testovacími dveřmi. Největší nedostatek, ohodnocený velmi špatným skóre a vedoucí k limitování celkové známky, byl odhalen u sedačky Hauck Varioguard. Při čelním nárazu došlo k uvolnění její zadní části ze základny uchycené bezpečnostním pásem vozu a sedačka s dítětem pokračovala dále ve směru jízdy. To by následně vedlo k prudkému nárazu do předního sedadla. Dalším problémem tohoto modelu je nemožnost pevně připoutat novorozence pětibodovými integrovanými pásy, přestože sedačka je homologována pro děti od 0 do 18 kilogramů (skupina 0+/I). To je příčinou velmi špatné známky za vedení pásů. V návodu k použití je sice zmíněna vložka, která by měla zmenšit vnitřní prostor sedačky, a umožnit tak dítě připoutat pevně, ovšem ta nebyla součástí originálního balení.

4. Stejně důležitá jako kvalita autosedačky je i kvalita upevnění dítěte do ní

Správné upevnění sedačky a dítěte v ní je pro poskytování maximální ochrany rozhodující, proto je klíčové, aby instalace byla intuitivní a počet potřebných kroků co nejmenší. Riziko chybného použití by tedy mělo být co nejnižší a v rámci obsluhy má právě tato zkouška největší váhu. Již zmíněná sedačka Casualplay Sono (skupina 0+) dostala špatnou známku za nutnost dát držadlo sedačky do specifické pozice, jinak při bočním nárazu nefunguje jako efektivní prvek ochrany, a také za ne zrovna šikovně vyřešené upravování integrovaných pásů. Součástí uživatelského návodu polo-univerzální sedačky, kterou Casualplay Sono v kombinaci se základnou s podpůrnou nohou je, by měl být seznam vozidel vhodných pro její použití. Ten však v originálním balení chyběl, proto je návod ohodnocen jen dostatečnou známkou.

Riziko chybného použití je problémem hlavně u sedaček pro novorozence, takzvaných vajíček, naopak u modelů pro větší děti (skupiny II a III) a těch s nárazovým pultíkem je toto riziko minimální. Pro poutání dítěte jsou totiž používány bezpečnostní pásy vozidla. Sedačka Römer King II ATS je zástupcem skupiny I, kde je riziko chybného použití také poměrně velké. Römer však svůj model vybavil sofistikovaným systémem automatického napínání pásů, který nejenže uživatele informuje o jejich správném utažení, ale díky pružinovému mechanismu je také dokáže dodatečně napnout. To eliminuje možnost nedostatečného utažení pásů, což je častá chyba při používání dětských sedaček. Römer King II ATS díky tomu získal jedno z nejvyšších hodnocení obsluhy mezi testovanými sedačkami. 

Inzerce

5. Nežádoucí chemické látky

Ve zkoušce nežádoucích látek jsou kontrolovány všechny části sedačky, se kterými může dítě přijít do kontaktu, na přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků, ftalátů, fenolů, zpomalovačů hoření, organocínových sloučenin, těžkých kovů a formaldehydu. U sedaček s velmi dobrým hodnocením buď nebyly nalezeny žádné látky z uvedených skupin, nebo jejich množství bylo těsně nad limitem detekce. Dobré nebo uspokojivé hodnocení znamená, že sice bylo naměřeno stopové množství některých nežádoucích látek, ale míra rizika je stále velmi nízká. Ovšem dostatečné a nedostatečné hodnocení už představuje vysoký obsah nežádoucích látek přesahující povolené limity a takto špatná známka potom ovlivňuje i celkové hodnocení. To je případ sedaček Hauck Varioguard, u které bylo naměřeno vysoké množství jednoho zpomalovače hoření, a také Casualplay Sono s nadlimitním množstvím jednoho ze sledovaných polycyklických aromatických uhlovodíků.

6. Více prostoru, déle poslouží

Pokud je sedačka dostatečně prostorná, umožňuje převážet jak vysoké a štíhlé děti, které jsou stále příliš lehké pro sedačky vyšší hmotnostní skupiny, tak malé a silnější děti, které také ještě nelze převážet ve větších sedačkách. Vzhledem k tomu, že riziko poranění při nehodě je ve většině sedaček větší u spodní hranice hmotnostního nebo výškového rozpětí než na jeho horní hranici, měnit sedačku co nejpozději má pozitivní efekt v podobě vyšší bezpečnosti. Proto je důležité, aby vícerozsahové sedačky určené pro více hmotnostních skupin nabízely dostatek místa pro děti různých postav. To však není případ testované Kiwy SLF123 Q-fix pro skupiny I/II/III, jejíž hlavová opěrka nelze zvednout natolik, aby se zde pohodlně usadilo vysoké dítě. Za prostornost sedačky proto jako jediná dostala uspokojivou známku.

7. Výsledky testů u 5 vybraných autosedaček 

Hmotnostní skupiny autosedaček

0+ – pro miminka do 13 kg (do 12 až 18 měsíců)

I – pro děti od 9 do 18 kg (zhruba od 1 do 4 let)

Inzerce

II – pro děti od 15 do 25 kg (zhruba od 3 do 7 let)

III – pro děti od 22 do 36 kg (zhruba od 6 do 12 let)

  Cybex Cloud Q Cam Gara 0.1 Römer King II ATS Römer Kidfix SL SICT Chicco Gro-Up 123
Průměrná cena (Kč) 6390 2940 6390 3990 3000
Průměrná cena základny (Kč) 3490 x x x x
Hodnocení kvality dobře 71%  dostatečně 31%  dobře 61%  dobře 75%  uspokojivě 42%
Ochrana dítěte  dobře 77% dostatečně 25%  uspokojivě 51%  dobře 76%  dostatečně 32%
Náraz: čelní/boční  +/++  - / -  o /+  +/++  o / - 
Vedení pásů  ++  +  ++  ++  +
Stabilita na sedadle vozu  ++  o  ++  +  +
Obsluha  dobře 63%  uspokojivě 50%   dobře 76%  dobře 75%  dobře 62%
Návod k použití  +  o  +  +  +
Instalace sedačky  ++  +  ++  +  +
Riziko chybné instalace  o  o  +  +  +
Poutání dítěte  +  o  +  +  o
Přizpůsobení vzrůstu dítěte  ++  +  ++  ++  +
Čištění  +  o  ++  ++  ++
Kvalita zpracování  +  +  ++  ++  ++
Ergonomie dobře 77% dobře 66% dobře 74% dobře 71%  dobře 74%
poloha vsedě + o ++ +  ++
komfort dítěte + o + +  +
prostornost sedačky ++ + + +  +
nárok na prostor ve voze + + ++ o  +
Nežádoucí látky  uspokojivě 57%  uspokojivě 41%  velmi dobře 90%  velmi dobře 90%  velmi dobře 90%
Technické údaje a vybavení          
Testovaná instalace  s použití isofixové základny  s bezpečnostním pásem vozu  s bezpečnostním pásem vozu  s použitím isofixu  s bezpečnostním pásem 
Hmotnost dítěte (kg) 0-13  0-18  9-18  15-36  9-36
Hmotnost sedačky / základny (kg)  5,7 / 5,2  5,7 / ne  10,6 / ne  5,7 / ne  6,3 / ne 
Pozice: po / proti směru jízdy  ne / ano  ano / ano  ano / ne  ano / ne  ano / ne
Poutání dítěte: pás vozidla / pás sedačky / nárazový pult  ne /ano / ne  ne / ano / ne  ne / ano / ne  ano / ne /  ne  ano / ano / ne
Polohovatelnost  ne  ano  ano  ne  ano
Poutání sedačky: pás vozidla / isofix  ano / ano  ano / ne  ano / ne  ano / ano  ano / ne
Kotevní bod top tether  ne  ne  ne  ne  ne
Podpůrná noha  ne  ne  ne  ne  ne

Pozn.: ++ = velmi dobře (100 - 80%), + = dobře (79 - 60%), o = uspokojivě (59 - 40%), - = dostatečně (39 - 20%), -- = nedostatečně (19 - 0%)

Výsledky všech 14 testovaných dětských autosedaček značek Cybex Cloud Q, Casualplay Sono, Cam Gara 0.1, Hauck Varioguard, Casualplay Multiprotector Fix II, Inglesina Amerigo I-Fix, Römer King II ATS, Maxi Cosi Axissfix, Römer Kidfix SL SICT, Cybex Solution M-fix, Cybex Pallas M-fix, Maxi Cosi 2wayPearl, Kiwy SLF123 Q-fix, Chicco Gro-Up 123 naleznete na:

https://www.dtest.cz/clanek-4392/test-detskych-autosedacek-2015

Podrobnější informace naleznete na www.dtest.cz nebo v časopisu dTEST.

Zdroj: Časopis pro spotřebitele dTest

Redakčně upraveno.

 

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Test dětských autosedaček 2015 - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý den, dceři je 5,5 měsíce a stále spinká ve vaku Swaddle me, kde má ručičky na hrudníku. Vadí vázání v tomto věku? Druhý dotaz se týká uspávání, usíná mi v náručí. Kdy je vhodné “učit” usínání v postýlce? Určitě nejsem zastánce vyplakávání.
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, pokud je dítě ve vaku klidné, můžete ponechat, postupně bych doporučila uspávání v postýlce.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 13.01.2022, 16:06
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×