Dítě a elektronika, „vědecký“ výzkum vs. zjištění matky

Zhruba do konce školního roku se u mě v tématu „patří elektronika dětem a na jak dlouho“ prolínaly 2 polohy: žoviální matka nadšená z výtvorů dětí na mobilu, webu i počítači versus sveřepý rodič typu Ivana Lendla, který nejen večer, ale někdy i po příchodu ze školy i před odchodem do ní bere dětem všechna elektronická zařízení.

Ty se mi stejně musely v duchu vysmát, protože jejich vynalézavost nezná mezí a rozhodně společně s kreativitou, díky níž si vytvářejí přístroje a zařízení nové, vítězí nad matčinou neorientovaností se v tom, co ještě je či není elektronický přístroj snižující jejich pozornost, fyzičku a sociální dovednosti.

Inzerce

Dnes ráno jsem si přečetla pro mě celkem logický výstup jakéhosi výzkumu, že dětem elektronika škodí. Tedy v míře větší než snad hodinu denně.

Ač to opravdu zní logicky a sami rodiče vidíme, že po hodině na mobilu je dítě tak trochu mimo, tento výkřik mně bohužel dostatečně vědecký nepřipadal.

Inzerce

Chyběl mně proklik na danou studii, kde bych si prošla věkové složení účastníků, co konkrétně na kterém přístroji prováděli, a také, jakou měli další náplň dne.

Protože uznejte, pokud bude dítě běhat 3 hodiny po venku, nevidím důvod mu pak zakazovat být stejné 3 hodiny na počítači.

Inzerce

Dále je také důležité, k čemu dítě techniku využívá. Jestliže ke vzdělávacím a kreativním činnostem – výuka jazyků v mobilu, programování, tvorbě animací, zkoumání soft i hardwaru, proč si pak nastavovat stopky a v půlce nějaké jeho tvořivé činnosti mu přístroj odebrat. A dokonce i koukání na videa může být někdy přínosné.

K tomu mám jednu vlastní zkušenost právě z oněch posledních prázdnin. Zvažovali jsme poslat syna na 14 dní do školy do Anglie, ať v jazyku trochu pokročí. I když dceři se již moc nechtělo, byla takto 3x, nakonec souhlasila, že jej tam doveze a bude pro něj takový blízký člověk v záloze. Ještě jí říkáme: „Jedná se hlavně o tu cestu, pak vás stejně podle úrovně jazyka rozdělí.“ Když jsme měli do formuláře někdy již na jaře vyplnit jazykovou úroveň dítěte, tak zatímco u dcery to bylo jasné, u syna jsem se radila s pedagogem Angličanem a shodli jsme se nakonec na B1. Že už se domluví, ale je to taková mírná pokročilost.

Inzerce

Po vysvědčení a absolvování naší krátké rockově-památkové dovolené (Stouni, Drážďany, Lipsko, Guns’n’Roses) jsme si dovolili syna odložit k babičce. Resp. nás přemluvil, že tam chce být celou dobu, co bude mít babička dovolenou, než pojede do Anglie. 

Před jeho odjezdem mně bylo jasné, že když syna odložím k babičce s novým mobilem, musím rezignovat na jakoukoliv možnost ovlivnění jeho programu. Ale je také vhodné trochu těm dětem důvěřovat. Např. syn si hned další den vyšlápl na blízkou rozhlednu a z cesty nám zasílal fotografie, věšel je na Google maps, takže si byl schopen sám najít i s mobilem rozumnou zábavu. Doporučit mu být na mobilu max. 1 hodinu denně, jak se shodují vědci, by bylo naprosto mimo realitu. A opravdu jsem to neřešila. Potřebovala jsem si sama s manželem po tom finiši na konci roku odpočinout, chvíli se věnovat sami sobě, dítě si také potřebovalo odfrknout od rodičovské buzerace.

I když babička lamentovala, že je to hrozné, jak je stále na tom mobilním telefonu, tak byl kupodivu po vyzvednutí celkem společensky použitelný, spolupracoval a dokonce si po vzoru sestry udělal nějaké to opáčko z angličtiny. Ta musela přes prázdniny do anglického semináře sepsat několik esejí, tak to situovala jako opakování před Anglií.

Pak přišel den D, kdy jsme děti umístili na vídeňském letišti do letadla. Šílenství rodičů, kteří toto učiní, tedy posadí jediné dvě své děti do stejného letadla, je nepopsatelné. Každý jsme nervozitu řešili po svém, kdy manžel vůbec nemluvil a pouze sledoval mapu s letícím letadlem. Takovou tu, jakou ukazují ve vyšetřování leteckých neštěstí, což mě ještě více po cestě zpět z letiště rozhodilo a na rozdíl od zcela mlčícího manžela jsem mluvila oproti normálu trojnásobně.

Když děti zdárně dorazily do školy a opadla jedna nervozita, nastala druhá, a tou byly rozřaďovací testy.

Ta nervozita se samozřejmě týkala syna. Je to skutečně klasický ADHD týpek, který když nechápe smysl něčeho, např. nějakého testování, je schopen to odevzdat nevyplněné. A jak mi jistě dáte za pravdu, pokud by umístění ve skupině neodpovídalo jeho reálné znalosti, byl by níže nebo i výše, tak by byl celý pobyt tak trochu vyhozenými penězi.

První den večer přišla strohá zpráva od dcery: „Jsme oba ve stejné skupině.“ Její nenadšení v pozadí zprávy nás nemohlo minout. Já se ještě nechápavě zeptala, v jaké. „C1,“ opět na to stručně dcera. Po této odpovědi mě již tento den podruhé přepadla panika, tentokrát už taková méně důležitá než u toho letadla. A to, že přece není možné, aby byli ve stejné skupině, vždyť on tam vůbec nebude rozumět. Stejně jako u písemných testů dopadlo rozřaďování další den ráno u těch ústních. 

Byli jsme v šoku, stejně jako již několikrát u tohoto dítěte. Ale jsme na to zvyklí. Jedná se o klasickou nepředvídatelnost u hyperaktivních dětí. Chovají se mnohdy totiž jako idioti, takže nepředpokládáte, že by na tom intelektuálně mohli být jinak.

Nicméně mě situace vrtala hlavou. Neustále jsem se dcery ptala, jestli stíhá. Ta nejen odpověděla, že v angličtině ano, ale že se naučil díky čínské komunitě i pár slov čínsky, samozřejmě sprostých, které Číňanům ukazoval s mohutným smíchem na překladači. To nás vůbec neuklidnilo a do konce pobytu jsme trnuli, aby Richard nezpůsobil nějakou mezinárodní ostudu.

Když jsem tak nad vším přemýšlela, po pár dnech jsem došla k jasnému závěru. Za všechno může mobil, You Tube, ale i Technet, zpravodajské portály a další. Právě díky nim se syn běžně dostane k anglickým textům, videím a také díky zvýšené intenzitě mobilování u babičky před kurzem byl na tom se svou angličtinou i přes to, že neměl žádné doučování, ani žádný dřívější jazykový pobyt tak, jak na tom byl.

Asi čekáte, že od té doby má syn neomezený přístup k elektronice. Ani náhodou. Stále ji chodím sbírat před spaním, odebírám mu ji o víkendu, zvlášť když další týden píší 3 písemky, a to i navzdory přemlouvání manžela, že na tom dělá užitečné věci. Jako např. minulý víkend, kdy manžel hlásil: „Už zvládl z tvého notebooku vyndat harddisk s Windows i daty a nainstalovat přes USB Linux a další operační systémy.“ I když tomu moc nerozumím, tak jsem znejistěla, jak na tom přístroji bez Windows budu následně pracovat. „Neboj, to on Ti dá zpátky,“ uklidňoval mě manžel, když za syna v neodebírání notebooku loboval.

A dcera? Tak u té až na drobné výjimky elektroniku vůbec neřeším. V podstatě má v pokoji dle mého počítač puštěný stále. Nikdo ji nekontroluje. Jestli je na něm hodiny, tak ať je. Ona může. Ve škole i sociálních kontaktech si vede skvěle a nemám pocit, že by jí ta technika ubírala na IQ. Naopak, potřebuje ji k nejrůznějšímu zpracovávání dat, přípravě k maturitě i k těm sociálním kontaktům.

Nejen na základě své vlastní zkušenosti, ale obecně si myslím, že v ničem nikomu ani ničemu nepomůžou jednostranné proklamace a radikální závěry. I v tomto platí, že když 2 dělají totéž, není to totéž. Každé dítě je jiné, a tudíž s každým budu jinak nakládat i ve vztahu k elektronice, a to navzdory jakýmkoliv „vědeckým“ studiím.

Zvýšit karmu článku můžete na: https://janamartincova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=696774

Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Dítě a elektronika, „vědecký“ výzkum vs. zjištění matky - diskuze

Poradna

Nárok na porodné

| Janice78 | 19.02.2020, 13:46

Dobrý den,
ráda bych se na Vás obrátila s dotazem či pomocí ve věci zamítnutého nároku na porodné.
Jsem samoživitelka, OSVČ.
Dotaz, proč nedosáhnu na porodné jsem zaslala úředníkovi, který mou žádost vyřizoval na jeho email i do datové schránky. Níže zasílám svůj dotaz a jeho odpověď. Nechápu ale, proč po mě chtěl úředník dokládat i zálohy z pssz a ze zdravotní pojišťovny pro účely zjištění nároku na porodné, když se ve finále odkazuje na odstavec ze zákona, kde vycházejí z průměru a ne z mých skutečných příjmů.
Z jakého důvodu se neřídili odstavcem 4?
(4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc

a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo
b) jedna dvanáctina příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, ze kterých byla stanovena daň paušální částkou, není-li dále stanoveno jinak.

Zde zasílám emailovou komunikaci
Dobrý den,

odkazuji Vás na ustanovení § 5 odst. 5 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře:

„Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.“

a odst. 7)

„Částka průměrné měsíční mzdy se zjišťuje za kalendářní rok předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku a vyhlašuje ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem, s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.“

Více Vám již sdělit nemohu. Proti vyrozumění se neodvoláváte, odvolání je proti rozhodnutí. Vyrozumění je pro Vás možnost se písemně nebo osobně vyjádřit, vyjádření e-mailem není považováno za písemnou formu, protože e-mail není opatřený elektronickým podpisem, a vysvětlení Vám poskytuji pouze jako odpověď na dotaz. Vzhledem k tomu, že jste s dítětem sama, pak hranice příjmů, pod které se musíte dostat, je velmi nízká a díky tomu nárok pak podle platných ustanovení zákona nevzniká.

Považuji tuto odpověď za dostačující a dále na případné e-maily nemohu odpovídat, mám zde dalších 500 žádostí o dávky, které čekají na zpracování.

S přáním hezkého dne,

cid:image001.png@01D5B035.29F5AF60

Lukáš Marek
Odborný referent – pracovník SSP a dávek PP pro správní obvod Praha 15 a 22
E: lukas.marek@uradprace.cz

Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Praha 10
Vršovická 1429/68
Vršovice
101 00 Praha 101

Datová schránka: w7aznwp
http://www.uradprace.cz

From: Jana Dlouhá <D.Jana@seznam.cz>
Sent: Tuesday, February 18, 2020 4:57 PM
To: Marek Lukáš (UPA-ABJ) <lukas.marek@uradprace.cz>
Subject: Porodné, spis.zn.2730-20-AB

Dobrý den, pane Marku,

na základě Vašeho vyrozumění ohledně možného nároku na porodné bych se chtěla touto cestou
odvolat a požádat o vysvětlení, jak jste k finální příjmové částce 14700Kč dospěl.
Dle DAP za rok 2017, z kterého se má nárok vypočítávat byl základ daně 153.070,-Kč,
což je po vydělení 12, měsíční příjmová částka 12755,80 Kč
Jiné příjmy jsem v tomto roce neměla. Není mi tedy známo, jak jste k výsledné částce dospěl
a žádám tedy o vysvětlení

Předem děkuji

S pozdravem

Dlouhá J.


Neobtěžovala bych Vás s tímto dotazem, ale podle pana Marka je jeho odpověď dostačující a už se k ní zřejmě nehodlá vyjadřovat. Proto zkouším Vás, zda by jste byli ochotni mi danou záležitost vysvětlit, případně pomohli s odvoláním a přezkumem jejich výsledku

Předem velice děkuji

S pozdravem

Jana Dlouhá

Dobrý den,

postup úřadu je v souladu se zákonem. Pokud jste v rozhodném období vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, zjišťují se příjmy podle § 5 odst. 4). Pokud se ale jedná o hlavní činnost a jsou takto zjištěné příjmy nízké, tedy nedosahují nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, započítává se místo Vašich skutečných příjmů právě těchto 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, tak jak to uvádí § 5 odst. 5) a související odst. 7). Pokud byste vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v rozhodném období, ale v předchozím zdaňovacím období byste ji nevykonávala, postupovalo by se podle odst. 6).

Ing. Lenka Kozlová | Babyonline | 21.02.2020, 09:54
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce