Inzerce
Inzerce
Inzerce

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky Co jsou Předškolákovy týdeníčky?

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky jsou první komplexní přípravou dítěte pro školu i pro život na našem knižním trhu.

4 publikace, ze kterých se skládá, zahrnují jednak úkoly grafomotorické a ty pro mentální rozvoj a dále zcela jedinečnou praktickou a pohybovou přípravu předškoláka. V přípravě nechybí ani motivační prvek, nálepky, které si děti za splněné úkoly lepí do kosmické mapy. Je jich celkem 160 a vymyslela je pro děti 9letá slečna. Právě díky nálepkám se děti dožadují splnění co největšího počtu úkolů.

Vše bylo testováno na dětech!

Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé publikace Předškolákových týdeníčků:

Předškolák - grafomotorické listy – Jízda tužkou

1. část: Jízda tužkou - grafomotorika pro předškoláky

Jízda tužkou obsahuje grafomotorické úkoly, cviky k uvolnění ruky od nejjednodušších až po složitější nácvik základů budoucích písmen. Každá skupina cviků je doplněna říkankou a obrázkem.
Nechybí také správné držení tužky, návod je nafocen. Zdůrazněno je rozcvičení rukou před psaním, aby úchop tužky nebyl křečovitý.

2. část: Hlavičkové úkoly dítě rozvíjí mentálně

V Hlavičkových úkolech si s dítětem zopakujete:

 • Předškolák - Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky - hlavičkové úkoly

  barvy, tvary, protiklady, 
 • představivost a prostorovou orientaci – nahoře, dole, vpravo, vlevo, první až poslední, nad, pod, za, na…, 
 • vztahy a souvislosti, pohybová slovesa, předčíselné představy i jednoduché počítání, 
 • zrakové a sluchové vnímání - slabikování, rýmování slov, počáteční a koncová písmena, 
 • Nechybí ani logické a paměťové úkoly, 
 • cvičení na výslovnost,
 • rébusy, 
 • prázdninové bonusy 
 • a Chytroočkova schovávačka.

Testované dítě si zamilovalo Spojovačky a Rýmovačky.

3. část: Praktik pro život dítě seznamuje se světem kolem nás

Dostáváme se k unikátní části celého kompletu, publikaci Praktik pro život.
Díky němu s dítětem projdete:

 • Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky - Praktik pro život

  základní hygienické návyky, chování ve společnosti, stolování, 
 • zdravé stravování, ovoce, zeleninu, 
 • sporty, jízdu na kole, pobyt na horách, 
 • tělo a co mu prospívá a co naopak škodí
 • roční období, denní části, měsíce, dny v týdnu, 
 • oblékání, 
 • chování v dopravě, dopravní prostředky, 
 • život ve městě a na vesnici, 
 • rostliny, stromy, zvířata, 
 • rodinu, domov, 
 • finanční gramotnost, 
 • předání vzkazu, 
 • poznávání času
 • a další.

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky - Pohybovky4. část: Pohybovky

Pohybovky jsou dalším unikátem v přípravě předškoláka. Jelikož vnímám pohybovou zdatnost dítěte jako neodmyslitelnou součást přípravy předškoláka, přizvali jsme do tvůrčího týmu odbornici na tuto problematiku paní docentku PhDr. Hanu Dvořákovou, která vytvořila systém předškolních cviků. Cviky jsou zaměřeny na tělesnou zdatnost, obratnost, rovnováhu a křížené pohyby, které zapojí „do práce“ nejen tělo, ale i mozek.
Cviky jsou doplněny jejich fotografiemi, říkačkami a obrázkem, který si dítě může obtáhnout a vybarvit.

Jízdu tužkou a pohybovky je vhodné dělat dle stanoveného pořadí

Příprava je koncipována na 40 týdnů. Zatímco Jízda tužkou a Pohybovky by měly být vyplňovány od začátku dle stanoveného pořadí cviků od těch nejjednodušších po nejnáročnější, tak u Hlavičkových úkolů a Praktika, byť jsou také seřazeny podle týdnů, je na Vás, milí rodiče, abyste se věnovali problematice, která odpovídá chuti, náladě a aktuální čerstvosti či únavě dítěte.

Nálepky

A nyní se dostáváme ke zlatému hřebu celé přípravy, kterým jsou nálepky. Ty si děti lepí za splnění úkolů do kosmické mapy. Nálepky i kosmická mapa mají zajímavý původ. Když jsem jednoho dne potřebovala v kanceláři dokončit svou práci a dcera byla jiného názoru, neustále mě chodila o něčem informovat, dostala úkol. Nakreslit kosmickou mapu a případně navrhnout nálepky. Než jsem stihla práci dokončit, přišla s tímto nakresleným obrázkem a nakreslenými i pojmenovanými ufony. Přišlo nám to natolik originální, že jsme obrázky pouze překreslili podle dceřina vzoru.

Přes 1000 ručně malovaných obrázků, testováno na 5letých dětech společně s pedagogy a psychology

 • Celý komplet obsahuje více než tisíc ručně kreslených obrázků.
 • Publikace byla otestována na 5letých dětech.
 • Publikace obsahuje zhruba třetinu stran se stříháním. Stříhání je uvnitř publikace koncipováno tak, aniž by se porušila vazba knihy, zůstává předškolákovi k opakování nejen v předškolním roce, ale i v průběhu školní docházky.

A ještě otázky o vzniku knížky přímo pro Janu Martincovou.

Jak dlouho jsme na Předškolákovi pracovali? Jak taková publikace vzniká?

Měli jsme doma předškoláky, takže poptávka po komplexní přípravě předškoláka vznikla již na sklonku roku 2008. Spousta rodičů si říká, že by bylo vhodné v předškolním roce něco dělat. Když jsme zjistili, jak je to něco rozsáhlé a rozličné, rozhodli jsme se ostatním rodičům usnadnit práci, vše sepsat, nechat posoudit pedagogy a psychology a upravenou verzi vydat. Intenzivněji jsme začali na Předškolákových týdeničcích pracovat na konci března.

Kdo všechno na publikaci pro předškoláky spolupracoval?

Základem týmu byly jako u Říkaček společně se mnou pedagožka Věra Tautová a lékařka-malířka Petra Kubáčková. Na korekturách prvních tří částí se podílely 3 pedagožky z praxe (učitelky základní a mateřské školy) a pedagožka s psycholožkou z pedagogicko-psychologické poradny. K pohybovkám jsme přizvali paní doktorku Hanu Dvořákovou. A samozřejmě nechyběly děti, které nám předcvičovaly, a také se podílely na vzniku celé publikace – autorsky i jejím otestováním.

Co je cílem Předškolákových týdeníčků?

Největším bonusem celého kompletu pro nás při testování byl nácvik spolupráce rodiče s dítětem, vedení dítěte k samostatnému plnění úkolů, zjištění netušených a dosud nepoznaných schopností a talentů dítěte.

Předškolní přípravu neděláme proto, abychom drilovali naše děti. Chceme na základě rozličných aktivit rozvinout jejich samostatné konání a myšlení. Chceme dětem umožnit získat již v předškolním věku co možná největší rozhled a sebevědomí, aby se nebály hledat a nakonec našly tu svou životní cestu, která je bude bavit, přinášet jim úspěchy, pocit spokojenosti, cestu, na které potkají své štěstí.
Milí rodiče, ať jsou Vám Předškolákovy týdeníčky velkým pomocníkem ke zdárnému vedení dětí a rozvoji jejich osobnosti.

Inzerce

Publikace by měla být vodítkem rodičům pro procvičování všeho uvedeného v praktickém životě, např. při čekání na kroužek můžete dítěti ukazovat na obou rukách různý počet vztyčených prstů, dítě ukazuje, kde je jich více, kde méně, šikovnější určí i o kolik.

Jak se podílely děti?

Jedno odpoledne jsem ještě potřebovala něco dokončit v kanceláři, dcera Sophie však byla jiného názoru a stále mě chodila o něčem informovat. Abych mohla práci dokončit, věnovala jsem jí plakát Baby on line s úkolem, ať vymyslí kosmickou mapu, do které by si předškoláci lepili nálepky a také ať nějaké nálepky navrhne. Než jsem stihla práci dokončit, přinesla mně následující:

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky

Inzerce

Dále nálepky, mezi nimi 10 ufonů i se jmény:

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky

Inzerce

Zírala jsem na to, to bych nikdy nevymyslela, přišlo nám to jako úžasný nápad. Malířka Petra nálepky obkreslila a grafik Honza je dokoloroval. Výsledek najdete ve složce.

Také nám děti odhalily několik chyb: Např. Lucinka od Petry špatně jedoucí cisternu, Ríša při testování vypínačů a žárovek chybu v grafickém zpracování.

Ke konci už těch dodělávek bylo opravdu hodně a nesmírně si vážím Petry, že to vydržela, jiný by s tím již sekl, zvláště poté, co nakreslila kosmickou mapu. Nevím proč, ale ukázala jsem ji dětem, načež Sofi vyděšeně zvolá: „Mamíííí, to snad nemyslíš vážně? Mít Merkur větší než (už nevím co :-) a Jupiter, největší planetu, takto mrňavou?“ Nejprve říkám, že to nemůže tak brát, to bychom museli nakreslit i v poměru, jak je vzdáleno od Země, ze které pozoruje. Nakonec přece jen uznávám její argument a grafik mění velikost planet.

Údajně Vám bylo doporučováno některé věci vypustit, ale Tys trvala na jejich zařazení, o co se jednalo?

Jediné 3 věci, které jsem odmítla vypustit z Předškolákových týdeníčků jsou ty, se kterými bojuje většina dospělých této země. Proč? Protože se možná s těmito záležitostmi v předškolním věku neseznámila. Proto jsem na nich trvala:

Finanční gramotnost – většina naší populace se do dospělosti nenaučila hospodařit s penězi. Vzpomněla jsem si na počátky svého zacházení s penězi v předškolním věku, ke kterému mě vedla maminka, přidala nápady na základě pročtení literatury na toto téma pro dospělé a 2 cvičení byla na světě.
Čas – znáte ve svém okolí někoho, kdo umí přijít na schůzku včas? Že jich je málo? To je chyba. Dochvilností člověk prokazuje úctu tomu, s kým se setkává. Proto si myslím, že se s otázkou času děti mají seznamovat již v předškolním věku. Vůbec je my dospělí dost šetříme a rozhodujeme za ně, co jsou schopni pochopit a co ne. Sama jsem chodila do školy od první třídy pěšky 2 km. Sama jsem jezdila jako dítě na rozdíl od svých dětí do kroužků. Musela jsem vždy vyjít včas, abych jejich začátek stihla. Hodiny jsem proto uměla číst před nástupem do školy. I jako dospělá se snažím všude chodit včas.
Stolování – když stoluji v restauraci, občas mně není ve společnosti některých dospělých zrovna nejlépe. Jejich návyky hluboce zaostávají nad táborákovou kulturou prvobytně pospolného homo sapiens. Aby si naše děti mohly v dospělosti vychutnat jídlo kdekoliv a s kýmkoliv, je nadmíru užitečné, aby základy stolování zvládalo co nejvíce lidí."

Došlo u testovaných dětí k nějakým pokrokům?

Již během testování tehdy čerstvě pětiletého syna jsem zaznamenala velký pokrok – rozkreslil se – byl dítě, který na rozdíl od dcery nenakreslil dobrovolně jediný obrázek. Po otestování Jízdy tužkou našel potřebné sebevědomí, od té doby kreslí stále a všude, zvláště mě příjemně překvapují jeho zážitkové obrázky – z kroužku, z výletu, z krmení ptáčků apod. Výrazně se během nácviku na focení pohybovek zlepšily jeho pohybové schopnosti. Po projití předčíselných představ a jednoduchého počítání v Hlavičkových úkolech začal dokonce sám sčítat čísla.

Projevil se větší pokrok u dětí, které se seznámily se Říkačkami?

Při vyplňování je poznat, že dítě prošlo Říkačkami. Pojmenovávají obrázky, které mnohdy nepozná ani dospělý (ťuhýk, ďas, yzop a další :-)) a syn neustále cituje získané znalosti v oblasti zdravého životního stylu, přírodních zákonitostí – počet končetin u zvířat jako je pavouk, beruška. Na zápise mne pak velmi udivil u úkolu, kdy měl z geometrických tvarů vytvořit obrázek. Z obdélníku a kolečka vytvořil malé i. Bylo to na základě hraní si s písmenkovým pexesem, které nehrajeme jako pexeso, to syn nerad, starší sestra jej totiž vždy deklasuje, ale přiřazujeme si k obrázkům písmenka.

Součástí publikace je stříhání. Zůstane dětem publikace neporušena?

Stříhání je uvnitř publikace koncipováno tak, aniž by se porušila vazba knihy, zůstává předškolákovi k opakování nejen v předškolním roce, ale i v průběhu školní docházky.

Mohou Předškolákovy týdeníčky vyplňovat i prvňáčci?

Určitě. Mnoho pedagogů na úvod prvního roku používá rozcvičovací cviky obdobné těm, které najdete v předškolákovi. S velkou částí problematiky dalších publikací se dítě setkává v první i druhé třídě, výhodu mají děti, které již o probíraném mají ponětí. Pohybová cvičení rovněž doporučujeme zdokonalovat i během školní docházky.

Co si z Předškoláka může odnést rodič?

Největším bonusem celého kompletu pro nás při testování byl nácvik spolupráce rodiče s dítětem, vedení dítěte k samostatnému plnění úkolů, zjištění netušených a dosud nepoznaných schopností a talentů dítěte.
Právě to vám, milí rodiče, pomůže k co nejlepšímu směřování vašeho dítěte, k rozvoji jeho silných stránek, odstranění hendikepů a výběru nejvhodnějšího životního uplatnění.

Pamatujte: Vzdělání je největší dar, který můžete dítěti věnovat. Dar, který mu nikdo nevezme.

Jak vznikaly Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky?

Jak to všechno začalo?

Poptávka po předškolní přípravě nabývá na aktuálnosti, neboť obě z autorek, Věra i Jana, budou mít za rok doma předškoláky. Dosavadní literatura je pro ně nesystémová, chybí praktická příprava předškoláka pro školu i pro život a pohybová cvičení.
„8. ledna 2009 zasílám Věrce „první výkop“. Jedná se o hrubý 10řádkový návrh. Stále nemáme konkrétní představu, na které bychom mohly začít pracovat.
15. března 2009 dávám dohromady podklady, co by mělo umět dítě, než jde do školy. Vycházím z pedagogických podkladů, přípravy dcery v předškolním věku, reality, kterou jsme následně v prvních třídách prodělaly, z her se synem, z času stráveného s oběma dětmi. Současně přichází první navržené stránky od Věrky. Aniž bychom se předem domluvily, každá si automaticky vzala svou parketu a kupodivu se ty parkety nepřekrývaly, ale doplňovaly.
Z předchozích projektů již vím, že nápad se nedá vysedět, ten musí skutečně uzrát. Kudy jsem chodila, kudy jsem jezdila, přemýšlela jsem o přípravě ze všech stran. Až si to přečte manžel, odmítne mi nechat děti vozit autem :-).

A pak to přišlo.

Právě začátkem dubna se nápad přetavil do konkrétní podoby uspořádání Předškolákových týdeníčků. Začala jsem na něm pracovat. V dubnu předávám první verzi grafomotoriky pedagožkám ke korektuře. Poté putuje k prvotnímu grafickému zpracování. Následně si sedám k úkolům a k Věrčiným přidávám svoje a odesílám Věrce k doplnění a úpravě. Začínám s výběrem autora pro Pohybovky.
Věra se pouští do úprav Úkolů a Praktika a koncem dubna se koná v Brně schůzka, jejímž výsledkem je výrazné posunutí projektu. Ráda bych vyzdvihla obrovské nasazení Věry u korektur. Věrka mě svou puntičkářskou nekompromisností nejen často uzemní, ale v pro ni důležitých věcech nedá pokoj, dokud věc neupravím.

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky

Již v této fázi do děje vstupuje lékařka a pro nás malířka Petra. V první fázi kreslí obrázky ke grafomotorice i některým úkolům. Její nasazení bylo neskutečné. Zvláště v Praktikovi, kde jsou desítky situačních obrázků nebo pak na závěr, kdy jsme zjišťovali, co nám ještě chybí. Poslední měsíc jsem každým dnem hroutila Petřinu naději, že už máme vše. Nakonec zjišťujeme, že celé Předškolákovy týdeníčky obsahují přes 1.000 ručně malovaných obrázků.
V červnu se do práce zapojuje autorka pohybovek paní docentka Hana Dvořáková, specialistka na pohybové aktivity předškolních dětí. Po mém představení projektu se rozhodne, že do něj půjde s námi.
Pohybovky, které měly být pouze třešničkou na dortu, se nakonec pro náš perfekcionismus stávají technicky nejnáročnější částí publikace.

Ale nepředbíhejme.

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky

V srpnu začínám se synem Ríšou testovat grafomotoriku i úkoly. Při testování mě napadají nové a nové úkoly, takže se z původních 44 stran Hlavičkové úkoly rozrostou na 92. Po námětech korektorů na výsledných 100. V této chvíli si u sebe dělám STOP stav, ať už mě napadne cokoliv, nebudeme již zapracovávat. Jinak bychom Předškoláka nevydali ani do konce dalšího desetiletí.
Současně se mnou testují grafomotoriku i korektorky s předškolními dětmi. Následně jim zasílám ostatní části publikace.

Jak se fotily Pohybovky?

Provizorní šatnu mají „modelové“ v ložnici.

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky

Fotit začínáme v 10.15. Fotíme do 11.45, kdy je první pauza.

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky

Za tu dobu nafotíme 21 cviků.

Ve 13 hodin fotíme další kolo, ale pouze do 13.30, kdy již zřejmě na Ríšu padá první příznak nemoci a propuká v pláč. Další focení nemělo valného významu, proto odkládáme na příští sobotu.
Příští sobotu máme pozvánu gymnastku Lilinku s bratrem Mikym. Ten má největší úkol, a to zabavit nefocené, aby nerozptylovali modela a „štáb“. Daří se mu to skvěle, díky čemuž nafotíme všechny zbývající cviky s Lilinkou i Ríšou. 
Děti byly naprosto fantastické, užili jsme si s nimi při focení spoustu legrace. No, legrace, smál se pouze někdo. Zvláště chvíle, kdy manžel chtěl po Ríšovi zástavu ve cviku, byly kouzelné. Chodila jsem se bez zvukového efektu vysmát za plátno.

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky

Poprvé vkládám surové fotky k Věrou vyladěnému textu paní docentky a dostávám nápad. Výsledkem je cvik s fotem, říkankou a omalovánkou obrázku.

Perličky při tvorbě

Jediné, co mě po konzultaci v pedagogicko-psychologické poradně mrzelo, bylo vypuštění cviku na skoky blechy u říkačky: „Myška do bludiště spěchá, na zádech jí skáče blecha.“ :-) Jednalo se o srdeční záležitost, nakonec jsme u říkačky ponechali na radu odborníků pouze nácvik jednoho cviku - bludiště.
Minulost této říkačky je však barvitější. Původně jsem na jaře, zřejmě pod tíhou nástupu sezóny klíšťat napsala: „Myška spěchá do bludiště, na zádech jí skáče klíště.“ Unesená ze svého výtvoru jsem jej hned poslala Věře. Od té došla poměrně suchá odpověď zcela postrádající mé nadšení: „Klíště neskáče, nýbrž leze.“ Měla pravdu, tak jsem zapřemýšlela a z klíštěte byla blecha.

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky jsou k zakoupení na www.prochytrehlavicky.cz.

Předškolákovy týdeníčky v Sama doma na ČT 1

Předškolákovy týdeníčky v Dobrém ránu na ČT 1

 

Autorka: Naďa Barochová

Inzerce

PŘEDŠKOLÁKOVY TÝDENÍČKY

představení předškolní přípravy

Předškolákovy týdeníčky jsou první komplexní přípravou dítěte nejen pro školu, ale i pro život. Obsahuje 4 sešity pro 40 týdenní přípravu: Jízda tužkou je věnována grafomotorice, Hlavičkové úkoly dítě rozvíjí mentálně, Praktik pro život se věnuje světu kolem nás, praktickým situacím, se kterými se dítě v životě setká, Pohybovky zdokonalí pohybovou zdatnost dítěte. Nechybí ani motivační prvek – 160 nálepek, které si dítě za splněné úkoly lepí do kosmické mapy. S Předškolákovými týdeníčky pracují i v Centru nadání v Praze – viz recenze pedagožky.

Ucelená řada vzdělávacích knížek Babyonline pro děti 0-7 let s videi.

Po dětské literatuře jsme se zaměřili na 2 důležitá období v životě ženy: těhotenství – kniha Zdravé těhotenství a po 40 – kniha Žena po 40 – sebevědomá a v kondici.

www.prochytrehlavicky.cz

 

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky - diskuze

Poradna

Dobry den, mam syna 4 roky, nema zadne bolesti, ale moc nechce jist, dnes kdyz jsem mu měnila plenku, mel černou stolici. Mam jen jedno dite proto se bojim a nevim co to znamena. Muzete mi prosim poradit? Z ceho to muze byt? Obcas pije Coca Colu, ale jen velmi malo a bez cukru. Ted momentalne ji hodne platkovy sýr v toustech, ma rad vse co se týká sýru, dnes mel i jablka. Muze mit krvácení? Na bolesti si zadne nestezuje, horecky nema, je naprosto v poradku, hraje si. Prosim o radu.

Dobrý den,

nejedl syn borůvky, ostružiny? Mohlo by to být zabarvení z ovoce, pokud se stolice bude opakovat, kontaktujte svého pediatra.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 14.07.2024, 17:30
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×