Inzerce
Inzerce
Inzerce

Hipoterapie - Caballinus, o.s. pro děti od dvou měsíců!

Občanské sdružení Caballinus je špičkou v oblasti hipoterapie u nás. Jako jedno z mála sdružení v České republice se navíc specializuje na pomoc dětem již od dvou měsíců věku. Pomáhají nejmenším s koordinačními, neurologickými a kombinovanými poruchami. Za 10 let jim rukama prošly stovky dětí z různých koutů republiky. Kromě toho, že se specializují na hipoterapii, nabízejí i další služby, jako například odbornou fyzioterapeutickou péči, konzultace dosavadních a návrhy dalších možných fyzioterapeutických postupů, nebo přednášky pro rodiče v rámci pobytů s hipoterapií.

  1. Jaký význam má hiporehabilitace např. pro předčasně narozené děti?
  2. Jak probíhá lekce s takovým miminkem a kolik lekcí obvykle miminka absolvují?

Pro více informací se obracejte na www.caballinus.cz

1. Jaký význam má hiporehabilitace např. pro předčasně narozené děti?

„Psychomotorický vývoj předčasně narozených děti je automaticky sledován v rizikových poradnách.  V případě, že je zjištěna odchylka od fyziologického vývoje je doporučeno  zahájení  intenzivní  rehabilitace.  V některých případech je fyzioterapie započata okamžitě po narození. Vhodnou formou léčby může být právě hipoterapie. Jejím principem je stimulace globálního lokomočního vzoru obdobně jako u Vojtovy metody. Jedná se o aktivaci pohybových vzorů, s kterými se již narodíme. V případě postižení centrální nervové soustavy jsou narušeny centra nebo dráhy, které jsou nutné především k vykonání určitého pohybu, ale i k nastavení svalového napětí či ke správnému vývoji řeči a smyslových funkcí.

 

Inzerce

Význam hipoterapie je především v bohaté stimulaci, která je dána krokem koně, jeho balanční plochou v 3D rozměru a správném načasování v pravidelném rytmu. Pro úspěšnost léčby je nutná motivace, kterou nám kůň většinou přináší automaticky. Zároveň s aktivací limbického systému („pocitový mozek“) je hlavním spouštěčem pro daný pohybový program. Například pokud stimulujeme dítě v poloze primárního vzpřímení (vleže na bříšku) má výraznou motivaci ke zvednutí hlavičky během hipoterapie i přesto, že toho není ve spontánní aktivitě zatím schopen. Intenzivním opakováním vzniká možnost k fixaci tohoto vývojového stupně. Hipoterapie je formou fyzioterapie, tudíž je vždy zařazována do komplexní péče.

Inzerce

Čím dříve je hipoterapie započata, tím je její efekt výraznější z důvodu využití plasticity mozku, která s věkem klesá. Zároveň je nutné brát ohled na prvních týdny života, kdy je prioritou klid matky i dítěte. Pokud nebudeme brát v potaz šestinedělí, tak teplo koně a balanční plocha, kterou nám hřbet koně nabízí, mohou být přínosné už od cca 4. týdne života, kdy nám začíná zapojování těch svalů, které jsou zodpovědné za první oporu o ruce a tím i zvednutí hlavičky.
Sdružení Caballinus se zabývá především rizikovými dětmi v raném věku. Porucha řízení pohybu, rovnováhy nebo opoždění psychomotorického vývoje jsou časté indikace pro hipoterapii. Mezi nejčastější patří právě děti předčasně narozené nebo děti s komplikovaným porodem v termínu.  Dále děti s vadným držením těla, skoliózami, hyperaktivní děti či děti s autistickými rysy.

Inzerce

Uvedu příklad dítěte s centrální koordinační poruchou (motorika se nevyvíjí fyziologicky jak v kvantitě tak i kvalitě) a je ohroženo dětskou mozkovou obrnou. Maminka se začala věnovat rehabilitaci. Základní metodou je reflexní terapie podle profesora Vojty, která se cvičí 4-6x denně, lze jí kombinovat s ostatními metody jako je např. Bobath koncept nebo právě hipoterapie, která jí byla neurologem doporučena. Dítě jsme vyšetřili a určili výchozí polohu pro první terapii. Jednalo se o polohu na bříšku. Emoce byly od začátku terapie pozitivní, takže jsme se mohli soustředit na korekci polohy. Dítě bylo hypertonické (tzn. zvýšené svalové napětí), po několika krocích koně došlo k harmonizaci svalového tonu a možnosti zaujmout držení těla, které konkrétně zde bylo opření se o lokty a zvednutí hlavy. V normální spontánní aktivitě snášelo dítě polohu na bříšku velmi nelibě. Na koni však mělo motivaci hledat po hlase maminku a tak přijetí polohy a zvedání hlavičky mu přišlo přirozené. Vzhledem k intenzitě impulsů během kroku koně bylo velmi náročné v této poloze aktivitě vydržet a to se jedná o 5-8 minut terapie! Dítěti bylo 8 měsíců (korigovaně 5,5 měsíců). Po 4 lekcích nám maminka hlásila, že na bříšku je již velmi rádo a bez problémů zvedá hlavičku. Za další 5 lekcí se začalo točit na bok. Další posun v hrubé motorice závisel na frekvenci terapií. Velký skok se podařil při intenzivní hipoterapii, která byla zařazena dvakrát během dne a tak během 7 dní došlo k otočení na bříško. Od zahájení terapie uplynuly 3 měsíce. Pozitivní efekt hipoterapie si vysvětlujeme především tím, že byla zahájena včas a dále její mohutnou intenzitou podnětů, na které musí tělo a především mozek reagovat a startovat pohybové vzory. Průběh a výsledky jsou však individuální a ne vždy mohou být takto pozitivní. Opakuji, že nejvíce záleží na brzkém zahájení hipoterapie jako i ostatních terapií.“

Inzerce

2. Jak probíhá lekce s takovým miminkem a kolik lekcí obvykle miminka absolvují.

„Před zahájením první terapie, je dítě vyšetřeno fyzioterapeutem, pro stanovení individuálního plánu terapie a cíle, kterého chceme dosáhnout. Dále je nutné rozhodnout, zda je pro dítě vhodná ambulantní forma (matka s dítětem dojíždí na terapii cca2-3x týdně) či v dané chvíli přinese větší efekt intenzivní forma.

Naše zkušenosti a výzkum jednoznačně ukazují, že intenzivní hipoterapie přináší největší efekt. Proto naše občanské sdružení Caballinus pořádá celoroční 7-10 denní hiporehabilitační pobyty. Hipoterapie probíhá dvakrát denně. Před každou jednotkou je pro dítě zvolen vhodný kůň, tempo, terén a především poloha a délka terapie.

Řídíme se vždy momentálním stavem dítěte, motorickým projevem a psychickou pohodou dítěte. Po celou dobu terapie je dítě jištěno fyzioterapeutem, rodič může jít též vedle koně nebo využít krátký čas na relaxaci. Po skončení je důležité zachovat dítě v klidu v „klubíčku“, aby vliv stimulace mohl ještě doznít. Na druhou část otázky se nedá jednoznačně odpovědět, neboť počet terapií je velmi individuální.“

Na otázky odpovídala zakladatelka o.s. Caballinus, fyzioterapeutka Mgr. Tereza Kopecká

Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×