Inzerce
Inzerce
Inzerce

Preventivní péče o dítě

 1. Co je preventivní péče o dítě?
 2. Jaká je možnost volby lékaře?
 3. Termíny preventivních prohlídek
 4. První kontakt dítěte a rodičů s lékařem
 5. Náplň preventivní péče v 1. roce života
 6. Účast rodičů v preventivní péči
 7. Vaše příprava na preventivní prohlídku

1. Co je preventivní péče o dítě?

Pod pojmem prevence rozumíme předcházení nemocem a dlouhodobé sledování zdravotního stavu dítěte. V naší republice je základní péče o dítě zajišťována v ambulancích praktických lékařů pro dítě a dorost (PLDD) a je péčí komplexní ve smyslu propojení léčebné a preventivní péče od narození do 19 let věku dítěte. Systém preventivní péče zahrnuje pravidelné preventivní prohlídky, poradenskou péči a očkování.

2. Jaká je možnost volby lékaře?

Rodiče mají možnost svobodné volby lékaře a tuto volbu stvrzují registrací u zvoleného lékaře ve vazbě na veřejné zdravotní pojištění. Svobodnou volbou vyjadřují rodiče svou důvěru v konkrétního dětského lékaře, který bude u jejich dítěte zajišťovat léčebnou a preventivní péči. Je velmi důležité, aby rodiče svou volbu pečlivě zvážili, nejen z hlediska jimi očekávané kvality poskytované péče, ale také musí zvážit dostupnost lékaře pro případ akutní potřeby (auto, mobil). Jsou totiž situace, kdy je nutno dítě k lékaři dovézt, protože jednak lékař nemůže kdykoli opustit ordinaci a také některé výkony nelze provést v domácích podmínkách.

Zákon umožňuje změnu lékaře bez udání důvodu po 3 měsících a zdravotní pojišťovny 1x za rok. Častá změna lékaře (pokud nejde o stěhování) není z pochopitelných důvodů ku prospěchu, proto je vždy nutno volbu lékaře pečlivě zvažovat.

K tomu, aby celý systém mohl dobře fungovat, je zapotřebí úzká spolupráce s rodiči. Mimořádný význam při přijímání dítěte do péče zvoleným lékařem má rodinná i osobní anamnéza (jde-li o starší dítě). To znamená, že je nesmírně důležité sdělit lékaři všechny dostupné informace o zdravotním stavu rodiny (rodičů, sourozenců i prarodičů), protože některé choroby mají dědičný základ a dítě může dispozici ke konkrétní nemoci zdědit. V průběhu vývoje lze pak díky velmi dobře propracovanému systému preventivní péče příznaky nemoci včas odhalit.

Inzerce

3. Termíny preventivních prohlídek

 • během prvního roku života dítě absolvuje celkem 9 preventivních prohlídek a to:
  • po propuštění z porodnice do 48 hodin
  • dále ve 14ti dnech věku
  • v 6 týdnech
  • ve 3 měsících
  • ve 4,5 měsících
  • v 6 měsících
  • v 8 měsících
  • v 10 měsících
  • ve l2 měsících
 • dále v 18 měsících
 • ve 3 letech
 • v 5 letech
 • dále každé dva roky až do 19ti let věku, kdy lékař předává svého pacienta do péče praktického lékaře pro dospělé

4. První kontakt dítěte a rodičů s lékařem

První vyšetření novorozence by mělo po souhlasu rodičů proběhnout v domácím prostředí formou návštěvy lékaře či dětské sestry (dle situace), a to do 48 hodin po propuštění novorozence z porodnice. Pro obě strany (rodiče i zdravotníky) je tento první kontakt zdrojem předání nutných informací, od kterých se odvíjí vzájemná spolupráce. Ta je nezbytná nejenom pro koordinaci péče o dítě, ale také pro vytvoření ovzduší vzájemné důvěry, jež je pro společnou péči o svěřené dítě zcela zásadní. Je také vhodné, aby rodiče volbu dětského lékaře, jemuž hodlají svěřit do péče své dítě, neodkládali až po porodu, ale vyhledali zvoleného lékaře ještě před porodem. Jednak získají potřebné základní informace s předstihem a také se usnadní administrativa spojená s propuštěním dítěte z novorozeneckého oddělení.

5. Náplň preventivní péče v 1. roce života

V prvním roce života dítěte má prevence zásadní význam. Měsíc po měsíci prochází dítě rychlým rozvojem, který se týká nejen růstu, ale psychomotorických a smyslových dovedností. Dětský lékař aktivně sleduje, zda se u dítěte neprojevuje např. doposud skrytá vrozená vada, která by při opožděném odhalení měla závažné důsledky v dalším životě dítěte.

Zvláštní péči lékař věnuje dětem předčasně narozeným a dětem s jakýmkoli zdravotním postižením.

Každá systematická preventivní prohlídka má přesně stanovenou náplň, což umožňuje lékaři zachytit změny či odlišnosti v tělesném, duševním i smyslovém vývoji konkrétního dítěte. Při zjištění jakýchkoli odchylek odesílá lékař dítě s maminkou na specializované pracoviště.

Inzerce

Jednou z hlavních náplní preventivních prohlídek je očkování dítěte, a tím jeho ochrana proti zvláště závažným infekčním nemocem. Nedílnou součástí preventivní péče o dítě do 1 roku je zajistit dítěti ve spolupráci s maminkou optimální racionální výživu, to znamená podporovat dostatečně dlouhé období kojení s individuálním začátkem podání zeleninových, masozeleninových a ovocných příkrmů.

Dalším důležitým preventivním opatřením je pravidelné podávání vitaminu D (prevence křivice, nebo-li rachitidy) dle pokynů lékaře a vitaminu K (prevence krvácivých stavů) v kapkové formě, kde je podán v porodnici v kapkách, tam, kde injekčně, se již doma v aplikaci nepokračuje. Rovněž musí lékař dbát na dodržování kontrolních vyšetření kyčelních kloubů na ortopedickém pracovišti, dále se podílí na vyšetření (tzv. rescreening) nemocí látkové výměny a poruch funkce štítné žlázy.

Inzerce

Všechna uvedená vyšetření probíhají v poradnách pro děti od 0 do 3 let věku. Pro tyto poradny je vyhrazena jiná doba než pro ošetření dětí nemocných, takže se minimalizuje možnost získání infekce v prostředí zdravotnického zařízení. Většina lékařů volí systém objednávání dětí do těchto poraden, takže lékař získá více času na pohovor s maminkou.

6. Účast rodičů v preventivní péči

Aby vše během poradny proběhlo v klidu, je vhodné, když si maminka či oba rodiče proberou doma nejasnosti spojené s péčí o své dítě, napíší si seznam dotazů a mají jistotu, že nic nezapomněli. Žádný lékař nebude považovat rodiče za nevzdělance, budou-li se ptát na zdánlivé banality, některé dotazy může zodpovědět dětská sestra ještě před vstupem do ordinace. Vždy je lépe zeptat se lékaře či dětské sestry, než z ostychu mlčet a sbírat „zaručeně dobré" informace od kamarádek, sousedek, někdy i babiček. Jedině dobře a řádně informovaná maminka je zárukou bezpečné péče o dítě.

Skutečnost, že frekvence preventivních prohlídek je dána zákonem a rodiče vždy dostanou pozvánku s uvedením termínu (stejně tak u očkování) neznamená, že nejasnosti a pochybnosti ve vývoji dítěte či jiné zdravotní a výchovné problémy budeme odkládat až na termín prohlídky. Zejména u dětí do 1 roku se mohou některé odchylky ve vývoji objevit akorát v mezidobí prohlídek a to je třeba řešit hned. Protože vytížený lékař neustále bojuje s časem, je lépe domluvit si telefonicky vyšetření na dobu, která bude vyhovovat oběma stranám. Takže nikdy nedejte na „zaručené rady" - to je normální - a nic neodkládejte!

Inzerce

7. Vaše příprava na preventivní prohlídku

Sepište si před každou prohlídkou seznam dotazů, např. do níže uvedené kartičky. Ponechte si na ní místo na lékařovu odpověd, tu si pak na návštěvě poznačte. Nespoléhejte na to, že si u lékaře otázky vybavíte. Při současném zodpovídání dotazů lékaře, přípravě miminka k vyšetření, event. boji s ním při očkování, bude takové vybavování velice náročné. Stejně tak je při obdobné atmosféře pravděpodobnost zapamatování odpovědí lékaře velmi malá. Vytažení poznámkového papíru není příznakem ani hlouposti, ani demence, ale naopak rysem moudrého a zodpovědného rodiče.

garant: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

Autor: MUDr. Květoslava Ludvíkovská
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Květoslava Ludvíkovská
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Preventivní péče o dítě - diskuze

Poradna

Dobrý den, dnes jsme byli na osmiměsíční prohlídce. Syn je hodně aktivní, už leze a začíná se stavět. Paní doktorka mu koukala na záda, ale nic neříkala. Já mám silnou skoliozu a bojím se, aby ji syn neměl taky. Až doma jsem si všimla, že nám do průkazky namalovala u doporučení kříž, kde jsou na jedné pulce 2 čárky a na druhé jedna. Myslíte si, ze by to mohlo znamenat určitě vybočeni těla nebo tak? Děkuji

Dobrý den. S největší pravděpodobností takto pani doktorka naznačila stav prořezávání zubů. Netýká se páteře.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 16.10.2023, 15:08
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×