Inzerce
Inzerce
Inzerce

2011

Výroční zpráva za rok 2011 „Educat o.s.“

 

Právní forma: občanské sdružení

Registrace u MV pod č.j. VS/1-1/68 365/07 R dne 7. 8. 2007

Inzerce

IČ: 226 66 249

Sídlo: Brno, Lacinova 6, 621 00

Inzerce

 

Úvodní slovo předsedkyně „Educat o.s.“ MUDr. Jany Martincové

Inzerce

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás seznámili s činností občanského sdružení „Educat o.s.“ za minulý rok.

Inzerce

Cíle vzdělávacích aktivit zaměřených na laickou veřejnost zůstávají totožné. Dále s nimi budete seznámeni.

Ač se stránky s projektem Co na to odborník staly nejnavštěvovanější na poli odborně garantovaných portálů, podílí se na „výchově“ veřejnosti k aktivnímu přístupu v péči o vlastní zdraví, příspěvek ze strany instituce, která by na tomto měla mít největší zájem, je stále menší a menší.

V loňském roce jsme obdrželi hraniční částku pro to, zda projekt vůbec rozjíždět, a to 88.000 Kč od MZ ČR. Jednalo se o pouhých 13 % z celkového rozpočtu původně naplánovaného rozpočtu projektu. Nakonec jsme se projekt rozhodli rozjet, finančně nejnáročnější aktivity z něj vypustit, jiné zeštíhlit. I přesto jsme urazili byť loni malý, ale přesto další krůček vpřed k ozdravění životního stylu české rodičovské populace.

S prací, kterou tým během minulého roku odvedl, budete seznámeni v dalších kapitolách.

Návštěvnost projektu dokonce v roce 2011 ještě mírně převýšila návštěvnost z předchozího roku.

Děkujeme všem, kteří se na projektu podílejí za neutuchající nadšenou práci i finanční přispění, našim čtenářkám a čtenářům za děkovné reakce a ohlasy na projekt.

 

Jana Martincová, předsedkyně „Educat o.s.“ 

Kdo jsme, co děláme

Občanské sdružení „Educat o.s.“ bylo založeno roku 2007 jako subjekt s následujícím cílem: Za finanční podpory státních institucí zajišťovat vzdělávání, tedy přísun kvalitních informací, laické veřejnosti, zvláště rodičovské.

Navázat spolupráci s odbornou veřejností a společně se podílet na budování odpovědnosti jednotlivců za zdraví své a svých dětí.

Každoročně je naším cílem navrhnout a dle finančních možností zrealizovat projekt zdravotnického vzdělávání v rámci PPZ, který by měl vést k vyšší aktivitě a odpovědnosti veřejnosti v péči o vlastní zdraví, či zdraví dítěte.

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2009

Na projektu se kromě členů občanského sdružení podíleli především odborníci z oblasti gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychologie a pedagogiky, nově fyzioterapie a nutriční terapie.

Dále v rámci fotoreportáží, administrativy a administrování projektu Mgr. Věra Tautová, společnost Quonia, s.r.o. se svým programátorským zázemím, z občanského sdružení se na projektu podíleli: Marcela Staňková, MUDr. Pavel Martinec, MUDr. Jana Martincová

Řešitelka projektu:

MUDr. Jana Martincová (vedení projektu lékařského vzdělávání veřejnosti)

Spoluřešitelé projektu:

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (garance textů z oblasti dětského lékařství, recenze brožury)

Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. (pro oblast stomatologie)

MUDr. Květoslava Ludvíkovská (texty z oblasti dětského lékařství)

MUDr. Ludmila Vomelová (dětské lékařství)

As. MUDr. Romana Gerychová (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Radan Doubek (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Denisa Doubková (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Eva Račanská (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

Bc. Miloslava Kameníková (předporodní příprava)

MUDr. Irena Červená (texty z oblasti stomatologie)

Mgr. Jana Eliášová (nutriční specialistka)

Mgr. Kamila Vorlová (fyzioterapeutka)

Mgr. Věra Tautová, DiS. (populárně naučné texty z oblasti dětské stomatologie, soc. a vývoj. problematika, fotoreportáže z porodnic, administr. práce)

MUDr. Petra Kubáčková – anatomická kresba k textům

Garanti odborné části:

Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
Přednosta:
Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
(pro oblast gynekologie a porodnictví)

 

1. dětská interní klinika FN Brno
Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
(pro oblast dětského lékařství)

 Projekt Co na to odborník 2011, jeho cíle, činnosti, naplnění cílů

Na rok 2011 o.s. předložilo návrh projektu Co na to odborník IV. Na projekt se nám podařilo získat dotaci z MZČR a dále zdroje soukromých subjektů.

Základní ideou našich projektů Co na to odborník bylo a je poskytnout laické veřejnosti kvalitní zdravotnické informace, prakticky zaměřenou formou. Přimět tak veřejnost k aktivní spolupráci v péči o vlastní zdraví i zdraví dětí, podpořit budování odpovědnosti za své zdraví, propagací zdravého životního stylu nevyjímaje. Působení na laickou veřejnost je proces dlouhodobý, i přes povrchní dobu devalvace informace jsme díky níže uvedeným objektivním ukazatelům důkazem toho, že je možné vytvořit a udržet zájem laiků stránkami odborně garantovanými.

U veřejnosti odborné se projektem snažíme navázat spolupráci s námi jako s médiem, které veřejnosti poskytuje 100% odborně garantované, a tudíž kvalitní informace.

Projekt je veden záměrně primárně na internetu. Jedná se totiž o prioritní zdroj informací cílové skupiny. Je doplněn velmi informačně hutnými brožurami s potřebnými a často vyhledávanými informacemi – je nutno je mít „po ruce“.

Cílová skupina – charakteristika, počet intervenovaných

Cílová skupina: těhotné ženy, matky na MD, dále matky předškolních dětí a školáků, tatínkové

Velikost: těhotné ženy: cca 80.000, z toho na internetu zhruba 80 % domácností.

Rodiny s dětmi do 8-15 let, tj. cca 500.000 až 750.000 domácností. Od konce roku 2007 jsou zařazována i témata problematiky dospívání, což značně rozšířilo a zvýšilo počet cílové skupiny.

Cíle projektu Co na to odborník III. a jejich naplnění:

Cíli projektu Co na to odborník IV. pro rok 2011 byly: 

 1. Zajistit rodičovské veřejnosti kvalitní odborně garantované lékařské informace týkající se: péče o ženu v těhotenství, předejít tak rizikovému jednání těhotných, zajistit jejich spolupráci s ošetřujícím lékařem po dobu celého těhotenství – pravidelné prohlídky a vyšetření, budovat tak aktivní spolupráci těhotné v péči o své zdraví, propagovat zdravý životní styl v době těhotenství.
 2. Seznámit budoucí rodičku s prostředím, zvyklostmi a průběhem péče v jí zvolené porodnici, u rodičky, která ví, „do čeho jde“, odpadne značná část obav z porodu, připravit rodičku na porod již v době těhotenství, zapojit do projektu zdravotníky porodnic.
 3. Seznámit rodiče s praktickými základy péče o dítě s cílem budovat aktivní přístup rodiče v péči o zdraví dítěte a předejít rizikovému chování, které může vést k poškození zdraví dítěte. Seznámit rodiče s obsahem preventivních prohlídek a preventivních i dalších vyšetření dětí. Propagovat každodenní cvičení s miminkem jako základ zdravého životního stylu a dobré fyzické kondice již od narození. Seznámit rodiče se zdravým vývojem jejich dítěte a se stimulací vývoje dítěte cvičením. Propagovat očkování jako prevenci nemocí. Propagovat nutnost správné a pravidelné péče o dětský chrup. Propagovat zdravou výživu a pitný režim u dětí.
 4. Zaměřit propagaci zdravého životního stylu také na děti.
 5. Zajistit propagaci „Co na to odborník“ i v uživatelských částech www stránek a v dalších médiích.

Cíl projektu je důsledně naplňován všemi jeho dílčími činnostmi. Většina dílčích cílů projektu, do rámce finanční částky, kterou se nám podařilo na projekt získat, byla zcela nebo částečně naplněna, o čemž svědčí následující objektivní i subjektivní ukazatele jednotlivých výstupů:

Ad Cíl 1:

1.1 Vytvoření a zprovoznění systému e-mailů zasílaných těhotným ženám každý týden těhotenství Přípravě jsme věnovali období od dubna do září, kdy byly vytvořeny texty mailů a po korektuře lékařkou vloženy do administračního systému, od října pak byla rozesílka zprovozněna. Za období do konce roku bylo odesláno 7682 emailů čerstvě těhotným ženám.

 1.2 Vydání tiskoviny na téma cvičení, životosprávy a relaxace v těhotenství  - vzhledem k nízkým finančním prostředkům nebylo vydání tiskoviny realizováno.

1.3 Rozesílka brožur 20x o těhotenství vydané 9/2010 na vyžádání konkrétních pracovišť – v průběhu roku 2011 bylo gynekologům a porodnicím rozesláno 46.000 ks této velmi žádané brožury – viz ohlasy lékařů, vzhledem k nízkým finančním prostředkům jsme o úhradu poštovného požádali Babyonline, s.r.o.

Ad Cíl 2:

2.1 Pokračování představování jednotlivých porodnic v ČR

Co všechno nabízí oddíl Porodnice v současné době?

 • Představuje všech 97 porodnic v ČR, základní informace, kontakty.
 • 93 porodnic z 97 nám poskytlo autorizovanou detailní informaci o poskytovaných službách v příslušné porodnici.
 • Nabízí Fotoreportáže z porodnic pořízené týmem projektu a rozhovor s vedoucím pracovníkem porodnice. Ke konci roku 2011 je provedeno 77 fotoreportáží a zpracováno a zveřejněno 77, z toho v roce 2011 provedena 1a zpracováno 6.
 • Umožňuje rodičkám textově ohodnotit příslušnou porodnici, od spuštění oddílu bylo vloženo do konce roku 2011 2013 hodnocení, z toho 215 v roce 2011
 • Umožňuje bodově ohodnotit danou porodnici, kde rodička rodila (vloženo 1467 hodnocení, 106 v roce 2011) –  jedná se o velmi sofistikovaný systém, vytvořený ve spolupráci s porodníky. Na základě odpovědí na konkrétní otázky vypočítá váženým průměrem hodnocení porodu, je možné zobrazit i hodnocení jednotlivých složek: porod, poporodní péče gynekologická a poporodní péče pediatrická. Pro rodičky je poměrně jednoduché k vyplnění. Abychom snížili možnost zmanipulování hodnocení, navázali jsme možnost hodnocení na vyplnění dat porodů v registraci, jedná se tedy o programátorsky propracovaný systém.

Hodnocení péče v českých porodnicích uživatelkami Babyonline.cz

 • V průběhu listopadu 2011 jsme programátory požádali o zpracování dosud vložených dat týkajících se hodnocení péče v porodnicích rodičkami. Z celkového počtu bodů 5 hvězdiček rodičky ohodnotily české porodnice 4,53 hvězdičkami, porod měl bodové ohodnocení 4,51, poporodní péče pediatrická 4,56 a poporodní péče gynekologická 4,53 hvězdičky. V roce 2011 se známka oproti průměrné ze všech vložených let ještě zvýšila na 4,74 hvězdičky pro celkové hodnocení, 4,8 pro porodní péči, 4,83 pro poporodní péči pediatrickou a 4,59 pro poporodní péči gynekologickou.
 • Co se slovního hodnocení týče, z celkového počtu 2013 hodnocení byla většina pozitivních, pouze 136 mělo vážné výhrady k porodu a poporodní péči, což je 6,756 %.

 Ad Cíl 3:

3.1 Dobudování nového oddílu První rok miminka týden po týdnu a vytvoření systému e-mailů zasílaných rodičům dětí – obsahově je již zpracován a vydán, e-maily jsme zatím nerealizovali.

3.2 Doplňování nových kapitol u dříve založených oddílů s dosud nezpracovanou problematikou, bude se týkat zejména těchto: Prohlídky a vyšetření dětí, Vývoj dítěte (stimulace dítěte cvičením), Výživa dětí – výrazným způsobem byla doplněna Výživa dětí a Vývoj dítěte. U výživy jsme kompletně zpracovali výživu do 3 let: https://www.babyonline.cz/vyziva-deti/vyziva-1-3-roky a od 3 do 6 let: https://www.babyonline.cz/vyziva-deti/vyziva-3-6-let + další doplňující kapitoly stran minerálů a vitamínů, snídaní apod.

Ve vývoji miminka pak Co by mělo v jednotlivých vývojových stádiích dítě umět: https://www.babyonline.cz/vyvoj-ditete/co-by-melo-miminko-umet a jak jej správně stimulovat: https://www.babyonline.cz/vyvoj-ditete/cviceni-a-stimulace-v-prvnim-roce.

 

3.3 Dotisk brožur Cvičení s miminkem – 10 cviků před koupáním

Dotisk brožury o cvičení jsme si vzhledem k financím vůbec nemohli dovolit, o dotisk pediatry oblíbené brožury 20x péče o dítě s aktualizovaným očkovacím kalendářem a její rozesílku jsme byli nuceni opět požádat Babyonline, s.r.o., celkem bylo rozesláno v roce 2011 41.500 ks.

 

3.4 Spuštění online poradny 1x měsíčně: Setkání s dětskou lékařkou

První poradna byla spuštěna v září, měsíc co měsíc získávala na oblibě – viz data konání a počet zodpovězených dotazů, které jsou umístěny i s odpovědí na stránkách: https://www.babyonline.cz/detsky-lekar-online

20. 9. - MUDr. Ludmila Vomelová - 56 dotazů

18.10. - MUDr. Ludmila Vomelová - 64 dotazů

15.11. - MUDr. Ludmila Vomelová - 100 dotazů

15.12. – Mgr. Jana Eliášová – 25 dotazů

3.5 Pokračování e-mailové poradny

Tuto poradnu v oblasti dětského lékařství nahradilo právě ono setkání s dětskou lékařkou, ale přesto dotazy uživatelkám zodpovídáme i touto formou.

Ad Cíl 4

4.1 Vytvoření nové části v rámci stránek cílené na děti a vydávání měsíčníku pro děti 3-6 let zaměřeného na zdravý životní styl, a to v elektronické podobě s možností vytištění rodičem do formátu A4 – pro obrovskou finanční náročnost jsme se do této problematiky vzhledem k výši dotace vůbec nepustili

 Ad Cíl 5

5.1 pokračování práce 1 školitelky, která zasvětí nové uživatele – čtenáře do procesu vyhledávání potřebných zdravotnických informací v části „Co na to odborník“ – přikládá URL článku z odborné části k dotazu v diskuzním fóru

Školená uživatelka se vkládáním odkazů na odbornou část v rámci diskuzního klubu podílí na „učení“ aktivního vyhledávání kvalitních informací a jednání dle nich. Těší nás následná spontánní aktivita ostatních, které si radí, kde potřebnou informaci na stránkách naleznou. Výsledkem této činnosti je snížení počtu stále se opakujících dotazů. Maminky se tak vzájemně motivují k co nejzodpovědnějšímu rodičovskému jednání v duchu lege artis postupů.

Prostřednictvím školitelky stále objevujeme nejčastější svízele rodičů, témata vhodná ke zpracování.

Vyhodnocení efektu projektu

O efektu projektu vypovídají tato objektivní data:

 • Zvýšení návštěvnosti: I v roce 2011, ač je porodnost na ústupu, jsme zaznamenali stále ještě nárůst čtenářů/uživatelů/návštěvníků www.babyonline.cz. Stránky s projektem Co na to odborník v roce 2011 navštívilo přes milión unikátních návštěvníků, konkrétně 1.146.200 unikátní návštěvníků (v roce 2010 to bylo 1.098.078, 2009 pak 1.085.958). Celkový počet návštěv dosáhl 2.654.167. Jsme tímto přetrvávajícím zájmem z řad laické i odborné veřejnosti potěšeni.
 • Zájem o poradnu odborníků ONLINE, v letošním roce byl spuštěn CHAT s pediatrem, každou relaci sledovalo v průměru přes 2700 uživatelů.
 • Zapojení uživatelek v doporučování odborné části k dotazům v diskuzním klubu
 • Počet vytištěných a distribuovaných brožur 20x péče o dítě a distribuovaných 20x o těhotenství – viz výše.

Velice nás těší pozitivní reakce lékařů. Vybíráme naposledy došlé:

„Děkuji za zaslání dalších brožur - po 100 ks, 20x o těhotenství a péče o dítě, letáky omyvatelné - cvičení s dětmi aj., máte-li nějaké další novinky. Děkuji,  je o ně veliký zájem a jsou krásně přehledné pro nastávající maminky.“

„Musím konstatovat, že Vaše stránky jsou velmi pěkné a praktické!“

„Dobrý den, líbí se mi Vaše stránky, ráda bych jen k informacím doplnila ordinační hodiny.“

„Dobrý den, mám zájem o zaslání nabízených skládaček pro těhotné. Vaše práce je velmi záslužná a velice přínosná pro  pacientky, ale i pro nás. Velice usnadňuje práci por. asistentek s těhotnými. Mám zájem o zaslání 3 balíčků po 50 ks. Děkuji, hezký den a více takových úspěšných pracovních počinů.“

„Vážená paní Tautová, nemohu si vynachválit dosavadní spolupráci a velmi si vážím přístupu, se kterým jsem se prozatím u podobných serverů nesetkal. Nechal jsem staniční sestru porodnice paní … projít všechny informace, které o porodnickém traktu naší nemocnice prezentujete a poslední věc, kterou je potřeba aktualizovat je ceník nadstandardních a hrazených služeb:…
Za dosavadní spolupráci Vám velmi děkuji. Jsem přesvědčen, že s takovýmto přístupem se stránkám Babyonline podaří kontinuálně zvyšovat prestiž a návštěvnost.“
 
Rovněž od maminek dostáváme milé a do další práce povzbuzující e-maily:
 
„Milá redakce, chtěla jsem vám moc poděkovat za perfektní webové stránky. Začala jsem je navštěvovat v roce 2009, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná. Stáhla jsem si všechny materiály o porodu a o péči o miminko. Přišlo mi to všechno takové přehledné a jasné a byla jsem si jista, že mám všechny potřebné informace a že to s pomocí vašich stránek v pohodě zvládnu. V prosinci roku 2009 se mi narodil krásný zdravý chlapeček.
Je to asi půl roku, co jsem objevila diskusní klub. I když spíš pročítám, protože s tím mým čertíkem nemám moc času přispívat, zjistila jsem, že jsou tu moc prima lidi, kteří poradí, a když neumí poradit, tak aspoň povzbudí. Moc díky! S pozdravem, …
 

„Dobrý den, v prvé řadě bych vám chtěla poděkovat za váš skvělý web pro maminky a těhulky. Pro mě jako pro prvorodičku je zde spousta informací o těhotenství, chat s ostatními maminkami atd. prostě super. Web je krásně přehledný.“

 

„Vážená redakce a autoři webu,
nejprve bych vám chtěla poděkovat za perfektně podané informace a nalezení odpovědí snad na všechny otázky. Váš portál je vypracovaný přehledně a hezky se v něm orientuje. V porovnání s jinými podobnými absolutně vítězíte, opravdu. Jelikož jsem těhotná poprvé, tak velmi vítám vaši snahu přiblížit nám, neinformovaným, uceleně podané informace o těhotenství a o všem co s ním souvisí….“
 

Dokonce i od tatínka:
„Dobrý den, chválím velmi zajímavý a přehledný web!...“
 

Projekt se i v roce 2011 posunul kvalitativně a kvantitativně dopředu. Byť pod hlavičkou projektu Co na to odborník pouze o krůček. Velice si ceníme významného finančního zastřešení odborné části společností Babyonline, s.r.o. Návštěvností byl projekt v roce 2011 opět o něco úspěšnější než v předchozích letech. Těší nás stále větší spolupráce s odbornou veřejností, stejně tak vzájemná „výchova“ uživatelek na stránkách vlastními pozitivními příklady. Ministerstvu zdravotnictví jsme za podíl na projektu velice vděční, děkujeme za schválený příspěvek pro rok.

Letos 1. 1. oslavil portál kulaté jubileum, 5 let. Po celou tu dobu se snažíme o aktivní zapojení laické veřejnosti do péče o vlastní zdraví. Každý rok jsme uskutečnili malý, avšak viditelný krok.

Poděkování

Jsme nesmírně vděčni všem, kteří umožnili naši činnost i v minulém roce, tj. realizaci projektu Co na to odborník IV., především MZ ČR, bez jejíž pomoci bychom projekt neuskutečnili vůbec. Jménem všech, kterých se projekt týká, zvláště jménem tvůrců a uživatelů, kterým slouží, bych chtěla všem sponzorům velice poděkovat. Všem tvůrcům a pomocníkům projektu velice děkujeme za jejich společensky vysoce prospěšnou a obětavou práci. Zvláštní poděkování patří soukromému subjektu Babyonline, s.r.o., které se neúnavně podílí propagací www.babyonline.cz na zviditelnění projektů Co na to odborník. Také je schopno flexibilně reagovat na požadavky laické i odborné veřejnosti, čímž naše projekty doplňuje a pomáhá jim. Za zvláště přínosné pokládáme její edukativní činnosti zaměřené na naše nejmenší. Zároveň děkujeme za bezplatnou pomoc při distribuci brožur.

Velký dík patří našim čtenářkám, bez jejichž zájmu, přízni a obohacení portálu vlastními zkušenostmi by projekt nebyl tím, čím je dnes.

A jako každý rok výroční zprávu uzavíráme tradičně slovy: V roce 2011 jsme společně s MZ, lékaři i čtenářkami vykonali další z drobných krůčků na nikdy nekončící trati ve zdravotnickém vzdělávání veřejnosti pod názvem: „Budování osobní zodpovědnosti za své zdraví“.

Vzhledem k objektivním ukazatelům i subjektivním reakcím svědčícím o prospěšnosti projektu nás velmi mrzí, že se v letošním roce rozhodlo MZ ČR jej vůbec nepodpořit. Nicméně v započaté činnosti budeme po krůčcích pokračovat i nadále. Ohlas laické i odborné veřejnosti i návštěvnost (portál je nejnavštěvovanějším odborně garantovaným webem zaměřeným na těhotenství a péči o dítě v ČR) nás zavazují a na rozdíl od rozhodnutí odborné komise MZ ČR i motivují k další práci.

 

Hospodaření „Educat o.s.“

Rozvaha analyticky

Aktiva

Peníze

388,00

Účty v bankách

571,25

Převody mezi finančními účty

0,00

Pohledávky

0,00

Aktiva celkem

959,25

Pasiva

Závazky

0,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

0,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní

0,00

Závazky ke sdružením

5500,00

Jiné pohledávky a závazky

0,00

Vlastní jmění

-3254,42

Pasiva celkem

2245,58

Hospodářský zisk celkem

-1286,33

 Výsledovka analyticky

Náklady

Kancelářské potřeby

7592,00

Služby (cestovné, poštovné, distribuce, tisk materiálů, administrátorské práce, programátorské práce, školitelky)

100408,00

Mzdy

20000,00

Ostatní náklady

1329,00

Náklady celkem

129329,00

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží

40000,00

Ostatní výnosy

42,67

Přijaté příspěvky

0,00

Provozní dotace

88000,00

Výnosy celkem

128042,67

Hospodářský zisk celkem

-1286,33

 Dotace 88.000 Kč pokryla 68,75 % částky vynaložené na projekt Co na to odborník IV.

Komerční sdělení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×