Inzerce
Inzerce
Inzerce

„Educat o.s."

 

Právní forma: občanské sdružení

Registrace u MV pod č.j. VS/1-1/68 365/07 R dne 7. 8. 2007

Inzerce

IČ: 226 66 249

Sídlo: Brno, Lacinova 6, 621 00

Inzerce

 

Obsah

Obsah                                                                                                                                   2

Úvodní slovo předsedkyně                                                                                                   3

Inzerce

Kdo jsme, co děláme?                                                                                                          4

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2008                                                         5

Inzerce

Projekt Co na to odborník 2008, jeho cíle, činnosti, naplnění cílů                                         6

Vyhodnocení efektu projektu                                                                                               8

Poděkování                                                                                                                           8

Hospodaření „Educat o.s"                                                                                                   10

Úvodní slovo předsedkyně „Educat o.s." MUDr. Jany Martincové

Vážení přátelé,

zhodnocení minulého roku, prvního roku aktivní činnosti občanského sdružení, je mi milou povinností.

Počátek roku nevypadal nijak příznivě. Ač jsme neměli jisté prostředky na vzdělávací projekt „Co na to odborník", který jsme chtěli realizovat na portále www.babyonline.cz , přesto jsme započali s pracemi. Již koncem ledna po půlročních přípravných pracích byla spuštěna první část projektu, a to Porodnice v ČR.

V nejistotě, zda se nám podaří zvládnout alespoň polovinu projektu (na podmínce minimální 50% realizace projektu byla vázána účast sponzorů) jsme naštěstí žili pouze do konce června, kdy nám byla schválena část prostředků ze státní dotace na projekt. Ten se mohl rozjet téměř naplno.

S prací, kterou tým během minulého roku odvedl, budete seznámeni v dalších kapitolách.

Všichni zúčastnění na projektu pociťujeme nesmírnou radost:

 • ze stále se zvyšující návštěvnosti odborné části, zvláště pak nově vybudované části Porodnice
 • z vysokého hodnocení vydané brožury pro těhotné „20x o těhotenství" ze strany odborné veřejnosti, ze 100tisícového nákladu nám zůstalo pouze necelých 9.000 ks, které zasíláme dle požadavků porodnic a gynekologů
 • ze získání vysokého renomé projektu Co na to odborník u odborné veřejnosti, a to díky 100% odborné garanci textů
 • z pochvalných reakcí, které nám zasílají naši čtenáři a čtenářky

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za skvělou a profesionální práci, kterou odvedli, navzdory časové tísni.

Jana Martincová, předsedkyně „Educat o.s."

Kdo jsme, co děláme

Občanské sdružení „Educat o.s." bylo založeno roku 2007 jako subjekt s následujícím cílem: Za finanční podpory státních institucí zajišťovat vzdělávání, tedy přísun kvalitních informací, laické veřejnosti, zvláště rodičovské.

V rámci programů podpory zdraví předkládáme roční projekty zdravotnického vzdělávání, které by měly vést k vyšší aktivitě a odpovědnosti veřejnosti v péči o vlastní zdraví, či zdraví dítěte.

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2008

Na projektu se kromě členů občanského sdružení podíleli především odborníci z oblasti gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychologie a pedagogiky.

Dále v rámci fotoreportáží, administrativy a administrování projektu Mgr. Věra Tautová, společnost Quonia, s.r.o. se svým programátorským zázemím, z občanského sdružení se na projektu podíleli: Marcela Staňková, MUDr. Pavel Martinec, MUDr. Jana Martincová

Řešitelka projektu:

MUDr. Jana Martincová (vedení projektu lékařského vzdělávání veřejnosti)

Spoluřešitelé projektu:

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (garance textů z oblasti dětského lékařství)

MUDr. Květoslava Ludvíkovská (texty z oblasti dětského lékařství)

As. MUDr. Romana Gerychová (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Radan Doubek (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Eva Račanská (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

Bc. Miloslava Kameníková (předporodní příprava)

MUDr. Irena Červená (texty z oblasti stomatologie)

Mgr. Hana Trtílková (texty z oblasti psychologie)

Mgr. Lenka Zárubová (texty z oblasti psychologie)

Mgr. Pavel Strašák (texty z oblasti psychologie)

Mgr. Irena Košutová (školní problematika, prevence patologických jevů u mládeže)

Mgr. Věra Tautová, DiS. (populárně naučné texty z oblasti dětské stomatologie, soc. a vývoj. problematika, fotoreportáže z porodnic, administr. práce)

MUDr. Petra Kubáčková - anatomická kresba k textům

Garanti odborné části:

Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
Přednosta:
Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
(pro oblast gynekologie a porodnictví)

 

1. dětská interní klinika FN Brno
Přednostka:
Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
(pro oblast dětského lékařství)

 

Projekt Co na to odborník 2008, jeho cíle, činnosti, naplnění cílů

Na rok 2008 o.s. předložilo návrh projektu Co na to odborník. Na projekt se nám podařilo získat dotaci z MZČR a dále zdroje soukromých subjektů.

Cíle projektu Co na to odborník a jejich splnění:

Cíl 1:

Zajistit dostupnost odborně garantovaných lékařských informací co největší části cílové skupiny. O splnění tohoto cíle svědčí 129% nárůst návštěvnosti stránek s projektem, vydání či aktualizace více než 100 odborných kapitol a vytvoření zcela nového oddílu Porodnice.

Cíl 2:

Nenásilnou formou budovat odpovědnost za vlastní zdraví a zdraví svého dítěte a seznámit maminky, jak a které situace mohou řešit samy bez zatížení zdravotního systému.

 • Přimět veřejnost k aktivní spolupráci při péči o své zdraví a zdraví svých dětí.
 • Přispět ke zlepšení vztahu lékař - pacient, přesvědčit lékaře, že s kvalitně informovaným pacientem se spolupracuje mnohem lépe.
 • Propagovat zdravý životní styl s důrazem na prevenci nemocí a odstranění rizikových faktorů.

Tento cíl se nám daří plnit aktivním zapojením laické i odborné veřejnosti do projektu. Ač jsme nezvládli zrealizovat klasickou poradnu, stále odpovídáme dotazy, které na naši adresu přijdou a postupně je vkládáme k odborným tématům.

S projektem byla seznámena i veřejnost odborná - pediatři a gynekologové, kteří oceňují naši aktivitu, velice si oblíbili nově vydanou brožuru k edukaci těhotných žen 20x o těhotenství s BOL.

Cíl 3:

Zachovat zdravé sebevědomí matky na mateřské a rodičovské dovolené a usnadnit jí tím návrat do pracovního procesu, snížit tak riziko nezaměstnanosti novopečené maminky po rodičovské dovolené.

Do projektu jsme na sklonku roku zapojily 5 koordinátorek diskuze, které dotazujícím se maminkám vkládaly k jednotlivým tématům odkazy na odbornou část portálu. Zajímavé dotazy pak zasílaly na adresu redakce ke zodpovězení odborníky.

 

Porodnice

Zcela nově vznikl oddíl Porodnice. Právě tento oddíl v podobě, které jsme dosáhli ke konci roku, vděčí za poskytnutou dotaci MZ nejvíce. Objektivně musíme přiznat, že systém, který vznikl v oddíle Porodnice je téměř stejně obsáhlý a náročný na zpracování a následnou údržbu jako zbytek www stránek. Zřejmě nikdy bychom si nemohli dovolit za tak krátkou dobu vytvořit tak propracovaný systém, a to po těchto stránkách:

 • Systematického uspořádání a snaze po objektivnosti
 • Programátorské
 • Administrátorské
 • Časové pro všechny zúčastněné, a s tím související finanční

 

Co všechno systém Porodnice uživatelům nabízí?

 • Představuje všech 100 porodnic v ČR, základní informace, kontakty
 • Umožňuje rodičkám textově ohodnotit příslušnou porodnici, od spuštění oddílu bylo vloženo 587 hodnocení - viz příloha
 • Umožňuje bodově ohodnotit danou porodnici, kde rodička rodila (vloženo 746 hodnocení) -  jedná se o systém, který na základě odpovědí na konkrétní otázky, které byly vytvořeny společně s porodníky, vypočítá na základě váženého průměru hodnocení porodu, je možné zobrazit i hodnocení jednotlivých složek: porod, poporodní péče gynekologická a poporodní péče pediatrická. Pro rodičky je poměrně jednoduché k vyplnění. Abychom snížili možnost zmanipulování hodnocení, navázali jsme možnost hodnocení na vyplnění dat porodu v registraci, jedná se tedy o programátorsky náročný systém.
 • Jsou zde vloženy autorizované informace přímo sepsané danou porodnicí, v současné době je získána informace od ? zařízení.
 • Umožňuje prohlédnout si Fotogalerii některých porodnic
 • Nabízí Fotoreportáže z porodnic pořízené týmem projektu a rozhovor s vedoucím pracovníkem porodnice. Fotoreportáž jsme i přes pozdní přidělení dotace stihli provést u více než poloviny porodnic, se kterými jsme navázali spolupráci a předali do jejich ambulancí brožuru 20x o těhotenství s www.babyonline.cz Konkrétně se jedná o 53 porodnic, kde jsme stihli provést fotoreportáž, zpracováno je ke konci roku 20 fotoreportáží. Ty jsou postupně zveřejňovány v oddíle Porodnice. Dle rozpočtu, příp. obdržení dotace, budou v příštím roce kontaktovány i další porodnice.

Tištěné materiály

V rámci projektu byly vydány vizitky a brožura 20x o těhotenství s www.babyonline.cz: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/dvacetkrat-o-tehotenstvi

 

Cílová skupina projektu

Cílová skupina čítá jak těhotné ženy, matky na MD, tak rodiče, samozřejmě tatínky nevyjímaje.

Počet intervenovaných se v roce 2008, tedy v roce průběhu projektu „Co na to odborník", zvýšil 2,3x oproti roku 2007.

Vyhodnocení efektu projektu

 

O efektu projektu vypovídají objektivní data:

 • Zvýšení návštěvnosti
 • Zapojení uživatelek vprojektu Porodnice
 • Zapojení uživatelek ve vyhledávání odborné problematiky kdotazům v diskuzním klubu
 • Počet distribuovaných vizitek projektu a brožur o těhotenství
 • Zapojení odborníků vpropagaci projektu

O významu projektu pro laickou veřejnost i odborníky jako o pomocníkovi v péči o pacienta a v komunikaci s ním vypovídají kladné odezvy lékařů i uživatelů i recenze brožury o těhotenství od přednosty porodnicko-gynek. Oddělení FN Ostrava p. MUDr. Ondřeje Šimetky.

 

Poděkování

Jsme nesmírně vděčni všem, kteří umožnili naši činnost v roce 2008, tj. realizaci projektu Co na to odborník 2008, především MZ ČR, bez jejíž pomoci bychom projekt neuskutečnili v takovém rozsahu. Jménem všech, kterých se projekt týká, zvláště jménem tvůrců a uživatelů, kterým slouží, bych chtěla všem sponzorům velice poděkovat. Tak rozsáhlou činnost a aktivity bychom bez jejich přispění nebyli schopni v tak krátké době vykonat. Všem tvůrcům a pomocníkům projektu velice děkujeme za jejich společensky vysoce prospěšnou a obětavou práci. Ač jsme nikdy nad laickou veřejností a její vzdělavatelností „nelámali hůl", naopak jsme stránky i přes značnou skepsi odborníků spustili, tak nás velmi překvapil posun v aktivním přístupu uživatelů k projektu. Myslím, že jsme nikdy nekončící běh na dlouhou trať v aktivním zapojení laické veřejnosti do péče o vlastní zdraví započali malým, ale viditelným krůčkem.

 

Hospodaření „Educat o.s."

Rozvaha analyticky

Aktiva

Peníze

171,00

Účty v bankách

28838,54

Převody mezi finančními účty

0,00

Pohledávky

0,00

Aktiva celkem

29009,54

Pasiva

Závazky

0,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

2563,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní

727,00

Závazky ke sdružením

10000,00

Jiné pohledávky a závazky

0,00

Vlastní jmění

9280,40

Pasiva celkem

22570,40

Hospodářský zisk celkem

6439,14

Výsledovka analyticky

Náklady

Kancelářské potřeby

15475,00

Služby (cestovné, poštovné, distribuce, tisk materiálů, administrátorské práce, programátorské práce, školitelky)

730550,00

Mzdy

60300,00

Ostatní náklady

2371,00

Náklady celkem

808696,00

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží

155000,00

Ostatní výnosy

135,14

Přijaté příspěvky

100000,00

Provozní dotace

560000,00

Výnosy celkem

815135,14

Hospodářský zisk celkem

6439,14

Výsledek auditu projektu

Nezávislá auditorka Ing. Jarmila Petráňová, číslo osvědčení 1578 provedla dne 8. ledna 2009 audit s tímto závěrem:

Potvrzuji tímto, že provozní účty (příjmy a výdaje) jsou pravdivé a spolehlivé, že jsou doloženy příslušnými podklady, a že v souladu s ustanovením smlouvy vznikly uznané náklady programového projektu za rok 2008 v celkové výši 805.920 Kč, které ve schváleném procentickémm podílu 70 % byly uhrazeny dotací ve výši 560.000 Kč.

Komerční sdělení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×