Inzerce
Inzerce
Inzerce

Bezpečnostní testy dětských autosedaček 2013

Časopis dTest ve svém pravidelném testu dětských autosedaček vyzkoušel 10 modelů pro různé váhové kategorie. Dvě sedačky propadly v nárazových testech, další obsahovaly významné množství rizikových chemikálií.

 1. Základem je správná instalace autosedačky
 2. Proč některé autosedačky neuspěly?
 3. Co sděluje „oranžový štítek“
 4. Inovace a vychytávky
 5. Výsledky testů tří vybraných autosedaček
 6. Reakce výrobců na test autosedaček provedený časopisem dTest

1. Základem je správná instalace autosedačky

Princip systému isofix je založen na spojení dětské sedačky s konstrukcí vozidla prostřednictvím kotevních úchytů umístěných na zadní straně. Úchyty se následně zakotví do pevných třmenů, laicky řečeno ocelových ok, svařených s karosérií, které jsou umístěny na krajích zadních sedadel (v některých moderních vozech jsou i na předních sedadlech). Díky tomu se značně sníží riziko chybné instalace sedačky do vozidla a zároveň se zvýší ochrana dítěte.

V případě autosedačky typu korbička (sedačka skupiny 0+) je třeba věnovat pozornost umístění do vozu ve správném směru. Při chybném upoutání bezpečnostním pásem může dojít ke spletení jeho vedení a záměně ramenní části za břišní. V případě sedaček pro kojence a miminka neslouží pás vozu k přímé ochraně dítěte, ale pouze k upevnění sedačky. Dítě je poutáno tří- nebo pětibodovými pásy, kterými je vybavena samotná sedačka. Proto je její správná instalace důležitá. Pokud je korbička vybavena isofixem, určitě ho použijte.

V případě autosedaček pro děti od 9 do 36 kilogramů (skupiny I/II/III nebo II/III) je instalace jednodušší. Vždy se umisťují po směru jízdy. Isofix lze použít v situaci, pokud v sedačce sedí dítě skupiny I (od 9 do 18 kg). V tu chvíli pro upoutání dítěte slouží samotné pásy autosedačky. U vícerozsahových sedaček s isofixem ověřte možnost použití v Seznamu schválených typů vozidel, který byste měli dostat společně se zakoupenou sedačkou, nebo před její koupí u výrobce.

Pro upoutání sedačky se starším dítětem od 18 do 36 kg (skupiny II a III) slouží primárně bezpečnostní pás vozu, který drží nejen sedačku, ale zároveň dítě. Systém isofix v této konfiguraci hraje především podpůrnou roli. Určitě ho využijete ve chvíli, kdy je sedačka prázdná, aby se nechtěně nepohybovala po voze. Vhodná konstrukce sedačky poutané pásy slouží pro správné vedení pásu vozidla a jeho fixování v určené poloze, aby při nárazu nedošlo k posunutí směrem vzhůru nebo ke krku.

2. Proč některé autosedačky neuspěly?

Nebezpečné posunutí pásu vozidla bylo během testu zjištěno u sedačky Britax Römer Xtensafix, což vedlo k jejímu celkově špatnému hodnocení. Při čelním nárazu a poutání jen pásem vozidla se v případě zkoušky s figurínou tříletého dítěte posunul pás směrem ke krku. Při zkoušce s figurínou desetiletého dítěte došlo k posunutí pásu v oblasti pánve. Příčina je v nevhodné konstrukci místa, které by mělo fixovat pás vozidla – na rozhraní podsedáku a opěrky.
Špatné celkové hodnocení (nedostatečně) bylo uděleno ještě dalším dvěma sedačkám. První z nich, model Osann Babyride, zcela propadla v bočním nárazovém testu, při kterém figurína dítěte narazila hlavičkou přímo do dveří auta.
Druhým modelem s velmi špatným hodnocením, byla sedačka Britax Römer Max-Fix. U té dTest naměřil vysokou koncentraci nežádoucích chemických látek. Konkrétně šlo o polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), které byly nalezeny na popruzích sedačky v místě, kde je může dítě žvýkat. Zjištění je o to víc zarážející, uvědomíte-li si, že PAU byly v minulosti používány při výrobě pneumatik, ale kvůli jejich negativnímu dopadu na životní prostředí a lidský organismus byly výrazně limitovány.
Polycyklické aromatické uhlovodíky byly kromě modelu Max-Fix nalezeny také v potazích sedaček Nania Driver SP a Cybex Aton 3, která jinak obstála v testu velmi dobře a poskytuje výbornou ochranu i komfort dítěti. Kromě PAU odhalil test ještě problematické zpomalovače hoření, konkrétně v potahu modelu Osann Babyride.
Dva starší modely Storchenmühle Solar a Starlight SP EVO byly do testu zařazeny, protože dTest zajímalo, jak obstojí nové potahy právě ve zkoušce nežádoucích chemických látek. V případě modelu Solar byly nalezeny jen nepatrné stopy fenolů a organocínových sloučenin a dTest proto udělil stejné hodnocení jako v roce 2012, tedy velmi dobře. Ovšem Starlight SP EVO obsahoval PAU, zpomalovače hoření i fenoly, což znamená už jen průměrnou známku.

3. Co sděluje „oranžový štítek“

Každá dětská sedačka uváděná na trh musí vyhovovat nejnovějším bezpečnostním standardům. V případě aktuálně nabízených modelů je to už čtvrtá úprava normy ECE 44, v příštím roce se začnou objevovat i sedačky homologované podle nové směrnice ECE R129 (i-Size). Příslušné schválení potvrzuje oranžový štítek, který najdete na sedačce. Obsahuje následující informace:

 • evropskou zkušební značku (kružnice s písmenem E uvnitř) s rozlišovacím číslem státu, který udělil schválení (1 Německo, 2 Francie, 8 Česká republika, 11 Spojené království, 27 Slovensko)
 • číslo schválení – první dvě číslice udávají sérii změn, která zahrnuje nejnovější závažné technické změny předpisu v době vydání schválení (nyní 04 pro čtvrtou úpravu směrnice ECE 44)
 • kategorii zádržného systému – vyjadřuje možnost umístění a připevnění sedačky ve vozidle. „Univerzální“ znamená možnost instalace v jakémkoli vozidle, na opačném spektru je označení „určité vozidlo“; existují také kategorie „polouniverzální“ a „omezená“
 • rozsah hmotností, pro který byl dětský zádržný systém konstruován

4. Inovace a vychytávky

U stále více modelů se ve spojení s isofixovou základnou nebo isofixovým systémem objevuje takzvaná „podpůrná noha“ (v tomto testu u modelů Cybex Aton 3 a Britax Römer Max-Fix). Její funkce spočívá ve snížení pohybu sedačky při čelním nárazu nebo nárazu zezadu, což vede ke snížení následku úderu hlavičky dítěte při návratu do původní polohy. Starší způsob řešení je „top tether“, volně přeloženo jako horní kotevní bod – od zad dětské sedačky se táhne pevný popruh přes zadní sedadla ke kotevním bodům na dně kufru a sedačku drží v určené poloze. Čím výš je na sedačce umístěn, tím větší efekt bude mít.
Model Max-Fix je navíc vybaven inovativním bezpečnostním prvkem v podobě speciální hrazdičky v prostoru před nožičkami. Tuto sedačku lze do auta nainstalovat pouze proti směru jízdy a hrazdička stejně jako podpůrná noha slouží pro zvýšení ochrany při čelním nárazu nebo nárazu zezadu.
Novými bezpečnostními prvky se může pochlubit také model Kidfix XP SICT, poslední sedačka v testu z trojice Britax Römer. Konkrétně jde o speciální pouzdro na bezpečnostní pás vozidla, které dokáže částečně pohltit energii nárazu. Druhým prvkem jsou boční nárazníky umístěné v úrovni hlavy. Dají se jednoduše nastavit šroubováním, a díky tomu pak lze sladit rozměry sedačky a vozidla. Při bočním nárazu se pak téměř eliminuje pohyb sedačky.

5. Výsledky testů autosedaček Cybex Aton 3, Britax Römer Max-Fix, Storchen-mühle Solar

  Cybex Aton 3 (0+) Britax Römer Max-Fix (0+/I) Storchen-mühle Solar (II, III)
Průměrná cena (Kč)  3890  9250  3200
Hodnocení kvality  uspokojivě 43%  nedostatečně 0%  dobře 73%
Ochrana dítěte  velmi dobře 80%  dobře 64%  dobře 63%
Náraz: čelní/boční  ++/+  +/o  +/+
Vedení pásů  +  +  ++
Stabilita na sedadle vozu  +  +  o
Obsluha / komfort  velmi dobře 80%  dobře 75%  velmi dobře 83%
Návod k použití  ++  ++  ++
Nárok na prostor ve voze  ++  o  o
Instalace sedačky  +  +  ++
Riziko chybné instalace  ++  ++  ++
Poutání dítěte  +  +  +
Přizpůsobení vzrůstu dítěte  ++  ++  ++
Prostornost sedačky  ++  ++  ++
Poloha vsedě  +  +  +
Komfort dítěte  +  +  +
Čištění  ++  +  ++
Kvalita zpracování  ++  ++  ++
Nežádoucí látky  dostatečně 23%  nedostatečně 0%  velmi dobře 89%
Vybavení      
Testovaná instalace  0+ isofixová základna  0+/I Isofix  II/III
Hmotnost dítěte (kg) 0-13  0-18  15-36
Hmotnost sedačky / základny (kg)  4,8 / 6,7  12,9 / 0  5,4 / 0
Pozice: po / proti směru jízdy  ne / ano  ne / ano  ano / ne
Poutání dítěte: pás vozidla / pás sedačky / nárazový pult  ne /ano / ne  ne / ano / ne  ano / ne / ne
Polohovatelnost  ne  ano  ne
Poutání sedačky: pás vozidla / isofix  ano / ano  ne / ano  ano / ne
Kotevní bod top tether  ne  ne  ne
Podpůrná noha  ano  ano  ne

Pozn.: ++ = velmi dobře (100 - 80%), + = dobře (79 - 60%), o = uspokojivě (59 - 40%), - = dostatečně (39 - 20%), -- = nedostatečně (19 - 0%)

Výsledky všech 10 testovaných dětských autosedaček značek Cybex Aton 3, Osann Babyride, Nania Driver SP, Britax Römer Max-Fix, Cybex Juno 2-fix, Storchen-mühle Starlight SP EVO, Britax Römer Xtensafix, Britax Römer Kidfix XP SICT, Recaro Monza Nova 2 Seatfix, Storchen-mühle Solar naleznete na: http://www.dtest.cz/clanek-3161/test-detskych-autosedacek-2013-ii

6. Reakce výrobců na test autosedaček provedený časopisem dTest

 • Výrobce autosedaček Britax v reakci na nedávno zveřejněné výsledky testu spotřebitelských organizací ukončuje výrobu modelu Xtensafix, který neuspěl v nárazových testech. Majitelům již zakoupené sedačky nabízí výměnu za jiný produkt nebo vrácení peněz.
 • Britax v návaznosti na výsledky testu dětských autosedaček, zveřejněné v listopadovém čísle dTestu, nabízí také bezplatnou výměnu popruhů u modelu Max-Fix.

Spotřebitelé si mohou bezplatně vyžádat nové, zdravotně nezávadné popruhy i s návodem na výměnu. Kontaktovat je možné obchodníka, u něhož byla sedačka zakoupena, nebo zákaznický servis značky na adrese service.eu@britax.com.

Komentář zástupce časopisu dTest Ondřeje Jánošky: „Jde o příkladnou reakci výrobce, jemuž není lhostejná bezpečnost dětí ani vlastní renomé“ a dodává: „Reakce značky Britax ukazuje, jakou váhu má nezávislé testování produktů.“

Podrobnější informace naleznete na www.dtest.cz nebo v časopisu dTEST.
Zdroj: Časopis pro spotřebitele dTest
Redakčně upraveno.

Inzerce
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Bezpečnostní testy dětských autosedaček 2013 - diskuze

Poradna

Dobrý den, dceři je 5,5 měsíce a stále spinká ve vaku Swaddle me, kde má ručičky na hrudníku. Vadí vázání v tomto věku? Druhý dotaz se týká uspávání, usíná mi v náručí. Kdy je vhodné “učit” usínání v postýlce? Určitě nejsem zastánce vyplakávání.
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, pokud je dítě ve vaku klidné, můžete ponechat, postupně bych doporučila uspávání v postýlce.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 13.01.2022, 16:06
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Inzerce
×