Inzerce
Inzerce
Inzerce

3 příčiny stoupajícího počtu vad řeči u dětí

Zatímco v době, kdy šla do školy autorka textu, tedy 1977, bylo ve většině prvních tříd 0 % dětí s řečovými vadami, v roce, kdy nastupoval její syn, 2010, již 10 %, tedy 2-3 děti s lehkou vadou, tak u letošních zápisů, 2023, jich bylo dle sdělení pedagogů od 40 do 90 % dle lokality.

Logopedie

Díky tomu k vydavatelství Babyonline a zvláště Janě Martincové, která se dlouhodobě věnuje kvalitnímu vzdělávání dětí,  směřovalo čím dál více otázek od odborné i laické veřejnosti k tématu, což ji přimělo se problémem začít zabývat. K odhalení úskalí řeči dnešních dětí jí, jak uvidíte v textu níže, stačilo položit si jednoduchou otázku: 

Inzerce

„Co bylo za nás, když jsme byli dětmi a rodiči malých dětí, jinak než dnes?“

Každé dítě potřebuje lásku, čas a vzdělání

Inzerce

Právě tyto 3 atributy jsou zásadní pro zdravý a bezproblémový vývoj dítěte včetně řeči v jakékoliv době. Bezmezná láska rodičů bez podmínek a omezení, čas, nejen ten, který si na děti udělají, ale i doba, kdy o nich přemýšlejí a pomáhají jim nalézt jejich životní cestu. A vzdělání odpovídající zájmům a intelektu dítěte.

Proč zdravý vývoj řeči nepodceňovat?

Rozvoj řeči úzce souvisí s rozvojem myšlení. Jsou si vzájemným obrazem. Pokulhává-li dítě v jednom, může být na tom obdobně i v paralelní dovednosti. Prvních 6 let je z hlediska rozvoje intelektu nejdůležitějších. Dědičnost v něm hraje podstatnou, ale čím dál menší roli. Tím je myšleno, že až 40 % můžete v dnešním civilizovaném světě dohnat kvalitním vzděláváním, jak ukázaly práce nedávné i z historie.

3 fáze rozvoje řeči a myšlení

Co dělat, aby dítě mluvilo? Jaké jsou 3 nejdůležitější vývojové fáze stran rozvoje řeči a myšlení, které se určitě nevyplatí podcenit?

1. Mluvící kočárek – v mluvícím kočárkovém období dítěti nabídneme dostatek řečových impulzů v době, kdy je vzhůru. Sleduje pouze nás, odezírá, zvyká si na postavení mluvidel, mluvu, trénuje sluch. Komentujeme vše, co je kolem nás, co se kolem nás děje, co právě děláme. Sami si jako rodiče klademe před dítětem otázky a odpovídáme na ně. Mnoha rodičům přijde tato aktivita trapná. Stejně tak čtení jednoduchých až stupidních říkanek, viz bod 2. Vše je o přístupu. Patřím k rodičům, kteří si toto období užili jako velmi zábavné, strašně moc jsme se s dětmi nasmáli. A že bych si někdy připadala trapně? Ani náhodou. Mnohem trapněji by mi bylo, kdyby mě pak jako rodiče dítěte ve školce nebo ve škole paní učitelky opakovaně upozorňovaly na chybnou výslovnost dítěte za současných dotazů, zda s tím něco děláme.

Inzerce

2. Říkankové a písničkové období, do kterého jsou zahrnuty jednoduché říkanky a lidové písně. Dítě baví rým a rytmus jednoduchých říkanek, opakování jednoduchých veršů jim tříbí paměť. Některé děti již nemusí bavit klasické říkanky á la Josef Lada. Těm pak zkuste najít ty, které je zabaví. Přesně to jsem řešila s druhým dítětem, synem, kterému jsem tehdy musela dokonce napsat říkanky vlastní, naši prvotinu Říkačky pro chytré hlavičky. Dítě si pak samo pohrávalo s rýmy, vymýšlelo rýmy na nová slova, se kterými se setkalo. V 5 letech mě dokonce dostalo do úzkých na tenise, kdy si začalo rýmovat tenis-penis před 70letým dědečkem spoluhráče. Rytmus říkanek, kterému se dítě naučí, jako když najde u pozdějšího slabikování. U písniček zjistíte, že některé jsou pro děti zvláště zábavné, jiné naopak. Dcera se nám opakovaně rozplakala, když hráli Černé oči jděte spát :-). Když vynecháte toto velmi důležité říkankovo-písničkové období a nabídnete místo nich nemluvené či dabované cizojazyčné seriály (postavičky v nich často komolí slova, snaží se mluvit vtipně tím, že huhňají apod.), ohrozíte tím nejen řeč, kdy dojde k zúžení slovního projevu dítěte vyznačujícího se chudou slovní zásobou, ale i jeho schopnost myšlení. Nahrazením kreativního s jazykem si pohrávajícího říkankového období tabletem, mobilem nebo televizí, z něj možná navždy místo aktivního kreativce uděláte pasivního životního konzumenta.

3. Předškolní příprava – jedná se o nejdůležitější proces před dalším obdobím – nástupem do školy. Dítě si v něm upevní, s čím se dosud v životě setkalo. Rozvíjí se košatost řeči, analogie, asociace, vytváření logických vazeb a souvislostí mezi jednotlivými informacemi, dítěti se dosavadní znalosti skládají u skutečně kvalitní komplexní a systematické předškolní přípravy jako puzzle do obrázku. Dochází k rozvoji mozkových funkcí uvnitř, navenek se projevují komentováním věcí a jevů. Dítě si při předškolní přípravě s respektem získá potřebné znalosti a návyky, sebevědomí a učí se spolupráci. Zvyká si na kladení otázek a přemýšlení nad odpověďmi. Jedná se o další důležitý pokrok v myšlení a soustředění, kdy na jedné straně začne předvídat směr otázky, ale na druhé se učí vyčkat jejímu celému položení. Předškolní přípravu můžeme nazvat obdobím kreativní komunikace, kterou, jak asi správně hádáte, nemá šanci zažít dítě, které se teprve učí správné výslovnosti.

Inzerce

Tohle jsou 3 základní milníky aktivit pro zdárný rozvoj řeči a myšlení dítěte od 0 do 6 let. Právě u dětí s vadami řeči často docházíme k tomu, že byla minimálně jedna z těchto důležitých rozvojových etap vynechána.

Co dělat, když dítě nemluví?

Nemluví-li do 3 let věku, je vhodné stav ověřit u odborníka:

  • Nejvhodnější je, aby se rodiče obrátili na dětského lékaře dítěte a ten je nasměruje. Odborníků může být potřeba více, lékař o postupu rozhodne v kontextu s celkovým psychickým a mentálním vývojem dítěte (ORL k vyloučení vady sluchu, foniatr k vyšetření mluvidel, neurolog, psycholog, někdy i psychiatr, logoped).
  • Možná dítě potřebuje ještě k řečovému projevu získat dostatek sebevědomí, odborník rodičům pomůže s motivací.
  • Při nesprávném vyslovování hlásek, zvláště pak s přibližujícím se pátým rokem, je nutné již zasáhnout, aby se chybný návyk dále neupevňoval, např. když zaměňuje K za T (maminta), šlape si na jazyk, ráčkuje, je na místě odborná logopedická péče.

Tipy pro hru s dítětem, co působí motivačně a naopak, na co si dát pozor

Hrejte si, ale nenuťte a motivujte

S dítětem je vhodné získávat nové znalosti a dovednosti formou hry. Bude na ni na rozdíl od příkazů a nařizování reagovat pozitivně. Často se však dítě dané činnosti z nedostatku sebevědomí může obávat, pak je na rodiči dodat mu dostatek odvahy, kdy najednou dítě vidí samo, že ho činnost vlastně baví, jde mu a vykonává ji s radostí. Obrovsky záleží na pozitivním a motivujícím přístupu rodiče. Tady více než kde jinde platí, že když 2 dělají totéž, není to totéž. POZOR si dají rodiče, kteří moc tlačí na pilu, není motivační, ale protivační. Příkaz „Mluv!“ většinou dítě nerozmluví.

Zrcadlení: budu jako ty

Pro děti je velmi důležitý přístup a postoj rodiče. Tomu, kterému vše přijde trapné, blbé, hloupé, si za prvé „odstřelí“ možné kvalitní pomůcky pro vývoj dětí, když je bude pouze kritizovat, navíc před dítětem. Děti to vnímají. Vy jste v tomto věku pro ně autorita. Jestli jí zůstanete, máte ve svých rukou. Stejně jako označujete před dítětem trapnými jiné a jejich činnosti, můžete se pro ně trapným stát vy sami později, zejména v pubertě. Naučíte je přístupu, který se v budoucnu může obrátit proti vám. Např. když syn nechtěl poslouchat Ladovy říkanky, mrzelo mě to. Nikdy bych si však nedovolila říct, že jsou hloupé, a to jenom proto, že u nich nevydržel právě můj syn. Zkrátka potřeboval něco jiného. Lidé s jiným názorem a zájmy nejsou hloupí ani trapní, pouze jiní než vy.

Trpělivé odpovědi na otázky PROČ

Neodmítejte dítě v období otázek PROČ, chápu, že jste již někdy unaveni, ale pokud se dítěti nedostane srozumitelné odpovědi, ochabuje jeho chuť komunikovat. Stejně tak tomu bude, když dítěti pustíte něco na tabletu nebo v televizi, abyste mu nemuseli odpovídat na zvídavé otázky.

Nebojte se přehnaně artikulovat a mluvit správně

Pro správné postavení, obratnost mluvidel dítěte je dobrá přehnaná mimika a artikulace rodiče. Hlavně nešišlejte! To můžete zkoušet pouze na domácí mazlíčky, ti to po vás nezopakují.  

Zvětšená nosní mandle

Při problémech se sykavkami si ověřte, zda není příčinou patlavosti zvětšená nosní mandle.

Pořád komentujte, pojmenovávejte a opakujte základní otázky a odpovědi

Když se chystáte s dítětem cokoliv dělat, říkejte to. Nebo dítěti podáváte hračku, pojmenujte ji. Nejlépe několikrát a různě: „Chceš míč?“ Když jej podáváte, můžete jej popsat: „To je ale krásný, červený MÍČ.“ Slovo míč můžete i několikrát společně s podáváním zopakovat. Dítě to vezme navíc jako hru, u které se baví a může mít snahu vás slovně napodobovat.

Co znamená vyměnit komunikaci za pasivní zábavu u tabletu, a to často již od 2 let?

  • Absence kreativního přístupu k životu, který bude pro budoucnost tak důležitý
  • Pozdní vývoj řeči, nebude tak rozvinutá, pokulhávat může i myšlení
  • Děti krmené místo lásky, času a vzdělávání pasivní zábavou s nevysloveným vzkazem rodiče typu: „Hlavně buď ticho, seď a neotravuj“, mohou být v budoucnu snáze manipulovatelné ostatními. Stejně jako v útlém dětství rozhodoval o náplni tablet, nechají v dospělosti o svém životě také rozhodovat jiné.
  • Zvláště nevhodné je využití tabletu u jídla, tzv. „aby dítě jedlo“. Značně tím narušíte schopnost koncentrace dítěte. V životě se pak nebude schopno pořádně soustředit ani na jedno.

Co říkali odborníci v minulosti?

Velký význam říkanek, písniček i prostému mluvení přikládali odborníci odjakživa. Už i u generace maminek před 70 lety odborníci řešili, že na děti málo mluví. No, posuďte sami:

„Říkanka, které jsme vyčítaly prostoduchost nebo které jsme nepřisoudily uměleckou cenu, vyburcuje dítě k hlasitému smíchu a radostné zábavě. … Prostoduché, ale rytmicky výrazné veršování lahodí dětskému sluchu a zdánlivě beze smyslu kladené slabiky vzbuzují dětský smysl pro rytmus.“ Naše dítě 1956

„Rádo opakuje i často nesmyslné říkanky, opakuje různé slabiky, slova, zvuky.“ Naše dítě 1964

„Nepohrdejte říkadly, i když jsou zdánlivě nesmyslná. Mají však jedno důležité – rytmus. Ten je důležitý pro život. Rytmus je určitý řád. Rytmus bude dítě potřebovat v životosprávě, v hudbě, v tanci. Rytmus mu usnadní život.“ Naše dítě 1964

A nezapomeňte:

Jít do školy bez vady řeči je pro dítě obrovský bonus.

Řeč není vrozená vlastnost, učí se, od předchozích generací a okolí. Čas věnovaný dětem a správná výslovnost při mluvení na ně jim nic nenahradí. Řeč tak vypovídá hodně i o vztazích celé rodiny.

Už od malička platí, že talenty, vlohy dítěte jsou v některých rodinách díky postoji a nasazení rodičů a prarodičů využity na maximum, zatímco v jiných promarněny.

Děkuji za korekturu a přidání zajímavých postřehů těmto lékařkám a pedagožkám: MUDr. Ludmile Vomelové, MUDr. Květoslavě Ludvíkovské, Mgr. Jitce Teturové, Mgr. Ireně Košutové

Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

3 příčiny stoupajícího počtu vad řeči u dětí - diskuze

Poradna

Dobrý den,
moje miminko bude mít za dva dny 7 týdnů a dnes jsem nahmatala že má na pravé straně hlavičky takový důlek, že to má propadlé.. Na levé straně hlavičky takový důlek nemá. Vyděsilo mě to, všimla jsem si i, už delší dobu že dává hlavičku převážně na levou stranu, umí ji dát i rovně i na pravou, ale preferuje hodně levou stranu i když se snažím ji motivovat hračkou, sama ji i hlavičku dávám na pravou stranu, ale pokaždé si ji ihned dá zase na levou stranu.. Bojím se aby neměla tu hlavičku slehlou nebo tak, co mám dělat? Mám zavolat doktorce radši? Jak jsem psala už od začátku preferuje levou, tak jsem se snažila ji dávat na pravou a už ji sama i na pravou dávala, ale posledních pár dní vidím, že zase preferuje prostě tu levou a ještě jsem nahmatala důlek, jsem z toho vyděšená...
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Dobrý den,

k posouzení "důlku" kontaktujte svého pediatra. Predilekční postavení hlavičky je v tomto věku běžné, doporučuje se pravidelně polohovat celé dítě střídavě na jeden a druhý bok, postupně vývojem začne polohovat hlavičku samo na obě strany.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 11.04.2024, 15:51
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×