Inzerce
Inzerce

Kvalita a bezpečnost sportovních kočárků - výsledky dTestu z roku 2019

Součástí nejnutnějšího vybavení rodin s malými dětmi je kočárek. Díky své skladnosti a pohodlné jízdě v terénu získaly na oblíbenosti sportovní kočárky. V rámci naší dlouhodobé spolupráce s časopisem dTest vám přinášíme výsledky testování vzorku 5 sportovních kočárků z celkem 17, které dTest, co do kvality a bezpečnosti otestoval v srpnu roku 2019.

  1. Jaká kategorie kočárků byla testována a na co se testy zaměřovaly
  2. Kdo a jak testy prováděl
  3. Manipulace s kočárkem
  4. Pohodlí a chemické složení
  5. Testované výrobky a ukázka výsledků

 

1. Jaká kategorie kočárků byla testována a na co se testy zaměřovaly

K testování byly tentokrát vybrány sportovní kočárky vhodné nejčastěji pro samostatně sedící děti od 6 měsíců do 15 kilogramů. Převážná většina modelů má odpružená všechna kola, zbytek si vystačí s odpružením pouze předních nebo zadních kol, přičemž ta přední jsou vždy otočná. Sedačka je u všech testovaných kočárků natočená po směru jízdy, bezpečné usazení dětí zajišťuje pětibodový zádržný systém v podobě nastavitelného postroje. Až na pár výjimek kočárky nenabízejí výškově nastavitelnou rukojeť. Do běžné výbavy ale naopak patří sklopná zádová opěrka, opěrka nohou nebo různě prostorný nákupní košík.

Hodnocena byla ergonomie a převážení v městské hromadné dopravě nebo v kufru auta. V laboratoři proběhly zkoušky bezpečnosti a kontrola povinně uváděných informací. Postupovalo se podle aktuálně platné normy ČSN EN 1888-1. Pokud jde o chemické složení, byly odebrány vzorky z potahů a rukojetí, které jsou v dosahu dětských i dospělých rukou (případně dětských úst) a v laboratoři podrobeny chemické analýze. Analýza pátrala po čtyřech skupinách nežádoucích látek. A obdobně jako v minulých letech i tentokrát právě chemie s celkovým pořadím celkem zahýbala.

Inzerce

2. Kdo a jak testy prováděl 

Kromě laboratorních expertů byli k testům přizváni i rodiče s dětmi. Společně obě skupiny hodnotitelů posuzovaly jízdní vlastnosti kočárků, a to hned na několika druzích povrchu. Dále je zajímalo, jestli v nich mají naši nejmenší pohodlí, jak snadno se jednotlivé části kočárku nastavují nebo jak velký a dobře přístupný je odkládací košík.

Praktické zkoušky si posvítily na úkony, které jsou při běžném každodenním používání nejdůležitější.

Tři laboratorní experti spolu s šesti rodiči s malými dětmi tak postupně hodnotili třeba to, jak si kočárky poradí s jízdou přes obrubníky nebo jak dobře se s nimi manévruje kolem překážek a ve stísněném prostoru. Dále sledovali a rozdávali body za to, jak hladce dokážou jezdit po chodníku, nerovném povrchu, obtížnějším terénu, písku, štěrku a stromové (mulčovací) kůře.

Inzerce

Zároveň v průběhu zkušebních jízd zjišťovali, jak fungují brzdy, jestli jde snadno sklápět stříšku a nakolik jim vyhovuje materiál nebo výška rukojeti.

Do testu se zapojily i děti – testovatelé je zkusili do kočárku usadit a poté podle jejich velikosti nastavit popruhy zádržného systému nebo opěrku nohou a zad.

Inzerce

Experti měli k tomu všemu ještě za úkol posoudit, jak snadno lze kočárek přepravit v městské hromadné dopravě nebo v kufru auta (vzorovým vozem byl pro tyto účely Ford Focus). Na závěr potom zjišťovali, jestli je textilní potah pratelný v pračce a kolik úsilí musíte vynaložit na jeho sejmutí a opětovné nasazení.

3. Manipulace s kočárkem

Za zkoušku, kterou v tabulce naleznete pod názvem manévrovatelnost, padala poměrně vysoká hodnocení – většina kočárků dopadla velmi dobře nebo dobře, pouze jeden odešel s dostatečnou. Obě skupiny hodnotitelů se celkem shodovaly, přičemž o něco přísnější byli tentokrát při rozdávání známek rodiče. Až na pár výjimek jsme se od kočárků dočkali na všech typech překážek vcelku vyrovnané jízdy.

Při hodnocení snadnosti přenášení, použití v hromadné dopravě nebo převážení v kufru auta se postupovalo v duchu pravidla: čím snáz složitelný, lehčí a méně robustní, tím lepší. V laboratoři také proběhla zkouška, jak snadno lze kočárek přenášet po schodech – jedna osoba ho přitom držela za rukojeť a druhá pak níž v oblasti podvozku. Pokud bylo možné kočárek dobře uchopit, byl stabilní a nic z jeho konstrukce přenášení nebránilo, odnesl si velmi dobré nebo dobré hodnocení.

Inzerce

Pokud máte malé děti, nejspíš se denně potýkáte s čištěním skvrn. Určitě proto oceníte, když je potah kočárku snadno snímatelný a pratelný v pračce.

Rodiče přivítají, když se do kočárku vejde vše potřebné. Obvykle v něm vedle svačiny vozí třeba přebalovací potřeby, náhradní oblečení, hračky na písek a nezřídka i nákup.

Z tohoto důvodu také všichni hodnotitelé posuzovali, nakolik je košík kočárku dobře přístupný i při sklopení zádové opěrky nebo jestli je dostatečně velký i hluboký a věci z něj nevypadávají. Body byly udělovány také podle nosnosti uvedené výrobcem, která byla ověřována, přičemž byl každý košík v souladu s maximální zátěží naplněn běžnými položkami nákupu, jako je balení pracího prášku, láhev vody, krabice sušenek nebo balík plen. Deklarovaná nosnost nákupního košíku se liší kočárek od kočárku, nejčastěji se ale pohybuje mezi dvěma až pěti kilogramy. U všech modelů se tento údaj zkouškou potvrdil.

Do konečné známky za nákupní košík se ovšem více než nosnost promítlo, jestli je za každé situace dobře přístupný a převážené předměty z něj nevypadávají. 

4. Pohodlí a chemické složení

Neméně důležité než rodičovský komfort, je pohodlí malých pasažérů. To posuzovali jak rodiče, kteří udíleli známku podle toho, jak se jejich dítě v kočárku cítí, tak experti, kteří zohlednili ergonomické provedení sedaček.

Odborníci v laboratoři zkoumali například nastavitelný úhel sklopení i výšku zádové opěrky, rozměry sedačky, vzdálenost od sedačky k opěrce nohou nebo nastavitelnost popruhů zádržného systému – to vše vyhodnocovali pro děti mladší šesti měsíců, dále pak pro roční, dvou a tříleté. Vždy při tom vycházeli z informací od výrobce, pro jak staré děti je kočárek vhodný.

Od kočárku se automaticky očekává, že dítěti poskytne bezpečné a nezávadné útočiště – přeci jen v něm ti nejmenší tráví v prvních letech života nemálo času. Na řadu proto přišla i chemická analýza. Tou se u kočárků ověřuje, že materiály v dosahu dítěte, spolu s hlavní rukojetí, neobsahují nežádoucí látky. Testován byl obsah čtyř skupin chemikálií: polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), ftalátů, zpomalovačů hoření a chlorovaných parafínů. Z každého kočárku byl odebrán vzorek z potahu sedadla, stříšky, popruhů a pěny z madla i rukojeti.

Bohužel stejně jako v testech z minulých let, byly u většiny modelů některé z nežádoucích látek objeveny. Protože hodnotitelé z dTestu zastávají názor, že výrobky určené pro děti by se bez nich měly zcela obejít, jednalo se o takzvanou limitující zkoušku. Pokud byla odhalena některá z hledaných látek, bylo kočárku sníženo nejen hodnocení za nežádoucí látky, ale i celková známka. Stalo se tak ve 14 případech. Pouze tři modely měly z tohoto pohledu složení čisté (Chicco Kwik.One, Nuna Pepp Next a Kinderkraft Lite Up 2019).

Obecně lze za nejbohatší naleziště rizikových sloučenin považovat rukojeť kočárku – nejčastěji v ní byly odhaleny látky patřící do skupiny PAH následované chlorovanými parafíny, po jednom nálezu pak mají ftaláty a zpomalovače hoření.

Na závěr je třeba dodat, že i výrobky se sníženým hodnocením za nežádoucí látky nemusí být zdraví nebo dokonce životu vyloženě nebezpečné. Hodnotitelé z dTestu jsou však toho názoru, že pokud nejsou chemické složky v daných produktech nezbytné, nemají v nich co dělat. Děti i dospělí jsou navíc vlivům celé řady rizikových chemikálií vystavováni z ovzduší či stravy. Protože se kočárek řadí k denně využívanému vybavení, je důležité, aby při kontaktu s ním nebyl organismus vystavován další zátěži.

Další limitující zkouškou, jejíž špatné výsledky výrazně ovlivňují celkové pořadí, je ověření konstrukční bezpečnosti kočárků. Testování probíhalo v souladu s normou ČSN EN 1888-1 a kontrolovalo se, zda v kočárku dítěti nehrozí riziko poranění. Kontrolovány byly ostré rohy a zakončení či malé otvory, o které se mohou dětské prsty pořezat nebo v nich uvíznout.

V praxi byla také testována funkčnost brzd či popruhů zádržného systému. Kontrolovalo se také, zda jsou veškeré rozměry vnitřního prostoru v souladu s normou, a dítě tak nemůže v některé části kočárku uvíznout. V neposlední řadě byly všechny modely podrobeny zkoušce stability a konstrukční odolnosti (rukojeti, sedačky, kol). Kočárkům se sice v této zkoušce dařilo lépe než při chemické analýze, i tak ale byla zjištěna tři závažná pochybení.

Ani modely, které prošly laboratorními zkouškami bezpečnosti a odolnosti bez zaváhání, si neodnášejí plný počet bodů. V závislosti na způsobu užívání totiž nelze stoprocentně zaručit jejich absolutní bezpečnost ani odolnost.

5. Testované výrobky a ukázka výsledků

Časopis dTest již provedl několik testů dětských kočárků a v databázi najdete více než 50 otestovaných značek. V říjnu roku 2019 byly testovány následující značky a v závorce je uvedeno jejich celkové výsledné hodnocení: Chicco Kwik.One (dobře, 77 %), Nuna Pepp Next (dobře, 74 %), Kinderkraft Lite Up 2019 (uspokojivě, 54 %), Chicco OhLaLa 2019 (uspokojivě, 53 %), Fisher-Price Hauck Vancouver 2019 (uspokojivě, 51 %), Hauck Sport 2019 (uspokojivě,51 %), Joie Sport MUZE 2019 (uspokojivě, 51 %), Maxi-Cosi Laika (uspokojivě, 50 %), Coto Baby Sport Blues 2017 (uspokojivě, 45 %), 4Baby Sport Rapid 2019 (uspokojivě, 41 %), Baby Design Sport Mini (uspokojivě, 41 %), Knorr-Baby V Easy Fold 2017 (uspokojivě, 40 %), Milly Mally Golf VIP (uspokojivě, 40 %), Peg Pérego Booklet 50 S (dostatečně, 34 %), Cam Fletto (dostatečně, 33 %), Petite & Mars Sport Easy Sunny Fields (dostatečně, 31 %), Zopa IQ (dostatečně, 21 %)

Níže si můžete o testování udělat přesnější představu na 5 vybraných výsledcích testovaných sportovních kočárků:

  Chicco Kwik.One Nuna Pepp Next Maxi-Cosi Laika 4Baby Sport Rapid 2019 Zopa IQ
Celkové hodnocení Dobře (77 %) Dobře (74 %) Uspokojivě (50 %) Uspokojivě (41 %) Dostatečně (21 %)
Cena 5290 Kč 6179 Kč 7495 Kč 2690 Kč 3690 Kč
Praktické zkoušky Velmi dobře (80 %) Velmi dobře (80 %) Dobře (71 %) Dobře (72 %) Dobře (67 %)
Manévrovatelnost ++ ++ ++ + +
Překonávání překážek ++ ++ ++ ++ ++
Jízda po chodníku ++ ++ ++ ++ +
Přejíždění obrubníků ++ ++ ++ + ++
Jízda po nerovném povrchu ++ ++ + + -
Jízda v úzkém prostoru ++ ++ ++ ++ ++
Jízda v terénu + ++ O + --
Jízda po mulčovací kůře ++ ++ ++ O +
Jízda po štěrku + ++ O + --
Jízda po písku O ++ - ++ ++
Celková ovladatelnost + + O + O
Umístění dítěte a nastavení ++ + O + ++
Položení nebo usazení dítěte ++ ++ + ++ ++
Nastavování upínacích popruhů ++ ++ + + ++
Nastavování podpory na nohy + + ++ O X
Nastavení sklápěcí zádové opěrky ++ - - ++ +
Běžné používání ++ + + + +
Skládání a rozkládání kočárku ++ + + O +
Manipulace se stříškou + O - ++ +
Používání a nastavování rukojeti - O O O O
Brzdící zařízení ++ ++ ++ ++ ++
Sklápění jednou rukou ++ X X ++ X
Složení jednou rukou ++ X ++ X ++
Přeprava O + ++ ++ +
Přenášení ve složeném stavu + O + ++ ++
Přenášení do a ze schodů - ++ ++ ++ -
Přeprava v hromadné dopravě + + ++ ++ ++
Přeprava v autě ++ ++ ++ + ++
Čištění + ++ -- -- --
Omyvatelnost potahů O ++ O O O
Manipulace s nástavbami X X X X X
Hluboká korba X X X X X
Celkový dojem + + O + -
Ergonomie Uspokojivě (58 %) Uspokojivě (52 %) Uspokojivě (45 %) Dobře (64 %) Dostatečně (37 %)
Komfort dítěte + + + O -
Hodnocení expertů O O - + O
Děti mladší 6 měsíců - - - X (výrobcem není určen pro tento věk) -
Děti ve věku 1 roku + O -- + O
Děti ve věku 2 let + + O + +
Děti ve věku 3 let + + + + +
Nákupní košík Dobře (76 %) Uspokojivě (56 %) Dostatečně (35 %) Dobře (69 %) Dostatečně (35 %)
Nežádoucí látky Velmi dobře (95 %) Velmi dobře (94 %) Uspokojivě (46 %) Dostatečně (34 %) Dostatečně (34 %)
Prostor pro dítě ++ ++ O ++ ++
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) ++ ++ O ++ ++
Ftaláty ++ ++ ++ ++ ++
Zpomalovače hoření ++ ++ ++ ++ ++
Chlorované parafíny ++ ++ ++ ++ ++
Rukojeť ++ ++ O -- --
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) ++ ++ O - -
Ftaláty ++ ++ ++ ++ ++
Zpomalovače hoření ++ ++ ++ ++ ++
Chlorované parafíny ++ ++ ++ -- --
Odolnost (90 % max ohodnocení) Dobře (60 %) Velmi dobře (90 %) Velmi dobře (90 %) Velmi dobře (80 %) Nedostatečně (0 %)
Bezpečnost (80 % max ohodnocení) Velmi dobře (80 %) Velmi dobře (80 %) Velmi dobře (80 %) Velmi dobře (80 %) Dostatečně (37 %)
Ochranná funkce (riziko vypadnutí z kočárku) ++ ++ ++ ++ ++
Nebezpečí uvíznutí ++ X ++ ++ ++
Nebezpečí od pohybujících se částí ++ ++ ++ ++ ++
Nebezpečí dušení (při vdechnutí či spolknutí) ++ ++ ++ ++ ++
Nebezpečí dušení či škrcení (použité materiály, obal) ++ ++ ++ ++ ++
Nebezpeční hrany a výčnělky ++ ++ ++ ++ ++
Parkovací a brzdící zařízení ++ ++ ++ ++ ++
Stabilita ++ ++ ++ ++ ++
Neporušenost konstrukce ++ ++ ++ ++ --
Technické údaje a vybavení          
Max. doporučená hmotnost dítěte 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg
Počet kol 4 4 4 4 4
Odpružení všechna kola všechna kola přední kola všechna kola všechna kola
Průměr předních kol 16 cm 14 cm 13 cm 10 cm 12,5 cm
Průměr zadních kol 20 cm 15,5 cm 13,5 cm 20 cm 12,5 cm
Otočná přední kola ano ano ano ano ano
Otočná zadní kola ne ne ne ne ne
Nafukovací pneumatiky ne ne ne ne ne
Minimální výška rukojeti 103 cm 95,5 cm 106 cm 71 cm 102,5 cm
Maximální výška rukojeti 103 cm 104,5 cm 106 cm 109 cm 102,5 cm
Pratelnost v ruce v pračce v ruce v ruce v ruce
Celková hmotnost kočárku (se sportovní sedačkou) 9 kg 9,1 kg 7,8 kg 9 kg 5,9 kg
Maximální doporučená nosnost košíku (dle výrobce nebo zjištěná) 4 kg 4,5 kg 2 kg 3 kg 5 kg

++ = velmi dobře (100 - 80%), + = dobře (79 - 60%), o = uspokojivě (59 - 40%), - = dostatečně (39 - 20%), -- = nedostatečně (19 - 0%), X = položka není k dispozici

 

Podrobné výsledky všech testů a další užitečné informace naleznete na www.dtest.cz nebo v časopisu dTEST.

ČASOPIS PRO SPOTŘEBITELE DTEST

Redakčně upraveno.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Kvalita a bezpečnost sportovních kočárků - výsledky dTestu z roku 2019 - diskuze

Poradna

Dobrý den, dceři je 5,5 měsíce a stále spinká ve vaku Swaddle me, kde má ručičky na hrudníku. Vadí vázání v tomto věku? Druhý dotaz se týká uspávání, usíná mi v náručí. Kdy je vhodné “učit” usínání v postýlce? Určitě nejsem zastánce vyplakávání.
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, pokud je dítě ve vaku klidné, můžete ponechat, postupně bych doporučila uspávání v postýlce.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 13.01.2022, 16:06
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×