Inzerce
Inzerce
Inzerce

Nemocnice Pardubického kraje, Svitavská nemocnice

[ << Zpět na úvodní stranu porodnice ]

Fotoreportáž

Rozhovor s Šárkou Prudilovou, staniční sestrou Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Svitavy

Paní Prudilová, zajišťuje Vaše gynekologicko-porodnické oddělení komplexní péči o ženu? S jakými problémy se mohou na Vaše oddělení ženy obrátit?

Naše oddělení zajišťuje veškerou hospitalizační péči a specializovanou ambulantní péči pro ženy s gynekologicko – porodnickými problémy. V rámci gynekologie jde o celé spektrum gynekologických výkonů. Od aminocentéz, zátěžových uro-dymamických testů,  malých gynekologické zákroků- izolované abraze, umělá přerušení těhotenství, hysteroskopie k laparoskopiím, až po radikální břišní či vaginální  operace Provádíme komplexní porodnickou péči, pouze v případě předčasných porodů spolupracujeme s perinatologickými centry. Součástí oddělení je i specializovaná  ambulance pro těhotné, kde jsou sledovány rodičky s fyziologickým i  rizikovým průběhem těhotenství.

Naše oddělení zajišťuje komplexní péči, pokud není problém řešitelný u nás, doporučíme vhodné pracoviště.

Kolik dětí se zhruba ročně narodí ve Vaší porodnici? 

750

Umožňujete na Vašem oddělení alternativní porody? Jaké a jsou k tomu nějak přizpůsobeny porodní sály? 

 Alternativní polohy umožňujeme, pokud neohrožují  zdraví dítěte. 

Dle přání rodičky je možno vést porod v různých polohách a s pomůckami. Jsme vybaveni porodnickou stoličkou pro porod vsedě, porodnickým vakem umožňujícím opět polohu vsedě nebo polosedě.  Na porodnickém lůžku lze zaujmout k porodu polohu na boku nebo v pokleku na všech čtyřech. To samé i na žíněnce.

Upřednostňují rodičky ve Vašem zařízení porod v alternativních polohách nebo se spíše kloní k porodu v klasické poloze na gynekologickém křesle?

Ve většině případů upřednostňují polohu na porodnickém lůžku v polosedě. Porod vedeme vždy po domluvě s rodičkou. Rodičky zpravidla vyzkouší několik možností a vyberou si tu, která je pro ně nejvhodnější.

Umožňujete při porodu přítomnost mimoústavní porodní asistentky nebo lékaře?

Pouze jako doprovod rodičky.

Je pro Vás u porodu přijatelnější ústní domluva s rodičkou nebo předem připravený porodní plán? Nakolik jsou rodičky, které přicházejí s porodními plány, radikální a trvají na nich?

Dáváme přednost osobní komunikaci s rodičkou. Porodní plány neodmítáme – naopak jsme rádi, když jsou rodičky informované. Snažíme se vyhovět pokud má rodička přiměřený a splnitelný porodní plán. Porodními plány se ale řídíme podle momentálních možností a zdravotního stavu rodičky i dítěte. Plány, kde by hrozilo ohrožení rodičky či dítěte neakceptujeme. 

Jak často ženy žádají o analgezii?

Nemohu říci,že by analgezie byla velmi žádaná, větší četnost je u indukovaných porodů,kde spíše přesvědčíme maminky my. Rodičky v případě zájmu mohou požádat kdykoliv, záleží na progresi porodu. 

Z farmakologických metod je používáno velmi účinné a spolehlivé analgetikum Nalbuphine (injekční podání) a epidurální analgezie. Obě metody jsou podávány zdarma.

Stále častěji se setkáváme s diskuzemi, které se týkají vzrůstajícího počtu porodů císařským řezem. Jaké je zhruba procento těchto porodů u Vás?

20 %

Co když se porod zkomplikuje? Jak je pak zajištěná péče o rodičku? Probíhá další péče ve Vašem zařízení, popř. kam je transportována? 

Většinu komplikací zvládáme na našem oddělení,  při větších komplikacích máme možnost přeložit ženu na ARO oddělení naší nemocnice,  případně vyšší pracoviště Nemocnice Pardubického kraje.

Jak je ve Vaší porodnici zajištěna péče o nedonošené novorozence?

Spolupracujeme s perinatologickými centry v Pardubicích a Hradcem Králové. Pokud to situace dovolí, transportujeme rodičku ještě před porodem. Do 32. týdne těhotenství do Hradce Králové, následně do Pardubic. U nás zůstavají rodičky od 36+ 0.

Rozhovor připravila Andrea Blažková, DiS.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce