Inzerce
Inzerce
Inzerce

Porodnice Jičín, Oblastní nemocnice Jičín

1. Adresa, kontakty porodnice

Název zařízení: Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
Název oddělení/kliniky: Gynekologicko - porodnické oddělení, Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
Adresa, ulice, číslo: Bolzanova 512
Www stránky: www.nemjc.cz
E-mail: lvoltr@seznam.cz
Primář: MUDr. Lubomír Voltr
Předporodní příprava: Markéta Šrajerová, tel. 493 582 362, marketa.srajerova@nemjc.cz, MUDr. Jana Mařanová, jana.maranova@nemjc.cz
Telefon: 493 582 365, 728 070 793, 604 973 724

2. Podrobná informace z porodnice

Služby před porodem

Pro všechny ženy a jejich doprovod porodnice připravuje jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je dobrovolná.

Porodnice pořádá cvičení pro těhotné. Jedná se o těhotenskou gymnastiku a plavání.

Cvičení pro těhotné probíhá každé pondělí 14,00-15,00 hod

Plavání těhotných: pondělí 13 - 14 hodin

Praktická předporodní příprava probíhá dle zájmu maminek, vyvěšováno pravidelně na facebook Porodnice Jičín

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na nichž jsou ženy po porodu, jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

Ženu může k porodu doprovázet 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků  (včetně dříve narozených dětí rodičky, starších 18 let) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma je možná. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. Plány jsou pro personál porodnice považovány za závazné.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti. Žena zůstává na 2. dobu porodní ve stejné místnosti jako při 1. době porodní. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje.

Kromě klasickych porodů respektujeme individuální přání rodičky, možno používat porodní plán.

Po porodu při fyziologickém novorozenci, dle přání maminky, probíhá Bonding.

Mohou u nás rodit i maminky které si přejí ambulantní porod.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr a holení nejsou nutné. Zákaz pití a jídla nejsou nutné, žena si rozhoduje sama.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Nefarmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než farmakologické.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí lze využít: porodní míč, porodní vak, ribstole, sprchu, vanu, poslech hudby, aromaterapii, masáže prováděné personálem, akupresuru. Nejčastěji je nabízen porodní míč. Z farmakologickýc metod tišení bolesti je k dispozici: epidurální anestezie, analgetika a Entonox. Nejčastěji jsou nabízena spasmolytika.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena zůstává v místnosti, v níž trávila první dobu. Všechny porodní místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje (křesla pro doprovod, čajový servis, rádio, magnetofon, tlumené světlo, nadstandardní lůžkoviny) a rodí v nich vždy pouze jedna žena.

Je-li porod fyziologický, může si žena zvolit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na posteli, na porodním křesle, v polosedě na porodním křesle, v ploze na boku na porodním křesle. Nejčastěji praktikovanými polohami jsou vleže, pololeže nebo polosedě na posteli bez připevněných nohou.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod přítomen operaci. Ženy po císařském řezu nejsou vždy dávány na JIP. Porodnice umožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni.

Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Po porodu může být matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky nebo v její bezprostřední blízkosti. Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. V některých případech je dítě od matky odděleno na dobu kratší než 30min., z důvodu poporodních vyšetření. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu i po porodu císařským řezem. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky. Porodnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností. Děti s nízkou porodní hmotností jsou převáženy do FN Hradec Králové.

Jak probíhá poporodní péče?

Standardní poporodní péče.

Jak probíhá péče o dítě?

Ošetření dítěte v přítomnosti otce, přikládání k prsu po porodu.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 8 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
 • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in je možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 4 jednolůžkové a 6 dvoulůžkových pokojů. Ve všech pokojích je k dispozici zařízení na koupání dítěte, sprcha, WC a telefon. 3 jednolůžkové pokoje jsou zařízeny jako nadstandardní – jsou navíc vybaveny TV, lednicí, fénem, čajovým servisem, varnou konvicí, nadstandardními lůžkovinami, rádiem a magnetofonem. Umožňují také nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 14,00 do 18,00 hod. Na nadstandardních pokojích nebo po dohodě s personálem kdykoliv. Starší děti rodiček mohou na pokoje bez věkového omezení.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, aj.), dětské jednorázové pleny a dětskou kosmetiku.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází dle svého přání. Porodnice umožňuje ambulantní porod. Po císařském řezu žena obvykle odchází za 4 dny.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění a může rovněž zprostředkovat službu porodní asistentky v domácnosti. Tuto službu hradí zdravotní pojišťovna.

Jaké nadstandardní služby poskytujeme a za jakou cenu?

 • nadstandardní pokoj
 • možnost přespání partnera s celodenní stravou
 • přítomnost vybraného porodníka, vše dle ceníku porodnice

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje speciální služby rodičkám s postižením. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Porodnice zprostředkovává ženám návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem, má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Rodinná porodnice v srdci Českého ráje

Plně zmodernizovanou porodnici rodinného typu v Jičíně využívají budoucí maminky již od roku 1999. Zdejší zdravotníci se tady řídí krédem, že na prvním místě je lidskost, bezpečí a kvalitní péče o nastávající maminky a jejich děťátko.

Kořeny samotné nemocnice sahají několik století do minulosti. Připomínkou její bohaté historie je nejen rozsáhlý park se vzrostlými stromy, ale i masivní vysoké zdi, které jsou jedním ze zajímavých architektonických prvků celého areálu. Gynekologicko porodnické oddělení se nachází ve třetím patře pavilonu H. „Naším hlavním cílem je být vyhledávaným zdravotnickým zařízením, které má ve všech ohledech k budoucím maminkám vysoce odborný, lidský a individuální přístup. Snažíme se tak vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, kde je samozřejmostí respektování přání rodičů i lidské důstojnosti,“ uvedl MUDr. Lubomír Voltr, primář gynekologicko porodnického oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Většina zdejších budoucích maminek prochází předporodní přípravou. „Vždy, poslední čtvrtek v měsíci pořádáme základní předporodní kurzy, které jsou teoretickou přednáškou lékaře, spojenou s prohlídkou porodních sálů a oddělení šestinedělí. Podle zájmu těhotných také organizujeme praktickou předporodní přípravu s nácvikem dýchání a tlačení, které se běžně účastní i tatínci. Každé pondělí u nás probíhají také pravidelná těhotenská cvičení pro zlepšení celkové kondice budoucích rodiček a speciální cvičení s přípravou k porodu, která jsou zdarma,“ přiblížila Markéta Šrajerová, vrchní sestra gynekologicko porodnického oddělení. 

Voda, míče i akupresura

K registraci do porodnice přichází budoucí maminky od 36. týdne těhotenství. Pro těhotné je to zároveň další příležitost, jak se více seznámit s prostředím a dostat další důležité informace k blížícímu se porodu. Když už nastal správný čas, ženy mají k dispozici dvě samostatné místnosti. „Porodní boxy pravidelně vylepšujeme, jejich poslední revitalizace proběhla v květnu minulého roku a oba sály jsou vybaveny, kromě jiného, také samostatným sociálním zařízením. V tomto boxu, který je laděn do jarních barev, se mohou maminky nahřívat po celou první dobu porodní ve vaně,“ předeslala vrchní sestra, před otevřením dveří jednoho ze sálů. V místnosti kromě zmíněné vany, upoutalo pozornost moderní porodní lůžko a úlevové prostředky, jako porodní balóny, vaky a masážní pomůcky. Na oknech nechyběly barevně sladěné závěsy, křesílko s dekou pro tatínka, stoleček a rádio s CD přehrávačem.  Druhá porodní místnost byla vybavena podobně, pouze bez vany a v jiných barvách, ty byly laděny do teplých zimních tónů. Budoucí maminky, které může doprovázet až dvoučlenný doprovod, jsou v jednom z těchto boxů po celou dobu porodu. Ke zmírnění porodních bolestí se používají kromě vany a rehabilitačních pomůcek i další metody. „Z nefarmakologických nabízíme například úlevovou masáž akupresurními hřebínky nebo muzikoterapii a aromaterapii,“ přiblížila vrchní s dovětkem, že pokud si žena přeje rodit s pomocí léků, jsou jí nabídnuta analgetika nebo epidurální analgesie.

Spolupráce s nastávajícími rodiči 

Do nekomplikovaných fyziologických porodů místní zdravotníci nezasahují, preferují jejich přirozený průběh a také respektují porodní plány. Klystýr ani holení nejsou povinné a monitoring plodu se provádí v první a v druhé době porodní intermitentně. „Pokud to zdravotní stav matky a dítěte dovolí, snažíme se vyhovět všem rodičům v jejich přáních.“  

Při průběhu porodu doporučujeme spíše pohyb a časté změny poloh. „V jeho závěrečné fázi pak ženy u nás nejčastěji volí pozici v polosedě, ve dřepu nebo v kleku, na všech čtyřech“ vyjmenovala některé z možností. Zdravotníci do přirozeného porodního procesu nezasahují ani po narození dítěte. Pro vypuzení placenty se rutinně nepoužívá urychlující oxytocin a pupečník přestřihávají oni nebo tatínek, až po jeho dotepání. Nová rodina také dostává dostatečný časový prostor, aby si v soukromí porodní místnosti mohla vychutnat jedinečný životní pocit, jakým jsou první společné chvíle s novorozeným miminkem.

Mimo porodní boxy, disponuje porodnice i operačním sálem pro případy porodů císařským řezem. „U operace může být přítomen doprovod, který čeká v předsálí. Poté je přítomen u ošetření miminka a následuje maminku na pooperační pokoj při oddělení šestinedělí,“ přiblížila.

Dobrý start do života

Na tomto oddělení je šest dvoulůžkových a tři nadstandartní pokoje. Ve všech místnostech je samostatná toaleta se sprchovým koutem, telefon s pevnou linkou, stejně jako zařízení pro koupání a přebalování dítěte. Nadstandardní pokoje mají navíc televizi, rádio, fén, nadstandardní lůžkoviny, rychlovarnou konvici a na pokoji může být ubytován i tatínek nebo jiný doprovod. Rooming-in  je všude samozřejmostí.

Jičínská porodnice má již několik let certifikát Baby Friendly Hospital a tak dodržuje jeho zásady. „Mezi ně patří například nepřetržitý kontakt matky a novorozence, včetně jeho přikládání k prsu již v raných okamžicích života. Miminkům nepodáváme žádnou umělou stravu a ani jim nedáváme šidítka. V neposlední řadě informujeme a učíme maminky jak správě své děťátko nakojit a jak si nadále udržet přiměřenou laktaci,“ uzavřela vrchní sestra s tím, že i ženy propuštěné do domácího prostředí mají možnost využít dalšího nabízeného poradenství.

4. Hodnocení porodnice rodičkami

Celkové hodnocení péče v porodnici:
(4.45)
Porod:
(4.50)
Poporodní gynekologická péče:
(4.50)
Poporodní péče o miminko:
(4.30)
Chci hodnotitZobrazit podrobné hodnocení »

Celkové hodnocení porodnic počítáme metodou váženého aritmetického průměru. Největší váhu má hodnocení porodu 50%, poporodní péče gynekologická má váhu 25%, pediatrická péče rovněž 25%.

5. Zkušenosti pacientek z porodnice Jičín - diskuze
 • Podruhé už spíše ne
  V porodnici v Jičíně jsem rodila v roce 2016 jen z toho důvodu, že jsem měla k porodu domluvenou svojí PA (což jsem si musela vykomunikovat a získat svolení od pana primáře, jehož postoj byl velmi arogantní a rozhodně bych ho u porodu potkat nechtěla). Nicméně domluvení vlastní PA bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat, protože bez její snahy a přemlouvání doktora bych pravděpodobně skončila na CS. Takto mi dali více času a mohla jsem nakonec porodit přirozeně, ač tedy bohužel s oxytocinem. Do této porodnice určitě doporučuji připravit si podrobný porodní plán a to jak pro samotný porod, tak pro šestinedělí. Díky tomu jsem měla dvouhodinový bonding, vyšetření miminka proběhlo až poté. Následující dny na oddělení šestinedělí jsem klasicky ke kojení dostávala protichůdné rady, ale byla jsem TA s porodním plánem a díkybohu vše, co jsem si přála dodrželi. Na všechna vyšetření jsem šla se svým miminkem a rozhodně jsem si ho nenechala odvézt do fronty na sesternu, kde běžně brečící čekala třeba hodinu. Všechny pediatričky byly příjemné, vysvětlili mi všechna vyšetření. Jen jsem potkala jednoho nepříjemného pediatra, který byl cizí národnosti a neuměl ani pořádně česky. Musela jsem se ubránit, aby miminku nedal umělou výživu, protože podle něj málo příbíralo. Celkově tuto porodnici hodnotím asi jako běžný český standard, kam rozhodně nechodit bez přípravy a informovaného doprovodu.
  VeeDee   | 25.01.2019 21:49:14
  Reagovat | URL příspěvku
 • Nic zvláštního
  Po čtení hodnocení na internetu jsme měli dojem, že porodnice Jičín bude zřejmě extra dobrá. Nakonec se ale ukázalo, že je naprosto tuctová. Pořád vám chtějí odnášet dítě na nějaká vyšetření i přesto, že opakovaně trváte na všech vyšetřeních v přítomnosti matky - část personálu je dokonce schopna tvářit se kvůli tomu uraženě. Doktorka byla jedna skvělá, druhá (možná jen záskok na víkendové službě?) typicky arogantní. Na záchod vám ani nedají toaleťák i když jste na nadstandardu. Opravdu nevidíme důvod hodnotit porodnici vysoko. Cítíte se tam prostě jako v nemocnici a jen díky několika skvělým sestrám je pobyt snesitelný.
  Dadaman   | 11.11.2016 12:42:03
  Reagovat | URL příspěvku
 • Za mě chvála!
  Rodila jsem v roce 2012 a můžu snad jen chválit. Porod super, i přes to, že mě rodila mladá Dr., asistentky taky dobré. Poporodní gynekologická péče super a péče o miminko výborná!!!
  Jen jsem měla problémy s kojením a měli zrovna plnou porodnici, takže se mi z kraje nevěnovali, jak by asi měli. Což pak dohnali!
  Mis   | 03.03.2013 19:13:10
  Reagovat | URL příspěvku
 • Porodnice jak má být.

  Měla jsem vysoký tlak a tak jsem byla hospitalizovaná v porodnici Jičín. Dostala jsem plno léků, na křeče, na tlak a na žíly křečové. Nevím to přesně, ale myslím si že jsem nastoupila 1.11.2012. Jelikož můj tlak neustupoval a pořád kolísal, tak od pondělí 5.11.2012 začali zkoušet zátěžový test. Trochu se potom rozeběhli bolesti, ale pak zase rychle odešli. 6.11.2012 zátěžový test znova, ale to už mi bylo řečeno, že dneska porodím, ten tlak spodní byl dost vysoký a je to nebezpečný pro matku i dítě, tak proto. Po testu jsem dostala vyvolávací tabletu. Bolesti začali, ale dalo se to vydržet, aby to bylo jisté a já opravdu porodila, tak mi doktorka napíchla vodu a to bylo přesně 11.00hod. Pak to teprve začlo bolesti velmi silné a v 11.47hod byla dcera na světě. Chtěla bych moc pochválit obě porodní asistentky, které mi byli oporou a i doktorka mladoučká, která teprve v této porodnici pracovala1 měsíc. Měla jsem z toho obavy, neměla žádné zkušenosti, ale musím říct že se snažila a zvládla to. Nade mnou stáli 3 strážní andělé. V celé porodnici byl personál ochotný a vstřícný. A to jsem rodila po 18 letech své 4 dítko.  
  Mirka70   | 08.01.2013 23:03:49
  Reagovat | URL příspěvku
 • velká spokojenost
  V Jičíně jsem rodila v roce 2012. Musím jen a jen chválit. Byla jsem velmi spokojená. Neváhala bych jít tam znovu rodit. Vřele doporučuji :-)
  brozule   | 28.09.2012 09:24:37
  Reagovat | URL příspěvku
 • bezva porodnice určitě doporučuji :)
  Rodila jsem v Jičínské nemocnici 10.02.2010 a musím konstatovat, že jsem byla maximálně spokojená. Určitě doporučuji se jít podívat na prohlídku porodního sálu + ještě byla přednáška o tom , co vás čeká :) chichi né , že by to člověku nějak zvlášť pak pomohlo, ale tak alespoň zhruba věděl , co ho čeká.
  Můj syn Matouš se narodil o dva týdny později a porod mi vyvolávali s tím, že jsem tam na žádost mojí gynekoložky den předem dojela se domluvit a oni mi dali termín nástupu na vyvolání hned druhý den.
  Porod samozřejmě nic moc :( -ale prostě bez bolestí to nejde ještě ani nyní , ale personál byl bezvadný, což člověku určitě hodně pomůže. Porodní asistentka se jmenovala Terezka tuším-li správně:) a byla opravdu moc hodná a se vším mi pomohla, vzhledem k tomu, že jsem nestihla žádné předporodní kurzy, tak mi vysvětli dýchání apod.
  Gynekolog se jmenoval Dr. Zlámal a taky bezva i když mě nastřihl, tak jsem o tom vůbec nevěděla :) a díky tomu, že mě dobře zašil, tak jsem neměla vůbec žádné problémy :)a brzy se všechno zahojilo.
  Na dětské oddělení vše probíhalo rovněž perfektně :) určitě mohu doporučit hlavně tam mají monitory dechu, které hlídají miminka :)a vy můžete vklidu odpočívat

  no_ja   | 19.05.2010 10:09:11
  Reagovat | URL příspěvku
 • Hrozný porod a přístup
  Byl to můj první porod a sestřička na příjmu byla velice příjemná, ale o personálu na porodním sále se to říct nedá. Paní doktroka mě nechala ůplně roztrhnout a pak mi ještě udělala 19 stehů, takže jsem nemohla ani chodit. Na novorozeneckém oddělení, ale byli velice příjemní až na jednu sestru, která mě pořád nadávala, že mi nejde kojit, protože syn byl malinkej a pořád mi u kojení usínal.

  Bohůžel s touhle nemocnicí i s gyndou mám velice nepříjmené zkušenosti a už bych tam nikdy rodit nešla a nešla bych tam radši vůbec s ničím... :-(
  Ivetule1   | 04.12.2009 12:13:19
  Reagovat | URL příspěvku
 • Veliká spokojenost
  Dnes můžu říci, že na porod a vše co s ním v Jičínské porodnici souviselo ráda vzpomínám a budu se tam ráda vracet. 19.8.2007 se nám tam narodil náš syn Matyášek. S přijetím jsem byla spokojena, sestřička co mě přijímala byla velice ochotná a hravě jsme zvládli i potřebnou registraci a veškeré papírování, které bylo potřeba. Hned od začátku jsem byla na porodním pokoji, celou dobu s přítelem a velmi milou a stále usměvavou porodní asistentkou. (jméno si nepamatuji jen vím, že byla menšího vzrůstu a nosila obrovské podpadky). Velmi jsem uvítala, že jsem se mohla po pokoji pohybovat a nesčetněkrát navštívit sprchu s balonem a na lůžku jsem byla upoutaná pouze na nezbytně nutnou dobu kvůli monitoringu miminka. Při samotném porodu byla paní doktorka, porodní asistentka, pediatrička a sestra z pediatrie. Matyáška mi hned položili na břicho, při ošetření byl přítomen přítel a pořídil nezbytnou fotodokumentaci. I přes mé problémi po porodu byl personál celou dobu příjemný a vše mi bylo vysvětleno. Do půl hodiny mi Matyáška přiložili k prsu.
  Musím vyzdvihnout péči o malého, protože měl malé komplikace a musel se hned od začátku léčit antibiotiky. I když byl dva dny v inkubátoru na lécích, umožnili mi přikládání k prsu a neomezené návštěvy v místnosti u sestřiček. Paní doktorka mě pravidelně o zdravotním stavu malého informovala a vše vysvětlila a i sebemenší zlepšení infekce mi třeba o půlnoci přišla sdělit.Bylo mi vysvětleno vše co se týká péče o mě i o miminko. Všem chci dodatečně touto cestou moc poděkovat a nastávajícím maminkám tuto porodnici jen doporučit.
  LS   | 07.04.2008 18:06:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • skvělá porodnice
  Dobrý den všem nastávajícím maminkám,v pátek 15.2.2008 se nám narodil v Jičínské porodnici Tadeášek.
  Už při přijetí do péče jsem byla maximalně spokojena s přijetím a péčí o mne,přítel byl od začátku se mnou a dost mi to pomohlo,všechny sestřičky které tam o mne pečovaly byly strašně milé a ochotné,stále mne chodily do předporodního pokoje kontrolovat,hodně mi poradily co a jak dělat.Neměla jsem žádné problémy tak porod proběhl nakonec docela rychle bez problémů,paní doktorka byla strašně milá i sestřičky.
  Hned po porodu mi dali malého na bříško a po umytí mi ho přiložily k prsu.Malého odnesli a nechaly mne dvě hodiny odpočinout.
  S péčí sester o malého jsme byla také naprosto spokojena,poradily jak s kojením,koupáním a ostatní péčí.S klidným srdcem mohu Jičínskou porodnici jen doporučit,i když jsem sama z Mladé Boleslavi.
  Přeji všem nastávajícím maminkám co nejklidnější a bezproblémový porod. 
  vcelkalenka   | 21.02.2008 20:19:26
  Reagovat | URL příspěvku
 • Naprostá spokojenost
  Rodila jsem v Jičínské porodnici 25.listopadu 2007 a musím říct, že jsem byla naprosto spokojená. Porodní asistentka, která byla přítomna mému porodu byla naprosto úžasná (bohužel jsem nezaregistrovala její jméno), velmi mi pomáhala, když bylo potřeba, ale jinak jsme měli s manželem soukromí, což jsem při porodu uvítala. Rovněž paní doktorka, která asistovala u porodu (až u druhé doby porodní) byla vřelá. Celkově bych personál porodnického oddělení ohodnotila velmi dobře, všichni jsou vstřícní a milí, vysvětlí, co je potřeba atd. Musím také pochválit prostředí porodnice. Porodní sály jsou zařízené spíše jako civilní pokoje, ani si neuvědomíte, že rodíte. Žádné šílené porodní křeslo, ale pohodlná polohovatelná postel.
  Miminko Vám ošetří přímo v místnůstce, která je přímo na sále, otec může být celou dobu s mimi. K prsu přikládají do půl hodiny.
  Co se týče novorozeneckého oddělení, tak jsem byla také spokojena. Sestřičky jsou milé, rády pomohou. Paní doktorky vše dobře vysvětlí a jsou moc hodné. O miminka je dobře postaráno.
  Takže Jičínskou porodnici opravdu vřele doporučuji.
  Přeji všem rychlý a bezproblémový porod a hodně radosti s miminkem
   
  Hollmanka   | 27.01.2008 22:37:08
  Reagovat | URL příspěvku
Přidat textové hodnocení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce