Inzerce
Inzerce
Inzerce

Porodnice Jičín, Oblastní nemocnice Jičín

1. Adresa, kontakty porodnice

Název zařízení: Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
Název oddělení/kliniky: Gynekologicko - porodnické oddělení, Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
Adresa, ulice, číslo: Bolzanova 512
Www stránky: www.nemjc.cz
E-mail: lvoltr@seznam.cz
Primář: MUDr. Lubomír Voltr
Předporodní příprava: Bc. Ivana Lukáňová, vrchní sestra
Telefon: 493 582 362
E-mail: ivana.lukanova@nemjc.cz

2. Podrobná informace z porodnice

Služby před porodem

Pro všechny ženy a jejich doprovod porodnice připravuje jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je dobrovolná.

Porodnice pořádá cvičení pro těhotné. Jedná se o těhotenskou gymnastiku a plavání.

Cvičení pro těhotné probíhá každé pondělí 14,00-15,00 hod

Plavání těhotných: pondělí 13 - 14 hodin

Praktická předporodní příprava probíhá dle zájmu maminek, vyvěšováno pravidelně na facebook Porodnice Jičín

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na nichž jsou ženy po porodu, jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

Ženu může k porodu doprovázet 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků  (včetně dříve narozených dětí rodičky, starších 18 let) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma je možná. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. Plány jsou pro personál porodnice považovány za závazné.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti. Žena zůstává na 2. dobu porodní ve stejné místnosti jako při 1. době porodní. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje.

Kromě klasickych porodů respektujeme individuální přání rodičky, možno používat porodní plán.

Po porodu při fyziologickém novorozenci, dle přání maminky, probíhá Bonding.

Mohou u nás rodit i maminky které si přejí ambulantní porod.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr a holení nejsou nutné. Zákaz pití a jídla nejsou nutné, žena si rozhoduje sama.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Nefarmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než farmakologické.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí lze využít: porodní míč, porodní vak, ribstole, sprchu, vanu, poslech hudby, aromaterapii, masáže prováděné personálem, akupresuru. Nejčastěji je nabízen porodní míč. Z farmakologickýc metod tišení bolesti je k dispozici: epidurální anestezie, analgetika a Entonox. Nejčastěji jsou nabízena spasmolytika.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena zůstává v místnosti, v níž trávila první dobu. Všechny porodní místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje (křesla pro doprovod, čajový servis, rádio, magnetofon, tlumené světlo, nadstandardní lůžkoviny) a rodí v nich vždy pouze jedna žena.

Je-li porod fyziologický, může si žena zvolit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na posteli, na porodním křesle, v polosedě na porodním křesle, v ploze na boku na porodním křesle. Nejčastěji praktikovanými polohami jsou vleže, pololeže nebo polosedě na posteli bez připevněných nohou.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod přítomen operaci. Ženy po císařském řezu nejsou vždy dávány na JIP. Porodnice umožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni.

Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Po porodu může být matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky nebo v její bezprostřední blízkosti. Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. V některých případech je dítě od matky odděleno na dobu kratší než 30min., z důvodu poporodních vyšetření. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu i po porodu císařským řezem. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky. Porodnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností. Děti s nízkou porodní hmotností jsou převáženy do FN Hradec Králové.

Jak probíhá poporodní péče?

Standardní poporodní péče.

Jak probíhá péče o dítě?

Ošetření dítěte v přítomnosti otce, přikládání k prsu po porodu.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 8 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
 • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in je možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 4 jednolůžkové a 6 dvoulůžkových pokojů. Ve všech pokojích je k dispozici zařízení na koupání dítěte, sprcha, WC a telefon. 3 jednolůžkové pokoje jsou zařízeny jako nadstandardní – jsou navíc vybaveny TV, lednicí, fénem, čajovým servisem, varnou konvicí, nadstandardními lůžkovinami, rádiem a magnetofonem. Umožňují také nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 14,00 do 18,00 hod. Na nadstandardních pokojích nebo po dohodě s personálem kdykoliv. Starší děti rodiček mohou na pokoje bez věkového omezení.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, aj.), dětské jednorázové pleny a dětskou kosmetiku.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází dle svého přání. Porodnice umožňuje ambulantní porod. Po císařském řezu žena obvykle odchází za 4 dny.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění a může rovněž zprostředkovat službu porodní asistentky v domácnosti. Tuto službu hradí zdravotní pojišťovna.

Jaké nadstandardní služby poskytujeme a za jakou cenu?

 • nadstandardní pokoj
 • možnost přespání partnera s celodenní stravou
 • přítomnost vybraného porodníka, vše dle ceníku porodnice

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje speciální služby rodičkám s postižením. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Porodnice zprostředkovává ženám návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem, má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Rodinná porodnice v srdci Českého ráje

Plně zmodernizovanou porodnici rodinného typu v Jičíně využívají budoucí maminky již od roku 1999. Zdejší zdravotníci se tady řídí krédem, že na prvním místě je lidskost, bezpečí a kvalitní péče o nastávající maminky a jejich děťátko.

Kořeny samotné nemocnice sahají několik století do minulosti. Připomínkou její bohaté historie je nejen rozsáhlý park se vzrostlými stromy, ale i masivní vysoké zdi, které jsou jedním ze zajímavých architektonických prvků celého areálu. Gynekologicko porodnické oddělení se nachází ve třetím patře pavilonu H. „Naším hlavním cílem je být vyhledávaným zdravotnickým zařízením, které má ve všech ohledech k budoucím maminkám vysoce odborný, lidský a individuální přístup. Snažíme se tak vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, kde je samozřejmostí respektování přání rodičů i lidské důstojnosti,“ uvedl MUDr. Lubomír Voltr, primář gynekologicko porodnického oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Většina zdejších budoucích maminek prochází předporodní přípravou. „Vždy, poslední čtvrtek v měsíci pořádáme základní předporodní kurzy, které jsou teoretickou přednáškou lékaře, spojenou s prohlídkou porodních sálů a oddělení šestinedělí. Podle zájmu těhotných také organizujeme praktickou předporodní přípravu s nácvikem dýchání a tlačení, které se běžně účastní i tatínci. Každé pondělí u nás probíhají také pravidelná těhotenská cvičení pro zlepšení celkové kondice budoucích rodiček a speciální cvičení s přípravou k porodu, která jsou zdarma,“ přiblížila Markéta Šrajerová, vrchní sestra gynekologicko porodnického oddělení. 

Voda, míče i akupresura

K registraci do porodnice přichází budoucí maminky od 36. týdne těhotenství. Pro těhotné je to zároveň další příležitost, jak se více seznámit s prostředím a dostat další důležité informace k blížícímu se porodu. Když už nastal správný čas, ženy mají k dispozici dvě samostatné místnosti. „Porodní boxy pravidelně vylepšujeme, jejich poslední revitalizace proběhla v květnu minulého roku a oba sály jsou vybaveny, kromě jiného, také samostatným sociálním zařízením. V tomto boxu, který je laděn do jarních barev, se mohou maminky nahřívat po celou první dobu porodní ve vaně,“ předeslala vrchní sestra, před otevřením dveří jednoho ze sálů. V místnosti kromě zmíněné vany, upoutalo pozornost moderní porodní lůžko a úlevové prostředky, jako porodní balóny, vaky a masážní pomůcky. Na oknech nechyběly barevně sladěné závěsy, křesílko s dekou pro tatínka, stoleček a rádio s CD přehrávačem.  Druhá porodní místnost byla vybavena podobně, pouze bez vany a v jiných barvách, ty byly laděny do teplých zimních tónů. Budoucí maminky, které může doprovázet až dvoučlenný doprovod, jsou v jednom z těchto boxů po celou dobu porodu. Ke zmírnění porodních bolestí se používají kromě vany a rehabilitačních pomůcek i další metody. „Z nefarmakologických nabízíme například úlevovou masáž akupresurními hřebínky nebo muzikoterapii a aromaterapii,“ přiblížila vrchní s dovětkem, že pokud si žena přeje rodit s pomocí léků, jsou jí nabídnuta analgetika nebo epidurální analgesie.

Spolupráce s nastávajícími rodiči 

Do nekomplikovaných fyziologických porodů místní zdravotníci nezasahují, preferují jejich přirozený průběh a také respektují porodní plány. Klystýr ani holení nejsou povinné a monitoring plodu se provádí v první a v druhé době porodní intermitentně. „Pokud to zdravotní stav matky a dítěte dovolí, snažíme se vyhovět všem rodičům v jejich přáních.“  

Při průběhu porodu doporučujeme spíše pohyb a časté změny poloh. „V jeho závěrečné fázi pak ženy u nás nejčastěji volí pozici v polosedě, ve dřepu nebo v kleku, na všech čtyřech“ vyjmenovala některé z možností. Zdravotníci do přirozeného porodního procesu nezasahují ani po narození dítěte. Pro vypuzení placenty se rutinně nepoužívá urychlující oxytocin a pupečník přestřihávají oni nebo tatínek, až po jeho dotepání. Nová rodina také dostává dostatečný časový prostor, aby si v soukromí porodní místnosti mohla vychutnat jedinečný životní pocit, jakým jsou první společné chvíle s novorozeným miminkem.

Mimo porodní boxy, disponuje porodnice i operačním sálem pro případy porodů císařským řezem. „U operace může být přítomen doprovod, který čeká v předsálí. Poté je přítomen u ošetření miminka a následuje maminku na pooperační pokoj při oddělení šestinedělí,“ přiblížila.

Dobrý start do života

Na tomto oddělení je šest dvoulůžkových a tři nadstandartní pokoje. Ve všech místnostech je samostatná toaleta se sprchovým koutem, telefon s pevnou linkou, stejně jako zařízení pro koupání a přebalování dítěte. Nadstandardní pokoje mají navíc televizi, rádio, fén, nadstandardní lůžkoviny, rychlovarnou konvici a na pokoji může být ubytován i tatínek nebo jiný doprovod. Rooming-in  je všude samozřejmostí.

Jičínská porodnice má již několik let certifikát Baby Friendly Hospital a tak dodržuje jeho zásady. „Mezi ně patří například nepřetržitý kontakt matky a novorozence, včetně jeho přikládání k prsu již v raných okamžicích života. Miminkům nepodáváme žádnou umělou stravu a ani jim nedáváme šidítka. V neposlední řadě informujeme a učíme maminky jak správě své děťátko nakojit a jak si nadále udržet přiměřenou laktaci,“ uzavřela vrchní sestra s tím, že i ženy propuštěné do domácího prostředí mají možnost využít dalšího nabízeného poradenství.

4. Hodnocení porodnice rodičkami

Celkové hodnocení péče v porodnici:
(4.56)
Porod:
(4.62)
Poporodní gynekologická péče:
(4.54)
Poporodní péče o miminko:
(4.46)
Chci hodnotitZobrazit podrobné hodnocení »

Celkové hodnocení porodnic počítáme metodou váženého aritmetického průměru. Největší váhu má hodnocení porodu 50%, poporodní péče gynekologická má váhu 25%, pediatrická péče rovněž 25%.

5. Zkušenosti pacientek z porodnice Jičín - diskuze
Přidat textové hodnocení
 • Porodnice Jičín
  Porodnici vřele doporučuji. Málokdo by asi mohl říct, že měl krásný porod. Já to ale říct mohu a nemalou zásluhu na tom má právě výběr porodnice v Jičíně.  

  Prvním bodem, který bych chtěla zmínit je příprava k porodu. Kromě vlastní přípravy doma jsem využila i možnost absolvovat přednášku pro rodiče zdarma, kde jsme se mohli seznámit s prostředím porodnice předem, což považuji za velkou výhodu (např. v Hradci Králové nám v rámci předporodní přípravy nikdo prostředí porodnice neukázal, a to kurz stál nemalé peníze). Současně s tím oceňuji také přístup v těhotenských poradnách, kam jsem pravidelně před porodem docházela (konk. k panu doktoru Havlíkovi) a byla velice spokojená s péčí a milým jednáním, kterého se mi vždy dostalo.

  Co se týče samotného porodu, přála jsem si rodit přirozeně, bez analgetik, rodit bez nástřihu a bez píchnutí plodovky, mít dlouhý bonding (ne 20 min, ale 2 hodiny), mít miminko neustále u sebe, mít manžela u porodu atd. Všechna moje přání bez výjimky v porodnici splnili, s nikým jsem se nemusela o svých přáních dohadovat. Porod probíhal v příjemném prostředí (krásný porodní sál, ale také tlumená světla, klid), porodní asistentky mi nevnucovaly nic na bolest, ale připravily mi aromaterapii (a to prosím s úsměvem na tváři ve 3 hodiny ráno), všichni mě u porodu podporovali. A tak, přestože porod nebyl úplně rychlý - rodila jsem 11 hodin - jsem si ho v rámci možností užila a odnáším si na něj jen krásné vzpomínky. Tímto děkuji panu doktoru Krykorkovi i porodním asistentkám přítomným u mého porodu za tak laskavý přístup a kvalitu péče.

  I na oddělení šestinedělí jsem byla spokojená. Dítě mi nikdo neodvezl, všech vyšetření dítěte jsem se mohla sama účastnit, všechno mi bylo vysvětleno. Každý byl na nás milý. Paní uklízečky každý den pečlivě uklízely, když jsem kojila v době úklidu, ptaly se, jestli mají přijít až později. Jídla bylo dost a bylo i poměrně dobré.
  Ze všeho nejvíce jsem zde ale ocenila, že s námi celou dobu mohl být tatínek (nejen u porodu, ale i na oddělení šestinedělí). Přestože nadstandardní pokoj byl již zabraný, mohli jsme využít možnost tzv. polonadstandardu (úprava standardního pokoje na "nadstandardní") a být tak všichni společně. Mít partnera v prvních dnech po porodu, je komfort, který bych přála zažít všem maminkám. A také je to pro tatínky možnost užívat si miminko, které je jejich stejně jako nás maminek, od prvních momentů, prožívat s nimi všechna poprvé hned od narození. Tak si jen přeju, aby porodnice - ideálně nejen ta v Jičíně, ale všechny - navýšila kapacitu lůžek, aby přítomnost tatínka na oddělení šestinedělí nemusela být výsadou, ale stala se standardem. To, že jsme z porodnice odcházeli po 3 dnech všichni s úsměvem na rtech a plni krásných dojmů, není náhoda, ale výsledek přání, která se setkala s porozuměním a laskavostí.
  NudeRose   | 09.02.2023 16:03:58
  Reagovat | URL příspěvku
 • Příjemná malá porodnice
  Na druhý porod jsem se rozhodla zvolit Jičín. Moc oceňuji, že všechny doby porodní probíhají přímo na sále v jedné místnosti. Mohla jsem se neomezeně pohybovat, sprchovat i na WC. Manžel byl přítomen celou dobu, také bez omezení. Novorozence mi dali ihned na sebe, nechali dotepat pupečník, počkali na samovolný porod placenty, zbytečně mi nedávali žádné tišící léky, atd. Zkrátka porodní plán se mnou byl konzultován předem a má přání byla respektována.

  Porod vedl přímo můj gynekolog MUDr. Havlík, který odvedl perfektní práci a já přesně věděla, co a kdy dělat. Celý porod probíhal v klidu a pohodě, bez zbytečného stresu. Bez tlačení na břicho, což jsem zažila jinde...

  Od poporodní péče jsem neměla žádná očekávání, ani jsem jako druhorodička nepotřebovala moc rad ohledně kojení a péče o miminko. Přesto mi vždy bylo vše vysvětleno, ukázáno a s ničím nebyl problém. Chápu, že ne každý má chuť se na všechny stále usmívat, já také vždy nemám náladu, naopak obdivuji všechny ve zdravotnictví, že zvolili tak náročnou profesi, kterou musí vykonávat ve dne i v noci.

  Ráda jsem využila možnosti nadstandardu, kde jsem měla dostatek klidu pro sebe i mimčo.

  Jídla bylo dost, rozhodně mi chutnalo více než v Nymburce a o trochu méně než v Kolíně :)

  Pokud bych byla potřetí těhotná, ráda si sem dojedu znovu i z větší dálky. Ale dvě děti nám bohatě stačí :D

  Tímto i děkuji všem, kteří na gyn-por oddělení v Jičíně pracují!
  LailaCZ   | 23.10.2019 12:41:00
  Reagovat | URL příspěvku
Přidat textové hodnocení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×