Inzerce
Inzerce
Inzerce

Stát by měl odškodnit děti s následky po očkování

V posledním roce jsem se přímo setkala s rodiči nebo četla příběhy na téma poškození zdraví po očkování, zejména závažných vývojových změn po očkování. Ne ve všech případech, ale v jednom bych skutečně zvažovala, zda následný psychomotorický vývoj ve smyslu retardace může souviset s očkováním aplikovaném pouze 2 týdny po závažném infektu s hospitalizací. Když jsem slyšela, co všechno musí s dítětem maminka absolvovat, aby došlo k pouze jeho sebemenšímu pokroku, jak jsou rodiče sžíraní myšlenkou, co udělali špatně, nepřestávala jsem na dnes již mladou slečnu myslet.

Rodiče tehdy, je tomu již více než 10 let, svěřili zdravotní rozhodnutí s tou největší důvěrou do rukou lékařů. Lékařů, kteří vykonávali v povinné vakcinaci službu státu. A zřejmě právě toto rozhodnutí mohlo navždy změnit život celé rodiny, hlavně budoucnost dítěte. 

Kdy stát dělá mrtvého brouka

Když pak rodiče takto zasažených dětí hledají útěchu a pomoc právě u státu, nenaleznou ji. Přitom rodiče udělali vše, co bylo jejich povinností, nebouřili se, nepochybovali, poslušně s rozhodnutím povinné vakcinace souhlasili a stát, kterému tak vyhověli, se k nim následně otočil zády. Stát, který na jedné straně tvrdil, že je očkování bezpečné, ale na druhé odmítl za něj nést odpovědnost. Nechal veškerou následující péči o dítě s mentálním skokem zpět pouze na nich, a to včetně finanční stránky. 

Inzerce

24 hodinová „asistenční“ a vzdělávací služba

Bezmoc, kdy máte najednou doma úplně jiné dítě, se dá asi popsat těžko a ještě hůře si ji nezúčastněný pozorovatel dokáže představit. To však není vše, co musí náhle rodič překonávat.

Rozsah náhle vzniklé péče samozřejmě závisí na typu postižení, ale může vypadat jako jeden či více níže nastíněných situací:

  • 24 hodinová asistence, včetně několikanásobného buzení v noci
  • Základní věci, které u normálního dítěte jdou lusknutím prstu, musíte u postižených tvrdě trénovat s nejistým výsledkem
  • Dítě spotřebuje mnohem více vašeho času jak samotným vedením, péčí, tak docházením k lékařům apod.
  • Je zvýšena také spotřeba nejrůznějších pomůcek a léků, které dle závažnosti stavu musíte použít
  • Doháníte skupinové vzdělávání doma, abyste dítě alespoň částečně udrželi na podobné startovní čáře vrstevníkům
  • Musíte být doma neustálou oporou, na kariéru nebo pravidelnou 8hodinovou pracovní dobu můžete zapomenout, vypadne tak zcela jeden rodinný příjem, potřebujete-li vystřídat, hlídání s péčí si musíte hradit
  • O tom, že trpí nedostatkem vašeho času a péče ostatní děti v rodině, že se hroutí partnerský vztah, nemusíme spekulovat

Proč by měl stát převzít zodpovědnost za nežádoucí účinky po očkování?

Protože je povinné. Rodič nemá na výběr. Samozřejmě většina z nás rodičů podstupuje očkování proto, že primárně chrání své dítě. Věří účinnosti a bezpečnosti vakcíny oproti rizikům možného onemocnění. Pokud však vyhoví zákonům komunity a je mu blízká myšlenka kolektivní imunity, nemá u povinného očkování na výběr. A to mnohdy ani stran odložení očkování. Stejně tak je do časového presu tlačen lékař, který musí aplikovat vakcínu kvůli úhradě v přesném časovém období. To se týká hlavně nepovinných vakcín, která jsou hrazená pouze v přesně stanovených věkových údobích. 

Inzerce

Proč musí očkování, aby bylo hrazeno, proběhnout v přesně – zřejmě úředníkem – stanoveném intervalu? 

To jsem v podstatě nikdy nepochopila. Může mi někdo vysvětlit, jaký je rozdíl u pohlavně zatím nežijícího dítěte, zda mu aplikujeme vakcínu proti HPV ve 13 nebo v 15 letech?

Právě to zažívám se synem. Díky spolupůsobení poruchy chování s jedním diagnostikovaným faktorem autoimunity jsme raději po konzultaci s kvalitním vakcinologem upustili od hrazeného HPV očkování s tím, že pokud se situace např. za dva roky změní, očkování si pak budeme muset uhradit. Možná by se nic nestalo, ale člověk nikdy neví a opravdu nechápu, proč by mělo být očkování aplikováno již nyní, když zrovna naše rodina nejsme týpci, kteří začínají pohlavní život ve 14 a dříve.

Inzerce

Co když si o kompenzaci řekne každý, kdo má nějak postižené dítě?

Ano, i to je možné. Nejvíce se o zneužití spekuluje u autizmu, kdy jeho první projevy údajně spadají do období očkování živou trojvakcínou, takže je příčinnost těžko odlišitelná. Ale pevně věřím, že i toto se dá ošetřit. A raději přispět jednomu potřebnému rodiči navíc, než 3 odmítnout.

Má se kompenzace vztahovat i na nepovinná očkování?

Toť otázka. Tam je sice možnost volby, kdy si řeknete, že by je mohl rodič promyslet mnohem intenzivněji. Ale myslím si, že i tady by měl být stát nápomocen, hlavně pak u samotného očkování nelimitovat úhradu na přesné věkové období. Je otázkou, jestli by se na kompenzaci nežádoucích účinků spojených s očkováním nemohly podílet i výrobci vakcín, kdy by na tyto účely odkládaly do zvláštního fondu část svého zisku z jejich prodeje. Ty jim díky očkovacího kalendáře stát v podstatě garantuje.

Inzerce

Zahájíme racionální diskuzi?

Kompenzace rodin, kde došlo k poškození zdraví dítěte vlivem očkování, je určitě k posouzení náročné téma. To, že jsme se jím začali zabývat, je nepochybně krok správným směrem a jsem upřímně ráda, že jsme v tomto tématu konečně vytáhli hlavu z písku. Jeví se mně to jako první krůček k možnosti konstruktivní diskuze, kterou oba tábory – sympatizanti a vykonavatelé očkování vůči odpůrcům – mohou vést. Jestli však budou chtít…

Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Stát by měl odškodnit děti s následky po očkování - diskuze

Poradna

Nárok na porodné

| Janice78 | 19.02.2020, 13:46

Dobrý den,
ráda bych se na Vás obrátila s dotazem či pomocí ve věci zamítnutého nároku na porodné.
Jsem samoživitelka, OSVČ.
Dotaz, proč nedosáhnu na porodné jsem zaslala úředníkovi, který mou žádost vyřizoval na jeho email i do datové schránky. Níže zasílám svůj dotaz a jeho odpověď. Nechápu ale, proč po mě chtěl úředník dokládat i zálohy z pssz a ze zdravotní pojišťovny pro účely zjištění nároku na porodné, když se ve finále odkazuje na odstavec ze zákona, kde vycházejí z průměru a ne z mých skutečných příjmů.
Z jakého důvodu se neřídili odstavcem 4?
(4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc

a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo
b) jedna dvanáctina příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, ze kterých byla stanovena daň paušální částkou, není-li dále stanoveno jinak.

Zde zasílám emailovou komunikaci
Dobrý den,

odkazuji Vás na ustanovení § 5 odst. 5 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře:

„Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.“

a odst. 7)

„Částka průměrné měsíční mzdy se zjišťuje za kalendářní rok předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku a vyhlašuje ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem, s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.“

Více Vám již sdělit nemohu. Proti vyrozumění se neodvoláváte, odvolání je proti rozhodnutí. Vyrozumění je pro Vás možnost se písemně nebo osobně vyjádřit, vyjádření e-mailem není považováno za písemnou formu, protože e-mail není opatřený elektronickým podpisem, a vysvětlení Vám poskytuji pouze jako odpověď na dotaz. Vzhledem k tomu, že jste s dítětem sama, pak hranice příjmů, pod které se musíte dostat, je velmi nízká a díky tomu nárok pak podle platných ustanovení zákona nevzniká.

Považuji tuto odpověď za dostačující a dále na případné e-maily nemohu odpovídat, mám zde dalších 500 žádostí o dávky, které čekají na zpracování.

S přáním hezkého dne,

cid:image001.png@01D5B035.29F5AF60

Lukáš Marek
Odborný referent – pracovník SSP a dávek PP pro správní obvod Praha 15 a 22
E: lukas.marek@uradprace.cz

Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Praha 10
Vršovická 1429/68
Vršovice
101 00 Praha 101

Datová schránka: w7aznwp
http://www.uradprace.cz

From: Jana Dlouhá <D.Jana@seznam.cz>
Sent: Tuesday, February 18, 2020 4:57 PM
To: Marek Lukáš (UPA-ABJ) <lukas.marek@uradprace.cz>
Subject: Porodné, spis.zn.2730-20-AB

Dobrý den, pane Marku,

na základě Vašeho vyrozumění ohledně možného nároku na porodné bych se chtěla touto cestou
odvolat a požádat o vysvětlení, jak jste k finální příjmové částce 14700Kč dospěl.
Dle DAP za rok 2017, z kterého se má nárok vypočítávat byl základ daně 153.070,-Kč,
což je po vydělení 12, měsíční příjmová částka 12755,80 Kč
Jiné příjmy jsem v tomto roce neměla. Není mi tedy známo, jak jste k výsledné částce dospěl
a žádám tedy o vysvětlení

Předem děkuji

S pozdravem

Dlouhá J.


Neobtěžovala bych Vás s tímto dotazem, ale podle pana Marka je jeho odpověď dostačující a už se k ní zřejmě nehodlá vyjadřovat. Proto zkouším Vás, zda by jste byli ochotni mi danou záležitost vysvětlit, případně pomohli s odvoláním a přezkumem jejich výsledku

Předem velice děkuji

S pozdravem

Jana Dlouhá

Dobrý den,

postup úřadu je v souladu se zákonem. Pokud jste v rozhodném období vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, zjišťují se příjmy podle § 5 odst. 4). Pokud se ale jedná o hlavní činnost a jsou takto zjištěné příjmy nízké, tedy nedosahují nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, započítává se místo Vašich skutečných příjmů právě těchto 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, tak jak to uvádí § 5 odst. 5) a související odst. 7). Pokud byste vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v rozhodném období, ale v předchozím zdaňovacím období byste ji nevykonávala, postupovalo by se podle odst. 6).

Ing. Lenka Kozlová | Babyonline | 21.02.2020, 09:54
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce