Inzerce
Inzerce
Inzerce

Statut a pravidla soutěže

„Vyplňte kvíz a vyhrajte balíček Hami produktů v hodnotě 300 Kč!“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané - nazvané „ Vyplňte kvíz a vyhrajte balíček Hami produktů v hodnotě 300 Kč “ (dále jen „soutěž“).

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. 

Inzerce

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze na základě písemného rozhodnutí Pořadatele.

1. Pořadatel soutěže 

Inzerce

Pořadatelem soutěže je společnost Nutricia a.s.

se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4,140 00 Česká republika,

Inzerce

IČO: 63079640 DIČ: CZ63079640

(dále jen „pořadatel“). 

Inzerce

2. Trvání soutěže 

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 04. 06. 2018 do 17. 06. 2018

3. Kdo se může zúčastnit soutěže

Zúčastnit se může každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, s následující výjimkou dále jen „soutěžící“): 

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži tak pro případné převzetí výhry. 

4. Pravidla soutěže

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že v době trvání soutěže vyplní kvíz o kvalitě Hami příkrmů na internetových stránkách zprostředkovatele Babyonline (www.babyonline.cz)  

5. Výherce a výhry v soutěži:

Výhrou v soutěži je balíček Hami produktů v hodnotě 300 Kč.

Maximální  počet  výher  v soutěži je 10,  tj.  v soutěži  je  maximálně 10 výherců. Soutěž končí  uplynutím doby trvání soutěže. Výherce bude určen na základě výherního pořadí - výhru získává správně vyplněný dotazník s předem uvedeným pořadovým číslem. Výhercem se může stát ten, kdo správně zodpoví všechny otázky. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit a vyhrát jen jednou. V případě, že soutěžící doručí více soutěžních formulářů, k druhému a každému dalšímu takovému doručenému soutěžnímu formuláři se nepřihlíží.

Daň z výhry: 

Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena pořadatelem soutěže. V případě peněžité výhry bude částka výhry vyplacená výherci o srážkovou daň ponížena. 

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.

6. Oznámení a předání výher

Oznámení výhry přijde výhercům na uvedenou emailovou adresu. Oznámení výher proběhne do dvou týdnů od ukončení soutěže. Balíček s námi vybranými Hami produkty odešleme do tří týdnů ode dne ukončení soutěže na uvedenou adresu. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

7. Všeobecné podmínky

Osobní údaje soutěžících v rozsahu jméno a příjemní, login, e-mail, IP adresa předané pořadateli budou zpracovány pořadatelem jako správcem, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva: 

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny, 

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně, 

- právo na omezení zpracování osobních údajů, 

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů, 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, 

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání zasílání výhry.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat, zda žadatel splnil všechny podmínky pro účast v soutěži. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze žadatelů v případě, že by takový žadatel porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla žadateli vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

O soutěži informují webové stránky www.babyonline.cz, Google +, www.facebook.com/Babyonline.cz/ a direct mail na 48 000 adres z databáze Babyonline.

Výherní listina bude k dispozici u pořadatele soutěže a na webových stránkách www.babyonline.cz

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele (www.babyonline.cz).

Soutěžní otázky s nápovědou naleznete na: www.babyonline.cz/maminka/souteze/soutez-hami/=/id/409

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Pravidla soutěže Hami - diskuze

Poradna

Hematom

| Matyskova | 10.06.2024, 21:21

Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat, je mi 32 let a jsem v 9 týdnu. Dnes ráno chvilkové křeče ( nic hrozného) jen jsem si musela na chvilku sednout aby se to uklidnilo. Po hodině jsem šla na záchod a měla jsem moč s krví samozřejmě hned panika a gynekologie, neschopenka a klidový režim. Mam hematom, ( nevím jak velký) mimčo je v pořádku. Dostala jsem zaváděcí tablety Utrogestan, týden ( od první prohlídky) už beru femibion + prášky na ředění krve jelikož mám před čtyřmi lety operovany aneurysma na krční tepně. Kromě zácpy žádné potíže nemám a na tu už mám také sirup. Od rána už nebyla žádná krev. Zapomněla jsem se zeptat zda mohu spat ležet na boku nebo musím na zádech a pokuď budete mít nějaké rady co mohu ještě udělat pro to aby to bylo v pořádku budu moc ráda, další kontrolu mam za týden v pondělí moc děkuji za odpověď Matyskova

Dobrý den,

můžete ležet, jakkoliv je Vám příjemné, na hematom to nemá žádný vliv, dále bych žádná zvláštní opatření než ta, co již máte, neviděla za nutné, šetřit se, odpočívat, nesportovat, nezvedat těžká břemena. Držím palce.

MUDr. Pavla Zahrádková | Babyonline | 11.06.2024, 11:06
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×