Inzerce
Inzerce
Inzerce

Statut a pravidla soutěže

„Vyplňte kvíz a vyhrajte balíček Hami produktů v hodnotě 300 Kč!“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané - nazvané „ Vyplňte kvíz a vyhrajte balíček Hami produktů v hodnotě 300 Kč “ (dále jen „soutěž“).

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. 

Inzerce

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze na základě písemného rozhodnutí Pořadatele.

1. Pořadatel soutěže 

Inzerce

Pořadatelem soutěže je společnost Nutricia a.s.

se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4,140 00 Česká republika,

Inzerce

IČO: 63079640 DIČ: CZ63079640

(dále jen „pořadatel“). 

Inzerce

2. Trvání soutěže 

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 04. 06. 2018 do 17. 06. 2018

3. Kdo se může zúčastnit soutěže

Zúčastnit se může každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, s následující výjimkou dále jen „soutěžící“): 

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži tak pro případné převzetí výhry. 

4. Pravidla soutěže

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že v době trvání soutěže vyplní kvíz o kvalitě Hami příkrmů na internetových stránkách zprostředkovatele Babyonline (www.babyonline.cz)  

5. Výherce a výhry v soutěži:

Výhrou v soutěži je balíček Hami produktů v hodnotě 300 Kč.

Maximální  počet  výher  v soutěži je 10,  tj.  v soutěži  je  maximálně 10 výherců. Soutěž končí  uplynutím doby trvání soutěže. Výherce bude určen na základě výherního pořadí - výhru získává správně vyplněný dotazník s předem uvedeným pořadovým číslem. Výhercem se může stát ten, kdo správně zodpoví všechny otázky. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit a vyhrát jen jednou. V případě, že soutěžící doručí více soutěžních formulářů, k druhému a každému dalšímu takovému doručenému soutěžnímu formuláři se nepřihlíží.

Daň z výhry: 

Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena pořadatelem soutěže. V případě peněžité výhry bude částka výhry vyplacená výherci o srážkovou daň ponížena. 

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.

6. Oznámení a předání výher

Oznámení výhry přijde výhercům na uvedenou emailovou adresu. Oznámení výher proběhne do dvou týdnů od ukončení soutěže. Balíček s námi vybranými Hami produkty odešleme do tří týdnů ode dne ukončení soutěže na uvedenou adresu. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

7. Všeobecné podmínky

Osobní údaje soutěžících v rozsahu jméno a příjemní, login, e-mail, IP adresa předané pořadateli budou zpracovány pořadatelem jako správcem, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva: 

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny, 

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně, 

- právo na omezení zpracování osobních údajů, 

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů, 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, 

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání zasílání výhry.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat, zda žadatel splnil všechny podmínky pro účast v soutěži. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze žadatelů v případě, že by takový žadatel porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla žadateli vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

O soutěži informují webové stránky www.babyonline.cz, Google +, www.facebook.com/Babyonline.cz/ a direct mail na 48 000 adres z databáze Babyonline.

Výherní listina bude k dispozici u pořadatele soutěže a na webových stránkách www.babyonline.cz

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele (www.babyonline.cz).

Soutěžní otázky s nápovědou naleznete na: www.babyonline.cz/maminka/souteze/soutez-hami/=/id/409

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Pravidla soutěže Hami - diskuze

Poradna

Dobrý den, potřebovala bych radu ohledně syna. Jsou mu 2 roky a 8 měsíců. Byl kojen 7 měsíců. Už od malinka je na mě závislý. U babiček byl dohromady čtyřikrát přes noc, nejdříve plakal, pak už to zvládl bez breku, ale nešťastný. S jídlem se trápime cca od roka. Nechce jíst s nikým jiným než se mnou. Do teď mi odmítá jíst kousky. Takže doteď mu jídlo mačkám vidličkou, když cítí maso, hned ho vyplivuje. Myslela jsem, že to bude problém s kousky jako takovými, ale sušenky a to co mu chutná normálně sní, rozkouse. Celkově ho do jídla musíme nutit. Ovoce nechce vůbec, jí pouze kapsičky. Jogurty má rad, kakao a k večeři pouze chleba se žervé. Šunku, sýr taky odmítá. Jídlo se snažíme řešit různými doplňky stravy k navození chuti k jídlu. Věřím, že z toho vyroste. Teď v září nastupuje do školky a já doufám, že až uvidí ostatní děti, tak začne papat normálně. Více mě ale trápí ta závislost na mě. Je nešťastný i s manželem. Potřebovala bych poradit, jak ho to odnaučit. Před 8 měsíci jsem začala chodit na poloviční úvazek do práce, mysleli jsme, že se to zlepsi, když nebude furt se mnou. Ale je to stále stejně. Vždycky tu dobu přetrpi, pláče když odcházím. Neustále ho ubezpečuji, že se vrátím, že jdu jen do práce. Je vidět, že tomu rozumí, ale přesto se to nelepší, spíše naopak. Moc děkuji za jakoukoliv radu. Šafránková

Dobrý den, ohledně synovy stravy se poraďte s ošetřujícím lékařem. Pokud dítě prospívá, i když konzumuje jen určitá jídla, pak není důvod k obavám. S lékařem byste ale také měli konzultovat případné doplňky stravy, které dítěti dáváte. Ne všechny musí být pro takto malé dítě vhodné. Také by možná bylo dobré, aby lékař chlapci udělal krevní obraz, jestli mu opravdu nějaké živiny chybí, abyste mu nepodávali nadbytečné množství některých živin či vitamínů. Některé děti vykazují při jídle zvláštnosti, jedí jen určitá jídla a vybírají si. Není dobré dítě do jídla nutit a nutit jej k experimentování. Nová jídla však je dobré nabízet, v případě zájmu nechat ochutnat. Chutě dětí se mění a časem třeba syn může být ke zkoušení jiných jídel přístupnější. Zvláštnosti v jídle však ale také mohou vykazovat děti např. s poruchami autistického spektra, či děti hodně v jídle konzervativní. Mám příliš málo informací a váš syn je příliš malý. Ohledně pobytu bez vás nepíšete, kdo syna hlídá, když jste v práci. To že pláče, když odcházíte bývá u dětí normální. Je potřeba mu to citlivě vysvětlit na úrovni jeho chápání a vývoje. Dobu odchodu však neprodlužovat, dítě ani nadměrně nelitovat, nemazlit apod. Potom by si myslelo, že váš odchod je něco mimořádného a je důvod se bát. Takto malé dítě také nemá ještě vyvinutý pojem času, žije přítomností a myslí si proto, že odcházíte navždycky. Trošku mi z vašeho popisu připadá, že maličko chcete, aby na váš syn byl závislý, že vám to dává dojem výlučnosti a důležitosti. To vše dítě vycítí. Proč myslíte, že dobu bez vás protrpí. Žádné malé dítě se pokud je o něj dobře postaráno, má dobře rozvinuté citové vazby a navíc třeba už zná osobu, která jej hlídá, se celé čtyři hodiny určitě netrápí a také není důvod , aby bylo nešťastné. Nemohou to být spíše vaše domněnky? Zkuste chování a vývoj syna zkonzultovat s dětským klinickým psychologem. S pozdravem Mgr. Michaela Matoušková, dětský psycholog

Mgr. Michaela Matoušková | Babyonline | dnes, 06:20
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce
×