Inzerce
Inzerce
Inzerce

Podmínky soutěže na Facebooku o publikace vydavatelství Babyonline

1. Pořadatel soutěže 

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Zapojte se do soutěže o komplexní předškolní přípravu vydavatelství Babyonline“ (dále jen „soutěž“) je společnost Babyonline, s.r.o.., se sídlem Lacinova 6, Brno, 621 00, IČO: 282 96 7700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C. vložka 59365 (dále jako „pořadatel“ nebo „Babyonline“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností provozující aplikaci Facebook.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 21. 9. 2020 8:00 hodin do 21. 10. 2020 23:59 hodin. Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemním profilu Prochytréhlavičky na Facebooku (https://www.facebook.com/prochytrehlavicky).

3. Účastníci soutěže 

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Babyonline, s.r.o. a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou. 

Inzerce

4. Pravidla soutěže 

4.1 Soutěžní úkol zní: „Pošlete nám fotku v komentářích příspěvku, jak se připravujete s dítětem na zápis do školy.“ (dále jen „soutěžní příspěvek“).

4.2 Redakce vybere 10 nejlepších fotek. Redakce bude vybírat ze všech soutěžních příspěvků (viz bod 4.1).

4.3 Účastník se může zúčastnit soutěže více soutěžními příspěvky, vyhrát ale může jen jednou.

Inzerce

4.4 Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní facebookový profil a sledovat český facebookový profil Prochytréhlavičky (https://www.facebook.com/prochytrehlavicky).

4.5 Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí s tím, že pořadatel může zveřejnit vybrané soutěžní příspěvky na internetových stránkách pořadatele, na jeho profilu na síti Instagram a na síti Facebook.

Inzerce

4.6 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry, podmínky získání výher 

5.1 Do soutěže je vložena výhra: 

1. místo: Předškolákovy týdeníčky, Písmenkové kartičky a skutečný rozhovor s 5letým dítětem na téma Jak děti přicházejí na svět

Inzerce

2. a 3. místo: Předškolákovy týdeníčky a Písmenkové kartičky

4. - 10. místo: Předškolákovy týdeníčky

5.2 Výhercem se stane 10 soutěžících, které vybere redakce Babyonline podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.

5.3 Výherce bude vyzván Babyonline soukromou zprávou na Facebooku k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude Babyonline potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže. 

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí redakci Babyonline doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, datum narození). Výherce je povinen doručit redakci Babyonline potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

5.6 Babyonline je oprávněno zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Babyonline dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno a příjmení a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Babyonline; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v rozhodném znění a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.babyonline.cz v části Informace o zpracování osobních údajů.  

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.  

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 21. 9. 2020.

 

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Podmínky soutěže na Facebooku o publikace vydavatelství Babyonline - diskuze

Poradna

Dobrý den, dcera oslavila roční narozeniny a zhruba ve stejný den jsme zjistili, že dělá zvláštní tiky hlavou, vždy to trvá jen chvilinku, ale je to jakoby ji byla zima, prostě malinko vykulí očička a lehce pohybuje hlavičkou a hned zase nic a vše je v pořádku. Známí říkají, že by to nemělo být nic vážného, ale raději se ptám.. jinak je šikovná a vše v pořádku. Děkuji za každou radu, s pozdravem Vagner

Dobrý den,

toto nedovedu posoudit, kontaktujte svého pediatra.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | dnes, 14:27
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×